Sunteți pe pagina 1din 19

Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale

şi Sportive pentru Copii şi Tineret București

Cursul de Management de Proiect şi Leadership


(MP&L)

Formatori:
LAURA AGAPIN
CRISTINA PARTENIE
FLORINA PETRE
CLAUDIA PONCOȘ
ANDA ȘERBAN
DRAGOȘ APOSTU
COSMIN CHIRIŢĂ
ADRIAN IERULESCU

Bucureşti
2014
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința I – “Prima întâlnire” – Facem cunoştinţă

Harta întâlnirilor pentru cursul de


“Management de Proiect şi Leadership” (MP&L)

Ședința Tema
I “Prima întâlnire” - Facem cunoştinţă
II Asteptări, obiective, noţiuni introductive
III Viziune & Misiune
IV Proiectare & Implementare
V Individul/membrul echipei/aderentul
VI De la individ la echipă
VII Gestionarea resurselor
VIII Principii de succes. Studii de caz
IX Rezultate. ”Podul de Hârtie”. Lecţii învăţate
X Veni, Vidi, Vici!

Prin trainingul de “Management de Proiect şi Leadership” iniţiat de Centrul Proedus PMB


ne propunem să vă împărtăşim atât noţiuni teoretice cu privire la ceea ce înseamnă un
proiect, echipa de proiect, etapele şi tehnicile de realizare a proiectelor, dar şi să vă sprijinim
în realizarea unor proiecte în echipă, la finalizarea cursului.

Unul dintre principiile de bază ale cursului este acela de a dezvolta lideri veritabili ai
generaţiei tinere. Noţiunile cuprinse în curs vor viza: adaptarea la schimbare, motivarea
coechipierilor și condiţia sine-qua-non a leadershipului – aceea că un Lider nu ar putea
exista fără aderenţii săi.

Noi, trainerii, împreună cu Centrul Proedus PMB, ne propunem ca acest curs să fie primit
cu entuziasm şi receptivitate de către voi, elevii participanţi, iar rezultatele pe care le urmărim
sunt acelea de a promova educaţia non-formală şi de a vă implica în activităţi extraşcolare,
care să vă ajute să vă însuşiţi valori şi competenţe în vederea dezvoltării personale.

3
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința II – Aşteptări, obiective, noţiuni introductive


MP...

Joc de energizare

“Copacul cu aşteptări”

Obiectivele (propuse de trainer): 1. Să definim noţiunile de Proiect şi Management de


Proiect;
2. Să identificăm etapele de realizare a unui proiect;
3. Să enunţăm participanţii la realizarea unui proiect;
4. Să caracterizăm principalele resurse cu ajutorul cărora putem realiza un proiect;
5. Să evaluăm rezultatele unui proiect.

Noţiuni introductive:
Proiectul este: Ansamblul de activităţi unice, corelate, realizate pentru a atinge nişte
obiective propuse, cu ajutorul unor resurse stabilite şi în conformitate cu nişte etape
preconizate, având un punct de început şi unul de final predefinite.

Caracteristicile proiectului: - durată fixă, o dată de începere şi una de finalizare;


(Proiectul are: ) - scopuri şi obiective de atins;
- activităţi corelate, unice, care nu se repetă;
- etape de parcurs, un ciclu de viaţă;
- echipă/e de proiect;
- resurse stabilite;
- o schimbare pe care o generează, dată de o anumită nevoie.

Managementul este: Activitatea de a conduce un grup de persoane, care au de atins


obiective comune, pentru organizaţia/echipa din care fac parte. (Frederick W. Taylor, în cartea sa
„Shop Management”, publicată în anul 1903, definea managementul astfel: „a şti exact ce doresc să facă
oamenii şi a-i supraveghea ca ei să realizeze aceasta pe calea cea mai bună şi mai ieftină”.)

Managementul de proiect este o funcție complexă, care de-a lungul timpului a fost
definită astfel:
 Procesul de conducere a activităţilor unui proiect, cu ajutorul unor abilităţi, cunoştinţe,
instrumente, principii şi reguli bine stabilite, pentru a atinge obiectivele propuse;
 Procesul de planificare, organizare și gestionare (control) a sarcinilor și resurselor ce
urmăresc atingerea unui anumit obiectiv, în condițiile existenței unor constrângeri
referitoare la timp, resurse și costuri; (Manualul de Management al Proiectelor, Guvernul
Romaniei, Departamentul de Integrare Europeana, 1998)
 Procesul de conducere a unui proiect care necesită aplicarea planificării, construirea
echipei (team-building), comunicarea, controlul, luarea deciziilor și competențe de
finalizare a proiectului, principii, instrumente și tehnici . (Project Management Basic
Glossary)

4
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

...&L

Obiectivele: 1. Să definim noţiunile de Leader şi Manager;


2. Să evidenţiem diferenţele dintre cele 2 noţiuni;
3. Să identificăm caracteristicile Leadershipului.

Joc de energizare

Noţiuni:
Leaderul: - generează viziunea
- identifică obiectivele pe termen lung şi mediu
- oferă setul de principii şi valori
- indică direcţia, asigură orientarea
SCHIMBARE
- arată ce trebuie făcut
- inspiră încredere
- stimulează creativitatea
- cucereşte şi deschide inimi şi minţi

Managerul: - asigură îndeplinirea eficientă a activităţii


- identifică obiective pe termen scurt
- oferă tehnici, proceduri şi instrumente
- asigură logistica COMPLEXITATE
- urmăreşte rezultatul imediat
- asigură respectarea regulilor, normelor
- minimează efortul
- administrează eficient resursele

Totuși, cele două concepte sunt cel mai des întâlnite sub forma caracteristicilor/atribuțiilor
uneia și aceleiași persoane/funcții.

LEADERSHIP = VIZIUNE + MOTIVAȚIE + ELAN – “soft” way


sau
LEADERSHIP = VIZIUNE + ADERENȚI + RESURSE – “hard” way

5
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința III – Viziune & Misiune


MP...

Joc de energizare

Viziune: Analiza mediului de realizare a proiectului


Analiza SWOT: instrument de analiză a acestui mediu

Elemente Elemente
favorabile nefavorabile
Mediul Puncte Tari Puncte Slabe
intern (Strengths) (Weaknesses)
Mediul Oportunităţi Ameninţăti
extern (Opportunities) (Threats)

Misiune:
Scop + Obiective: Specifice (scurte, clare, concise)
(Finalitate sau Rezultate) Măsurabile (cuantificabile prin diferite etaloane)
Abordabile (uşor de îndeplinit, de realizat)
Realiste (relevante, importante pentru proiect)
Temporale (tangibile într-un anumit interval de timp)

6
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

...&L
VIZIUNEA!

Joc de energizare și de viziune

Viziunea este imaginea puternică a ţelului de atins:


 ÎNCOTRO ne îndreptăm? (Destinaţia – Ţinta)
 CUM ajungem acolo? (Contextul – Calea)

Cum ia naştere o viziune și ce face Liderul împreună cu echipa sa:


 Îşi plantează ideile despre ceea ce trebuie să se întâmple;
 Obţine o contribuţie suplimentară de la persoanele relevante;
 Identifică susţinătorii şi adversarii potenţiali;
 Încearcă să remodeleze punctele, integrându-le unei viziuni convingătoare;
 Absoarbe şi este absorbit în proiect (fizic şi mental);
 Generează fragmente din tabloul întregului;
 Se ocupă de “managementul vagului”.

VIZIUNEA se poate naşte din:


 Experienţe anterioare
 Valori personale
 Dialogul cu ceilalţi
 Sclipiri de geniu

Ultima fază de creaţie şi implementare a viziunii este testarea ei, când Leaderul întreabă:
 Vor şti oamenii ce trebuie să facă?
 Vor fi dornici să participe?
 Vor fi capabili să “vândă” ideea altor persoane, fără să o distorsioneze?

“Cel mai bun lider este cel despre care oamenii abia dacă ştiu că există. Nu e chiar atât
de bun, când oamenii i se supun şi îl aclamă. Mai rău – atunci când este dispreţuit. Dar
despre un lider bun, care vorbeşte puţin după ce munca este gata şi ţinta atinsă, ei vor
spune: ”Noi înşine am împlinit gândul!”
(Lao Tzî, cca. 550 î.e.n.)

Joc de energizare

7
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința IV – Proiectare & Implementare


MP&L
Joc de energizare

Proiectare: Activităţi pentru atingerea obiectivelor

Diagrama activităţilor (Gantt): Metodă de prezentare a activităților proiectului, prin setarea


succesiunii logice de implementare a activităților, ținându-se cont de relația de dependență
dintre acestea.

Perioada de timp
Activitatea
Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3 ...
1.
2.
3.
...

Implementare: Etapele de realizare a proiectului

Ciclul de viaţă al proiectului: este o colecție de faze, în general secvențiale, care oferă
structura și abordarea proiectului, începând de la conceperea proiectului până la terminarea
acestuia.

P lanificare
R ealizare I niţiere O
O rganizare E laborare E E
I mplicare O rganizare I I
E valuare E xecuţie
C omunicare Î ncheiere
T emporalitate

8
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința V – Individul/membrul echipei/aderentul


MP…

Joc de energizare

Individ: Identificarea nevoilor individuale

Piramida nevoilor ( lui Maslow):

Nevoi de Nevoia de informaţie, educaţie, cultură, realizări


Autodezvoltare profesionale, distracţie
Nevoia de stimă, încredere şi respect de sine
Nevoi de Apreciere şi faţă de ceilalţi

Nevoi de Afiliere Nevoia de familie, prieteni, dragoste

Nevoia de adăpost, securitate


Nevoi de Siguranţă fizică, securitatea proprietăţii
Nevoia de aer, hrană,
Nevoi Fiziologice lichide, somn, sex

...&L
ADERENŢII şi MOTIVAREA lor

Joc de energizare, viziune și rol

Peter Drucker: „Singura definiţie a unui lider este: persoana care are aderenţi. Unii
oameni sunt gânditori, alţii – profeţi. Ambele roluri sunt deosebit de necesare. Dar fără
aderenţi, nu există lideri.”
John C. Maxwell: „Cel care crede că este lider, dar nu-l urmează nimeni, nu face altceva
decât să se plimbe.”

Pentru indivizii care compun organizaţia motivaţia este aceea care împinge la acţiune.

Tehnicile Liderului folosite în motivarea aderenţilor săi pot fi:


 Proiectarea carismei, în timp ce se construieşte încrederea;
 Atragerea indivizilor şi unificarea taberelor opuse;
 Repetarea şi întărirea mesajului.

Fundamentul motivaţiei aderenţilor este ÎNCREDEREA - încrederea în intenţiile Liderului


şi încrederea în competenţele acestuia. ÎNCREDEREA este responsabilă pentru cel puţin
jumătate dintre motivele pentru care credem ce spune o persoană.
9
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința VI – De la individ la echipă


MP…

Joc de energizare și de rol

Echipă vs. Grup

Echipa: are un ţel, o strategie de lucru, pleacă dintr-un punct, parcurge un drum stabilit,
ajunge la un scop prevăzut, are sarcini de îndeplinit şi rezultate de atins, utilizează
colaborarea între membrii săi, organizarea şi comunicarea, iar membrii echipei au conştiinţa
apartenenţei la aceasta.

Roluri în echipă: liderul; executantul; creativul; opozantul.

Managerul de echipă: Sarcini şi caracteristici principale:

M onitorizează
A nalizează T enace
N umeşte A mbiţios
A sigură R ealist
G estionează E ntuziast
E valuează
R iscă

Părți interesate de proiecte (stakeholders):


 Managerul de proiect;
 Echipa de proiect;
 Sponsorul sau Finanţatorul (cel care furnizează resurse);
 Promotorul (cel care susţine proiectul);
 Clientul (cel care plăteşte pentru proiect) sau Consumatorul (cel care beneficiază în
final);
 Persoanele interesate/afectate de proiect (terți).

10
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

...&L

Joc de energizare

Crearea sau stabilirea bazei pentru încrederea în Lider stă în următoarele abilități:
 A fi deschis;
 A fi constant;
 A demonstra corectitudine;
 A recunoaşte „călcâiul lui Ahile”;
 A arăta că se slujesc şi interesele altora, nu numai cele personale;
 A inspira încredere şi optimism;
 A se asigura că realizările sunt recunoscute în mod adecvat.

La întâlnirea unor grupuri de rezistenţă, Liderul poate apela la următoarele opţiuni pentru a
convinge:
Angajare,”atracţie”

 Foloseşte comentariile
 Modelează prin puterea exemplului
 Apelează la obiective nobile şi beneficii reciproce
 Convinge cu ajutorul logicii şi al raţiunii
 Negociază cu pricepere, curaj şi o „monedă”, care poate servi la schimb
 Cere – dacă are puterea şi este rezonabil

Autoritate, „respingere”

11
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința VII – Gestionarea resurselor


MP…

Joc de energizare

Resursele:
 Resurse umane:
 Echipa de proiect: echipă vs. grup, roluri în echipa de proiect;
 Managerul de proiect: sarcini, caracteristici, manager vs. lider;
 Motivarea echipei de proiect: stimularea acesteia şi medierea conflictelor.

 Resurse materiale:
 Clădiri, mobilier, echipamente, tehnologii, mijloace de transport, consumabile,
piese de schimb.

 Resurse informaţionale:
 Planul şi documentaţia de proiect, software, licenţe, publicaţii şi promovare, studii,
cercetări.

 Resurse financiare:
 Bugetul = totalitatea veniturilor/încasărilor şi a cheltuielilor/costurilor planificate ale
proiectului
Atenţie sporită asupra costurilor, care se referă la costurile cu:
 resursele umane (salarii, deplasări etc.)
 resursele materiale (achiziţii de resurse materiale, chirii, utilităţi, cheltuieli cu
transport şi intermediari etc.)
 resursele informaţionale (achiziţii de software, cheltuieli de promovare etc.)

 Resurse temporale:
Atenție sporită la gestiunea eficientă a duratelor de timp pentru desfăşurarea activităţilor
componente proiectului, respectarea termenelor şi a planificărilor făcute:

Tipul activităţii Importantă Puţin importantă


Urgentă Fă imediat! Deleagă!
Puţin urgentă Planifică! Uită!

Alocarea resurselor prin:


 Gestionarea eficientă a resurselor;
 Identificarea şi înlăturarea riscurilor care ar putea afecta utilizarea resurselor.

Riscul = posibilitatea producerii unor evenimente soldate cu pierderi sau consecinţe


nefavorabile.

12
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Identificarea posibilelor riscuri prin:


 Evaluarea probabilităţii de producere a riscurilor şi a impactului scontat;
 Găsirea de metode de reducere/evitare/înlăturare a riscurilor sau găsirea de variante
alternative.

…&L
Resursele şi Elanul

Joc de energizare

Liderul dă elan aderenţilor prin:


 Încurajarea iniţiativei;
 Galvanizarea progresului;
 Eliminarea obstacolelor.

Liderul pentru...
 Încurajarea iniţiativei:
 Schimbă responsabilităţile indivizilor în cadrul echipei;
 Instituie reguli simple de acţiune;
 Recompensează asumarea riscului;
 Foloseşte “biciul şi zăhărelul”.

 Galvanizarea progresului:
 Urmăreste “victoriile rapide” şi succesele prompte;
 Consolidează progresul, canalizându-l spre un nou modus operandi;
 Lansează iniţiative, care întăresc misiunea principală;
 Identifică scăpările sau erorile şi le corectează.

 Eliminarea obstacolelor:
 Urmăreşte apariţia obstacolelor (de ordin organizaţional);
 Acţioneaza personal sau indirect pentru eliminarea acestora;
 Adoptă o strategie adecvată pentru a-i atrage pe “rebeli”;
 Schiţează caricatura unui model de urmat într-o situaţie de schimbare.

Spre deosebire de un manager, din punct de vedere al Elanului, Liderul:


 Se centrează pe eficienţă;
 Intreabă “ce, de ce?”;
 Inovează;
 Eludează regulile şi politicile sau le schimbă;
 Foloseşte influenţa personală.

13
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința VIII – Principii de succes. Studii de caz


MP…

Joc de energizare și de rol

Principii de succes în realizarea unui proiect:


 Obiectivele - clar definite (SMART);
 Echipă implicată și competentă;
 Susţinere “de sus”, din partea conducerii (management de proiect adecvat);
 Resurse suficiente pentru realizarea activităţilor;
 Comunicare şi control adecvate şi mecanisme de control viabile.

Factorii care conduc la succesul unui proiect (joc de viziune):


 Aşteptările realiste;
 Cerinţele clar specificate;
 Echipa competentă;
 Experienţa în proiecte similare;
 Implicarea echipei;
 Multă muncă şi concentrare asupra activităţilor;
 Obiectivele şi viziunea clară;
 Planificarea adecvată;
 Sprijinul conducerii;
 Stăpânirea tuturor detaliilor.

Studii de caz – câteva statistici:


 85% dintre proiecte și-au depășit termenul limită și bugetul, în medie cu 70% și
respectiv 60% (Shenhar si Dvir, 2007, Studiu pe 600 de proiecte din mediul privat și guvernamental) ;
 Întârzieri de 103% (Marques Jr., Studiu pe 398 de proiecte în domeniul construcțiilor în sectorul
public);
 Rata de eșec în proiectele de software este de 24% (Chaos Report);
 17% din proiectele IT merg atât de prost încât amenință existența companiei (McKinsey
& Company / Universitatea Oxford, 2012);
 În medie, proiectele IT depășesc cu 45% bugetul și 7% timpul, producând doar la
nivelul de 44% din valoarea estimată (McKinsey & Company / Universitatea Oxford, 2012);
 64% din proiecte și-au îndeplinit scopurile inițiale (Project Management Institute, 2011).

14
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

...&L
10 Legi de succes în Leadership

Joc de energizare

Legi de succes şi studii de caz ale unor lideri veritabili:

 Legea influenţei – Lady Diana


 Legea procesului – Theodore Roosevelt
 Legea navigaţiei – Amudsen vs. Scott
 Legea lui E.F. Hutton – Maica Tereza
 Legea bazei solide – Abraham Lincoln
 Legea respectului – Mahatma Gandhi
 Legea intuiţiei – Steve Jobs
 Legea conectării – John F. Kennedy
 Legea delegării –Henry Ford
 Legea victoriei – Franklin D. Roosevelt & Winston Churchill

Principii de urmat în Arta de a Conduce:

Oamenii îi urmează în mod natural pe liderii care sunt mai puternici decât ei.
Numai liderii încrezători pot da putere şi altora.
Liderii ating inima înainte de a întinde mâna.
Când un lider vorbeşte, toată lumea ascultă.
Ştiinţa conducerii se învaţă zilnic şi nu într-o singură zi.

15
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința IX – Rezultate. ”Podul de hârtie”. Lecţii învăţate


MP…

Rezultate = finalităţi ce se evaluează în raport cu obiectivele propuse şi cu tripla


constrângere:

Calitate =>
Cerinţele
proiectului

Cost => Timp =>


Bugetul Durata
proiectului proiectului

Evaluare = controlul respectării planificărilor, metodologiilor şi procedurilor enunţate cu


privire la desfăşurarea proiectului. Evaluarea se poate face:
 atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la finalul proiectului;
 atât prin urmărirea procesului de desfăşurare a proiectului, cât şi a rezultatelor
obţinute.

Fişa de proiect – principala metodă de monitorizare şi control folosită în evaluarea


proiectelor:
Proiect
Scop
Obiective
Activităţi
Participanţi
Buget
Durată

Podul de hârtie –> să aplicăm ceea ce am învăţat!

Lecţii învăţate –> există viaţă după proiect?! (evaluare şi debriefing pentru proiectele
desfăşurate şi feedback pentru întregul curs)

16
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

...&L
Cu ce rămânem?

VIZIUNE + MOTIVAŢIE + ELAN în Leadershipul personal (autointrospecţie):

Viziune :
 Crearea sensului – poţi descrie succint obiectivele carierei tale ?
 Plantarea şi testarea – ai discutat vreuna dintre viziunile tale cu prietenii apropiaţi ?
 Modelarea aptitudinilor – cum te-a ajutat viziunea să identifici aptitudinile pe care
trebuie sa ţi le formezi ?

Motivaţie:
 Carisma şi încrederea – ce cunoştinţe sau experienţe te-ar ajuta să ai o carismă mai
puternică?
 Angajarea şi unificarea – viziunea ta îţi angajează şi unifică pasiuni şi interese
diverse?
 Repetarea şi întărirea – dialogul interior te ajută în carieră?

Elan:
 Încurajarea iniţiativei - ţi-ai asumat suficiente iniţiative şi riscuri în carieră?
 Galvanizarea progresului - foloseşte realizările din istoria ta de viaţă ca pe o
trambulină către succesele viitoare?
 Înlăturarea obstacolelor – înlături obstacolele?

Obiectivele tale sunt suficient de ambiţioase?

Lecţii de reţinut:
Îmbrăţişează nereuşita („Embrace failure”).
Cel mai bun lider este cel despre care lumea nu ştie nimic.
Un conducător este un negustor de speranţe.
Un leader pe care nu îl urmează nimeni, nu face nimic altceva decât să se
plimbe.

17
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

“PODUL DE HÂRTIE”

Descriere:
Misiunea voastră constă în construirea unui pod de hârtie, precum celebrul Golden Gate,
utilizând costuri minime şi ţinând cont de specificaţiile tehnice de mai jos:
 Lungime totală inclusiv rampe de acces: 200 cm
 Înălţime maximă a căii de acces: 20 cm
 Înălţime maximă, incluzând stâlpii de susţinere: 50 cm
 Lăţime calea de acces: 20 cm
 Durată maximă de construire: 45 minute
 Cost maxim: 100 MPLi
 Număr maxim de stâlpi de susținere: 4
 Rezistență la traversarea de către un corp mobil.

Mod de lucru:
 Etapa I – 5 min. – Stabilirea echipelor şi desemnarea liderilor;
 Etapa II – 10 min. – Conceperea planurilor şi a designului conform specificaţiilor
tehnice, stabilirea necesarului de resurse şi estimarea costurilor;
 Etapa III – 5 min. – Achiziţionarea iniţială a resurselor;
 Etapa IV – 45 min. – Construirea podului;
 Etapa V – 20 min – Verificarea respectării specificaţiilor tehnice și evaluarea
rezultatelor de către trainer.

Resurse (prețuri exprimate în moneda unică MPL):


 Hârtie A4 – 1 MPL/coala
 Revistă/pliante – 10 MPLi/exemplar/set
 Bandă adezivă – 10 MPLi /rola
 Sfoară – 2 MPLi /metru

18
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Ședința X – Veni, Vidi, Vici!


MP&L

Veni –> recapitulăm şi recitim suporturile de curs;


Vidi –> ne evaluăm cunoștințele, realizăm F.I.L.M.-ul cursului și completăm fişele de
feedback pentru traineri;
Vici –> primim diplomele de participare şi ne înscriem pentru taberele la mare!

(“Veni, Vidi, Vici!” este o expresie ce provine din limba latină, se traduce prin “Am venit, am
văzut, am învins!” şi este fraza prin care, potrivit istoriei, Iulius Cezar a anunţat extraordinara
victorie, obţinută în anul 47 î.Hr., împotriva armatei lui Farnace al II-lea din Pont.)

19
www.educatiepmb.ro
Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret București
Cursul de Management de Proiect şi Leadership

Referinţe bibliografice

*Prezentul suport de curs este o versiune adaptată și actualizată a ediției inițiale din 2010,
realizată de către Cristina-Cătălina CHIRIȚĂ și Cosmin-Cornel CHIRIȚĂ, pentru același curs
de formare al Centrului Proedus PMB.

1. Adair, J.; “Liderul inspiraţional. Cum să motivăm, să încurajăm şi să avem succes”;


Editura Meteror Press, Bucureşti;
2. Davidson, J.; “10 Minute Guide to Project Management”; Alpel Publishing, 2000;
3. Kets de Vries, M.; “Leadership: Arta şi măestria de a conduce”, Editura Codecs,
Bucureşti;
4. Kouyes, J.M., Posner, B.Z; “The Leadership Challenge”; Jossey-Bass Publisher, San
Francisco, 1995;
5. Landsberg, M.; “Leadership: Viziune, Motivaţie, Elan”; Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2008;
6. Lock, D.; “Management de proiect“ ; Editura Codecs, Bucureşti;
7. Maxwell, J.C.; “Cele 21 de legi supreme ale liderului”; Editura Amaltea, Bucureşti,
2002;
8. Mccollum, J.K., Banacu, C.S.; “Management de proiect / Project Management“ ;
Editura Universitară, Bucureşti, 2005;
9. Mocanu, M., Schuster, C.; “Managementul proiectelor (ediţia a II-a)“; Editura CH Beck,
Bucureşti, 2005;
10. Newton, R.; “Management de proiect – Pas cu pas“; Editura Meteror Press, Bucureşti;
11. *** http://www.leadership-expert.co.uk/ ;
12. *** http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leader.html ;
13. *** http://www.pm.org.ro/ ;
14. *** http://www.pmi.ro/ ;
15. *** http://www.projectmanagement.com/.

20
www.educatiepmb.ro