Sunteți pe pagina 1din 3

TEST FIAL CEX 2019

DOMENIUL ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu .


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore .

SUBIECTUL I TOTAL: 20 puncte


I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 10), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului
corect.
10 puncte
1. În categoria materialelor de etanşare nemetalice nu intră:
a. aluminiul
b. materialele fibroase
c. cauciucul
d. materialele pe bază de celuloză
2. Prin aliaj se înţelege un amestec:
a. în stare topită a două sau mai multe metale,
b. în stare solidă a două sau mai multe metale
c. în stare gazoasă a două sau mai multe metale
d. în stare solidă a două sau mai multe nemetale
3. Intervalul de timp în care dioda unui redresor monofazat monoalternanţă ideal cu sarcina rezistivă se află în
conducţie pe durata unei perioade este :
a. T
b. T / 2
c. T / 4
d. 2T
4. Intr-o punte Wheatstone, se cunosc rezistenţele: R1 = 100Ω, R2=10Ω iar rezistenţa reglabilă a fost fixată la
valoarea R= 5,2Ω. Rezistenţa pe care o măsoară puntea R x are valoarea:
a. 0,52 Ω
b. 52 Ω
c. 104 Ω
d. 5200 Ω
5. La un tranzistor în conexiunea emitor comun mărimile electrice de intrare sunt:
a. IE, UCE
b. IB, UBE
c. IC, UBE
d. IB , UCE
6. Optocuplorul este un ansamblu de două dispozitive optoelectronice:
a. un fotorezistor şi o fotodiodă
b. un LED şi un fotoelement
c. fotodiodă şi un fototranzistor
d. un LED şi un fototranzistor
7. Voltmetrul se conectează in circuitul de măsurare:
a. în stea
b. în serie
c. în triunghi
d. în paralel
8. Minimizând funcţia binară f  A  B  A  B  AB  A  B se obţine:
a. f=A
b. f=A+B
c. f=0
d. f=1

9. Printr-o joncţiune pn polarizată invers curentul invers este:


a. foarte mic
b. foarte mare
c. egal cu zero
CENTRUL DE EXCELENTA NEAMT DOMENIUL ELECTRONICA ȘI AUTOMATIZARI IUNIE 2019
1
d. identic cu cel din polarizarea directă
10. Numărul binar 1000 exprimat în baza 10 este:
a. 10
b. 16
c. 2
d. 8

I.2. În coloana A sunt indicate tipuri de traductoare, iar în coloana B, principiul de funcţionare.
Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din
coloana B. 5 puncte

A. Tipuri de traductoare B. Principiul de funcţionare


1. rezistive a. variaţia capacităţii unui condensator în
funcţie de dimensiunile geometrice ale
condensatorului
2. termorezistive b. modificarea lungimii δ a întrefierului
3. tensometrice c. transformă variaţia de temperatură a mediului
măsurat în variaţie de tensiune
termoelectromotoare
4. capacitive d. variaţia rezistenţei unui rezistor
5. termoelectrice e. variaţia atât a lungimii (l) cât şi a secţiunii (S)
unui element rezistiv
f. variaţia rezistivităţii electrice (ρ) cu
temperatura

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ(a,b,c,d,e) şi notaţi în dreptul ei litera A,
dacă apreciaţi că enunţul este adevǎrat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 5 puncte
a. Metoda de punte este cea mai precisă metodă de măsurare a rezistenţelor.
b. Capacitatea echivalentă a două condensatoare de capacitate C1 şi C2 legate în paralel este Ce=C1+C2
c. Într-un semiconductor intrinsec electronii sunt purtători majoritari.
d. La montarea greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul, curentul în circuit scade foarte mult.
e. Baza unui sistem de numeraţie determină numărul de simboluri utilizate pentru scrierea informaţiei
numerice.

SUBIECTUL II TOTAL: 30 puncte


II.1 Scrieţi, pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 5 puncte
a. În regim de conducţie capacitatea de difuzie a diodei redresoare este mai.................. ....(1)...........decât
capacitatea de barieră.
b. La puntea Wheatstone, rezistenţa montată în serie cu …(2)…………are rol de protecţie a aparatului.
c. Măsura, aparatul de măsurat sau sistemul de măsurare destinat a defini, realiza, conserva sau reproduce o
unitate de măsură (în scopul transmiterii acesteia către alte mijloace de măsurare) se numeşte………(3)………
d. Fenomenul de inducţie electromagnetică în care într-un circuit ia naştere o t.e.m. datorită variaţiei fluxului
propriu al circuitului se numeşte……(4)……
e. Un stabilizator parametric de tensiune este un circuit care conţine un element ......(5)......................
II.2 În cazul oscilogramei din figură, reglajul în trepte al bazei de timp a osciloscopului este 2ms/div, iar
atenuatorul pe poziţia 3mV/div. 10 puncte
a. Precizaţi valoarea tensiunii vârf la vârf a semnalului
b. Calculaţi frecvenţa semnalului.

II.3 Se dă funcţia f  P1  P3  P5  P7 : 15 puncte


a. Minimizaţi funcţia
b. Reprezentaţi funcţia minimizată cu porţi NAND
CENTRUL DE EXCELENTA NEAMT DOMENIUL ELECTRONICA ȘI AUTOMATIZARI IUNIE 2019
2
c. Reprezentaţi funcţia minimizată cu porţi XOR

SUBIECTUL III TOTAL: 40 puncte

Fig. 1

Fig. 2b
Fig. 2a
III.1. Precizați: 20 puncte
a. Tipul circuitului din fig.1
b. Aplicaţiile acestui tip de circuit.
c. Aparatele de măsură prezente şi mărimile măsurate de acestea .
d. Ce conexiuni trebuie făcute în schema din fig 2 a, 2 b pentru a face măsurătorile din fig .1
e. Care este semnificaţia notaţiei 5%.
f. Indicaţi amplificarea în tensiune Au a etajului.
Au(dB)=…………. dB

III.2. Un rezistor alimentat în curent alternativ cu o tensiune de 220V are rezistenţa de 1kΩ. Pentru măsurarea
intensităţii curentului prin rezistor dispunem de trei ampermetre: un ampermetru magnetoelectric cu domeniul de
măsurare de 500mA, un ampermetru feromagnetic cu domeniul de măsurare de 400mA şi un ampermetru
electrodinamic cu domeniul de măsurare de 200mA
a. Calculaţi intensitatea curentului prin rezistor;
b. Justificaţi pe care dintre cele trei ampermetre îl puteţi folosi pentru măsurarea acestui curent;
c. Explicaţi ce dispozitiv se poate adăuga unuia din celelalte două ampermetre pentru a se putea măsura şi cu
acesta intensitatea curentului prin rezistor. 20 puncte

CENTRUL DE EXCELENTA NEAMT DOMENIUL ELECTRONICA ȘI AUTOMATIZARI IUNIE 2019


3