Sunteți pe pagina 1din 4

3.

Nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice

1. INDICATORI PRIVIND NIVELUL CHELTUIELILOR PUBLICE

a) Volumul cheltuielilor publice

CPT = ΣCPTi

Explicatie: totalitatea cheltuielilor publice prevazute in bugetele componente ale


sistemului bugetar

b) Volumul cheltuielilor publice in expresie nominala

CPTn = ΣCPTni

Explicatie: totalitatea cheltuielilor publice exprimate in preturile curente ale anului de


calcul

c) Volumul cheltuielilor publice in expresie reala

Explicatie: totalitatea cheltuielilor public exprimate in preturile constante ale unei


perioade de baza (se obtin prin impartirea valorilor nominale la indicele de pret: indicele
preturilor de consum sau deflatorul PIB)

d) Ponderea cheltuielilor publice in PIB

Explicatie: exprima partea din produsul intern brut realizat intr-un an care se aloca pentru
acoperirea nevoilor colective ale societatii

e) Cheltuielile publice medii pe locuitor

Explicatie: suma alocata fiecarui locuitor in urma redistribuirii fondurilor publice pe


destinatii, conform politicii financiare promovata de stat. Se poate exprima in moneda
nationala sau intr-o moneda care sa asigure comparabilitatea datelor.
2. INDICATORI PRIVIND STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE

Ponderea fiecarei categorii de cheltuieli in total cheltuieli publice

Explicatie: modul de alocare a cheltuielilor publice, in functie de importanta nevoilor


sociale.

3. INDICATORI PRIVIND DINAMICA CHELTUIELILOR PUBLICE

a) Modificarea absoluta a cheltuielilor publice

ΔCP = CP1 – CP0

Explicatie: suma cu care se modifica volumul cheltuielilor publice de la o perioada la


alta.

b) Modificarea absoluta a cheltuielilor publice in expresie nominala

ΔCPn = CPn1 – CPn0

Explicatie: suma cu care se modifica volumul cheltuielilor publice exprimate in preturile


curente ale perioadei luate in considerare

c) Modificarea absoluta a cheltuielilor publice in expresie reala

ΔCPr = CPr1 – CPr0

Explicatie: suma cu care se modifica volumul cheltuielilor publice exprimate in preturile


constante ale unei perioade de baza

d) Modificarea relativa a cheltuielilor publice

Explicatie: procentul cu care variaza cheltuielile publice de la o perioada la alta

e) Modificarea relativa a cheltuielilor publice in expresie nominala


Explicatie: modificarea procentuala a cheltuielilor publice exprimate in preturi curente
ale perioadelor analizate.

f) Modificarea relativa a cheltuielilor publice in expresie reala

Explicatie: modificarea procentuala a cheltuielilor publice exprimate in preturi constante

g) Modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB

Explicatie: modificarea proportiei de alocare a PIB destinata acoperirii nevoilor colective

h) Modificarea cheltuielilor publice medii pe locuitor

Explicatie: modificarea alocarii cheltuielilor publice in functie de importanta sociala

i) Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice si


modificarea PIB

Explicatie:

>1 = o modificare mai rapida a cheltuielilor in raport cu PIB

=1 = modificarea cu aceeasi marime a cheltuielilor publice si a PIB

<1 = o modificare a cheltuielilor publice inferioara modificarii in PIB


j) Elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB

Explicatie: exprima modificarea procentuala a cheltuielilor publice la modificarea cu 1%


a PIB. Coeficientul de elasticitate si indicatorul de corespondenta trebuie sa fie situate in
acelasi interval, comparativ cu 1. Modul de interpretare a coeficientului de elasticitate
este acelasi cu cel prezentat la indicatorul de corespondenta.