Sunteți pe pagina 1din 12

6.1.

Necesarul de finanțare
Determinarea necesarului de finanțare pentru anul 2020:

1. cheltuieli de prospectarea pieței, promovare, reclamă și publicitate:


- broșuri de informare 1000*2 lei/buc= 2.000 lei
- pliante 1000*1.5 lei/buc= 1.500 lei
- bennere 2*500 lei/buc= 1.000 lei
- contracte de publicitate în media 1.800 lei
Total 6.300 lei

1. cheltuieli pentru dotarea magazinului cu echipamente, mobilier și aparatură


de birou:
- vitrine pentru bijuterii 10 *500 lei/buc= 5.000 lei
- scaune pentru clienți 3*50 lei/buc= 1.500 lei
- birou pentru computer 1*300 lei/buc= 300 lei
- scaun ergonomic pentru birou 1*400lei/buc= 400 lei
- oglinzi 5*200 lei/buc= 1.000 lei
- seif pentru bijuterii 2*1.000 lei/buc= 2.000 lei
- mobilier de recepție 1*1.000 lei/buc= 1.000 lei
- sistem de supraveghere cameră Turbo HD, 4*500 lei/buc= 2.000 lei
8MP
- contract firmă securitate 1*6.000lei/an= 6.000 lei
- panouri 2*500lei/buc= 1.000 lei
- corpuri de iluminat, leduri 20*40lei/buc= 800 lei
- geamuri securizate – folie 3m2 5*600 lei/buc= 3.000 lei
- laptop 1*3.000lei/buc= 3.000 lei
- casă de marcat Daisy Compact S cu jurnal 1*3.000lei/buc= 3.000 lei
- imprimantă HD color 1*2.000lei/buc= 2.000 lei
-utilități (apă, energie, gaz, cartele telefon) 3.000 lei
-chirie + asigurări 5.000 lei
Telefoane mobile Samsung S8 2*2000 = 4.000 lei
Total 44.000 lei

1. cheltuieli pentru selecția, recrutarea și instruirea personalului:


- gestionar
- agent comercial 4.000 lei brut/lună * 2 = 8.000 lei/lună
Total 8.000 lei
1. Cheltuieli SSM și PSI
- extinctor 2*200 lei/buc= 400 lei
- carnete SSM/PSI 2*5 lei/buc= 10 lei
- contract firmă SSM și PSI 1 contract*2.000 lei/an= 2.000 lei
Total 2.410 lei

Total cheltuieli preconizate:


6.300 +44.000 + 8.000 + 2.410 = 60.710 lei
NFR = 60.710 lei

6.2.Sursele de finanțare
Necesarul fondului de rulment pentru anul 2020 Suma (lei)
1. Cheltuieli de prospectarea pieței, promovare și publicitate 6.300
2. Cheltuieli pentru dotarea magazinului cu echipamente, mobilier 59.500
și aparatură de birou
3. Cheltuieli pentru selecția, recrutarea și instruirea personalului 8.000
4. Cheltuieli SSM și PSI 2.410
5. Necesarul fondului de rulment 60.710
6. Surse proprii de finanțare 50.458
7. Surse străine de finanțare 10.252

F.E. Contemporan S.R.L. va utiliza următoarele surse de finanțare:


Surse proprii Surse străine
Capitalul propriu: Credite bancare
 capital social Datorii atrase (pasive stabile)
 rezerve lagale
 +/- rezultatul exercițiului
Capitalul propriu: Credite bancare
 capital social Datorii atrase (pasive stabile)
 rezerve lagale
 +/- rezultatul exercițiului
Amortizare
6.3. Indicatori de eficiență economică: rentabilitate, solvabilitate,
indicatori de risc, necesar de fond de rulment, fond de rulment, trezorerie netă
(cash-flow)

Indicatorii de eficiență economică au un rol deosebit de important, atât în determinarea


surselor de finanțare (necesarul fondului de rulment, fondul de rulment, trezoreria netă / cash-
flow), cât și în determinarea bonității agentului economic (lichiditatea generală, lichiditatea
imediată, rata profitului brut, gradul de îndatorare, solvabilitatea) pentru acceptarea la creditare
de către bănci.

Lichiditatea reprezintă capacitatea activelor de a se transforma în bani.


Lichiditatea generală se determină ca raport între activele circulante și datoriile curente.
Ac
L g= , unde:
Dc

Lg = lichiditate generală
Ac = active circulante
Dc = datorii curente
Tinde către valoarea 2, sau mai mare decât 2.

Lichiditatea imediată se determină ca raport între activele circulante din care se scad
stocurile și datoriile curente. Referință, indicatorul cu un grad mai mare de sensibilitate la
lichiditate ”testul acid”.
A c−S
Li= , unde:
Dc

Li = lichiditate imediată
S = stocuri
Tinde către valoarea 1, sau mai mare decât 1.

Solvabilitatea se determină ca raport între capitalul propriu și totalul pasivelor.


Cp
S b= * 100 , unde:
Tp

Sb = solvabilitate
Cp = capital propriu
Tp = total pasive
Valoarea optimă trebuie să fie mai mare de 30%.

Fondul de rulment și Necesarul fondului de rulment sunt indicatori de determinare a


Trezoreriei.
T=FR-NFR ,unde:
T = trezoreria netă
FR = fondul de rulment
NFR = necesarul fondului de rulment
Există trei situații:
1. T+ = FR - NFR când FR > NFR, unde T+ = trezorerie pozitivă
în această situație, firma are resurse financiare suficiente pentru dezvoltarea activității
curente;
2. T- = FR - NFR când FR < NFR, unde T- = trezorerie negativă
în această situație, firma nu are resurse financiare interne suficiente pentru
dezvoltarea activității curente și va apela la resurse străine;
3. T0 = FR - NFR când FR = NFR, este o utopie.

Fondul de rulment se determină pe baza bilanțului contabil sau a balanței de verificare


din ultima lună încheiată, supusă analizei. În cazul F.E. Contemporan S.R.L. analiza se va realiza
pe baza balanței de solduri finale din luna februarie 2019.
Fondul de rulment se determină cu ajutorul a două formule:
1.
FR1= Cp – Ai, unde:
FR = fondul de rulment
Cp = capital propriu
Ai = active imobilizate
2.
FR2= Ac – Dts, unde:
Ac = active circulante
Dts = datorii pe termen scurt
Indiferent de varianta aleasă, în calcularea fondului de rulment FR1 = FR2
Rata rentabilității profitului se determină ca raport între profitul brut și cifra de afaceri.
Pb
R r p= * 100 , unde:
CA

Rrp = rata rentabilității profitului


Pb = profitul brut
CA = cifra de afaceri
Valoarea optimă trebuie să fie mai mare de 5%.

V t −C t
P b= , unde:
CA

Pb = profitul brut
CA = cifra de afaceri
Vt = venituri totale
Ct = cheltuieli totale

Determinarea bonității F.E. Contemporan S.R.L. presupune calcularea indicatorilor


prezentați anterior. Calcularea se face pe baza balanței de verificare din data de 28.02.2019.
Balanța de verificare pentru luna februarie

F.E. CONTEMPORAN S.R.L. BALANȚA DE VERIFICARE


La data de 28.02.2019
Simbolul Denumirea conturilor Soldurile finale
conturilor Debitoare Creditoare
101 Capital social 0 75.000
101.02 Capital social subscris și vărsat 0 75.000
106 Rezerve legale 0 112
121 Profit sau pierdere 0 2.239
129 Repartizarea profitului 112 0
F.E. CONTEMPORAN S.R.L. BALANȚA DE VERIFICARE
La data de 28.02.2019
Simbolul Denumirea conturilor Soldurile finale
conturilor Debitoare Creditoare
212 Construcții 17.176
212.01 Construcții sediul principal 17.176 0
213 Mijloace de transport 8.262 0
213.03 Mijloace de transport 8.262 0
Mobilier, aparatură birotică,
214 echipament de birou 3.300 0
281 Amortizarea imobilizărilor corporale 0 1.957
281.02 Amortizare clădiri 0 528
281.03 Amortizare mijloace de transport 0 943
281.04 Amortizarea altor imobilizări corporale 0 486
Materiale de natura obiectelor de
303 inventar 0 0
371 Mărfuri 31.020 0
371.01 Mărfuri în depozit 31.020 0
371.02 Mărfuri în magazin 0 0
378 Diferențe de preț la mărfuri 0 0
378.01 Diferențe de preț la mărfuri în depozit 0 0
378.02 Diferențe de preț la mărfuri în magazin 0 0
401 Furnizori 0 127
404 Furnizori de imobilizări 0 1.300
4111 Clienți 26.231 0
421 Personal remunerații datorate 0 5.557
431 Asigurări sociale 0 1.475
431.02 CAS 0 720
431.04 CASS 0 755
442 Taxa pe valoare adăugată 1.547
4423 TVA de plătit 0 1.547
4424 TVA de recuperat 0 0
4426 TVA deductibilă 0 0
4427 TVA colectată 0 0
441 Impozit pe profit 0 223
444 Impozit pe salarii 0 91
Alte impozite taxe și vărsăminte
446 asimilate 0 600
446.01 Impozit pe clădiri 0 600
5121 Conturi la bănci în lei 7.819 0
519 Credite bancare pe termen scurt 0 6 .000
5311 Casa în lei 2.308 0
602 Cheltuieli cu materiale consumabile 0 0
Cheltuieli cu materiale de natura
603 obiectelor de inventar 0 0
F.E. CONTEMPORAN S.R.L. BALANȚA DE VERIFICARE
La data de 28.02.2019
Simbolul Denumirea conturilor Soldurile finale
conturilor Debitoare Creditoare
605 Cheltuieli cu energia și apa 0 0
607 Cheltuieli cu mărfurile 0 0
607.01 Cheltuieli cu mărfurile în depozit 0 0
607.02 Cheltuieli cu mărfurile în magazin 0 0
Cheltuieli protocol, reclamă,
623 publicitate 0 0
623.01 Cheltuieli publicitate, reclamă 0 0
623.02 Cheltuieli protocol 0 0
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri 0 0
Cheltuieli cu serviciile și comisioanele
627 bancare 0 0
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0
658 Cheltuieli donații și sponsorizări 0 0
666 Cheltuieli privind dobânzile 0 0
681 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 0 0
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0
707 Venturi din vânzarea mărfurilor 0 0
Venturi din vânzarea mărfurilor din
707.01 depozit 0 0

766 Venituri din dobânzi 0 0


Total 96.228 96.228
Întocmit,
Ec. Grecu Anca
Verificat,
Dir. ec. Jugănaru R
Administrator,
Strugaru Alina
F.E. CONTEMPORAN S.R.L. BALANŢĂ DE VERIFICARE
Indicatori la data de 28.02.2019

Simbolul Denumirea conturilor Rulaje cumulate


conturilor Debitoare Creditoare
602 Cheltuieli cu materiale consumabile 2.123 2.123
Cheltuieli cu materiale de natura
603 obiectelor de inventar 5.110 5.110
605 Cheltuieli cu energia și apa 948 948
607 Cheltuieli cu mărfurile 43.127 43.127
607.01 Cheltuieli cu mărfurile în depozit 43.127 43.127
607.02 Cheltuieli cu mărfurile în magazin 0 0
Cheltuieli protocol, reclamă,
623 publicitate 1.100 1.100
623.01 Cheltuieli publicitate,reclamă 882 882
623.02 Cheltuieli protocol 218 218
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri 546 546
Cheltuieli cu serviciile și comisioanele
627 bancare 100 100
641 Cheltuieli cu salariile personalului 6.575 6.575
658 Cheltuieli donații și sponsorizări 630 630
666 Cheltuieli privind dobânzile 64 64
681 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 1.957 1.957
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 1000 1000
CHELTUIELI TOTALE 63.280 63.280
707 Venturi din vânzarea mărfurilor 65.458 65.458
Venturi din vânzarea mărfurilor din
707.01 depozit 65.458 65.458
766 Venituri din dobânzi 61 61

VENITURI TOTALE 65.519 65.519

Întocmit,
Ec. Grecu Anca
Verificat,
Dir. ec. Jugănaru Răzvan

Administrator,
Strugaru Alina
Observație:
S-a realizat un filtru la balanța de verificare numai pentru venituri și cheltuieli.

Determinarea lichidității
Ac
L g=
Dc

Activele curente reprezintă valoarea activelor circulante. Datoriile curente reprezintă


valoarea datoriilor pe termen scurt.
Active circulante (Ac) = Mărfuri + Clienți + Conturi la bănci în lei + Casa în lei
Ac = 67.378 lei
Datorii curente (Dc) = Furnizori + Datorii fiscale + Datorii sociale + Datorii salariale +
Credite bancare pe termen scurt
Dc = = 1.427 + 1.547 + 1.475+ 5.091 + 600 + 5.557+ 6.000
D = 16.920 lei;

67.378
L g=
16.920

Lg = 3,9
Lg este supraunitară,lichiditate foarte bună.

A c−S
Li=
Dc

67.378−31.020
L g=
16.920

Lg = 2,14
S = stoc de marfă(Sfd 371)
S = 31.020lei
Lg = reprezintă o lichiditate imediată foarte bună, valoarea depășește 1.

Solvabilitatea
Cp
S b= * 100
Tp

77.239
S b= * 100
100.159
Sb = 0,77%*100
Sb = 77 % (Foarte bună, este mai mare decât 30%)

Tp = Capital propriu + Datorii pe termen scurt + Datorii pe termen lung + Venituri în


avans + Provizioane și ajustări + Amortizări
Tp = 77.239+ 16.920 + 6000
Tp = 100.159 lei

Determinarea fondului de rulment


• Active imobilizate (A.I.) = (Construcții + Mijloace de transport + Echipamente de
birou ) - Amortizarea imobilizărilor corporale
A.I. = 17.176 + 8.262 + 3.300 – 1.957
A.I. = 28.738 – 1.957
A.I. = 26.781 lei;
• Active circulante (A.C.) = Mărfuri + Materiale de natura obiectelor de inventar + Clienți
+ Conturi la bănci în lei + Casa în lei
A.C. = 31.020 + 26.231 + 7.819 + 2.308 = 67.378 lei
A.C. = 67.378 lei;
• Capital propriu (Cp) = Capital social subscris vărsat + Rezerve legale + Rezultatul
exercițiului- Rezultatul reportat
Cp = 75.000 + 112 + 2.239-112
Cp = 77.239 lei;
• Datorii pe termen scurt (D) = Furnizori + Datorii fiscale + Datorii sociale + Datorii
salariale + Credite bancare pe termen scurt
D = 1.427 + 1.547 + 1.475+ 5.091 + 600 + 5.557+ 6.000
D = 16.920 lei;
FR1 = Cp - Ai FR2= Ac – Dts
FR1 = 77.239 -26.781 FR2 = 67.378 – 16.920
FR1= 50.458 lei FR2= 50.458 lei
Determinare trezoreriei nete
T = FR – NFR
T= 50.458 – 60.710
T = -10.252 lei
Se remarcă o trezorerie negativă de 10.252 lei care va fi acoperită prin apelarea la
surse străine de finanțare sub forma unui credit bancar pe termen scurt

Determinare trezoreriei nete


T = FR – NFR
T= 50.458 – 60.710
T = -10.252 lei
Se remarcă o trezorerie negativă de 10.252 lei care va fi acoperită prin apelarea la
surse străine de finanțare sub forma unui credit bancar pe termen scurt

Rata rentabilității profitului


Pb
R r p= * 100
CA

V t −C t
P b=
CA
Veniturile totale și cheltuielile totale se preiau din balanța lunii februarie, pe rulaje
cumulate pe cele două luni (ianuarie și februarie).
Vt = 65.519 lei
Ct = 63.280 lei
Pb = Vt – Ct
Pb = 2.239 lei
În cazul comerciantului engross:
CA = venituri din vânzarea mărfurilor
CA =65.458 lei
2.239
R r p= * 100
65.458

Rrp = 3 %, este mai mică decât 5% cu aproximativ 2 procente, deci trebuie luate măsuri
de eficientizare a utilizării profitului.
Concluzie
Băncile încadrează firma într-o anumită categorie de bonitate în funcție de punctajul
oferit de fiecare indicator. Deoarece indicatorii s-au clasat între f.bine și relativ bine, calificativul
va fi BINE, iar banca va acorda creditul cu anumite măsuri de eliminare a riscului.