Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea Istoria antica universala


disciplinei

Codul disciplinei 1.2 Semestrul I Numărul de credite 5

Numărul orelor pe
Facultatea FSS
semestru/activităţi
Total Curs Seminar
Specializarea: Istorie
28 28

Categoria formativă a disciplinei: DF - fundamentală, DG - generală, DF


DS - de specialitate, DE - economică/managerială, DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - impusă, DO - opţională,
DI
DL - liber aleasă (facultativă)
Obligatorii
Discipline Istoria antică universală
(condiţionate)
conexe
Recomandate Istoria antică universală

- Dezvoltarea noţiunilor istorice de bază, formarea unor noţiuni


noi, cu un grad complex de generalizare şi abstractizare,
însuşirea unor repere fundamentale vizând cunoştinţele în
Obiective domeniul isoriei antice
- Inţelegerea raporturilor general-particular, regional local,
naţional-european, cauză-efect în derularea evenimentelor şi
fenomenelor studiate.

Conţinut Probleme privind organizarea


(descriptori) seminarului

Modele de organizare politică


Cadrul istorico-geografic
Modelul de organizare egiptean

Modele de organizare politică


Modele de organizare în Mesopotamia
Modele de organizare politică
Modelul de organizare persan
Modele de organizare politică
Modelul de organizare chinez
Modelul de organizare indian
Moştenirea culturală a Orientului Antic
Literatura cu subiect mitologic. Epopeea lui Ghilgameş
Literatura istorică. Prezentare generală
Moştenirea culturală a Orientului Antic
Ştiinţele şi dreptul
Cunoştinţele ştiinţifice în Orientul Antic
Coduri de legi şi legiuitori

Moştenirea culturală a Orientului Antic


Arta şi arhitectura
Piramidele
Templele
Ziggurat-ul
Pagoda

Periodizarea istoriei Greciei Antice


Cadrul istorico-geografic
Periodizarea istoriei Greciei Antice
Izvoarele istoriei Greciei Antice
Izvoare arheologice, epigrafice, papiriologice
Izvoare literare. Prezentare generală
Grecia de la Homer la Hesiod
“Iliada”
“Odiseea”
“Munci şi zile”
Grecia Antică de la căderea Troiei la colonizare
“Epoca întunecată”
Triburile greceşti.“Invazia doriană”
Colonizarea greacă
Colonizarea în Grecia Continentală şi Asia Mică
Colonizarea pe ţărmurile Mediteranei
Colonizarea pe ţărmurile Propontidei şi Mării Negre
Epoca arhaică
Tipuri de organizare politică. Oraşul stat (polis)
Tirania timpurie
Epoca arhaică
Religia. Mitologia Greciei Antice

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări de control) C


- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice 60%
Stabilirea - activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect
notei etc.
finale
- teste pe parcursul semestrului 20%
(procentaje)
- referate 20%

Bibliografia ORIENTUL ANTIC


- ***Istoria universală, Vol. I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1952 ;
- *** Istoria Universală - Larousse, Volumul I, Editura Rao,
Bucureşti, 2005;
- Amon, Lucian, Orientul Antic-note de curs, EUC, Craiova,
2006
- Deshayes, J., Civilizaţiile vechiului Orient, Vol. I-II, Bucureşti
1976 ;
-Drâmba, O., Istoria culturii şi civilizaţiei, vol.I, Bucureşti,
1984 ;
GRECIA ANTICĂ
- Berstein, S., Milza, P., Istoria Europei, vol. I, Bucureşti, 1997 ;
- Finley, M. I., Vechii greci, Bucureşti, 1974;
- Glotz, G., Cetatea greacă, Bucureşti, 1992;
- Kallistov, D., Struve, V., Grecia antică, Bucureşti, 1998;
- Leveque, P., Aventura greacă, Bucureşti, 1987;
- Mansuelli, G., Civilizaţiile Europei vechi, vol. I-II, Bucureşti,
1978;
- Martin, C., Grecia Parthenonului, Bucureşti, 1996;
- Matz, F., Creta, Micene, Troia, Bucureşti, 1969;
- Petre, Z., Civilizaţia greacă şi originile democraţiei, Bucureşti,
1993;
- Piatkovski, A., O istorie a Greciei antice, Bucureşti, 1988;

Lista materialelor Harti, filme istorice, diapozitive


didactice necesare

Coordonator Seminar Gradul didactic, titlul Semnătura


Florian Olteanu Lect.univ.dr.
PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea Istoria antica universala


disciplinei

Codul disciplinei 1.2 Semestrul II Numărul de credite 5

Numărul orelor pe
Facultatea FDSS
semestru/activităţi
Total Curs Seminar
Specializarea: Istorie
28 28

Categoria formativă a disciplinei: DF - fundamentală, DG - generală, DF


DS - de specialitate, DE - economică/managerială, DU - umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - impusă, DO - opţională,
DI
DL - liber aleasă (facultativă)
Obligatorii
Discipline (condiţionate)
conexe
Recomandate Istoria antică universală

- Dezvoltarea noţiunilor istorice de bază, formarea unor noţiuni


noi, cu un grad complex de generalizare şi abstractizare,
însuşirea unor repere fundamentale vizând cunoştinţele în
Obiective domeniul isoriei antice
- Inţelegerea raporturilor general-particular, regional local,
naţional-european, cauză-efect în derularea evenimentelor şi
fenomenelor studiate.
Conţinut Polisul grec. Instituţii reprezentative politice şi culturale
(descriptori) Războaiele greco-persoane
Războiul Peloponesiac
Ridicarea Macedoniei. Filip II si Alexandru cel Mare
Epoca elenistică. Epansiunea cultural-politicp şi religioasă a
elenismului
Istoria Romei. Delimitări conceptuale şi spaţio-temporale
Epoca regalităţii
Epoca Republicii
Instituţiile Republicane
Panteonul roman
Expansiunea Romei în Peninsula Italică
Războaiele civile
Principatul
Dominatul

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări de control) C


Stabilirea - răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice 60%
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect
notei etc.
finale - teste pe parcursul semestrului 20%
(procentaje)
- referate 20%

Bibliografia GRECIA ANTICĂ


- Berstein, S., Milza, P., Istoria Europei, vol. I, Bucureşti,
1997 ;
- Finley, M. I., Vechii greci, Bucureşti, 1974;
- Glotz, G., Cetatea greacă, Bucureşti, 1992;
- Piatkovski, A., O istorie a Greciei antice, Bucureşti, 1988;
ROMA ANTICĂ
- ***Istoria universală, Vol. I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1952 ;
- *** Istoria Universală - Larousse, Volumul I, Editura Rao,
Bucureşti, 2005;
- Bloch, R., Cousin, J., Roma şi destinul ei, vol.I-II,
Bucureşti,1988;
- Cizeck, E. Istoria literaturii latine, Vol.I-II, Bucureşti, 1994;
- Grimal, P., Civilizaţia romană, Vol. I-II, Bucureşti, 1975

Lista materialelor Harti, filme istorice, diapozitive


didactice necesare

Coordonator seminar Gradul didactic, titlul Semnătura


Florian Olteanu Lect.univ.dr.