Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAŢIE PENTRU ÎNREGISTRAREA/

MODIFICAREA ÎN MEDIU ELECTRONIC A 700


CATEGORIILOR DE OBLIGAŢII FISCALE Nr de operator de
date cu caracter
DECLARATIVE ÎNSCRISE ÎN VECTORUL FISCAL personal – 759

D700_A1.0.0 /14.05.2018 Versiuni Suma de control 4


I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ 3 9 9 8 3 8 3 6
2. DENUMIRE/ NUME SI PRENUME SC LEIA BENY CONSTRUCTION SRL
3. DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ DEPUSĂ INIŢIAL (DIF/DM/DR - Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţia de menţiuni/ Declaraţia de radiere)
010-DIF/DM/DR pentru PJ, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

Oblig.fără per.fisc.: 03(micro),04(accize),15-22 Atenţie ! Corecţii ulterioare ale D700


Oblig.cu per.fisc.: 01(tva),02(prof.),05,07,09,14(sal) se fac doar la unitatea fiscală.
Oblig.fără data evidenţă: 01(tva)

II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL


Impozite, contributii, taxe din vectorul fiscal Selecteaza obligatie + -
1.
05.(602)Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

c)Perioada fiscala
c)Selectează perioada fiscală
Modifică perioada ? a)Luare in evidenţa incepand cu data de 08.05.2019
fiscală b)Scoatere din evidenţa incepand cu data de 06-Lunar, potrivit legii

Impozite, contributii, taxe din vectorul fiscal Selecteaza obligatie + -


2.
07.(412)Contributia de asigurari sociale - ANGAJAT

c)Perioada fiscala
c)Selectează perioada fiscală
Modifică perioada ? a)Luare in evidenţa incepand cu data de 08.05.2019
fiscală b)Scoatere din evidenţa incepand cu data de 06-Lunar, potrivit legii

Impozite, contributii, taxe din vectorul fiscal Selecteaza obligatie + -


3.
09.(432)Contributia de asigurari sociale de sanatate - ANGAJAT

c)Perioada fiscala
c)Selectează perioada fiscală
Modifică perioada ? a)Luare in evidenţa incepand cu data de 08.05.2019
fiscală b)Scoatere din evidenţa incepand cu data de 06-Lunar, potrivit legii

Impozite, contributii, taxe din vectorul fiscal Selecteaza obligatie + -


4.
14.(480)Contributia asiguratorie pentru munca - ANGAJATOR

c)Perioada fiscala
c)Selectează perioada fiscală
Modifică perioada ? a)Luare in evidenţa incepand cu data de 08.05.2019
fiscală b)Scoatere din evidenţa incepand cu data de 06-Lunar, potrivit legii

(01.d.) Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu
drept de deducere și/sau neimpozabile în România conform art. 275 și 278 din Codul fiscal, dar care
dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal

(20.d.) CAEN Activitati care intra sub incidenta impozitului pe ven.din activit.de expl.resurselor naturale, altele decat gazele naturale

1. + -

(22.d.) CAEN Activitati care intra sub incidenta impozitului specific unor activitati

1. + -
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

Nume LEIA Semnatura

Prenume BENIAMIN Rodica-Viorica Semnat digital de Rodica-


Viorica Coana

Functia ADMINISTRATOR Coana Data: 2019.05.16 10:56:40


+03'00'

Data 16.05.2019

? DEBLOCARE VALIDARE LISTARE

Loc rezervat organului fiscal

Număr înregistrare________________________________ Dată înregistrare___________________


Cod M.F.P. 14.13.01.10.01