Sunteți pe pagina 1din 2

Serviciul Vamal Таможенная Служба

al Republicii Moldova Республики Молдова

ORDIN
nr. 456-o

15 decembrie 2008 mun. Chişinău

Cu privire la stabilirea cantităţii produselor alimentare


introduse de către persoanele fizice care pot fi calificate
ca „produse alimentare de necesitate personală”

- În scopul aplicării uniforme a prevederilor art. 11 al Legii nr.1569-XV din 20


decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416)
Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii
Moldova de către persoane fizice, ale Hotărîrii Guvernului nr. 1185 din 30 septembrie
2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a
bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art.1234), precum şi ale Hotărîrii Guvernului
nr.792 din 8 iulie 2004 despre aprobarea Regulamentului privind transportarea
mărfurilor prin posturile vamale interne de control (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2004, nr.112-118, art.952) întru asigurarea unui climat concurenţial favorabil
şi protecţia nemijlocită a pieţei interne,
- în scopul executării indicaţiei Guvernului nr.0204-1302 din 27.11.2008 şi a
Deciziei Consiliului Colegial al Serviciului Vamal nr.15 din 28 noiembrie 2008,
- în temeiul art.20 al Codului vamal şi pct.8 al Regulamentului Serviciului Vamal
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15):

Ordon:

1. A stabili cantitatea produselor alimentare introduse de o singură dată în ţară,


precum şi prin posturile interne de control, de către persoanele fizice, ce pot fi calificate
ca „produse alimentare de necesitate personală” în sensul art.2 lit.g) al Legii Cu privire
la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de
către persoane fizice, după cum urmează:
- Carne şi produse din carne – 2 kg;
- Produse lactate – 2 kg;
- Zahăr sau produse din zahăr – 2 kg ambalate de producător;
- Produse de cofetărie – 2 kg;
- Paste făinoase şi produse de patiserie – 1 kg;
- Sucuri şi conserve din fructe şi legume – 3 kg;
- Fructe şi legume – 5 kg;
- Alte produse agroalimentare – în limita consumului uman pentru o zi.
2. Responsabili pentru executarea prezentului Ordin sunt desemnaţi şefii birourilor
vamale, care îl vor aduce la cunoştinţă tuturor colaboratorilor vamali din subordine.
3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei generale
proceduri vamale.

Director general Viorel MELNIC