Sunteți pe pagina 1din 20

Modelarea proceselor din administrația 11.04.

2017
publică

Managementul şi modelarea
proceselor din Administrația
Publică

Curs 6: Obţinerea unei


reprezentări grafice
o r
ud
a proceselor de afaceri

in T
ă l
C ăt
BPMNig h t
y r – notaţie şi semantică

C op 


BPMN defineşte trei tipuri de diagrame:
Diagrame de colaborare – descriu interacţiunile dintre două sau
mai multe entităţi de afaceri.
 Diagrame de proces – descriu trei tipuri de procese:
 Private executabile - descriu o înţelegere clară şi precisă a funcţionării
elementelor
 Private ne-executabile - modelate cu scopul documentării
comportamentului procesului
 Publice - activități care sunt utilizate pentru a comunica cu alți
„participanți”
 Diagrame de coreografie - definesc comportamentul așteptat
între mai mulți participanți ce interacționează prin intermediul
unui schimb de mesaje

Note de curs 1
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

BMPN – exemplu simplu

o r
Tud
ă lin
C ăt
BPMNig h t
y r – Exemplu detaliat

C op

Note de curs 2
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Exemplu de diagramă BPMN

o r
T ud
ă l in
C ăt
BPMN -g h t
y r i elemente de notare

C op În cadrul unei diagrame BPMN pot fi utilizate


următoarele categorii de elemente:
 Obiecte de flux (Flow Objects)

 Date (Data)

 Obiecte conectoare (Connecting Objects)

 Centre de responsabilităţi (Swimlanes)

 Artefacte (Artifacts)

Note de curs 3
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Obiecte de flux

o r
Tud
ă l in
C ăt
h
Obiectegde
t
y r i flux

C op Obiectele de flux sunt de 3 tipuri:


1) Activităţi
2) Evenimente
3) Puncte de intersecție a fluxului.

Note de curs 4
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Activităţi

Activitatea reprezintă un punct în care se înregistrează


un efort de muncă în cadrul procesului de afaceri.
Activităţile pot fi atomice (nu se mai pot diviza în alte
sub-activităţi) sau non-atomice (se pot descompune într-un
set de sub-activităţi).

r
Activităţile descrise în cadrul unei diagrame BPMN pot fi:

ud o
 Sarcini (Tasks)

sau

T
 Sub-Procese (Sub-Processes)

ă l in
C ăt
Sarcini g h t
y r i (Tasks)

C op O sarcină reprezintă o activitate atomică, ce nu mai


poate fi descompusă la un nivel mai fin de detaliere.

Pentru a diferenţia tipurile de comportament


reprezentate prin sarcini se pot utiliza următoarele
notaţii:

Note de curs 5
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Sarcini (Tasks) - Notaţii

o r
Tud
ă l in
C ăt
Sarcini g h t
y r i (Tasks) - Notaţii

C op

Note de curs 6
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Sarcini – tipuri de marcatori

o r
Tud
ă l in
C ăt
g -h
t
y r i
Activităţi Exemple

C op

Note de curs 7
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Activităţi - Exemple

o r
T ud
ă l in
C ăt
g h t
y r i
Sub-procese

C op Sub-procesul este o activitate compusă din cadrul


procesului.
Reprezentare grafică:

Note de curs 8
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Sub-procese – tipuri de marcatori

 Repetitiv: sarcinile sale se repetă secvențial atât timp cât condiția


de repetare este adevărată.
 Multi-instanță: Sarcina poate avea mai multe instanțe, care sunt
executate în paralel sau secvențial.

o r
 Compensare: în cazul în care rezultatele sarcinii sau efectele sale

ud
secundare nu mai sunt dorite, etapele care au fost deja finalizate
cu succes în cadrul sarcinii vor fi derulate în sens invers.

T
Ad-hoc: sarcinile sub-procesului pot fi executate în orice ordine,

in

l
pot fi executate de mai multe ori sau pot fi ignorate.

ătă
h t C
y r i g
Sub-procese: reprezentare

C op
Reprezentarea restrânsă a unui subproces

Reprezentarea extinsă a unui subproces

Note de curs 9
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Evenimente

Evenimentele reprezintă ceva ce se întâmplă pe parcursul


unui proces, afectând fluxul modelului.
De obicei, evenimentele au o cauză („trigger”) si un
impact („result”).
Evenimentele sunt împărţite în trei sub-categorii:

o r
 De Început (Start)

ud
 Intermediare (Intermediate)

T
 De Final (End)

ă l in
C ăt
g h t
y r i
Evenimente

C op Evenimentele pot fi utilizate pentru a „prinde” un


declanșator (trigger) (evenimente receptoare) sau a
„arunca” un rezultat (evenimente declanşatoare).
Observaţie:
 Evenimentele iniţiale pot fi doar declanşatoare.
 Evenimentele intermediare pot fi în unele cazuri
receptoare, iar în altele declanşatoare
 Evenimentele finale pot fi doar receptoare

Note de curs 10
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Evenimente – reprezentare grafică

Precizări privind reprezentarea grafică a diferitelor


tipuri de evenimente:
 Tipul evenimentului este reprezentat grafic prin intermediul unui
marcator poziţionat în interiorul simbolului grafic al
evenimentului.
 Pentru evenimentele receptoare marcatorii nu au culoare de

r
umplere, în timp ce în cazul evenimentelor declanşatoare

o
marcatorii au culoare de umplere.

ud
 În cazul în care un eveniment care era utilizat pentru

T
întreruperea activităţilor este utilizat într-un mod care nu

in
conduce la întreruperea activităţilor, reprezentarea grafică a

ă l
bordurii evenimentului se face prin linie punctată.

C ăt
g h t
y r i
Tipuri de evenimente (I)

C op

Note de curs 11
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Tipuri de evenimente (II)

o r
Tud
ă l in
C ăt
g h t
y r i
Tipuri de evenimente (III)

C op

Note de curs 12
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Tipuri de evenimente (IV)

o r
Tud
ă l in
C ăt
g h t
y r i
Evenimente - exemple

C op

Note de curs 13
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Atașarea evenimentelor la sub-procese

 Metodă de reprezentare a unor situații aparte în


care un eveniment întrerupe o activitate sau
declanșează o altă activitate derulată în paralel cu
cea la care este atașat evenimentul.

o r
T ud
ă l in
C ăt
gh t
r i
py
Atașarea evenimentelor la sub-procese (II)

C o  Atașarea evenimentelor non-întrerupătoare la


activitățile procesului permit o altă metodă de
reprezentare a fluxurilor paralele.

Note de curs 14
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Puncte de intersecție a fluxului

Un punct de intersecție se utilizează pentru controla


modul în care fluxurile de secvenţă din cadrul unui
proces se combină la intrarea în punctul respectiv sau se
divizează la ieşirea din acesta.
Un punct de intersecție se reprezintă grafic sub forma unui
romb.

o r
T ud
ă l in
C ăt
de h
Puncte g
t
y r i intersecție a fluxului - Tipuri

C op

Note de curs 15
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Puncte de intersecție exclusive


 Exclusive – creează căi alternative în cadrul unui flux, dintre
care doar una poate fi urmată de către o instanţă a
procesului. Decizia poate fi gândită sub forma unei întrebări,
fiecare răspuns alternativ având asociată o expresie
condiţională. Una dintre căi poate fi definită ca fiind implicită.

o r
Tud
ă l in
ăt
Procesul permite desfăşurarea doar a două activităţi.

t C
deh
Puncteig
y r intersecție paralele

C op  Sunt utilizate pentru a îmbina sau a diviza fluxurile unui


process care trebuie sau se pot desfăşura în paralel, nu
secvenţial, fără verificarea vreunei condiţii.

Toate cele 4 activităţi se vor desfăşura, fără excepţie.

Note de curs 16
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Puncte de intersecție inclusive


 Sunt utilizate pentru a crea căi atât alternative, cât şi paralele.
Toate fluxurile de secvenţă care au asociată o expresie
condiţională evaluată ca fiind adevărată vor fi urmate.

o r
T ud
ă l in
ăt
Procesul permite desfăşurarea a minim 1 activitate, maxim 4, în funcţie de
expresiile condiţionale aferente fiecărui flux.

Puncte deh t C
y r i g intersecție exclusive bazate

p
pe evenimente

C o  Definește căi alternative în cadrul unui flux, decizia de a urma


una dintre căi nefiind bazată pe evaluarea unor expresii
condiţionale, ci pe apariţia unor evenimente.

Note de curs 17
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Puncte de intersecție – Exemple (I)

o r
T ud
ă l in
C ăt
g h t
y r i
Exemplificare puncte de intersecție (II):

o p
C

Note de curs 18
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Exemplificare puncte de intersecție (III):

o r
T ud
ă l in
C ăt
g h t
y r i
Exemplificare puncte de intersecție (IV):

o p
C

Note de curs 19
Modelarea proceselor din administrația 11.04.2017
publică

Exemplificare puncte de intersecție (V):

o r
T ud
ă l in
C ăt
gh t
i
Exemplu BPMN – evenimente și

py r
puncte de intersecție

C o

Note de curs 20