Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)

LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 3.7

Categoria de lucrari : Canalizare si scurgerea apelor

S
Nr. i Capitolul de lucrari CANTITATE
U/M Cantitatea Pret Unitar
Crt. m Denumirea capitolului de lucrari PT
b
0 o 1 2 TOTAL 4,293 4,861 5
l
1 Conducta canalizare din PAFSIN Dn 300 mm m 861.00 891.00
2 Conducta canalizare din PAFSIN Dn 400 mm m 710.00 1,179.00
3 Conducta canalizare din PAFSIN Dn 500 mm m 800.00 500.00
4 Conducta canalizare din PAFSIN Dn 600 mm m 400.00 440.00
5 Conducta canalizare din PAFSIN Dn 700 mm m 150.00 160.00
6 Conducta canalizare din PAFSIN Dn 800 mm m 1,316.00 1,570.00
7 Conducta canalizare din PAFSIN Dn 900 mm m 43.00 105.00
8 Conducta canalizare din PAFSIN Dn 1000 mm m 13.00 16.00
Tub protectie din beton Dn 500 mm pentru conducta din
9 m 83.00
PAFSIN Dn 300 mm
Tub protectie din beton Dn 600 mm pentru conducta din
10 m 33.00
PAFSIN Dn 400 mm
Tub protectie din beton Dn 700 mm pentru conducta din
11 m 60.00
PAFSIN Dn 500 mm
Tub protectie din beton Dn 900 mm pentru conducta din
12 m 38.00
PAFSIN Dn 700 mm
Tub protectie din beton Dn 1000 mm pentru conducta din
13 m 39.00 105.00
PAFSIN Dn 800 mm
14 Racord gura de scurgere PVC Dn 200 mm m 236.00 360.00
15 Guri de scurgere tip A1(SE PROPUNE TIP A2) buc 113.00 144.00
16 Camine vizitare carosabile conform STAS 2448 buc 117.00 140.00
17 Camine descarcare sant pereat buc 4.00
18 Camin disipare energie buc 1.00
19 Santuri pereate noi din elemente prefabrabricate m 1,100.00
Conducta PVC. Dn160mm cu tub de protectie din beton, Dn
20 m 131.00
250mm
TOTAL FARA TVA
Bazin retentie
TERASAMENTE
1 Sapatura mc 2,132.00
2 Umplutura mc 557.60
3 Beton de egalizare B50 mc 50.67
4 Strat piatra de piatra sparta mc 120.95
5 Strat piatra de impanare 5-10 kg/buc mc 135.61
6 Strat piatra 10-50 kg/buc mc 408.70
BETOANE
1 Beton C30/37 pentru radier mc 137.00
2 Beton pentru pereti mc 127.00
3 Beton C30/37 pentru placa mc 108.00
4 Beton C30/37 pentru diafragme mc 30.00
COFRAJE
1 Cofraj interior mp 390.00
2 Cofraj exterior mp 450.00
3 Cofraj placa mp 300.00
4 Cofraj diafragme mp 175.00
ARMATURA
1 Armatura kg 48,240.00
ECHIPAMENTE
(2A+1R) pompe submersibile, amplsate in bazinul de
1 retentie, pentru descarcarea apelor din bazinul de retentie in buc 3.00
separatorul de hidrocarburi, Qtotal=400l/s, Hp=6÷8m,
inclusiv fitinguri

2 Conducta de refulare PE100 SDR17 PN10 Dn 500 mm, m 10.00


aferenta pompelor din bazinul de retentie, inclusiv fitinguri
TOTAL FARA TVA
Separator de hidrocarburi si descarcare in emisar
1 Separator hidrocarburi Qtotal=400 l/s, inclusiv 2 camine buc 1.00
Conducte de legatura intre separatoare, inclusiv conducta by-
2 m 40.00
pass, PVC Dn 400 mm
3 Sapatura pentru separator hidrocarburi mc 360.00
4 Strat de nisip pentru separator hidrocarburi mc 5.65
Conducta refulare PE100 SDR17 PN10 Dn 500 mm pentru
5 descarcarea din bazin in separator, inclusiv fitingurile m 10.00
necesare

6 Conducta PAFSIN Dn 600 mm pentru descarcarea apelor m 20.00


epurate in emisar

7 Decolmatare si defrisare pe toata sectiunea canal de m 100.00


desecare
TOTAL FARA TVA
TOTAL LISTA 3.7 FARA TVA

OFERTANT,
curești Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)
0 – km 35+600

CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 3.7

Canalizare si scurgerea apelor

TOTAL Lei fara


T.V.A.
6=4 x 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
Bazin retentie
TERASAMENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BETOANE
0.00
0.00
0.00
0.00
COFRAJE
0.00
0.00
0.00
0.00
ARMATURA
0.00
ECHIPAMENTE
0.00

0.00

0.00
rocarburi si descarcare in emisar
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)

LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 3.11

Nr. Capitolul de lucrari


U/M Cantitatea Pret Unitar TOTAL Lei fara T.V.A.
Crt. Denumirea capitolului de lucrari

1 2 3 4 5 6=4 x 5

BRANSAMENTE

1 Stalp SC 15014 + fundatie beton BUC 3 -

Separator tripolar exterior + KIT, Set descarcatori + KIT, console de


2 intindere - 2 buc, landuri simpla de intindere - 6 buc, conductor funie BUC 2 -
50/8 - 30 ml, priza de pamant - 2 buc

3 Post de transformare aerian 63kVA complet echipat cu platforma cu BUC 1 -


balustrada

4 Cutie de distributie + BMPT + priza de pamant BUC 1 -

5 Cap terminal exterior MT + suport SET 1 -

6 Profil sant cablu 20kV ML 35 -

7 Profil sant cablu JT ML 10 -

8 Cablu MT ENEL 3X1X185 ML 40 -

9 Cablu JT ENEL 3x95+50N ML 0 -

10 INCERCARI SI VERIFICARI PRAM ANS 1 -

TOTAL LEI FARA TVA -

ILUMINAT

1 Punct de aprindere complet echipat + priza de pamant BUC 1 -

2 Cablu iluminat ACYAbY-F 3x35+16mmp ML 8680 -


3 Platbanda Ol-Zn 40x4mm ML 8020 -

4 Profil sant cablu iluminat 3x35+16mmp + platbanda M1 ML 4320 -

5 Profil traversare cablu iluminat 3x35m+16mp + platbanda T2 ML 40 -

6 Profil cablu montat pe pod: 1 cablu 3x35+16+platbanda ML 3000 -

Stalpi din OL-Zn pentru iluminat cu h = 9m echipat cu o


7 consola cu lungimea de 1m , montat pe pod si lampa LED 150W, BUC 173 -
16000lm

Stalpi din OL-Zn pentru iluminat cu h = 9m echipat cu o


8 consola cu lungimea de 1m , montat in fundatie de beton si lampa LED BUC 46 -
150W, 16000lm

9 Cablu CYYF 3x2.5mmp montat in interiorul stalpilor ML 2628 -

10 INCERCARI SI VERIFICARI RETEA ILUMINAT ANS 1 -

TOTAL LEI FARA TVA -

TOTAL LEI FARA TVA -

OFERTANT,
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)

LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 5.1

RELOCARE SI/SAU PROTEJARE RETELE ALIMENTARE CU


Categoria de lucrari : ENERGIE ELECTRICA MEDIE TENSIUNE
NOD RUTIER DJ 401 - BERCENI

Nr. Capitolul de lucrari


Simbol U/M Cantitatea Pret Unitar TOTAL Lei fara T.V.A.
Crt. Denumirea capitolului de lucrari
0 1 2 3 4 5 6=4 x 5
1 DEMONTARE PTA BUC 0.0 0.00
2 DEMONTARE PTZ BUC 0.0 0.00
3 DEMONTARE SEPARATOR DE EXTERIOR BUC 4.0 0.00
4 DEMONTARE SET DESCARCATORI BUC 3.0 0.00
5 DEMONTARE CAP TERMINAL EXTERIOR MT BUC 4.0 0.00
6 DEMONTARE CONSOLA DE INTINDERE BUC 9.0 0.00
7 DEMONTARE LANTURI DE INTINDERE BUC 45.0 0.00
8 DEMONTARE ARMATURI STALPI BUC 4.0 0.00
9 DEMONTARE CORP DE ILUMINAT BUC 4.0 0.00
10 DEMONTARE CABLU MT SUBTERAN ML 120.0 0.00
11 DEMONTARE CONDUCTOR TORSADAT ML 0.0 0.00
12 DEMONTARE CONDUCTOR FUNIE ML 1,020.0 0.00
13 PRB ORE 19.5 0.00
14 DEMONTARE STALP EXISTENT BUC 16.0 0.00
15 DEMONTARE FUNDATIE STALP BUC 16.0 0.00

16 TRANSPORT MOLOZ TO 65.6 0.00

17 MACARA ORE 32.0 0.00


18 FUNDATIE STALP SE4 / SE5 / SC10001 BUC 0.0 0.00

19 STALP SE4 / SE5 / SC10001 BUC 0.0 0.00

20 FUNDATIE STALP SE 10 / SE 11 / SC 10005 BUC 0 0.00

21 STALP SE 10 / SE 11 / SC 10005 BUC 0 0.00


22 FUNDATIE STALP SC 15014 / 15015 BUC 4.0 0.00
23 STALP SC 15014 / 15015 BUC 4.0 0.00

24 TRANSPORT STALPI TO 11.2 0.00

25 REMONTARE PTA BUC 0.0 0.00

26 PROCURARE SI MONTARE PTAB BUC 0.0 0.00


27 PROCURARE SI MONTARE PC BUC 1.0 0.00
28 MACARA ORE 14 0.00

29 SEPARATOR DE EXTERIOR + KIT BUC 4 0.00


30 SET DESCARCATORI + KIT BUC 4.00 0.00
31 LANT DE INTINDERE BUC 24.00 0.00
32 CONSOLA DE INTINDERE CDV 1100 BUC 4 0.00

33 CONSOLA DE INTINDERE CIT 140 BUC 4 0.00


34 CONDUCTOR OL-AL 70/10 ML 120.00 0.00
35 CAP TERMINAL MT DE EXTERIOR + SUPORT BUC 4 0.00

36 CAP TERMINAL MT DE INTERIOR BUC 7 0.00


37 CUTIE DE SECTIONARE BUC 0.00 0.00
38 PRIZA DE PAMANT < 4OHMI BUC 4 0.00

39 LEGATURA DE INTINDERE TORSADAT BUC 4 0.00


40 ANSAMBUL DE INTINDERE BRANSAMENT BUC 0.00 0.00

41 PRB ORE 26.8 0.00

42 PROFIL M CABLU ML 555 0.00


43 CABLU MT ENEL 3X1X185 ML 590.0 0.00
44 CABLU JT ENEL 3X150+95N ML 0.0 0.00
45 CABLU JT ENEL 3X50+25C ML 0.0 0.00
46 INCERCARE SEPARATOR BUC 4.0 0.00
47 INCERCARE DESCARCATORI BUC 12.0 0.00
48 INCERCARE PRAM POST TRANSFORMARE BUC 1.0 0.00
49 INCERCARE LES / LEA MT BUC 5.0 0.00
50 INCERCARE LES / LEA JT BUC 0.0 0.00
51 INCERCARE PRIZA DE PAMANT BUC 4.0 0.00
TOTAL LISTA 5.2 FARA TVA 0.00

OFERTANT,
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)

LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 5.2

RELOCARE SI/SAU PROTECTIE CONDUCTE DISTRIBUTIE


GAZE NATURALE, AFECTATE DE LUCRARILE LA NOD
Categoria de lucrari : RUTIER DJ 401 - BERCENI

Nr. Capitolul de lucrari


Simbol U/M Cantitatea Pret Unitar TOTAL Lei fara T.V.A.

Crt. Denumirea capitolului de lucrari


0 1 2 3 4 5 6=4 x 5

Forarea orizontala a tunelului si


5 GA09E1 introducerea concomitenta a tevii de m 56.00 0.00
protectie pe sub drumuri sau cf

TEAVA DIN POLIETILENA PTR.


CONDUCTE DE DISTRIBUTIE
13 GD17O1% M 28.00 0.00
MONTATA IN SANT, INCLUSIV FIR
TRASOR SI BANDA MARCAJ dn 125

TEAVA DIN POLIETILENA PTR.


CONDUCTE DE DISTRIBUTIE
GD17O1% M 28.00 0.00
MONTATA IN SANT, INCLUSIV FIR
TRASOR SI BANDA MARCAJ DN 90

TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL


MONT.IN SANT.LA
22 GA08H1 M 48.00 0.00
TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT
CONDUCTEI DN219,1x8 - L=53, L=53

PROBE CONDUCTE BUC 5.00 0.00


PROTECTII CONDUCTE (IZOLARI,
L.S. 1.00 0.00
GRUNDUIRI ETC.)

35 TRANSPORT MATERIALE TONA 15.56 0.00

TOTAL LISTA 5.2 FARA TVA 0.00

OFERTANT,
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)

LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 5.3

RELOCARE SI/SAU PROTECTIE CONDUCTE TRANSPORT GAZE


OPERATE DE S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, AFECTATE DE
Categoria de lucrari : LUCRARILE LA NOD RUTIER DJ 401 - BERCENI

Nr. Capitolul de lucrari


Simbol U/M Cantitatea Pret Unitar TOTAL Lei fara T.V.A.
Crt. Denumirea capitolului de lucrari
0 1 2 3 4 5 6=4 x 5
PREGATIRE TEREN SI LUCRARI DE TERASAMENTE

Forarea orizontala a tunelului si introducerea concomitenta a


5 GA09E1 m 30.00 0.00
tevii de protectie pe sub drumuri sau cf

8 Terasamente conducte (sapatura, umplutura, nisip, etc.) 1,987.94 0.00

TOTAL FARA TVA 0.00

CONDUCTA PROPRIUZISA

Teava de otel cu grosime de 12,5mm cu executie m


9 GA04K1 190.00 0.00
mecanizata a lansarii Dn=508mm teren normal

Tub de protectie din teava de otel montata in sant la


11 GA08J1 traversari de drumuri si cf pentru protectia conductei m 58.00 0.00
711x8mm
mp
13 IZEBFID-150 Izolarea conductelor metalice 18.21 0.00

Montarea curbelor CMF buc


14 GD05F1 8.00 0.00

Controlul sudurilor buc


16 M1L05D1 28 0.00

Proba pentru controlul etanseitatii hm


17 GC01H1 1.90 0.00

Montarea control si dem.echip.proba buc


18 GC04H1 1.00 0.00

Legatura conductei noi la retea in functiune buc


19 GD10A 2.00 0.00

Incarcarea materialelor to
20 TRI1AA01C1 157.80 0.00
to
Transportul pamantului to
21 TRA01A10P 157.80 0.00
to
Transportul nisipului to
22 TRA02A50 121.60 0.00
to
Montarea capacelor buc
23 GD08J1 2.00 0.00

buc
24 GA11A1 INSTALATIE AERISIRE CU SITA DEWIS 1.00 0.00

Protejare cu inele distantiere a izolatiei tevii otel + burduf.


25 IZL04C1 Capete la subtraversari de drum si cf avand D de la 450 - buc 60 0.00
700mm
Plantare stalpi pentru indicatoare de circulatie rutiera din metal buc
28 DF18A1 8.00 0.00
confectionati industrial (borne schimbare directie)

29 Reper de curbe din beton simplu (borne schimbare directie) buc 8.00 0.00

TOTAL FARA TVA 0.00

ROBINET DE SECTIONARE CU DESCARCATOR DE PRESIUNE SI DESCARCATOARE DE PRESIUNE

Incinta imprejmuita pentru robinet de sectionare cu


30 buc 2.00 0.00
descarcator de presiune

Incinta imprejmuita pentru descarcator de presiune cu


31 buc 3.00 0.00
descarcator de presiune

TOTAL FARA TVA 0.00

PRIZA DE POTENTIAL

Sapatura pentru sant cabluri mc


32 TSA16C2 12.96 0.00

Profil tip M pentru cabluri ml


33 W2H07A1 36.00 0.00

Compactare pamant mc
34 TSD04A1 12.96 0.00

Cablu pozat in sant ml


35 W2G01A01 36.00 0.00

Incercare cablu buc


36 W2J02A1 1.00 0.00

PRIZA POTENTIAL buc


37 M1K12C1 1.00 0.00

Anod activ supl. Traseu pentru legarea la pamant cu anod de


38 M1K18A1 buc 3.00 0.00
zinc

TOTAL FARA TVA 0.00

REFACERE AMPLASAMENT

Dislocare pamantului depozitat necompactat cu impingere la


39 TSC26B1 100 mc 12.73 0.00
5m cu buldozerul, teren categoria 1 sau 2

Nivelarea suprafetei terenului si platformei de terasament


40 TSE04B1 100 mp 38.00 0.00
executata cu buldozerul in teren de categoria 1 sau 2

Administrare ingrasaminte chimice din azot de amoniu


42 TSH13B1 to 0.08 0.00
granulat cu concentratie 33% azot

TOTAL FARA TVA 0.00

DEZAFECATARE CONDUCTA
Demontarea din pamant a tevilor din otel pentru constructii,
45 RpGA32F m 190.00 0.00
avand diametrul de 20"
TOTAL FARA TVA 0.00
TRANSPORT
Incarcarea materialelor(conducte noi)
48 TRI1AA01C1 to 41.51 0.00

49 TRA04A50 Transport rutier materiale grele(conducte noi) to 41.51 0.00

50 Volum total gaze pierdute la cuplare mc 384.90 0.00

TOTAL FARA TVA 0.00

TOTAL LISTA 5.3 FARA TVA 0.00


OFERTANT,
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)
LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 5.4


RELOCARE RETEA TELECOMUNICATII /SC RCSS&RDS SA /KM
33+190- Km 35+600
Categoria de lucrari :

Nr. Capitolul de lucrari


Simbol U/M Cantitatea Pret Unitar TOTAL Lei fara T.V.A.
Crt. Denumirea capitolului de lucrari
0 1 2 3 4 5 6=4 x 5
1 TCA02B1 Sant pt inst tevi direct in pamint cu st.nisip mc 436.80 -
2 HDPEM110 Tevi din HDPE PN 10 bari 110mm m 520.00 -
Instalare tevi sau tub din material plastic montate in
3 TCA03B1
sant existent
m 520.00 -
4 Banda avertizare 250 mm x 400 microm m 520.00 -
5 TCA14A1 Instalare cablu in conducte, greut <2,6 kg/m km cb 1.04 -
6 HDPEM40 Tevi din HDPE PN 10 bari 40mm m 1,040.00 -
7 TCA14A1 Instalare cablu in conducte, greut <2,6 kg/m km cb 0.55 -
8 Fibra optica 24 km cb 0.55 -
9 TCA14E1 Instalare cablu pe zid greut < 1,5 kg/m km cb 0.02 -
10 TCA05C1 Aparatoare "U" de cablu tip 50mm buc 2.00 -
Demontare cablu de telecom. de pe stalpi,
11 TCA14U2
autopurtat (manopera de demontare)
km cb 0.60 -
12 NLCBE Camereta din beton buc 4.00 -
13 TCA16U1 Inchidere jonctiunie FO buc 2.00 -
14 TCA17S1 Jonctionare FO buc 48.00 -
15 Manson 24 FO buc 2.00 -
16 TCA22B Masuratori end-to-end fibra optica buc 48.00 -
Taierea cu masina cu disc diamantat rost contractie
17 DC04B1
si dilatatie beton uzura la drumuri
m 50.00 -
TOTAL LISTA 5.3 FARA TVA -

OFERTANT,
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)
LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 5.5


RELOCARE RETEA TELECOMUNICATII /SC TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA /KM 35+600- Km 33+190
Categoria de lucrari :

Nr. Capitolul de lucrari


Simbol U/M Cantitatea Pret Unitar TOTAL Lei fara T.V.A.
Crt. Denumirea capitolului de lucrari
0 1 2 3 4 5 6=4 x 5
1 TCA02B1 Sant pt inst tevi direct in pamint cu st.nisip mc 2,461.20 -
2 DA06B1 Strat agregat (nisip) mc 351.60 -
3 TCA02C1 BETON PENTRU INCASTRARE TEVI MC 336.98 -
4 HDPEM40 Tevi din HDPE PN 10 bari 40mm m 17,580.00 -
5 HDPEM110 Tevi din HDPE PN 10 bari 110mm m 11,720.00 -
Instalare tevi sau tub din material plastic montate in
6 TCA03B1
sant existent
m 29,300.00 -
7 Banda avertizare 250 mm x 400 microm m 2,930.00 -
8 TCA14A1 Instalare cablu in conducte, greut <2,6 kg/m km cb 6.53 -
9 Fibra optica 24 km cb 2.99 -
10 Cablu TU2YfsFL2Y 20x2x0.4 km cb 0.55 -
11 Cablu TU2YfsFL2Y 50x2x0.4 km cb 0.55 -
12 Cablu TU2YfsFL2Y 200x2x0.4 km cb 2.44 -
Inchiderea jonctiunilor la cabluri cu capacitatea de 10-
13 TCA16A1
30 P
buc 2.00 -
Inchiderea jonctiunilor la cabluri cu capacitatea de 40-
14 TCA16B1
100 P
buc 4.00 -
Inchiderea jonctiunilor la cabluri cu capacitatea de
15 TCA16C1
150-200 P
buc 2.00 -
16 MCU0109 Manson termoretractabil 43/ 8-200 5p-30p buc 2.00 -
17 MCU0110 Manson termoretractabil 75/15-250 50p-150p buc 4.00 -
18 MCU0111 Manson termoretractabil 92/25-300 200p-300p buc 2.00 -
19 TCA14E1 Instalare cablu pe zid greut < 1,5 kg/m km cb 0.04 -
20 TCA05C1 Aparatoare "U" de cablu tip 50mm buc 4.00 -
Demontare cablu de telecom. de pe stalpi, autopurtat
21 TCA14U2
(manopera de demontare)
km cb 1.04 -
22 TCA17B1 Jonct cond. cu diam.pana la 0,8 mm 100 per 4.40 -
23 Conectori individuali buc 240.00 -
24 Module 25 perechi buc 9.60 -
25 TCA04B1 CAMERA DE TRAGERE TIP MIJLOCIE (B) buc 15.00 -
26 TCA28P1 Priza pe pamint cu electrod tip D buc 15.00 -
27 markeri buc 29.00 -
28 TCA16U1 Inchidere jonctiunie FO buc 4.00 -
29 TCA17S1 Jonctionare FO buc 96.00 -
30 Manson 24 FO buc 4.00 -
31 TRA01A05P Transportul pamintului pe dist de 5 km t 90.00 -
Incarcarea materialelor bulgari prin aruncare teren-
32 TRI1AA02B1
vagon
t 90.00 -
33 TCA22B Masuratori end-to-end fibra optica buc 96.00 -
Taierea cu masina cu disc diamantat rost contractie si
34 DC04B1
dilatatie beton uzura la drumuri
m 100.00 -
TOTAL LISTA 5.3 FARA TVA 0.00
OFERTANT,
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)
LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 5.6


RELOCARE RETEA TELECOMUNICATII /SC UPC ROMANIA SA /KM 33+190- Km
35+600
Categoria de lucrari :

Nr. Capitolul de lucrari


Simbol U/M Cantitatea Pret Unitar TOTAL Lei fara T.V.A.
Crt. Denumirea capitolului de lucrari
0 1 2 3 4.00 5 6=4 x 5
1 TCA02B1 Sant pt inst tevi direct in pamint cu st.nisip mc 436.80 -
HDPEM11
2 0 Tevi din HDPE PN 10 bari 110mm m 520.00 -
3 TCA03B1 Instalare tevi sau tub din material plastic montate in sant existent m 520.00 -
4 Banda avertizare 250 mm x 400 microm m 520.00 -
5 TCA14A1 Instalare cablu in conducte, greut <2,6 kg/m km cb 1.04 -
6 HDPEM40 Tevi din HDPE PN 10 bari 40mm m 1,040.00 -
7 TCA14A1 Instalare cablu in conducte, greut <2,6 kg/m km cb 0.55 -
8 Fibra optica 24 km cb 0.55 -
9 TCA14E1 Instalare cablu pe zid greut < 1,5 kg/m km cb 0.02 -
10 TCA05C1 Aparatoare "U" de cablu tip 50mm buc 2.00 -
TCA14U2 Demontare
cablu de telecom. de pe stalpi, autopurtat (manopera
11 km cb 0.60 -
de demontare)
12 NLCBE Camereta din beton buc 4.00 -
13 TCA16U1 Inchidere jonctiunie FO buc 2.00 -
14 TCA17S1 Jonctionare FO buc 48.00 -
15 Manson 24 FO buc 2.00 -
16 TCA22B Masuratori end-to-end fibra optica buc 48.00 -
Taierea cu masina cu disc diamantat rost contractie si dilatatie
17 DC04B1 beton uzura la drumuri m 50.00 -

TOTAL LISTA 5.3 FARA TVA 0.00

OFERTANT,
PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Lărgire la 4 benzi a Centurii București Sud - intre A1 si A2 (km 23+600 - km 55+520)
LOT II Amenajare nod rutier CB – DJ401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI Nr. 5.7

RELOCARE RETEA TELECOMUNICATII /SC VODAFONE


ROMANIA SA/KM 33+190- Km 35+600
Categoria de lucrari :

Nr. Capitolul de lucrari TOTAL Lei fara


Simbol U/M Cantitatea Pret Unitar
Crt. Denumirea capitolului de lucrari T.V.A.

0 1 2 3 4.00 5 6=4 x 5
1 TCA02B1 Sant pt inst tevi direct in pamint cu st.nisip mc 436.80 -
2 HDPEM110 Tevi din HDPE PN 10 bari 110mm m 520.00 -
Instalare tevi sau tub din material plastic -
3 TCA03B1
montate in sant existent
m 520.00
4 Banda avertizare 250 mm x 400 microm m 520.00 -
5 TCA14A1 Instalare cablu in conducte, greut <2,6 kg/m km cb 1.04 -
6 HDPEM40 Tevi din HDPE PN 10 bari 40mm m 1,040.00 -
7 TCA14A1 Instalare cablu in conducte, greut <2,6 kg/m km cb 0.55 -
Fibra optica 24 km cb 0.55 -
9 TCA14E1 Instalare cablu pe zid greut < 1,5 kg/m km cb 0.02 -
10 TCA05C1 Aparatoare "U" de cablu tip 50mm buc/pcs 2.00 -
Demontare cablu de telecom. de pe stalpi, -
11 TCA14U2
autopurtat (manopera de demontare)
km cb 0.60
12 NLCBE Camereta din beton BUC 4.00 -
13 TCA16U1 Inchidere jonctiunie FO buc/pcs 2.00 -
14 TCA17S1 Jonctionare FO buc/pcs 48.00 -
15 Manson 24 FO buc/pcs 2.00 -
16 TCA22B Masuratori end-to-end fibra optica buc/pcs 48.00 -
Taierea cu masina cu disc diamantat rost -
17 DC04B1
contractie si dilatatie beton uzura la drumuri
m 50.00
TOTAL LISTA 5.3 FARA TVA 0.00

OFERTANT,