Sunteți pe pagina 1din 2

Plan pentru ziua de 15 mai

 Receptarea critică a romanelor lui Mihail Sadoveanu


 De ce nu avem roman (Manolescu)
 Influențele cronicarilor
 Telefon p. 90 din nou despre mihail sadoveanu – idei si puncte de vedere
inovatoare.
 Romane vizate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Romane_de_Mihail_Sadoveanu
 Doc de la Ichim
 M. Sadoveanu la 65 de ani (introducere)- pompiliu Constantinescu p. 544
in doc cu licenta
 Călinescu pt.comentarea romanelor
 547
 Creanga de aur 140 manolescu.. introducere neapărat

El însuşi trăind o fază iniţiatică a existenţei, fiind cunoscută


apartenenţa sa la Masonerie, în jurul anului 1930 (Creanga de aur, apare în anul
1933,
fără a stârni prea multă vâlvă în rândul criticii literare la vremea respectivă),
Sadoveanu
încearcă un rapel în straturile profunde ale misticii autohtone, construind o
drama epică
pe aparenta opoziţie dintre monoteismul ancestral dacic (,,legea veche”) şi
religia
romanităţii răsăritene, percepută de către asceţii carpatici ca fiind ,,noua lege”.
În această
antinomie sunt înfăţişate în mod magic vechile credinţe monoteiste ale
străbunilor,
disjuncţia clară în ,,shambhalaic” al acestei religii în care este conservată, sub
taina unor
embleme, ermetizate cu ajutorul unor chei veşnice, înţelepciunea populară.

Marea parte a acestei cărți dacice este dedicată lui Kesarion, personaj principal al operei, prin care
Sadoveanu transmite emoții și stări. Treisprezece capitole conțin relatări semnificative despre acest
înțelept aflat în condiția trimisului în căutarea cunoașterii cele adevărate. Bizanțul, timp de șapte ani
devine locul în care eroul, asemenea unui vultur reușește să vadă, să cunoască și să strângă observații în
vederea îndeplinirii misiunii sale, de a descoperi „taina credinței cele noi“.

KESARION