Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. Pituru Ecaterina, Cărbunaru Viorica-Bărbieru Nadia, (2000), "Matematică.


Ghidul învațătorului, clasa I", București: Editura Teora
2. Cojocariu Venera Mihaela, (2004), " Teoria și metodologia instruirii",
Bucuresti: Editura Didactică și Pedagogică
3. Crețu Carmen, (2009) "Curriculum diferențiat și personalizat", Iași: Editura
Polirom
4. Cristea Sorin, (2002)," Dicționar de pedagogie", Iași: Editura Litera
Educațional
5. Dumitriu Constanța, (2004), "Introducere în cercetarea psihopedagogică".
București: Editura Didactică și Pedagogică
6. Lupu Costică, (2006), " Didactica matematici", București, Editura Coba
7. Lupu Costica, Săvulescu Dumitru, Lupu Ioan, (2002), "Aritmetică: teorie,
probleme, metode de rezolvare", Bacău: Editura Egal
8. Maria Dobrițoiu, (2015), „Didactica predării matematice”, Petroșani: Ed.
Universitară
9. Mihail Roșu, (2006), „Didactica matematicii în învățământul prima”,
București: Ministerul Educației și Cercetării
10. Monica Ana Paraschiva Purcaru, (2008), „Metodica activităților matematice
și a aritmeticii pentru profesori”, Brașov : Ed. Universității „Transilvania”,
11. Radu Nicolaie, Singer Mihaela (2004) "Matematică, clasa I. Ghid pentru
învățători și părinți", București: Editura Sigma
12. Singer Mihaela,(2004) "Matematică, manual pentru clasa I", București
Editura Sigma
13. Schiopu Ursula (2001), "Psihologia Generală a Copilului", București,
Editura Didactica și Pedagogică