Sunteți pe pagina 1din 1

Schimbarea unui mit

Magnum este de la bine sș i la raă u rezultateul unei (numaă r de oameni) adunaă ri de


oameni care spun: noi credem îîn ceva saă îînregistraă m conditșia umanaă îîntr-un mod
caî t mai (cu caî t d e multaă compasiune vom putea)

O pasiune, un aparat de fotografiat, o plimbare prin orasș , caă rtși purtate îîn minte,
gaî nduri, introspectșie, artaă , tehnicaă , esteticaă , psihologie,