Sunteți pe pagina 1din 1

I. DOCTRINA DESPRE DUMNEZEU în Scripturi, este folosit cu sensul de unitate compusă.

Este ca şi cum ai vorbi de un ciorchine de struguri.


1. Existenţa lui Dumnezeu Dumnezeu foloseşte deseori pluralul când se referă la
Existenţa lui Dumnezeu nu este un semn de întrebare Sine.
pentru majoritatea oamenilor, pentru că El S-a revelat b. Noi/noastră Geneza 1:26, 3:22, 11:7, Isaia 6:8
omenirii în atâtea moduri.
a. Revelația prin natură Ps 19:1-3 şi Rom 1:19-20 5. Doctrina trinităţii
b. Revelația prin conștiința omului Romani 2:14-15 Deși Vechiul Testament Îl descrie pe D-zeu (Unul)
c. Revelația prin Hristos Ioan 1:1,14,18, Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu ca o fiinţă, care există
în trei persoane distincte - Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
2. Natura lui Dumnezeu Poate că putem înţelege mai bine acest lucru dacă
Spiritualitatea lui Dumnezeu facem o analogie cu apa. Apa poate exista în acelaşi
a. Dumnezeu este duh Ioan 4:24? timp ca solid, lichid şi gaz, tot aşa şi Dumnezeu există
b. El este invizibil ochiului Col 1:15, 1Tim 1:17 în acelaşi moment ca Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
Omul nu trebuie sa incerce sa-L reprezinte pe D-zeu a. Luca 3:21-22 Isus era botezat. Duhul Sfânt ca un
Deuteronomul 4:15-23. porumbel. Tatăl ca o voce din ceruri.
b. Ioan 15:26 D. S. –mângăietorul; Fiul –trimite; De
3. Personalitatea lui Dumnezeu la Tatăl –vine Duhul
Dumnezeu nu este o forţă inconştientă care acţionează c. Formula de botez Matei 28:19
în lume. Adevărata religie este relaţia personală dintre
Dumnezeu şi om. 6. Atributele lui Dumnezeu
a. D-zeu poate fi cunoscut de noi Ioan 17:3, Atributele (caracteristicile sau calităţile lui
b. În următoarele versete, vedem ce trăsături ale Dumnezeu): absolute şi relative (acelea regăsite
personalităţii Îi sunt atribuite lui Dumnezeu: relativ şi limitat în om).
Geneza 6:6 mâhnire a. Atribute absolute
1Împăraţi 11:9 mânie - Atotcunoașterea ps. 139:1-6
Deuteronomul 6:15 gelozie - Atotputernicia Iov 42:2 Ps. 135:6
Proverbe 6:16 ură - Omniprezența Ps. 139:7-10, Matei 28:20
Apocalipsa 3:19 dragoste - Eternitatea Ps. 90:2
- D-zeu e neschimbător Maleahi 3:6
4. Unitatea lui Dumnezeu b. Atribute transmisibile
a. Este un singur D-zeu Deut 6:4, Isaia 44:6-8, 45:5, - Dragostea 1Ioan 4:8
1Cor 8:4 şi 1Timotei 2:5 - Credincioșia Deut 7:9
Creştinismul este o religie monoteistă. - Sfințenia Isaia 6:1-3
Cuvântul "singur", folosit să-L descrie pe Dumnezeu