Sunteți pe pagina 1din 1

Rebus- Morometii

Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veţi descoperi numele romanului lui Marin Preda

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Specie a genului epic, de întindere mare, cu conținut complex, care se desfășoară de-a lungul unei
anumite perioade și angajează mai multe personaje, presupunând un anumit grad de adâncime a observației
sociale și analizei psihologice.

2. Narator care are însușirea de a reda fidel, netrunchiat realitatea, detașat de impresii subiective.

3. Tip de text ce presupune o succesiune de evenimente desfăşurate în timp şi în spaţiu.

4. Contradicție între ideile, interesele sau sentimentele diferitelor personaje, care determină desfășurarea
acțiunii dintr-o operă epică sau dramatică.

5. Persoană care asistă sau a asistat la o întâmplare, la o discuție, la un eveniment etc. (și care poate relata
sau atesta cum au decurs faptele).

6. Șir de imagini sau de scene dintr-un film, care formează un anumit episod.

7. Totalitatea acțiunilor, evenimentelor (prezentate într-o anumită succesiune) care alcătuiesc conținutul
unei opere literare, cinematografice etc.

8. Un adverb de timp din propoziţia: "Ieri, în parc, erau mulţi copii."

9. Continuaţi expresia "A trăi de.... pe mâine".