Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume elev:

Cl. a V-a

Figuri de stil – FIŞĂ DE LUCRU

Completează tabelul următor:

Textul suport Transcrierea figurii de stil Denumirea figurii


de stil
Ce liniştit surâde lacul
Sub caldul razelor de soare, 1.
Când ceru-albastru se răsfânge
În unda lui scânteietoare. 2.
(Cincinat Pavelescu- Adâncuri) 3.

Zâmbind printre-ale primăverii ruguri,


În taină, liliacul timpuriu 1.
Întredeschide buzele din muguri.
(Nicolae Labiş-Liliacul timpuriu)
2.

3.

Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri 1.


Şi niciodată n-or să vie iară,
Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară
Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri... 2.
(Mihai Eminescu-Trecut-au anii...)

Trestie, trestie, pe cine ascunzi,


Vântul de seară pe cine-nfioară? 1.
Horbota-ţi neagră şi multă-nfăşoară 2.
Umerii albi şi rotunzi.
(Nicolae Labiş- Trestie, trestie)
3.

4.
Verde crud, verde crud... 1.
Mugur alb, şi roz şi pur,
Vis de-albastru şi azur, 2.
Te mai văd, te mai aud!
(George Bacovia-Verde crud)
3.