Sunteți pe pagina 1din 11

Echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice cu mijloacelor tehnice

de prevenire şi stingere a incendiilor

1.Clasificarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor

Potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei construcţiilor, instalaţiilor tehnologice,


platformelor amenajate şi utilizatorilor la acţiunea focului, mijloacele tehnice de p.s.i. se clasifica în
următoarele categorii principale:

a) sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare şi alertare în


caz de incendiu, destinate detectării şi semnalizării incendiilor produse în zona supravegheată, în
scopul luării măsurilor imediate pentru alarmarea, avertizarea sau evacuarea persoanelor, acţionarea
unor echipamente de stingere sau de protecţie, transmiterea apelurilor de urgenţă şi alertarea forţelor de
intervenţie;

b) sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor, care asigură prezenţa


substanţei de stingere în zona protejată sau limitează propagarea incendiului în încăperi şi spaţii
adiacente locului de izbucnire;

c) stingătoare şi alte aparate de stins incendii, care conţin substanţe de stingere ce pot fi
dirijate asupra unui focar de ardere, prin acţionare manuală sau automată, sub efectul presiunii create
în interiorul acestora sau datorită efectelor produse în zona supravegheată de fenomenele fizico-
chimice asociate incendiului;

d) utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie utilizate pentru preîntâmpinarea


propagării incendiilor, întreruperea arderii în diferite focare şi, după caz, stingerea acestora.

Mijloacele tehnice de p.s.i. utilizate pentru întreruperea procesului de ardere sau pentru
protejarea materialelor combustibile din aproprierea focarului sunt:

a) apa, care poate fi aplicată direct asupra focarului sau sub formă de jet compact ori pulverizat
(ceaţă sau ploaie), folosindu-se diferite mijloace uzuale (găleţi, vase etc.), accesorii ale hidranţilor şi
instalaţii speciale (sprinkler, drencer, pulverizatoare). Efectul de stingere se realizează, în principal,
prin răcirea materialului care arde şi prin izolarea suprafeţei incendiate de oxigenul atmosferic;

b) spumanţii folosiţi pentru obţinerea spumelor aeromecanice, care sunt refulate asupra
suprafeţelor incendiate prin intermediul instalaţiilor de stingere fixe, semifixe şi mobile sau aferente
autospecialelor de intervenţie. Efectul de stingere este determinat de stratul de spumă care provoacă
răcirea parţială a suprafeţei incendiate şi limitează vaporizarea în zona de flăcări şi accesul oxigenului
atmosferic;

c) pulberile stingătoare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instalaţii, utilaje şi
aparate adecvate, determină stingerea incendiului, în principal, prin agenţii de stingere generaţi la
descompunerea pulberii sub acţiunea temperaturii şi crearea unor bariere care limitează accesul
oxigenului atmosferic în zona de ardere;

d) aburul, deversat în zona protejată prin intermediul unor instalaţii adecvate, diluează
concentraţia de oxigen sub limita necesară continuării procesului de ardere sau atmosfera potenţial
explozivă formată în urma unor scăpări de gaze;

e) gazele inerte, refulate asupra focarului prin instalaţii speciale, stingătoare şi alte aparate,
realizează efectul de stingere, în principal, prin reducerea concentraţiei de oxigen sub limita necesară
continuării procesului de ardere;
1 din 11
f) agenţii stingători sau neutralizatori speciali, refulaţi în zona protejată prin intermediul
unor instalaţii şi utilaje speciale sau stingătoare, inhibă sau stopează arderea prin neutralizarea
radicalilor liberi necesari continuării reacţiei de oxidare.

2.PRINCIPALELE TIPURI DE MIJLOACE TEHNICE DE P.S.I.

A. Sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de


incendiu

Tipuri Elemente componente Funcţii îndeplinite


Sisteme şi instalaţii - Echipamente de control şi semnalizare detectare, semnalizare,
de semnalizare a avertizare, alarmare, alertare,
incendiilor (cu - Detectoare de incendiu evacuare, acţionarea
acţionare automatică, echipamentelor de protecţie şi
manuală sau mixtă) - Butoane manuale de semnalizare stingere

- Circuite de legătură

- Echipamente şi dispozitive anexe (surse de energie,


dispozitive de alarmare acustică şi optică etc.)
Detectoare autonome - Detector de fum detectare, semnalizare, B.
(domestice sau - Elemente de semnalizare acustice şi/sau optice avertizare, alarmare, evacuare
rezidenţiale)
Sisteme pentru - Dispozitive acustice (sirene electrice, clopote, sonerii, avertizare, alarmare, evacuare
avertizare/alarmare amplificatoare de voce, generatoare de semnale)

- Dispozitive optice (lămpi semnalizatoare, panouri de


semnalizare)

- Staţii de radioficare sau radioamplificare

- Televiziune cu circuit închis

- Interfoane
Sisteme de - Dispozitive automate de transmitere a semnalului de alertare
transmitere a alarmă la serviciile de pompieri
apelurilor de urgenţă - Mijloace şi aparate de comunicaţie (telefoane fixe,
pentru alertarea mobile, directe, cap la cap, staţii radio etc.)
forţelor de intervenţie
Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor

Tipuri Funcţii îndeplinite Substanţe de stingere


tip sprinkler convenţionale (apă- detectare, semnalizare, apă
apă/apă-aer/apă-antigel) stingere automată
tip sprinkler rezidenţiale detectare, avertizare, stingere apă
automată
tip drencer (cu acţionare limitare, stingere, răcire apă
automată/manuală)
pulverizatoare (cu acţionare limitare, stingere, degazare apă
automată/manuală)
Instalaţii de hidranţi interiori limitare, stingere apă, spumă
stingere cu apă hidranţi exteriori limitare, stingere, răcire apă, spumă
coloane uscate stingere apă
Instalaţii de stingere cu spumă (semifixe/fixe) stingere/protecţie spumă aeromecanică
Instalaţii de stingere cu gaze inerte (joasă/înaltă presiune, cu stingere, răcire, inertizare dioxid de carbon, azot şi alte
acţionare automată/manuală) gaze

2 din 11
Instalaţii de stingere cu înlocuitori de haloni stingere înlocuitori de haloni
Instalaţii de stingere cu abur (semifixe/fixe cu acţionare limitare, stingere, diluare abur
automată/manuală) atmosferă potenţial
explozivă
Instalaţii de stingere cu pulberi (fixe/mobile cu acţionare stingere pulberi stingătoare
automată/manuală)
Sisteme şi instalaţii de stingere cu aerosoli stingere aerosoli
Dispozitive şi sisteme de evacuare a fumului şi gazelor limitare a propagării -
fierbinţi produse de incendiu (volet, trapă, cupolet) incendiilor
Dispozitive şi sisteme de autoînchidere acţionare uşi, obloane, -
cortine de siguranţă etc.

C. Stingătoare şi alte aparate de stins incendii

Stingatoare portabile cu dioxid de carbon

1. Date generale
1.1 Domeniul de utilizare

Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele B si C, fiind recomandate pentru


stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere,
centrale telefonice, incaperi cu aparatura electrica si electronica, tranformatoare etc.

1.2 Date constructive

Recipientul este executat din otel aliat specific recientelor de inalta presiune.
Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic.
Robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator.
Agentul de stingere: CO2

2. Caracteristici tehnice generale

Presiune de proba 250 bar Temperatura admisa -40°C…


+55°C
Grad de umplere 0.75 kg/l Termen de garantie 12 luni
Verificare la 6 luni prin cintarire Scadenta la termen 10 ani

3 din 11
G3 G5 G6 G21 G30 G60

3. Caracteristici tehnice specifice

Tip stingator Focar tip Dimensiuni Greutate Cantit. CO2 Interval L. jet [m]
OxH stingator [kg] [kg] descarcare [sec]
[mm]

G3 34 B/C/E 114x640 9.2 3 10 – 30 2.8

140x510 10.9

G5* 55 B/C/E 140x710 15.5 5 10 – 30 3.1

168x550 17.6

G6* 70 B/C/E 140x810 18.5 6 10 – 30 3.5

168x615 19

G21* 144 B/C/E 350 x 360 x 1250** 54 21 20 – 40 5÷6

G30* 183 B/C/E 350 x 360 x 1450** 78 30 20 – 40 5÷6

G60* 233 B/C/E 670 x 900 x 1420** 156 60 20 – 40 5÷6

Precizari
1. Tipurile de stingatoare notate cu asterisc (*) sunt prevazute cu furtun de refulare asamblat cu duza de
evacuare celelalte cu duza de evacuare a agentului de stingere.
2. Dimensiunile notate cu (**) sunt dimensiuni in plan orizontal x inaltime.

Stingatoare portative si transportabile cu pulbere

1. Date generale
1.1 Domeniul de utilizare
Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B,C, in spatii inchise sau deschise (statii
PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu
tensiuni pana la 1000 V.
Se utilizeaza cu eficienta maxima in zone cu arii intinse si potential mare de risc la incendiu.
4 din 11
Sunt usor de manevrat de o singura persoana. Jetul de pulbere este suficient de puternic si performant,
permitand rezultate optime in actiunea de stingere, chiar si de catre o persoana mai putin experimentata.

P3 P6 P10 P20 P50 P100

2. Caracteristici tehnice generale

Presiune de lucru 14 bar Temperatura admisa -20°C…+60°C

Presiune de proba 25 bar Termen de garantie 12 luni

Control presiune vizual pe Scadenta la termen 5 ani


manometru
Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 zile, prezenta acului indicator al manometrului in
zona verde confirmand functionalitatea stingatorului.

3. Caracteristici tehnice specifice

Tip Focar tip Dimensiuni Greutate Cantit. Timp min. L. min. jet
stingator OxH stingator pulbere [kg] descarcare [sec] [m]
[mm] [kg]

P3 8A55BC 130 x 450 5.4 3 9 4


P6 21A113BC 160 x 500 8.9 6 12 4

P10 27A144BC 160 x 670 14.2 10 15 4

P20 ABC 300 x 1000 32 20 20 6

P50 ABC 300 x 1100 72 50 25 6

P100 ABC 400 x 1270 127 100 50 6

5 din 11
Stingatoare portative si transportabile cu spuma mecanica

1. Date generale
1.1 Domeniul de utilizare
Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A si B, in spatii inchise sau deschise (statii
PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice etc.).
Se utilizeaza cu eficienta maxima in zone cu arii intinse si potential mare de risc la incendiu.
Sunt usor de manevrat de o singura persoana. Jetul de spuma este suficient de puternic si performant,
permitand rezultate optime in actiunea de stingere, chiar si de catre o persoana mai putin experimentata.

SM6 SM9 SM50 SM100

2. Caracteristici tehnice generale

Presiune de lucru 14 bar Temperatura admisa 0°C…+55°C

Presiune de proba 25 bar Termen de garantie 12 luni

Control presiune vizual pe manometru Scadenta la termen 3 ani

Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 zile, prezenta acului indicator al manometrului in
zona verde confirmand functionalitatea stingatorului.

3. Caracteristici tehnice specifice

6 din 11
Tip Focar tip Dimensiuni Greutate Cantit. Timp min. L. min. jet
stingator OxH stingator spumant [L] descarcare [sec] [m]
[mm] [kg]
SM6 8A113B 160 x 500 8.9 6 12 5
SM9 13A183B 160 x 670 13.2 9 15 7
SM50 AB 300 x 1100 72 50 60 7

SM100 AB 400 x 1270 127 100 90 7

Tipuri Substanţe de stingere


Stingătoare portative - apă

Stingătoare transportabile - spumă

- pulberi stingătoare

- dioxid de carbon

- înlocuitori de haloni
Stingătoare automate cu lichid - substanţe speciale de stingere
pulverizat
Generatoare portabile cu aerosoli - aerosoli

D. Utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie

Tipuri Funcţii îndeplinite


Electrogenerator de spumă de înaltă înfoiere producere spumă
Hidrogenerator de spumă de înaltă producere spumă
înfoiere
Electroîncărcător pentru pulbere încărcare pulbere
Utilaje Tun remorcabil pentru apă şi spumă stingere, răcire
Electropompă transportabilă asigurare presiune
Ventilatoare mobile evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi,
introducere de aer
topoare, târnăcoape, răngi de oţel, căngi cu asigurarea condiţiilor de intervenţie în caz de
Unelte
coadă, lopeţi, găleţi, mături, furci etc. incendiu
Alte mijloace iniţiale de intervenţie: panouri de Întreruperea arderii la diferite focare
incendiu, lăzi cu nisip, butoaie cu apă, pături şi
prelate ignifuge, dispozitive pentru degajare,
delimitare

E. Substanţe de stingere

Tipuri
Apă
7 din 11
Apă Apă îmbunătăţită chimic
Proteinici (P)
Fluoroproteinici (FP)
Fluoroproteinici cu formare de film apos (FFFP)
Sintetici (S)
Fluorosintetici cu formare de film apos (AFFF)
Rezistenţi la alcool (AR)
Spumanţi *)
Pulberi stingătoare Pulberi ABC
Pulberi BC
Alte tipuri de pulberi (speciale)
Abur Abur saturat
Abur supraîncălzit
Gaze inerte Dioxid de carbon, azot
Agenţi stingători sau Înlocuitori de haloni Hidrofluorocarburi (HFC)
neutralizatori speciali
Hidroclorofluorocarburi (HCIFC)

Înlocuitori de tip gaze inerte


Aerosoli

*) Pentru stingerea incendiilor se foloseşte spuma aeromecanică, care se obţine prin dispersarea unui
gaz sub presiune (aer, azot) într-o soluţie apoasă de spumant.

În funcţie de coeficientul de înfoiere E, care reprezintă raportul dintre volumul spumei şi


volumul de soluţie de spumant, spumele se împart în 3 categorii:

 spume de joasă înfoiere (1 < E ≤ 20);

 spume de medie înfoiere (20 < E ≤ 200);

 spume de naltă înfoiere (E > 200).

3.COMPATIBILITATEA SUBSTANŢELOR DE STINGERE CU CLASELE DE INCENDIU

Substanţe de stingere Clasa de incendiu


A B C D Implicând instalaţii electrice sub tensiune
Apă (jet compact) + - - -- --

Apă (jet pulverizat) + ± - -- --

Apă îmbunătăţită + ± - -- --

Spumă + + - -- --

Pulberi ABC + + + -- +

Pulberi BC - + + + +

8 din 11
Pulberi speciale D - - - -- -

Abur + + - -- +

Gaze inerte ± + + -- +

Înlocuitori de haloni + + + -- +

Aerosoli + + + -- +

NOTĂ:

1. Clasele de incendiu:

A - incendii de materiale solide;


B - incendii de lichide combustibile sau materiale solide care se topesc uşor;
C - incendii de gaze combustibile;
D - incendii de metale combustibile.

2. La aplicarea simultană sau succesivă a unor substanţe de stingere diferite utilizatorii vor avea
în vedere informaţiile furnizate de producători referitoare la eventualele incompatibilităţi care pot
afecta inacceptabil eficienţa de stingere.

3. Semnificaţia semnelor:

+ Eficienţă ± Eficienţă parţial - Ineficient - - Utilizare interzisă

4.STABILIREA NUMĂRULUI DE STINGĂTOARE PORTATIVE PENTRU CATEGORII DE


CONSTRUCŢII

Categorii de construcţii Număr de


stingătoare/suprafaţă
desfăşurată
A. Construcţii civile (publice)

1. Clădiri administrative: 1 buc./350 m2

- sedii ale administraţiei publice centrale şi locale; sedii de sindicate, (min. 2 buc./nivel)
culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri
etc.;sedii de birouri.

2. Clădiri financiar-bancare:

9 din 11
- sedii de bănci (centrale şi filiale); 1 buc./200 m2

- sedii de societăţi de asigurări (de bunuri de persoane), burse de valori (min. 2 buc./nivel)
şi mărfuri.

3. Clădiri comerciale:
1 buc./250 m2
- comerţ alimentar şi nealimentar; magazine generale şi supermaga-zine
(supermarket); alimentaţie publică; pieţe agroalimentare; servicii şi (min. 2 buc./nivel)
autoservice.

4. Clădiri de cult:
1 buc./300 m2
- lăcaşuri de cult; mânăstiri şi schituri, inclusiv spaţiile de cazare;
(min. 2 buc./nivel)
capele.

5. Clădiri de cultură:
1 buc./250 m2
- expoziţii; muzee; biblioteci; cluburi şi săli de reuniune; cazinouri;
(min. 2 buc./nivel)
- centre şi complex-uri culturale; case de cultura şi săli polivalente;
cinematografe; teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, 1 buc./250 m2
de păpuşi; circuri; discoteci.
(min. 2 buc./nivel)
6. Clădiri de învăţământ:

- învăţământ preşcolar (grădiniţe); şcoli primare şi gimnaziale;


1 buc./300 m2
- licee; şcoli postliceale şi profesionale; învăţământ superior;
(min. 2 buc./nivel)
cămine şi internate.

7. Clădiri de sănătate:

- spitale (clinici universitare, generale, de specialitate);centre medicale


pentru asistenţă de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, 1 buc./250 m2
recuperări funcţionale, psihiatrice); policlinici, dispensare urbane şi
rurale; alte unităţi sanitare (centre de recoltare a sângelui, medicină (min. 2 buc./nivel)
preventivă, staţii de salvare, farmacii); creşe şi creşe speciale pentru
copii; leagăne de copii.

8. Clădiri şi amenajări sportive:

- complexuri sportive (încăperi şi anexe);săli de antrenament şi 1 buc./300 m2


competiţii sportive; patinoare artificiale şi piscine; poligoane de
tir şi popicării. (min. 2 buc./nivel)

9. Clădiri de turism:

- hoteluri; moteluri, vile şi bungalouri; cabane; campinguri ; 1 buc./nivel


sate de vacanţă.

10 din 11
10. Clădiri de locuit:

- blocuri; locuinţe unifamiliale; vile şi alte clădiri având şi utilitate


turistică (agroturism).
1 buc./300 m2
11. Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri, reuniuni,
producţie sau depozitare) (min. 2 buc./nivel)

12. Clădiri de transport:

- gări, autogări, aerogări 1 buc./400 m2

13. Alte amenajări: (min. 2 buc./nivel)

- circuri mobile; scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber


(pentru spectacole, mitinguri, competiţii sportive etc.); studiouri de
televiziune, îndeosebi cele cu public. 1 buc./150 m2

B. Construcţii de producţie şi depozitare

1. Clădiri de producţie şi/sau depozitare care se încadrează în categoria 1 buc./150 m2


A, B sau C de pericol de incendiu
(min. 2 buc./nivel)
2. Clădiri de producţie şi/sau depozitare care se încadrează în categoria
D sau E de pericol de incendiu 1 buc./200 m2

(min. 2 buc./nivel)

OBSERVAŢII:

1. Stingătoarele vor avea încărcătura minimă de 6 kg sau performanţe de stingere echivalente


cu aceasta.

2. În compartimente, încăperi şi spaţii de producţie şi depozitare cu aria mai mare de 500 mp,
încadrate în categoria A, B sau C de pericol de incendiu, se prevăd şi stingătoare transportabile,
minimum 1 bucata/50 kg la fiecare 500 mp.

3. Proprietarii (utilizatorii) construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate vor


executa periodic controlul stării de funcţionare a mijloacelor tehnice de p.s.i. cu care acestea sunt
echipate şi dotate, personal sau prin persoane anume desemnate şi instruite în acest scop.

4. Încărcarea stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii (recipiente, capsule, rezervoare


etc.) cu substanţe de stingere se va face de către persoane juridice şi, după caz, fizice, atestate potrivit
prevederilor legale.

Cadru tehnic cu atribuţii PSI

11 din 11

S-ar putea să vă placă și