Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

OFERTĂ CURSURI OPŢIONALE


AN UNIVERSITAR 2019-2020

Item-uri Cerinţe
Titlul cursului Cardiologie preventivă
Obiective În condițiile unei morbidități și mortalități crscute prin boli cardiovasculare în
țara noastră, cursul își propune inițierea studenților în aplicarea ghidurilor
actuale europene de recuperare cardiovasculară și de calculare a riscului
cardiovascular global, prezentarea factorilor de risc și a metodelor de tratament
farmacologic și nonfarmacologic.
Grup ţintă Anul III Medicină
Participanţi Minim 30 studenți, maxim 70 studenți
Tematica propusă 1.Epidemiologia descriptivă și argumentele medicinii bazate pe dovezi în
recuperarea bolilor cardiovasculare
2.Evaluarea riscului cardiovascular
3.Screeningul bolilor cardiovasculare
4.Factori de risc și metode de intervenție asupra lor I (fumat, HTA, sindrom
dislipidemic)
5.Factori de risc și metode de intervenție asupra lor II (obezitate, DZ, sindrom
metabolic și nutriție)
6.Rolul activității fizice, evaluarea pacientului cu afecțiuni cardiovasculare
înainte de inițierea programelor de recuperare cardiovasculară
7.Indicațiile, contraindicațiile, metodologia recuperării cardiovasculare,
rezultate
Bibliografia 1. D. Zdrenghea. Recuperare și prevenție cardiovasculară, Ed. Clusium, Cluj-
Napoca, 2008
2. Mitu F, Roca IC, Roca M. Mic ghid al practicianului – Hipertensiunea
arterială, Ed. Pim, Iași, 2011
3.Mitu F, Roca M, Roca IC. Mic ghid al practicianului – Fumatul, Ed. Pim,
Iași, 2011
Competenţe profesionale Calcularea riscului cardiovascular după grila SCORE, evaluarea factorilor de
și transversale risc cardiovasculari, metode de alcătuire a unui program de recuperare
cardiovasculară.

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 626 fax
dec_med@umfiasi.ro

pagina 1 din 2
Metode de predare şi Prezentări power-point. Prezentări de cazuri clinice. Acestea vor fi postate pe
materiale de curs platforma de E-learning.
Responsabil curs Prof. Dr. Florin Mitu
Lectori asociaţi Conf. Dr. Florin Petrariu
Conf. Dr. Corina Dima-Cozma
Conf. Dr. Magda Leon Constantin
Șef Lucrări Dr. Robert Negru
Șef Lucrări Dr. Clementina Cojocaru
Șef Lucrări Dr. Maura Felea
Șef Lucrări Dr. Mihai Roca
Asistent universitar Dr. Radu Gavril
Cuvinte cheie Boli cardiovasculare, prevenție, recuperare

Coordonator activitate didactică


Prof. dr. Florin Mitu

pagina 2 din 2