Sunteți pe pagina 1din 2

Cele 7 Mari puteri: 3.Germania 5.

Japonia
1.Marea Britanie. Suprafaţa: 357 021 km² (locul 61 pe Suprafaţa: 377 915 km² (locul 61 pe
Suprafaţa: 243 610 km² (loc78 pe Glob),Populaţia : 81mil. locuitori (locul Glob);Populaţia: 126,7 mil. locuitori
Glob),Popu: 64,4 mil. loc(loc22 pe 19 pe Glob) (locul 11 pe Glob);Stat-arhipelag, lipsit
Glob) Evenimente: Regatul franc oriental de resurse minerale\
Repere: Elisabeta I ( 1558 – 1603) - adoptă în secolul X, odată cu Evenimente: epoca Nara (710-794),
dinastia Tudorilor (1485-1603) - pune
încoronarea, la Roma, a regelui Otto I Japonia se transformă într-o monarhie
bazele puterii maritime engleze, Francis
(936-973) ca împărat (în 962), titlul de absolută ;epoca şogunatului (1192-
Drake ia în stăpânire (1579) un teritoriu,
Walter Raleigh descoperă, pe coasta Imperiul Roman;; Pacea westfalică 1867);Iemitsu (1623-1651); încheierea
estică, Virginia (1584), Epoca reginei (1648) - confirmă fărâmiţarea unor tratate inegale cu SUA, Marea
Victoria (1837-1901), 1840-1842, Germaniei în peste 300 de stătuleţe;; Britanie (1854), Rusia, Franţa, Olanda
1856-1860-razb opiumului, 1872 – cancelarul Bismarck - Confederaţia (1858) şi Prusia (1861) ;; Structurile
Marea Britanie Germaniei de Nord, condusă de feudale sunt abolite în 1871 ;1894 –
Ascensiunea Imperiului Britanic.1289 Prusia;se proclamă imperiul federal 1895 - războiul chino-japonez;1904-
Regatul Angliei, 1927 - Regatul Unit al german (18 ianuarie 1871);Tratatul de la 1905 - războiul ruso japonez;Pactul
Marii Britanii şi Irlandei de Nord , 1756 Versailles (28 iunie 1919); Adolf Hitler anticomintern’;Tratatul de
– 1763 – Războiul de 7 ani, 1775 – 1783 devine, la 30 ianuarie 1933, cancelar al neagresiune;; bombe atomice
– Războiul de independenţă ale celor 13 Germaniei; Tratatul Ribbentrop – Hiroshima şi Nagasaki
colonii americane.Sec XX sec Molotov; 8 mai 1945, Germania MILENIUL 3: a treia putere
declinului: 1945-destrămarea
capitulează necondiţionat în faţa economică;instabilitate
imperiului colonial,1956-Criza
Suezului,1982-Războiul forţelor Naţiunilor Unite; 7 septembrie guvernamentală;singura ţară care a
Malvinelor,1969 – Problema irlandeză 1949, Republica Federală Germania (cu cunoscut nemijlocit efectele bombelor
MILENIU 3:Membră UE capitala la Bonn), numită în mod curent atomice; Japonia are similitudini cu
(BREXIT),Membră NATO,Locul 5 în Germania Occidentală; 9 noiembrie Germania; o datorie publică foarte
clasament PIB,Putere militară,Putere 1989 – Căderea Zidului Berlinului; 3 mare; CNP: 25
maritimă,Putere nucleară,Membru octombrie 1990 (ziua reunificării)
permanent al Consiliului de Securitate MILENIUL 3: Putere economică – locul
4 mondial – PIB;putere militară – 6.China
ONU,Nucleu şi dirijor al
Commonwealthului,Cel mai fidel aliat primeşte anual 1,5% din PIB ‚; unul din
pilonii Alianţei NATO ;dorinţa de a fi Supr 9 597 000 km² (locul 4 pe
SUA.Marea Britanie are probleme Glob);Pop (iulie 2017): 1,37 mld.
legate de fiscalitate.;actualul guvern a membru permanent al Consiliului de
Securitate ONU, având sprijinitori în loc(locul 1 pe Glob);Monopolul este
redus investiţiile strategice de exercitat de Partidul Comunist, partid
viitor,;Marea Britanie suferă şi ea, acest sens ;nu este putere nucleară,Anul
2019 foarte important datorita unic în viața politică și culturală
alături de SUA, de supraextinderea Statul chinez ia naştere în partea central-
culturală și economică;problematica alegerilor;CNP: 30
nordică a Chinei, se bazează pe o
energetică;Pe fondul BREXIT-ului, agricultură intensivă;; În timpul
problema scoțiană revine în 4. Federatia Rusa
Supr: 17 100 000 km² (locul 1 pe Glob) dinastiei Zhou (1066 – 249 î.Hr.),
actualitate.;CNP: 25 regatul se destramă în mai multe
;Pop: 142,5 mil. loc (locul 10 pe Glob)
Rusia sec XX: Nicolae II (1894- formaţiuni statale ;;secolele IV – III
2.Franta î.Hr. - statul Qin – unificarea Chinei;;
Supra: 551 500 km² (locul 48 pe 1917):războiul ruso-japonez (1904-
1905;)revoluţiei burghezo-democrate secolele IV – III î.Hr. - statul Qin –
glob),Pop: 62 814 000 loc (locul 22 pe unificarea Chinei;; secolele IV – III
Glob) din 1905 – 1907;implozia geopolitică și
disoluția imperiului țarist (1917) î.Hr. - statul Qin – unificarea Chinei;
Regatul Franc:Clovis I (481-511) Moda campaniilor;1964 – prima bombă
dinastia Merovingienilor;843 – Tratatul URSS in sec XX: Lenin (Vladimir Ilici
Ulianov) - primul preşedinte al atomică
de la Verdun;Războiului de 7 ani (1756 Războiul Geoeconomic
– 1763) ;Revoluţia Franceză (1789 – Guvernului sovietic, 1917 – 1924;; 30
decembrie 1922 se constituie URSS, 23 SUA-China
1794);Înfrângerea de la Waterloo MILENIUL 3: Cel mai înalt ritm de
(1815) august 1939 - Pactul Molotov–
Ribbentrop; 22 iunie 1941 - Atacul creştere economică;A doua putere
Sec XX: Redobândeşte Alsacia şi economică de pe Glob;Putere
Lorena (I RM);Capitulează în fața german;Războiul Rece ;războiul din
Coreea (1950-1953), ;războiul din nucleară;Putere
Germaniei (22 iunie 1940);Relaţii cosmică;Supraîncălzirea
speciale cu China şi URSS Indochina,;războiul din Vietnam (1946-
1973);confruntările arabo – economiei;Viitor incert al relațiilor cu
MILENIUL 3: Mare putere;Membru SUA, după alegerea lui Donald Trump
permanent al Consiliului de Securitate israeliene,;războiul din Afghanistan
(1979-1989) ..Perioada Vladimir ca președinte;Divergențe cu statele
ONU;Revine în structurile de comandă vecine, privind apele teritoriale în
ale NATO în perioada președintelui Putin:2000-2008, Putin (preşedinte
interimar al Rusiei din 31 decembrie Marea Chinei de Sud; o populaţie de
Sarkozy;Membră a UE și NATO;Putere peste 1,3 miliarde; dezvoltatata
economică (locul 6 pe Glob-PIB);Putere 1999);2008-2012 Medvedeev
Președinte/Putin Premier;2012-prezent, tehnologic, CNP: 75
culturală – Francofonia; pop de 5ori mai
mica decat SUA; cei mai buni indicatori Președinte al Rusiei’;bilanţ economic
ai sănătăţii demografice din Europa; pozitiv 2000-2014;bilanț negativ 2014-
CNP: 35 prezent.
MILENIUL 3: cea mai întinsă ţară a
Terrei;se remarcă prin bogăţiile sale; a
doua putere militară a lumii;stat în
căutarea unei noi identităţi;armata
puternica pt apararea intereselor; CNP:
60
7.SUA:
Supr: 9 550 000 km² (locul 3 pe
Glob);Pop (iulie 2016):324 mil.
locuitori (locul 3 pe Glob)
Evenimente: Războiul de Independenţă
(1775 -1783);La 4 iulie 1776, cele 13
colonii engleze adoptă Declaraţia de
Independenţă ;Tratatul de Pace de la
Paris(3 septembrie 1783) ;George
Washington ;Thomas Jefferson
(preşedinte între 1801 şi 1809) ;James
Monroe – doctrina Monroe – America
americanilor;războiul cu Mexicul
(1846-1848) ;Abraham
Lincoln;Războiului de Secesiune (1861
– 1865);;Expansiune teritorială - război
hispano – american (aprilie – decembrie
1898);; Franklin Delano Roosvelt –
New Deal;Pearl Harbour;Planul
Marshal;John F. Kennedy (1961 –
1963);Richard M. Nixon (1969 –
1974);Ronald Reagan (1981 – 1989) –
Războiul stelelor ;George Bush (1989 –
1993) - Războiul din Golf împotriva
Iraqului
MLENIUL 3: prima putere economică
şi militară a lumii ; sunt marea
superputere la nivel mondial;o putere
economică mai mare decât a
Chinei’;depăşesc Rusia ca putere
militară;sunt la fel de avansate din punct
de vedere tehnologic ca Japonia;deţin
hegemonia în privinţa puterii militare
convenţionale; CNP:100

S-ar putea să vă placă și