Sunteți pe pagina 1din 108

1.

Albuminele:
e) [x] constituie 50-65% din conţinutul total al proteinelor
b) [x] sunt proteine acide
d) [x] menţin presiunea oncotică
a) [x] transportă acizi graşi
c) [x] transportă bilirubina
e) [x] se sintetizează în ficat (circa 20 g/zi)
b) [x] conţin mulţi aminoacizi dicarboxilici
c) [x] leagă şi reţin în sânge cationii
e) [x] participă la menţinerea presiunii coloid-osmotice a sângelui
b) [x] sunt proteine ale plasmei sangvine
e) [x] asigură transportul diferitor compuşi

2.Care compusi contin azot?


a) [x] proteinele simple;
d) [x] ADN-ul;
e) [x] mARN-ul.

3.Ce grupe de aa sunt prezente in proteine?


a) [x] hidroxiaminoacizii ;
b) [x] aminoacizii homociclici;

4.Clasificarea proteinelor – afirmatii corecte:

5.Globulinele plasmei sangvine – afirmatii corecte:

6.Gruparile libere NH2 (amino) sunt prezente in:


a) [x] proteine simple;
d) [x] aminoacizi;

7.Gruparile libere COOH (hidroxi) sunt prezente in:


a) [x] proteine conjugate
d) [x] aminoacizi;

8.In componenta caror compusi este prezenta gruparea hidroxil – OH?

9.In component caror compusi este prezenta gruparea tio – SH?

12.Selectati aa acizi:
c) [X] Asp;
a)[x] Glu;

13.Selectati aa bazici:
e) [X]Lys.
d)[x] Arg;
b)[x] His;

14.Selectati aa hidrofili:
a) [X ] Ser;
b)[x] Tre; Thr
c)[x] Asn;
d)[x] Gln;
e)[x] Tyr;

15.Selectati aa Hidrofobi:
a)[x] Gly:
b) [x] Val;
c) [x] Ile;
d) [x] Trp;
e)[x] Leu’;
f)[x] Phe;
g)[x]Ala;
h)[x]Cys;
i)[x] Met;
j)[x]Pro.

16.Selectati functiile proteinelor:


c) [ x] sunt biocatalizatori;
d) [x ] determină presiunea oncotică a plasmei sanguine;
c) [x] catalitică
d) [x] structurală

17.Structura primara a proteinelor:


a) [x] prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice
b) [x] este determinată genetic

18.Structura secundara (beta-structura) – afirmatiile corecte:


a) [x] lanţurile polipeptidice (LP) sunt legate prin leg. de hidrogen interlanţ;
c) [x ] posedă formă pliată
e) [x] lanţurile polipeptidice adiacente pot fi paralele şi antiparalele.
a) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe catene polipeptidice diferite
e) [x] poate fi paralelă şi antiparalelă

19.Selectati polimeri biologicii:


c) [X] glicogen;
d) [X] ADN;
e) [X] colagenul.

20.21.Afirmatii corecte in legatura cu structura primara a proteinelor:


a) [x] prezintă o secvenţă de aminoacizi uniţi prin legături peptidice;
b) [x] este determinată genetic;
c) [x] este o insusire structurală a tuturor proteinelor;
d) [x] se distruge prin hidroliza acidă sau enzimatică;
c) [x] este caracteristică tuturor proteinelor
d) [x] se distruge prin hidroliză

22.Unitatea structurala a proteinelor simple:


c) [x] aminoacizii

23.Hemoglobina – selectati afirmatiile corecte:


b) [x] hemul este format din protoporfirina IX şi Fe2+
c) [x] HbA (adultă majoră) este alcătuită din 2 lanţuri polipeptidice alfa, 2 lanţuri beta şi din 4 hemuri
e) [x] hemul se leagă prin intermediul Fe2+ la resturile de histidină din componenţa lanţurilor alfa şi beta

24.Histonele:
b) [x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
e) [x] intră în componenta nucleozomilor
b) [x] formele fosforilate favorizează transcripţia
e) [x] sunt proteine bazice

25.Proteinele fixatoate de calciu sant:


b) [x] calmodulina
c) [x] colagenul
e) [x] Ca-ATP-aza

26.Referitor la alfa-elice sant corecte afirmatiile:


d) [x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe aceeaşi catenă polipeptidică

27.Referitor la legatura peptidica sant corecte afirmatiile:


b) [x] legatura peptidică există sub 2 forme de rezonanţă - ceto si enol
e) [x] atomii grupei peptidice se află în acelaşi plan
a) [x] fiecare grupare peptidică poate forma 2 legături de hidrogen;
c) [x] faţă de legatura C-N atomii de oxigen si hidrogen se află in poziţia trans;

28.Selectati proteinele oligomere:


a) [x] hemoglobina
c) [x] LDH (lactatdehidrogenaza)
d) [x] imunoglobulinele
e) [x] creatinkinaza

29.Structura cuaternara a proteinelor – selectati afirmatiile corecte:


a) [x] este organizarea subunităţilor într-o moleculă proteică unică funcţională
c) [x] se formează prin legături necovalente dintre suprafetele de contact ale protomerilor/domeniilor
a) [x ] asamblarea moleculei finale decurge prin faza de formare a intermediarilor;
b) [ x] e favorizată de interacţiuni hidrofobe dintre radicalii AA;
c) [ x] funcţionarea proteinelor e corelată cu deplasarea domeniior;
d) [x ] e o însuşire structurală a hemoglobinei;

30.Structura secundara a proteinelor:


a) [x] arangamentul intr-o structură ordonată;
c) [x ]este alfa helixul şi beta structură;
d) [ x] apare graţiei formării legăturilor de hidrogen în limitele unui singur lanţ cît şi între lanţurile
adiacente;

31.Structura tertiata a proteinelor:


a) [x] este aranjarea spatială/tridimennsionala a lanţului polipeptidic
c) [x] este stabilizată de legăturile formate intre radicalii aminoacizilor amplasati liniar departe unul de
altul
c) [x] este determinată de secvenţa AA, forma şi polaritatea radicalilor;
a) [x] apare graţie interacţiunii. sterice a AA amplasati liniar departe unul de altul
b) [x] este stabilizată si de legături necovalente, slabe;
e) [x] se realizează şi prin legături hidrofobe.
b) [x] formarea ei posedă un grad înalt de cooperare;
c) [x] se caracterizează printr-un anumit grad de flexibilitate;
d) [x] include atît segmente alfa, cît şi beta
a) [x] la baza funcţiei stau modificările conformaţionale;
b) [x] domeniile se includ in structura respectivă;
c) [x] domeniile determină funcţii speciale în proteină;
d) [x] e posibilă interacţiunea între radicalii AA- Cys-Cys;

32.Afirmatii corecte referitor la molecula proteica denaturata sunt:


c) [x] se distruge structura tertiară, cuaternară
d) [x] nu se distrug legăturile peptidice

33.Ce grupari functionale confera proteinelor proprietati acide?


c) [x] carboxilică

34.Ce grupari functionale confera proteinelor proprietati bazice?


c) [x] amino
e) [x] guanidinică.

35.Conditiile de salifiere a proteinelor sunt:


a) [x] înlăturarea membranei apoase
b) [x] neutralizarea sarcinei electrice

36.Factorii ce stabilizeaza solutiile coloidale proteice sunt:


a) [x] membrana apoasă ce se formează la hidratarea grupelor funcţionale hidrofile
b) [x] sarcina electrică dependentă de pH-ul mediului

37.In caliatate de solutii coloidale, proteinele poseda:


b) [x] viscozitate mărită;
c) [x] difuzie redusă;
d) [x ] proprietăţi optice;

38.40.Punctul isoelectric (pI) al tripeptidei prezentate se afla in zona pH-ului:

39.Punctul isoelectric (pI) – selectati afirmatiile corecte:


a) [x] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este egală cu zero

41.Salifierea:
b) [x] este dehidratarea moleculei proteice
c) [x] este un proces reversibil
d) [x] consta in sedimentarea proteinelor cu sa rurile neuter
e) [x] permite separarea diferitor protein din amesttec in sare neactiva

42.Sarcina electrica/neta a proteinei depinde de:


a) [x] componenţa aminoacidică
b) [x] pH-ul solutiei

43.Slectati afirmatiile corecte referitor la solubilitatea proteinelor:


b) [x] depinde de sarcina electrică şi membrana apoasă
c) [x] depinde de natura solvenţilor şi de temperatură

44.Afirmatia corecta referitor la enzime:


c) [x] poseda specificitate de actiune
a) [x] sunt catalizatori biologici;
d) [x] există si în formă neactivă în organism;

45.Afirmatii corecte referilor la centrul activ (CA) al enzimelor:


a) [x] este locul de legare a substratului
e) [x] CA se formează la proteinele cu structură terţiară si cuaternara

46.Afirmatii corectte referilor la clasificarea enzimelor:


a) [x] se clasifica în şase clase;
b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică;

47.Afirmatii corecte referitor la izomeraze:


d) [x] catalizează reacţii de interconversie a izomerilor
e) [x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile

48.Afirmatii corecte referitor la mecanismul de actiune al enzimelor:


b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
a) [x] scade energia de activare a reacţiei respective;
d) [x] complexul ES e o structură instabilă;
e) [x] formarea complexului ES este prima etapă a mecanismului de acţiune.
b) [x] în complexul ES - substratul se deformează;
c) [x] în centrul activ al enzimi are loc cataliza covalentă;
d) [x] în centrul activ al enzimei are loc cataliza acido-bazică;

49.Afirmatiile corecte referitor la enzima care catalizeaza reactia chimica:


(nu este prezentata reactia)

50.Afirmatii corecte referitor la ligaze:


a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului
c) [x] glutaminsintetaza se referă la ligaze
d) [x] piruvatcarboxilaza se refera la ligaze

51.Alegeti afirmatiile corecte referitor la natura chimica a enzimelor:


c) [x] prezintă compuşi macromoleculari
e) [x] sunt proteine simple si conjugate
a) [x] constituenţii fundamentali sunt aminoacizii;
c) [x] în apă formează soluţii coloidale;
e) [x] prezintă substanţe termolabile.

52.Care enzima prezinta stereospecificitate?


a) [x] fumaraza

53.Centrul activ al enzimelor reprezinta:


c) [x] structurăcompusă unicală tridimensională
e) [x] locul unde se fixează substratul
54.Centrul allosteric al enzimei:
a) [x] este un centru diferit de centrul activ
e) [x] este locul la care se fixează activatorii şi inhibitorii alosterici
a) [x] este separat spaţial de centrul activ;

55.Coenzima NAD+ - alegeti afirmatiile corecte:


a) [x] transferă hidrid-ionul
c) [x] se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe
c) [ x] legatura sa cu componenţii proteici este slabă, necovalentă;

56.Coenzima NADPH – alegeti afirmatiile corecte:


a) [x] participă în reacţii de oxidoreducere (NADP dependenta)
e) [x] componentul activ e amida acidului nicotinic.

57.Coenzimele vitaminei B2 (FMN si FAD):


a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere
d) [x] adiţionează şi cedează electroni si protoni
a) [x] FAD este coenzima pentru dehidrogenarea acil-CoA;

58.Enzimele se deosebesc de catallizatorii anorganici prin faptul ca:


d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde
b) [x] posedă specificitate;

59.Functiile enzimelor in cadrul activitatii enzimatice sunt:

60.Indicati afirmatiile corecte referitoare la substrat:


a) [x] e substanţa asupra careia acţionează enzima
c) [x] unele enzime interacţionează cu cîteva substraturi

61.La formarea centrului active al enzimelor participa grupele functionale (1) ale
radicalilor aminoacizilor (2):
a) [x] OH - Ser
b) [x] COOH - Glu
e) [x] NH2 – Lys.

62.Liazele:
c) [x] fumaraza se referă la liaze
e) [x] decarboxilazele se referă la liaze

63.Oxidoreductazele catalizeaza:
b) [x] reacţii de transfer al electronilor şi protonilor

64.Proprietatile comune ale enzimelor si catalizatorilor anorganici sunt:


b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei
a) [x] nu modifică direcţia reacţiei;

65.Proprietatile generale ale enzimelor – alegeti afirmatiile corecte:


b) [x] enzimele sunt termolabile
d) [x] toate enzimele posedă activitate maximală de actiune la un pH optim
d) [x] posedă specificitate;
66.Referitor la coenzime este corecta afirmatia:

67.Referitor la enzimele alosterice sunt corecte afirmatiile:


a) [x] modulatorii alosterici se leaga necovalent in centrele alosterice
e) [x] modulatorii alosterici modifică conformaţia moleculei enzimei

68.Referitor la enzimele conjugate sunt corecte afirmatiile:


b) [x] specificitatea este determinată de apoenzimă
d) [x] la cataliză participă atăt apoenzima, cât si cofactorul

69.Referitor la FAD si FMN sunt corecte afirmatiile:


e) [x] FAD participă la dehidrogenarea succinatului
c) [x] vitamina componentă este B2
e) [x] participă la reactii de dehidrogenare

70.Referitor la hidrolaze sunt corecte afirmatiile:


a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente cu adiţionarea apei
c) [x] fosfatazele se referă la hidrolaze
d) [x] esterazele se refera la hihdrolaze
e) [x] nucleazele se refera la hidrolaze

71.Referitor la mecanismul de actiune al enzimelor este corecta afirmatia:


b) [x] în cadrul actiunii enzimei are loc formarea complexului enzima-substrat
b) [x] în componenta complexului enzimă-substrat substratul se modifică/deformeaza
c) [x] în centrul activ al enzimi poate avea loc cataliza covalentă
d) [x] în centrul activ al enzimei poate avea loc cataliza acido-bazică
a) [x] scade energia de activare a reacţiei respective;
d) [ x] complexul ES e o structură instabilă;
e) [x] formarea complexului ES este prima etapă a mecanismului de acţiune.

72.Selectati afirmatiile corecte referitor la compusul chimic:


(nu este prezentat compusul)

76.Selectati enzimele ce se refera la hidrolaze:


a) [x] lipaza
b) [x] pepsin
c) [x] amilaza
c) [x] fosfatazele
d) [x] esterazele
e) [x] nucleazele

77.Selectati enzimele ce se refera la oxidoreductaze:


a) [x] glutamat dehidrogenaza
b) [x] FAD si FMN
c) [x] dehidrogenazele
d) [x] hidroxilazele
e) [x] reductazele

78.Selectati procesul chimic la care participa vitamina C:


79.Specificitatea enzimatica:
c) [x] poate fi absolută de substrat - catalizează transformarea unui singur substrat;
e) [x] poate fi stereochimică - catalizează transformările doar a unui stereoizomer al substratului
e) [x] poate fi stereochimică – catalizează transformările unui stereoizomer al substratului.

80.Transefazele catalizeaza:
a) [x] reacţii de transfer al grupărilor funcţionale
c) [x] reacţii de transfer al restului fosfat de la un substrat la altul

81.Activitatea specifica este:


e) [x] cantitatea de enzimă necesară pentru transformarea 1µmol de substratîn 1 min la 250 C
raportată la 1mg proteină.

82.Alegeti afirmatiile corecte referitor la inhibitia competitiva:


b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă;
c) [x] inhibitorul se aseamană dupa structură cu S;
c) [x] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat;

83.Care afirmatie este corecta referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH):


c) [x] lanţurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite

84.Creatinfosfokinaza (CPK):
c) [x] este un dimer alcătuit din asocierea de lanţuri M si B;
d) [x] cresterea concentratiei serice MB confirmă infarctul miocardic;

85.Influenta pH-ului asupra activitatii enzimelor – alegeti afirmatia corecta:


a) [ x] fiecare enzimă are pH-ul său optim;

86.Inhibitia alosterica:
e) [x] este reversibilă

87.Inhibitia competitiva – alegeti afirmatia corecta:


a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă
c) [x] inhibitorul se aseamană structural cu substratul
b) [x] la centrul activ al enzimei se leagă compusul al carui concentraţie e mai mare
c) [x ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat

88.Inhibitia enzimatica necompetitiva – alegeti afirmatia corecta:


d) [x] se formează un complex triplu: ESI;
e) [x] V max scade dar nu se modifică Km;

89.Izoenzimele:
b) [x] sunt proteine oligomere
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie
e) [x] au rolul de reglatori în metabolism.

90.Katalul reprezinta:
c) [x]cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S in 1 sec la 250 C;
91.Referitor la pepsina si activarea ei sunt corecte afirmatiile:
c) [x] se obtine prin proteoliza limitată a pepsinogenului
e) [x] se activează sub actiunea HCl si autocatalitic
c) [x] apare la proteoliza limitată (PL) a pepsinogenului;
e) [x] în urma PL se formează centrul activ al enzimei.

92.Referitot la succinatdehidrogenaza (SDH) si reglarea activitatii ei sunt corecte


afirmatiile:
d) [x] inhibiţia depinde de concentraţia inhibitorilor
e) [x] SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD → Fumarat + FADH2

94.Selectati mecanismele de activare a enzimelor:


a) [x] proteoliza parţială
b) [x] modificarea covalentă (fosforilare-defosforilare)
d) [x] activarea alosterică

95.Termolabilitatea enzimatica – selectati afirmatiile corecte:


a) [x] la temperatura mai înaltă de 50 0 C majoritatea enzimelor denaturează
c) [x] temperatura optimală pentru majoritatea enzimelor este de 20-400 C
a) [x] T determină afinitatea E fata de S, de modulatori

99. NAD+ VitPP niacina, niacinamida


1. reactii de REDOX
2. dehidrogenarea substraturilor
3.Participa la procesele catabolice
4. componenta a coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza
5. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs
6 reacţiile anaplerotice b) [x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
7. . I Met gen si Glucide A3 NAD+:
b) [x] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este nicotinamida
c) [x] adiţionează 1H+ şi 2ē (ionul hidrid)
d) [x] un H+ al substratului se transferă pe NAD+, altul trece în solvent
8. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente
[x] glutamat DH
[x] izocitrat DH
[x] alcool DH
a) [x] lactat DH
b) [x] malat-DH
d) [x] beta-hidroxibutirat DH
Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza):
a) [x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+-dependente
c) [x] conţine FMN
d) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)
286. I Met gen si Glucide A1 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc
în citozol):
a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+
Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
A3 Dezaminarea directa a aminoacizilor
e) [x] Glu + NAD+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 a - (enzima –
glutamatdehidrogenaza
Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:
d) [x] coenzimele sunt NAD+ şi NADP+
A3 Transdezaminarea aspartatului:
d) [x] participă enzimele aspartataminotransferaza (AST) şi glutamatdehidrogenaza
e) [x] participă coenzimele piridoxalfosfat şi NAD+
A3 Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectaţi reacţiile):
e) [x] acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic + NADH+H+
100. Procesele la care participa vit C (acid ascorbic)
1.reactiile de hidroxilare cu implicarea O2
2.reactii REDOX cuplat cu glutationul sau CoE NAD+ si FAD-dep
3.cofactor activator al anumitor enzime(degr oxidativa a Tyr, formarea adrenaline)
101. Afirmaţii corecte referitoare la DNA (legile complementarităţii):
) [x] componenţa nucleotidică a DNA la specii distincte este diferită
[x] în toate tipurile de ADN, A=T şi G=C
102.afirmatii corecte referitoare la nucleozomi
[x] reprezintă unitatea structurală a cromatinei
[x] reprezintă octamere histonice înfăşurate cu DNA
103. Bazele azotate majore în componenţa DNA sunt
[x] citozina
[x] guanina
[x] timina
[x] Adenina
104.Biosinteza DNA necesită:
[x] participarea complexului de enzime - DNA-replicaza
[x] prezenţa dezoxibonucleozid-trifosfaţilor
105. Componentele structurale ale DNA-ului sunt:
[x] acidul fosforic
[x] adenina
[x] citozina
[x] guanina
106. DNA-polimerazele I
x] participă la repararea DNA
[x] îndepărtează primerii prin activitatea sa 5'→3'-exonucleazică
[x] adaugă dezoxiribonucleotide prin activitatea sa 5'→3'-polimerazică
107. DNA-polimeraza III
[x] posedă activitate 3'  5'-exonucleazică
[x] are activitate 5'  3'-polimerazică
108.Fragmentele Okazaki
[x] sunt unite de DNA-ligaze
109. În acizii nucleici nu există următoarele tipuri de legături chimice
x] peptidică
110. Pentru DNA sunt corecte afirmaţiile
[x] la capatul 5' se află 3 resturi de fosfat
[x] mononucleotidele sunt legate prin legături 3',5'-fosfodiesterice
111.Referitor la DNA sunt corecte afirmaţiile:
[x] forma clasică B conţine 10 perechi de nucleotide la o spiră
112.Referitor la replicare sunt corecte afirmaţiile
[x] sediul replicării este nucleul
[x] forţa motrice a procesului este hidroliza pirofosfatului
) [x] angajează simultan întregul cromozom
113. Referitor la structura dublului helix a DNA sunt corecte afirmaţiile:
[x] este bicatenară
[x] bazele azotate ocupă interiorul dublului helix
[x] bazele azotate complementare se leagă între ele prin legături de hidrogen
[x] planurile bazelor azotate sunt orientate perpendicular pe axul helixului
115. Repararea DNA necesită următoarele enzime
[x] DNA-polimeraza I
[x] endonucleaze specifice
[x] DNA-ligaza
116.Replicarea DNA
[x] este bazată pe principiul complementarităţii
[x] reprezintă sinteza DNA pe matriţa de DNA
117. Selectaţi enzimele complexului DNA-replicaza:
[x] DNA-polimerazele I, II, III
[x] helicaza
[x] topoizomerazele
[x] RNA-polimeraza DNA-dependentă
[x] DNA-ligaza
118. Telomeraza prezintă:
) [x] o ribonucleoproteină
) [x] enzima ce alungeşte capetele cromozomilor
x] o transcriptază ce foloseşte ca matriţă RNA
119. Componentele structurale ale RNA-ului sunt:
b) [x] citozina
[x] adenina
[x] guanina
120. DNA-polimeraza-RNA-dependentă:
[x] este numită şi reverstranscriptază
[x] se utilizează în ingineria genetică pentru sinteza unor gene
[x] permite includerea informaţiei virale în genomul uman
121. Histonele
[x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
) [x] intră în componenta nucleozomilor
[x] formele fosforilate favorizează transcripţia
[x] sunt proteine bazice
122.Inducţia enzimatică (reglarea lac-operonului):
x] necesită prezenţa represorului
[x] e caracteristică pentru căile catabolice
123.La reglarea expresiei genelor la om participă:
c) [x] cortizolul
d) [x] calcitriolule)
[x] retinolul
124. Modificările posttranscripţionale ale RNAm (processing-ul RNAm) includ:
[x] adăugarea la capătul 5' al RNAm a 7-metil-guanozinei
) [x] poliadenilarea capătului 3' al RNAm
) [x] excizia intronilor şi legarea capetelor intronilor (splising-ul)
125. Modificările posttranscripţionale ale RNAt (processing-ul RNAt) includ:
[x] adăugarea la capătul 3' al RNAt a secvenţei nucleotidice CCA
[x] modificări covalente ale bazelor azotate (formarea bazelor azotate minore)
126. Mutaţiile moleculare pot avea loc prin:
[x] modificarea chimică a unor baze azotate din DNA
[x] tranziţie şi transversie
[x] deleţie de nucleotide
[x] inserţie de nucleotide
127. Mutaţiile prin deleţie:
[x] conduc la schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaţia
) [x] pot conduce la formarea codonilor-stop
[x] pot cauza maladii ereditare
128. Mutaţiile prin transversie:
) [x] pot conduce la modificări ale structiurii şi funcţiei proteinei codificate
[x] pot determina formarea unui codon-stop
[x] pot conduce la formarea codonilor sinonimi
129. Referitor la biosinteza RNA-ului sunt corecte afirmațiile:
[x] are loc sub acţiunea enzimei RNA-polimeraza RNA-dependentă
[x] este un proces procesiv
[x] forţa motrice a transcrierii e hidroliza pirofosfatului
130. Referitor la RNAm sunt corecte afirmaţiile
[x] serveşte matriţă pentru sinteza proteinelor
131.Referitor la transcrierea DNA sunt corecte afirmaţiile:
[x] este un proces asimetric
[x] în calitate de matriţă serveşte catena anticodogenă
132. Represia enzimatică:
) [x] necesită prezenţa represorului
133. Afirmaţii corecte referitoare la RNA:
[x] conţine uracil, citozină, adenină şi guanină
134. RNA polimerazele:
[x] au activitate 5'  3'-polimerazică
135. Afirmaţiile corecte referitoare la RNAr:
[x] sunt componente structurale ale ribozomilor
136. Selectaţi afirmaţiile corecte referitoare la RNAt:
[x] transportă aminoacizii la sediul sintezei proteinelor
[x] aminoacidul se leagă la capătul 3'-OH al RNAt
137. Selectați bazele azotate majore din componența ARN sunti:
b) [x] adenina
d) [x] guanina
e) [x] uracilul
138. Trăsăturile comune ale biosintezei DNA și RNA:
b) [x] decurg în nucleu
c) [x] ca substraturi se utilizează nucleozid-trifosfaţii
139. Activarea aminoacizilor:
[x] are loc în citoplasmă
[x] necesită energia a 2 legături macroergice
140. Aminoacil-RNAt-sintetazele:
b) [x] posedă specificitate faţă de ARNt şi aminoacid
c) [x] are capacitatea de autocontrol
[x] catalizează reacţia de activare a aminoacizilor
141. Complexul de iniţiere a sintezei proteinelor constă din
[x] ribozomul integral
[x] RNAm cu codonul AUG plasat în situsul P
) [x] N-formilmetionil-tRNAfmet în situsul P
142. Elongarea în biosinteza proteinelor necesită:
[x] complexul de initiere
[x] peptidiltransferaza
143. Etapa de elongare în biosinteza proteinelor se caracterizează prin:
[x] adaptarea aminoacil-ARNt în locusul A
d) [x] formarea legăturii peptidice între aminoacizi
e) [x] deplasarea cu un codon a ribozomului pe RNAm
144/149 În legatură cu codul genetic sunt corecte afirmațiile:
) [x] codul este degenerat
[x] unii aminoacizi sunt specificați de mai mulți codoni
[x] codul este colinear
145. În procesul terminării sintezei proteinelor are loc:
[x] înlăturarea RNAt din locusul P
[x] hidroliza polipeptidei sintetizate de la RNAt
[x] disocierea ribozomului în subunităţi
146. Iniţierea sintezei proteinelor necesită:
) [x] subunitatea mică şi mare a ribozomului
[x] RNAm
147/148 Modificările posttranslaţionale includ:
[x] fosforilarea unor proteine
[x] metilarea lizinei, argininei
[x] formarea punţilor disulfidice
[x] carboxilarea glutamatului
150. Structura şi funcţile ribozomilor:
[x] ribozomii pot disocia reversibil în subunităţi
[x] conţin RNAm
151. Căile metabolice:
[x] pot fi liniare, ciclice, ramificate
) [x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile
[x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă distinctă
152. anabolism
) [x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple
[x] necesită energie
153. Bioenergetica:
[x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic
[x] ∆E = ∆G + T∆S
154. Căile catabolice şi anabolice:
) [x] posedă reacţii şi enzime comune
d) [x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare
e) [x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului
) [x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice
155. Care din compuşii enumeraţi nu sunt macroergici:
[x] glicerol-3-fosfat
[x] glucozo-6-fosfat
156. Care din compuşii enumeraţi sunt macroenergci:
b) [x] pirofosfat
c) [x] fosfoenolpiruvat
d) [x] acetil-CoA
157. Catabolismul:
a) [x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple
c) [x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular
158/159. Ciclul Krebs
a) [x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici
b) [x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism
c) [x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2
[x] funcţionează în condiţii aerobe
[x]prima reactie a ciclului krebs Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HSCoA
160. Citrat sintaza
c) [x] este enzimă alosterică
e) [x] este inhibată de acizii graşi
[x] enzima reglatoare a ciclului Krebs
161. complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
[x] este activat de Ca2+
[x] este inhibat de NADH, succinil-CoA
[x] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic
[x] enzima reglatoare a ciclului Krebs
162.Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH
[x] include enzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil acetiltransferaza, E3
- dihidrolipoil dehidrogenaza c)
[x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-CoA
[x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului
[x] activează în mitocondrii
163.Funcţiile metabolismului constau în:
a) [x] producerea energiei chimice
b) [x] asamblarea biopolimerilor (proteinelor, polizaharidelor, lipidelor, acizilor nucleici)
c) [x] transformarea substanţelor nutritive in precursori ai macromoleculelor celulare
d) [x] sinteza şi degradarea moleculelor specializate (hormoni, amine biogene etc.)
[x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple
[x] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în simple
164. La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la hidroliza unei legături
macroergice din ATP:
[x] fosfoenolpiruvat
) [x] 1,3-difosfoglicerat
165. Metabolismul
) [x] este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor şi energiei
c) [x] aprovizionează celulele cu energie chimică
d) [x] constă din două faze - catabolism şi anabolism
166. Oxidarea biologică
[x] reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în organismele vii
[x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie c
[x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente
167/182. Reacţiile anaplerotice:
[x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs
[x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
[x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP
[x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4
172. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
a) [x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH
b) [x] sarcina energetică mică activează enzimele complexului PDH
173. Reglarea ciclului Krebs:
[x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-CoA
[x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
174. Reglarea metabolismului
) [x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune
[x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice
175. Rolul complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza
[x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH
) [x] formarea NADH pentru lanţul respirator
176.Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
[x] tiamin pirofosfat c) [x] acidul lipoic d e) [x] NAD+
[x] HS-CoA e) [x] FAD
[x] acidul pantotenic c) [x] acidul lipoic [x] riboflavina
[x] tiamina [x] vitamina PP
177. Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente
[x] succinat DH
[x] glicerol-3-fosfat DH
178. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:
b) [x] glutamat DH
[x] izocitrat DH d) [x] alcool DH
) [x] lactat DH b) [x] malat-DH
[x] beta-hidroxibutirat DH
179. Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:
[x] citrat sintaza [x] izocitrat dehidrogenaza
d) [x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
180. Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:
[x] succinil-CoA → succinat
181.Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:
[x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+
183. Variantele de hidroliză a ATP-lui:
[x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol
[x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol
[x] H4P2O7 + H2O → 2 H3PO4; -7,3 kcal/mol
186. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:
[x] tiamina
[x] vitamina PP
[x] acidul pantotenic [x] acidul lipoic [x] riboflavina
187. Starea energetică a celulei
[x] se caracterizează prin sarcina energetică: ([ATP] +1/2 [ADP]) : ([ATP] +[ADP] + [AMP])
[x] se caracterizează prin potenţialul de fosfolirare [ATP] : ([ADP] x [P])
188. succinat dehidrogenaza
Catalizeaza reactia Succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2:
[x] este o enzimă a ciclului Krebs
[x] este inhibată de malonat
189. Viteza proceselor metabolice
) [x] este dependentă de raportul NADH/NAD+
d) [x] este influenţată de hormoni
190. Agenţii decuplanţi
c) [x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială
d) [x] sunt substanţe liposolubile
[x] măresc termogeneza
[x] 2,4-dinitrofenolul
[x] acizii graşi
191. ATP-sintaza:
[x] este localizată în membrana internă mitocondrială
b) [x] este alcătuită din factorii F0 şi F1
[x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei
[x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă
c) [x] este inhibată de oligomicină
d) [x] inhibarea ATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi transferul de electroni prin
lanţul respirator
193. citocromii
[x] reprezintă hemoproteine
[x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+
194. Citocromul P450
[x] poate reacţiona atât cu O2, cât şi cu CO b) [x] catalizează reacţii de hidroxilare a diferitor
substraturi
c) [x] utilizează în calitate de echivalenţi reducători NADH sau NADPH
195. Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza)
[x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+dependente
[x] conţine FMN
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)
196. Complexul II al lanţului respirator (succinat-CoQ reductaza):
[x] conţine flavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în lanţul respirator şi de pe
alte substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)
197. Complexul III al lanţului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza)
a) [x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaza)
b) [x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaza)
c) [x] conţine citocromii b şi c1
[x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

198. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):


a) [x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-
b) [x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa c
[x] conţine citocromii a şi a3
e) [x] conţine ioni de cupru

198. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):


a) [x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-
b) [x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa
c) [ ] conţine citocromii b şi c1
d) [x] conţine citocromii a şi a3
e) [x] conţine ioni de cupru

199. Decuplarea fosforilării oxidative:


a) [x] este un proces adaptiv la frig
b) [x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare
c) [ ] este prezentă în hipotiroidie
d) [ ] predomină în ţesutul adipos alb

200 Fosforilarea oxidativă:


a) [x] reprezintă sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul respirator (LR)
b) [ ] reprezintă sinteza ATP-lui din AMP şi H4P2O7 cuplată la LR
c) [x] în LR sunt trei puncte de fosforilare
d) [x] pentru sinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie să fie ≥ 0,224V e) [ ]
toată energia eliberată la transferul electronilor în LR este utilizată pentru sinteza ATP-lui

201 Inhibiţia lanţului respirator (LR):


a) [x] complexul I al LR este inhibat de rotenonă
b) [x] complexul III al LR este inhibat de antimicina A
c) [x] citocromoxidaza este inhibată de cianuri, CO
d) [ ] inhibiţia LR nu influenţează sinteza ATP-lui
e) [ ] transferul de electroni în LR este inhibat de acizii graşi

202 Lanţul respirator (LR):


a) [ ] este localizat în membrana externă mitocondrială
b) [ ] este un proces reversibil
c) [x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere
d) [x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2
e) [ ] produsul final al LR este H2O2

203 Mecanismul fosforilării oxidative:


a) [ ] în rezultatul transferului de ē în lanţul respirator (LR) se formează un compus intermediar
macroergic
b) [ ] ē servesc modulatori alosterici pozitivi pentru ATP-sintază
c) [x] transferul de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele membranei interne
mitocondriale
d) [x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă negativ, iar suprafaţa
externă - pozitiv
e) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru protoni

Mecanismul fosforilării oxidative:


a) [x] transferul de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea mitocondrială în spaţiul
intermembranar
b) [x] H+ revin în mitocondrii prin factorul F0 al ATP-sintazei
c) [ ] H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială
d) [x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui
e) [ ] sinteza ATP-lui nu depinde de gradientul de protoni

204 Oxidarea microzomială:


a) [ ] are loc în mitocondrie
b) [x] are loc în reticulul endoplasmatic
c) [x] constă în hidroxilarea unor compuşi chimici
d) [x] este catalizată de monooxigenaze
e) [ ] are rol de sinteza a ATP-lui
Oxidarea microzomială:
a) [x] reacţia sumară a procesului este: AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O
b) [ ] reacţia sumară a procesului este: AH2 + O2 → A + H2O2
c) [x] lanţul microzomial de oxidare conţine NADPH, citocromul P450 ,flavoproteine
d) [x] este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor
e) [x] este utilizată pentru biosinteza hormonilor steroidici

205 Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lanţul respirator:


a) [x] este o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a adiţiona şi a ceda ē
b) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-
redox de a adiţiona ē
c) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-
redox de a ceda ē
d) [ ] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea descreşterii Eo
e) [x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii Eo

206 Produsele finale ale lanţului respirator:


a) [ ] H2O2
b) [x] H2O
c) [x] 2 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului succinat-
CoQ reductaza)
d) [x] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului NADH-CoQ
reductaza)
e) [ ] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului CoQH2-
citocrom c reductaza)

207 Agenţii decuplanţi:


a) [ ] inhibă ATP-sintaza
b) [ ] inhibă complexele lanţului respirator
c) [x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială
d) [x] sunt substanţe liposolubile
e) [ ] măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru ē
Selectaţi agenţii decuplanţi:
a) [ ] rotenona
b) [ ] oligomicina
c) [x] 2,4-dinitrofenolul
d) [ ] monooxidul de carbon
e) [x] acizii graşi

208 Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:


a) [ ] monooxidul de carbon
b) [x] oligomicina
c) [ ] tiroxina
d) [ ] cianurile
e) [ ] 2,4-dinitrofenolul

209 Selectaţi procesele ce au loc în matricea mitocondrială:


a) [x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului
b) [x] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [ ] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [x] biosinteza ADN-lui mitocondrial

210 Selectaţi procesele ce au loc în membrana internă mitocondrială:


a) [ ] decarboxilarea oxidativă a piruvatului
b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [ ] biosinteza ADN-lui mitocondrial
211 Sistema-navetă glicerol-fosfat:
a) [ ] esteun mecanism de transfer al H+ şi ē de la NADH din mitocondrie în citozol
b) [x] în citozol are loc reacţia: dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+ ↔ glicerol-3-
fosfat
+ NAD+
c) [x] glicerol-3-fosfatul străbate membrana internă mitocondrială
d) [ ] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔
dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+
e) [x] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + FAD ↔
dihidroxiaceton-fosfat + FADH2

212 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în citozol):


a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+
b) [ ] oxaloacetat + NADPH+H+ ↔ malat + NADP+
c) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

213 Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în matricea mitocondrială):


a) [ ] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+
b) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
c) [x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NADP+ ↔ oxaloacetat + NADPH+H+

214 Sistemele de oxido-reducere ale lanţului respirator:


a) [ ] NADH/NAD+ transferă 2H+ şi 2ē
b) [x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē
c) [ ] CoQH2/CoQ transferă 1H+ şi 2ē
d) [x] citocromii transferă doar elecroni
e) [ ] un citocrom transferă doi electroni

215 Ţesutul adipos brun:


a) [ ] este ţesut specializat în sinteza ATP-lui
b) [x] este ţesut specializat în termogeneză
c) [x] este prezent la animalele în hibernare, la nou-născuţi
d) [ ] conţine puţine mitocondrii
e) [x] mitocondriile din ţesutul adipos brun conţin termogenina (proteine decuplante)

216 Transferul echivalenţilor reducători în lanţul respirator (LR):


a) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē
b) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar ē
c) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar H+
d) [x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar ē
e) [ ] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar H+

217 Transportul echivalenţilor reducători prin membrana internă mitocondrială:


a) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru NAD+ şi NADH
b) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-
navetă glicerol-fosfat
c) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-
navetă malat-aspartat
d) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către citrat
e) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către
carnitină

218 Utilizarea energiei libere (∆G) din lanţul respirator:


a) [ ] toată ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui
b) [x] aproximativ 40% ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui
c) [x] aproximativ 60% ∆G este utilizată pentru termogeneză
d) [ ] decuplanţii lanţului respirator micsoreaza termogeneza
e) [ ] inhibitorii lanţului respirator măresc termogeneza

219 Absorbţia glucozei:


a) [x] necesită Na+
b) [ ] necesită Ca2+
c) [x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza
d) [ ] implică antiportul glucozei şi al ionilor de sodiu
e) [ ] implică simportul ionilor de sodiu şi de potasiu

220 Funcţiile glucidelor:


a) [x] energetică
b) [ ] menţin presiunea oncotică
c) [ ] sunt emulgatori
d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici
e) [ ] de transport

Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman:


a) [ ] amiloza
b) [x] glucoza
c) [x] glicogenul
d) [x] riboza, dezoxiriboza
e) [ ] amilopectina
Afirmaţii corecte referitor la glucide:
a) [x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor
b) [ ] prin hidroliza lactozei se obţin 2 molecule de alfa-galactoză
c) [x] ambele hexoze din lactoză sunt în formă furanozică
d) [ ] zaharoza este principalul glucid din sânge
e) [ ] zaharoza este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză
Digestia glucidelor:
a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide
b) [ ] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine fructoza
c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză
d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat
e) [x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică

221 Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):


a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza
b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

222 Digestia glucidelor:


a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din
polizaharide
b) [ ] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine fructoza
c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză
d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat
e) [x] celuloza nu este scindată de amilaza pancreatică
223 Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen
(glicogenogeneza):
a) [ ] este catalizată de enzima glicogen sintaza
b) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza
c) [x] este catalizată de enzima de ramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,4-1,6-
transglicozidazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,6-glicozidazică

224 Glicogen fosforilaza:


a) [x] este enzima reglatoare a glicogenolizei
b) [ ] este reglată doar prin fosforilare-defosforilare
c) [x] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] scindează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-
glicozidice din glicogen
e) [ ] este activată de ATP

225 Glicogen sintaza:


a) [ ] este enzima reglatoare a glicogenolizei
b) [x] este reglată prin fosforilare-defosforilare
c) [ ] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] formează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-
glicozidice din glicogen
e) [x] necesită prezenţa unui fragment mic de glicogen-primer pentru initierea
sintezei

226 Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):


a) [ ] glucoza + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP
b) [x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP
c) [ ] glicozo-1-fosfat → glucozo-6-fosfat
d) [x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7
e) [ ] glucozo-6-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

227 Glicogenogeneza:
a) [ ] este sinteza glucozei
b) [x] este sinteza glicogenului
c) [ ] decurge intens în toate ţesuturile
d) [x] decurge intens postprandial
e) [ ] se activează în situaţii de stres, inaniţie

228 Glicogenoliza:
a) [x] este scindarea glicogenului
b) [ ] este scindarea glucozei
c) [ ] este un proces strict hidrolitic
d) [ ] decurge intens postprandial
e) [x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):


a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza
b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice
229 Glicogenozele:
a) [x] sunt determinate de deficienţe ereditare ale enzimelor implicate în
metabolismul glicogenului
b) [x] se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite ţesuturi
c) [ ] în toate tipurile de glicogenoze glicogenul se depozitează doar în ficat
d) [ ] în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală
e) [ ] pot fi tratate prin excluderea glucidelor din alimentaţie

230 Glicogenul:
a) [x] se depozitează în muşchii scheletici
b) [ ] se depozitează în ţesutul adipos
c) [x] se depozitează în ficat
d) [ ] muschii scheletici utilizează depozitele de glicogen pentru menţinerea
glicemiei
e) [ ] rezervele de glicogen pot asigura organismul cu energie timp de 15-20 zile

231 Glucozo-6-fosfataza:
a) [x] este enzimă a glicogenolizei
b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei
c) [x] este o hidrolază
d) [ ] se activează la o concentraţie înaltă de glucoză
e) [ ] este activată de insulin

232 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în ficat:


a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie
b) [x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei
c) [x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată
pentru menținerea
glicemiei
d) [ ] G-6-P se include în glicogenogeneză în ficat
e) [ ] G-6-P se utilizează ca sursă de energie doar pentru ficat

233 Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în muşchii scheletici:


a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie
b) [ ] G-6-P se supune în mușchi scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-
fosfatazei
c) [ ] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată
pentru menținerea
glicemiei
d) [x] G-6-P se include în glicoliză
e) [x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi

234 Homoglicanii:
a) [ ] unitatea structurală a celulozei este maltoza
b) [x] celuloza este o polizaharidă predominantă în regnul vegetal
c) [x] amidonul este alcătuit din alfa-glucoză
d) [ ] glicogenul este alcătuit din beta-glucoză
e) [ ] în structura celulozei predomină legăturile α-1,6-glicozidice

235 Intoleranţa la lactoză:


a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei
b) [x] este determinată de deficitul de lactază
c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi
dobândită
d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică
e) [ ] se manifestă prin cataractă

Lactoza:
a) [ ] este dizaharidă alcătuită din două molecule de alfa-galactoză
b) [x] monozaharidele constituente sunt piranoze
c) [ ] este unitatea repetitivă a glicogenului
d) [x] posedă proprietăţi reducătoare
e) [ ] nu poate fi sintetizată în celulele umane

236 Maltoza:
a) [x] este dizaharidă cu proprietăţi reducătoare
b) [ ] este monozaharidă cu proprietăţi reducătoare
c) [ ] se obţine sub acţiunea lipazei pancreatice
d) [x] este compusă din 2 molecule de alfa-glucoză
e) [ ] este unitatea repetitivă a celulozei

237 Monozaharidele sunt:


a) [x] compuşi polihidroxicarbonilici
b) [ ] polialcooli
c) [ ] esteri simpli
d) [ ] eteri compuşi
e) [ ] aldehide
Referitor la monozaharide sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] se supun hidrolizei
b) [x] unele sunt monomerii amidonului
c) [ ] toate monozaharidele formează semiacetali intramoleculari
d) [x] se clasifică în cetoze şi aldoze
e) [ ] toate monozaharidele au doi anomeri - alfa şi beta

238

239 Monozaharidele sunt:


a) [x] compuşi polihidroxicarbonilici
b) [ ] polialcooli
c) [ ] esteri simpli
d) [ ] eteri compuşi
e) [ ] aldehide

240 Reglarea hormonală a glicogenogenezei:


a) [x] insulina activează glicogenogeneza
b) [ ] adrenalina stimulează glicogenogeneza
c) [x] glucagonul inhibă glicogenogeneza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen sintazei
e) [ ] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

241 Reglarea hormonală a glicogenolizei:


a) [ ] insulina activează glicogenoliza
b) [x] adrenalina stimulează glicogenoliza
c) [ ] glucagonul inhibă glicogenoliza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei
e) [x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei,
glucagonului

242 Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):


a) [ ] este catalizată de glucozo-6-fosfataza
b) [ ] este catalizată de glicogen fosforilaza
c) [x] este catalizată de enzima de deramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,6-1,4-glican
transferazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,4-glicozidazică

243 Selectaţi enzimele glicogenogenezei:


a) [x] glicogen sintaza
b) [ ] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucozo 6 fosfotaza
e) [x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

244 Selectaţi enzimele glicogenolizei:


a) [ ] glicogen sintaza
b) [x] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucokinaza
e) [ ] fosfofructokinaza

245 Funcţiile glucidelor:


a) [x] energetică
b) [ ] menţin presiunea oncotică
c) [ ] sunt emulgatori
d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici
e) [ ] de transport

246 Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman:


a) [ ] amiloza
b) [x] glucoza
c) [x] glicogenul
d) [x] riboza, dezoxiriboza
e) [ ] amilopectina
247 Zaharoza:
a) [ ] este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză
b) [x] nu posedă proprietăţi reducătoare
c) [ ] se obţine prin hidroliza amidonului
d) [ ] ambele monozaharide constituente sunt în formă furanozică
e) [x] este hidrolizată de zaharaza intestinală până la alfa-glucopiranoză şi beta-
fructofuranoză
248 Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a glucozei?
a) [ ] piruvat kinaza
b) [ ] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [x] lactat dehidrogenaza
d) [ ] malat dehidrogenaza
e) [ ] piruvat dehidrogenaza
249

250 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule


de piruvat:
a) [ ] 3
b) [ ] 2
c) [x] 15
d) [ ] 30
e) [ ] 6

251 Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei


molecule de lactat:
a) [ ] 6
b) [x] 18
c) [ ] 15
d) [ ] 36
e) [ ] 3

252 Glicoliza este activată de:


a) [ ] NADH
b) [ ] ATP
c) [ ] glucozo-6-fosfat
d) [x] fructozo-2,6-difosfat
e) [x] AMP, ADP

253 Glicoliza este inhibată de:


a) [ ] NAD+
b) [x] citrat
c) [x] acizii graşi
d) [ ] glucoză
e) [ ] AMP
254 Glicoliza:
a) [ ] are loc doar în ficat şi muşchii scheletici
b) [x] are loc în toate ţesuturile
c) [x] reprezintă scindarea glucozei
d) [ ] reprezintă scindarea glicogenului
e) [ ] atât în condiţii aerobe, cât şi anaerobe produşii finali ai glicolizei sunt CO2 şi
H2O
255 Glicoliza:
a) [ ] toate reacţiile glicolizei sunt reversibile
b) [x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul
c) [ ] în condiţii anaerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP
d) [x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O
e) [ ] în condiţii aerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP

256 Glucokinaza:
a) [ ] este prezentă doar în muschii scheletici
b) [ ] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] duce la formarea de glicozo-6-fosfat
d) [ ] este inhibată de glicozo-6-fosfat
e) [x] este enzimă iductibilă, activată de insulin

257 Gluconeogeneza:
a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză
b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate
d) [x] decurge intens în inaniţie
e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

Gluconeogeneza:
a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din
glicoliză
b) [ ] are loc intens postprandial
c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi
d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii
e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)
258 Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:
a) [ ] aspartataminotransferaza
b) [x] piruvat carboxilaza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [ ] fosfofructokinaza

259 Gluconeogeneza din glicerol necesită enzimele:


a) [x] glicerol kinaza
b) [x] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [ ] piruvat carboxilaza
d) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [x] fructozo-1,6-difosfataza
260 Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa următoarelor enzime:
a) [x] piruvat carboxilaza
b) [x] fructozo-1,6-difosfataza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] lactat dehidrogenaza
e) [ ] fosfofructokinaza

260 Gluconeogeneza:
a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză
b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate
d) [x] decurge intens în inaniţie
e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

Gluconeogeneza:
a) [x] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din
glicoliză
b) [ ] are loc intens postprandial
c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi
d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii
e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)

Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:


a) [ ] acetil CoA
b) [ ] acizii graşi
c) [ ] acetoacetatul
d) [x] lactatul
e) [x] oxaloacetatul

Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:


a) [ ] beta-hidroxibutiratul
b) [x] piruvatul
c) [x] aminoacizii glucoformatori
d) [ ] colesterolul
e) [ ] bazele azotate purinice
261 Hexokinaza:
a) [ ] este prezentă doar în ficat
b) [x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] este o enzima din glicoliza
d) [ ] este activată de glicozo-6-fosfat
e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat
262 În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate de enzimele:
a) [ ] hexokinaza
b) [ ] fosfofructokinaza
c) [x] fosfogliceratkinaza
d) [ ] glucokinaza
e) [x] piruvatkinaza

263 Căile de utilizare a piruvatului:


a) [x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA
b) [x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat
c) [x] se carboxilează la oxaloacetat
d) [ ] se oxidează în lanţul respirator
e) [ ] nu poate fi utilizat in gluconeogeneză

264 Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:


a) [x] 2 molecule de piruvat
b) [x] 4 ATP
c) [x] 2 GTP
d) [ ] 6 H3PO4
e) [ ] 6 ADP

265 Piruvat carboxilaza:


a) [ ] este enzimă a glicolizei
b) [ ] este enzimă a glicogenogenezei
c) [x] gruparea prostetică a enzimei este biotina
d) [ ] gruparea prostetică a enzimei este tiamin-pirofosfatul
e) [x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA

266 Produsele finale ale glicolizei anaerobe:


a) [ ] 2 molecule de piruvat
b) [ ] glucoza
c) [ ] 4 ATP
d) [x] 2 H2O
e) [x] 2 molecule de lactat

267

268 Reglarea activităţii fosfofructokinazei:


a) [x] modulatori pozitivi sunt AMP şi fructozo-2,6-difosfatul
b) [ ] sarcina energetică mică a celulei inhibă activitatea enzimei
c) [ ] NADH şi NADPH sunt principalii activatori ai enzimei
d) [x] citratul şi ATP sunt modulatori negativi
e) [ ] 1,3-difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

269 Reglarea hormonală a glicolizei:


a) [x] glucagonul inhibă fosfofructokinaza prin micşorarea concentraţiei de
fructozo-2,6-difosfat
b) [x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei
c) [ ] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei
d) [ ] somatotropina stimulează glicoliza
e) [ ] adrenalina stimulează glicoliza hepatică

270 Reglarea hormonală a gluconeogenezei:


a) [x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin
fosforilarea lor
b) [x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei
c) [ ] insulina activează gluconeogeneza
d) [x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din
muşchi şi glicerol
din ţesutul adipos
e) [ ] adrenalina inhibă gluconeogeneza

271 Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:


a) [ ] acetil CoA
b) [ ] acizii graşi
c) [ ] acetoacetatul
d) [x] lactatul
e) [x] oxaloacetatul

272 Enzime comune ale glicolizei şi ale gluconeogenezei:


a) [ ] hexokinaza
b) [x] fosfoglicerat kinaza
c) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [x] fosfoglicerat mutaza
e) [ ] fructozo-1,6-difosfataza

273 Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:


a) [ ] piruvatcarboxilaza
b) [ ] fosfoglucoizomeraza
c) [x] hexokinaza
d) [x] fosfofructokinaza
e) [x] piruvatkinaza

274 Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:


a) [ ] glucoza + 2ATP + 2H2O → 2 lactat + 2ADP + 2H3PO4
b) [ ] glucoza + 2ATP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ADP + 2H2O
c) [x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O
d) [ ] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 piruvat + 2ATP + 2H2O
e) [ ] glucoza + 4ADP + 4H3PO4 → 2 piruvat + 4ATP + 4H2O

275 Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din


ciclul Krebs:
a) [ ] izocitrat → alfa-cetoglutarat
b) [ ] alfa-cetoglutarat → succinil-CoA
c) [x] succinil-CoA → succinat
d) [ ] succinat → fumarat
e) [ ] fumarat → malat

276 Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:


a) [x] diabetul zaharat
b) [x] tumorile cortexului suprarenal
c) [ ] hiperparatiroidia
d) [ ] hipotiroidia
e) [ ] diabetul insipid

277 Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:


a) [ ] decurge activ numai în ficat şi eritrocite
b) [ ] decurge activ numai în ţesutul adipos, suprarenale, glandele mamare
c) [x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze
d) [x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze
e) [ ] reacţiile etapei neoxidative sunt ireversibile

278 Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:


a) [ ] inhibarea glucokinazei
b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei
d) [ ] activarea fosfoenolpiruvat carboxikinazei
e) [ ] inhibarea glicogen sintazei
279 Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:
a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei
b) [x] activarea lipoproteidlipazei
c) [ ] activarea triglicerid lipazei
d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol
e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi
280 Efectele insulinei:
a) [x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat
b) [x] măreşte cantitatea de NADPH
c) [ ] inhiba transportul aminoacizilor în ţesuturi
d) [ ] inhibă sinteza proteinelor
e) [ ] stimulează catabolismul proteinelor

280 Efectele insulinei asupra metabolismului proteic:


a) [ ] facilitează transportul aminoacizilor în muşchi
b) [x] stimulează biosinteza proteinelor
c) [ ] determină bilanţ azotat negativ
d) [ ] inhibă biosinteza proteinelor
e) [ ] stimulează degradarea proteinelor

281 Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în ficat:


a) [ ] hexokinaza
b) [x] fructokinaza
c) [ ] fructozo-1,6-difosfat aldolaza
d) [x] fructozo-1-fosfat aldolaza
e) [x] triozokinaza

282 Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:


a) [x] galactokinaza
b) [ ] hexokinaza
c) [ ] UDP-galactozo-pirofosforilaza
d) [x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza
e) [x] UDP-glucozo-4-epimeraza

283 Fructozuria esenţială:


a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei
c) [x] are loc acumulare de fructoză
d) [ ] are loc acumulare de fructoză şi fructozo-1-fosfat
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal
284 Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:
a) [x] sinteza pentozelor
b) [ ] generarea de NADH
c) [x] generarea de NADPH
d) [ ] generarea de FADH2
e) [ ] formarea pirofosfatului

285 Galactozemia:
a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei
c) [ ] are loc acumulare de galactoză şi galactozo-1-fosfat
d) [x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în
cristalin
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

286 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:


a) [x] stres
b) [x] activarea glicogenolizei
c) [ ] activarea glicolizei
d) [ ] diminuarea gluconeogenezei
e) [ ] hiperinsulinism

287 Hiperglicemia poate fi condiţionată de:


a) [ ] excitarea sistemului nervos parasimpatic
b) [ ] amplificarea glicogenogenezei
c) [ ] adenoamele ţesutului insular al pancreasului
d) [ ] maladia Addison
e) [x] hipercorticism
288 Hipoglicemia poate fi cauzată de:
a) [ ] stimularea sistemului nervos simpatic
b) [ ] activarea glicogenolizei
c) [x] amplificarea glicolizei
d) [x] hiperinsulinism
e) [ ] activarea gluconeogenezei

289 Insulina stimulează:


a) [x] transportul glucozei în ţesuturi
b) [ ] conversia glicerolului în glucoză
c) [ ] glicogenoliza
d) [x] sinteza lipidelor în ficat
e) [ ] gluconeogeneza

290 Insulina provoacă:


a) [x] activarea glicolizei
b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [ ] eliberarea acizilor graşi din ţesutul adipos
d) [ ] conversia aminoacizilor în glucoză
e) [x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)

291 Intoleranţa la fructoză:


a) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei
b) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-difosfataldolazei
c) [x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza
d) [x] conduce la insuficienţă hepatică, ciroză
e) [x] se manifestă clinic prin crize hipoglicemice

292 Intoleranţa la galactoză:


a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei
b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat
uridiltransferazei
c) [ ] se acumulează doar galactoză
d) [x] se manifestă clinic prin retard mintal
e) [x] se manifestă clinic prin cataractă

293 Intoleranţa la lactoză:


a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei
b) [x] este determinată de deficitul de lactază
c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi
dobândită
d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, diaree cronică
e) [ ] se manifestă prin cataractă

294 Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile):


a) [ ] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP
b) [x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [ ] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [ ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

295 Metabolismul fructozei în muşchii scheletici (selectaţi reacţiile):


a) [x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP
b) [ ] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [x] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [ ] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

296 Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiile):


a) [x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP
b) [ ] galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP
c) [x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat
d) [ ] galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza + H4P2O7
e) [x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza

297 Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:


a) [x] ribulozo-5-fosfat
b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] ATP
d) [ ] NADH
e) [x] 2 NADPH

297.Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [x] ribulozo-5-fosfat
b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] ATP
d) [ ] NADH
e) [x] 2 NADPH

298.Reacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+:

a) [ ] este o reacţie din glicoliză


b) [x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei
c) [ ] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfat fosfataza
d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este lactonaza
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH

299. Reglarea hormonală a glicemiei:

a) [x] glucagonul amplifică glicogenoliza


b) [ ] catecolaminele inhibă glicogenoliza
c) [x] cortizolul facilitează gluconeogeneza
d) [ ] somatotropina inhibă gluconeogeneza
e) [ ] cortizolul activează absorbţia glucozei

300. Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactonă + NADH+H+


b) [x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+
c) [x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat
d) [ ] 6-fosfogluconat + NAD+ → ribulozo-5-fosfat + NADH+H+ + CO2
e) [x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2

301.Sinteza insulinei:

a) [x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă


b) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin fosforilare
c) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin decarboxilare
d) [x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă
e) [x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare

301.Sinteza insulinei:
a) [ ] În REP, preproinsulina (PPI) se transformă în proinsulina (PI), prin proteoliza unui
oligopeptid de la cap. C-terminal;
b) [x] PI activă este transferată în complexul Golgi, unde e împachetată în granule;
c) [x] Insulina şi C-peptida se găsesc în cantităţi echimolare;
d) [x] Expulzarea insulinei si a C-peptidei e dependenta de ionii de Ca2+;
e) [x] La reducerea punţilor disulfidice işi pierde activitatea biologică.

302. Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] FADH2
b) [x] glucozo-6-fosfat
c) [x] 2 NADP+
d) [ ] ATP
e) [ ] ribozo-5-fosfat

303.Şuntul 2,3-difosfogliceratului (selectaţi reacţiile):

a) [x] 1,3-difosfoglicerat → 2,3-difosfoglicerat


b) [ ] 3-fosfoglicerat + ATP → 2,3-difosfoglicerat + ADP
c) [x] 2,3-difosfoglicerat + H2O → 3-fosfoglicerat + H3PO4
d) [ ] 2,3-difosfoglicerat + ADP → 3-fosfoglicerat + ATP
e) [ ] 2,3-difosfoglicerat + H2O→ 2-fosfoglicerat + H3PO4
304.A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:
a) [ ] este o dehidratare
b) [ ] este o dehidrogenare
c) [x] este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza
d) [ ] este catalizată de enzima acil-CoA hidrataza
e) [x] produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA

305.A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:

a) [ ] hidratarea beta-cetoacil-CoA
b) [ ] dehidratarea beta-hidroxiacil-CoA
c) [ ] reducerea beta-cetoacil-CoA
d) [ ] decarboxilarea acil-CoA
e) [x] dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA

306. Acizii biliari:

a) [x] se sintetizează din colesterol


b) [ ] constau din 28 atomi de carbon
c) [ ] se conjugă în ficat cu bilirubina
d) [x] sunt compuşi polari
e) [x] participă la emulsionarea grăsimilor

307. Acţiunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:

a) [x] fosfolipazele (A1, A2, C, D) scindează fosfogliceridele


b) [x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat
c) [ ] ceramidaza scindează sfingozina
d) [ ] lipaza gastrică este activă la adulţi
e) [ ] lipaza pancreatică scindează restul acil din poziţia beta a trigliceridelor .

308.Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

a) [ ] carnitina + ATP + AG → acilcarnitina + ADP


b) [ ] AG + ATP + biotina → acil-AMP + biotin-P
c) [x] AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PPi
d) [ ] AG + ATP + HSCoA + H2O → acil-AMP + HSCoA + AMP +2P
e) [ ] coenzima Q + ATP + AG → acil-CoQ +AMP + 2P

309.Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):


a) [x] este prima etapă a oxidării AG în ţesuturi
b) [ ] se petrece în mitocondrii
c) [ ] reacţia este catalizată de acetil-CoA carboxilază
d) [x] reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza
e) [ ] activarea este o reacţie reversibilă

310.Activatorul (1) şi inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima reglatoare a sintezei


acizilor graşi):

a) [ ] ATP ADP
b) [ ] AMP ATP
c) [ ] malonat AMP
d) [ ] acetoacetat citrat
e) [x] citrat palmitoil-CoA

311. Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:

a) [x] în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici


b) [ ] nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie
c) [ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în diabetul zaharat insulino-dependent
d) [x] în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard
e) [ ] concentraţia corpilor cetonici este scazută în boala Hartnup

312. Ateroscleroza:

a) [ ] este cauzată de creştera concentraţiei HDL-colesterolului


b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage
c) [ ] chilomicronii sunt lipoproteine proaterogene
d) [ ] LDL sunt lipoproteine antiaterogene
e) [x] LDL oxidate favorizează ateroscleroza

313.Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:

a) [x] sinteza corpilor cetonici


b) [ ] sinteza aminoacizilor
c) [ ] beta-oxidare
d) [x] sinteza colesterolului
e) [ ] sinteza glucozei

314.Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):

a) [x] se desfăsoară în matricea mitocondriilor


b) [ ] se oxidează AG liberi
c) [ ] se desfăsoară în citotozol
d) [x] constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA
e) [ ] malonil-CoA este produsul final de oxidare a acizilor graşi

315.Spirala Lynen (beta-oxidarea) implică desfasurarea unei succesiuni de 4 reacţii.


Ordinea lor corectă este:

a) [ ] hidratare, oxidare, dehidratare, clivare


b) [ ] oxidare, dehidratare, reducere, clivare
c) [ ] aditie, oxidare, reducere, hidratare
d) [x] dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare
e) [ ] dehidrogenare, hidratare, reducere, clivare

316.Biosinteza acizilor graşi:

a) [ ] are loc în mitocondrii


b) [x] enzimele sintezei sunt organizate în complex polienzimatic
c) [ ] enzimele nu sunt predispuse la asociere
d) [x] în reacţiile de oxido-reducere participă NADPH
e) [ ] ca donator de H se utilizează NADH

317.Biosinteza acizilor graşi:

a) [x] intermediarii sintezei sunt legaţi la gruparea SH a ACP


b) [x] enzimele formează complexul acid gras-sintaza
c) [x] donator activ de unităţi carbonice este restul malonil
d) [ ] ca donator de unităţi carbonice serveste acetil-CoA
e) [ ] sinteza se petrece exclusiv în absenţa CO2

318.Biosinteza colesterolului:

a) [ ] are loc numai în ficat


b) [x] necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA
d) [ ] substraturi servesc succinil-CoA şi glicina
e) [ ] viteza sintezei nu depinde de aportul alimentar de colesterol

319.Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor graşi):

a) [x] este o reacţie de carboxilare a CH3-CO-SCoA


b) [ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B6
c) [x] carboxilarea necesită ATP şi biotină
d) [ ] ca coenzimă acetil-CoA carboxilaza utilizează vitamina B1
e) [ ] sinteza necesită 2 molecule de ATP
320.Biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi:

a) [x] începe cu legarea acetilului şi a malonilului la ACP


b) [ ] ambii radicali se leagă la gruparea -SH a cisteinei
c) [ ] în reacţiile de transfer al resturilor acetil şi malonil se utilizează ATP
d) [x] reacţiile sunt catalizate de acetiltransacilaza şi maloniltransacilaza
e) [ ] reacţiile sunt catalizate de acetil-CoA sintază

321.Biosinteza triacilglicerolilor:

a) [ ] are loc exclusiv în ţesutul adipos


b) [ ] se intensifică în inaniţie
c) [ ] se amplifică în diabetul zaharat tipul I
d) [x] este activată de insulină
e) [x] depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

322.Calcitriolul:

a) [ ] este vitamina D de origine vegetală


b) [x] se sintetizează prin două hidroxilări consecutive în ficat şi în rinichi din colecalciferol
c) [x] contribuie la reglarea calcemiei şi a fosfatemiei
d) [ ] inhibă biosinteza proteinei ce asigură absorbţia Ca2+ din intestin
e) [ ] acţionează prin AMPc

323.Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?

a) [ ] stearic (С18)
b) [x] arahidonic (С20:4)
c) [ ] nervonic (С24:1)
d) [ ] palmitic (С16)
e) [ ] oleic (С18:1)

324.Care din acizii graşi enumeraţi posedă cea mai mică temperatură de topire?

a) [ ] lignoceric(C24)
b) [ ] miristic (C14)
c) [x] butiric (C4)
d) [ ] caprilic (C8)
e) [ ] lauric (C12)

325.Care din compuşii de mai jos au caracter acid?


a) [ ] lecitinele
b) [ ] cefalinele
c) [x] fosfatidilserina
d) [ ] trigliceridele
e) [ ] cerebrozidele

326.Catabolismul chilomicronilor:

a) [x] resturile chilomicronice se supun hidrolizei în hepatocite


b) [ ] lipoproteinlipaza este activată de apoB
c) [x] sunt hidrolizaţi de lipoproteinlipaza
d) [x] lipoproteinlipaza este activată de insulină
e) [ ] sunt hidrolizaţi de trigliceridlipaza hormon sensibilă

327.Catabolismul VLDL:

a) [x] sunt degradate de lipoproteinlipază


b) [ ] prin pierderea de colesterol se transformă în LDL
c) [ ] insulina inhibă catabolismul VLDL
d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol
e) [ ] sunt degradate de lecitincolesterolacil transferază

328.Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte molecule de ATP (3) se
formează la oxidarea completă a acidului palmitic (C16):

a) [ ] 6 8 131
b) [ ] 6 7 114
c) [x] 7 8 130
d) [ ] 5 6 121
e) [ ] 8 9 143

329.Cerebrozidele:

a) [x] se află în cantităţi mari în substanţa albă a creierului


b) [ ] nu conţine sfingozină
c) [x] rezultă din unirea ceramidei cu beta-galactoza sau beta-glucoza
d) [ ] conţin oligozaharide
e) [x] din ele se formează sulfatidele

330.Cetonemia:

a) [x] poate apărea în inaniţie


b) [ ] poate fi generată de o dietă săracă în lipide
c) [ ] este determinată de o raţie bogată în glucide
d) [x] este cauzată de sinteza sporită a corpilor cetonici în ficat
e) [ ] este determinată de utilizarea intensă a corpilor cetonici în ţesuturi

331.Chilomicronii:

a) [ ] se sintetizează în ficat
b) [ ] se secretă din intestin direct în sînge
c) [x] apoproteina de bază este apo B48
d) [ ] lipidul predominant este colesterolul
e) [x] transportă trigliceridele exogene

332.Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:

a) [ ] glicolipidele, triacilglicerolii, esterii colesterolului


b) [ ] prostaglandinele, acizii graşi liberi, ceridele
c) [x] fosfogliceridele, sfingomielinele, gangliozidele, cerebrozidele şi colesterolul
d) [ ] glicolipidele, fosfolipidele, esterii colesterolului
e) [ ] ceridele, sulfatidele, acizii graşi liberi

333.Corpii cetonici sunt următorii compuşi:

a) [ ] acetona, acidul acetic, acidul beta-hidroxibutiric


b) [ ] acidul acetoacetic, acidul valerianic, acidul lactic
c) [ ] acidul beta-hidroxibutiric, acidul piruvic, acidul malic
d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric
e) [ ] acidul beta-aminobutiric, acidul fumaric, acidul acetic

334.Deosebirile dintre oxidarea şi biosinteza acizilor graşi:

a) [ ] sinteza acizilor graşi are loc în mitocondrii, iar oxidarea - în citozol


b) [x] la sinteza acizilor graşi intermediarii sunt legaţi de ACP, iar la oxidare - cu HSCoA
c) [x] la oxidare se utilizează NAD+ şi FAD, la sinteză - NADPH
d) [ ] enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei - nu
e) [x] la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare - nu

335.Digestia lipidelor alimentare la adulţi:

a) [ ] are loc în stomac


b) [x] are loc în duoden
c) [ ] enzimele lipolitice sunt de origine biliară
d) [ ] bila şi sucul pancreatic conţin fosfaţi ce neutralizează HCl al sucului gastric
e) [x] se digeră doar lipidele emulsionate

336.Donator de echivalenţi reducători în sinteza acizilor graşi servește NADPH generat în:

a) [ ] ciclul acizilor tricarboxilici


b) [ ] glicoliză
c) [x] reacţia catalizată de enzima malică
d) [ ] oxidarea acidului glucuronic
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

337.Enzima (1) şi produşii transformării (2) enoil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor


graşi):

a) [ ] enoil-ACP hidrataza butiril-ACP + FAD


b) [ ] enoil-ACP hidrolaza acetoacetil-ACP + FADH2
c) [ ] enoil-ACP ehidrogenaza hidroxibutiril-ACP + NADP+
d) [ ] enoil-ACP dehidrataza cetoacil-ACP + NADPH
e) [x] enoil-ACP reductaza acil-ACP + NADP+

338.Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):


a) [ ] transportul este activ
b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
c) [ ] pentru transport se utilizează GTP
d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzima)
e) [ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza

339.Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:

a) [ ] sunt reprezentanţi ai ceridelor


b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare
c) [ ] reprezintă o rezervă de energie
d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
e) [ ] se deosebesc după sarcina electrică

340.Fosfatidilinozitolii:

a) [ ] sunt precursorii vitaminelor liposolubile


b) [x] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi diacilgliceroli
c) [ ] sunt precursori ai mesagerilor secunzi: inozitolfosfaţi şi triacilgliceroli
d) [ ] inozitolul este un compus azotat şi poate fi fosforilat
e) [x] inozitolul este un polialcool ciclic şi poate fi fosforilat
341.Funcţiile lipidelor:

a) [x] energetică
b) [x] izolatoare
c) [ ] catalitică
d) [x] structurală
e) [ ] contractilă

342.Gangliozidele:

a) [ ] conţin câteva resturi de glicerol


b) [x] conţin acid N-acetilneuraminic (NANA)
c) [ ] oligozaharidul este prezentat numai de glucoză
d) [ ] conţin şi resturi sulfat legate de galactoză
e) [ ] se conţin pe suprafaţa internă a membranelor

343.Glicerofosfolipidele:

a) [ ] sunt insolubile în solvenţi organici


b) [ ] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
d) [ ] reprezintă o formă de stocare a energiei
e) [x] sunt componentele membranelor biologice

344.Glicerol-3-fosfatul se formează:

a) [ ] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol fosforilaza


b) [x] prin fosforilarea glicerolului sub acţiunea enzimei glicerol kinaza
c) [x] prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
d) [ ] prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
e) [ ] în ţesutul adipos - se obţine exclusiv prin fosforilarea glicerolului

345.Glicolipidele:

a) [x] reprezintă ceramida legată de mono- sau oligozaharide


b) [ ] gangliozidele conţin unul sau mai multe resturi de acid sulfuric
c) [ ] gangliozidele sunt glicerofosfolipide
d) [ ] gangliozidele conţin acid fosfatidic
e) [ ] gangliozidele conţin cardiolipină, acid N-acetilneuraminic

346.Glucidele membranelor biologice sunt:

a) [x] prezentate masiv pe suprafeţele ce nu contactează cu citoplasma


b) [x] fixate covalent de lipide sau proteine
c) [ ] aranjate izolat fără a forma catene oligo- sau polizaharidice
d) [ ] responsabile de permeabilitatea membranei
e) [x] responsabile de comunicarea intercelulară
347.HDL:

a) [x] sunt sintetizate si secretate de hepatocite şi enterocite


b) [x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat
c) [ ] transportă colesterolul spre tesuturile extrahepatice
d) [ ] sunt lipoproteine proaterogene
e) [ ] subiecţii cu HDL majorat prezintă un risc aterogen înalt

348.În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:

a) [ ] se acilează sub acţiunea transacilazei şi se transformă în triglicerid


b) [ ] se fosforilează sub acţiunea kinazei şi se transformă în lecitină
c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
d) [ ] se esterifică sub acţiunea esterazei şi se transformă in diacilglicerol
e) [ ] pierde acidul gras din poziţia II şi se transformă în lizolecitina

349.În celulele şi ţesuturile omului predomină următorii acizi graşi:

a) [ ] caprinic
b) [ ] caproic
c) [x] oleic
d) [x] palmitic
e) [x] stearic
350.În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele modificări:

a) [x] se oxidează
b) [ ] se reduc
c) [ ] se scurtează cu 4 atomi de carbon
d) [x] se scurtează cu 2 atomi de carbon
e) [x] se formează o moleculă de acetil-CoA
351Indicaţi compusul iniţial în sinteza acizilor graşi (1) şi forma sa de transport din
mitocondrie în citozol (2):

a) [ ] butiril-CoA citrat
b) [ ] hidroxibutirat carnitină
c) [ ] acidul fumaric oxaloacetat
d) [ ] acetil-CoA aspartat
e) [x] acetil-CoA citrat
352.Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:

a) [ ] monoglicerid
b) [ ] UDP-diglicerid
c) [x] acidul fosfatidic
d) [ ] CDP-diglicerid
e) [ ] acidul fosforic
353.La eicosanoizi se referă:

a) [x] tromboxanii
b) [ ] endotelinele
c) [ ] endorfinele
d) [x] prostaciclinele
e) [x] leucotrienele
354.LDL :

a) [x] contin apoB100


b) [ ] procentul colesterolului este foarte mic
c) [ ] se formează în plasmă din chilomicroni
d) [ ] se sintetizează în enterocite
e) [x] transportă colesterolul spre tesuturi
355.Lecitinele şi cefalinele:

a) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic


b) [x] sunt lipide structurale
c) [ ] sunt derivaţi ai sfingozinei
d) [ ] sunt grasimi neutre
e) [ ] au rol energetic

356.Lipidele sunt componente indispensabile ale raţiei alimentare, deoarece:

a) [x] asigură aprovizionarea cu acizi graşi esenţiali


b) [x] asigură absorbţia vitaminelor liposolubile
c) [ ] servesc ca sursă de substanţe proteice
d) [ ] participă la sinteza nucleotidelor
e) [ ] sunt sursă de intermediari pentru sinteza bilirubinei
357.Lipidele sunt:

a) [ ] substanţe organice solubile în apă


b) [ ] substanţe neorganice solubile în apă
c) [x] substanţe organice solubile în solvenţi organici
d) [ ] omogene după structură
e) [x] substanţe organice insolubile în apă

358.Mecanismele de absorbtie ale lipidelor în tractul gastro-intestinal:

a) [x] acizii graşi cu catenă scurtă şi glicerolul - prin difuzie simplă


b) [ ] acizii graşi cu catenă lungă şi 2-monogliceridele - prin transport activ
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară
d) [ ] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie facilitată
e) [ ] acidul fosfatidic - prin transport pasiv

359.Metabolismul vitaminei D:

a) [x] se sintetizează în piele sub acţiunea razelor ultraviolete


b) [ ] forma activă a vitaminei D este colecalciferolul
c) [x] forma activă este calcitriolul
d) [ ] calcitriolul se sintetizează în piele prin hidroxilarea colesterolului
e) [ ] formarea calcitriolului este inhibată de hormonii tiroidieni

360.Obezitatea:

a) [ ] se caracterizează prin acumulare excesivă de fosfolipide în ţesutul adipos


b) [ ] este cauzată de hiperinsulinism
c) [x] activitatea enzimei trigliceridlipaza este scăzută
d) [x] predispune la boli cardiovasculare, diabet zaharat tipul II
e) [ ] este prezentă în hipertiroidie
361.Oxidarea acizilor graşi polinesaturaţi necesită:

a) [x] prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei


b) [ ] prezenţa trano moleculă de FAD suplimentară
c) [ ] o moleculă de HSCoA suplimentară
d) [ ] o moleculă de NAD+ suplimentară
e) [ ] randamentul energetic este acelaşi ca şi la oxidarea acizilor graşi saturaţi

362.Pentru organismul uman sunt esenţiali următorii acizi graşi:

a) [ ] lignoсeric
b) [ ] oleic
c) [ ] palmitoleic
d) [x] linolenic
e) [x] linoleic

363.Precursorul eicosanoizilor:

a) [ ] acidul arahic
b) [x] acidul arahidonic
c) [ ] acidul linolenic
d) [ ] acidul fosfatidic
e) [ ] acidul behenic

364.Prima spiră de sinteză a acizilor graşi saturaţi cu număr par de atomi de carbon:

a) [ ] foloseşte 2 molecule de malonil-ACP


b) [x] utilizează 2 molecule de NADPH
c) [x] finalizează cu formarea butiril-ACP
d) [ ] finalizează cu formarea unui compus alcătuit din 5 atomi de carbon
e) [ ] utilizează 2 molecule de FAD

365.Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:

a) [ ] acil-CoA + NADH + H+
b) [x] trans-enoil-CoA + FADH2
c) [ ] cetoacil-CoA + FADH2
d) [ ] hidroxiacil-CoA + NADPH + H+
e) [ ] trans-enoil-CoA + NADH + H+

366.Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:

a) [ ] beta-hidroxiacil-CoA + NADH betahidroxiacil-CoA dehidrogenaza


b) [ ] trans-enoil-CoA + H2O transacilaza
c) [x] beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
d) [ ] beta-oxoacil-CoA + FADH2, hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
e) [ ] tioacil-CoA + NADH + H+ tioesteraza

367.Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:

a) [ ] enoil-CoA + H2O
b) [ ] beta-hidroxiacil-CoA + NADH + H+
c) [x] beta-hidroxiacil-CoA
d) [ ] acil-CoA + NADH + H+
e) [ ] cetoacil-CoA

368. Proprietătile principale ale membranei:

a) [ ] simetria
b) [x] fluiditatea
c) [x] asimetria
d) [ ] imobilitatea componentelor
e) [ ] monostratul lipidic

369.Proteinele membranelor biologice:

a) [x] pot fi superficiale, semiintegrale sau integrale


b) [x] formează legături atât cu lipidele, cât şi cu glucidele membranare
c) [ ] posedă numai capacitate de mişcare laterală
d) [x] îndeplinesc funcţiile de transport transmembranar, recepţie, comunicare intercelulară,
antigenică
e) [ ] sunt precursori ai mesagerilor secunzi hormonali:AMPc; GMPc, Ca 2+

370.Reacţia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):


a) [x] ca donator de hidrogeni se utilizează NADPH
b) [ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în enoil-ACP
c) [x] beta-cetoacil-ACP este redus la beta-hidroxiacil-ACP
d) [ ] beta-cetoacil-ACP este transformat în acil-ACP
e) [ ] ca donator de hidrogeni se utilizează NADH

371.Reacţia de sinteză a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zisă a acizilor graşi):

a) [x] este reacţia de condensare a acetilului cu malonilul


b) [ ] este reacţia-cheie reglatoare a biosintezei acizilor graşi
c) [ ] este însoţită de consumul unei molecule de CO2
d) [x] este catalizată de enzima beta-cetoacil-ACP sintaza
e) [ ] este catalizată de enzima tiolaza

372.Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:

a) [ ] generarea acetoacetil-CoA
b) [ ] formarea beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)
c) [ ] ciclizarea scualenului
d) [ ] formarea 5-pirofosfomevalonatului
e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA

373,374

Reglarea biosintezei colesterolului:


a) [ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza
b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
c) [ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
e) [ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

Ateroscleroza-b) [x] are loc acumulare de colesterol în macrofage

Colesterolul:
a) [x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului
b) [x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3
c) [x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5
d) [ ] posedă o legătură dublă în ciclul A la C3
e) [ ] catena laterală se finisează cu gruparea carboxil
b) [x] colesterolesteraza scindează colesterolul esterificat
c) [x] acizii graşi cu catenă lungă, 2-monogliceride, colesterolul - prin difuzie micelară
Miceliile lipidice-b) [x] conţin acizi graşi cu catenă lungă, monogliceride şi colesterol
Catabolismul VLDL d) [x] se transformă în plasmă în LDL prin acumulare de colesterol
HDL-b) [x] transportă colesterolul de la ţesuturi spre ficat
Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru: d) [x] sinteza colesterolului
Biosinteza colesterolului:
b) [x] necesită NADPH
c) [x] substrat serveşte acetil-CoA
Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este:
e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA
Reglarea biosintezei colesterolului:
b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
Reacţia reglatoare în sinteza colesterolului este- e) [x] sinteza acidului mevalonic din HMG-
CoA
Adrenocorticotropina (ACTH, corticotropina): d) [x] activează transformarea colesterolului
în pregnenolonă
Substanţele organice neazotate ale sângelui:
a) [x] colesterolul
b) [x] trigliceridele
Selectaţi enzimele secretorii ale ficatului: c) [x] factorii coagulării sângelui
d) [x] lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)
e) [x] ceruloplasmina

Acilglicerolii:

a) [ ] sunt constituenţi ai membranelor biologice


b) [x] sunt esterii glicerolului şi ai acizilor graşi
c) [x] reprezintă o formă de stocare a energiei
d) [ ] sunt mai grei decât apa şi se dizolvă în ea
e) [ ] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

În procesul de biosinteză a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:


c) [x] se hidrolizează sub acţiunea fosfatazei şi se transformă în diglicerid
Intermediarul comun în sinteza trigliceridelor şi a fosfatidelor:c) [x] acidul fosfatidic
Sinteza de novo a fosfogliceridelor:
d) [x] acidul fosfatidic se activează, formând CDP-diglicerid
e) [x] CDP-digliceridul interacţionează cu serina, formând fosfatidilserină
Care din compuşii de mai jos au caracter acid?c) [x] fosfatidilserina

Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):


a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei
e) [x] în reacţie participă S-adenozilmetionina
Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):
c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
d) [x] enzima este o decarboxilază

Fosfatidilcolina:
d) [x] rol structural - constituienţi a membranelor biologice
e) [x] rezultă prin metilarea fosfatidiletanolaminelor
Fosfatidilcolina şi fosfatidiletanolamina:
b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare
d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic
Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):
a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei
Sfingozina:b) [x] e component al sfingomielinei. c) [x] este constituent al glicolipidelor

Corpii cetonici sunt următorii compuşi: d) [x] acetona, acidul acetoacetic, acidul beta-
hidroxibutiric

375.Reglarea biosintezei colesterolului:

a) [ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza


b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
c) [ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
e) [ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

376.Reglarea biosintezei colesterolului:

a) [ ] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-sintaza


b) [x] enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA-reductaza
c) [ ] enzima reglatoare este activată de colesterol şi de acidul mevalonic
d) [x] insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
e) [ ] insulina activează enzima reglatoare prin fosforilarea ei

377.Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal necesită:

a) [x] lipazele pancreatice şi intestinale


b) [ ] lipoproteinlipaza
c) [ ] fosfolipazele A2, B, C, D
d) [ ] lipaza gastrică
e) [ ] colesterolesteraza

378.Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării şi enzima ce catalizează această reacţie:

a) [ ] hidroliza beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA hidrolaza


b) [ ] hidratarea beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA hidrataza
c) [ ] dehidratara beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA dehidrataza
d) [x] scindarea beta-cetoacil-CoA tiolaza
e) [ ] oxidarea beta-cetoacil-CoA cetoacil-CoA oxidaza
379.Sfingomielinele conţin:

a) [ ] sfingozină, acid gras, glucoză, acid fosforic


b) [ ] etanolamină, acid gras, ceramidă, acid fosforic
c) [ ] polialcool ciclic, ceramida
d) [x] ceramidă, acid fosforic, colină
e) [ ] acid fosfatidic, cholină, glicerol

380.Sintaza acizilor graşi:

a) [x] este un complex multienzimatic


b) [x] catalizează reacţiile sintezei acizilor graşi, cu excepţia formării malonil-CoA
c) [x] conţine proteina purtătoare de acil (ACP)
d) [ ] reprezintă un tetramer enzimatic
e) [ ] conţine două grupări -OH la care se leagă intermediarii biosintezei

381.Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):

a) [x] fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei


b) [ ] fosfatidilcolina se obţine prin carboxilarea fosfatidiletanolaminei
c) [ ] fosfatidilcolina se obţine prin decarboxilarea fosfatidiletanolaminei
d) [ ] ca cofactor serveşte derivatul vitaminei B6
e) [x] în reacţie participă S-adenozilmetionina

382.Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserină (sinteza de novo a fosfogliceridelor):

a) [ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin transmetilarea fosfatidilserinei


b) [ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin carboxilarea fosfatidilserinei
c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei
d) [x] enzima este o decarboxilază

383.Sinteza fosfogliceridelor:

a) [x] se poate realiza de novo


b) [x] se poate realiza din produse gata (calea de rezervă)
c) [ ] ca activator al intermediarilor sintezei de novo serveşte ATP-ul
d) [ ] ca activator al intermediarilor căii de rezervă serveşte GTP-ul
e) [x] ca activator al intermediarilor ambelor căi serveşte CTP-ul

384.Sinteza unei molecule de acid palmitic necesită:

a) [ ] 8 acetil-CoA + 7ATP + malonil-CoA


b) [ ] 7 acetil-CoA + 7ATP + 7CO2 + 7H+
c) [ ] 8 acetil-CoA + 7 NADPH + 7H+ + 7CO2
d) [ ] 8 acetil-CoA + 14 NADPH + 7H+
e) [x] acetil-CoA + 14 NADPH + 14H+ + 7 malonil

385 .Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite în intestin:

a) [ ] sunt eliminate în sînge în sistemul venei porta


b) [ ] sunt eliminate în sînge la nivelul venelor hemoroidale
c) [x] se includ în resinteza lipidelor complexe în enterocite
d) [ ] se includ în resinteza lipidelor complexe în intestinul gros
e) [x] lipidele resintetizate interacţionează cu apoproteinele şi formează chilomicronii

386.Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei:

a) [ ] serina
b) [ ] cisteina
c) [x] S-adenozilmetionina
d) [ ] S-adenozilhomocisteina
e) [ ] tetrahidrofolatul

387.Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):

a) [ ] are loc decarboxilarea substratului


b) [ ] are loc hidratarea substratului
c) [ ] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza NAD+-dependentă
d) [x] este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă
e) [ ] are loc dehidratarea substratului

388. Transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol (biosinteza acizilor graşi):


a) [ ] transportul este activ
b) [x] este realizat de sistemul-navetă al citratului
c) [ ] pentru transport se utilizează GTP
d) [x] este însoţit de generarea NADPH necesar pentru biosinteza acizilor graşi (malic enzima)
e) [ ] la transport participă enzima acetil-CoA carboxilaza

389.Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul beta-


oxidării:

a) [ ] necesită energie
b) [x] în proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II
c) [x] sistemul-navetă transportă numai AG activaţi
d) [ ] AG pot fi transportaţi numai în stare liberă
e) [ ] AG sunt transportaţi de malic enzimă

390.Utilizarea acetil-CoA:

a) [x] se oxidează în ciclul Krebs


b) [ ] se utilizează pentru sinteza aminoacizilor
c) [x] se utilizează pentru sinteza acizior graşi
d) [ ] se include în gluconeogeneză
e) [x] se utilizează în cetogeneză

391.Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi

a) [ ] sunt utilizaţi doar de ficat


b) [x] sunt utilizaţi eficient de miocard, creier, muşchii scheletici ca sursă de energie
c) [x] necesită prezenţa oxaloacetatului
d) [ ] pot fi convertiţi în piruvat, apoi în glucoză
e) [x] acumularea lor conduce la cetoacidoză

392.Vitamina A:

a) [ ] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


b) [x] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
c) [ ] retinolul întră în componenţa rodopsinei
d) [x] are acţiune antioxidantă
e) [ ] se depozitează în ţesutul muscular

393.Vitamina D:

a) [ ] nu se sintetizează în organismul uman


b) [x] poate fi atât de origine animală, cât şi de origine vegetală
c) [ ] este derivat al glicerolului
d) [x] se poate depozita în organismul omului (ficat)
e) [ ] colecalciferolul este de origine vegetală

394.Vitamina E:

a) [x] include α-, β-, γ- şi δ-tocoferolii


b) [ ] include retinolul, retinalul şi acidul retinoic
c) [x] favorizează fertilitatea
d) [x] este cel mai potent antioxidant neenzimatic natural
e) [ ] se depozitează în cantităţi mari în ţesutul osos
395.Vitamina K:

a) [ ] vicasolul este forma vegetală a vitaminei K


b) [x] tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
c) [x] posedă acţiune antihemoragică
d) [ ] posedă acţiune anticoagulantă
e) [x] este coenzimă a carboxilazei acidului glutamic din componenţa factorilor coagulării II,
VII, IX şi X

396.Vitaminele liposolubile:

a) [ ] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic


b) [x] includ vitaminele A,E, K şi D
c) [ ] nu se depozitează în organismul uman
d) [ ] se acumulează în ţesutul muscular
e) [x] sunt derivaţi ai izoprenului

397.VLDL:

a) [x] apoproteina principală este apoB100


b) [ ] transportă trigliceridele exogene
c) [ ] sunt sintetizate în enterocitele intestinale
d) [x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide
e) [ ] au rol antiaterogen

396. Vitaminele liposolubile:


a) [ ] includ acidul ascorbic, biotina, acidul folic, acidul pantotenic
b) [x] includ vitaminele A,E, K şi D
c) [ ] nu se depozitează în organismul uman
d) [ ] se acumulează în ţesutul muscular
e) [x] sunt derivaţi ai izoprenului
397.VLDL:
a) [x] apoproteina principală este apoB100
b) [ ] transportă trigliceridele exogene
c) [ ] sunt sintetizate în enterocitele intestinale
d) [x] transportă trigliceridele sintetizate în ficat din excesul de glucide
e) [ ] au rol antiaterogen

398. Selectati lipidele amfipatice: (conțin o parte hidrofilă și o parte hidrofobă)


Fosfolipidele …

399. Selectati lipidele cu rol structural:


 Fosfogliceride : lecitine(fosfatidilcolina) , cefaline(fosfatidiletanolamina),
fosfatidilserina, fosfatidilinozitol, plasmalogene;
 Glicolipidele (glicosfingolipide) :cerebrozide, sulfatide, gangliozide
 Sfingomielinele (derivati ai sfingozinei) :ceramida (sfingozina+AG) ,sfingomielina
(ceramida +rest de fosforilcolina)
 colesterol

400. Selectati lipidele de rezerva: Lipid nepolar


Trigliceride

401.Selectati lipidele hidrofobe:

402. Selectati lipidele nepolare:


 cerurile,
 trigliceridele,
 colesteridele; Lipid polar
403. Selectati lipidele polare:
 fosfolipidele,
 glicolipidele,
 sfingomielinele,
 colesterolul.

404. Oxidarea acizilor gra�i cu numar impar de atomi de carbon:


a)in ultimul ciclu de beta-oxidare se obtine o molecula de propionil-CoA si una de acetil-CoA
b) oxidarea completa a propionil-CoA necesita vit H si B12
d) oxidarea completa a propionil-CoA necesita CO2, ATP, Mg2+
e)propionil-CoA se include in ciclul Krebs in forma de succinil-CoA
405. Acidul folic:
a) [ ] este aminoacid
b) [x] este vitamină
c) [ ] este coenzimă
d) [x] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi acid glutamic
e) [ ] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi glicină
406 Acidul tetrahidrofolic (THF) este donator �i acceptor de grupari:
b) [x] metil
d) [x] metilen
*metenil, Formil, oximetil, formimino

407 Acidul tetrahidrofolic (THF):


a) [ ] este vitamină
b) [x] este cofactor
c) [ ] participă la carboxilarea aminoacizilor
d) [ ] participă la decarboxilarea aminoacizilor
e) [x] participă la transferul grupărilor cu un atom de carbon

a) [x] participă la metabolismul serinei (Ser) şi al glicinei (Gly)


b) [x] Ser + THF ↔ Gly + N5,N10-CH2-THF + H2O
c) [ ] Gly + THF ↔ Ser + N5,N10-CH2-THF + H2O
d) [ ] Ser + THF → NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF
e) [x] Gly + THF → NH3 + CO2 + N5,N10-CH2-THF
408 Alaninaminotransferaza (ALT):
a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi piruvat
b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre alanină şi alfa-cetoglutarat
c) [x] activitatea serică a ALT creşte în hepatitele acute şi cronice, hepatopatiile toxice
d) [ ] are valoare diagnostică înaltă în infarctul miocardic
e) [ ] în afecţiunile hepatice activitatea serică a ALT scade
409 Albinismul:
a) [ ] este cauzat de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei
b) [x] este cauzat de deficienţa ereditară a tirozinazei
c) [x] persoanele cu albinism prezintă în risc crescut pentru cancerul de piele
d) [ ] persoanele cu albinism sunt protejate de razele ultraviolete
e) [ ] este însoţit de retard mental
410 Alcaptonuria:
a) [ ] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei
b) [ ] se acumulează fenilpiruvat, fenillactat, fenilacetat
c) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a homogentizatdioxigenazei
d) [x] urina se înnegreşte în contact cu aerul datorită prezenţei acidului homogentizinic
e) [x] conduce la artroze
411 Amoniacul se obtine în urmatoarele procese:
a) [ ] ciclul Krebs
b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] dezaminarea aminoacizilor
d) [ ] glicoliză
e) [x] degradarea nucleotidelor purinice şi pirimidinice

a) [ ] transaminarea aminoacizilor
b) [x] neutralizarea aminelor biogene
c) [x] putrefacţia aminoacizilor în intestin
d) [ ] gluconeogeneză
e) [ ] oxidarea corpilor cetonici
412 Aspartataminotransferaza (AST):
a) [ ] catalizează reacţia de transaminare dintre glutamină şi oxaloacetat
b) [x] catalizează reacţia de transaminare dintre aspartat şi alfa-cetoglutarat
c) [x] activitatea serică a AST creşte semnificativ în formele grave ale afecţiunilor
hepatice
d) [x] în infarctul miocardic activitatea serică a AST atinge valori maximale în 24-48 ore
e) [ ] în infarctul miocardic şi afecţiunile hepatice activitatea serică a AST scade
413 Bilirubina indirecta:
c) [x] este transportată de albumine
d) [x] complexul bilirubină-albumină se numeşte bilirubină liberă
a) [x] este captată din sânge prin intermediul receptorilor specifici ai hepatocitelor
b) [x] este transportată în microzomi de ligandine
d) [x] în microzomi se supune conjugării cu acidul glucuronic
414 Bilirubina serica:
a) [x] constituie 8,5 - 20,5 μmol/L
b) [x] creşterea concentraţiei bilirubinei serice se manifestă prin ictere
c) [ ] în condiţii fiziologice în ser predomină bilirubina conjugată
d) [x] determinarea fracţiilor bilirubinei permite diagnosticul diferenţial al icterelor
e) [ ] în condiţii fiziologice în ser este prezentă exclusiv bilirubina liberă
415 Biosinteza asparaginei (Asn):
a) [x] Asn se sintetizează din acid aspartic
b) [ ] este catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
c) [x] este catalizată de asparaginsintetaza
d) [ ] reacţia nu necesită energie
e) [ ] Asn se sintetizează din glutamină
416 Biosinteza dezoxiribonucleotidelor:
a) [x] dezoxiribonucleotidele se formează prin reducerea ribonucleotidelor
b) [ ] iniţial are loc formarea dezoxiribozei din riboză, care ulterior interacţionează cu
baza azotată corespunzătoare
c) [x] reacţia este catalizată de o reductază care conţine tioredoxină
d) [x] tioredoxina este o proteină ce conţine 2 grupări -SH
e) [ ] la reducerea tioredoxinei participă FADH2
417 Biosinteza glutaminei (Gln):
a) [ ] Gln se sintetizează din asparagină
b) [x] Gln se sintetizează din acid glutamic
c) [ ] este catalizată de glutaminaza
d) [x] este catalizată de glutaminsintetaza
e) [ ] reacţia nu necesită energie
418 Biosinteza hemului (a doua reactie):
a) [ ] 2 molecule de acid delta-aminolevulinic +ATP → porfobilinogen + ADP + H3PO4 +
H2O
b) [x] 2 molecule de acid delta-aminolevulinic → porfobilinogen + 2 H2O
c) [ ] reacţia este catalizată de porfobilinogen sintetaza
d) [x] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat dehidrataza
e) [ ] coenzima este piridoxalfosfatul
419 Biosinteza hemului (prima reactie):
a) [x] Gly + succinil-CoA → acid delta-aminolevulinic + HS-CoA + CO2
b) [ ] Gly + succinil-CoA + ATP → acid delta-aminolevulinic + HS-CoA + CO2 + ADP +
H3PO4
c) [x] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat sintaza
d) [ ] reacţia este catalizată de delta-aminolevulinat decarboxilaza
e) [x] enzima este reglată prin inducţie-represie de hem
420 Biosinteza hemului (selectati substantele necesare):
a) [ ] glutamina
b) [x] glicina
c) [x] succinil-CoA
d) [x] Fe2+
e) [ ] acidul aspartic
421 Biosinteza hemului (transformarea protoporfirinei IX în hem):
a) [ ] protoporfirina IX + Fe3+ → hem + 2H+
b) [x] protoporfirina IX + Fe2+ → hem + 2H+
c) [x] reacţia este catalizată de enzima fierochelataza
d) [ ] enzima este activată alosteric de hem
e) [x] deficienţa enzimei conduce la protoporfirie primară
422 Biosinteza nucleotidelor citidilice:
a) [x] CTP se sintetizează din UTP
b) [ ] CMP se sintetizează din UMP
c) [ ] sursă de grupare amino pentru citozină este amoniacul liber
d) [x] sursă de grupare amino pentru citozină este Gln
e) [x] sinteza este cuplată cu hidroliza ATP-lui până la ADP şi H3PO4
423 Biosinteza nucleotidelor timidilice:
a) [ ] precursorul nucleotidelor timidilice este UMP
b) [x] precursorul nucleotidelor timidilice este dUMP
c) [ ] donator de grupare -CH3 pentru timină este S-adenozilmetionina (SAM)
d) [x] donator de grupare -CH3 pentru timină este N5,N10-CH2-THF (tetrahidrofolat)
e) [ ] donator de grupare -CH3 pentru timină este metionina
424 Bolile ereditare cauzate de defectele enzimelor implicate în
metabolismul fenilalaninei �i al tirozinei:
a) [x] alcaptonuria
b) [ ] boala Hartnup
c) [ ] boala urinei cu miros de arţar
d) [x] albinismul
e) [x] fenilcetonuria

425 Caile generale de degradare a aminoacizilor:


a) [x] dezaminarea
b) [ ] transsulfurarea
c) [x] transaminarea
d) [x] decarboxilarea
e) [ ] transamidinarea
426 Carenta proteica:
a) [x] este rezultatul inaniţiei totale sau parţiale
b) [x] este rezultatul alimentaţiei proteice unilaterale (proteine de origine vegetală)
c) [ ] este însoţită de bilanţ azotat pozitiv
d) [x] este însoţită de bilanţ azotat negativ
e) [ ] bilanţul azotat nu este dereglat

427Catabolismul aminoacizilor:
a) [x] Arg, His, Pro se includ în ciclul Krebs prin alfa-cetoglutarat
b) [ ] Tyr şi Phe intră în ciclul Krebs prin alfa-cetoglutarat
c) [x] Thr, Ile, Met şi Val se includ în ciclul Krebs prin succinil-CoA
d) [ ] Glu şi Gln intră în ciclul Krebs prin oxalilacetat
e) [ ] Asp şi Asn intră în ciclul Krebs prin fumarat

428 Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea biliverdinei în bilirubina):


a) [ ] are loc în hepatocite
b) [x] are loc în celulele sistemului reticulo-endotelial
c) [ ] biliverdină + NAD+ → bilirubină + NADH+H+
e) [x] biliverdină + NADPH+H+ → bilirubină + NADP+
d) [ ] reacţia este catalizată de biliverdin dehidrogenaza

429 Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea Hb în biliverdina):


a) [ ] iniţial are loc detaşarea globinei de la hem
b) [ ] ulterior are loc oxidarea fierului şi desfacerea inelului porfinic cu obţinerea
biliverdinei
c) [x] iniţial are loc oxidarea fierului şi desfacerea inelului porfinic cu obţinerea
verdoglobinei
e) [x] ulterior de la verdoglobină se detaşează globina şi Fe3+ cu obţinerea biliverdinei
d) [ ] Hb se transformă direct în biliverdină

430 Catabolismul hemoglobinei (Hb):


a) [ ] începe în eritrocitele intacte
b) [ ] are loc exclusiv în sânge
c) [ ] are loc în toate ţesuturile
d) [x] are loc în celulele sistemului reticulo-endotelial
e) [x] zilnic se degradează ≈ 6g de Hb

a) [x] succesiunea corectă a transformărilor este: Hb → verdoglobină → biliverdină →


bilirubină
b) [ ] succesiunea corectă a transformărilor este: Hb → biliverdină → verdoglobină →
bilirubină
c) [x] reacţiile au loc în celulele sistemului reticulo-endotelial
d) [ ] reacţiile au loc în hepatocite
e) [ ] reacţiile au loc în sânge

431 Câte legaturi macroergice sunt utilizate la sinteza a 200 molecule de uree?

a) [ ] 200
b) [ ] 400
c) [ ] 600
d) [x] 800
e) [ ] 1000
432 Câte molecule de ATP sunt necesare pentru sinteza unei molecule de uree?
a) [ ] 1
b) [ ] 2
c) [x] 3
d) [ ] 4
e) [ ] 5
433 Cauzele icterelor:
a) [x] creşterea vitezei de formare a bilirubinei
b) [ ] diminuarea degradării hemoproteinelor
c) [x] scăderea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
d) [ ] mărirea capacităţii ficatului de a conjuga bilirubina
e) [x] scăderea capacităţii ficatului de a conjuga bilirubina

a) [x] perturbarea eliminării bilirubinei din hepatocite în bilă


b) [ ] mărirea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
c) [ ] diminuarea sintezei hemoglobinei
d) [x] tulburări extrahepatice ale fluxului biliar
e) [ ] diminuarea formării bilirubinei în celulele sistemului reticulo-endotelial
434 Ciclul gama-glutamilic:
a) [ ] este un mecanism de transport al glucozei prin membranele celulare
b) [ ] decurge fără utilizare de energie
c) [x] enzima-cheie a ciclului este gama-glutamiltransferaza
d) [ ] cofactorul enzimei este acidul glutamic
e) [x] cofactorul enzimei este tripeptida glutation (GSH)
435 Ciclul ureogenetic (prima reactie):
a) [x] debutează cu formarea carbamoilfosfatului
b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamatul
c) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic

436 Compusul chimic prezentat participa la:


Aspartat
- Biosinteza oxalacetat
- sistema-navetă malat-aspartat
- sinteza nucleotidelor purinice
- sinteza glucozei
- acceptor de NH3 in transaminare
- sinteza ureei(ciclul ornitinic –
- dezaminare ->OA
- transdezaminare
Glutamat
- acceptor de NH3 in transaminare
- transdezaminare(directa si indirecta)
- transreaminarea
- α decarboxilare -> obtinem GABA
- carboxilare -> form acid gama-carboxiglutamic
- neutraizarea NH3 ( Glu+ATP+NH3->Gln+ADP
- sinteza ureei(ciclul ornitinic) – formarea
carbamoilfosfat

Glicina
- sinteza serinei
- sinteza nucleotidelor PURINICE
- sinteza creatinei
- sinteza hemului
- conjugarea acizilor biliari
- serveste ca sursa cu un atom de C pt THF
- sint glutation
- sint acidului hipuric

Histidina
-αdecarboxilare -> obtinem HISTAMINA
437 Conexiunea dintre ciclul ureogenetic �i ciclul Krebs:
a) [ ] ciclul Krebs furnizează NADPH necesar pentru sinteza ureei
b) [x] ciclul Krebs asigură sinteza ureei cu ATP
c) [x] intermediarul comun al ciclurilor este fumaratul
d) [ ] fumaratul din ciclul Krebs este utilizat pentru sinteza ureei
e) [ ] intermediarul comun al ciclurilor este aspartatul
438 Conexiunea metabolismului glucidic �i lipidic:
a) [ ] acizii graşi pot fi utilizaţi în gluconeogeneză
b) [x] glicerolul se transformă în glucoză
c) [ ] surplusul de glucoză nu poate fi convertit în acizi graşi
d) [x] glicerolul-3-fosfatul se obţine din intermediarul glicolizei - dihidroxiaceton-fosfat
e) [x] calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei furnizează NADPH pentru sinteza
acizilor graşi
439 Conexiunea metabolismului proteic �i glucidic:
a) [x] majoritatea aminoacizilor sunt glucoformatori
b) [ ] aminoacizii care se transformă în intermediari ai cuclului Krebs nu pot fi
transformaţi în glucoză
c) [x] aminoacizii care se transformă în piruvat pot genera glucoză
d) [ ] glucoza nu poate fi utilizată pentru sinteza aminoacizilor
e) [x] aminoacizii dispensabili pot fi sintetizaţi din glucoză
440 Conexiunea metabolismului proteic �i lipidic:
a) [ ] aminoacizii dispensabili pot fi sintetizaţi din acizi graşi
b) [ ] surplusul de proteine nu poate fi convertit în acizi graşi
c) [x] aminoacizii glucoformatori pot fi utilizaţi pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
d) [ ] aminoacizii cetoformatori pot fi utilizaţi pentru sinteza glicerol-3-fosfatului
e) [x] aminoacizii ce se transformă în intermediari ai ciclului Krebs nu pot fi utilizaţi
pentru sinteza lipidelor
441 Conjugarea bilirubinei:
a) [x] agent de conjugare este UDP-glucuronatul
b) [x] enzima ce catalizează conjugarea este UDP-glucuronil-transferaza
c) [ ] în rezultatul conjugării bilirubina devine mai puţin solubilă
d) [x] complexul bilirubină-acid glucuronic se numeşte bilirubină conjugată (directă)
e) [ ] complexul bilirubină-acid glucuronic se numeşte bilirubină liberă (indirectă)
442 Decarboxilarea aminoacizilor:
a) [x] este reacţia de înlăturare a grupării -COOH din aminoacizi în formă de CO2
b) [ ] este un proces reversibil
c) [x] coenzima decarboxilazelor AA este piridoxalfosfatul (derivatul vitaminei B 6)
d) [ ] toţi aminoacizii se supun tuturor tipurilor de decarboxilare
e) [x] în rezultatul alfa-decarboxilării se obţin aminele biogene
443 Dezaminarea aminoacizilor (DA):
a) [ ] DA intramoleculară este caracteristică pentru toţi aminoacizii
b) [x] DA oxidativă conduce la formarea alfa-cetoacizilor şi a amoniacului
c) [ ] toţi aminoacizii se supun DA oxidative directe
d) [ ] în rezultatul DA intramoleculare se obţin alfa-cetoacizi şi amoniac
e) [ ] DA reprezintă calea principală de sinteză a aminoacizilor dispensabili
444 Dezaminarea directa a aminoacizilor:
a) [ ] este caracteristică tuturor aminoacizi
b) [x] Ser + H2O → piruvat + NH3 (enzima - serindehidrataza)
c) [ ] Thr + H2O → piruvat + NH3 + H2O (enzima - treonindehidrataza)
d) [x] Thr + H2O → α-cetobutirat + NH3 (enzima - treonindehidrataza)
e) [x] Glu + NAD+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 a - (enzima -
glutamatdehidrogenaza)
445 Dezaminarea indirecta a aminoacizilor (transdezaminarea):
a) [ ] este un proces ireversibil
b) [ ] este principala cale de sinteză a aminoacizilor dispensabili
c) [x] în prima etapă are loc transaminarea aminoacidului cu alfa-cetoglutaratul
d) [x] în etapa a doua are loc dezaminarea oxidativă a acidului glutamic
e) [ ] la dezaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NADPH+H+
446 Dezaminarea oxidativa a aminoacizilor (AA):
a) [x] are loc sub acţiunea oxidazelor L- şi D aminoacizilor
b) [ ] coenzima oxidazelor L-AA este FAD
c) [ ] coenzima oxidazelor L-AA este NAD+
d) [ ] oxidazele L-AA posedă o activitate înaltă la pH-ul fiziologic
e) [ ] dezaminarea oxidativă directă este principala cale de dezaminare a tuturor L-AA
447 Digestia nucleoproteinelor:
a) [ ] componenta proteică se scindează exclusiv în stomac
b) [ ] acizii nucleici se scindează în stomac
c) [x] acizii nucleici se scindează în intestinul subţire
d) [x] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent hidrolitic sub acţiunea DNA-zelor
şi RNA-zelor pancreatice
e) [ ] scindarea acizilor nucleici are loc preponderent fosforilitic
448 Eliminarea renala a amoniacului:
a) [x] este cuplată cu menţinerea echilibrului acido-bazic
b) [ ] este cuplată cu menţinerea echilibrului fluido-coagulant
c) [x] în rinichi glutaminaza catalizează reacţia: Gln + H2O →Glu + NH3
d) [ ] glutaminaza nu este prezentă în rinichi
e) [x] NH3 + H+ + Cl- → NH4Cl este reacţia de formare a sărurilor de amoniu
449 Enzimele ciclului ureogenetic:
a) [ ] glutaminaza
b) [x] carbamoilfosfatsintetaza I
c) [x] ornitincarbamoiltransferaza
d) [ ] glutaminsintetaza
e) [ ] glutamatdehidrogenaza
450 Enzimele ciclului ureogenetic:
a) [ ] asparaginaza
b) [ ] asparaginsintetaza
c) [x] argininosuccinatsintetaza
d) [x] argininosuccinatliaza
e) [x] arginaza
451 Etapele intestinale ale metabolismului bilirubinei:
a) [x] au loc în ileonul terminal şi în intestinul gros sub acţiunea enzimelor bacteriilor
intestinale
b) [x] enzima beta-glucuronidaza scindează resturile de acid glucuronic de la bilirubină
c) [ ] succesiunea transformărilor în intestinul gros este: bilirubină → stercobilinogen →
urobilinogen
d) [ ] pigmenţii biliari din intestin nu se reabsorb în sânge
e) [x] succesiunea transformărilor în intestinul gros este: bilirubină → mezobilirubină →
urobilinogen → stercobilinogen
452 Excretia renala a pigmentilor biliari:
a) [ ] urina persoanelor sănătoase nu conţine pigmenţi biliari
b) [ ] stercobilinogenul urinar este cel reabsorbit prin vena porta
c) [x] stercobilinogenul urinar este cel reabsorbit prin venele hemoroidale
d) [x] bilirubina conjugată poate trece în urină
e) [x] o parte din urobilinogenul reabsorbit din intestin în sânge trece în urină
453 Fenilalanina (Phe) �i tirozina (Tyr):
a) [ ] ambii aminoacizi sunt dispensabili
b) [ ] ambii aminoacizi sunt indispensabili
c) [ ] Phe se sintetizează din Tyr prin hidroxilare
d) [x] sunt aminoacizi micşti - gluco- şi cetoformatori
e) [ ] Phe este aminoacid glucoformator, iar Tyr - cetoformator
454 Fenilcetonuria:
a) [x] este cauzată de deficienţa ereditară a fenilalaninhidroxilazei
b) [ ] manifestările clinice sunt determinate de mărirea concentraţiei de tirozină
c) [ ] manifestările clinice sunt determinate de micşorarea concentraţiei de fenilalanină
d) [x] manifestările clinice sunt determinate de mărirea concentraţiei fenilpiruvatului,
fenillactatului, fenilacetatului
e) [x] se manifestă clinic prin retard mental
455 Glutamat dehidrogenaza:
a) [ ] este o enzimă din clasa hidrolazelor
b) [x] este o enzimă din clasa oxidoreductazelor
c) [ ] în calitate de coenzime utilizează FAD şi FMN
d) [x] ATP şi GTP sunt inhibitori alosterici ai enzimei
e) [ ] activitatea glutamat dehidrogenazei nu se reglează
456 Glutamatdehidrogenaza face parte din:
a) [ ] hidrolaze
b) [ ] ligaze
c) [x] oxidoreductaze
d) [ ] liaze
e) [ ] izomeraze
457 Guta:
a) [ ] principala modificare biochimică în gută este uremia
b) [x] principala modificare biochimică în gută este hiperuricemia
c) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza ureei
d) [x] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în sinteza nucleotidelor
purinice
e) [ ] este cauzată de defecte ereditare ale enzimelor implicate în catabolismul
nucleotidelor purinice
458 Hemoglobina (Hb) participa la:
a) [x] transportul sangvin al O2
b) [x] transportul sangvin al CO2
c) [ ] reglarea echilibrului fluido-coagulant
d) [ ] transportul sangvin al fierului
e) [x] reglarea echilibrului acido-bazic
459 Hemoglobina (Hb):
a) [ ] este o proteină tetrameră unită cu un hem
b) [x] hemul este format din protoporfirina IX şi Fe2+
c) [x] HbA (adultă majoră) este alcătuită din 2 lanţuri polipeptidice alfa, 2 lanţuri beta şi
din 4 hemuri
d) [ ] fierul din hem, în procesul activităţii normale a Hb, îşi schimbă valenţa: Fe2+ ↔
Fe3+
e) [ ] este o nucleoproteină
460 Hemoproteinele:
a) [ ] sunt proteine simple
b) [ ] toate hemoproteinele conţin protoporfirina IX şi Fe2+
c) [x] la hemoproteine se referă hemoglobina şi mioglobina
d) [x] la hemoproteine se referă catalaza, citocromii, peroxidazele
e) [ ] mioglobina este o proteină oligomeră
461 Icterul hepatic microzomial(modificarile pigmentilor biliari):
a) [ ] bilirubina totală - cantitatea micşorată
b) [x] bilirubina liberă - cantitatea mărită
c) [x] bilirubina conjugată - cantitatea mărită
d) [ ] pigmenţi biliari în intestin - cantitatea crescută
e) [x] în urină apare bilirubina conjugată
462 Icterul hepatic microzomial este determinat de:
a) [ ] hemolize masive
b) [x] hepatite virale
c) [x] ciroze hepatice
d) [ ] afecţiuni biliare
e) [x] hepatopatii alcoolice
463 Icterul hepatic postmicrozomial:
a) [ ] este determinat de hemoliză
b) [ ] este cauzat de dereglarea conjugării bilirubinei în microzomi
c) [x] este cauzat de stază biliară intrahepatică
d) [x] este caracteristic sindromului Dubin-Johnson şi sindromului Rotor
e) [x] sindromul Dubin-Johnson este cauzat de deficienţa secreţiei bilirubinei conjugate
din hepatocite în capilarele biliare
464 Icterul hepatic premicrozomial:
) [x] este specific sindromului Gilbert şi sindromului Crigler-Najjar I şi II
b) [x] sindromul Crigler-Najjar este cauzat de deficienţa UDP-glucuronil-transferazei
specifice pentru conjugarea bilirubinei
c) [ ] sindromul Crigler-Najjar este cauzat de o hemoliză intensă
d) [ ] în sindromul Crigler-Najjar I fenobarbitalul ameliorează metabolizarea bilirubinei
e) [x] sindromul Gilbert este cauzat de deficienţa captării bilirubinei de către ficat
465 Icterul neonatal:
a) [x] este determinat de o hemoliză intensă
b) [x] este determinat de o „imaturitate" a ficatului de a prelua, conjuga şi excreta
bilirubina
c) [ ] creşte preponderent concentraţia bilirubinei conjugate
d) [x] bilirubina neconjugată trece bariera hemato-encefalică şi provoacă encefalopatie
toxică
e) [ ] în icterul neonatal fenobarbitalul nu influenţează metabolizarea bilirubinei
466 Icterul posthepatic (modificarile pigmentilor biliari):
a) [ ] bilirubina totală - cantitatea scăzută
b) [ ] bilirubina liberă - cantitatea crescută
c) [x] bilirubina conjugată - cantitatea crescută
d) [ ] pigmenţi biliari în intestin - cantitatea crescută
e) [x] în cazul obstrucţiei complete - lipsa urobilinogenului şi stercobilinogenului în urină
467 Icterul posthepatic este cauzat de:
a) [ ] hemoliză
b) [ ] dereglarea conjugării bilirubinei în microzomi
c) [ ] stază biliară intrahepatică
d) [x] blocarea parţială sau totală a canalelor biliare
e) [ ] diminuarea capacităţii de captare a bilirubinei de către ficat
468 Icterul prehepatic (hemolitic):

469 Inozinmonofosfatul (IMP):


a) [ ] este intermediar în sinteza nucleotidelor pirimidinice
b) [x] este intermediar în sinteza nucleotidelor purinice
c) [x] este precursor în sinteza AMP-lui şi GMP-lui
d) [ ] este precursor în sinteza UMP-lui şi CMP-lui
e) [ ] este produsul catabolismului AMP-lui şi GMP-lui
470 La catabolismul aminoacizilor participa enzimele:
a) [ ] topoizomerazele
b) [ ] acil-CoA-sintetaza
c) [x] transaminazele
d) [x] glutamatdehidrogenaza
e) [ ] acil-CoA-dehidrogenaza
471 La cromoproteine se refera:
a) [ ] nucleoproteinele
b) [ ] metaloproteinele
c) [x] flavoproteinele
d) [x] hemoproteinele
e) [ ] fosfoproteinele
472 Mecanismul reactiei de transaminare (TA) a aminoacizilor:
a) [x] TA are loc prin formarea unor compuşi intermediari (baze Schiff)
b) [ ] în procesul de TA are loc transformarea ireversibilă a piridoxalfosfatului (PALP) în
piridoxaminfosfat (PAMP)
c) [ ] în procesul de TA are loc transformarea ireversibilă a piridoxaminfosfatului în
piridoxalfosfat
d) [x] alfa-aminoacid + PALP ↔ alfa-cetoacid + PAMP
e) [ ] alfa-aminoacid + PAMP ↔ alfa-cetoacid + PALP
473 Neutralizarea produselor de putrefactie a aminoacizilor:
a) [ ] are loc în intestinul gros prin conjugarea cu acidul sulfuric şi acidul glucuronic
b) [x] forma activă a acidului sulfuric este fosfoadenozinfosfosulfatul (PAPS)
c) [ ] forma activă a acidului glucuronic este CDP-glucuronatul
d) [x] la conjugare participă enzimele hepatice UDP-glucuroniltransferaza şi
arilsulfotransferaza
e) [x] are loc în ficat
474 NH3 este utilizat la sinteza:
a) [x] ureei
b) [ ] acidului uric
c) [ ] acetonei
d) [ ] beta-hidroxibutiratului
e) [ ] acetoacetatului
475 NH3 este utilizat:
a) [ ] la sinteza aminoacizilor esenţiali
b) [ ] la sinteza corpilor cetonici
c) [x] în aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
d) [x] la sinteza glutaminei şi a asparaginei
e) [x] la formarea sărurilor de amoniu
476 Porfiriile:
a) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în
catabolismul hemului
b) [x] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în biosinteza
hemului
c) [ ] porfiriile primare sunt determinate de deficienţele enzimelor implicate în
catabolismul bazelor azotate purinice
d) [x] se caracterizează prin excreţia crescută de porfirine şi precursori ai acestora
e) [ ] porfiriile sunt exclusiv cutanate
477 Precursorul catecolaminelor:
a) [ ] glutamatul
b) [x] tirozina
c) [ ] triptofanul
d) [ ] histidina
e) [ ] glutamina
478 Precursorul histaminei:
a) [ ] triptofanul
b) [x] histidina
c) [ ] tirozina
d) [ ] fenilalanina
e) [ ] aspartatul
479 Produsele finale de dezintoxicare a NH3:
a) [ ] glutamina
b) [ ] asparagina
c) [x] ureea
d) [x] sărurile de amoniu
e) [ ] acidul uric
480 Putrefactia aminoacizilor în intestin:
a) [x] este scindarea aminoacizilor sub acţiunea enzimelor microflorei intestinale
b) [ ] are loc sub acţiunea enzimelor proteolitice gastrice şi pancreatice
c) [x] conduce la formarea atât a substanţelor toxice
d) [ ] alcoolii, acizi graşi si cetoacizii sunt produse toxice
e) [ ] crezolul, fenolul, scatolul, indolul sunt produse netoxice

481 Reactia chimica

a) [x] este reacţia de transaminare a alaninei


b) [ ] este reacţia de dezaminare directă a aspartatului
c) [x] e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)
d) [ ] e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)
e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează oxaloacetat şi glutamat

a) [x] e alfa-decarboxilare
b) [ ] e omega-decarboxilare
c) [x] este reacţia de formare a histaminei
d) [ ] este reacţia de formare a serotoninei
e) [ ] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare
a) [ ] este reacţia de sinteză a triptaminei
b) [ ] este o reacţie de decarboxilare a alfa-cetoacizilior
c) [ ] produsul reacţiei inhibă secreţia de HCl în stomac
d) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasodilatatoare
e) [x] produsul reacţiei este mediator în reacţiile alergice şi inflamatorii

a) [ ] este reacţia de formare a histaminei


b) [x] este reacţia de formare a serotoninei
c) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanului
d) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozinei
e) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare

a) [ ] este reacţia de formare a histaminei


b) [ ] produsul reacţiei poseda acţiune vasodilatatoare
c) [ ] produsul reacţiei contribuie la secreţia de HCl în stomac
d) [x] produsul reacţiei participă la reglarea temperaturii, tensiunii arteriale, respiraţiei
e) [x] produsul reacţiei este mediator în SNC

a) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozinei


b) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanului
c) [x] este reacţia de formare a dopaminei
d) [ ] este reacţia de formare a tiraminei
e) [x] produsul reacţiei este precursorul noradrenalinei şi al adrenalinei

a) [ ] este o reactie de carboxilare


b) [x] DOPA este precursorul melaninelor
c) [x] este catalizată de decarboxilaza aminoacizilor aromatici
d) [x] inhibitorul decarboxilazei aminoacizilor aromatici (alfa-metildopa) contribuie la scăderea
tensiunii arteriale
e) [ ] alfa-metildopa măreşte tensiunea arterială
a) [ ] este catalizată de enzima glutamatcarboxilaza
b) [ ] este catalizată de enzima glutamatdehidrogenaza
c) [x] produsul reacţiei este acidul gama-aminobutiric (GABA)
d) [ ] produsul reacţiei este mediator activator în SNC
e) [x] produsul reacţiei este utilizat în tratamentul epilepsiei

?
482 Reactia chimica: R-CH2-NH2 + H2O + O2 -7 R-CHO + NH3 + H2O2
a) [ ] este reacţia de formare a aminelor biogene
b) [x] este reacţia de neutralizare a aminelor biogene
c) [x] este catalizată de enzima monoaminoxidaza (MAO)
d) [ ] cofactorul MAO este piridoxalfosfatul
e) [ ] cofactorul MAO este NAD-ul
483 Reutilizarea bazelor purinice:
a) [x] calea majoră este condensarea bazei purinice cu fosforibozil-pirofosfatul (PRPP)
b) [x] PRPP + adenină → AMP + H4P2O7, enzima adenin-fosforibozil-transferaza (APRT)
c) [x] PRPP + guanină → GMP + H4P2O7, enzima hipoxantin-guanin-fosforibozil-transferaza
(HGPRT)
d) [ ] activitatea înaltă a HGPRT poate cauza guta
e) [ ] HGPRT posedă specificitate absolută de substrat

484 Selectati compu�ii chimici care participa la sinteza inozin monofosfatului (sinteza
nucleotidelor purinice):
ribozo-5-fosfat
glutamina
acidul aspartic
glicina
derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
CO2

485 Selectati compu�ii chimici care participa la sinteza nucleotidelor purinice:


a) [x] ribozo-5-fosfat
b) [x] glutamina
c) [ ] acidul glutamic
d) [ ] asparagina
e) [x] acidul aspartic

a) [x] glicina
b) [ ] alanina
c) [x] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] serina

486 Selectati manifestarile clinice ale gutei:


a) [x] artrită gutoasă
b) [ ] xantoame cutanate
c) [x] tofi gutoşi
d) [x] nefrolitiază
e) [ ] litiază biliară

487 Selectati produ�ii catabolismului timinei:


a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [x] acidul beta-aminoizobutiric
e) [ ] beta-alanina
488 Selectati produ�ii catabolismului uracilului �i al citozinei:
a) [x] СО2
b) [x] NH3
c) [ ] alfa-alanina
d) [ ] acidul beta-aminoizobutiric
e) [x] beta-alanina
489 Selectati reactiile ciclului ornitinic:
a) [ ] carbamoilfosfat + ornitină + 2ATP→ citrulină + 2ADP + 2H3PO4
b) [x] carbamoilfosfat + ornitină → citrulină + H3PO4
c) [ ] carbamoilfosfat + ornitină + ATP→ citrulină + ADP + H3PO4
d) [ ] citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + ADP + H3PO4
e) [x] citrulină + Asp + ATP → argininosuccinat + AMP + H4P2O7

a) [x] argininosuccinat → arginină + fumarat


b) [ ] argininosuccinat + H2O → arginină + fumarat
c) [ ] argininosuccinat + ATP → arginină + fumarat + AMP + H4P2O7
d) [ ] arginină → H2N-CO-NH2 + ornitină
e) [x] arginină + H2O → H2N-CO-NH2 + ornitină
490 Serotonina se sintetizeaza din:
a) [ ] histidină
b) [ ] glutamat
c) [ ] tirozină
d) [ ] fenilalanină
e) [x] triptofan
491 Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):
a) [x] are loc prin două reacţii succesive
b) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este glutamina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru AMP este oxaloacetatul
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de ATP
e) [x] procesul este activat de GTP

492 Sinteza carbamoilfosfatului (prima reactie în sinteza ureei):


a) [ ] HCO3- + NH4+ + ATP + H2O → carbamoilfosfat + ADP + H3PO4
b) [x] HCO3- + NH4+ + 2ATP + H2O → carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4
c) [x] enzima este carbamoilfosfatsintetaza I (mitocondrială)
d) [ ] enzima este carbamoilfosfatsintetaza II (citoplasmatică)
e) [x] carbamoilfosfatsintetaza I este activată de N-acetilglutamat
493 Sinteza fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) - prima reactie în sinteza nucleotidelor purinice:
a) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + ADP
b) [x] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP
c) [ ] ribozo-5-fosfat + ATP → PRPP + AMP + H4P2O7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima PRPP-sintetaza
e) [x] PRPP-sintetaza este enzimă alosterică şi este inhibată de ATP şi GTP
494 Sinteza fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat (PRPP) - a doua reactie din
sinteza nucleotidelor purinice:
a) [ ] PRPP + Glu → fosforibozilamină + alfa-cetoglutarat + H4P2O7
b) [ ] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + AMP + H4P2O7
c) [x] PRPP + Gln → fosforibozilamină + Glu + H4P2O7
d) [x] reacţia este catalizată de enzima amidofosforiboziltransferaza
e) [x] amidofosforiboziltransferaza este enzimă alosterică şi este inhibată de AMP şi GMP
495 Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):
a) [ ] are loc prin patru reacţii succesive
b) [x] sursă de grupare amino pentru GMP este glutamina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de GTP
e) [x] procesul este activat de ATP

495. Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):

a) [ ] are loc prin patru reacţii succesive


b) [x] sursă de grupare amino pentru GMP este glutamina
c) [ ] sursă de grupare amino pentru GMP este acidul aspartic
d) [ ] necesită consum de energie sub formă de GTP
e) [x] procesul este activat de ATP

496. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):

a) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o moleculă de ATP


b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) [x] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic

a) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o moleculă de ATP


b) [ ] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este amoniacul
c) [x] sursă de grupare amino pentru carbamoilfosfat este glutamina
d) [ ] pentru sinteza carbamoilfosfatului se utilizează o legătură macroergică
e) [x] carbamoilfosfatul este un compus macroergic

497. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selectati reactiile):


a) [ ] carbamoilfosfat + Asp + ATP → N-carbamoilaspartat + ADP + H3PO4
b) [x] carbamoilfosfat + Asp → N-carbamoilaspartat + H3PO4
c) [ ] N-carbamoilaspartat + H2O → acid dihidroorotic
d) [x] N-carbamoilaspartat → acid dihidroorotic + H2O
e) [x] acid dihidroorotic + NAD+ → acid orotic + NADH+H+

a) [ ] acid orotic + ribozo-5-fosfat → orotidinmonofosfat (OMP)


b) [x] acid orotic + fosforibozil-pirofosfat (PRPP) → orotidinmonofosfat (OMP) + H4P2O7
c) [ ] OMP + CO2 → UMP
d) [x] OMP → UMP + CO2
e) [ ] OMP → CMP + CO2

498. Sursele atomilor inelului pirimidinic:


a) [ ] glicina
b) [x] acidul aspartic
c) [ ] derivaţii tetrahidrofolatului (THF)
d) [x] CO2
e) [ ] asparagina

499. Tipurile de dezaminare a aminoacizilor


a) [x] reductivă
b) [x] intramoleculară
c) [x] hidrolitică
d) [x] oxidativă
e) [ ] omega-dezaminare

500. Transaminarea aminoacizilor (TA):


a) [x] reprezintă transferul grupării -NH2 de la un alfa-aminoacid la un alfa-cetoacid
b) [x] este o etapă a transdezaminării aminoacizilor
c) [ ] este un proces ireversibil
d) [ ] Glu, Asp şi Ala nu se supun TA
e) [ ] numai Gln, Asn şi Ala se supun TA

501. Transdezaminarea aspartatului. Selectati reactiile procesului (1) �i enzimele (2) ce


catalizeaza aceste reactii:

a) [ ] Asp + H2O → oxaloacetat + NH3 + H2O aspartatdehidrataza


b) [x] Asp + alfa-cetoglutarat → oxaloacetat + Glu aspartataminotransferaza
c) [ ] Asn + H2O → Asp + NH3 asparaginaza
d) [ ] Glu + NADP + H2O → alfa-cetoglutarat + NADPH+H + NH3 glutamatdehidrogenaza
+ +

e) [x] Glu + NAD+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3 glutamatdehidrogenaza

502. Transreaminarea aminoacizilor:


a) [ ] este un proces ireversibil
b) [ ] este o cale de sinteză a tuturor aminoacizilor
c) [x] în prima etapă are loc aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului
d) [x] în etapa a doua are loc transaminarea glutamatului cu un alfa-cetoacid
e) [ ] la reaminare glutamatdehidrogenaza utilizează NAD+

503. Ureogeneza:
a) [x] are loc exclusiv în ficat
b) [ ] are loc în rinichi
c) [ ] este sinteza acidului uric
d) [x] decurge parţial în citoplasmă, iar parţial în mitocondrii
e) [x] este mecanismul de dezintoxicare finală a NH3

a) [ ] este sinteza de NH3


b) [x] necesită consum de energie
c) [ ] are loc în toate ţesuturile
d) [ ] ureea este compus toxic
e) [x] ureea este sintetizată în ficat şi eliminată cu urina

504. Absorbtia aminoacizilor (AA):

a) [ ] AA sunt absorbiţi prin difuzie simplă


b) [x] la transportul AA are loc simportul AA şi a Na+
c) [ ] la transportul AA are loc antiportul AA şi a Na+
d) [x] la transportul AA participă Na+ ,K+ -АТP-aza
e) [ ] la transportul AA participă GTP-sintaza

a) [ ] are loc in stomac si în intestinul gros


b) [x] are loc in intestinul subţire
c) [x] este dependentă de concentraţia Na+
d) [ ] este dependentă de concentraţia Ca+ +
e) [x] exista sisteme specifice de transport pentru AA înrudiţi structural
505. Aminopeptidazele:
a) [ ] sunt endopeptidaze
b) [ ] posedă specificitate absolută de substrat
c) [ ] sunt secretate de pancreasul exocrin
d) [ ] scindează aminoacizii de la capătul C-terminal
e) [x] sunt exopeptidaze

506. Bilantul azotat echilibrat

a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminat


b) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor faţ ă de cele de biosinteză

c) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţ i ş i gravide


d) [x] este caracteristic pentru adulţ ii sănătoş i

e) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a trei


507. Bilantul azotat negativ

a) [ ] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminat
b) [x] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mică decît a celui eliminat
c) [ ] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide
d) [ ] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi
e) [x] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a treia

508. Bilantul azotat pozitiv

a) [x] denotă că cantitatea azotului îngerat este mai mare decît a celui eliminat
b) [ ] arată predominarea proceselor de degradare a proteinelor faţă de cele de biosinteză
c) [x] este caracteristic pentru copii, adolescenţi şi gravide
d) [ ] este caracteristic pentru adulţii sănătoşi
e) [ ] este caracteristic pentru persoanele de vîrsta a treia

509. Carboxipeptidazele

a) [x] sunt secretate sub formă de zimogeni de pancreasul exocrin


b) [ ] sunt secretate de celulele mucoasei intestinale
c) [ ] scindează aminoacizii de la capătul N-terminal
d) [x] sunt exopeptidaze
e) [ ] sunt endopeptidaze

510. Chimotripsina:

a) [ ] este secretată de celulele principale ale mucoasei stomacale în formă de chimotripsinogen


inactiv
b) [ ] este secretată de pancreasul exocrin în formă activă
c) [x] este o endopeptidază
d) [ ] activarea chimotripsinogenului are loc în pancreas
e) [x] activarea chimotripsinogenului are loc sub acţiunea tripsinei şi a chimotripsinei prin
proteoliza limitată

511. Functiile biologice ale proteinelor:


a) [ ] coenzimatică
b) [x] catalitică
c) [x] plastică
d) [x] de transport
e) [x] imunologică

a) [x] antigenică
b) [ ] genetică
c) [x] contractilă
d) [x] energetică
e) [x] reglatoare

512. Pepsina:
a) [x] scindează legăturile peptidice la formarea cărora participă grupările -NH2 ale Phe, Tyr, Trp
b) [ ] acţionează asupra tuturor legăturilor peptidice
c) [ ] scindează legăturile peptidice din keratine, histone, protamine şi mucopolizaharide
d) [ ] scindează proteinele până la aminoacizi liberi
e) [x] este o endopeptidază

513. Produsele finale ale scindarii proteinelor simple:


a) [x] CO2
b) [x] NH3
c) [ ] CO
d) [x] H2O
e) [ ] acidul uric

514. Proprietatile pepsinei:


a) [x] pepsina este secretată sub formă de pepsinogen de celulele principale ale mucoasei
stomacale
b) [ ] pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 3,0-4,0
c) [x] pH-ul optimal de acţiune a pepsinei este 1,5-2,5
d) [ ] activarea pepsinei are loc prin fosforilare
e) [x] activarea pepsinogenului constă în scindarea de la capătul N-terminal a unei peptide (42 de
aminoacizi)

515. Rolul HCl în digestia proteinelor:


a) [ ] activează tripsinogenul
b) [ ] activează chimotripsinogenul
c) [x] сreează рН optimal pentru acţiunea pepsinei
d) [ ] creează рН optimal pentru acţiunea carboxipeptidazelor
e) [x] denaturează parţial proteinele alimentare

a) [x] posedă acţiune antimicrobiană


b) [ ] este emulgator puternic
c) [x] activează transformarea pepsinogenului în pepsină
d) [ ] inhibă secreţia secretinei
e) [ ] stimulează formarea lactatului în stomac

516. Selectati aminoacizii semidispensabili:


a) [ ] asparagina
b) [x] histidina
c) [ ] glicina
d) [x] arginina
e) [ ] fenilalanina

517. Tripsina:
a) [x] este secretată sub formă de tripsinogen inactiv
b) [ ] este o aminopeptidază
c) [ ] este o carboxipeptidază
d) [x] activarea tripsinogenului are loc sub acţiunea enterokinazei şi a tripsinei
e) [x] pH-ul optimal de acţiune a tripsinei este 7,2-7,8

518. Utilizarea aminoacizilor (AA) în tesuturi:


a) [x] sinteza proteinelor, inclusiv şi a enzimelor
b) [ ] toţi AA pot fi utilizaţi în gluconeogeneză
c) [ ] surplusul de AA nu poate fi transformat în lipide
d) [x] toţi AA pot fi oxidaţi până la CO2 şi H2O
e) [ ] scindarea AA nu generează energie

519. Valoarea biologica a proteinelor este determinata de aminoacizii indispensabili:


a) [ ] alanină
b) [x] triptofan
c) [ ] acid glutamic
d) [x] fenilalanină
e) [ ] serină

a) [ ] alanină
b) [x] triptofan
c) [ ] acid glutamic
d) [x] fenilalanină
e) [ ] serină

520. Selectati produsul final al catabolismului nucleotidelor purinice:


a) [ ] inozina
b) [ ] hipoxantina
c) [ ] xantina
d) [x] acidul uric
e) [ ] ureea

521. Activitate biologica poseda:


a) [x] hormonul liber
b) [ ] prohormonul
c) [ ] preprohormonul
d) [ ] hormonul legat cu proteina de transport
e) [ ] nivelul total al hormonului

522. Adenilatciclaza:
a) [ ] este enzimă citoplasmatică
b) [ ] generează inozitolfosfaţi
c) [x] catalizează formarea AMPc din ATP
d) [x] este inhibată de proteina Gi
e) [ ] participă la sinteza ATP-lui

523. Adrenocorticotropina (ACTH, corticotropina):


a) [x] stimulează secreţia gluco-, mineralocorticoizilor şi a hormonilor
androgeni
b) [ ] amplifică sinteza glucagonului
c) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear
d) [x] activează transformarea colesterolului în pregnenolonă
e) [ ] este un hormon de natură steroidică

524. Afirmatiile corecte referitor la hormonii adenohipofizari:


a) [x] sunt de natură proteică
b) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor
c) [ ] sunt steroizi
d) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear
e) [x] reglează funcţiile altor glande endocrine periferice

525. Alegeti hormonii adenohipofizari:


a) [ ] corticoliberina
b) [x] somatotropina
c) [ ] gonadoliberinele
d) [x] tireotropina
e) [ ] prolactostatina

526. Alegeti hormonii hipofizari glicoproteici:


a) [x] tireotropina
b) [ ] corticotropina
c) [x] hormonul luteinizant
d) [x] hormonul foliculostimulant
e) [ ] prolactina

527. Alejeti hormonii sexuali:


a) [ ] folitropina
b) [x] testosteronul
c) [ ] hormonul luteinizant
d) [x] estradiolul
e) [x] progesterona

528. Angiotensina II:


a) [x] măreşte presiunea sângelui
b) [ ] are efect vasodilatator
c) [ ] inhibă secreţia de aldosteron
d) [x] se sintetizează în formă inactivă
e) [ ] este de natură steroidică

529. Boala Addison - cauze și manifestari:


a) [ ] obezitate centripetă
b) [ ] hipertensiune arterială
c) [x] scăderea conţinutului de Na , Cl şi creşterea K în sânge
+ - +

d) [ ] hiperglicemie, glucozurie
e) [x] hiperpigmentarea tegumentelor

530. Calcitonina:
a) [x] este sintetizată de celulele C adiacente celulelor foliculare ale glandei
tiroide
b) [x] reglează concentraţia calciului şi a fosfaţilor
c) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear
d) [ ] hormon de natură steroidică
e) [ ] acţionează asupra intestinului, rinichilor şi a oaselor

531. Calmodulina:
a) [ ] poate fixa Fe2+ şi Mg2+
b) [x] conţine 4 domenii de fixare pentru Ca
2+

c) [ ] este o nucleotidă
d) [ ] conţine multe resturi de Arg şi Lys
2+
e) [x] în complex cu Ca este mesager secund pentru unii hormoni

532. Catecolaminele sunt:


a) [x] dopamina, noradrenalina, adrenalina
b) [x] derivaţi ai tirozinei
c) [ ] derivaţi ai treoninei
d) [ ] hormoni ai cortexului suprarenal
e) [ ] hormoni proteino-peptidici

533. Clasificarea structurala a hormonilor:


a) [x] proteino-peptide
b) [ ] derivaţi ai fosfolipidelor
c) [x] steroizi
d) [x] derivaţi ai aminoacizilor
e) [ ] derivaţi ai nucleotidelor

a) [ ] toţi hormonii sunt proteine simple


b) [x] hormonii pot fi derivaţi ai colesterolului
c) [ ] toţi hormonii sunt proteine conjugate
d) [ ] hormonii hipotalamusului sunt de natură steroidă
e) [x] catecolaminele sunt derivaţi ai aminoacizilor

534. Cofeina inhiba:


a) [x] fosfodiesteraza

b) [ ] adenilatciclaza
c) [ ] proteina Gs
d) [ ] proteinkinaza A
e) [ ] fosfoprotein fosfataza

535. Complexul Ca++ -calmodulina regleaza:


a) [x] contracţiilemuşchilor netezi şi a microfilamentelor din celulelele nemusculare
b) [x] activarea unor proteinkinaze
c) [ ] expresia genelor
d) [ ] sinteza DNA
e) [ ] biosinteza proteinelor

536. Compusul chimic prezentat la nivelul rinichilor favorizeaza:

Aldosteron (mineralocorticoizi)

a) [x] reabsorbţia Na+, Cl- şi a apei


b) [ ] eliminarea de Na , Cl şi apă
+ -
+ + +
c) [x] eliminarea de K , H , NH4
d) [ ] reabsorbţia de fosfaţi
++
e) [ ] reabsorbţia de Ca

537. Compusul chimic prezentat regleaza:


AMPc

Cortizolul
a) [ ] inhibă lipoliza în ţesutul adipos al membrelor
b) [x] favorizează depunerea de lipide la nivelul trunchiului, gâtului, feţei
c) [x] provoacă mobilizarea grăsimilor de la extremităţi
d) [ ] inhibă cetogeneza
e) [ ] scad concentraţia acizilor graşi liberi în sânge
Aldosterone

a) [x] concentraţia natriului şi a potasiului


b) [x] homeostazia hidrică
c) [ ] concentraţia ionilor de calciu şi fosfaţi
d) [ ] sinteza parathormonului
e) [ ] glicemia

Testosterone
Estradiol

a) [x] controlează dezvoltarea organelor genitale feminine


b) [x] controlează dezvoltarea caracterelor sexuale secundare feminine
c) [ ] au efect anabolizant asupra scheletului şi a muşchilor
d) [ ] au efect hperglicemiant
e) [x] asigură desfăşurarea sarcinii, a procesului de naştere şi lactaţia

538. Corticosteroizii se utilizeaza:


a) [x] în tratamentul colagenozelor (reumatism, poliartrită nespecifică)
b) [x] ca agenţi desensibilizanţi (în astmul bronţic, bolile alergice)
c) [x] ca imunodepresanţi în transplantarea organelor şi ţesururilor
d) [ ] ca agenţi fibrinolitici
e) [ ] în calitate de hemostatice

539. Diabetul zaharat se caracterizeaza prin:


a) [x] hiperglicemie şi glucozurie
b) [x] hipercetonemie şi cetonurie
c) [ ] uremie
d) [x] polifagie, polidipsie, poliurie
e) [ ] oligurie

540. Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:


a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei
b) [x] activarea lipoproteidlipazei
c) [ ] activarea triglicerid lipazei
d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol
e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi

a) [ ] accelerează lipoliza
b) [x] inhibă trigliceridlipaza din ţesutul adipos
c) [x] activează lipoproteinlipaza
d) [ ] inhibă sinteza lipidelor
e) [ ] măreşte sinteza corpilor cetonic

541. Efectele insulinei asupra metabolismului proteic:


a) [ ] facilitează
transportul aminoacizilor în muşchi
b) [x] stimulează biosinteza proteinelor
c) [ ] determină bilanţ azotat negativ
d) [ ] inhibă biosinteza proteinelor
e) [ ] stimulează degradarea proteinelor

542. Efectele metabolice ale T3 și T4:


a) [x] stimulează producerea ATP-ului
b) [ ] nu posedă acţiune calorigenă
c) [ ] scad viteza metabolismului bazal
d) [ ] posedă efect anabolic asupra glucidelor şi lipidelor (glucide, lipide)
e) [x] intensifică catabolismul proteinelor (bilanţ azotat negativ)

543. Feocromocitomul:
a) [ ] este determinat de hiperplazia cortexului suprarenalelor
b) [ ] se caracterizează prin sinteza sporită a aldosteronului
c) [ ] este determinat de sinteza sporită a melaninei în piele
d) [ ] este cauzat de hiposecreţia de cortizol
e) [x] se manifestă clinic prin hipertensiune arterială

544. Fosfodiesteraza:
a) [x] catalizează reacţia de scindare a AMPc
b) [ ] catalizează reacţia de formare a AMPc
c) [ ] este activată de cofeină
d) [x] este inhibată de viagră
e) [ ] e localizată în nucleu

545. Fosfolipaza „C" :


a) [ ] este localizată în citozol
b) [ ] scindează fosfolipidele membranare, generând prostaglandine
c) [x] este activată de proteina Gq
d) [ ] este activată de hormonii steroidici
e) [ ] este inhibată de cofeină

546. Fosfoprotein fosfatazele catalizeaza:


a) [ ] formarea AMP ciclic din ATP
b) [x] defosforilarea unor enzime reglatoare
c) [ ] fosforilarea enzimelor reglatoare
d) [ ] activarea proteinkinazelor
e) [ ] activarea proteinelor Gs

547. Glucagonul:
a) [ ] este un derivat al triptofanului
b) [ ] se sintetizează în celulele insulare beta
c) [x] se sintetizează în celulele insulare alfa
d) [x] este o polipeptidă
e) [ ] este un compus de natură steroidă

a) [x] este sintetizat sub formă de pre-pro-glucagon


b) [ ] se sintetizează direct în formă activă
c) [x] se transformă în hormon activ prin proteoliză limitată
d) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear

e) [ ] are efect hipoglicemiant

548. Hiperfunctia glandei tiroide se manifesta prin:


a) [ ] obezitate
b) [ ] somnolenţă, memorie scăzută
c) [x] creşterea temperaturii corpului
d) [x] bilanţ azotat negativ
e) [ ] bradicardie

549. Hiperparatiroidismul se manifesta prin:


a) [ ] hipocalcemie şi hiperfosfatemie
b) [ ] hipercalcemie şi hiperfosfatemie
c) [x] hipercalcemie şi hipofosfatemie
d) [x] excreţia sporită a calciului cu urina
e) [x] osteoporoză

550. Hipofunctia glandei tiroide la maturi (mixedemul) se manifesta prin:


a) [x] bradicardie
b) [x] micsorarea temperaturii corpului
c) [ ] exoftalmie
d) [ ] staturăjoasă
e) [ ] retard mental

551. Hipoparatiroidismul se caracterizeaza prin:


a) [x] hipocalciemie şi hiperfosfatemie
b) [ ] hipercalciemie şi hiperfosfatemie
c) [x] depolarizarea membranelor şi hiperexcitabilitatea celulelor musculare şi
nervoase
d) [ ] mobilizarea calciului şi fosfatului din oase
e) [ ] osteoporoză

552. Homeostazia extracelulara a calciului este asigurata de:


a) [x] parathormonul
b) [x] calcitonină
c) [ ] vitaminele K şi E
d) [x] 1,25-dihidroxi-colecalciferolul (D3)
e) [ ] tireotropină

553. Hormonii hipotalamusului:


a) [ ] sunt de natură steroidă
b) [x] prezintă peptide scurte
c) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor
d) [x] sunt liberinele şi statinele
e) [x] reglează secreţia hormonilor adenohipofizari

554. Hormonii sexuali:


a) [ ] se sintetizează numai în glandele sexuale
b) [ ] acţionează prin mecanismul membranaro-intracelular
c) [ ] sunt derivaţi ai aminoacizilor
d) [x] sunt reglaţi prin intermediul gonadotropinelor
e) [ ] utilizează receptori membranari

555. Hormonii somatomamotropi sunt:


a) [x] somatotropina
b) [ ] tireotropina
c) [ ] corticotropina
d) [x] prolactina
e) [x] lactogenul placentar

556. Hormonii sunt:


a) [x] substanţe biologice active
b) [x] compuşi chimici cu specificitate înaltă de acţiune
c) [ ] sintetizaţi în sânge
d) [ ] catalizatori biologici
e) [ ] receptori cu activitate reglatoare

557. Hormonul - derivat al proopiomelanocortinei (POMC) este:


a) [x] corticotropina
b) [ ] prolactina
c) [ ] somatotropina
d) [ ] tireotropina
e) [ ] gonadotropinele

558. Hormonul foliculostimulant (FSH):


a) [x] controlează funcţiile glandelor sexuale
b) [ ] se sintetizează în foliculii ovarieni
c) [x] promovează dezvoltarea foliculilor ovarieni şi pregătirea lor pentru ovulaţie
d) [ ] inhibă spermatogeneza
e) [ ] este de natură steroidică

559. Hormonul luteinizant (LH):


a) [x] stimulează sinteza estrogenilor şi a progesteronei
b) [ ] promovează dezvoltarea foliculilor ovarieni
c) [ ] stimulează dezvoltarea glandelor mamare şi lactaţia
d) [ ] se sintetizează în corpul galben
e) [x] este o glicoproteină

560. Insulina stimuleaza:


a) [x] transportul glucozei în ţesuturi
b) [ ] conversia glicerolului în glucoză
c) [ ] glicogenoliza
d) [x] sinteza lipidelor în ficat
e) [ ] gluconeogeneza

a) [x] transportul glucozei în ţesuturi


b) [ ] conversia glicerolului în glucoză
c) [ ] transformarea aminoacizilor în glucoză
d) [x] utilizarea glucozei în ciclul pentozofosfaţilor
e) [x] viteza sintezei transportorilor de glucoză (GLUT)

561. Insulina:
a) [x] este produsă de celulele beta ale pancreasului
b) [ ] are acţiune hiperglicemiantă
c) [ ] este hormon de natură steroidă
d) [x] conţine 2 lanţuri polipeptidice: A - 21 resturi de aminoacizi şi B - 30 resturi de
aminoacizi
e) [ ] lanţurile A şi B sunt legate prin legături necovalente

562. Insulina:
a) [ ] activează glicogenfosforilaza
b) [ ] inhibă glicogensintaza
c) [ ] activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei
d) [ ] inhibă enzimele reglatoare ale glicolizei
e) [x] induce sinteza glucokinazei în hepatocite

563. Iodtironinele:
a) [x] sunt derivaţi ai tirozinei
b) [ ] sunt sintetizaţi în glandele paratiroide
c) [x] sunt triiodtironina (T3) şi tiroxina (T4)
d) [ ] acţionează prin mecanismul membranaro-intracelular
e) [ ] reglează metabolismul calciului şi al fosfaţilor
564. Mecanismul citozolic-nuclear de actiune a hormonilor este caracteristic pentru:
a) [x] iodtironine
b) [ ] glucagon
c) [ ] adrenalină
d) [x] cortizol
e) [ ] calcitonină

a) [ ] insulină
b) [ ] somatotropină
c) [ ] corticoliberină
d) [x] calcitriol
e) [ ] hormonul paratiroidian

565. Mecanismul membrano-intracelular de actiune a hormonilor este caracteristic pentru:


a) [ ] calcitriol
b) [x] glucagon
c) [x] adrenalină
d) [ ] cortizol
e) [ ] aldosteron

566. Mecanismul membrano-intracelular de actiune a hormonilor mediat de AMPc:


a) [ ] este specific numai insulinei
b) [x] implică activarea proteinkinazelor A
c) [ ] este caracteristic pentru cortisol
d) [ ] reprezintă un mecanism de reglare a expresiei genelor
e) [x] conduce la fosforilarea unor enzime reglatoare

567. Oxitocina:
a) [ ] este de natură steroidică
b) [x] exercită acţiune contractilă asupra uterului în travaliu
c) [x] contribuie la contracţia celulelor mioepiteliale în glanda mamară şi la ejecţia
laptelui
d) [ ] se mai numeşte hormon antidiuretic
e) [ ] se sintetizează în foliculii ovarieni

568. Parathormonul:
a) [ ] este sintetizat în glanda tiroidă
b) [ ] este derivat al tirozinei
c) [x] se sintetizează sub formă de preprohormon
d) [ ] sesintetizează în formă activă
e) [x] acţionează prin AMP ciclic

569. Parathormonul:
a) [x] creşte calcemia
b) [ ] creşte fosfatemia
c) [ ] inhibă absorbţia calciului şi fosfaţilor din intestin
d) [ ] creşte capacitatea osului de a fixa calciul şi fosfaţii
e) [x] stimulează reabsorbţia calciului, dar inhibă reabsorbţia fosfaţilor în rinichi

570. Prolactina:
a) [ ] se sintetizează numai în glandele mamare
b) [ ] este un hormon de natură steroidă
c) [x] controlează iniţierea şi întreţinerea lactaţiei
d) [x] stimulează dezvoltarea glandelor mamare şi lactaţia
e) [ ] reglează funcţia glandelor sexuale

571. Proteina Gs activa:


a) [x] activeaza adenilatciclaza
b) [ ] activează proteinkinazele
c) [x] reprezintă complexul alfa-GTP
d) [ ] este mesager secund al semnalului hormonal
e) [ ] este inactivată de fosfodiesterază

572. Proteinele Gs:


a) [x] sunt proteine-trimeri alcătuite din subunităţile alfa, beta şi gama
b) [ ] sunt amplasate pe suprafaţa externă a membranei citoplasmatice
c) [ ] posedă un domeniu de legare cu proteinkinazele
d) [x] sunt cuplate cu adenilatciclaza
e) [ ] catalizează sinteza AMPc

573. Proteinkinaza A:
a) [ ] este inhibată de adenilatciclază
b) [x] este activată de AMP ciclic
c) [x] catalizează reacţia de fosforilare a unor enzime reglatoare
d) [ ] este activată de hormonii steroidici
e) [ ] este localizată în nucleu

574. Receptorii hormonali sunt:


a) [ ] cromoproteine
b) [x] proteine multidomeniale
c) [x] glicoproteine
d) [ ] metaloproteine
e) [ ] lipoproteine

575. Referitor la mecanismul citozolic-nuclear de actiune a hormonilor sunt corecte afirmatiile:


a) [x] iodtironine
b) [ ] glucagon
c) [ ] adrenalină
d) [x] cortizol
e) [ ] calcitonină

a) [ ] insulină
b) [ ] somatotropină
c) [ ] corticoliberină
d) [x] calcitriol
e) [ ] hormonul paratiroidian
576. Referitor la 1,25 dihidroxi-colecalciferol (calcitriol) sunt corecte afirmatiile:
a) [x] este derivatul activ al vitaminei D3
b) [ ] se produce în intestin din vitamina D alimentară
c) [x] se obţine prin 2 hidroxilări ale vitaminei D3 în ficat şi în rinichi
d) [x] sinteza calcitriolului este controlată de parathormon
e) [ ] participă la reglarea concentraţiei plasmatice de sodiu şi potasiu

577. Referitor la biosinteza catecolaminelor sunt corecte afirmatiile:


a) [x] are loc în medulosuprarenale
b) [ ] are loc în cortexul suprarenal
c) [ ] succesiunea reacţiilor este: tirozină → noradrenalină → dopamină →
adrenalină
d) [x] succesiunea reacţiilor este: tirozină → dopamină → noradrenalină →
adrenalină
e) [ ] succesiunea reacţiilor este: tirozină → adrenalină → noradrenalină →
dopamină
578. Referitor la biosinteza iodtironinelor sunt corecte afirmatiile:
a) [x] are loc prin iodurarea resturilor de tirozină din componenţa tireoglobulinei
b) [ ] are loc prin iodurarea resturilor de tirozină din componenţa tironinei
c) [ ] are loc prin iodurarea tirozinei libere
d) [x] pentru iodurarea tirozinei se utilizează iodul oxidat
e) [x] oxidarea iodului şi iodurarea tirozinei sunt catalizate de peroxidază

579. Referitor la efectele gonadotropinelor sunt corecte afirmatiile:


580. Referitor la hormonii neurohipofizari sunt corecte afirmatiile:

a) [x] sunt vasopresină şi oxitocină


b) [ ] sunt hormonii tropi
c) [x] prezintă nonapeptide
d) [ ] se produc în lobul anterior al hipofizei
e) [ ] acţionează prin mecanismul citozolic nuclear

581. Referitor la hormonii sexuali feminini sunt corecte afirmatiile:


a) [ ] estrogenii se sintetizează în corpul galben
b) [ ] progesterona se sintetizează în folicului ovarieni
c) [ ] în prima fază a ciclului ovarian se sintetizează în special progesterona
d) [x] în prima fază a ciclului ovarian se sintetizează în special estrogenii
e) [ ] în faza a doua a ciclului ovarian se sintetizează în special estrogenii

582. Referitor la mecanismul de actiune a glucocorticoizilor sunt corecte afirmatiile:


a) [x] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear
b) [ ] stimulează activitatea fosfolipazei "C" cu formare de diacilgliceroli
c) [ ] stimulează activitatea adenilatciclazei cu formare de AMPc
d) [x] utilizează receptori citozolici
e) [ ] utilizează receptori membranari

583. Referitor la mecanismul de actiune al insulinei sunt corecte afirmatiile:


a) [ ] insulina acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear
b) [x] mecanismul de acţiune a insulinei este o formă particulară a celui membrano-
intracelular
c) [x] receptorul insulinei este un complex heterotetrameric α2β2
d) [ ] subunitatea beta este extracelulară şi leagă insulina
e) [x] subunitatea beta posedă activitate enzimatica de tip tirozinkinazică

584. Referitor la mecanismul membranaro-intracelular de actiune a hormonilor mediat de diacilglicerol


(DAG) �i inozitoltrifosfat (IP3) sunt corecte afirmatiile:
a) [x] este caracteristic hormonilor, receptorii cărora sunt cuplaţi cu proteina Gq
b) [ ] DAG şi IP3 se formează sub acţiunea fosfolipazei A2 din fosfatidilinozitol
c) [x] DAG şi IP3 se formează sub acţiunea fosfolipazei C din fosfatidilinozitol-4,5-
difosfat
d) [ ] DAG inhibă proteinkinazele C
e) [ ] este caracteristic pentru hormonii liposolubili

585. Referitor la mecanismul membrano-intracelular sunt corecte afirmatiile:


a) [x] receptorii sunt situaţi pe membrana plasmatică
b) [ ] hormonul serveşte drept mesager secundar
c) [ ] complexul hormon-receptor pătrunde în nucleu
d) [x] e caracteristic pentru hormonii peptidici
e) [ ] este un mecanism lent

586. Referitor la natura chimica a hormonilor sunt corecte afirmatiile:


a) [x] proteino-peptide
b) [ ] derivaţi ai fosfolipidelor
c) [x] steroizi
d) [x] derivaţi ai aminoacizilor
e) [ ] derivaţi ai nucleotidelor

587. Referitor la receptorii adrenergici sunt corecte afirmatiile:


a) [ ] receptorii β sunt cuplaţi cu proteina Gp şi determină formarea
diacilglicerolilor şi a inozitolfosfaţilor
b) [ ] toţi receptorii adrenergici sunt cuplaţi cu proteina Gs şi determină creşterea
concentraţiei AMPc
c) [ ] receptorii α1 şi α2 sunt cuplaţi cu adenilatciclaza prin intermediul proteinei
"Gs" şi determină creşterea de AMPc
d) [x] receptorii α2 sunt cuplaţi cu proteina "Gi" şi determină scăderea AMPc
e) [x] receptorii α1 determină creşterea concentraţiei citoplasmatice de Ca
2+

588. Referitor la reglarea sintezei �i secretiei aldosteronului sunt corecte afirmatiile:


a) [x] are loc prin intermediul sistemului renină-angiotensină
b) [ ] creşterea volemiei şi a concentraţiei de natriu stimulează secreţia reninei
c) [ ] renina transformă angiotenzinogenul în angiotenzină II
d) [x] enzima de conversie transformă angiotenzina I în angiotenzină II
e) [ ] angiotenzina II inhibă secreţia aldosteronului

589. Referitor la reglarea sintezei �i secretiei iodtironinelor sunt corecte afirmatiile:


a) [x] are loc sub acţiunea tireoliberinei şi a tireotropinei
b) [ ] nivelul scăzut de T3 plasmatic inhibă sinteza tireotropinei
c) [ ] tireotropina inhibă secreţia iodtironinelor
d) [ ] în cazul unui conţinut scăzut de iod se sintetizează preponderent T4
e) [x] glanda tiroidă posedă mecanisme de autoreglare independente de tireotropină

590. Referitor la sinteza hormonilor steroidici sunt corecte afirmatiile:


a) [x] pregnenolona este intermediar comun în sinteza hormonilor steroidici
b) [ ] sinteza hormonilor steroidici nu se reglează
c) [ ] toţi hormonii de natură steroidică se sintetizează doar în suprarenale
d) [ ] cortizolul se sintetizează în foliculii ovarieni
e) [ ] progesterona se sintetizează în cortexul suprarenal
591. Referitor la vasopresina sunt corecte afirmatiile:
a) [x] se mai numeşte hormon antidiuretic
b) [x] menţine osmolaritatea şi volumul lichidului extracelular
c) [ ] în insuficienţa de vasopresină se dezvoltă diabetul steroid
d) [x] ţesutul-ţintă pentru vasopresină este rinichiul - epiteliul tubilor contorţi distali
şi colectori
e) [ ] se sintetizează în suprarenale

592. Reglarea sintezei �i secretiei glucocorticoizilor (cortizolului):


a) [x] în stări de stres are loc stimularea secreţiei de corticoliberină şi corticotropină
b) [ ] sinteza maximală de cortizol are loc seara
c) [ ] corticotropina inhibă sinteza şi secreţia de cortizol
d) [x] nivelul plasmatic al cortizolului suferă variaţii diurne (ritm circadian)
e) [ ] secreţia de cortizol este dependentă de concentraţia natriului şi a potasiului

593. Secretia de glucagon este:


a) [x] inhibată de somatostatină
b) [ ] stimulată de hiperglicemie
c) [ ] inhibată de hipoglicemie
d) [x] stimulată de agoniştii beta adrenergici
e) [ ] activată de insulină

594. Secretia de insulina este activata de:


a) [x] glucoză
b) [x] fructoză, manoză
c) [ ] somatostatină
d) [ ] serotonină
e) [ ] adrenalină

594. Secretia de insulina este activata de:


[x] glucoză
[x] fructoză, manoză
595.Selectati afirmatiile corecte referitor la hormonii sexuali masculini:
[x] stimulează spermatogeneza
[x] controlează dezvoltarea caracterelor sexuale secundare şi a comportamentului la bărbaţi
[x] au efect anabolizant asupra scheletului şi a muşchilor
[x] induc sinteza proteinelor în ficat şi rinichi

596. Selectati efectele fiziologice ale compusului chimic prezentat:


(cortizol)
[x] efect antiinflamator
[x] posedă efect permisiv asupra catecolaminelor, glucagonului
[x] favorizează depunerea de lipide la nivelul trunchiului, gâtului, feţei
[x] provoacă mobilizarea grăsimilor de la extremităţi
[x] induc biosinteza proteinelor în ficat şi rinichi
[x] stimulează gluconeogeneza din aminoacizi în ficat şi rinichi

(aldosteron) regleaza
[x] concentraţia natriului şi a potasiului
[x] homeostazia hidrică
la nivelul rinichilor
[x] reabsorbţia Na+, Cl- şi a apei
[x] eliminarea de K+, H+, NH4+

estrogenul
[x] controlează dezvoltarea organelor genitale feminine
[x] controlează dezvoltarea caracterelor sexuale secundare feminine
[x] asigură desfăşurarea sarcinii, a procesului de naştere şi lactaţia
testosteron
[x] stimulează spermatogeneza
[x] controlează dezvoltarea caracterelor sexuale secundare şi a comportamentului la bărbaţi
[x] au efect anabolizant asupra scheletului şi a muşchilor
[x] induc sinteza proteinelor în ficat şi rinichi
[x] se sintetizează în celulele interstiţiale Leydig din testicule
[x] acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear
597. Selectati efectele metabolice ale calcitoninei
[x] reglează concentraţia calciului şi a fosfaţilor
[x] sporeşte depozitarea de Ca2+ şi fosfat în oase
[x] micşorează concentraţia calciului şi a fosfaţilor în plasmă

598. Selectati efectele metabolice ale catecolaminelor


[x] stimularea lipolizei

599. Selectati efectele metabolice ale insulinei:


[x] favorizează sinteza trigliceridelor, glicogenului, proteinelor (efect anabolic)
[x] exercită acţiuni mitogene: influenţează creşterea fetală, diferenţierea celulară, procesele de
regenerare
[x] induce sinteza glucokinazei în hepatocite
[x] transportul glucozei în ţesuturi
[x] utilizarea glucozei în ciclul pentozofosfaţilor
[x] inhibă trigliceridlipaza din ţesutul adipos
[x] activează lipoproteinlipaza
[x] stimulează biosinteza proteinelor

600. Selectati efectele metabolice ale somatotropinei:


[x] acţionează prin intermediul somatomedinelor
[x] stimulează sinteza proteinelor în ţesuturi
[x] determină bilanţ azotat pozitiv
[x] controlează creşterea postnatală, dezvoltarea scheletului şi a ţesuturilor moi

601. Selectati hormonii care se sintetizeaza în cortexul suprarenal:


[x] cortizolul
[x] aldosteronul

602. Selectati liberinele:


[x] tireoliberina
[x] gonadoliberinele
603. Selectati mesagerii secunzi ai hormonilor:
[x] AMP-ciclic
[x] Ca2+
[x] inozitolfosfaţii
604. Sindromul Conn - cauze si manifestari:
[x] creşterea concentraţiei de Na in sânge
[x] mărirea excitabilităţii miocardului

605. Sindromul Cushing se caracterizeaza prin:


[x] se caracterizează prin obezitate centripetă

606. Sinteza hormonilor pancreatici:


[x] celulele insulare D produc şi secretă somatostatina
[x] polipeptida pancreatică este sintetizată de celulele F

607. Somatostatina:
[x] se sintetizează în hipotalamus, pancreas (celule D), tractul gastrointestinal, creier
[x] inhibă secreţia de glucagon şi de insulină
608. Somatotropina (hormonul de crestere):
[x] acţionează prin intermediul somatomedinelor
[x] stimulează sinteza proteinelor în ţesuturi
[x] determină bilanţ azotat pozitiv
[x] controlează creşterea postnatală, dezvoltarea scheletului şi a ţesuturilor moi

609. Statinele sunt:


[x] somatostatina
[x] prolactostatina

610. Tireoglobulina:
[x] este precursor al hormonilor tiroidieni
[x] conţine peste 100 de resturi de tirozină

611. Tireotropina (TSH):


[x] acţionează prin intermediul AMP ciclic
[x] activeaza sinteza şi secreţia iodtironinelor
612. Transportul iodtironinelor este realizat de:
[x] globulina fixatoare de tiroxină (TBG)
[x] prealbumina fixatoare de tiroxină (TBPA)
[x] albumine

613. Acidoza metabolica este cauzata de:


[x] cetonemie
[x] hipoxie

614. Acidoza metabolica este prezenta în:


[x] diabetul zaharat
[x] inaniţie

615. Acidoza respiratorie este cauzata de:


[x] hipoventilaţie pulmonară

616. Acidoza respiratorie este prezentă în:


[x] astm bronşic
[x] emfizem pulmonar

617. Albuminele plasmatice transporta:


[x] acizi graşi
[x] bilirubina

618,619.620. Albuminele plasmatice:


[x] constituie 50-65% din conţinutul total al proteinelor
[x] sunt proteine acide
[x] menţin presiunea oncotică
[x] conţin mulţi aminoacizi dicarboxilici
[x] leagă şi reţin în sânge cationii
621. Alcaloza metabolica este cauzata de:
[x] supradozarea bicarbonatului de Na la tratarea maladiilor gastrice
[x] vomă intensă
622. Alcaloza respiratorie este cauzată de:
[x] hiperventilaţie pulmonară

623. Anemia falciforma (HbS):


[x] este cauzată de substituţia Glu din poziţia 6 a lanţului beta al hemoglobinei (Hb) cu Val
[x] HbS dezoxigenată precipită uşor, formând fibre rigide ce deformează eritrocitul
[x] persoanele heterozigote sunt rezistente la malarie

624. Azotemia apare în:


[x] micşorarea eliminării renale a produselor azotate
[x] catabolismul intens al proteinelor tisulare
625. Calciul plasmatic -selectati afirmatiile corecte:
[x] se conţine preponderent în plasmă
[x] Ca++ ionizat constituie 50% din cantitatea totală
[x] Ca++ legat cu proteinele plasmatice constituie 40% din cantitatea totală

626. Capacitatea de tamponare a hemoglobinei este determinata de:


[x] histidină

627. Capacitatea de tamponare a proteinelor plasmatice este determinata de:


[x] aminoacizii acizi
[x] aminoacizii bazici

628. Clasificarea functionala a enzimelor plasmatice


[x] secretorii
[x] excreto-secretorii
[x] indicatorii (celulare)
629. Din grupa gama-globulinelor fac parte:
[x] imunoglobulinele
630. Fibrinogenul:
[x] fibrinogenul este sintetizat în ficat
[x] este transformat în fibrină de către trombină
631. Fibrinolizina:
[x] dizolvă trombii deja formaţi
[x] hidrolizează moleculele de fibrină din componenţa trombilor

632,633. Ficatul si metabolismul glucidelor:


[x] ficatul asigură nivelul constant al glucozei în sânge
[x] glicogenoliza hepatică se intensifică în inaniţie
[x] în ficat excesul de glucide este transformat în lipide
[x] în ficat glucoza se obţine în rezultatul glicogenolizei şi gluconeogenezei

634. Ficatul si metabolismul proteinelor:


[x] ficatul reprezintă sediul de sinteză a ureei
[x] ficatul este sediul de sinteză a fibrinogenului, protrombinei

635. Fierul:
[x] este un component preponderent al eritrocitelor
[x] se absoarbe în intestin sub formă de Fe++
636. Formele de transport sangvin al dioxidului de carbon (CO2)
[x] dizolvat în plasmăc
[x] carbhemoglobina
[x] NaHCO3, KHCO3

637. Formele patologice ale hemoglobinei sunt:


[x] carboxihemoglobina
[x] methemoglobina

638. Functiile ficatului sunt:


[x] de depozitare a excesului glucidic
[x] de dezintoxicare

639. Globulinele plasmatice:


[x] reprezintă o clasă eterogenă de proteine
[x] la electroforeză se separă în fracţiile: alfa1, alfa2, beta şi gama
640. Heparina:
[x] este glicozaminoglican
[x] este anticoagulant direct

641. Hiperproteinemia:
[x] reprezintă creşterea conţinutului proteinelor plasmatice
[x] poate fi prezentă în deshidratarea organismului (combustii, diaree, vomă intensă etc.)
642. Hipokaliemia:
[x] se dezvoltă în hiperaldosteronism
[x] este însoţită de dereglări ale funcţiei cardiace

643. Hipoproteinemia:
[x] este caracteristică pentru ciroza hepatică
[x] este caracteristică pentru glomerulonefrite

644. Hipoxiile:
[x] reprezintă micşorarea conţinutului de oxigen în ţesuturi
[x] pot fi cauzate de micşorarea presiunii parţiale a oxigenului în aerul inspirat
[x] pot fi secundare anemiilor
[x] pot fi cauzate de patologii obstructive pulmonare

645,646. La coagularea sângelui participa (suplimentar factorilor plasmatici):


[x] serotonina
[x] catecolaminele
[x] fosfolipidele plachetare
[x] ATP-ul
[x] calicreinele

647. La coagularea sângelui participa:


[x] factori plachetari
[x] factori plasmatici
[x] factori tisulari

648. La mentinerea pH-ului fiziologic al sângelui participa:


[x] sistemele-tampon plasmatice şi eritrocitare
[x] sistemul respirator
[x] sistemul renal
649. Modificarile concentratiei calciului plasmatic:
[x] hipocalcemia este prezentă în rahitism
[x] hipercalcemia apare în adenomul paratiroidelor

650. Oxihemoglobina - selectati afirmatia corecta:


[x] O2 se leagă la Fe2+ al hemului

651. Polimerizarea si stabilizarea fibrinei (formarea trombului):


[x] necesită prezenţa factorului XIII
[x] necesită prezenţa ATP-lui

652. Proteinele plasmatice:


[x] menţin presiunea oncotică
[x] transportă hormoni, metale, vitamine

653. Protrombina:
[x] este factor al coagulării
[x] sub acţiunea protrombinazei (Xa, Va, Ca2+, f.3) se activează în trombină
654. Referitor la componenta electrolitica a sângelui sunt corecte afirmatiile:
[x] hipernatriemia cauzează hipertensiune arterială şi edeme
[x] hipernatriemia este prezentă în nefrite, insuficienţa cardiacă

655. Rolul ficatului în metabolismul lipidic (selectati procesele care au loc în ficat):
[x] sinteza VLDL (pre-beta lipoproteinelor)
[x] sinteza corpilor cetonici
[x] sinteza glicerofosfolipidelor

656. Rolul vitaminei K în coagularea sângelui:


[x] participă la sinteza protrombinei
[x] este necesară pentru carboxilarea Glu cu formarea gama-carboxiglutamatului
657. Schimbul de O2 si CO2 (selectati reactiile care au loc la nivelul plamânilor):
[x] HHb + O2 → HHbO2
[x] HHbO2 + KHCO3 → KHbO2 + H2CO3
658. Schimbul de O2 si CO2 (selectati reactiile care au loc la nivelul tesuturilor):
[x] KHbO2 → KHb + O2
[x] CO2 + H2O → H2CO3
[x] KHb + H2CO3 → HHb + KHCO3
659. Selectati componentele organice ale sângelui:
[x] glucoza
[x] colesterolul
[x] proteinele
[x] ureea

660. Selectati elementele figurate ale sângelui:


[x] leucocitele
[x] eritrocitele
[x] trombocitele
[x] limfocitele

661,664. Selectati enzima indicatorie hepatospecifica:


[x] histidaza
[x] alaninaminotransferaza (ALAT)
[x] aldolaza B (fructozo--fosfat aldolaza)
[x] lactat dehidrogenaza (izoformle LDH4, LDH5).
662. Selectati enzima organospecifica a mu�chilor scheletici:
[x] creatinfosfokinaza MM

663. Selectati enzimele indicatorii cardiospecifice:


[x] aspartataminotransferaza (ASAT)
[x] LDH1, LDH2

665. Selectati enzimele secretorii ale ficatului:


[x] factorii coagulării sângelui
[x] lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)
[x] ceruloplasmina
666,667. Selectati factorii ce influenteaza afinitatea hemoglobinei (Hb) fata de oxigen (O2):
ce maresc afinitatea
[x] mărirea pH-ului
[x] micşorarea concentraţiei 2,3-difosfogliceratului
ce scad afinitatea
[x] micşorarea presiunii parţiale a oxigenului (pO2)
[x] micşorarea pH-ului
[x] mărirea concentraţiei 2,3-difosfogliceratului

668. Selectati factorii coagularii sângelui care participa atât în calea intrinseca, cât �i în calea
extrinseca:
[x] factorul X - Prower-Stuart
[x] factorul V – proaccelerina
[x] factorul I – fibrinogenul
[x] ionii de Ca++
[x] factorul II - protrombina
[x] factorul XIII - stabilizator de fibrină
669. Selectati factorii coagularii sângelui care participa doar în calea extrinseca:
[x] factorul VII – proconvertina
[x] factorul III - tromboplastina tisulară

670. Selectati factorii coagularii sângelui care participa doar în calea intrinseca:
[x] factorul VIII - globulina antihemofilică A
[x] factorul XI – Rozenthal
[x] factorul IX - globulina antihemofilică B

671,675. Selectati factorii sistemului fibrinolitic:


[x] plasminogenul
[x] streptokinaza
[x] urokinaza
[x] activatorul tisular al plasminogenului
672. Selectati factorii trombocitari ai coagularii:
[x] trombostenina
[x] fosfolipidele plachetare

673. Selectati factorul coagularii sângelui care initiaza calea extrinseca:


[x] factorul III - tromboplastina tisulară

674. Selectati factorul plasmatic al coagularii sângelui care initiaza calea intrinseca:
[x] factorul XII – Hageman

676. Selectati functiile proteinelor plasmei sangvine:


[x] participă la menţinerea pH-lui fiziologic (7,35-7,4)
[x] reprezintă o rezervă de aminoacizi

677. Selectati functiile sângelui:


[x] de transport
[x] homeostatică

678. Selectati sistemele-tampon care functioneaza atât în plasma, cât si în eritrocite:


[x] bicarbonat
[x] fosfat

679. Selectati sistemele-tampon care functioneaza doar în eritrocite:


[x] hemoglobinic

680. Selectati sistemele-tampon care functioneaza doar în plasma:


[x] proteic

681. Selectati substantele anticoagulante:


[x] antitrombinele (I, II, III, IV, V, VI)
[x] heparina

682. Selectati substantele azotate neproteice:


[x] creatină
[x] aminoacizii
[x] ureea
[x] acidul uric

683. Selectati substantele organice neazotate ale sângelui:


[x] colesterolul
[x] trigliceridele
[x] glucoza
[x] acidul lactic

684. Transformarea fibrinogenului în fibrina:


[x] are loc în sânge
[x] constă în detaşarea a 2 fibrinopeptide A şi 2 fibrinopeptide B
685. Transformarea plasminogenului în plasmina are loc sub actiunea:
[x] urokinazei
[x] streptokinazei

686. Transportul sangvin al oxigenului (O2):


[x] O2 se transportă preponderent în formă de oxihemoglobină
[x] O2 se leagă la Fe2+ al hemului

687. Trombina:
[x] este sintetizată în formă de protrombină neactivă
[x] transformă fibrinogenul în fibrină

S-ar putea să vă placă și