Sunteți pe pagina 1din 2

Testul arborelui

Elemente interpretative generale ale desenului arborelui:


Desenul tinde să acopere intreaga pagina, simbolizând o extensie reală sau aspiraţia - a
spaţiului psihic în ambele direcţii verticala-orizontală, un indice de normalitate psihică.
Arborele este desenat in jurul intersectarii celor 2 axe (verticala-orizontala), avand de obicei
senmificatia unui comportament narcisic şi/sau egocentric.
Înălţimea arborelui este una mare, indicand frecventa unui comportament asertiv, şi în
extremis (şi asociat şi cu alţi parametrii), pot manifesta uneori proiecţia unor manifestări impulsive.
Aplatizarea a coroanei exprima proiecţia unei senzaţii "de a fi sub presiune", sub
constrângere, sentimente de inferioritate, insecuritate, descurajare, o posibila stare de blocaj, şi
în consecinţă, aplatizarea coroanei poate constitui un indicator de dezechilibru emoţional-
afectiv. Liniile schiţate, sugerează anxietate, incertitudine, timiditate Liniile negre,
întunecate sugerează agresivitate.
Rădăcinile prezente reprezintă tendinţele instictual-pulsionale, tradiţionalism –mergând
pâna la rigiditate, lentoare, sau, căutarea unei susţineri (sprijin) – în special ca o consecinţă a
instabilităţii structurale şi existenţiale a persoanei.
Linia solului sugerează 2 atitudini diferite: "colina" este asociată mai probabil cu
tendinţa de a raporta totul la sine, de a ieşi în evidenţă, demonstrativitate, autosupraevaluare;
"insula" indica mai probabi1 un sentiment de însingurare sau tendinţa la izolare.
Lărgirea bazei trunchiului în ambele direcţii indică o anumită inhibiţie a gândirii,
comprehensiune mai lentă, indică nevoia de suport, de stabilitate.
Trunchiul conic indică o inteligenţă mediocră dar matură, predomină aptitudinile
practice (fata de cele teoretic-abstracte), cu tendinţa spre valorificare imediată.
Excrescenţele sau crestaturile de pe trunchi ca şi scorburile indică traumatisme
resimţite subiectiv profund, complexe de inferioritate, sentimente de culpabilitate.
Deschiderea trunchiului în coroana semnifică receptivitate, impresionabilitate,
indecizie, indeterminare, dar şi hiperexcitabilitate cu tendine explozive.
Accentuarea trunchiului exprimă orientarea activităţii spre lumea fizică, materială,
practică.
Crengile detaşate în spaţiu , fară punct de sprijin indică, o deosebită mobilitate psihică,
dar poate ajunge pana la dispersie şi la o "furie exploziva în care totul se dislocă".
Direcţionarea exclusivă în sus a crengilor simbolizează scăderea simţului realului,
hiperexcitabilitate, exaltare
Coroana cuprinde crengi cu linie unică şi sugerează mai curând instabilitate, labilitate
emoţională, nervozitate, nerăbdare, tendintă spre conduite de minim efort, şi defensiv-agresive
putand implica elemente de imaturitate sau regresie.
Frunzele prezente în desen sugerează darul de a observa fenomenele exterioare; are
vivacitate, este exaltat şi influienţat de detalii; senzualitate, nevoia de a fii apreciat, de a se
distinge; bun gust, depinde de succes; maniere juvenile.

Mărimea desenului:
Hr=40mm Hc=150mm Ht=80mm
HA=270
Indicele Wittgenstein:7,1