Sunteți pe pagina 1din 2

Test

Nume și prenume……………………………………………..
Se acordă 10 puncte din oficiu
Timp de lucru: 50 minute

I. Încercuiti varianta corectă de răspuns: 20 puncte


1. Revoluția din Moldova a început la Iași în data de:
a. 29 martie 1848 b. 28 mai 1848 c. 27 martie 1848
2. Domnitorul Moldovei în pragul revoluției de la 1848 a fost:
a. Gheorghe Bibescu b. Mihail Sturdza c. Ioniță Sandu Sturdza
3. Revoluția din Țara Românească a început la:
a. 11 iulie 1848 b. 9 iulie 1848 c. 9 iunie 1848
4. Guvernul Revoluționar din Țara Românească era format din:
a. Nicolae Golescu, Nicolae Bălcescu, C.A. Rossetti și A. I. Cuza
b. Nicolaer Golescu, Gheorghe Bibescu, C.A. Rossetti și Nicolae Bălcescu
c. Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Bălcescu, C.A. Rossetti și Christian Tell
5. În anul 1711 se introduce regimul fanariot în:
a. Transilvania b. Țara Românească c. Moldova

II. Completați spațiile libere cu cuvintele corespunzătoare: 20 puncte


1. Domniile pământene sunt restabilite în Principate în anul…………………..
2. Conducătorul Eteriei a fost…………………………
3. Programul-revoluționar de la 1821 purta numele de………………………
4. Regulamentele Organice au fost redactate sub coordonarea lui……................
5. Detasamentul de pompieri care a luptat cu armata otomana pe 13 sept. 1848 a
fost condos de ……………………
III. Citiți cu atenție textul de mai jos:

,,În spațiul românesc revoluția de la 1848 s-a declanșat la 27 martie 1848 în Moldova,
la Iași, unde s-a adoptat programul „Petițiunea Proclamațiune“. În Transilvania, Marea
Adunare de la Blaj din 3-5 mai 1848 a adoptat ,,Petițiunea Națională“, iar în Țara
Românească, Adunarea de la Islaz din 9 iunie 1848 a adoptat ,,Proclamația de la
Islaz“. Programele revoluționare au cuprins multe revendicări comune ceea ce relevă
dezvoltarea unitară din cele trei Țări Române, dar sunt și deosebiri notabile. În
Moldova, practice, totul s-a desfășurat în trei zile (27-29 martie), în Țara Românească
revoluționarii au izbutit să se mențină la putere trei luni (11 iunie-13 septembrie), iar
problema capitală cu care s-a confruntat guvernul provizoriu a fost rezolvarea
chestiunii agrare, în timp ce în Transilvania, revoluția s-a prelungit până în 1849, iar
socialul a cedat în întâietate naționalului“
(Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)

Pornind de la acest text, răspundeți următoarelor cerințe:


1. Numiți, pe baza textului, două programe revoluționare. 10 puncte
2. Transcrieți câte un eveniment desfășurat la fiecare dată precizată în text (în 27
martie 1848, la 3-5 mai 1848, la 9 iunie 1848) 15 puncte
3. Menționați, pe baza textului, o asemănare între programele revoluționare de la 1848
din cele trei Țări Române. 5 puncte
4. Menționați, pe baza textului, două deosebiri privind desfășurarea revoluției de la
1848 din cele trei Țări Române. 10 puncte
IV. Asociați personalitățile din coloana A cu revoluțiile din coloana B. 10 puncte

A B

Vasile Alecsandri Banat


Nicolae Bălcescu Transilvania
Avram Iancu Moldova
Eftimie Murgu Țara Românească
Bucovina