Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea „Tibiscus” din Timișora

Facultatea de Psihologie

Specializarea Psihologie

Disciplina: TESTE PROIECTIVE


Lect.dr. Zvetlana-Mândruța ANGHEL
Semestrul II

Student: Neghină Robert-George


Anul III
Anul universitar: 2018/2019
FOAIE DE EXAMINARE

PENTRU PANELUL CELOR OPT CULORI A LUI LUCHER

Numele şi prenumele:X. A.

Data şi locul naşterii : 14.05.1981, Dr. Tr.-Severin

Studii: superioare

Profesie: Manager vânzări

Data examinării 20.05.2019

Stare civilă: căsătorit

! ! !!!
C C A Funcţia + : +1+0

+ + x x = = – – Funcţia x : x2x3

Selecţia 1 0 2 3 6 5 7 4 Funcţia – : –7–4

+ + x x = = – – Funcţia + – : +1–4

[Simpaticul 6 < 16 Parasimpaticul

IV=0.37

OBIECTIV DORIT Subiectul are nevoie să fie eliberat din stres. Tânjeşte după

Func. +: +1+0 linişte şi mulţumire sufletească.

SITUAŢIA EXISTENTĂ Autoritar sau într-o poziţie de autoritate, dar pasibil de a


Func. x: x2 x3 simţi că programul viitor este problematic datorită dificultăţilor
existente. Perseverează în ciuda opoziţiilor.
CARACTERISTICI Egocentric, şi de aceea uşor ofensabil. Capabil să obţină

REŢINUTE satisfacţie fizică din activitatea sexuală, dar tinde spre a


Func. =: =6=5 rămâne distant emoţional.

PROBLEME ACTUALE Subiectul este dezamăgit datorită neîmplinirii dorinţelor; îi

Func. + –: +1–4 este teamă ca formularea de noi scopuri să nu îl ducă la viitoare


eşecuri-aceste lucruri îi provoacă o stare de anxietate. Încearcă să
scape de această anxietate printr-o stare de linişte şi armonie sau
prin relaţii care îl vor proteja de lipsa de apreciere şi de
insatisfacţii.

SURSE DE STRES Speranţele neîndeplinite au dus la o nesiguranţă şi la o

Func.–: – 7– 4 vigilenţă tensionată. Insistă pe libertatea de acţiune şi ia în nume


de rău orice altă formă de control, alta decât cea autoimpusă. Nu
vrea să părăsească sau să abandoneze nimic, cerând securitate ca
protecţia pentru orice eşec viitor sau pierdere de poziţie şi
prestigiu. Îndoieli asupra posibilităţii unei îmbunătăţiri pe viitor,
această atitudine negativă îl duce duce spre o exagereare a
plângerilor şi la refuzul unor compromisuri rezonabile.

REZUMAT: Subiectul este într-o poziţie autoritară care perseverează în ciuda


dificultăţilor, dar care nu mai găseşte plăcere în rolul lui. Au avut
loc dezamăgiri şi eşecuri, acum nu mai are nimic de făcut decât
să reuşească să relaţioneze în pace şi să ia lucrurile mai uşor. Are
puţină satisfacţie din ceea ce face, fiind precaut, rezervat şi
pesimist.
TESTUL ARBORELUI

Elemente interpretative generale ale desenului arborelui:


Desenul tinde să acopere intreaga pagina, simbolizând o extensie reală sau
aspiraţia - a spaţiului psihic în ambele direcţii verticala-orizontală, un indice de
normalitate psihică. Arborele este desenat in jurul intersectarii celor 2 axe (verticala-
orizontala), avand de obicei senmificatia unui comportament narcisic şi/sau egocentric.
Înălţimea arborelui este una mare, indicand frecventa unui comportament asertiv, şi
în extremis (şi asociat şi cu alţi parametrii), pot manifesta uneori proiecţia unor manifestări
impulsive.

Aplatizarea a coroanei exprima proiecţia unei senzaţii "de a fi sub presiune", sub
constrângere, sentimente de inferioritate, insecuritate, descurajare, o posibila stare de
blocaj, şi în consecinţă, aplatizarea coroanei poate constitui un indicator de dezechilibru
emoţional-afectiv. Liniile schiţate, sugerează anxietate, incertitudine, timiditate Liniile
negre, întunecate sugerează agresivitate.
Rădăcinile prezente reprezintă tendinţele instictual-pulsionale, tradiţionalism –
mergând pâna la rigiditate, lentoare, sau, căutarea unei susţineri (sprijin) – în special ca o
consecinţă a instabilităţii structurale şi existenţiale a persoanei.

Linia solului sugerează 2 atitudini diferite: "colina" este asociată mai probabil cu
tendinţa de a raporta totul la sine, de a ieşi în evidenţă, demonstrativitate,
autosupraevaluare; "insula" indica mai probabi1 un sentiment de însingurare sau tendinţa
la izolare.
Lărgirea bazei trunchiului în ambele direcţii indică o anumită inhibiţie a gândirii,
comprehensiune mai lentă, indică nevoia de suport, de stabilitate.

Trunchiul conic indică o inteligenţă mediocră dar matură, predomină aptitudinile


practice (fata de cele teoretic-abstracte), cu tendinţa spre valorificare imediată.
Excrescenţele sau crestaturile de pe trunchi ca şi scorburile indică traumatisme
resimţite subiectiv profund, complexe de inferioritate, sentimente de culpabilitate.
Deschiderea trunchiului în coroana semnifică receptivitate, impresionabilitate,
indecizie, indeterminare, dar şi hiperexcitabilitate cu tendine explozive.
Accentuarea trunchiului exprimă orientarea activităţii spre lumea fizică, materială,
practică.
Crengile detaşate în spaţiu , fară punct de sprijin indică, o deosebită mobilitate
psihică, dar poate ajunge pana la dispersie şi la o "furie exploziva în care totul se dislocă".
Direcţionarea exclusivă în sus a crengilor simbolizează scăderea simţului
realului, hiperexcitabilitate, exaltare
Coroana cuprinde crengi cu linie unică şi sugerează mai curând instabilitate,
labilitate emoţională, nervozitate, nerăbdare, tendintă spre conduite de minim efort, şi
defensiv-agresive putand implica elemente de imaturitate sau regresie.
Frunzele prezente în desen sugerează darul de a observa fenomenele exterioare;
are vivacitate, este exaltat şi influienţat de detalii; senzualitate, nevoia de a fii apreciat, de
a se distinge; bun gust, depinde de succes; maniere juvenile.

Mărimea desenului:

Hr=40mm Hc=150mm Ht=80mm


HA=270

Indicele Wittgenstein:7,1