Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Inginerie

Proiect

Implementarea managementului calității

Profesor coordinator: Studentă:


Asande Irina Turcu Diana
Grupa 541

Bacau 2009

1
Informatii de identificare firma:

S.C. CROCO S.R.L


Strada Slănicului nr. 12, Oneşti, Bacău
Adresa:
601110
Telefon: 0234 315 017
Fax: 0234 315 024
Internet: www.croco.ro
E-mail: office@croco.ro

Stare firma:functiune
Forma de organizare:Societate comerciala cu raspundere limitata

Domeniu de activitate:
-productia de. sticksuri,brezel,cracksuri,biscuiti cu crema

2
1.Prezentarea generală a firmei SC.CROCO S.R.L

SC.CROCO S.R.L, cu sediul legal în Strada Slanicului nr.12, Onesti este o societate cu
capital romanesc 100 %.
S.C. CROCO S.R.L. este lider, în România, la produsele: "Brezel", "Crackers" si "Sticks".
având o prezenţă permanentă pe piaţă de la înfiinţare (octombrie 1994) şi până în prezent.
Acţionariat: Damian MEREU - unic asociat
Marca inregistrata: Croco este marcă înregistrată din 1994.
Capacitatea de producţie maxima este de 93 tone biscuiţi/24 ore de urmatoarele tipuri:
- Crackers
- Brezel
- Sticks
- Petit Beurre
- Biscuiţi cu crema
Infrastructură:
- Spaţii de producţie: 6.567 mp
- Spaţii de depozitare: 3.530 mp
- Birouri: 471 mp
Dotări auto:
- 2 Tiruri M.A.N. 20 tone
- 12 Opel Corsa (pentru personalul din vânzări)
- Volkswagen Passat pentru directori
- Transportul produselor se realizează, în principal, cu maşini închiriate.
- Transportul catre distribuitori si retelele internationale este efectuat de catre Croco
Personal:
- 250 angajaţi din care 160 in sectorul direct productiv.
Cota de piaţă (valori estimatie)
Produs 2008
Sticks 31%
Brezel 14%
Crackers 14%
Biscuiţi cu cremă 8%

Cifra de afaceri 2008:


10.000.000 EURO
VÂNZARI:
Vânzare directă în reţelele internaţionale de magazine:
- Metro Cash & Carry
- Selgros
- Real Hypermarket
- Auchan
- Kaufland
- Spar

Vânzare prin distribuitori în reţele naţionale şi internaţionale:


- G'market
- Primavera
- Luca Brasov

3
- Hard Discount Braşov
- Albinuţa Bucureşti
- Angst Bucureşti
- Pic
- Interex
Vânzare prin distribuitori către retails:
80 de distribuitori, cate doi in fiecare judet. Croco lucreaza cu primii doi distribuitori ca
marime din fiecare judet. Acestia acopera un numar de aproximativ 30.000 clienti.

Forţa de vânzări - personal angajat în distribuţie:


- Director national de vanzari
- Director national Key Account
- 3 directori regionali de vanzari
- Director logistica
- 12 Area Sales Manageri
- 27 Merchandiseri care lucreaza in retele internationale si piata retails.

100

80 1994
60 1996

40 1998
2000
20
2005
0 2009
Brezel Sticks Crackers Biscuiti cu Petit beurre
crema

Fig.Evolutia vanzarilor
Export
- Italia
- Austria
- Cehia
- Slovacia
- Ungaria
- Croatia
- Slovenia
- Bulgaria
- Moldova
- Germania

4
2. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

2.1 Angajamentul managementului

Declaraţia Directorului General , arată angajamentul său pentru dezvoltarea şi


implementarea SMC-ului precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.
În analiza periodică, efectuată de management este investigat modul în care este respectat
angajamentul managementului, respectiv dacă este comunicată în cadrul organizaţiei
importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale şi a celor de reglementare; dacă
politica şi obiectivele în domeniul calităţii sunt adecvate şi au fost atinse; dacă au fost alocate
resursele necesare pentru derularea în condiţii optime a proceselor.
Cele 8 principii ale managementului calitatii sunt:
• orientarea catre client;
• leadership;
• implicarea salariatilor;
• abordarea bazata pe proces;
• abordarea managementului bazata pe sistem;
• îmbunatatirea continua;
• abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte;
• relatii reciproc avantajoase cu furnizorii.

2.2 Orientarea către client

În cadrul procesului referitor la relaţia cu clientul (determinarea şi analiza cerinţelor


referitoare la produs; satisfacţia clientului ) sunt identificate cerinţele clientului iar prin
controlul efectuat asupra proceselor ulterioare este menit să se asigure satisfacerea cerinţelor
clienţilor. Satisfacţia clienţilor este monitorizată, aşa cum s-a stabilit prin procedura
operaţională Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului .

2.3 Politica în domeniul calităţii.

Conducerea Societăţii S.C. CROCO S.R.L. reprezentată de Directorul Executiv, are în


vedere faptul că viitorul şi succesul firmei depind nu doar de competitivitatea economică a
produselor introduse pe piaţă, dar mai ales depind de calitatea lor .
Pentru a produce şi livra produse de un nivel calitativ cât mai înalt, a satisface cerinţele
clienţilor, a cerinţelor legale şi de reglementare şi pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea
SMC-ului, în cadrul S.C. CROCO S.R.L. s-au adoptat o serie de măsuri analitice şi
constructive, care coroborate să ducă la atingerea acestor obiective.
Între măsurile constructive, se numără, de exemplu abordarea bazată pe proces, care permit
soluţionarea neconformităţilor în interiorul organizaţiei şi care includ analizele interne cât şi
cele cu clientul.
Măsurile analitice presupun controlul procesului , validarea proceselor, identificarea şi
trasabilitatea, stadiul În cadrul S.C. CROCO S.R.L. , noi suntem total angajaţi să stabilim şi să
atingem standardele de calitate, care sunt capabile să satisfacă sub toate aspectele, cerinţele
specificate şi aşteptările rezonabile ale clienţilor noştri.

2.4. Obiectivele calităţii

Obiectivele calităţii sunt documentate în declaraţia de politică, care reprezintă şi declaraţia


de angajament a managementului de la cel mai înalt nivel. Obiectivele calităţii sunt în

5
concordanţă cu politica referitoare la calitate şi sunt exprimate în termeni măsurabili şi
vizează următoarele aspecte :
- Oferirea de produse care să satisfacă cerinţele clienţilor;
- Reputaţia pe piaţa naţională;
- Creşterea vânzărilor;
- Numărul de neconformităţi interne;
- Numărul reclamaţiilor de la clienţi;
- Asigurarea de resurse materiale şi umane;
- Obţinerea certificării Sistemului de management al calităţii,conform standardului SR EN
ISO 9001:2001.
Obiectivele principale în domeniul calităţii sunt:
• Oferirea de produse care să satisfacă integral şi eficient Necesităţile clienţilor.
• Mentinerea prestigiului organizatiei pe piaţa naţională de productie de biscuiti.
• Creşterea vânzărilor cu 25% fata de anul 2008, prin activităţi susţinute şi bine coordonate
de managementul societatii
• Scăderea cu 5% a neconformităţilor, şi a reclamaţiilor din partea clienţilor.
• Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii
• Asigurarea permanentă de resurse materiale, financiare, dar mai ales umane, care bine
instruite să menţină şi să îmbunătăţească procesele stabilite
• Numirea unui reprezentant in cadrul organizatiei pentru Managementul Calitatii
• Analizarea periodica a obiectivelor calitatii si a modului in care au fost intelese si realizate

2.5 Reprezentantul managementului

Directorul Executiv a desemnat, Managerul Calitate care, pe lângă faptul că are alte atribuţii,
va avea şi autoritatea definită pentru :
• a asigura că a fost instituit, implementat şi menţinut activ un Sistem de management al
Calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 ;
• a informa constant conducerea despre funcţionarea SMC-ului, pentru a putea permite
analiza periodică şi pentru a servi ca bază a îmbunătăţirii continue a SMC-ului;
• a asigura că obiectivele calităţii, au fost cunoscute şi înţelese de tot personalul organizaţiei
şi că se dezvoltă metode şi se asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse;
• a asigura promovarea conştientizării referitoare la cerinţele clientului;
• a asigura o bună colaborare cu organismele externe de certificare.
Responsabilitatea generală a Managerului Calitate este de a asigura că activităţile tuturor
compartimentelor sunt conforme cu prezentul manual al calităţii şi cu procedurile de sistem şi
operaţionale asociate.

3. REALIZAREA PRODUSULUI

3.1 Planificarea realizării produsului

Organizaţia planifică şi dezvoltă procesele necesare pentru realizarea produsului.


Planificarea realizării produsului este compatibilă cu cerinţele impuse pentru celelalte procese
ale SMC-ului.
La planificarea realizării produsului organizaţia determină, după caz, următoarele :
• Obiectivele calităţii şi cerinţele pentru produs;
• Necesitatea de a stabili procese, documente şi de a aloca resursele specifice produsului;

6
• Activităţile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspecţie şi încercare specifice
produsului, precum şi criteriile pentru acceptarea produsului;
• Înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare şi produsul rezultat
satisfac cerinţele.

3.2 Determinarea cerinţelor referitoare la produs

Organizaţia determină, prin intermediul comenzilor primite de la clienţi cerinţele acestora,


inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de livrare şi post livrare. În cazul în care comenzile
primite nu conferă informaţii suficiente, este sarcina compartimentului Comercial să discute
cu clienţii şi să propună acestora soluţiile cele mai avantajoase din punct de vedere tehnic şi
financiar. Compartimentul Comercial colaborează cu Responsabilul Logistica pentru a
determina :
• cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru utilizarea specifică sau
intenţionată, atunci când aceasta este cunoscută;
• cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs;
• orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizaţie.
În timpul producţiei sunt prevăzute o serie de inspecţii prezentate în procedurile de referinţă
şi care sunt realizate cu o periodicitate prestabilită.
Toate valorile relevate sunt înregistrate în formulare specifice, aflate în dotarea Şefilor de
Tură şi care sunt gestionate în conformitate cu procedura de referinţă Controlul Înregistrărilor.
Este sarcina Responsabilului de Laborator să preleveze la fiecare început de producţie şi
apoi cu o anumită frecvenţă prestabilită eşantioanele pentru controlul principalelor
caracteristici producţiei.

3.3 Comunicarea cu clientul

Comunicarea cu clientul are în vedere informaţii referitoare la :


• Identificarea cerinţelor clientului;
• Informaţii referitoare la produs;
• Cereri de ofertă, comenzi, contracte;
• Amendamente la contracte, comenzi ,cereri de ofertă;
• Aprobarea soluţiilor tehnice propuse de către organizaţie;
• Feedback-ul de la client, reclamaţiile acestuia;
• Aceste informaţii pot fi comunicate de către client prin :
• Convorbire telefonică;
• Fax;
• Corespondenţă;
• Contact direct;
• E-mail.

3.4 Controlul producţiei

Modul de desfăşurare a procesului de controlul producţiei este descris în mod detaliat în


procedura operaţională Controlul producţiei.
În fiecare an, se elaborează o programă de mentenanţă corespunzătoare a echipamentelor,
pentru a asigura capabilitatea permanentă a proceselor.
Pentru a realiza controlul procesului de producţie , a fost prezentată şi distribuită angajaţilor
cu responsabilităţi în acest sens documentaţia indicată mai jos :
• Procedura operaţională Controlul producţiei, care conţine indicaţii referitoare la tipurile şi

7
frecvenţa inspecţiilor care se efectuează pe linia de producţie şi referiri la formularele care
trebuie completate. Şefii de tură sunt responsabili pentru executarea acestor inspecţii, sub
supervizarea Responsabilului de Producţie.
• Instrucţiunile operative de lucru, care furnizează indicaţiile necesare pentru pornirea liniei
de producţie şi asupra eventualelor intervenţii necesare pentru schimbarea producţiei.
• Instrucţiuni care stabilesc limitele între care trebuie să rămână parametri de funcţionare ai
maşinii şi cei ai aparaturii din linia de producţie.
• Programa de mentenanţă a maşinii şi registrul de înregistrare a operaţiilor realizate.
Această documentaţie, permite angajaţilor din producţie să identifice şi să utilizeze
aparatura necesară pentru desfăşurarea anumitor activităţi productive.
Întreţinerea aparaturii asigură menţinerea capacităţii productive şi trebuie să aibă în vedere
toate instalaţiile existente ( electrice, hidraulice etc.).
Întreţinerea este realizată de persoane din interiorul firmei sau de către Instituţii specializate
în acest sens. În primul caz, personalul implicat în aceste activităţi are instruirea necesară,
obţinută după o perioadă de formare; în cel de-al doilea caz, se procedează la omologarea
firmei interesate pentru prestările cerute.

3.5 Identificare şi trasabilitate

S-a stabilit şi se menţine procedura operaţională Identificare şi trasabilitate. În această


procedură se descriu activităţile ce se desfăşoară pentru asigurarea identificării şi trasabilităţii
produsului, începând de la recepţie şi pe parcursul tuturor etapelor de producţie şi livrare.
Când Managerul Calitate primeşte semnalări de produse neconforme de la producţie sau
direct de la client, este necesară efectuarea unor controale a documentelor referitoare la
produsele în chestiune, pentru a căuta să se ajungă la cauzele care au generat problema. Pentru
a efectua o asemenea activitate, Managerul Calitate are nevoie de informaţii fundamentale,
care sunt reprezentate de numărul de producţie al tubului.
Acest număr, marcat pe pachetul de biscuiti reprezintă, în mod univoc, un lot de producţie şi
furnizează următoarele informaţii :
• Numele comercial S.C. CROCO S.R.L.
• Tipul de aplicare(când este prezent);
• Data de producţie (ziua, luna, anul)
• Ingrediente;
• Informatii nutritionale;
• Greutatea neta;
• Standardul de referinţă. Funcţia responsabilă pentru realizarea identificării şi atrasabilităţii
produsului semnalat este Managerul Calitate.

8
ORGANIGRAMA:

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DIRECTOR DE DIRECTOR DE


ECONOMIC VANZARI-MARKETIG PRODUCTIE

RESPONSABIL CONTABIL MANAGER MANAGER MANAGER


RESURSE SEF FINANCIAR VANZARI MARKETING SEF SECTIE
UMANE

INSPECTOR PERSONALUL
PROTECTIA COMPARTIMENTULUI ANGAJATI
MUNCII SI ECONOMIC
P.S.I

9
FISA POST Director General

RELAŢII FUNCŢIONALE: Aprobă procedurile de importanţă generală pentru organizarea


şi derularea proceselor principale la nivel de firmă.
ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
1. Stabileste obiectivele generale de dezvoltare ale firmei in concordanta cu strategia elaborate
de consiliu de administratie
2.Aproba bugetul si rectificarile acestuia
3.Identifica oportunitati de afaceri
4. Reprezinta firma in reletiile protocolare cu furnizorii,clientii si alte organisme/organizatii
cu impact real asupra rezultatelor firmei
5. Asigura managementul firmei
6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei
ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):
1. Stabileşte obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanţă cu strategia elaborată de
Consiliul de Administraţie
¬ Stabileşte anual, impreună cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele
generale de dezvoltare pe 12, 24 şi 36 de luni
¬ Comunică obiectivele şi urmăreşte ca acestea să fie comunicate intregului personal
¬ Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor
2. Aprobă bugetul şi rectificările acestuia
3. Identifică oportunităţi de afaceri
¬ Monitorizează piaţa şi identifică tendinţele de dezvoltare
¬ Analizează oportunităţile/constringerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi social
¬ Identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă in concordanţă cu tendinţele
pieţei
4. Reprezintă firma in relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii şi alte organisme/organizaţii
cu impact real/potenţial asupra rezultatelor firmei
5. Asigură managementul firmei
RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
¬ Calitatea relaţiei cu furnizorii şi clienţii
¬ Folosirea eficientă a resurselor firmei
¬ Asigurarea drepturilor băneşti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor
contractuale şi legislaţiei muncii
Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:
¬ Coordonarea eficientă a personalului din subordine
¬ Utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu echipamentele şi consumabilele necesare
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
¬ Imbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
¬ Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru
AUTORITATEA POSTULUI:
¬ Decide asupra noilor direcţii de dezvoltare
¬ Stabileşte planurile de vanzări şi profit
¬ Aprobă bugetele şi corecţiile necesare
¬ Semnează documentele de angajare, colaborare şi incetare a relaţiilor de muncă
¬ Semnează deciziile de modificare a funcţiei/salariului pentru angajaţii firmei

FISA POST Director Economic

RELAŢII FUNCŢIONALE: Stabileşte prin proceduri şi indicaţii metodologice cum trebuie


executate operaţiunile legate de politica economico-financiară a firmei, asigură şi urmăreşte
realizarea lor la nivel de firmă.
ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:
1. Asigura buna gestionare a patrimoniului societatii:
2.Asigura respectarea legislatiei fiscale la nivel de firma: organizeaza contabilitatea societatii
in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea la timp a inregistrarilor;
3.Intocmeste bugetul general al societatii, informeaza si face propuneri de corectie:asigura
intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare,
bilanturilor semestriale si anuale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori
economico-financiari
4.Raporteaza rezultatele financiare ale firmei:analizeaza si propune masuri pentru cresterea
rentabilitatii;
5.Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta a gestiunii firmei:
6.Conduce si organizeaza activitatea departamentului financiar - contabilitate:exercita
controlul financiar preventiv;
RESPONSABILITATI IN RAPORT CU PRODUSELE MUNCII:
1. constiinciozitate in raport cu sarcinile care-i revin;
2. raspunde de calitatea activitatii financiar contabile si de corectitudinea analizelor
economice;
3. raspunde de mentinerea capacitatii de plata a societatii;
4. raspunde de efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor banesti ale personalului
angajat al firmei;
5. indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci;
6. intocmirea lunara si in mod corect a bilantului contabil;
7. respectarea disciplinei financiar-valutare;
8. raspunde de calitatea raportarilor si a informarilor realizate de departamentul economic;
9. elaborarea si comunicarea la nivelul firmei a procedurilor de lucru in probleme de gestiune
a patrimoniului;
10. raspunde de organizarea inventarierii patrimoniului;

11
FISA POST Director vanzari-marketing

RELAŢII FUNCŢIONALE: stabileşte prin proceduri şi indicaţii metodologice:


ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
1.Elaboreaza si urmareste realizarea planului de vanzari si profit
2.Elaboreaza si urmareste realizarea planului de marketing
3.Identifica directii de dezvoltare si propune promovarea de produse noi
4.Asigura calitatea serviciilor pre-vanzare
5.Optimizeaza stocurile de marfa
6.Conduce si organizeaza activitatea departamentului.
ATRIBUŢII PRINCIPALE:
1.Elaborează şi urmăreşte realizarea planului de vânzări şi profit
2.Elaborează şi urmăreşte realizarea planului de marketing
3.Identifică apariţia de produse/soluţii noi în domeniu
4.Asigură calitatea serviciilor pre-vânzare
5.Optimizează stocurile de marfă
6.Conduce şi organizează activitatea departamentului
RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
1.Legat de activităţile specifice, răspunde de:
-Realizarea obiectivelor de vânzări şi profit pentru produsele departamentului
-Aplicarea şi respectarea structurii de preţuri aprobate de Directorul General
-Respectarea modelelor de contract avizate de juristul firmei şi Directorul General
-Calitatea raportărilor către Directorul General
-Calitatea serviciilor pre-vânzare
-Calitatea stocului şi minimizarea stocului fără mişcare
2.Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:
-Coordonarea eficientă a personalului din subordine şi respectarea de către acesta a
reglementărilor interne
-Calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine
3.Legat de disciplina muncii, răspunde de:
-Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
-Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
-Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
-Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
AUTORITATEA POSTULUI:
1.Negociază şi semnează contracte de vânzări directe şi distribuţie şi de consultanţă/servicii
de marketing
2.Semnează stornări/anulări de facturi, referate de acordare comisioane către terţi în urma
vânzărilor speciale, documente justificative pentru efectuarea cheltuielilor (în limitele stabilite
de Directorul General), alte documente specifice departamentului
3.Solicită consultanţă externă în problemele deosebite legate de vânzări şi marketing
4.Utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina, note-book-ul şi telefonul puse la
dispoziţie de firmă
5.Stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru subordonaţi, adoptă măsuri de eficientizare
a activităţii acestora
Stabileşte alocarea maşinilor aflate în dotarea departamentului
Aprobă/respinge cererile de concediu pentru subordonaţi

12
FISA POST Director productie

RELATII FUNCTIONALE: aprobă procedurile de importanţă generală pentru organizarea


şi derularea proceselor principale la nivel de departament în acest sens, are relaţii cu: sefii.
ATRIBUTII PRINCIPALE SI SARCINI SPECIFICE:
1.stabileşte obiectivele de dezvoltare departamentului, în concordanţă cu obiectivele strategice
ale întreprinderii, comunică obiectivele şi urmăreşte ca acestea să fie comunicate întregului
personal din subordine;
2.întocmeşte planuri de producţie sau planuri operative conform comenzilor şi contractelor;
3.monitorizează continuu şi controlează îndeplinirea planurilor;
4.asigură folosirea optimă a operaţiunilor şi capacităţilor de muncă;
5.asigură continuitatea şi operativitatea producţiei;
6.stabileşte date limită la subcontractare;
7.întocmeşte planuri de coordonare pentru producţie şi pentru departamentele din companie,
implicate în pregătirea producţiei, în standardizare şi folosirea de control automat şi sisteme
de lucru pentru planuri operative, pentru emiterea de comenzi cu privire la producţie şi
operare, pentru planificarea capacităţii de producţie;
8.întocmeşte grafice de vânzări, liste cu capacitatea locurilor de muncă, a uzinelor, liste cu
numărul de unităţi şi echipamente tehnologice, în conformitate cu capacităţile de producţie;
9.hotărăşte asupra tehnologiei, condiţiilor tehnice, aprovizionării, condiţiilor de lucru;
ţine înregistrări cu materialele de consum, orele lucrate, cu capacităţile folosite, cu producţia
şi performanţele obţinute, cu vânzările efectuate, cu proiectele terminate;
RESPONSABILITATILE POSTULUI:
1.Legat de activităţile specifice, răspunde de:
-îndeplinirea la termen şi în conformitate cu cerinţele de calitate a planurilor de producţie
asumate;
-calitatea climatului organizaţional;
-calitatea managementului departamentului;
-corectitudinea datelor raportate;
-calitatea relaţiei cu furnizorii şi clienţii ;
2.Legat de funcţiile manageriale, răspunde de:
-coordonarea eficientă a personalului din subordine;
-utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu echipamentele şi consumabilele necesare;
-calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine.
3.Legat de disciplina muncii, răspunde de:
-îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
-respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru ;
-respectarea normelor de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normelor de prevenire şi
-stingere a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă, normelor de protecţie a mediului
înconjurător;
AUTORITATEA POSTULUI:
-stabileşte planurile de producţie şi planurile operative;
-solicită rapoarte de activitate şi ia măsurile necesare în vederea creşterii eficienţei activităţii
firmei;
-utilizează echipamente/consumabile/materiale, maşina şi calculatorul puse la dispoziţie de
firmă;
-stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine;

13
-aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a
angajaţilor;

14
Chestionar
1. Cat de des consumati produse Croco?
Zilnic
O data pe saptamana
O data la doua saptamani
Ocazional
Niciodata

2. Ce categorii de produse Croco ati incercat pana acum?


Crackers
Sticksuri
Brazel
Biscuiti cu crema
Petit Beurre

3. Ati gasit produsele dorite in magazinul frecventat de dumneavoastra?


Da
Nu
Ce alte produse a-ti dori sa gasiti?

4. In familia dumneavoastra se consuma cu precadere produse Croco?


De catre adulti
De catre copii

5. Ce categorii de produse doriti sa incercati in viitor?


Crackers
Sticksuri
Brazel
Biscuiti cu crema
Petit Beurre
Altele

6. Ati cumparat sau veti cumpara online produse Croco?


Am cumparat si voi continua sa cumpar
Nu, dar voi cumpara pe viitor
Nu, si nici nu voi cumpara

7. Care este motivul pentru care nu ati cumparat pana acum produse de www.Croco.ro?
Pretul
Modalitatea de comanda
Nu am incredere in comertul online
Nu pot incerc produsul
Lipsa produselor care ma intereseaza

16