Sunteți pe pagina 1din 1

SC Artifex SRL

TABEL NR. 3 Bd. Bucuresti 12


620133 Focsani
Romania
Phone +40 337 100 242
Fax +40 337 100 218
info@artifexfashion.com

Fisa poluantului potential

Nr. Denumire Limite admisibile Periculozitate la manipulare Posibilitati de combatere


crt. poluant Caracteristici si masuri de
Apa Apa Apa protectie Actiunea Mijloace necesare
suprafata potabila subterana
1 Substante 0.1 0.1 Toxicitate la atingere, Toxicitate la atingere, Mijloace manuale
organice infestarea panzei freatice si a infestarea panzei Personal instruit
solului freatice si a solului
2 Carburanti sau Toxicitate la atingere, Toxicitate la atingere, Mijloace manuale
lubrefianti infestarea panzei freatice si a infestarea panzei Personal instruit
solului freatice si a solului

S.C. ARTIFEX S.R.L.


..............................................