Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 25-XI-2016
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16, Târgoviște
Grupa: Mare
Educatoare: Leafu Mariana
Propunătoare: Șerb Elena-Alina
Tema anuală: „Cine sunt/suntem?”
Subtema: „Timpul”
Tema zilei: „Ceasul”
Tipul de activitate: consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor
Forma de organizare: frontal, pe grupuri

COMPONENTA ACTIVITĂȚII:
Activitate pe domenii experențiale:
Domeniul Limbă și Comunicare (educarea limbajului):
„Ceasul” - memorizare
Scopul activității:
- dezvoltarea capacității de recitare expresivă a poeziei, respectând intonația, ritmul și
pauzele;
- educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și
sintactic.
Obiectivele operaționale:
- să audieze cu atenție textul poeziei;
- să precizeze titlul poeziei;
- să recite corect și cât mai expresiv versurile poeziei;
- să rețină expresii ritmate.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, recitarea model, exercițiul,
demonstrația, observația
Mijloace de învățământ: imagini reprezentative
Bibliografie:
- MEC Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani București (2008)
- MEC Revista învățământului preșcolar Nr. 3-4 2006
- MEC Învățământul preșcolar în mileniul al III-lea Craiova: Editura
Reprograph (2008)
Desfășurarea activității
CONTINULTUL
ETAPELE ACTIVITATII ACTIVITATII STRATEGII DIDACTICE

Asigurarea condițiilor
necesare
activității:desfășurării optime a
-pregătirea materialului
MOMENTUL didactic; -conversația
ORGANIZATORIC -pregătirea copiilor pentru
desfășurarea activității
(aşezarea copiilor pe scaunele)
-propunătoarea se prezintă
copiilor și îi roagă și pe ei să se
prezinte pe rând.
Propunătoarea adresează
copiilor câteva întrebări
referitoare la tema de
săptămâna aceasta și câteva
-întrebări suplimentare:
„Copii, îmi puteţi spune
REACTUALIZAREA despre ce aţi vorbit săptămâna -conversația
CUNOȘTINȚELOR aceasta la grădiniță?”
- „Ce credeți voi că ar fi un
ceas? La ce ne folosește?”
Propunătoarea îi va ajuta
pe copii să formuleze
răspunsuri despre aspectele de
care nu sunt siguri.
Propunătoarea va corecta
greșelile de exprimare ale
copiilor.
Pentru a stârni interesul
copiilor
va propune pentru activitate,
copiilor li se o
de audiat
întâmplare reală:
„M-am întâlnit de dimineață
cu spiridușul timpului și mi-a
spus despre voi că sunteți copii
CAPTAREA ATENȚIEI foarte cuminți. Aşa este?” -explicația
„Dar spiridușul nostru era cam
trist... Și ştiţi de ce? El a scris o
poezie și nimeni nu voiasă o
înveţe...Voi aţi vrea să îl faceți
pe spiridușul nostru fericit?”
„Să ştiţi ca el ne priveşte acum,
dar se ascunde...”
„Mi-a spus,cate
veţi primi că la
unfinal, cu toții
mic cadou.”
Li se va propune copiilor
ANUNȚAREA TEMEI ȘI A îndeplinirea dorinței
OBIECTIVELOR spiridușului pentru a-l face -explicația
fericit: „Poezioara lui se
numeşte „Ceasul”. Este o
poezie scurtă, iar spiridușul
nostru ar deveni foarte fericit
daca o veţi învăța cu toţii.”
Propunătoarea va asigura
condiţiile optime pentru
desfășurarea activității:
ordinea, aşezarea copiilor, a
scăunelelor și pregătirea
materialului didactic.
Se va anunța titlul poeziei:
„Astăzi vom învaţă poezia
„Ceasul’ scrisă de spiridușul
timpului. Vă rog sa ascultați cu
atenție!”
Li se va prezenta poezia:
propunătoarea va recita cât
mai expresiv versurile poeziei, -explicația
respectând pauzele, ritmul -observația
adecvat și intonația necesară. -conversația
Cuvintele necunoscute vor fi -recitarea model
A explicate. -exercițiul
DESFĂȘURAREAȘOPTIMĂ
CONȚINUTULUI I Poezia Ceasul
DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII Tic-tac, tic-tac,
Face ceasul ne-ncetat.
Tic-tac, tic-tac,
Bate-ntruna repetat.

Tic-tac, tic-tac,
Timpul repede îl împarte
În secunde și minute
Și în ore ca la carte.
Dimineața zâr-zâr sună,
Eu mă scol din pat îndată
Că la grădinița dragă
Jucăriile mă așteaptă.
Familiarizarea copiilor cu
textul: li se va prezenta textul
poeziei in paralel cu folosirea
imaginilor
Pentru memorarea
propriu-zisa a poeziei, aceasta
se va învăța pe fragmente
logice: propunătoarea va recita
prima strofa unui grup de 3-4
copii, pe care îi va chema în
față; aceştia vor trebui să
repete strofa până o vor
înțelege și învăța, respectând
pauzele, intonația și ritmul;
pentru cea de-a doua și cea de-
a treia strofă se va proceda la
fel cu grupuri diferite de copii;
la final, se va recita poezia în
întregime cu toţi copiii.
Pentru fixarea
conținutului poeziei, se va
desfășura jocul „Continuă tu!”,
în care copiii numiți vor recita
poezia de unde a rămas copilul
solicitat anterior.

Propunătoarea, împreună cu
OBȚINEREA copiii, va mai recita încă o dată
PERFORMANȚEI poezia.
n timp ce copiiirepetă
poezia, propunătoarea va
EVALUAREA ACTIVITĂȚII analiza dacă aceştia rostesc
corect cuintele, respectă
pauzele, ritmul și intonația.
Evaluarea activității se va face
prin aprecieri
individuale verbale
și colective.

Propunătoarea le va adresa
ASIGURAREA RETENŢIEI copiilor întrebări legate de
ȘI A TRANSFERULUI poezie: „Cum s-a numit poezia -conversația
spiridușului nostru?” ‚ „Ce aţi
înţeles voi din această
poezie?”.
Propunătoarea va face
ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII aprecieri verbale asupra
modului de lucru al copiilor. -conversația
Toţi copiii vor primi câte o față
zâmbitoare pentru
participarea la activitate.