Sunteți pe pagina 1din 4

________________________________________________________________________

MD-2060, CHIŞINĂU, BD.DACIA, 39, TEL: 022 77-38-30 | arh.utm@gmail.com

Aprobat la ședința
Departamentului ARHITECTURA
din 07.05.2019 p.v. nr. 12
Șef Departament dr. arh., conf. univ.,
Aurelia Carpov___________________
Anul de studii 2018-2019, sem. X,
Disciplina Arhitectura Peisageră II
gr. academice ARH-141, 142

Întrebări pentru evaluarea finală (examen) la


unitatea de curs ARHITECTURA PEISAGERĂ II

1. Infrastructură urbană verde-albastră. Definiții.


2. Infrastructură urbană verde-albastră. Caracteristici.
3. Infrastructura urbană verde-albastră. Principii de eficiență.
4. Servicii ale infrastructurilor verzi (la nivel global și urban).
5. Tipologii de infrastructuri verzi.
6. Obiective majore ale Infrastructurilor verzi.
7. Tipologia specializată a spațiilor verzi în raport cu gradul de accesibilitate.
8. Tipologia specializată a spațiilor verzi în raport cu profilul funcțional.
9. Tipologia specializată a spațiilor verzi în raport cu durata vizitării.
10. Spații verzi (parcuri) multifuncționale. Definiție.
11. Spații verzi (parcuri) multifuncționale. Principii de proiectare.
12. Spații verzi specializate. Definiție.
13. Tipologia spații lor verzi specializate (după funcția dominantă).
14. Grădini botanice. Principii de proiectare.
15. Parcuri sportive. Principii de proiectare.
16. Parcuri memoriale. Principii de proiectare.
17. Parcuri pentru copii. Principii de proiectare.
18. Parcuri terapeutice. Principii de proiectare.
19. Aspecte ale sustenabilității în arhitectura peisageră.
20. Elemente de peisaj. Relief.
21. Elemente ale spațiilor verzi determinate de caracteristicile reliefului.
22. Tipologia formelor de relief.
23. Rolul reliefului în compoziția peisagistică.

1
24. Specificul formelor de relief în proiectarea peisagistică.
25. Elemente de peisaj. Apa și elemente acvatice.
26. Forme de prezență a apei în spații peisagere (naturale și planificate).
27. Rolul elementelor acvatice în structura planimetrică a spațiilor verzi.
28. Elemente de peisaj. Vegetația. Noțiuni generale.
29. Dendrologia. Definiția. Obiectul studiului și specificul domeniului.
30. Grupuri de plante ornamentale după consistența tulpinii.
31. Grupuri de arbori și arbuști după mărime (talia).
32. Grupuri de arbori și arbuști după forma de creștere
33. Rolul longevității și vitezei de creștere a plantelor ornamentale pentru proiectarea
compozițiilor peisagistice.
34. Caracteristica generală a relațiilor plantelor lemnoase ornamentale cu factorii
ecologici și de cultură.
35. Botanica sistematică. Definiție. Specificul domeniului.
36. Caracteristica generală a plantelor ornamentale conifere.
37. Caracteristica generală a plantelor ornamentale foioase.
38. Proprietățile estetice ale plantelor ornamentale.
39. Tipuri de coroane ale arborilor ornamentali.
40. Formele naturale și dirijate ale coroanelor arborilor și utilizarea lor corectă în
compoziții peisagistice.
41. Structuri ale coroanelor arborilor și rolul lor în compoziția peisagistică.
42. Proprietățile ornamentale ale frunzișului.
43. Culoarea frunzișului în calitate de caracteristică estetică.
44. Însușirile ornamentale ale plantelor cu flori (criterii pentru utilizare în compoziții).
45. Culoarea florilor în calitate de caracteristică estetică.
46. Fructificarea în calitate de caracteristică estetică în calitate de caracteristică estetică.
47. Culoarea și textura scoarței arborilor și arbuștilor
48. Proprietățile estetice ale grupurilor/compozițiilor din plante ornamentale.
49. Caracteristici generale ale grupurilor de plante ornamentale.
50. Caracteristici generale ale grupurilor de flori.
51. Caracteristici generale ale bordurilor mixte/mixbordere.
52. Caracteristici generale ale grădinilor alpine/stâncării.
53. Principii de utilizare și asociere ale plantelor ornamentale în compoziții
peisagistice.
54. Mijloacele compoziției peisagistice. Forme spațio-volumetrice peisagistice.
55. Culoarea în spațiu peisagistic. Percepția culorilor în spații peisagistice, raporturi
cromatice și efecte estetice aferente.
56. Dinamica cromatică sezonieră prezentă în spații verzi.
57. Particularități de percepție ai spațiilor peisagistice.

2
58. Conceptul de scenariu peisagistic. Generalități.
59. Reconstrucția spațiilor verzi. Tipuri.
60. Elaborarea strategiilor de reconstrucție (etape).
61. Reconstrucția dendro-peisagistică (generalități).
62. Reconstrucția dendro-peisagistică (specific).
63. Reabilitatrea parcurilor clasice și peisagere (metode și etape de lucru).
64. Specificul restaurării peisagistice.
65. Recultivarea peisajelor și terenurilor degradate.
66. Amenajarea spațiilor verzi. Succesiunea ciclurilor. Generalități.
67. Amenajarea spațiilor verzi. Ciclul proiectare. Etape.
68. Studiul sitului. Compartimente.
69. Proiect-concepție. Conținut.
70. Amenajarea spațiilor verzi. Ciclul realizare. Etape.
71. Cerințe generale pentru elaborarea planului dendrologic.
72. Organizarea lucrărilor de plantare.
73. Primirea – predarea spațiilor verzi în exploatare.
74. Construcții în spații verzi. Norme generale.
75. Tipuri de construcții în spații verzi.

Bibliografie recomandată :

1. Bell S.,- Elements of Visual Design in the Landscape, Spoon Press, New
York, 2005, 230 p., ISBN 0-415-32517-X;
2. Simonds J. O., Starke B.,- Landscape architecture. A manual of
Environmental Planning and Design, 4th edition, Ed. McGraw-Hill, USA, 2005,
417 pag., ISBN 978-0071461207, DOI: 10.1036/0071461205;
3. Swaffield S., - Theory in Landscape Architecture: A Reader, Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2002;
4. Rogers W.,- The Professional Practice of Landscape Architecture, 2nd
edition, Wiley, New Jersey, 2011, 563 pages;
5. Robinson N.- The Planting Design Handbook, Ashgate Publishing Ltd,
2004, 330p., ISBN 0-7546-3035-8;
6. Murphy M., - Landscape Architecture Theory. An Envolving Body of
Thought, Waveland Press, INC., Illinois, 2005, 256 p., ISBN 1-57766-357-8;
7. Waterman T.,- The Fundamentals of Landscape Architecture, AVA
Publishing SA, 2009, 209 p., ISBN 978-2-940373-91-8;

3
Surse bibliografice în format electronic pot fi accesate la adresa:

https://drive.google.com/file/d/1zQ4Og2Xyy5OYL9iBiZ5jiJscWpqPJjbj/view?u
sp=sharing

Conținutul mapei :

1. Bell S.,- Elements of Visual Design in the Landscape, Spoon Press, New
York, 2005, 230 p., ISBN 0-415-32517-X;
2. Simonds J. O., Starke B.,- Landscape architecture. A manual of
Environmental Planning and Design, 4th edition, Ed. McGraw-Hill, USA, 2005,
417 pag., ISBN 978-0071461207;
3. Robinson N.- The Planting Design Handbook, Ashgate Publishing Ltd,
2004, 330p., ISBN 0-7546-3035-8;
4. Murphy M., - Landscape Architecture Theory. An Envolving Body of
Thought, Waveland Press, INC., Illinois, 2005, 256 p., ISBN 1-57766-357-8;

A elaborat titularul cursului :

Conf. univ., dr. arh., Kuzi Anatolii _____________________

Lector universitar Iachimov Natalia _____________________