Sunteți pe pagina 1din 2

Resurse umane

Resursele umane ale unui stat sunt alcatuite din resurse economice care se
refera la potentialul de munca.

salariatii = angajatii cu contract de munca pe o perioada


determinate/nedeterminata

Categorii personal:
A. Muncitorii (calificati/necalificati) – direct/indirect productivi
B. Personal operativ
C. Personal de executie
D. Personal de conducere – conducerea compartimentului(sef atelier)
- conducerea unei intreprinderi(manager sef)

Structura organizatorica a unei intreprinderi se poate evidentia prin urmatoarele


documente:

 Organigrama – reprezinta schema compartimentelor unei organizatii si


relatiile care se stabilesc intre ele (de colaborare sau subordonare)
 ROF – document in care sunt precizate toate compartimentele unei
organizatii, drepturile si atributiile tuturor angajatilor si sanctiunile care
pot fi luate in urma savarsirii abaterilor disciplinare
 Fisa postului - document care se intocmeste pentru fiecare salariat si
curpinde: nume, adresa, mail, postul pe care il ocupa angajatul, conditiile
de studii, drepturile si atributiile sale, cui ii este subordonat si pe cine are
in subordine

Componentele unei structure organizatorice sunt:


 Postul
 Functia
 Compartimentul
 Nivelul ierarhic
 Relatiile organizatorice
Resursele materiale

= sunt realizate in procese de productie anterioare si sunt utilizate pentru


producerea altor bunuri si servicii, care vor fi vandute pe o piata libera in conditii
de concurenta cu scopul obtinerii de profit
= poarta denumirea de capital tehnic ( k t )

Capitalul fix ( k f )– este acea parte a capitalului tehnic care participa la mai
multe cicluri de productie, se consuma treptat si se inlocuieste periodic

uzarea - {morala
fizica

Amortizarea este expresia valorica a uzurii capitalului fix, o recuperare treptata


a investitiei pe care o face intreprinzatorul prin achizitia unor elemente de
capital fix

Capitalul circulant ( k c ) – este acea parte a capitalului tehnic care participa la


un singur ciclu de productie si care isi transmite valoarea in produsul analizat

kt = kf + kc

Ch t = Ch mat + Ch sal

Ch mat = Kc +A