Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar privind monitorizarea abandonului universitar în

UniversitateaTransilvania din Braşov


Acest chestionar este destinat cunoaşterii factorilor asociaţi întreruperii sau abandonării studiilor. Vă rugăm să completaţi toate
câmpurile chestionarului. Datele dumneavostră vor fi folosite exclusive pentru raportarea statistică.

F02-PS8.2-08/ed.1,rev.0
A. Date de identificare B. Date de contact
Numele şi Adresa (domiciliul
prenumele: stabil):
Genul: Telefon:
Data naşterii: Adresa de email:

F02-PS8.2-08/ed.1,rev.0
C. Situaţia şcolară actuală
În anul universitar 2015 / 2016 aţi fost înscris la:
Facultatea:
Ciclul de învăţământ: Licenţă/ Master Programul de studii:

Vă rugăm indicaţi, încercuind răspunsul adecvat, care dintre următoarele variante corespunde situaţiei dvs. şcolare actuale:
Până în acest moment, în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov:
Am fost înscris la un singur program de studii (cel menţionat mai sus). Da Nu
Sunt absolvent al unui program de studii universitare, ciclul licenţă. Da Nu
Sunt absolvent al unui program de studii universitare, ciclul masterat. Da Nu
Am fost înscris în trecut la un program de studii, ciclul licenţă, dar nu am absolvit. Da Nu
Am fost înscris în trecut la un program de studii, ciclul masterat, dar nu am absolvit. Da Nu

Vă rugăm să indicaţi care dintre următoarele motive v-au determinat să luaţi decizia de a vă retrage din UniTBv:

Programul de studii nu corespunde intereselor dvs. profesionale. Da Nu


Calitatea programului de studii nu corespunde aşteptărilor dvs. Da Nu
Conţinutul disciplinelor de învăţământ nu corespunde aşteptărilor dvs. Da Nu
Condiţiile de învăţământ nu corespund aşteptărilor dvs. Da Nu
Resursele dvs. financiare sunt limitate şi nu puteţi acoperi costurile de şcolarizare. Da Nu
Resursele dvs. financiare sunt limitate şi nu puteţi acoperi cheltuielile personale. Da Nu
Statutul dvs. profesional s-a modificat. Da Nu
Situaţia dvs. familială s-a modificat. Da Nu
Un alt motiv (vă rugăm specificaţi acest motiv):

În următorul an, intenţionaţi să:


Vă înscrieţi la un alt program de studii în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov Da Nu
Vă înscrieţi la acelaşi program de studii în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov Da Nu
Vă înscrieţi la un alt program de studii în cadrul unei alte universităţi Da Nu
Vă înscrieţi la acelaşi program de studii în cadrul unei alte universităţi Da Nu
Vă continuaţi studiile în afara ţării Da Nu
Nu vă reînscrieţi la niciun program de studii Da Nu
*Până în prezent, nu v-aţi decis în privinţa continuării studiilor.
D. Statul profesional actual
Vă rugăm să indicaţi care dintre următoarele variante corespunde situaţiei dvs. profesionale actuale:
Angajat Da Nu Şomer Da Nu
Liber profesionist/ Antrepenor Da Nu Persoană inactivă pe piaţa forţei de muncă Da Nu

Vă mulţumim!

F02-PS8.2-08/ed.1,rev.0