Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisă pe semestrul I, Cl.

X Seral
I. Alegeţi răspunsul/răspunsurile corect(e): (2p)
1. Intr-o transformare izobară temperatura creşte de 3 ori. Despre volum se poate spune că:
a. scade de 3 ori b. creşte de 3 ori c. rămâne constant

2. Intr-o transformare izocoră aplicăm legea:


a. pV = const. b. p/V = const. c. pT = const. d. p/T =const.
3. Numărul lui Avogadro este:
a) Numărul de molecule dintr-un sistem cu volumul V = 1 m3;
b) Numărul de molecule dintr-un sistem cu masa m = 1 kg;
c) 6,023 * 1023 molecule/mol;
d) 6,023 * 1023 molecule/kmol;
e) numărul de molecule dintr-un mol de substanță.
4. Un mol de hidrogen are:
a) masa egală cu 2 kg;
b) volumul egal cu 22,4 m3;
c) volumul egal cu 22,4 * 10-3 m3
d) conţine 6,023 * 1023 molecule;

II. Cărori stări le-a asociat Celsius temperaturile – reper de pe scala de temperatură care îi poartă
numele?
a) 00C: ................................................................................................................................
b) 1000C: ............................................................................................................................
(1p)
III. Un corp este încălzit de la t1= - 5 C până la T2 = 278,15K. Variaţia temperaturii corpului
0

este:
a) 273,15K; b) 283,15K; c) 00C; d) 100C; e) 130C (1p)

III. Un gaz oarecare, la presiunea p=80 atm si temperatura T=364K, are densitatea ρ=5,4Kg/m3.
Sa se afle masa unei molecule m0, de gaz. Se cunoaste numarul lui Loschmidt, n0=2,7.1025 (1p)
V

2 3

T
IV.Identificați transformările din figura de mai jos şi scrieți legile care corespund fiecăreia în
parte. Transformți graficul in coordonate (p,T). (3p)