Sunteți pe pagina 1din 157

1. Cum se identifica pe teren macazurile?

Raspunsuri:
A) Cu ajutorul planului de manevra;
B) Dupa schita statiei;
C) Dupa numarul de identificare al macazului înscris pentru fiecare macaz în parte;

2. Formularul tipizat, prin care se aduc în scris, la cunostinta mecanicului si dupa caz, conducatorului manevrei, conditii în legatura cu circulatia trenurilor si/sau
executarea manevrei, este:
Raspunsuri:
A) Plan de lucru la manevra
B) Nota de avizare
C) Ordinul de circulatie

3. În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de calatori, se înscriu toate conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, astfel:
Raspunsuri:
A) Pâna la prima statie în care trenul are oprire, conform mersului;
B) Pâna la prima statie din parcurs;
C) Pe întreaga sectie de circulatie a trenului respectiv;

4. În cazul opririi unui tren într-o statie în care nu este prevazuta oprirea, ordinul de circulatie nu se retrage si ramâne valabil, în urmatoarea situatie:
Raspunsuri:
A) Atunci când conditiile de circulatie s-au schimbat pâna la statia în care trenul urmeaza sa opreasca;
B) Atunci când s-a emis un alt ordin de circulatie în care s-au înscris conditii de circulatieti manevra cu caracter local, care isi pierd valabilitatea dupa plecarea
trenului din statia respectiva;
C) Atunci când toate conditiile care sunt înscrise in ordinul de circulatie s-au consumat;

5. În cazul opririi unui tren într-o statie în care nu este prevazuta oprirea, ordinul de circulatie nu se retrage si ramâne valabil, în urmatoarea situatie:
Raspunsuri:
A) Atunci când conditiile de circulatie s-au schimbat pâna la statia în care trenul urmeaza sa opreasca;
B) Atunci când toate conditiile care sunt înscrise in ordinul de circulatie s-au consumat;
C) Atunci când conditiile de circulatie nu s-au schimbat pâna la statia în care trenul urmeaza sa opreasca;

6. Ordinul de circulatie se înmâneaza mecanicului trenului de catre IDM, chiar daca semnalul de iesire a fost pus pe liber, numai în cazul:
Regulament 005 art 37 alin 9 Raspunsuri:
A) Trenurilor de calatori;
B) Trenurilor de marfa;
C) Trenurilor de lucru care ies in linie curenta;

7. Fiecare tren trebuie sa fie însotit de urmatoarele documente:


Raspunsuri:
A) Foaia de parcurs a locomotivei, aratarea vagoanelor trenului si documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor;
B) Foaia de parcurs a locomotivei, aratarea vagoanelor trenului, nota de repartizare a frânelor de mâna - numai în cazul trenurilor de marfa si mixte si
documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea trenurilor;
C) Foaia de parcurs a locomotivei, nota de frâne, nota de repartizare a frânelor de mâna si documentele de transport ale vehiculelor feroviare din compunerea
trenurilor;

8. Nota de repartizare a frânelor de mâna este document însotitor al trenurilor, care este întocmit de catre:
Raspunsuri:
A) IDM din statia de formare, numai pentru trenurile de calatori;
B) IDM din statia de formare, pentru toate trenurile;
C) IDM din statia de formare, numai pentru trenurile de marfa sau mixte;

9. Înainte de expedierea trenului, IDM este obligat sa verifice, folosind datele înscrise în formularul aratarea vagoanelor trenului, daca:
Raspunsuri:
A) Masa reala frânata automat este mai mare sau cel putin egala cu masa necesara de frânat automat;
B) Masa reala frânata automat este mai mica sau cel putin egala cu masa necesara de frânat automat;
C) Masa reala frânata automat este mai mica sau mai mare cu masa necesara de frânat automat;

10. Planul de manevra, este un formular tipizat care se întocmeste în scris de catre IDM, în doua exemplare la solicitarea scrisa, a operatorilor de transport
feroviar sau de manevra feroviara, dupa cum urmeaza:
Raspunsuri:
A) la solicitarea scrisa a reprezentantului OTF, când executa manevra in statia de domiciliu;
B) la solicitarea scrisa a reprezentantului OTF, când executa manevra in statia care nu este subunitatea sa de domiciliu;
C) la solicitarea scrisa a reprezentantului operatorului de manevra, când executa manevra pe linii închise;

11. Ordinul de circulatie este un formular tipizat si înseriat, prin care se aduce în scris, la cunostinta conducatorului manevrei, conditii în legatura cu executarea
manevrei.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

12. Înmânarea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre primitor a duplicatului acestuia- exemplar care ramâne la carnetul celui care îl emite.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals
1
13. În cazul în care ordinul de circulatie trebuie întocmit în mai multe exemplare, se va completa câte o copie care trebuie sa aiba înscrise de catre întocmitor
aceeasi serie si numar cu originalul.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

14. În cazul în care ordinul de circulatie trebuie întocmit în mai multe exemplare, se va completa câte o copie care trebuie sa aiba înscrise de catre întocmitor
aceeasi serie si numar cu unicatul.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

15. În ordinul de circulatie emis într-o statie în care trenul, din cauza întârzierii, circula dintr-o zi în alta, se mentioneaza doar data reala de plecare a trenului din
statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

16. În ordinul de circulatie emis într-o statie în care trenul, din cauza întârzierii, circula dintr-o zi în alta, se mentioneaza data reala de plecare precedata de data în
care trebuia sa plece trenul din statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

17. În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de calatori se înscriu toate conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, pâna la prima
statie în care trenul are oprire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

18. În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa, restrictiile de viteza care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, se înscriu pe întreaga distanta de
avizare a trenului respectiv.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

19. În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa, restrictiile de viteza care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, se înscriu pâna la prima statie în
care trenul opreste.
Raspunsuri:
.Adevarat; Fals

20. În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa, restrictiile de viteza care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, se înscriu pâna la prima statie în
care trenul are oprire conform mersului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

21. Ori de câte ori este necesar sa se aduca în scris în statiile din parcurs, la cunostinta mecanicului alte conditii de circulatie, iar acestia sunt deja în posesia unui
ordin de circulatie din care nu s-au consumat toate conditiile, acesta se va retrage si se va atasa la duplicatul noului ordin de circulatie emis.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

22. În cazul opririi unui tren într-o statie în care nu este prevazuta oprirea, ordinul de circulatie emis nu se va retrage si va ramâne valabil, în continuare, atunci
când conditiile de circulatie se schimba pâna la statia în care trenul urmeaza sa opreasca.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

23. În cazul în care trenul circula cu multipla tractiune, unicatul ordinului de circulatie se înmâneaza mecanicului care conduce trenul si câte o copie celorlalti
mecanici, cu semnaturi de primire aplicate pe exemplarul care ramâne la carnetul celui care le emite.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

24. Documentul însotitor al trenului, prin care se aduce la cunostinta mecanicului trenului sau sefului de tren, dupa caz, date necesare în legatura cu frânarea
trenului respectiv, este nota de frâne.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

25. Nota de frâne este document însotitor al trenului.


Raspunsuri:
Adevarat; Fals

26. Aratarea vagoanelor este document însotitor al trenului.


Raspunsuri:
Adevarat; Fals

27. În aratarea vagoanelor trenului, personalul operatorului feroviar nu va mentiona valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frâna automata si de mâna
defecte sau izolate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals
2
28. Înainte de expedierea trenului din statie, IDM este obligat sa verifice, folosind datele înscrise în aratarea vagoanelor trenului, daca masa reala de mentinere pe
loc cu frâne de mâna este mai mare sau cel putin egala cu masa necesara de mentinere pe loc cu frâne de mâna.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

29. Mersul trenurilor de calatori si de marfa sunt prevazute în:


Raspunsuri:
A) Tabloul de circulatie al trenurilor de calatori.
B) Livretele cu mersul trenurilor.
C) Programul de circulatie periodic al trenurilor de calatori si de marfa.

30. Trenurile suplimentare pot circula, atunci când necesitatile de transport impun acest lucru si se prevad în:
Raspunsuri:
A) Graficele de circulatie ale trenurilor de calatori si de marfa, dupa caz.
B) Livretele de mers ale trenurilor de calatori si de marfa dupa caz.
C) Mersuri întocmite cu ocazia punerii lor în circulatie.

31. Trenurile care circula dupa mersuri întocmite cu ocazia punerii lor în circulatie, sau în conditiile de circulatie ale unor trenuri prevazute în livretele cu mersul
trenurilor, sunt:
Raspunsuri:
A) Trenuri suplimentare
B) Trenuri de marfa sau calatori
C) Trenuri mixte

32. Pentru stabilirea prioritatii în circulatie, trenurile de serviciu puse in circulatie pentru restabilirea circulatiei trenurilor, vor circula, astfel:
Raspunsuri:
A) Rangul II
B) Rangul I
C) Peste orice rang

33. Indicatia de verde-clipitor, fara indicatii de viteza la semnalele de intrare, parcurs sau de iesire de la linia directa pe sectii cu BLA cu patru indicatii, arata ca:
Raspunsuri:
A) Semnalul urmator ordona oprirea
B) Semnalul care urmeaza dupa semnalul urmator ordona oprirea
C) Semnalul urmator este pe liber cu viteza indicata la indicatorul luminos de viteza

34. Indicatoarele luminoase de viteza-folosite în semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteza-în functie de culoarea cifrelor, se împart în:
Raspunsuri:
A) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare verde si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare rosie
B) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare rosie si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare alba
C) Indicator luminos de viteza cu cifre de culoare alba si indicator luminos prevestitor de viteza cu cifre de culoare galbena

35. Utilizati corespunzator indicatiile semnalelor acustice în functie de felul lor:


Premiza
i1) "Pornire"
i2) "Pericol"
i3) "Agentul de la urma trenului sa plece la acoperirea obstacolului"
i4) "Slabeste frâna"
Pereche
r1) acest semnal se da daca trenul s-a oprit în linie curenta si pericliteaza circulatia pe linia vecina.
r2) acest semnal se da la pornirea trenului, în locul semnalului "atentie", daca trenul este frânat de mâna sau mixt.
r3) înseamna trei sunete scurte, repetate, date cu fluierul
r4) se da cu fluierul locomotivei la fel ca si semnalul "atentie"
r5) se da în cazul în care trebuie micsorata mult viteza trenului
r6) se da în cazul în care trenul trebuie oprit: -trei sunete scurte
[22716550] Raspunsuri:
A) (i1-r2) (i2-r1) (i3-r6) (i4-r5)
B) (i1-r6) (i2-r5) (i3-r3) (i4-r1)
C) (i1-r4) (i2-r3) (i3-r1) (i4-r2)

36. Trenurile automotoare la semnalul "înainte" se deplaseaza cu postul de conducere înainte, iar la semnalul "înapoi" se misca în sens invers indiferent de faptul
ca trage sau împinge.
Raspunsuri:
Adevarat;
Fals

37. În cazul locomotivelor electrice sau diesel, la care sunt atasate si vagoane, semnalul "înainte" se da daca locomotiva trebuie sa se deplaseze în sensul postului
la care nu sunt cuplate vagoanele.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

3
38. În cazul locomotivelor electrice sau diesel, la care sunt atasate si vagoane, semnalul "înainte" se da daca locomotiva trebuie sa se deplaseze în sensul opus
postului la care sunt cuplate vagoanele.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

39. În cazul locomotivelor electrice sau diesel, la care sunt atasate si vagoane, semnalul "înapoi" se da daca locomotiva trebuie sa se deplaseze în sensul postului la
care sunt cuplate vagoanele.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

40. În cazul locomotivelor diesel hidraulice, la semnalul "înainte" se deplaseaza spre partea unde se afla motorul diesel, iar la semnalul "înapoi" în sensul invers.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

41. În cazul locomotivelor diesel hidraulice, la semnalul "înapoi" se deplaseaza spre partea cea mai lunga a locomotivei masurata de la cabina de conducere, iar la
semnalul "înainte" în sensul invers.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

42. Cum se da semnalul "trecerea fara oprire" de catre I. D. M. în statiile fara semnal de iesire atât ziua cât si noaptea?
Raspunsuri:
A)
B)
C)

43. Ce este un transport negabaritic?


Raspunsuri:
A) Un transport este negabaritic atunci când vagonul trece fara sa atinga un semnal întâlnit în cale;
B) Un transport este negabaritic atunci când greutatea maxima pe metru liniar, admisa de linie este depasita pe ruta de circulatie a acestui transport;
C) Un transport este negabaritic atunci când conturul geometric transversal limita al gabaritului CFR de vagon este depasit, într-un punct sau mai multe, de
conturul geometric transversal majorat cu sporul în curbe al transportului respectiv;

44. Circulatia trenurilor prevazute în graficul de circulatie si a celor suplimentare se aduce la cunostinta personalului interesat, prin livretele cu mersul trenurilor;
prin programul de circulatie, periodic.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

45. Circulatia timpurie si suprimarea opririi trenurilor de marfa, în statiile la care semnalul de intrare da indicatii asupra semnalului de iesire, se face în baza
indicatiei de liber a semnalului de iesire. În aceste cazuri nu mai este necesara avizarea mecanicului prin ordin de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

46. Posturile de macazuri din statie si din linie curenta trebuie sa fie deservite numai de impiegati de miscare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

47. La posturile de macazuri deservite numai de acari, comanda se primeste prin telefon de catre acar, direct de la IDM dispozitor.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

48. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
Raspunsuri:
A) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din statia cap de sectie.
B) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, când agentul unui punct de sectionare sau post de macazuri în linie curenta nu raspunde la apelul
operatorului de circulatie sau când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare.
C) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, când agentul post de bariera în linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie

49. Ce se înscrie in ordinul de circulatie înmânat mecanicului din capul trenului, in cazul remorcarii trenului si cu locomotive împingatoare sau intercalate?
Raspunsuri:
A) Trebuie sa fie încunostiintat ca are si alte locomotive de remorcare in compunerea trenului, distanta pe care circula, precum si daca locomotive împingatoare
este sau nu legata la tren si frâna.
B) Trebuie sa fie încuno?tin?at de numarul locomotivelor de remorcare, seria si pozi?ia acestora in tren, distanta pe care circula, precum si daca locomotive
împingatoare este sau nu legata la tren si frâna.
C) Trebuie sa fie încuno?tin?at de numarul locomotivelor de remorcare si distanta pe care circula

50. De catre cine se întocmeste Ordinul de circulatie?


Raspunsuri:
A) IDM dispozitor; IDM exterior sau alt agent prevazut in PTE, din ordinul acestuia, caz în care întocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru
colationare cu IDM dispozitor; Agentul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie; în acest caz
agentul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu operatorul de circulatie; seful de tren, în cazurile stabilite în reglementarile specifice.
B) IDM dispozitor; IDM exterior sau alt agent din aceeasi subunitate cu IDM dispozitor, din ordinul acestuia, caz în care întocmitorul repeta continutul ordinului
de circulatie, pentru colationare cu IDM dispozitor; Agentul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, din dispozitia scrisa a operatorului
4
de circulatie; în acest caz agentul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu operatorul de circulatie; seful de tren, în cazurile stabilite în
reglementarile specifice.
C) Seful de statie sau IDM dispozitor, din ordinul acestuia, caz în care întocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu seful statiei;
Agentul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie; în acest caz agentul repeta continutul
ordinului de circulatie, pentru colationare cu operatorul de circulatie; seful de tren sau seful de manevra, în cazurile stabilite în reglementarile specifice.

51. Ordinul de circulatie se întocmeste de catre IDM dispozitor; IDM exterior sau alt agent din aceeasi subunitate cu IDM dispozitor, din ordinul acestuia, caz în
care întocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu IDM dispozitor; agentul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei
trenurilor, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

52. În cazul remorcarii trenului si cu locomotiva împingatoare sau intercalata, mecanicul locomotivei din capul trenului trebuie sa fie incunostintat de numarul
locomotivelor de remorcare, seria si pozitia acestora in tren, distanta pe care circula, precum si daca locomotive împingatoare este sau nu legata la tren si frâna.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

53. In cazul in care trenul circula cu multipla tractiune unicatul ordinului de circulatie se înmâneaza mecanicului care conduce trenul si cate o copie celorlalti
mecanici, cu semnaturi de primire aplicate pe exemplarul care ramâne la carnet.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

54. Restrictiile de viteza si conditiile de circulatie transmise întocmitorului ordinului de circulatie de catre IDM dispozitor se trec direct in ordinul de circulatie,
dupa care întocmitorul repeta întregul continut pentru colationare.
Raspunsuri:
Adevarat; .Fals

55. Restrictiile de viteza care trebuie aduse la cunostinta mecanicului prin ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula în
conditiile acestora se înscriu pentru întreaga distanta de avizare iar statiile cap de sectie care avizeaza restrictiile de viteza catre mecanicii trenurilor de marfa se
stabilesc de catre structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare odata cu schimbarea mersului de tren
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

56. In ordinul de circulatie înmânat mecanicului locomotivei împingatoare nelegata la tren, care dupa împingerea trenului pana la locul fixat din linie curenta
urmeaza sa se înapoieze in statia de expediere se mentioneaza conditiile de circulatie prin împingere a trenului, locul de unde urmeaza sa se înapoieze din linie
curenta si eventualele conditii de circulatie la înapoiere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

57. In ordinul de circulatie înmânat mecanicului locomotivei împingatoare nelegata la tren, care dupa împingerea trenului pana la locul fixat din linie curenta
urmeaza sa se înapoieze in statia de expediere se mentioneaza ora de retragere în statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

58. Ordinul de circulatie se întocmeste, de regula, în doua exemplare, prin calchiere, completându-se citet cu cerneala sau cu pasta albastra/neagra, fara
modificari sau corecturi având stampila subunitatii emitente si semnatura întocmitorului iar înmânarea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre
primitor a duplicatului - exemplar care ramâne la carnet.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

59. Ordinul de circulatie se întocmeste, de regula, într-un exemplar care se înmâneaza mecanicului de locomotiva, completându-se citet cu cerneala sau cu pasta
albastra/neagra, fara modificari sau corecturi având stampila subunitatii emitente, numele prenumele si semnatura întocmitorului iar înmânarea ordinului de
circulatie se face dupa semnarea de catre primitor a unicatului si a duplicatului - exemplar care ramâne la carnet
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

60. Ordinul de circulatie este un formular tipizat si înseriat, prin care se aduc în scris, la cunostinta mecanicului si dupa caz, conducatorului manevrei, conditii în
legatura cu circulatia trenurilor si/sau executarea manevrei
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

61. Ce se înscrie in ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula in conditiile acestora?
Raspunsuri:
A) restrictiile de viteza si conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului pana la prima statie cu oprire;
B) restrictiile de viteza si conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului pentru întreaga distanta de avizare;
C) restrictiile de viteza si conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului pana la prima statie din parcurs;

62. De catre cine se înmâneaza mecanicului ordinul de circulatie la trenurile de marfa?


Raspunsuri:
A) Revizorul tehnic de vagoane.
B) Seful de statie.
C) IDM exterior sau de catre alt agent al administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare stabilit in PTE, din ordinul IDM dispozitor.

5
63. Ordinul de circulatie la trenurile de calatori si mixte se înmâneaza mecanicului de catre IDM care expediaza trenul.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

64. In ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de calatori se înscriu toate conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, pana la prima
statie in care trenul are oprire, conform mersului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

65. Restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise întocmitorului ordinului de circulatie de catre IDM dispozitor sau de catre IDM localist din
ordinul IDM dispozitor se trec direct in ordinul de circulatie, dupa care întocmitorul repeta întregul continut pentru colationare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

66. In cazul in care ordinul de circulatie trebuie întocmit in mai multe exemplare se folosesc exemplarele care se gasesc in continuare in carnet iar copiile întocmite
trebuie sa aiba înscrise de catre întocmitor aceeasi serie si numar cu unicatul, iar eventualul duplicat care ramâne necompletat se anuleaza
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

67. Macazurile si sabotii de deraiere la manevra se manipuleaza de catre acar, revizorul de ace sau IDM, la cererea conducatorului manevrei.
Raspunsuri:
Adevarat Fals

68. Cum se procedeaza în cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare?
Raspunsuri:
A) Responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii, respectiv responsabilul SC al lucrarii de scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, solicita - prin înscriere
în RRLISC - catre IDM din una din statiile vecine între care se închide linia curenta, efectuarea închiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune a liniei de
contact;
B) Responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii, respectiv responsabilul SC al lucrarii de scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, solicita - prin înscriere în
registrul de dispozitii - catre IDM din una din statiile interesate între care se închide linia curenta, efectuarea închiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub
tensiune a liniei de contact;
C) Responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii, respectiv responsabilul SC al lucrarii de scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, solicita - prin înscriere în
condica portativa - catre IDM din una din statiile vecine între care se închide linia curenta, efectuarea închiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune a
liniei de contact;

69. Ce face IDM dupa ce responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii, respectiv responsabilul SC al lucrarii de scoaterea de sub tensiune a liniei de contact,
solicita - prin înscriere în RRLISC închiderea liniei curente?
Raspunsuri:
A) IDM înscrie în RRLISC citet numele, semneaza si noteaza ora, dupa care înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de
închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact;
B) IDM înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", semneaza mentionând citet numele, noteaza ora, dupa care înscrie în registrul de dispozitii RC si
transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact;
C) IDM înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", semneaza mentionând ora, dupa care înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de
circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact;

70. În toate cazurile, deschiderea liniei curente se face în urmatoarele conditii?


Raspunsuri:
A) dupa primirea comunicarii scrise privind terminarea lucrarii din partea executantului autorizat, responsabilul SC al subunitatii de întretinere a caii sau
împuternicitul sau în functie de cel putin sef de sectie face personal revizia liniei cu privire la asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, dupa care avizeaza
terminarea lucrarilor si retragerea utilajelor sau trenului de lucru prin telefonograma sau prin înscriere în RRLISC al uneia din statiile vecine, precizând data si ora
de la care circulatia trenurilor se poate relua, asigurarea gabaritului în zona lucrarii, viteza de circulatie maxima admisa, precum si alte eventuale conditii de
siguranta a circulatiei;
B) dupa primirea comunicarii scrise privind terminarea lucrarii din partea executantului autorizat, responsabilul SC al subunitatii de întretinere a caii sau
împuternicitul sau în functie de cel putin picher, face personal revizia liniei cu privire la asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, dupa care avizeaza
terminarea lucrarilor si retragerea utilajelor sau trenului de lucru prin telefonograma din condica portativa sau prin înscriere în RRLISC al uneia din statiile vecine,
precizând data si ora de la care circulatia trenurilor se poate relua, asigurarea gabaritului în zona lucrarii, viteza de circulatie maxima admisa, precum si alte
eventuale conditii de siguranta a circulatiei;
C) dupa primirea comunicarii scrise privind terminarea lucrarii din partea executantului autorizat, responsabilul SC al subunitatii de întretinere a caii sau
împuternicitul sau în functie de cel putin picher, face personal revizia liniei cu privire la asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, dupa care avizeaza
terminarea lucrarilor si retragerea utilajelor sau trenului de lucru prin telefonograma sau prin înscriere în RRLISC al uneia din statiile vecine, precizând data si
ora de la care circulatia trenurilor se poate relua, asigurarea gabaritului în zona lucrarii, viteza de circulatie maxima admisa, precum si alte eventuale conditii
de siguranta a circulatiei;

71. În toate cazurile, deschiderea liniei curente se face în urmatoarele conditii?


Raspunsuri:
A) dupa terminarea lucrarilor la instalatiile SCB, IFTE, sau TC care nu afecteaza integritatea liniei si/sau a lucrarilor de arta, deschiderea liniei curente se face pe
baza avizului asupra terminarii lucrarilor, retragerea utilajelor sau trenului de lucru si asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, dat prin telefonograma si
prin înscriere în RRLISC al uneia din statiile vecine de catre sefii subunitatilor de întretinere a instalatiilor SCB, IFTE sau TC sau de catre împuternicitii acestora în
functie de cel putin electromecanic;
B) dupa terminarea lucrarilor la instalatiile SCB, IFTE, sau TC care nu afecteaza integritatea liniei si/sau a lucrarilor de arta, deschiderea liniei curente se face pe
baza avizului asupra terminarii lucrarilor, retragerea utilajelor sau trenului de lucru si asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, dat prin telefonograma din
condica portativa si prin înscriere în RRLISC al uneia din statiile vecine de catre sefii subunitatilor de întretinere a instalatiilor SCB, IFTE sau TC sau de catre
împuternicitii acestora în functie de cel putin electromecanic;
6
C) dupa terminarea lucrarilor la instalatiile SCB, IFTE, sau TC care nu afecteaza integritatea liniei si/sau a lucrarilor de arta, deschiderea liniei curente se face pe
baza avizului asupra terminarii lucrarilor, retragerea mijloacelor de interventie sau trenului de lucru si asigurarea conditiilor de siguranta circulatiei, dat prin
telefonograma si prin înscriere în RRLISC al uneia din statiile vecine de catre sefii subunitatilor de întretinere a instalatiilor SCB, IFTE sau TC sau de catre
împuternicitii acestora în functie de cel putin electromecanic;

72. Ce face IDM imediat dupa deschiderea liniei curente?


Raspunsuri:
A) IDM dispozitor transmite posturilor din subordine - daca exista - dispozitia pentru deschiderea liniei curente si pentru ridicarea discurilor rosii; în statiile
înzestrate cu instalatii CED sau CE în care nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta
închisa, prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie, IDM transmite dispozitie scrisa cu numar si ora pentru
ridicarea discurilor rosii, agentilor autorizati ai executantului lucrarii.
B) IDM dispozitor transmite posturilor din subordine - daca exista - dispozitia pentru deschiderea liniei curente si pentru ridicarea discurilor rosii; în statiile
înzestrate cu instalatii CED sau CE în care nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia
curenta închisa, prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie, IDM transmite dispozitia pentru ridicarea
discurilor rosii, agentilor autorizati ai executantului lucrarii.
C) IDM dispozitor transmite posturilor din subordine - daca exista - dispozitia pentru deschiderea liniei curente si pentru ridicarea discurilor rosii; în statiile
înzestrate cu instalatii CED sau CE în care nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta
închisa, prevazute în reglementarile specifice în vigoare din fiecare statie, IDM transmite dispozitia pentru ridicarea discurilor rosii, agentilor autorizati ai
executantului lucrarii.

73. Cum procedeaza IDM, pe baza înscrierii facute în RRLISC de responsabilul SC al lucrarii?
Raspunsuri:
A) înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora, numele si prenumele citet; verifica daca sunt respectate conditiile din telegrama
de aprobare; înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniilor, în cazul închiderii liniilor de
primire/expediere;
B) înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora; verifica daca sunt respectate conditiile din telegrama de aprobare; înscrie în registrul
de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniilor, în cazul închiderii altor linii decât de primire/expediere;
C) înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora; verifica daca sunt respectate conditiile din telegrama de aprobare; înscrie în registrul
de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniilor, în cazul închiderii liniilor de primire/expediere;

74. Cum se procedeaza în cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare,
în cazul în care legaturile telefonice cu operatorul de circulatie sunt întrerupte?
Raspunsuri:
A) Închiderea liniei se aproba de catre IDM din statia cu sens de prioritate, prin dispozitia scrisa data statiei vecine;
B) Închiderea liniei se aproba de catre IDM din statia unde s-a facut înscrierea de catre responsabilul/responsabilii SC al/ai lucrarii, prin dispozitia scrisa data statiei
vecine;
C) Închiderea liniei se aproba de catre IDM din statia cu sens fara prioritate, prin dispozitia scrisa data statiei vecine;

75. Cum se face ridicarea si amplasarea discurilor rosii, pentru circulatia trenului de lucru si a utilajelor pe linie curenta închisa?
Raspunsuri:
A) Din dispozitia verbala a IDM transmisa posturilor din subordine - daca acestea exista - sau agentilor autorizati pentru amplasarea-ridicarea si supravegherea
discurilor rosii mobile nominalizati în RRLISC de catre responsabilul SC al lucrarii;
B) Din dispozitia scrisa a IDM transmisa posturilor din subordine - daca acestea exista - sau agentilor autorizati pentru amplasarea-ridicarea si supravegherea
discurilor rosii mobile nominalizati în RRLISC de catre responsabilul SC al lucrarii;
C) Din dispozitia scrisa a IDM transmisa posturilor din subordine - daca acestea exista - sau responsabilului SC al lucrarii;

76. În telegrama de aprobare a închiderii de linie si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact se poate stabili, daca este necesar, supravegherea activitatii
de circulatie a trenurilor si de manevra a vehiculelor feroviare, de catre seful statiei sau/si de catre alt personal cu responsabilitati în siguranta circulatiei.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

77. În telegrama de aprobare a închiderii de linie si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact se poate stabili, daca este necesar, supravegherea activitatii
de circulatie a trenurilor si de manevra a vehiculelor feroviare, de catre IDM dispozitor.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

78. În cazul în care IDM a primit o comunicare privind necesitatea închiderii accidentale a liniei curente si/sau scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de
contact, acesta este obligat sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei si personalul de întretinere a caii în functie de cel
putin sef de echipa, respectiv personalul IFTE - electromecanic sau dispecerul energetic feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

79. În cazul în care IDM a primit o comunicare privind necesitatea închiderii accidentale a liniei curente si/sau scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de
contact, acesta este obligat sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei si pe IDM din sta?iile vecine.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

80. Pe liniile electrificate, începerea lucrarilor la cale se face dupa confirmarea în scris data de personalul de electrificare, ca linia de contact este scoasa de sub
tensiune si este legata la pamânt, în cazul lucrarilor de cale prevazute cu scoaterea de sub tensiune.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

7
81. Pe liniile electrificate, începerea lucrarilor la cale se face dupa confirmarea în scris data de personalul de electrificare în functie de cel putin sef de district, ca
linia de contact este scoasa de sub tensiune si este legata la pamânt, în cazul lucrarilor de cale fara scoaterea de sub tensiune.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

82. Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE se restrictioneaza si se semnalizeaza conform reglementarilor specifice în vigoare,
în cazul în care nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta închisa, prevazute în
instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

83. Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE se restrictioneaza si se semnalizeaza conform prevederilor din PTE, în cazul în care
nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta închisa, prevazute în instructiunile de
manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

84. În cazul închiderii planificate a liniilor din statie, responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii înscrie în RRLISC aflat la biroul de miscare, lucrarile care se
executa si linia care se închide, precizând numarul si data telegramei de aprobare, intervalul de timp în care se executa lucrarea, precum si eventualele conditii
suplimentare privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata închiderii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

85. În cazul închiderii planificate a liniilor din statie, responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii înscrie în RRLISC aflat la biroul de miscare, lucrarile care se
executa si linia care se închide, precizând numarul si data telegramei de aprobare, ora la care se executa lucrarea, precum si eventualele conditii suplimentare
privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata închiderii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

86. La lucrarile care se executa la aparatele de cale prevazute cu încuietori cu chei sau centralizate, din statie si/sau din linie curenta, pentru care închiderea liniei a
fost ceruta atât de catre personalul de întretinere a caii, cât si de personalul de întretinere a instalatiilor, deschiderea liniei/liniilor pentru circulatia trenurilor se
face - numai în comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin înscriere în RRLISC, de catre personalul de întretinere a caii
în functie de cel putin sef district si de catre personalul de întretinere a instalatiilor în functie de cel putin electromecanic.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

87. La lucrarile care se executa la aparatele de cale prevazute cu încuietori cu chei sau centralizate, din statie si/sau din linie curenta, pentru care închiderea liniei a
fost ceruta atât de catre personalul de întretinere a caii, cât si de personalul de întretinere a instalatiilor, deschiderea liniei/liniilor pentru circulatia trenurilor se
face - numai în comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin înscriere în RRLISC, de catre personalul de întretinere a caii
în functie de cel putin sef de echipa si de catre personalul de întretinere a instalatiilor în functie de cel putin montator SCB.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

88. Operatorul de circulatie da dispozitie IDM din statiile adiacente liniei curente închise, de închidere a liniei si de blocare a parcursurilor de circulatie catre linia
curenta închisa, în statiile prevazute cu acest sistem conform reglementarilor specifice.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

89. Operatorul de circulatie da dispozitie IDM din statiile adiacente liniei curente închise, de închidere a liniei si de blocare a parcursurilor de circulatie catre linia
curenta închisa, în statiile prevazute cu acest sistem conform prevederilor din PTE.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

90. Lucrarile pe linia curenta închisa încep, numai dupa ce responsabilul cu siguranta circulatiei pentru lucrarea respectiva, a primit confirmarea/blocarii
parcursurilor de circulatie catre linia curenta închisa în ambele statii adiacente liniei curente închise si a semnat în RRLISC de luare la cunostinta a dispozitiei de
închiderea liniei,
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

91. Lucrarile pe linia curenta închisa încep, numai dupa ce responsabilul cu siguranta circulatiei pentru lucrarea respectiva, a primit confirmarea/blocarii
parcursurilor de circulatie catre linia curenta închisa în ambele statii adiacente liniei curente închise si a semnat în registrul unificat de cai libere si comenzi miscare
de luare la cunostinta a dispozitiei de închiderea liniei.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

92. Acoperirea portiunii de linie curenta închisa, când nu se utilizeaza sistemul de blocare a parcursurilor de circulatie sau a lniei din statie închisa se realizeaza de
catre agentii autorizati de semnalizare ai executantului lucrarii, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

93. Acoperirea portiunii de linie curenta închisa, când nu se utilizeaza sistemul de blocare a parcursurilor de circulatie sau a liniei din statie închisa se realizeaza de
catre acarii de la posturile exterioare.
Raspunsuri:
8
Adevarat; Fals

94. În cazul în care conducatorul lucrarilor constata ca, din motive obiective, se depaseste închiderea de linie prognozata, avizeaza responsabilul cu SC din sectia
de întretinere a caii sau a instalatiilor si pe IDM din una din statiile vecine despre întârziere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

95. În cazul în care conducatorul lucrarilor constata ca, din motive obiective, se depaseste închiderea de linie prognozata, avizeaza responsabilul cu SC din sectia
de întretinere a caii sau a instalatiilor si pe?eful sta?iei din statia unde a facut înscrierea despre întârziere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

96. În cazul în care IDM a primit o comunicare privind necesitatea închiderii accidentale a liniei curente si/sau scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de
contact, acesta este obligat:
Raspunsuri:
A) Sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, IDM din sta?iile vecine si personalul de întretinere a caii în functie de cel putin sef de echipa,
respectiv personalul IFTE - electromecanic sau dispecerul energetic feroviar;
B) Sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei si personalul de întretinere a caii în functie de cel putin sef de district, respectiv
personalul IFTE - electromecanic sau dispecerul energetic feroviar;
C) Sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei sau înlocuitorul acestuia si personalul de întretinere a caii în functie de cel
putin sef de echipa, respectiv personalul IFTE - electromecanic sau dispecerul energetic feroviar;

97. Cum se procedeaza în cazul închiderii planificate a liniilor din statie?


Raspunsuri:
A) Responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii înscrie în RRLISC aflat la biroul de miscare, lucrarile care se executa si linia care se închide, precizând numarul si
data telegramei de aprobare, ora pâna la care se executa lucrarea, precum si eventualele conditii suplimentare privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra
vehiculelor feroviare pe durata închiderii;
B) Responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii înscrie în RRLISC aflat la biroul de miscare, lucrarile care se executa si linia care se închide, precizând numarul
si data telegramei de aprobare, intervalul de timp în care se executa lucrarea, precum si eventualele conditii suplimentare privind efectuarea circulatiei
trenurilor si manevra vehiculelor feroviare pe durata închiderii;
C) Responsabilul SC al lucrarii de întretinere a caii înscrie în RRLISC aflat la biroul de miscare, lucrarile care se executa si linia care se închide, precizând numarul
telegramei de aprobare, intervalul de timp în care se executa lucrarea, precum si eventualele conditii speciale privind efectuarea circulatiei trenurilor si manevra
vehiculelor feroviare pe durata închiderii.

98. Cum se procedeaza în cazul închiderii planificate a liniilor din statie?


Raspunsuri:
A) dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind aprobarea închiderii liniilor de primire-expediere, IDM înscrie în RRLISC, pe rând liber, ca operatorul
de circulatie a aprobat cererea de închidere a liniilor de primire-expediere, mentionând numarul dispozitiei de aprobare, ora efectiva de la care se poate începe
lucrarea, semneaza, scrie numele citet si noteaza ora, dupa care da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru închiderea liniei (daca aceste posturi exista); cel
care a solicitat efectuarea închiderii înscrie în RRLISC mentiunea "Luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora luarii la cunostinta.
B) dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind aprobarea închiderii liniilor de primire-expediere, IDM înscrie în RRLISC, pe rând liber, ca operatorul
de circulatie a aprobat cererea de închidere a liniilor de primire-expediere, mentionând numarul dispozitiei de aprobare, intervalul de timp cât se executa lucrarea,
semneaza si noteaza ora, dupa care da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru închiderea liniei (daca aceste posturi exista); cel care a solicitat efectuarea
închiderii înscrie în RRLISC mentiunea "Luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora luarii la cunostinta.
C) dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind aprobarea închiderii liniilor de primire-expediere, IDM înscrie în RRLISC, pe rând liber, ca
operatorul de circulatie a aprobat cererea de închidere a liniilor de primire-expediere, mentionând numarul dispozitiei de aprobare, ora efectiva de la care se
poate începe lucrarea, semneaza si noteaza ora, dupa care da dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru închiderea liniei (daca aceste posturi exista); cel
care a solicitat efectuarea închiderii înscrie în RRLISC mentiunea "Luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora luarii la cunostinta.

99. Cum procedeaza IDM, pe baza înscrierii facute în RRLISC de responsabilul SC al lucrarii?
Raspunsuri:
A) Înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora, numele si prenumele citet; verifica daca sunt respectate conditiile din telegrama de
aprobare; înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniilor, în cazul închiderii liniilor de primire/expediere;
B) Înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora; verifica daca sunt respectate conditiile din telegrama de aprobare; înscrie în registrul
de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniilor, în cazul închiderii altor linii decât de primire/expediere;
C) Înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", semneaza si noteaza ora; verifica daca sunt respectate conditiile din telegrama de aprobare; înscrie în
registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniilor, în cazul închiderii liniilor de primire/expediere;

100. Ce masuri se iau când linia de cale ferata, linia de contact, instalatiile, tunelurile, podurile sau alte lucrari de arta devin impracticabile sau prezinta un pericol
iminent în circulatie?
Raspunsuri:
A) Trebuie avizat imediat seful de statie si I. D. M. pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mobile de oprire, conform reglementarilor specifice în
vigoare, iar lucrarile pentru înlaturarea defectelor constatate încep numai dupa apobarea gestionarului infrastructurii;
B) Trebuie luate imediat masuri pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mobile de oprire, conform reglementarilor specifice în vigoare, dupa
care se încep fara întârziere lucrarile pentru înlaturarea defectelor constatate;
C) Trebuie luate imediat masuri pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mobile de oprire, conform reglementarilor specifice în vigoare, iar lucrarile
pentru înlaturarea defectelor constatate încep numai cu apobarea?efului sta?iei;

101. Cum procedeaza IDM când a primit o comunicare privind necesitatea închiderii accidentale a lniei curente si/sau scoaterea accidentala de sub tensiune a
liniei de contact?
Raspunsuri:
A) Este obligat sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei si personalul de întretinere a caii în functie de cel putin sef de
echipa, respectiv personalul IFTE în functie de cel putin electromecanic sau dispecerul energetic feroviar;
9
B) Este obligat sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, IDM Dispozitor si personalul de întretinere a caii în functie de cel putin revizor
de cale, respectiv personalul IFTE în functie de cel putin electromecanic sau dispecerul energetic feroviar;
C) Este obligat sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei si personalul de întretinere a caii în functie de cel putin sef de
echipa, respectiv personalul IFTE în functie de cel putin montator sau operator energetic feroviar;

102. Cum procedeaza IDM când a primit o comunicare verbala de închiderea accidentala a uneia sau mai multor linii din statie?
Raspunsuri:
A) IDM pe baza comunicarii verbale opreste toata circulatia sau manevra trenurilor, transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri si din linie curenta, pentru
închiderea liniei / liniilor iar pentru liniile de primire -expediere avizeaza operatorul de circulatie si pe seful statiei;
B) IDM pe baza comunicarii verbale opreste circulatia si/sau manevra trenurilor, transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru închiderea liniei / liniilor
iar pentru liniile de primire -expediere avizeaza operatorul de circulatie si statia vecina;
C) IDM pe baza comunicarii verbale opreste circulatia si/sau manevra trenurilor, transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru închiderea liniei /
liniilor iar pentru liniile de primire -expediere avizeaza operatorul de circulatie si pe seful statiei;

103. Cum se procedeaza în cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare?
Raspunsuri:
A) IDM înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", dupa ce personalul de specialitate a facut înscrierea, semneaza mentionând citet numele, noteaza ora,
dupa care înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei
de contact;
B) IDM, dupa ce personalul de specialitate a facut înscrierea, semneaza mentionând citet numele, noteaza ora, dupa care înscrie în registrul de dispozitii RC si
transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact;
C) IDM înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", dupa ce personalul de specialitate a facut înscrierea, semneaza mentionând data si ora, dupa care
înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de
contact;

104. Cum se procedeaza în cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare?
Raspunsuri:
A) IDM din cele doua statii între care s-a aprobat efectuarea închiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune, dau dispozitie scrisa posturilor de macazuri
din subordine si posturilor de bariera din statie si din linie curenta pentru închiderea liniei curente, precum si pentru amplasarea si supravegherea discurilor rosii
mobile, cu mentionarea orei terminarii lucrarii;
B) IDM din cele doua statii între care s-a aprobat efectuarea închiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune, dau dispozitie scrisa posturilor de
macazuri din subordine si posturilor de bariera din statie si din linie curenta pentru închiderea liniei curente, precum si pentru amplasarea si supravegherea
discurilor rosii mobile, cu mentionarea intervalului de închidere si/sau scoatere de sub tensiune;
C) IDM din cele doua statii între care s-a aprobat efectuarea închiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune, dau dispozitie scrisa posturilor de miscare si
macazuri din subordine si posturilor de bariera din statie si din linie curenta pentru închiderea liniei curente, precum si pentru amplasarea si supravegherea
discurilor rosii mobile, cu mentionarea intervalului de închidere si/sau scoatere de sub tensiune.

105. Cum se procedeaza în cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare?
Raspunsuri:
A) Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE se acopera cu discuri rosii amplasate si supravegheate de catre agenti autorizati ai
executantului lucrarii dotati cu mijloace TC, acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie
spre linia curenta închisa, conform prevederilor din PTE;
B) Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE se acopera cu discuri rosii amplasate si supravegheate de catre agenti de la posturile
exterioarei, acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta închisa, conform
prevederilor din reglementarile în vigoare;
C) Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE se acopera cu discuri rosii amplasate si supravegheate de catre agenti autorizati
ai executantului lucrarii dotati cu mijloace TC, acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din
statie spre linia curenta închisa, prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie;

106. IDM care primeste comunicarile despre terminarea lucrarilor si redeschiderea liniei curente transmite operatorului de circulatie avizul de terminare a
lucrarilor si retragerea utilajelor sau trenului de lucru, înscris în RRLISC solicitând dispozitie pentru deschiderea liniei în conditiile stabilite în aviz.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

107. IDM care primeste comunicarile despre terminarea lucrarilor si deschiderea liniei curente transmite operatorului de circulatie avizul de terminare a lucrarilor
si retragerea mijloacelor de interventie sau trenului de lucru, înscris în registrul de dispozi?ii, solicitând dispozitie pentru deschiderea liniei în conditiile stabilite în
aviz.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

108. Dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind aprobarea închiderii liniilor de primire-expediere, IDM înscrie în RRLISC, pe rând liber, ca
operatorul de circulatie a aprobat cererea de închidere a liniilor de primire-expediere, mentionând numarul dispozitiei de aprobare, ora efectiva de la care se
poate începe lucrarea, semneaza si noteaza ora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

109. Dupa primirea dispozitiei operatorului de circulatie privind aprobarea închiderii liniilor de primire-expediere, IDM înscrie în RRLISC, pe rând liber, ca
operatorul de circulatie a aprobat cererea de închidere a liniilor de primire-expediere, mentionând numarul dispozitiei de aprobare, ora efectiva la care se termina
lucrarea, semneaza, înscrie numele citet si noteaza ora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

10
110. În toate cazurile, deschiderea liniilor din statie pentru circulatia trenurilor se face în baza avizului de terminare a lucrarilor înscris în RRLISC de catre
împuternicitul subunitatii de întretinere în functie de cel putin picher pentru liniile de primire-expediere, respectiv sef echipa pentru celelalte linii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

111. În toate cazurile, deschiderea liniilor din statie pentru circulatia trenurilor se face în baza avizului de terminare a lucrarilor înscris în RRLISC sau condica
portativa de catre împuternicitul subunitatii de întretinere în functie de cel putin picher pentru liniile de primire-expediere, respectiv sef district pentru celelalte
linii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

112. Dupa ce s-a înscris avizul de terminare a lucrarilor, IDM ia la cunostinta sub semnatura, continutul înscrierii, dupa care da posturilor de macazuri (în cazul în
care acestea exista) dispozitie scrisa pentru deschiderea liniei/liniilor, iar în cazul liniilor de primire-expediere, IDM avizeaza în scris operatorul de circulatie despre
terminarea lucrarilor mentionând si conditiile de circulatie stabilite.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

113. Dupa ce s-a înscris avizul de terminare a lucrarilor, IDM ia la cunostinta sub semnatura, continutul înscrierii, dupa care da posturilor de macazuri si de bariera
(în cazul în care acestea exista) dispozitie scrisa pentru deschiderea liniei/liniilor, iar în cazul liniilor de primire-expediere, IDM avizeaza si seful de statie despre
terminarea lucrarilor mentionând si conditiile de circulatie stabilite.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

114. Când linia de cale ferata, linia de contact, instalatiile, tunelurile, podurile sau alte lucrari de arta devin impracticabile sau prezinta un pericol iminent în
circulatie, trebuie luate imediat masuri pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mobile de oprire, conform reglementarilor specifice în vigoare,
dupa care se încep fara întârziere lucrarile pentru înlaturarea defectelor constatate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

115. Când linia de cale ferata, linia de contact, instalatiile, tunelurile, podurile sau alte lucrari de arta devin impracticabile sau prezinta un pericol iminent în
circulatie, trebuie luate imediat masuri pentru oprirea circulatiei si acoperirea liniei cu semnale mobile de oprire, conform reglementarilor specifice în vigoare, iar
lucrarile pentru înlaturarea defectelor constatate încep numai dupa aprobarea operatorului de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

116. În cazul în care IDM a primit o comunicare privind necesitatea închiderii accidentale a liniei curente si/sau scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de
contact, acesta este obligat sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, seful statiei si personalul de întretinere a caii în functie de cel
putin sef de echipa, respectiv personalul IFTE în functie de cel putin electromecanic sau dispecerul energetic feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

117. În cazul în care IDM a primit o comunicare privind necesitatea închiderii accidentale a lniei curente si/sau scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de
contact, acesta este obligat sa opreasca circulatia trenurilor, sa avizeze operatorul de circulatie, IDM Dispozitor si personalul de întretinere a caii în functie de cel
putin revizor de cale, respectiv personalul IFTE în functie de cel putin montator.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

118. Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalati CED si CE se restrictioneaza si se semnalizeaza conform reglementarilor specifice în vigoare, în
cazul în care nu se aplica alte sisteme de interzicere – restrictionare a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta închisa, prevazute în
instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

119. Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalati CED si CEM se restrictioneaza si se semnalizeaza conform reglementarilor specifice în vigoare,
în cazul în care nu se aplica alte sisteme de interzicere – restrictionare a efectuarii parcursurilor de expediere din statie spre linia curenta închisa, prevazute în
instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

120. Închiderea accidentala a uneia sau mai multor linii din statie, se aduce verbal la cunostinta IDM, apoi se înscrie în RRLISC de împuternicitul sectiei de
întretinere a caii sau a instalatilor, dupa caz.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

121. Închiderea accidentala a uneia sau mai multor linii din statie, se aduce verbal la cunostinta sefului de statie, apoi se înscrie în RUCLCM de împuternicitul
sectiei de întretinere a cai sau a instalatilor, dupa caz.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

122. IDM pe baza comunicarii verbale opreste circulatia si/sau manevra trenurilor, transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru închiderea liniei /
liniilor iar pentru liniile de primire -expediere avizeaza operatorul de circulatie si pe seful statiei.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals
11
123. IDM pe baza comunicarii verbale opreste circulatia si/sau manevra trenurilor, transmite dispozitie scrisa posturilor de macazuri pentru închiderea liniei /
liniilor iar pentru liniile de primire -expediere avizeaza operatorul de circulatie si statia vecina.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

124. În cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare, se procedeaza
astfel: IDM înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", dupa ce personalul de specialitate a facut înscrierea, semneaza mentionând citet numele, noteaza ora,
dupa care înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei
de contact.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

125. În cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare, se procedeaza
astfel: IDM înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", dupa ce personalul de specialitate a facut înscrierea, semneaza mentionând data si ora, dupa care
înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

126. Personalul autorizat trebuie sa ceara închiderea liniei curente si înscrie în RRLISC cererea de închidere a liniei, precizând ca acoperirea liniei curente închise se
face prin blocarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta închisa în statiile prevazute cu acest sistem.
[7294855676] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

127. Personalul autorizat trebuie sa ceara închiderea liniei curente si înscrie în RUCLCM cererea de închidere a liniei, precizând ca acoperirea liniei curente închise
se face prin blocarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta închisa în statiile prevazute cu acest sistem si cu balize avertizoare.
[8192872425] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

128. La folosirea sistemului de acoperire prin blocarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta închisa nu mai este necesara semnalizarea pe teren a portiunii
de linie curenta închise, cu exceptia cazului când se asteapta sa circule un vehicul feroviar pe linie curenta închisa.
[8295825700] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

129. La folosirea sistemului de acoperire prin blocarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta închisa este necesara?i semnalizarea pe teren a portiunii de
linie curenta închisa.
[8498555345] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

130. Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE se acopera cu discuri rosii amplasate si supravegheate de catre agenti autorizati ai
executantului lucrarii dotati cu mijloace TC, acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie
spre linia curenta închisa, prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta circulatiei din fiecare statie.
[5731855551] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

131. Iesirile în linie curenta închisa din statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE se acopera cu discuri rosii amplasate si supravegheate de catre agenti autorizati ai
executantului lucrarii dotati cu mijloace TC, acolo unde nu se aplica alte sisteme de interzicere (restrictionare) a efectuarii parcursurilor de expediere din statie
spre linia curenta închisa, conform prevederilor din PTE.
[5194889804] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

132. În cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare, se procedeaza
astfel: IDM din cele doua statii între care s-a aprobat efectuarea închiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune, dau dispozitie scrisa posturilor de
macazuri din subordine si posturilor de bariera din statie si din linie curenta pentru închiderea liniei curente, precum si pentru amplasarea si supravegherea
discurilor rosii mobile, cu mentionarea intervalului de închidere si/sau scoatere de sub tensiune.
[8868562647] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

133. În cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare, se procedeaza
astfel: IDM din cele doua statii între care s-a aprobat efectuarea închiderii liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune, dau dispozitie scrisa posturilor de
macazuri din subordine si posturilor de bariera din statie si din linie curenta pentru închiderea liniei curente, precum si pentru amplasarea si supravegherea
discurilor rosii mobile, cu mentionarea orei terminarii lucrarii.
[8193815186] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

134. În cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare, se procedeaza
astfel: IDM înscrie în RRLISC mentiunea "luat la cunostinta", dupa ce personalul de specialitate a facut înscrierea, semneaza mentionând citet numele, noteaza ora,
dupa care înscrie în registrul de dispozitii RC si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei
de contact.
[7395845591] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

12
135. În cazul închiderii planificate a liniei curente si/sau a scoaterii de sub tensiune a liniei de contact, în ziua fixata prin telegrama de aprobare, se procedeaza
astfel: IDM, dupa ce personalul de specialitate a facut înscrierea, semneaza mentionând citet numele, noteaza ora, dupa care înscrie în registrul unificat de cai
libere, comenzi?i mi?care si transmite operatorului de circulatie cererea de închidere a liniei curente si/sau de scoatere de sub tensiune a liniei de contact.
[7498471101] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

136. De catre cine se înscrie scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de contact?
[7653827483] Raspunsuri:
A) De personalul IFTE în functie de cel putin electromecanic.
B) De catre seful statiei.
C) De catre IDM exterior.

137. Ce masuri ia IDM în toate cazurile de închidere a liniei curente sau a liniei/liniilor din statie, dupa primirea dispozitiei de aprobare a închiderii si înscrierea
acesteia în RRLISC?
[4294827622] Raspunsuri:
A) Evidentiaza linia închisa folosind capacele vopsite în rosu si tablitele prevazute cu inscriptia "linia închisa" care se aplica pe butoane, manete sau tabloul de chei,
în functie de tipul instalatiei, în locul cel mai potrivit pentru a atrage atentia, respectiv ia masurile prevazute în prevederile din PTE;
B) Evidentiaza linia închisa folosind capacele vopsite în rosu si tablitele prevazute cu inscriptia "linia închisa" care se aplica pe butoane, manete sau tabloul de
chei, în functie de tipul instalatiei, în locul cel mai potrivit pentru a atrage atentia, respectiv ia masurile prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiilor
respective;
C) Evidentiaza linia închisa folosind capacele vopsite în negru si tablitele prevazute cu inscriptia "linia închisa" care se aplica pe butoane, manete sau tabloul de
chei, în functie de tipul instalatiei, în locul cel mai potrivit pentru a atrage atentia, respectiv ia masurile prevazute în reglementarile în vigoare;

138. Cum procedeaza IDM dupa ce s-a înscris avizul de terminare a lucrarilor si deschiderea liniilor din statie, altele decât cele de primire - expediere?
[7198484420] Raspunsuri:
A) IDM ia la cunostinta sub semnatura, continutul înscrierii, dupa care da posturilor de macazuri (în cazul în care acestea exista) dispozitie scrisa pentru
deschiderea liniei/liniilor;
B) IDM ia la cunostinta sub semnatura, continutul înscrierii, dupa care avizeaza în scris revizorul de sector;
C) IDM ia la cunostinta sub semnatura, continutul înscrierii, dupa care avizeaza în scris seful de statie;

139. Cum se face deschiderea liniei la lucrarile care se executa la aparatele de cale prevazute cu încuietori cu chei sau centralizate, din statie si/sau din linie
curenta, pentru care închiderea liniei a fost ceruta atât de catre personalul de întretinere a caii, cât si de personalul de întretinere a instalatiilor?
[7293838792] Raspunsuri:
A) Se face - numai în comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin înscriere în RRLISC, de catre personalul de întretinere
a caii în functie de cel putin sef de echipa si de catre personalul de întretinere a instalatiilor în functie de cel putin electromecanic;
B) Se face - numai în comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin înscriere în RRLISC, de catre personalul de
întretinere a caii în functie de cel putin sef district si de catre personalul de întretinere a instalatiilor în functie de cel putin electromecanic;
C) Se face - numai în comun - pe baza avizului scris privind terminarea lucrarilor, prin telefonograma sau prin înscriere în RRLISC sau condica portativa, de catre
personalul de întretinere a caii în functie de cel putin picher si de catre personalul de întretinere a instalatiilor în functie de cel putin electromecanic;

140. Închiderile liniei curente sau a liniilor din statie si/sau scoaterile de sub tensiune a liniei de contact pot fi: planificate sau accidentale.
[7495866301] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

141. Închiderile liniei curente sau a liniilor din statie si/sau scoaterile de sub tensiune a liniei de contact pot fi: programate, neprogramate si în pauze de circulatie.
[7598511773] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

142. Închiderea accidentala a uneia sau a mai multor linii din statie se aduce verbal la cunostinta IDM, apoi se înscrie în RRLISC de catre personalul de întretinere.
[5297365880] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

143. Închiderea accidentala a uneia sau a mai multor linii din statie se aduce verbal la cunostinta IDM, apoi se înscrie în RRLISC de catre personalul de întretinere în
functie de cel putin picher - sef de district.
[6846476601] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

144. Pe baza comunicarii verbale despre închiderea accidentala, IDM opreste circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, da dispozitie scrisa posturilor
de macazuri pentru închiderea liniei/liniilor; pentru liniile de primire-expediere IDM avizeaza operatorul de circulatie în scris si pe seful statiei.
[6298421165] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

145. Comunicarile prin mijloace TC privind deschiderea liniilor se înscriu de catre organele competente în condica portativa si se transmit catre IDM, care le înscrie
în RRLISC.
[6393951583] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

146. Scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de contact se înscrie în RRLISC de catre IDM, în statile înzestrate cu instalatii IFTE care se manipuleaza de catre
acesta, din dispozitia dispecerului energetic feroviar.
[5832921743] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

13
147. IDM înscrie în RRLISC mentiunea,, Luat la cunostinta,, semneaza mentionând citet numele, noteaza ora, dupa care înscrie în registrul de dispozitii RC si
transmite operatorului de circulatie închiderea liniei curente si/sau scoaterea de sub tensiune a liniei de contact.
[5294952222] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

148. Iesirile în linie curenta închisa, din statie se acopera conform reglementarilor specifice în vigoare.
[5397386682] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

149. Scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de contact se înscrie în RRLISC dupa caz, astfel: de personalul de întretinere a instalatiilor IFTE cu
responsabilitati în siguranta circulatiei în functie de cel putin electromecanic; de catre IDM, în statiile înzestrate cu instalatii IFTE care se manipuleaza de catre
acesta, din dispozitia scrisa a dispecerului energetic feroviar.
[6397442560] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

150. Deblocarea parcursurilor de circulatie catre linia curenta, care a fost închisa, se face de catre IDM din statile adiacente, numai dupa prinirea de la operatorul
de circulatie a dispozitiei de deschidere a liniei curente.
[2398052300] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

151. Avizarea la timp a paznicilor de bariera pentru închiderile planificate sau accidentale se face de IDM din statia de care apartine postul de bariera.
[2493984731] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

152. Scoaterea accidentala de sub tensiune a liniei de contact se înscrie în RRLISC dupa caz, astfel: de personalul de întretinere a instalatiilor IFTE cu
responsabilitati în siguranta circulatiei în functie de cel putin electromecanic; de catre IDM, în statiile înzestrate cu instalatii IFTE care se manipuleaza de catre
acesta, din dispozitia scrisa a dispecerului energetic feroviar.
[1192953860] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

153. Ce se mentioneaza în ordinul de circulatie în cazul în care trenul circula cu locomotiva împingatoare nelegata la tren, care dupa împingerea trenului pâna la
locul fixat din linie curenta urmeaza sa se înapoieze în statie?
[4826237622] Raspunsuri:
A) Conditiile de circulatie prin împingere a trenului, locul din care urmeaza sa se înapoieze din linie curenta si eventualele conditii de circulatie la înapoiere;
B) Conditiile de circulatie prin împingere a trenului, locul din care urmeaza sa se înapoieze din linie curenta si eventualele conditii de intrare în statie la înapoiere;
C) Conditiile de circulatie prin impingere a trenului, daca este sau nu legat la tren si frâna, locul din care urmeaza sa se înapoieze din linie curenta si eventualele
conditii de intrare în statie la înapoiere;

154. În ce cazuri nu se retrage ordinul de circula?ie de la mecanic?i ramâne valabil în continuare în cazul opririi unui tren într-o sta?ie în care nu are oprire?
[1497937800] Raspunsuri:
A) Atunci când condi?iile de circula?ie nu se schimba pâna la sta?ia în care urmeaza sa opreasca?i atunci când se emite un alt ordin de circula?ie, în care s-au
înscris condi?ii de circula?ie?i manevra cu caracter local;
B) Atunci când condi?iile de circula?ie se schimba pâna la sta?ia în care urmeaza sa opreasca?i atunci când se emite un alt ordin de circula?ie, în care s-au înscris
condi?ii de circula?ie?i manevra cu caracter local;
C) Atunci când condi?iile de circula?ie nu se schimba pâna la sta?ia în care urmeaza sa opreasca?i atunci când se emite un alt ordin de circula?ie, în care s-au
înscris restric?ii de viteza introduse dupa ce trenul a plecat din ultima sta?ie cu oprire;

155. Cum se procedeaza ori de câte ori este necesar sa se aduca în scris la cuno?tin?a mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte condi?ii de
circula?ie în sta?iile din parcurs?
[4393918511] Raspunsuri:
A) Daca ace?tia sunt deja în posesia unui ordin de circula?ie din care nu s-au consumat toate condi?iile înscrise, se emite un nou ordin de circula?ie în care se
precizeaza condi?iile de circula?ie din sta?ia respectiva.
B) Daca ace?tia sunt deja în posesia unui ordin de circula?ie din care nu s-au consumat toate condi?iile înscrise, se emite un nou ordin de circula?ie în care se
precizeaza condi?iile de circula?ie din dispozi?ia scrisa a operatorului de circula?ie;
C) Daca ace?tia sunt deja în posesia unui ordin de circula?ie din care nu s-au consumat toate condi?iile înscrise, se emite un nou ordin de circula?ie în care se
precizeaza condi?iile de circula?ie iar ordinul emis anterior se retrage?i se ata?eaza la duplicatul noului ordin emis.

156. In ce statii este obligat idm sa verifice inainte de expedierea trenului datele înscrise în aratarea vagoanelor trenului?
[3596148122] Raspunsuri:
A) Statia de compunere/formare a trenului; în statiile din parcurs în care este prevazuta oprirea trenului, în cazul în care se modifica compunerea trenului sau
în cazul în care în mod accidental în statia respectiva s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului; în prima
statie din parcurs, chiar daca trenul nu are prevazuta oprire, în cazul în care în mod accidental în linie curenta, s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau
mai multe vagoane din compunerea trenului.
B) Statia de compunere/formare a trenului; în statiile din parcurs în care este prevazuta oprirea trenului, în cazul în care în mod accidental în statia respectiva s-a
efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului; în prima statie din parcurs, chiar daca trenul nu are prevazuta oprire, în
cazul în care în mod accidental în linie curenta, s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului.
C) Statia de compunere/formare a trenului; în statiile din parcurs în care este prevazuta oprirea trenului, în cazul în care în mod accidental în statia respectiva s-a
efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului si s-a efectuat proba frinei; în prima statie din parcurs, chiar daca trenul
nu are prevazuta oprire, în cazul în care în mod accidental în linie curenta, s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea
trenului.

157. Cui preda documentele mecanicul trenului în statiile în care se schimba locomotiva trenului sau în cazul scoaterii locomotivei de pe tren, în statii fara
personal al operatorului de transport feroviar, precum si în statia finala?
14
[3611970430] Raspunsuri:
A) Personalului gestionarului infrastructurii feroviare;
B) Personalului administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, stabilit în PTE;
C) Agentului autorizat stabilit prin PTE;

158. Ce se inscrie in formularul "Nota de frâne?


[2397048650] Raspunsuri:
A) Se înscriu vagoanele cu frânele izolate sau defecte, si se evidentiaza prin marcarea cu "X" în caseta corespunzatoare, existenta în compunerea trenului, dupa
caz, a vagoanelor cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, a vagoanelor cu frâna automata nemoderabila la slabire, a vagoanelor cu frâna cu disc
precum si a vagoanelor cu roti mici pentru transport automobile; pe baza datelor din acest formular se calculeaza tonajul frânat real, respectiv procentul real
de masa frânata al trenului.
B) Se înscriu vagoanele cu frânele izolate sau defecte, si se evidentiaza prin marcarea cu "X" în caseta corespunzatoare, existenta în compunerea trenului, dupa caz,
a vagoanelor cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, a vagoanelor cu frâna automata nemoderabila la slabire, a vagoanelor cu frâna cu disc precum si a
vagoanelor cu roti mici pentru transport automobile; pe baza datelor din acest formular se calculeaza tonajul frânat real, respectiv masa frânata automata a
trenului.
C) Se înscriu vagoanele cu frânele izolate sau defecte, si se evidentiaza prin marcarea cu "X" în caseta corespunzatoare, existenta în compunerea trenului, dupa caz,
a vagoanelor cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, a vagoanelor cu frâna automata nemoderabila la slabire, a vagoanelor cu frâna cu disc precum si a
vagoanelor cu roti mici pentru transport automobile; pe baza datelor din acest formular se calculeaza tonajul necesar de frânat, respectiv procentul real de masa
frânata al trenului.

159. Cand se interzice actionarea valvelor de descarcare de la frânele vehiculelor din compunerea trenului?
[2492979251] Raspunsuri:
A) Dupa terminarea probelor de frâna si dupa oprirea trenului in statie, sau dupa oprirea în linie curenta, înainte de mentinerea pe loc a trenului cu frânele de
mâna si fara ordinul mecanicului;
B) Dupa terminarea probelor de frâna si dupa pornirea trenului din statie, sau dupa oprirea în linie curenta, înainte de mentinerea pe loc a trenului cu frânele
de mâna si fara ordinul mecanicului;
C) Dupa terminarea probelor de frâna si dupa pornirea trenului din statie, sau dupa oprirea în linie curenta, înainte de mentinerea pe loc a trenului cu frânele de
mâna, saboti de mana si fara ordinul mecanicului;

160. Cum se procedeaza în cazul schimbarii mijlocului de remorcare sau când trenul circula prin rebrusment, înaintea efectuarii probei de frâna?
[2605928561] Raspunsuri:
A) Se va actiona valva de descarcare de la fiecare vagon pentru reducerea presiunii aerului din instalatia de frâna, înainte de actionarea valvelor de descarcare,
trenurile care stationeaza pe linii cu declivitati mai mari de 2, 50/00 vor fi asigurate pentru mentinerea pe loc cu frânele de mâna.
B) Se va actiona valva de descarcare de la fiecare vagon pentru reducerea presiunii aerului din instalatia de frâna, înainte de actionarea valvelor de descarcare,
trenurile care stationeaza pe linii cu declivitati mai mari de 20/00 vor fi asigurate pentru mentinerea pe loc cu frânele de mâna si saboti de mana.
C) Se va actiona valva de descarcare de la fiecare vagon pentru reducerea presiunii aerului din instalatia de frâna, înainte de actionarea valvelor de descarcare,
trenurile care stationeaza pe linii cu declivitati mai mari de 20/00 vor fi asigurate pentru mentinerea pe loc cu frânele de mâna.

161. În ce cazuri nu se executa nici un fel de proba a frânelor?


[4591981371] Raspunsuri:
A) Când se ataseaza sau se detaseaza locomotiva împingatoare, nelegata la frâna; când conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului,
pe cel mult doua intervale de statii pe portiuni de linie cu rampa continua de 150/00;
B) Când se ataseaza sau se detaseaza locomotiva împingatoare, nelegata la frâna; când conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului, pe cel
mult trei intervale de statii pe portiuni de linie cu rampa continua de 150/00;
C) Când se ataseaza sau se detaseaza locomotiva împingatoare, nelegata la frâna; când conducerea trenului se trece la locomotiva a doua din capul trenului, pe cel
mult doua intervale de statii pe portiuni de linie cu rampa continua de 100/00;

162. Ce verifica IDM înainte de expedierea trenului din statia de compunere?i statiile din parcurs în care se modifica compunerea trenului?
[7495974843] Raspunsuri:
A) Aranjarea vehiculelor în tren, repartizarea vehiculelor cu frâne automate, cu conducta de trecere si cu frâna de mâna, calculul tonajului de frânat, necesar de
frânat si frânat real pentru circulatia trenului si pentru mentinerea pe loc;
B) Aranjarea vehiculelor în tren, repartizarea vehiculelor cu frâne automate, cu conducta de trecere si cu frâna de mâna, calculul tonajului de remorcat, necesar
de frânat si frânat real pentru circulatia trenului si pentru mentinerea pe loc;
C) Aranjarea vehiculelor în tren, repartizarea vehiculelor cu frâne automate, cu conducta de trecere si cu frâna de mâna, calculul tonajului de remorcat, necesar de
frânat si procentul real de masa frânata pentru circulatia trenului si pentru mentinerea pe loc;

163. În ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra
vehiculelor feroviare?
[4826261292] Raspunsuri:
A) La iesirea în linie curenta a convoiului de manevra, sau numai a locomotivei care manevreaza: pe liniile deservite de un post de bariera sau de macazuri în linie
curenta, post de miscare în linie curenta sau pe liniile haltei comerciale; pe o linie de cale ferata a unui operator economic racordata în linie curenta; dincolo de
semnalul de intrare pe sectiile pe care circulatia trenurilor se face pe baza de instalatie dispecer cu tehnica de calcul;
B) La iesirea în linie curenta a convoiului de manevra, sau numai a locomotivei care manevreaza: pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curenta, post
de miscare în linie curenta sau pe liniile haltei comerciale; pe o linie de cale ferata a unui operator economic; dincolo de semnalul de intrare pe sectiile pe care
circulatia trenurilor se face pe baza de instalatie dispecer fara tehnica de calcul;
C) La iesirea în linie curenta a convoiului de manevra, sau numai a locomotivei care manevreaza: pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curenta,
post de miscare în linie curenta sau pe liniile haltei comerciale; pe o linie de cale ferata a unui operator economic racordata în linie curenta; dincolo de
semnalul de intrare pe sectiile pe care circulatia trenurilor se face pe baza de instalatie dispecer fara tehnica de calcul;

164. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra
vehiculelor feroviare?
[7752958863] Raspunsuri:

15
A) La stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de siguranta - trenul nu se poate gara la tragerea lui înainte si
trebuie sa stationeze peste marca de siguranta; la defectarea inductoarelor din cale, atât în incinta statiei cât si în linie curenta;
B) La stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de siguranta - trenul nu se poate gara la tragerea lui înainte si trebuie
sa stationeze peste marca de siguranta; la defectarea inductoarelor din cale, din linie curenta;
C) La stationarea cu vehiculul din capul trenului peste semnalul de iesire sau cu cel de la urma trenului peste marcile de siguranta - trenul nu se poate gara la
tragerea lui înainte si trebuie sa stationeze peste marca de siguranta; la defectarea inductoarelor din cale, atât în incinta statiei cât si în linie curenta;

165. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[6391919110] Raspunsuri:
A) Când se ataseaza locomotiva împingatoare legata ori nelegata la tren sau intercalata, mecanicului locomotivei din capul trenului; în cazul când se schimba
numarul de tren;
B) Când se ataseaza locomotiva împingatoare legata ori nelegata la tren sau intercalata, mecanicului locomotivei din capul trenului; în cazul când se schimba
locomotiva trenului sau numarul de tren;
C) Când se ataseaza locomotiva împingatoare nelegata la tren si frana sau intercalata, mecanicului locomotivei din capul trenului; în cazul când se schimba
locomotiva trenului sau numarul de tren;

166. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[5594949524] Raspunsuri:
A) Când un tren urmeaza sa se opreasca în linie curenta unde mersul nu prevede oprire; când se expediaza trenul cu material rulant sau cu încarcatura care
depaseste tonajul; când trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune peste podurile slabite;
B) Când un tren urmeaza sa se opreasca în linie curenta unde mersul nu prevede oprire; când se expediaza trenul cu material rulant sau cu încarcatura care
depaseste gabaritul; când trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune prin tunele;
C) Când un tren urmeaza sa se opreasca în linie curenta unde mersul nu prevede oprire; când se expediaza trenul cu material rulant sau cu încarcatura care
depaseste gabaritul; când trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune peste podurile slabite;

167. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[8498639236] Raspunsuri:
A) Când temperatura scade sub -15°C în cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de 100/00 sau în cazul trenurilor care stationeaza
în statii mai mult de o ora, fiind necesara executarea probei complete; când în compunerea trenului sunt vagoane încarcate cu marfuri periculoase din
categoria "explozibile";
B) Când temperatura scade sub -15°C în cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de 150/00 sau în cazul trenurilor care stationeaza în
statii mai mult de o ora, fiind necesara executarea probei complete; când în compunerea trenului sunt vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria
"explozibile";
C) Când temperatura scade sub -15°C în cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de 100/00 sau în cazul trenurilor care stationeaza în
statii mai mult de o ora, fiind necesara executarea probei complete; când în compunerea trenului sunt vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria
"explozibile" sau "incendiabile".

168. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[7196575441] Raspunsuri:
A) Când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile"sau "radioactive"; când se manevreaza un grup de vagoane aflate în
curs de încarcare/descarcare cu încarcatura asezata numai pe o parte.
B) Când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile"; când se manevreaza un grup de vagoane aflate în curs de
încarcare/descarcare cu încarcatura asezata numai pe o parte.
C) Când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile"sau; când se manevreaza un grup de vagoane aflate în curs de
încarcare/descarcare cu încarcatura care se deplaseaza longitudinal.

169. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[7291929811] Raspunsuri:
A) La depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia "rosu", precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste
semnale au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt defecte, scoase temporar din functie sau în cazul în care
se face manevra si nu se consuma integral parcursul;
B) La depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia "rosu", precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste
semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt defecte, scoase din functie sau în cazul în care se face
manevra si nu se consuma integral parcursul;
C) La depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia "rosu", precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când
aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt defecte, scoase temporar din functie sau în
cazul în care se face manevra si nu se consuma integral parcursul;

170. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare:
[1195919560] Raspunsuri:
A) La îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri întocmite cu ocazia îndrumarii lor sau în conditiile de circulatie din livret a unui
tren prevazut în grafic;
B) La îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri stabilite înainte de punerea lor în circulatie;
C) La îndrumarea trenurilor de calatori sau marfa dupa mersuri întocmite cu ocazia schimbarii mersului de tren când nu se respecta compunerea lui stabilita în
planul de compunere si livretele de mers;

171. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
16
[1398949170] Raspunsuri:
A) Când linia de primire este ocupata sau exista o restrictie de viteza mai mica de 20 km/ora; expedierea trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se
afla dincolo de semnalul de iesire.
B) Când pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mica de 20 km/ora; expedierea trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se afla dincolo
de semnalul de iesire.
C) Când pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mica de 20 km/ora; expedierea trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se afla dincolo de
marca de siguranta de la iesire.

172. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[1493979580] Raspunsuri:
A) Pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare în statii neînzestrate cu semnal de iesire; în cazurile de defectare a blocului
de linie automat sau a blocului de linie semiautomat.
B) Pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare în statii înzestrate cu semnal de iesire care este defect; în cazurile de
repunere în functiune a blocului de linie automat.
C) Pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare în statii neînzestrate cu semnal de iesire; în cazurile de repunere în
functiune a blocului de linie automat.

173. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[3613971812] Raspunsuri:
A) În cazul schimbarii sistemului de circulatie; la avizarea despre circulatia unui vehicul fara motor care se poate scoate de pe linie cu bratele; la expedierea
trenului pe linie falsa.
B) În cazul schimbarii sistemului de circulatie; la avizarea despre circulatia unui vehicul fara motor care se poate scoate de pe linie cu bratele; la expedierea
trenului pe linie falsa.
C) În cazul schimbarii sistemului de circulatie; la avizarea despre circulatia unui vehicul cu sau fara motor care se poate scoate de pe linie cu bratele; la expedierea
trenului pe linie falsa din statii neinzestrate cu semnal de iesire.

174. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[5637359640] Raspunsuri:
A) Când functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta si transmiterea avizelor/cererilor se face dupa formulele A, B, C si respectiv D de la art.
305 din Regulament; la îndrumarea trenului pe linie curenta ocupata sau închisa.
B) Când functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta si transmiterea avizelor/cererilor se face dupa formulele A, B, C si respectiv D de la art.
305 din Regulament; la îndrumarea trenului pe linie curenta închisa.
C) Când functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta si transmiterea avizelor/cererilor se face dupa formulele A, B, si respectiv D de la art. 305
din Regulament; la îndrumarea trenului pe linie curenta închisa.

175. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[8593930313] Raspunsuri:
A) La introducerea si modificarea restrictiilor de viteza; în cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt în pericol de a fi
inundate; la modificarea conditiilor înscrise în BAR.
B) La avizarea restrictiilor de viteza; în cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor numai in cazul in care apa depaseste suprafata de
rulare a sinei; la modificarea conditiilor înscrise în BAR.
C) La avizarea restrictiilor de viteza; în cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt în pericol de a fi inundate; la
modificarea conditiilor înscrise în BAR.

176. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[5194930520] Raspunsuri:
A) Când portiunile de linie slabite nu pot fi acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR; la înapoierea trenului din linie curenta în conditiile stabilite
de seful de tren;
B) Când portiunile de linie slabite nu pot fi acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR; la înapoierea trenului din linie curenta în conditiile stabilite de
catre IDM;
C) Când portiunile de linie slabite nu sunt acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR; la înapoierea trenului din linie curenta în conditiile stabilite de
seful de tren;

177. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[8868610234] Raspunsuri:
A) La darea dispozitiei privind plecarea locomotivei pâna la primul post telefonic sau prima statie, data de seful de tren când trenul nu-si poate continua mersul; în
cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor în linie curenta ocupata si închisa, respectiv când din doua statii se
expediaza mijloace de interventie în sens contrar, pe linie curenta închisa.
B) La darea dispozitiei privind plecarea locomotivei pâna la primul post telefonic sau prima statie, data de seful de tren când trenul nu-si poate continua mersul;
în cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor în linie curenta închisa, respectiv când din doua statii se
expediaza mijloace de interventie în sens contrar, pe linie curenta închisa.
C) La darea dispozitiei privind plecarea locomotivei pâna la primul post telefonic sau prima statie, data de IDM când trenul nu-si poate continua mersul; în cazul
precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor în linie curenta închisa, respectiv când din doua statii se expediaza mijloace
de interventie în sens contrar, pe linie curenta închisa.

178. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
17
[8193940613] Raspunsuri:
A) În cazurile de limitare de viteza prevazute de reglementarile specifice privind remorcarea si frânarea trenurilor respectiv în cazul remorcarii trenului cu
locomotive cu abur seria 50100 în curbe, pentru care sunt prevazute limitari de viteza.
B) În cazurile de restrictii de viteza prevazute de reglementarile specifice privind remorcarea si frânarea trenurilor respectiv în cazul remorcarii trenului cu
locomotive cu abur seria 50100 în curbe, pentru care sunt prevazute viteze restrictionate.
C) În cazurile de limitare de viteza prevazute de reglementarile specifice privind remorcarea si frânarea trenurilor respectiv în cazul remorcarii trenului cu
locomotive cu abur seria 50100 în curbe, pentru care sunt prevazute viteze restrictionate.

179. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[8396677156] Raspunsuri:
A) Când trenul are în compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV; când IDM a fost avizat despre deteriorari la linie; la expedierea trenului
de catre acar sau de revizor de ace din ordinul IDM;
B) Când trenul are în compunere vagoane de constructie speciala, vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV; când IDM a fost avizat despre deteriorari la
linie; la expedierea trenului de catre acar sau de revizor de ace din ordinul IDM;
C) Când trenul are în compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV; când IDM a fost avizat despre deteriorari la linie; la expedierea trenului de
catre acar sau de revizor de ace sau alt agent din ordinul IDM;

180. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[8498620562] Raspunsuri:
A) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, când agentul unui punct de sectionare au post de macazuri în linie curenta nu raspunde la apelul
operatorului de circulatie sau când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare cu oprire.
B) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, când agentul unui punct de sectionare sau post de macazuri în linie curenta nu raspunde la apelul
operatorului de circulatie sau când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare.
C) Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, când agentul unui punct de sectionare sau post de macazuri sau bariera în linie curenta nu raspunde
la apelul operatorului de circulatie sau când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare.

181. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[6197475722] Raspunsuri:
A) Când în compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frâna nemoderabila la slabire, vagoane cu frâna cu disc
si/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere, pe baza "Notei de frâna" întocmita de revizorul tehnic de vagoane sau alt agent autorizat.
B) Când în compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frâna moderabila la slabire, vagoane cu frâna cu disc
si/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere, pe baza "Notei de frâna" întocmita de revizorul tehnic de vagoane.
C) Când în compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frâna nemoderabila la slabire, vagoane cu frâna cu
disc si/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere, pe baza "Notei de frâna" întocmita de revizorul tehnic de vagoane.

182. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[8766687486] Raspunsuri:
A) La îndrumarea trenurilor compuse din vagoane defecte, pentru care au fost stabilite conditii de circulatie de catre revizorul tehnic de vagoane; la schimbarea
liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie exista restrictii de viteza.
B) La îndrumarea trenurilor compuse din vagoane defecte, pentru care au fost stabilite conditii de circulatie de catre revizorul tehnic de vagoane; la schimbarea
liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie se efectueaza lucrari..

C) La îndrumarea trenurilor compuse din vagoane defecte, pentru care au fost stabilite limitari de viteza de catre revizorul tehnic de vagoane; la schimbarea liniei
de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie exista restrictii de viteza.

183. In ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
[6494950641] Raspunsuri:
A) La fractionarea si gararea trenurilor ramase peste semnalele de iesire ale unei statii pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor; în cazul
trenurilor cu vagoane care sunt aranjate dupa vagonul de semnal.
B) La fractionarea si gararea trenurilor ramase peste marcile de siguranta ale unei statii pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor; în cazul
trenurilor cu vagoane care sunt aranjate dupa vagonul de semnal.
C) La fractionarea si gararea trenurilor ramase peste marcile de siguranta ale unei statii pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor; în cazul
trenurilor cu vagoane care sunt aranjate in ultima parte a trenului inaintea vagonul de semnal.

184. Ce reprezinta documentul "Foaia de parcurs a locomotivei", denumit în continuare foaie de parcurs?
[6597485200] Raspunsuri:
A) Se transmit mecanicului informatii privind trenul remorcat; se evidentiaza situatiile speciale privind siguranta circulatiei aparute în circulatia trenurilor si la
manevra vehiculelor feroviare; se tine evidenta personalului de locomotiva, în perioada cât acesta efectueaza serviciu în remorcarea trenurilor si/sau la manevra;
se tine evidenta prestatiei fiecarei locomotive si a consumurilor de energie, combustibili si lubrifianti utilizate pentru efectuarea respectivei prestatii.
B) Se transmit mecanicului informatii privind trenul remorcat; se evidentiaza situatiile speciale privind siguranta circulatiei aparute în circulatia trenurilor si la
manevra vehiculelor feroviare; se tine evidenta activitatii personalului de locomotiva, în perioada cât acesta efectueaza serviciu în remorcarea trenurilor; se tine
evidenta prestatiei fiecarei locomotive si a consumurilor de energie, combustibili si lubrifianti utilizate pentru efectuarea respectivei prestatii.
C) Se transmit mecanicului informatii privind trenul remorcat; se evidentiaza situatiile speciale privind siguranta circulatiei aparute în circulatia trenurilor si la
manevra vehiculelor feroviare; se tine evidenta activitatii personalului de locomotiva, în perioada cât acesta efectueaza serviciu în remorcarea trenurilor si/sau
la manevra; se tine evidenta prestatiei fiecarei locomotive si a consumurilor de energie, combustibili si lubrifianti utilizate pentru efectuarea respectivei
prestatii.

185. Cum procedeaza IDM in situatia când unul sau ambii membrii de locomotiva au fost gasiti inapti pentru serviciu?
18
[1493061710] Raspunsuri:
A) Dupa înscrierea mentiunii "inapt" în rubrica special destinata, IDM va anula foaia de parcurs prin bararea în diagonala cu o linie de culoare rosie si va lua
masuri de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de transport feroviar caruia îi apartine personalul. Foaia de parcurs anulata va fi înmânata
reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se întocmeste conform reglementarilor specifice în vigoare.
B) Dupa înscrierea mentiunii "inapt" în rubrica special destinata, IDM va anula foaia de parcurs prin bararea în diagonala cu o linie de alta culoare si va lua masuri
de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de transport feroviar caruia îi apartine personalul. Foaia de parcurs anulata va fi înmânata reprezentantilor
operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se întocmeste conform reglementarilor specifice în vigoare.
C) Dupa înscrierea mentiunii "inapt" în rubrica special destinata, IDM va anula foaia de parcurs prin bararea în diagonala cu o linie de culoare rosie si va lua masuri
de avizare a sefului de statie, a operatorului de circulatie, si a operatorului de transport feroviar caruia îi apartine personalul. Foaia de parcurs anulata va fi
înmânata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la dosarul de cercetare care se întocmeste conform reglementarilor specifice în
vigoare.

186. Cum se procedeaza ori de câte ori este necesar sa se aduca în scris la cuno?tin?a mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte condi?ii de
circula?ie în sta?iile din parcurs, daca ace?tia sunt deja în posesia unui ordin de circula?ie din care nu s-au consumat toate condi?iile înscrise?
[1696011320] Raspunsuri:
A) Se emite un nou ordin de circula?ie în care se precizeaza toate condi?iile de circula?ie iar ordinul emis anterior se retrage?i se ata?eaza la duplicatul noului
ordin emis;
B) Se emite un nou ordin de circula?ie în care se precizeaza condi?iile de circula?ie din sta?ia respectiva;
C) Se emite un nou ordin de circula?ie în care se precizeaza alte condi?ii de circula?ie iar ordinul emis anterior se retrage?i se ata?eaza la duplicatul noului ordin
emis;

187. IDM este obligat sa verifice inainte de expedierea trenului datele înscrise în aratarea vagoanelor trenului instatia de compunere/formare a trenului; în statiile
din parcurs în care este prevazuta oprirea trenului, în cazul în care se modifica compunerea trenului sau în cazul în care în mod accidental în statia respectiva s-a
efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului; în prima statie din parcurs, chiar daca trenul nu are prevazuta oprire, în
cazul în care în mod accidental în linie curenta, s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului.
[7295067545] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

188. IDM este obligat sa verifice inainte de expedierea trenului datele înscrise în aratarea vagoanelor trenului instatia de compunere/formare a trenului; în statiile
din parcurs în care este prevazuta oprirea trenului, în cazul în care în mod accidental în statia respectiva s-a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai
multe vagoane din compunerea trenului; în prima statie din parcurs, chiar daca trenul nu are prevazuta oprire, în cazul în care în mod accidental în linie curenta, s-
a efectuat izolarea frânei automate la unul sau mai multe vagoane din compunerea trenului.
[2291041250] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

189. Ori de cate ori este necesar sa se aduca in scris la cunostinta mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte conditii de circulatie in statiile din
parcurs daca acestia sunt déja in posesia unui ordin de circulatie din care nu s-au consumat toate conditiile inscrise, se emite un nou ordin de circulatie in care se
precizeaza toate conditiile de circulatie iar ordinul emis anterior se retrage si se ataseaza la duplicatul noului ordin emis.
[5195031804] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

190. Ori de cate ori este necesar sa se aduca in scris la cunostinta mecanicului sau conducatorilor vehiculelor fara motor alte conditii de circulatie in statiile din
parcurs daca acestia sunt déja in posesia unui ordin de circulatie din care nu s-au consumat toate conditiile inscrise, se emite un nou ordin de circulatie in care se
precizeaza alte conditii de circulatie iar ordinul emis anterior se retrage si se ataseaza la duplicatul noului ordin emis.
[3593073171] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

191. Ordinul de circula?ie nu se retrage de la mecanic?i ramâne valabil în continuare în cazul opririi unui tren într-o sta?ie în care nu are oprire atunci când
condi?iile de circula?ie se schimba pâna la sta?ia în care urmeaza sa opreasca, când se emite un alt ordin de circula?ie, în care s-au înscris condi?ii de circula?ie?i
manevra cu caracter local.
[6498566732] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

192. Ordinul de circula?ie nu se retrage de la mecanic?i ramâne valabil în continuare în cazul opririi unui tren intr-o sta?ie în care nu are oprire atunci când
condi?iile de circula?ie nu se schimba pâna la sta?ia în care urmeaza sa opreasca, când se emite un alt ordin de circulatie, în care s-au înscris condi?ii de
circula?ie?i manevra cu caracter local.
[5196421190] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

193. În cazul în care trenul circula cu locomotiva împingatoare nelegata la tren, care dupa împingerea trenului pâna la locul fixat din linie curenta urmeaza sa se
înapoieze în sta?ie se înmâneaza o copie a ordinului de circula?ie în care se men?ioneaza condi?iile de circula?ie prin împingere a trenului, locul din care urmeaza
sa se înapoieze din linie curenta?i eventualele condi?ii de circula?ie la înapoiere.
[2604041810] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

194. În cazul în care trenul circula cu locomotiva împingatoare nelegata la tren, care dupa împingerea trenului pâna la locul fixat din linie curenta urmeaza sa se
înapoieze în sta?ie se înmâneaza o copie a ordinului de circula?ie în care se men?ioneaza condi?iile de circula?ie prin împingere a trenului, locul din care urmeaza
sa se înapoieze din linie curenta?i condi?iile de intrare în sta?ie la înapoiere.
[1292012210] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

195. Când în compunerea trenului de marfa sunt vagoane cu frâna nemoderabila la slabire, cu roti mici pentru transport automobile, cu saboti din materiale
compozite tip K sau L-L sau cu frâna cu disc, precum si vagoane transpuse se va aviza mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie, pe baza mentiunilor
19
efectuate de catre revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat, pe formularul "Nota de frâne" iar in aratarea trenului se va mentiona existenta acestor tipuri
de vagoane.
[1495042520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

196. Când în compunerea trenului de marfa sunt vagoane cu frâna nemoderabila la slabire, cu roti mici pentru transport automobile, cu saboti din materiale
compozite tip K sau L-L sau cu frâna cu disc, precum si vagoane transpuse se va aviza mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie, pe baza mentiunilor
efectuate de catre revizorul tehnic de vagoane sau agentul autorizat, pe formularul "Nota de frâne"iar in aratarea trenului?i în ordinul de circula?ie se va mentiona
existenta acestor tipuri de vagoane.
[4822065661] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

197. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie în cazul locomotivei nelegata la tren si frâna, care împinge trenul pâna la un punct din linie curenta cu înapoiere
în statia de unde a fost atasata?i la iesirea locomotivei care manevreaza dincolo de limita incintei statiei.
[7858688804] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

198. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie în cazul locomotivei nelegata la tren si frâna, care împinge trenul pâna la un punct din linie curenta cu înapoiere
în statia de unde a fost atasata si la iesirea convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza dincolo de limita incintei statiei.
[7193032451] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

199. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la depasirea semnalelor luminoase care ordona oprirea, care dau indicatii dubioase sau sunt stinse, respectiv la
depasirea semafoarelor mecanice care ordona oprirea, sunt defecte sau nu se pot manipula, în cazurile prevazute de Regulamentul de semnalizare CFR.
[7295068726] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

200. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la depasirea semnalelor luminoase care ordona oprirea, care dau indicatii dubioase sau sunt stinse, respectiv la
depasirea semafoarelor mecanice care nu sunt date in func?ie?i nu se pot manipula, în cazurile prevazute de Regulamentul de semnalizare CFR.
[1291042570] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

201. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la stationarea cu vehiculul din capul trenului peste semnalul de ie?ire sau cu cel de la urma trenului peste
marcile de siguranta.
[3491042800] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

202. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de siguranta.
[6396522643] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

203. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la expedierea unui tren, în cazul în care agentul unui post de bariera sau post de macazuri din linie curenta sau
al unei statii cu serviciul întrerupt temporar nu se prezinta la telefon.
[4824075833] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

204. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la expedierea unui tren, în cazul în care agentul unui post de bariera, post de macazuri, sau post ajutator de
mi?care din linie curenta sau al unei statii cu serviciul întrerupt temporar nu se prezinta la telefon.
[4197323313] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

205. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când se ataseaza locomotiva împingatoare legata ori nelegata la tren sau intercalata, mecanicului locomotivei
din capul trenului.
[4392053750] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

206. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când se ataseaza locomotiva împingatoare nelegata la tren?i frâna sau intercalata, mecanicului locomotivei din
capul trenului.
[4494086333] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

207. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când un tren urmeaza sa opreasca în linie curenta unde mersul nu prevede oprire sau când se expediaza trenul
cu material rulant sau cu încarcatura care depaseste gabaritul.
[7398669802] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

208. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când un tren urmeaza sa se opreasca în linie curenta unde mersul nu prevede oprire sau când se expediaza
trenul cu material rulant sau cu încarcatura care depaseste tonajul.
[5837433252] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

209. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când se expediaza un tren pe linie dubla sau paralela, iar pe linia alaturata - paralela - se fac încarcari/descarcari
în si din vagoane sau se efectueaza lucrari sau când se defecteaza partial frâna automata a trenului, cu aratarea modului de circulatie a trenului.
20
[5192067563] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

210. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când se expediaza un tren pe linie dubla, iar pe linia alaturata se fac încarcari/descarcari în si din vagoane sau se
efectueaza lucrari sau când se defecteaza partial frâna automata a trenului.
[8866743376] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

211. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când în compunerea trenului sunt vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile".
[8291070751] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

212. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când în compunerea trenului sunt vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" sau
"incendiabile".
[8393023291] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

213. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când temperatura scade sub -15°C în cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de
100/00 sau în cazul trenurilor care stationeaza în statii mai mult de o ora, fiind necesara executarea probei complete.
[3297213820] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

214. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când temperatura scade sub -15°C în cazul trenurilor care circula pe linii cu pante caracteristice mai mari de
150/00 sau în cazul trenurilor care stationeaza în statii mai mult de trei ore, fiind necesara executarea probei complete.
[1796054110] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

215. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" sau când se
manevreaza un grup de vagoane aflate în curs de încarcare/descarcare cu încarcatura asezata numai pe o parte.
[4622044750] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

216. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile"sau "radioactive"
sau când se manevreaza un grup de vagoane aflate în curs de încarcare/descarcare cu încarcatura care se deplaseaza longitudinal.
[5832044233] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

217. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia "rosu", precum si a semnalelor luminoase de
manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt
defecte, scoase temporar din functie sau în cazul în care se face manevra si nu se consuma integral parcursul.
[5295078682] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

218. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia "rosu", precum si a semnalelor luminoase de
manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electromecanic, când aceste semnale
sunt defecte, scoase din functie sau în cazul în care se face manevra si se consuma integral parcursul.
[7495070256] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

219. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri întocmite cu ocazia îndrumarii lor sau
în conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut în grafic sau când trenul circula cu agent la urma.
[7658624562] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

220. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri întocmite cu ocazia îndrumarii lor sau
în conditiile de circulatie din livret a unui tren prevazut în programul de circulatie sau când trenul circula fara agent la urma.
[1594084370] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

221. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la îndrumarea timpurie a trenurilor de marfa sau în cazul suprimarii opririi trenului într-o statie în care dupa
mers trenul are prevazuta oprire, cu exceptia cazului circulatiei trenurilor de marfa prin statiile înzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra pozitiei
semnalului de iesire.
[3714086601] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

222. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la îndrumarea timpurie a trenurilor de marfa si calatori sau în cazul suprimarii opririi trenului într-o statie în care
dupa mers trenul are prevazuta oprire, cu exceptia cazului circulatiei trenurilor de marfa si calatori prin statiile înzestrate cu semnal de intrare care da indicatii
asupra pozitiei semnalului de iesire.
[6648569495] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

223. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mica de 20 km/ora sau la expedierea trenurilor în toate
cazurile când locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de iesire.
21
[4397334630] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

224. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când linia de primire este ocupata sau exista o restrictie de viteza mai mica de 20 km/ora sau la expedierea
trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se afla dincolo de semnalul de intrare.
[7293015315] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

225. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare în statii neânzestrate cu
semnal de iesire sau în cazurile de repunere în functiune a blocului de linie automat.
[7396645781] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

226. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare în statii înzestrate cu
semnal de iesire care este defect in pozi?ie pe oprire sau în cazurile de repunere în functiune a blocului de linie automat.
[7598671231] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

227. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie în cazul schimbarii sistemului de circulatie sau la avizarea despre circulatia unui vehicul fara motor care se poate
scoate de pe linie cu bratele.
[7653025601] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

228. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie în cazul schimbarii sistemului de circulatie sau la avizarea despre circulatia unui vehicul cu sau fara motor care
se poate scoate de pe linie cu bratele.
[1597085350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

229. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta si transmiterea avizelor/cererilor se face
dupa formulele A, B, C si respectiv D?i la îndrumarea trenului pe linie curenta închisa.
[6198580562] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

230. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta si transmiterea avizelor/cererilor se face
dupa formulele A, B si respectiv C si la îndrumarea trenului pe linie curenta ocupata sau închisa.
[1894075370] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

231. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la avizarea restrictiilor de viteza, în cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau
care sunt în pericol de a fi inundate sau la modificarea conditiilor înscrise în BAR.
[1297025680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

232. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la introducerea?i modificarea restrictiilor de viteza, în cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse
inundatiilor sau care sunt în pericol de a fi inundate sau la modificarea conditiilor înscrise în BAR.
[8666762861] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

233. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când necesitatile impun oprirea trenului într-o statie unde mersul nu prevede oprire, iar semnalul de intrare nu
da indicatii asupra semnalului de iesire sau în cazul restrictiei de viteza în trepte, când paleta galbena este la o distanta mai mica de 1. 000 m fata de paleta
galbena cu dungi în diagonala.
[8868715401] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

234. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când necesitatile impun oprirea trenului într-o statie unde mersul nu prevede oprire, iar semnalul de intrare nu
da indicatii asupra semnalului de iesire sau în cazul restrictiei de viteza în trepte, când paleta galbena este la o distanta mai mica de 1. 200 m fata de paleta
galbena cu dungi în diagonala.
[1697036110] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

235. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când portiunile de linie slabite nu pot fi acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR sau la înapoierea
trenului din linie curenta în conditiile stabilite de seful de tren.
[1892066520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

236. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când portiunile de linie slabite nu sunt acoperite conform Regulamentului de semnalizare CFR si la înapoierea
trenului din linie curenta în conditiile stabilite de seful de sta?ie.
[7491026795] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

237. Cum se transmite consimtamântul scris când se executa lucrari la instalatiile SCB, TC sau IFTE?
[7653056245] Raspunsuri:

22
A) De catre personalul care executa lucrarile, în registrul de comenzi al postului respectiv, în cazul în care lucrarile se executa, dupa caz, la instalatiile SCB, TC, si
IFTE aflate în zona de activitate a biroului de miscare, a posturilor de macazuri sau de bariera;
B) De catre personalul postului în condica portativa a statiei, în cazul în care lucrarile se executa, dupa caz, la instalatiile SCB, TC, si IFTE aflate în afara zonei de
activitate a biroului de miscare, a posturilor de macazuri sau de bariera;
C) De catre personalul care executa lucrari, în condica portativa a statiei sau RRLISC, în cazul în care lucrarile se executa, dupa caz, la instalatiile SCB, TC, si IFTE
aflate în zona de activitate a biroului de miscare, a posturilor de macazuri sau de bariera;

238. Unde se poate înscrie terminarea lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a
instalatiilor BLA?
[2597146860] Raspunsuri:
A) Înscrierea se poate face si în RRLISC din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma cu numar si ora din RRLISC,
catre IDM dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii;
B) Înscrierea se poate face si la un post de macazuri sau de bariera din linie curenta, iar IDM dispozitor din statia de care apartine postul transmite continutul
acestei înscrieri, prin telefonograma cu numar si ora, catre IDM dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii;
C) Înscrierea se poate face, si la un post de macazuri sau de bariera din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma
cu numar si ora din RRLISC, catre IDM dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii;

239. Cum se transmit catre IDM începerea, terminarea lucrarilor si repunerea în functiune a instalatiilor de siguranta circulatiei la posturile exterioare din incinta
statiei?
[2602077361] Raspunsuri:
A) Printr-o telefonograma, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativa, de catre personalul postului si se înregistreaza de catre IDM în
RRLISC;
B) Printr-o telefonograma, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativa, de catre personalul ce executa lucrarea si se înregistreaza
de catre IDM în RRLISC;
C) Printr-o telefonograma, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativa, de catre personalul care executa lucrarea si se înregistreaza de
catre IDM în RRLISC?i în registrul unificat de cai libere, comenzi?i mi?care;.

240. Cum se da încuviintarea pentru executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC si IFTE?


[8391036574] Raspunsuri:
A) Se da în scris, de catre IDM dispozitor cu notarea datei numarului si orei de la care se încuviinteaza începerea lucrarii,;
B) Se da în scris, de catre IDM dispozitor cu notarea orei de la care se încuviinteaza începerea lucrarii;
C) Se da în scris, de catre IDM dispozitor cu notarea "luat la cunostinta" si ora de la care se încuviinteaza începerea lucrarii;

241. Ce posturi mai pot fi dotate cu RRLISC?


[8593063185] Raspunsuri:
A) Posturile îndepartate de biroul de miscare, deservite de IDM si posturile înzestrate cu masa de manevra sau instalatie de comanda automata a macazurilor -
denumita în continuare CAM - deservite de revizori de ace;
B) Posturile îndepartate de biroul de miscare, deservite de acari si posturile înzestrate cu masa de manevra sau instalatie de comanda automata a macazurilor -
denumita în continuare CAM - deservite de personalul gestionarului infrastructurii feroviare;

C) Posturile îndepartate de biroul de miscare, deservite de IDM si posturile înzestrate cu masa de manevra sau instalatie de comanda automata a macazurilor -
denumita în continuare CAM - deservite de agenti;

242. Cum se procedeaza în statiile în care se folosesc mai multe RRLISC?


[6191081844] Raspunsuri:
A) Prevederi de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune si executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC sau IFTE în statiile în care se folosesc
mai multe RRLISC, se stabilesc în PTE;
B) Prevederi de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune si executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC sau IFTE în statiile în care se folosesc mai
multe RRLISC, se stabilesc de?eful sta?iei;
C) Prevederi de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune si executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC sau IFTE în statiile în care se folosesc mai
multe RRLISC, se stabilesc în instructiunile de manipulare a instalatiilor;

243. Cum se procedeaza în toate cazurile în care urmeaza sa se execute lucrari la posturile sau instalatiile exterioare?
[3293046501] Raspunsuri:
A) Personalul care deserveste aceste posturi nu trebuie sa admita executarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile SCB, TC si IFTE din raza postului,
fara dispozitia scrisa a IDM dispozitor;
B) Personalul care deserveste aceste posturi nu trebuie sa admita executarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile SCB, TC si IFTE din raza postului, fara
înscrierile corespunzatoare în registrul postului;
C) Personalul care deserveste aceste posturi nu trebuie sa admita executarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile SCB, TC si IFTE din raza postului, fara
înscrierile corespunzatoare în condica portativa;

244. Cum procedeaza personalul SCB, TC si IFTE care efectueaza lucrari în raza de activitate a posturilor dotate cu RRLISC?
[8396727783] Raspunsuri:
A) Face înscrierile corespunzatoare executarii lucrarilor în RRLISC, iar IDM sau agentul care manipuleaza instalatia respectiva le transmite cu numar si ora catre
IDM dispozitor, în vederea încuviintarii executarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie;
B) Face înscrierile corespunzatoare executarii lucrarilor în RRLISC, iar IDM sau agentul gestionarului infrastructurii feroviare care manipuleaza instalatia respectiva
le transmite cu numar si ora catre IDM expeditor, în vederea încuviintarii executarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie;
C) Face înscrierile corespunzatoare executarii lucrarilor în registrul postului,, iar IDM sau agentul care manipuleaza instalatia respectiva dupa ce ia la cunostinta
sub semnatura le transmite cu numar si ora catre IDM dispozitor, în vederea încuviintarii executarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie;

245. Cum se procedeaza în toate cazurile în care urmeaza sa se execute lucrari la posturile sau instalatiile exterioare?
[8491057321] Raspunsuri:

23
A) IDM dispozitor trebuie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi precizând ca s-a încuviintat executarea lucrarilor, ora pâna la care se
executa si conditiile stabilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare;
B) IDM dispozitor trebuie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi precizând ca s-a încuviintat executarea lucrarilor, intervalul de
timp al executarii acestora si conditiile stabilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare;
C) IDM dispozitor trebuie sa dea dispozitie scrisa personalului care deserveste aceste posturi precizând ca s-a aprobat de catre operatorul de circulatie, executarea
lucrarilor, intervalul de timp al executarii acestora si conditiile stabilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare;

246. Cum se face circulatia trenurilor si executarea manevrei în intervalul de timp cât se lucreaza la instalatiile SCB, TC si IFTE?
[5196471230] Raspunsuri:
A) Se face cu respectarea înscrierilor facute, dupa caz de personalul SCB, TC si IFTE în RRLISC, cât si a prevederilor din PTE;
B) Se face cu respectarea înscrierilor facute, dupa caz de personalul SCB, TC si IFTE în RRLISC, cât si a instructiunilor de functionare a instalatiei respective;
C) Se face cu respectarea înscrierilor facute, dupa caz de personalul SCB, TC si IFTE în RRLISC, cât si a reglementarilor specifice în vigoare;

247. Cine este raspunzator pentru înscrierile facute în RRLISC?


[2192068541] Raspunsuri:
A) Personalul SCB, TC si IFTE, dupa caz, iar pentru respectarea acestor înscrieri, IDM dispozitor sau personalul care deserveste postul respectiv;
B) Personalul SCB, TC si IFTE, dupa caz, iar pentru respectarea acestor înscrieri, IDM dispozitor, IDM exterior sau alt personal care deserveste postul respectiv;
C) Personalul SCB, TC si IFTE, dupa caz, iar pentru nerespectarea acestor înscrieri, IDM exterior sau personalul care deserveste postul respectiv;

248. Cum procedeaza IDM pt expedierea unui tren pâna la un punct din linie curenta, sau la scoaterea unui convoi de manevra dincolo de limita incintei statiei pe
bloc de linie semiautomat?
[4728370881] Raspunsuri:
A) Cere aprobare de la operatorul de circulatie, cere cale libera de la statia vecina, executa comanda în bloc si pune pe liber semnalul de iesire, înmâneaza
mecanicului ordin de circulatie în care mentioneaza conditiile de circulatie, precum si de înapoiere în statie;
B) Cere aprobare de la operatorul de circulatie, cere cale libera de la statia vecina, executa comanda în bloc si pune pe liber semnalul de manevra, înmâneaza
mecanicului ordin de circulatie în care mentioneaza conditiile de manevra, precum si de înapoiere în statie;
C) Cere aprobare de la operatorul de circulatie, cere prin bloc consimtamântul de expediere de la statia vecina, executa comanda în bloc si pune pe liber
semnalul de iesire, înmâneaza mecanicului ordin de circulatie în care mentioneaza conditiile de circulatie sau manevra, precum si de înapoiere în statie;

249. De catre cine se stabilesc întelegerile scrise pentru expedierea trenurilor în cazul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie?
[7654057565] Raspunsuri:
A) Se stabilesc de catre statia cu sens fara prioritate;
B) Prevederi de amanunt se stabilesc în PTE;
C) Se stabilesc de catre statia cu sens cu prioritate;

250. Sensul cu prioritate este:


[1598037270] Raspunsuri:
A) Pe sectii de circulatie cu cale simpla - sensul în care circula trenurile numerotate fara sot;
B) Pe sectii de circulatie cu cale simpla - sensul în care circula trenurile numerotate cu sot;
C) Pe sectii de circulatie cu cale simpla - sensul se stabile?te prin PTE;

251. Cum procedeaza mecanicul daca întâlneste un semnal luminos de trecere al blocului de linie automat care indica o unitate luminoasa de culoare rosie, are o
indicatie dubioasa sau este stins?
[8297784483] Raspunsuri:
A) Trebuie sa opreasca trenul în fata semnalului la circa 5 m, fara sa îl depaseasca;
B) Trebuie sa opreasca trenul în fata semnalului, fara sa îl depaseasca;
C) Trebuie sa opreasca trenul în fata semnalului semnalului la circa 10 m, fara sa îl depaseasca;

252. Cum procedeaza mecanicul dupa oprirea trenului în fata semnalului cu o indicatie luminoasa de culoare rosie, dubioasa sau stinsa?
[3193069292] Raspunsuri:
A) Asteapta timpul necesar defrânarii si daca în acest timp nu se schimba indicatia, se convinge ca la semnal exista reperul de culoare alba de forma
dreptunghiulara, dupa care conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h pâna la semnalul urmator;
B) Asteapta timpul necesar defrânarii si daca în acest timp nu se schimba indicatia, se convinge ca la semnal exista reperul de culoare alba de forma patrata, dupa
care conduce trenul cu viteza de cel mult 15 km/h pâna la semnalul urmator;
C) Asteapta timpul necesar defrânarii si daca în acest timp nu se schimba indicatia, se convinge ca la semnal exista reperul de culoare alba de forma
dreptunghiulara, dupa care conduce trenul cu viteza de cel mult 30 km/h pâna la semnalul urmator;

253. Cum procedeaza mecanicul daca întâlneste doua sau mai multe semnale luminoase de trecere ale blocului de linie automat care indica o unitate luminoasa
de culoare rosie, au o indicatie dubioasa sau sunt stinse?
[4393060500] Raspunsuri:
A) Va aviza pe IDM din prima statie;
B) Va aviza pe IDM din prima statie cu oprire intinerarica;
C) Va opri?i va aviza pe IDM din prima statie;

254. Cum procedeaza mecanicul care a fost înstiintat, prin ordin de circulatie, ca blocul de linie automat este scos din functiune si ca circulatia trenului se va face
pe baza întelegerii telefonice - cale libera?
[6593063110] Raspunsuri:
A) Nu va lua în considerare indicatiile date de semnalele de trecere ale blocului de linie automat, care sunt prevazute cu reper de culoare galbena, daca prin
ordinul de circulatie nu s-a dispus altfel si va circula fara sa opreasca la aceste semnale;
B) Nu va lua în considerare indicatiile date de semnalele de trecere ale blocului de linie automat, care sunt prevazute cu reper de culoare alba, daca prin ordinul
de circulatie nu s-a dispus altfel si va circula fara sa opreasca la aceste semnale;
C) Nu va lua în considerare indicatiile date de semnalele de trecere sau repetitoare ale blocului de linie automat, care sunt prevazute cu reper de culoare alba,
daca prin ordinul de circulatie nu s-a dispus altfel si va circula fara sa opreasca la aceste semnale.;
24
255. Unde se da consimtamântul scris de catre personalul care executa lucrari la instalatiile SCB, TC sau IFTE?
[6746518423] Raspunsuri:
A) În RRLISC; condica de în comenzi a postului de macazuri sau de bariera, în cazul în care lucrarile se executa zona de activitate a postului respectiv;
B) În condica de în comenzi a postului de macazuri sau de bariera, în cazul în care lucrarile se executaîn afara zonei de activitate a postului respectiv;
C) Registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare; condica de în comenzi a postului de macazuri sau de bariera, în cazul în care lucrarile se executa zona de
activitate a postului respectiv;

256. Daca aducerea semaforul de intrare în pozitia pe oprire nu este posibila, se procedeaza dupa cum urmeaza:
[8662075231] Raspunsuri:
A) Tot timpul cât semaforul de intrare este defect pe liber, ziua si noaptea, în fata semaforului se va amplasa un semnal fix de oprire, respectiv un disc rosu; în
timpul noptii, semaforul de intrare defect pe liber nu se va ilumina;
B) Tot timpul cât semaforul de intrare este defect pe liber, ziua si noaptea, în fata semaforului se va amplasa un semnal mobil de oprire, respectiv un disc rosu; în
timpul noptii, semaforul de intrare defect pe liber se va ilumina;
C) Tot timpul cât semaforul de intrare este defect pe liber, ziua si noaptea, în fata semaforului se va amplasa un semnal mobil de oprire, respectiv un disc rosu;
în timpul noptii, semaforul de intrare defect pe liber nu se va ilumina;

257. Cum se face trecerea unui tren pe lânga un semnal luminos de iesire defectîn pozi?ie pe oprire, într-o statie aflata pe o linie neînzestrata cu instalatii de bloc
de linie automat?
[7298648445] Raspunsuri:
A) Pe baza indicatiei de chemare sau daca indicatia de chemare nu poate fi afisata, în baza ordinului de circulatie înmânat mecanicului de catre impiegatul de
miscare din statia al carei semnal este defect, cu viteza de cel mult 20 km/h peste schimbatoarele de cale la iesire, dupa care trenul poate sa circule cu viteza
stabilita, daca nu este reglementat altfel;
B) Pe baza indicatiei de chemare sau în baza ordinului de circulatie înmânat mecanicului de catre agentul autorizat din statia al carei semnal este defect, cu viteza
de cel mult 20 km/h peste schimbatoarele de cale la iesire, dupa care trenul poate sa circule cu viteza stabilita, daca nu este reglementat altfel;
C) Pe baza indicatiei de chemare sau daca indicatia de chemare nu poate fi afisata, în baza ordinului de circulatie înmânat mecanicului de catre impiegatul de
miscare din statia al carei semnal este defect, cu viteza de cel mult 20 km/h pâna la urmatorul semnal, daca nu este reglementat altfel;

258. Cum se face trecerea unui tren pe lânga un semnal luminos de iesire defect în cazul unei statii aflata pe o linie înzestrata cu instalatii de bloc de linie automat,
pe cale simpla sau pe cale dubla cu sens banalizat, iar IDM constata ca toate semnalele de iesire dintr-un capat al statiei nu se pot comanda pe liber fiind defecte?
[2295028150] Raspunsuri:
A) Pe baza întelegerii telefonice?i în baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul
urmator si conditiile de circulatie pe blocul de linie automat;
B) Pe baza întelegerii telefonice?i în baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la primul semnal
cu indicatie permisiva si conditiile de circulatie pe blocul de linie automat;
C) Pe baza întelegerii telefonice?i în baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20 km/h, peste schimbatoarele de cale la iesire si
conditiile de circulatie pe blocul de linie automat;

259. Cum se face trecerea unui tren pe lânga un semnal luminos de iesire defect în cazul unei statii aflata pe o linie înzestrata cu instalatii de bloc de linie automat,
pe cale simpla sau pe cale dubla cu sens banalizat, daca IDM constata ca unul sau mai multe semnale de iesire nu se pot comanda pe liber?
[4191018792] Raspunsuri:
A) Pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator si conditiile de circulatie pe
blocul de linie automat;
B) Pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20km/h, cu deosebita atentie, peste schimbatoarele de cale la iesire si conditiile de
circulatie pe blocul de linie automat;
C) Pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20km/h, cu deosebita atentie, pâna la primul semnal cu indicatie permisiva si
conditiile de circulatie pe blocul de linie automat;

260. Cum se face trecerea unui tren pe lânga un semnal luminos de iesire defect dintr-o statie aflata pe cale dubla cu bloc de linie automat cu sens specializat?
[6391018273] Raspunsuri:
A) Cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, peste schimbatoarele de cale la ie?ire;
B) Cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la primul semnal cu indicatie permisiva;
C) Cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator;

261. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila, prin caderile de zapada si intensitatea viscolului, ce restric?ii de circulatie se introduc pentru trenuri si
automotoare?
[7591018641] Raspunsuri:
A) Când înaltimea zapezii ajunge la 15 cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare;
B) Când înaltimea zapezii ajunge la 25 cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare;
C) Când înaltimea zapezii ajunge la 20 cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare;

262. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume:
[2495079390] Raspunsuri:
A) Când zapada începe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor, se produc prelungiri ale
timpilor de mers, se dispun reduceri de tonaj de pâna la 70% sau utilizarea dublei tractiuni, în functie de efectul pe care îl produce asupra circulatiei consistenta
zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului;
B) Când zapada începe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor, se produc prelungiri
ale timpilor de mers, se dispun reduceri de tonaj de pâna la 50% sau utilizarea dublei tractiuni, în functie de efectul pe care îl produce asupra circulatiei
consistenta zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului;
C) Când zapada începe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor, se produc prelungiri ale
timpilor de mers, se dispun reduceri de tonaj de pâna la 40% sau utilizarea triplei tractiuni, în functie de efectul pe care îl produce asupra circulatiei consistenta
zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului;
25
263. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, circulatia trenurilor se face?
[4625071731] Raspunsuri:
A) Pe cale simpla sau pe cale dubla cu BLA în funtie în cazul în care unul din firele de circulatie este închis, pe baza întelegerii scrise între statii;
B) Pe cale simpla sau pe cale dubla fara BLA în cazul în care unul din firele de circulatie este închis, pe baza întelegerii scrise între statii;
C) Pe cale simpla sau pe cale dubla fara BLA în cazul în care unul din firele de circulatie este închis, pe baza întelegerii cu operatorul RC;

264. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, circulatia trenurilor se face?
[3818229212] Raspunsuri:
A) Pe cale dubla fara BLA, numai pe firul normal de circulatie si la intervalul de timp de mers fixat trenului antemergator pentru parcurgerea distantei pâna la
statia vecina, plus 15 minute;
B) Pe cale dubla fara BLA, numai pe firul din stânga de circulatie si la intervalul de timp de mers fixat trenului antemergator pentru parcurgerea distantei pâna la
statia vecina, plus 20 minute;
C) Pe cale dubla fara BLA, numai pe firul normal de circulatie si la intervalul de timp de mers fixat trenului antemergator pentru parcurgerea distantei pâna la
statia vecina, plus 10 minute;

265. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, circulatia trenurilor se face?
[2596170420] Raspunsuri:
A) Pe sectiile de circulatie înzestrate cu BLA atât pe cale simpla cât si pe cale dubla, daca blocul functioneaza, circulatia trenurilor se face pe baza semnalelor
BLA;
B) Pe sectiile de circulatie înzestrate cu BLA atât pe cale simpla cât si pe cale dubla, daca blocul functioneaza, circulatia trenurilor se face pe baza semnalelor date
de agenti;
C) Pe sectiile de circulatie înzestrate cu BLA atât pe cale simpla cât si pe cale dubla, daca blocul functioneaza, circulatia trenurilor se face pe baza întelegerii
telefonice;

266. Instalatia BLA se considera repusa în functiune dupa terminarea lucrarilor numai dupa ce: IDM dispozitor a primit de la personalul SCB comunicarea de
repunere în functiune a BLA; IDM dispozitor a efectuat probele de functionare a BLA cu statia vecina; instalatia de centralizare da indicatii de control asupra bunei
functionari a BLA, conform instructiunilor de manipulare a instalatiei.
[8194086334] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

267. Instalatia BLA se considera repusa în functiune dupa terminarea lucrarilor numai dupa ce: IDM dispozitor a primit de la personalul SCB comunicarea de
repunere în functiune a BLA; IDM dispozitor a efectuat probele de functionare a BLA cu personalul de întretinere SCB; instalatia de centralizare da indicatii de
control asupra bunei functionari a BLA, conform instructiunilor de manipulare a instalatiei.
[6642059541] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

268. Personalul care a executat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul exterior înapoiaza condica portativa catre IDM dispozitor sau catre agentul
administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o.
[3614081350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

269. Personalul care a executat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul exterior înapoiaza condica portativa catre IDM sau catre agentul OTF care i-a
înmânat-o.
[5598463800] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

270. Înscrierea se poate face, dupa terminarea lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a
instalatiilor BLA si în RRLISC din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma cu numar si ora din RRLISC, catre IDM
dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii.
[4197339273] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

271. Înscrierea se poate face, dupa terminarea lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a
instalatiilor BLA si la un post de macazuri sau de bariera din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma cu numar si
ora din RRLISC, catre IDM dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii.
[2604059181] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

272. Începerea, terminarea lucrarilor si repunerea în functiune a instalatiilor de siguranta circulatiei la posturile exterioare din incinta statiei se transmite catre
IDM printr-o telefonograma, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativa, de catre personalul ce executa lucrarea si se înregistreza de
catre IDM în RRLISC.
[3814059591] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

273. Începerea, terminarea lucrarilor si repunerea în functiune a instalatiilor de siguranta circulatiei la posturile exterioare din incinta statiei se transmite catre
IDM printr-o telefonograma, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativa, de catre personalul care executa lucrarea si se inregistreza
de catre IDM în registrul de dispozi?ii.
[2593019711] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

274. Încuviintarea pentru executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC si IFTE se da, în scris, de catre IDM dispozitor cu notarea orei de la care se încuviinteaza
începerea lucrarii, dupa luarea la cunostinta sub semnatura a înscrierii facute de personalul de întretinere, în RRLISC.
26
[4497383411] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

275. Încuviintarea pentru executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC si IFTE se da, în scris, de catre IDM dispozitor cu notarea datei numarului si orei de la care se
încuviinteaza începerea lucrarii, dupa luarea la cunostinta sub semnatura a înscrierii facute de personalul de întretinere, în RRLISC.
[6647585874] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

276. Personalul SCB, TC si IFTE care efectueaza lucrari în raza de activitate a posturilor dotate cu RRLISC face înscrierile corespunzatoare executarii lucrarilor în
RRLISC, iar IDM sau agentul care manipuleaza instalatia respectiva le transmite cu numar si ora catre IDM dispozitor, în vederea încuviintarii executarii lucrarilor si
respectarii masurilor impuse de situatie.
[1593060530] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

277. Personalul SCB, TC si IFTE care efectueaza lucrari în raza de activitate a posturilor dotate cu RRLISC face înscrierile corespunzatoare executarii lucrarilor în
RRLISC, iar IDM sau agentul care manipuleaza instalatia respectiva dupa ce ia la cunostinta sub semnatura le transmite cu numar si ora catre IDM dispozitor, în
vederea încuviintarii executarii lucrarilor si respectarii masurilor impuse de situatie.
[2803061141] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

278. În toate cazurile în care urmeaza sa se execute lucrari la posturile sau instalatiile exterioare IDM dispozitor trebuie sa dea dispozitie scrisa personalului care
deserveste aceste posturi precizând ca s-a încuviintat executarea lucrarilor, intervalul de timp al executarii acestora si conditiile stabilite pentru efectuarea
circulatiei trenurilor si a manevrei vehiculelor feroviare iar personalul care deserveste aceste posturi nu trebuie sa admita executarea lucrarilor la aparatele de
cale si la instalatiile SCB, TC si IFTE din raza postului, fara dispozitia scrisa a IDM dispozitor.
[3293062450] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

279. În toate cazurile în care urmeaza sa se execute lucrari la posturile sau instalatiile exterioare IDM dispozitor trebuie sa dea dispozitie scrisa personalului care
deserveste aceste posturi precizând ca s-a încuviintat executarea lucrarilor, ora pâna la care se executa si conditiile stabilite pentru efectuarea circulatiei trenurilor
si a manevrei vehiculelor feroviare iar personalul care deserveste aceste posturi nu trebuie sa admita executarea lucrarilor la aparatele de cale si la instalatiile SCB,
TC si IFTE din raza postului, fara dispozitia scrisa a IDM dispozitor.
[5493064801] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

280. Dupa terminarea lucrarilor, personalul care deserveste posturile exterioare trebuie sa verifice, în prezenta personalului care a executat lucrarile, integritatea
aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea functioneaza corespunzator si sunt sigilate, dupa care raporteaza starea lor catre
IDM dispozitor.
[8398740575] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

281. Dupa terminarea lucrarilor, personalul care deserveste posturile exterioare trebuie sa verifice, în prezenta personalului care a executat lucrarile, integritatea
aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea functioneaza corespunzator si sunt sigilate, dupa care raporteaza starea lor catre
IDM expeditor.
[2294020380] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

282. Circulatia trenurilor si executarea manevrei în intervalul de timp cât se lucreaza la instalatiile SCB, TC si IFTE se face cu respectarea înscrierilor facute, dupa
caz de personalul SCB, TC si IFTE în RRLISC, cât si a reglementarilor specifice în vigoare.
[4594020622] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

283. Circulatia trenurilor si executarea manevrei în intervalul de timp cât se lucreaza la instalatiile SCB, TC si IFTE se face cu respectarea înscrierilor facute, dupa
caz de personalul SCB, TC si IFTE în RRLISC, cât si a prevederilor din fi?a postului.
[8495067405] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

284. IDM pentru expedierea unui tren pâna la un punct din linie curenta, sau la scoaterea unui convoi de manevra dincolo de limita incintei statiei pe bloc de linie
semiautomat cere aprobare de la operatorul de circulatie, cere prin bloc consimtamântul de expediere de la statia vecina, executa comanda în bloc si pune pe
liber semnalul de iesire, înmâneaza mecanicului ordin de circulatie în care mentioneaza conditiile de circulatie sau manevra, precum si de înapoiere în statie.
[2715162721] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

285. IDM pentru expedierea unui tren pâna la un punct din linie curenta, sau la scoaterea unui convoi de manevra dincolo de limita incintei statiei pe bloc de linie
semiautomat cere aprobare de la operatorul de circulatie, cere cale libera de la statia vecina, executa comanda în bloc si pune pe liber semnalul de manevra,
înmâneaza mecanicului ordin de circulatie în care mentioneaza conditiile de manevra, precum si de înapoiere în statie.
[8304121120] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

286. Daca semaforul prevestitor defect nu poate sa fie adus în pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului urmator, impiegatul de miscare din statia
vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. Pe timp de noapte semaforul prevestitor nu va fi iluminat.
[6852141883] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

27
287. Daca semaforul prevestitor defect nu poate sa fie adus în pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului de intrare, impiegatul de miscare din
statia vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. Pe timp de noapte semaforul prevestitor fi iluminat.
[5508511243] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

288. Daca semaforul repetitor defect nu poate sa fie adus în pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului urmator, impiegatul de miscare din statia
vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. Pe timp de noapte semaforul repetitor nu va fi iluminat.
[7404177715] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

289. Daca semaforul repetitor defect nu poate sa fie adus în pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului de intrare, impiegatul de miscare din statia
vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. Pe timp de noapte semaforul repetitor va fi iluminat.
[1305131660] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

290. Semaforul prevestitor defect trebuie sa fie adus în pozitia corespunzatoare pozitiei pe oprire a semaforului urmator si sa fie neiluminat pe timp de noapte.
[5747531273] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

291. Semaforul prevestitor defect trebuie sa fie adus în pozitia corespunzatoare pozitiei pe oprire a semnalului de intrare si sa fie iluminat pe timp de noapte.
[4406484480] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

292. Raspunzator pentru înscrierile facute în RRLISC este personalul SCB, TC si IFTE, dupa caz, iar pentru respectarea acestor înscrieri, IDM dispozitor sau
personalul care deserveste postul respectiv.
[7302167294] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

293. Raspunzator pentru înscrierile facute în RRLISC este personalul SCB, TC si IFTE, dupa caz, iar pentru respectarea acestor înscrieri, IDM dispozitor, IDM exterior
sau alt personal autorizat.
[5848531304] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

294. Sensul cu prioritate este: pe sectii de circulatie cu cale simpla - sensul în care circula trenurile numerotate fara sot; pe sectii de circulatie cu cale dubla - sensul
normal de circulatie; pe sectii de circulatie cu cale dubla, în cazul în care unul din firele de circulatie este închis, iar pe celalalt fir se face circulatia în ambele sensuri
- sensul care este normal pentru firul ramas în circulatie.
[3406342311] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

295. Sensul cu prioritate este: pe sectii de circulatie cu cale simpla - sensul în care circula trenurile numerotate cu sot; pe sectii de circulatie cu cale dubla - sensul
normal de circulatie; pe sectii de circulatie cu cale dubla, în cazul în care unul din firele de circulatie este închis, iar pe celalalt fir se face circulatia în ambele sensuri
- sensul care este normal pentru firul ramas în circulatie.
[3621174640] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

296. Întelegerile scrise pentru expedierea trenurilor în cazul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se stabilesc de catre statia cu sens cu
prioritate.
[4831175230] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

297. Întelegerile scrise pentru expedierea trenurilor în cazul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se stabilesc de catre statia fara sens de
prioritate.
[7765168700] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

298. În toate cazurile de defectare a semaforului de intrare, intrarea trenului în statie este permisa numai pe baza conditiilor stabilite în ordinul de circulatie
înmânat mecanicului de catre un agent autorizat, dupa oprirea trenului în fata semaforului defect.
[1105152350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

299. În toate cazurile de defectare a semaforului de intrare, intrarea trenului în statie este permisa numai pe baza conditiilor stabilite în ordinul de circulatie
înmânat mecanicului de catre IDM, dupa oprirea trenului în fata semaforului defect.
[2405152771] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

300. Daca semaforul de intrare se defecteaza în pozitia pe oprire, semnalul prevestitor care este în dependenta cu semaforul de intrare va fi adus în pozitia
corespunzatoare, iar noaptea si ziua, daca vizibilitatea este redusa din cauza cetii, viscolului etc., felinarul semnalului defect pe oprire trebuie sa fie iluminat.
[2508283271] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

301. Daca semaforul de intrare se defecteaza în pozitia pe oprire, semnalul prevestitor care este în dependenta cu semaforul de intrare va fi adus în pozitia pe
oprire, iar noaptea si ziua, daca vizibilitatea este redusa din cauza cetii, viscolului etc., felinarul semnalului defect pe oprire nu va fi iluminat.
[3728384601] Raspunsuri:
28
Adevarat; Fals

302. Daca aducerea semaforul de intrare în pozitia pe oprire nu este posibila, se procedeaza dupa cum urmeaza: mecanicul va fi încunostintat din statia vecina, în
scris, prin ordin de circulatie, sa opreasca trenul înaintea semaforului defect pe liber, pentru a fi primit în statie cu ordin de circulatie.
[6754177393] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

303. Daca aducerea semaforul de intrare în pozitia pe oprire nu este posibila, se procedeaza dupa cum urmeaza: mecanicul va fi încunostintat din statia vecina,
verbal, sa opreasca trenul înaintea semaforului defect pe liber, pentru a fi primit în statie cu ordin de circulatie.
[5303132504] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

304. Daca aducerea semaforul de intrare în pozitia pe oprire nu este posibila, se procedeaza dupa cum urmeaza: tot timpul cât semaforul de intrare este defect pe
liber, ziua si noaptea, în fata semaforului se va amplasa un semnal mobil de oprire, respectiv un disc rosu; în timpul noptii, semaforul de intrare defect pe liber nu
se va ilumina.
[7207723215] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

305. Daca aducerea semaforul de intrare în pozitia pe oprire nu este posibila, se procedeaza dupa cum urmeaza: tot timpul cât semaforul de intrare este defect pe
liber, ziua si noaptea, în fata semaforului se va amplasa un semnal mobil de oprire, respectiv un disc rosu; în timpul noptii, semaforul de intrare defect pe liber se
va ilumina.
[1507123620] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

306. La defectarea semnalului luminos de înscriere pe bloc, trecerea unui tren pe lânga un astfel de semnal, este admisa numai pe baza mentiunii de defectare a
semnalului, facuta în scris prin ordin de circulatie de catre statia al carei semnal de înscriere pe bloc este defect.
[4403186332] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

307. La defectarea semnalului luminos de înscriere pe bloc, trecerea unui tren pe lânga un astfel de semnal, este admisa numai pe baza mentiunii de defectare a
semnalului, facuta în scris prin ordin de circulatie de catre statia care primeste trenul.
[5643187781] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

308. În cazul în care semaforul de iesire este defect în pozitia pe oprire, iar semaforul de intrare nu da indicatii asupra pozitiei semaforului de iesire, la semaforul
de intrare trenurile care au trecere prin statie vor fi oprite pentru a încunostiinta prin radiotelefon mecanicul privind defectarea semaforului de iesire în pozitia pe
oprire.
[7863189353] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

309. În cazul în care semaforul de iesire este defect în pozitia pe oprire, iar semaforul de intrare nu da indicatii asupra pozitiei semaforului de iesire, la semaforul
de intrare trenurile care au trecere prin statie vor fi oprite pentru a încunostiinta prin ordin de circulatie mecanicul privind defectarea semaforului de iesire în
pozitia pe oprire.
[8203180631] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

310. În cazul semnalelor alaturate pe aceeasi parte a caii, daca unul dintre ele nu da nici o indicatie sau da o indicatie dubioasa, mecanicul va opri trenul în fata
acestor semnale, pentru a se convinge de pozitia corecta a semnalului care da indicatie pentru trenul respectiv.
[3107365472] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

311. În cazul semnalelor alaturate pe aceeasi parte a caii, daca unul dintre ele nu da nici o indicatie sau da o indicatie dubioasa, mecanicul va opri trenul în fata
acestor semnale, pentru a se convinge de pozitia corecta a semnalului care da indicatia de liber.
[7101113184] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

312. În cazul anularii indicatiei permisive si trecerea pe oprire cu depasire a semnalelor luminoase de intrare, iesire, parcurs si ramificatie, continuarea mersului se
face pe parcurs asigurat, în baza ordinului de circulatie, conform prevederilor privind defectarea acestora.
[1401113590] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

313. În cazul anularii indicatiei permisive si trecerea pe oprire cu depasire a semnalelor luminoase de intrare, iesire, parcurs si ramificatie, continuarea mersului se
face pe parcurs asigurat, în baza semnalului de chemare, conform prevederilor privind defectarea acestora.
[2611113810] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

314. În cazul defectarii unui semnal luminos de iesire dintr-o statie aflata pe cale dubla cu bloc de linie automat cu sens specializat, impiegatul de miscare asteapta
timpul necesar ca primul tren expediat sa parcurga doua sectoare de bloc, însa nu mai putin de 10 minute, dupa care expediaza trenul pe baza indicatiei de
chemare a semnalului luminos de iesire sau daca indicatia de chemare nu poate fi afisata, expediaza trenul cu ordin de circulatie.
[5505188650] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

29
315. În cazul defectarii unui semnal luminos de iesire dintr-o statie aflata pe cale dubla cu bloc de linie automat cu sens specializat, impiegatul de miscare asteapta
timpul necesar ca primul tren expediat sa parcurga doua sectoare de bloc, însa nu mai mult de 10 minute, dupa care expediaza trenul pe baza indicatiei semnalului
luminos de iesire sau daca indicatia nu poate fi afisata, expediaza trenul cu ordin de circulatie.
[1507134320] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

316. În cazul unei statii aflata pe o linie înzestrata cu instalatii de bloc de linie automat, pe cale simpla sau pe cale dubla cu sens banalizat, daca impiegatul de
miscare constata ca toate semnalele de iesire dintr-un capat al statiei nu se pot comanda pe liber fiind defecte, se trece la circulatia trenurilor pe baza întelegerii
telefonice - cale libera. Trecerea unui tren pe lânga un astfel de semnal de iesire se face pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult
20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator.
[8105181532] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

317. În cazul unei statii aflata pe o linie înzestrata cu instalatii de bloc de linie automat, pe cale simpla sau pe cale dubla cu sens banalizat, daca impiegatul de
miscare constata ca toate semnalele de iesire dintr-un capat al statiei nu se pot comanda pe liber fiind defecte, se trece la circulatia trenurilor pe baza întelegerii
telefonice - cale libera. Trecerea unui tren pe lânga un astfel de semnal de iesire se face pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult
20 km/h, cu deosebita atentie, peste schimbatoarele de cale la iesire.
[1405174840] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

318. În cazul unei statii aflata pe o linie înzestrata cu instalatii de bloc de linie automat, pe cale simpla sau pe cale dubla cu sens banalizat daca statia este
prevazuta cu semnale de iesire la fiecare linie si dupa probe impiegatul de miscare constata ca unul sau mai multe semnale de iesire nu se pot comanda pe liber,
se trece la circulatia pe baza de cale libera numai pentru trenurile care se expediaza de la liniile ale caror semnale de iesire nu se pot comanda pe liber. În acest caz,
trecerea unui tren pe lânga semnalul luminos de iesire defect se face pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20km/h, cu
deosebita atentie, peste schimbatoarele de cale la iesire.
[7863114816] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

319. În cazul unei statii aflata pe o linie înzestrata cu instalatii de bloc de linie automat, pe cale simpla sau pe cale dubla cu sens banalizat daca statia este
prevazuta cu semnale de iesire la fiecare linie si dupa probe impiegatul de miscare constata ca unul sau mai multe semnale de iesire nu se pot comanda pe liber,
se trece la circulatia pe baza de cale libera numai pentru trenurile care se expediaza de la liniile ale caror semnale de iesire nu se pot comanda pe liber. În acest caz,
trecerea unui tren pe lânga semnalul luminos de iesire defect se face pe baza ordinului de circulatie, în care se vor mentiona: viteza de cel mult 20km/h, cu
deosebita atentie, pâna la semnalul urmator si conditiile de circulatie pe blocul de linie automat.
[5501168261] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

320. În cazul defectarii semnalului luminos de parcurs, depasirea acestuia este permisa pe baza indicatiei de chemare data de catre acesta sau daca indicatia de
chemare nu poate fi afisata, trenul se expediaza cu ordin de circulatie. Mecanicul va conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie.
[8406844747] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

321. În cazul defectarii semnalului luminos de parcurs, depasirea acestuia este permisa numai pe baza ordinului de circulatie. Mecanicul va conduce trenul cu
viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie.
[3302124482] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

322. În timpul ninsorii abundente sau pe timp de viscol slab, pentru mentinerea circulatiei, plugurile în patrulare preced trenurile.
[2818275601] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

323. În timpul ninsorii abundente sau pe timp de viscol slab, pentru mentinerea circulatiei, plugurile în patrulare circula în urma trenurilor.
[3208376200] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

324. Patrularea cu plugurile de zapada sau locomotive izolate se executa atâta timp cât actiunea este eficace si nu exista nici un pericol de a fi înzapezite.
[1706115110] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

325. Patrularea cu plugurile de zapada sau locomotive izolate se executa atâta timp cât actiunea se face cu aprobarea operatorului de circula?ie.
[7305155325] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

326. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume: când înaltimea zapezii ajunge la 20 cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare; în functie de
densitatea zapezii, precum si de tipul locomotivelor, operatorii de transport feroviar pot propune comandamentelor regionale sistarea circulatiei locomotivelor
hidraulice.
[1605155630] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

327. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume: când înaltimea zapezii ajunge la 25 cm peste ciuperca sinei se sisteaza circulatia automotoarelor si a trenurilor automotoare; în functie de
densitatea zapezii, precum si de tipul locomotivelor, operatorii de transport feroviar pot propune comandamentelor regionale sistarea circulatiei locomotivelor
electrice;
30
[3501145442] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

328. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume: când zapada începe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor, se
produc prelungiri ale timpilor de mers, se dispun reduceri de tonaj de pâna la 50% sau utilizarea dublei tractiuni, în functie de efectul pe care îl produce asupra
circulatiei consistenta zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului.
[6405125151] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

329. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume: când zapada începe sa se depuna peste nivelul superior al sinelor iar din cauza rezistentelor suplimentare ce apar la rularea trenurilor, se
produc prelungiri ale timpilor de mers, se dispun reduceri de tonaj de pâna la 40% sau utilizarea triplei tractiuni, în functie de efectul pe care îl produce asupra
circulatiei consistenta zapezii si intensitatea ninsorii si a viscolului.
[6101135364] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

330. Pe timpul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, expedierea mijloacelor de interventie sau a locomotivelor de ajutor în linie curenta,
atât în sensul cu prioritate cât si în sens opus, se face numai la cererea scrisa a mecanicului trenului ramas în linie curenta sau a sefului de tren când mecanicul si-a
pierdut capacitatea de conducere.
[4636455270] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

331. Pe timpul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, expedierea mijloacelor de interventie sau a locomotivelor de ajutor în linie curenta,
atât în sensul cu prioritate cât si în sens opus, se face numai la cererea scrisa a mecanicului ajutor a trenului ramas în linie curenta sau a?efului de tren.
[3205125482] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

332. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, circulatia trenurilor se face; pe cale simpla sau pe cale dubla fara BLA în cazul
în care unul din firele de circulatie este închis, pe baza întelegerii scrise între statii.
[5101189192] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

333. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, circulatia trenurilor se face; pe cale simpla sau pe cale dubla fara BLA în cazul
în care unul din firele de circulatie este închis, pe baza întelegerii cu operatorul RC.
[7401181501] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

334. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, circulatia trenurilor se face; pe cale dubla fara BLA, numai pe firul normal de
circulatie si la intervalul de timp de mers fixat trenului antemergator pentru parcurgerea distantei pâna la statia vecina, plus 10 minute.
[8671183116] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

335. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, circulatia trenurilor se face; pe cale dubla fara BLA, numai pe firul din stânga
si la intervalul de timp de mers fixat trenului antemergator pentru parcurgerea distantei pâna la statia vecina, plus 10 minute.
[8504173796] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

336. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, pe sectiile de circulatie înzestrate cu BLA atât pe cale simpla cât si pe cale
dubla, daca blocul functioneaza, circulatia trenurilor se face pe baza semnalelor BLA.
[8201116434] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

337. În cazul în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, pe sectiile de circulatie înzestrate cu BLA atât pe cale simpla cât si pe cale
dubla, daca blocul functioneaza, circulatia trenurilor se face pe baza întelegerii telefonice.
[3106378142] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

338. În cazul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie pe linie simpla, pâna la stabilirea întelegerilor scrise între doua statii vecine, numai statia
cu sens cu prioritate poate sa expedieze primul tren în sensul de prioritate, fara consimtamântul statiei vecine, stabilind cu aceasta ocazie si întelegerea scrisa.
[3308326551] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

339. În cazul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie pe linie simpla, pâna la stabilirea întelegerilor scrise între doua statii vecine, numai statia
fara sens de prioritate poate sa expedieze primul tren în sensul cu prioritate, cu consimtamântul statiei vecine, stabilind cu aceasta ocazie si întelegerea scrisa.
[4508426890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

340. Întelegerea scrisa se trimite numai de catre statia cu sens cu prioritate, statiei vecine, care asteapta primirea avizului scris si se conformeaza întocmai acestui
aviz.
[5848526471] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

31
341. Întelegerea scrisa se poate trimite si de catre statia fara sens de prioritate, statiei vecine, care asteapta primirea avizului scris si se conformeaza întocmai
acestui aviz.
[8774116185] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

342. În cazul în care între doua statii vecine se afla un post de miscare, un post ajutator de miscare sau un post de macazuri în linie curenta, IDM din statia cu sens
cu prioritate la expedierea primului tren în sensul cu prioritate, respectiv IDM din statia cu sens fara prioritate, care expediaza primul tren în baza întelegerii scrise
dupa formula "C" de la art. 312 din regulamentul 005, din lipsa de tren în sensul cu prioritate, este obligat sa specifice în ordinul de circulatie oprirea trenului la
post, pentru a comunica catre IDM, respectiv agentului care deserveste postul, ca s-a întrerupt functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie, precum si pentru
a verifica daca linia curenta dintre post si statia vecina spre care circula trenul este libera.
[7303150362] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

343. În cazul în care între doua statii vecine se afla un post de miscare, un post ajutator de miscare sau un post de macazuri în linie curenta, IDM din statia cu sens
cu prioritate la expedierea primului tren în sensul cu prioritate, respectiv IDM din statia cu sens fara prioritate, care expediaza primul tren în baza întelegerii scrise
dupa formula "B" de la art. 312 din regulamentul 005din lipsa de tren în sensul cu prioritate, este obligat sa specifice în ordinul de circulatie oprirea trenului la post,
pentru a comunica catre IDM, respectiv agentului care deserveste postul, ca s-a întrerupt functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie, precum si pentru a
verifica daca linia curenta dintre post si statia vecina spre care circula trenul este libera.
[2207240171] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

344. Daca înainte de întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a dat dispozitie scrisa postului ajutator de
miscare sau postului de macazuri din linie curenta care deserveste o linie a unui operator economic, în vederea iesirii trenului/convoiului de manevra pentru
manevra în linie curenta, linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata pâna la primirea de la postul respectiv a comunicarii scrise privind
gararea trenului/convoiului de manevra pe linia operatorului economic.
[3507340480] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

345. Daca înainte de întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia fara sens de prioritate a dat dispozitie scrisa postului ajutator de
miscare sau postului de macazuri din linie curenta care deserveste o linie a unui operator economic, în vederea iesirii trenului/convoiului de manevra pentru
manevra în linie curenta, linia curenta dintre cele doua statii vecine se considera ocupata pâna la primirea de la postul respectiv a comunicarii scrise privind
gararea trenului/convoiului de manevra pe linia operatorului economic.
[6403120295] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

346. Catre cine înapoiaza condica portativa personalul care a executat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul exterior?
[1308281710] Raspunsuri:
A) Catre personalul de la posturile exterioare sau catre agentul administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o;
B) Catre IDM exterior sau catre agentul administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o;
C) Catre IDM dispozitor sau catre agentul administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o;

347. Ce trebuie sa verifice dupa terminarea lucrarilor, personalul care deserveste posturile exterioare?
[7766851123] Raspunsuri:
A) Trebuie sa verifice, în prezenta personalului care a executat lucrarile, integritatea aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca
acestea functioneaza corespunzator si sunt sigilate;
B) Trebuie sa verifice, în prezenta personalului care a executat lucrarile, instalatiile SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea functioneaza sau nu corespunzator
si sunt sigilate;
C) Trebuie sa verifice, în prezenta personalului care a executat lucrarile, integritatea aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea
functioneaza corespunzator;

348. Unde consemneaza IDM predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari?
[4738584661] Raspunsuri:
A) În RRLISC predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari;
B) În registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari;
C) În registrul de dispozitii predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari;

349. Cum se transmite înscrierea referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare?
[8771231447] Raspunsuri:
A) Prin instalatii TC de catre agentii posturilor catre IDM expeditor sau de catre personalul care a executat lucrarea, direct catre IDM dispozitor, prin instalatiile TC,
cu numar si ora;
B) Prin instalatii TC de catre agentii posturilor din condica portativa catre IDM dispozitor sau de catre personalul care a executat lucrarea, direct catre IDM
dispozitor, prin instalatiile TC, cu numar si ora;
C) Prin instalatii TC de catre agentii posturilor catre IDM dispozitor sau de catre personalul care a executat lucrarea, direct catre IDM dispozitor, prin instalatiile
TC, cu numar si ora;

350. Cum se transmite comunicarea scoaterii din functiune sau a restabilirii functionarii blocului de linie automat?
[1101231750] Raspunsuri:
A) De catre personalul de întretinere SCB si de pe teren, prin mijloacele TC existente, dupa înscrierea în condica portativa sau dupa deplasarea acestuia la una
din statii, în scris, cu numar si ora, catre fiecare dintre IDM dispozitori din statiile vecine, conform instructiunilor de manipulare a instalatiilor SCB;
B) De catre personalul de întretinere SCB si de pe teren, prin mijloacele TC existente, dupa înscrierea în condica portativa sau dupa deplasarea acestuia la una din
statii, în scris, cu numar si ora, catre fiecare dintre IDM dispozitori din statiile vecine, conform reglementarilor specifice în vigoare;
C) De catre personalul de întretinere SCB si de pe teren, prin mijloacele TC existente, dupa înscrierea în condica unui post din linie curenta sau dupa deplasarea
acestuia la una din statii, în scris, cu numar si ora, catre fiecare dintre IDM dispozitori din statiile vecine, conform instructiunilor de manipulare a instalatiilor SCB;
32
351. Unde se poate înscrie terminarea lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a
instalatiilor BLA?
[3401231361] Raspunsuri:
A) Înscrierea se poate face si la un post de macazuri sau de bariera din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma
cu numar si ora din RRLISC, catre IDM dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii;
B) Înscrierea se poate face si în RRLISC din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma cu numar si ora din RRLISC,
catre IDM dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii;
C) Înscrierea se poate face si la un post de macazuri sau de bariera din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma cu
numar si ora din registrul unificat de cai libere comenzi si miscare, catre IDM dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii;

352. Cum se procedeaza în cazul când semnalul repetitor defect nu poate sa fie adus în pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semnalul urmator?
[4631231600] Raspunsuri:
A) IDM va încunostinta mecanicul de locomotiva prin sta?ia de emisie-recep?ie. Pe timp de noapte semnalul repetitor nu va fi iluminat;
B) IDM din statia vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. Pe timp de noapte semnalul repetitor fi iluminat;
C) IDM din statia vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. Pe timp de noapte semnalul repetitor nu va fi iluminat;

353. Cum se procedeaza în cazul defectarii semnalului de manevra sau a semnalului luminos de triere?
[2207351691] Raspunsuri:
A) Se va aviza în scris mecanicul, prin ordin de circulatie, despre acest lucru, iar miscarile de manevra sau de triere se vor executa pe baza semnalelor date de
agenti cu instrumente portative;
B) Se va aviza în scris mecanicul, prin plan de manevra, despre acest lucru, iar miscarile de manevra sau de triere se vor executa pe baza semnalelor date de agenti
cu instrumente portative;
C) Se va aviza verbal mecanicul despre acest lucru, iar miscarile de manevra sau de triere se vor executa pe baza semnalelor date de agenti cu instrumente
portative si acustice;

354. Cum procedeaza mecanicul la trecerea pe lânga semnale defecte?


[2813262701] Raspunsuri:
A) Va lua masuri de frânare a trenului, astfel încât sa poata opri sigur la semnalul urmator, în cazul în care acesta ordona oprirea;
B) Va lua masuri de reducere a vitezei trenului, astfel încât sa poata opri sigur la semnalul urmator, în cazul în care acesta ordona oprirea;
C) Va lua masuri de reducere a vitezei trenului, astfel încât sa poata opri sigur la semnalul defect;

355. Cum este permisa intrarea trenului în statie în toate cazurile de defectare a semaforului de intrare?
[5747651502] Raspunsuri:
A) Numai pe baza conditiilor stabilite în ordinul de circulatie înmânat mecanicului de catre IDM, dupa oprirea trenului în fata semaforului defect;
B) Mecanicul va fi încunostintat din statia vecina, în scris, prin ordin de circulatie de catre un agent autorizat;
C) Numai pe baza conditiilor stabilite în ordinul de circulatie înmânat mecanicului de catre un agent autorizat, dupa oprirea trenului în fata semaforului defect;

356. Cum se procedeaza daca defectarea semaforului de intrare în pozitia pe liber se produce dupa plecarea trenului din statia vecina, din care cauza mecanicul nu
a putut fi încunostintat în scris sa opreasca trenul înaintea semaforului defect pe liber?
[1701282210] Raspunsuri:
A) IDM va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare în pozitia pe liber si va cere confirmarea receptionarii mesajului de
catre mecanic;
B) IDM va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare în pozitia pe liber si va cere sa opreasca la semaforul de intrare;
C) IDM va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare în pozitia pe liber si va efectua parcurs la o linie libera;

357. Cum se procedeaza dupa ce IDM s-a convins ca trenul a oprit la intrare, în cazul defectarii semaforului de iesire pe liber?
[5742232861] Raspunsuri:
A) Va încunostiinta prin radiotelefon mecanicul, va manevra semaforul de intrare pe liber si va opri trenul în statie cu semnale mobile, pentru a-i înmâna
mecanicului ordinul de circulatie;
B) Va încunostiinta prin radiotelefon mecanicul, va manevra semaforul de intrare pe liber si va opri trenul în statie cu semnale date cu instrumente portative,
pentru a-i înmâna mecanicului ordinul de circulatie;
C) Va încunostiinta prin radiotelefon mecanicul, va manevra semaforul de intrare pe liber si va opri trenul în statie, pentru a-i înmâna mecanicului ordinul de
circulatie daca este cazul.

358. Care semnale fac exceptie de la ordinul de a opri neconditionat în fata semnalelor care nu dau nici o indicatie sau care dau indicatii dubioase?
[7102232334] Raspunsuri:
A) Semnalele prevestitoare pe liniile înzestrate cu bloc de linie automat si semnalele repetitoare, care indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe
care îl preced, daca acesta este pe oprire;
B) Semnalele prevestitoare pe liniile înzestrate cu bloc de linie semiautomat si semnalele repetitoare, care, indica reducerea vitezei pentru a putea opri la
semnalul pe care îl preced, daca acesta este pe oprire;
C) Semnalele prevestitoare pe liniile neînzestrate cu bloc de linie automat si semnalele repetitoare, care indica reducerea vitezei pentru a putea opri la
semnalul pe care îl preced, daca acesta este pe oprire;

359. Cum se procedeaza în cazul când starea liniei nu permite circulatia trenurilor în conditii de siguranta?
[8302232716] Raspunsuri:
A) Personalul de trafic nu expediaza trenurile fara avizul prealabil al personalului de întretinere a instalatiilor SCB, în functie de cel putin sef district;
B) Personalul de trafic nu expediaza trenurile fara avizul prealabil al personalului de întretinere a caii, în functie de cel putin sef district;
C) Personalul de trafic nu expediaza trenurile fara avizul prealabil al personalului de întretinere a caii, în functie de cel putin sef echipa;

360. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume:
[2502232251] Raspunsuri:
33
A) În cazul trenurilor de marfa formate din vagoane încarcate si goale sau numai din vagoane goale, numarul de osii admis pe sectia respectiva se reduce în
aceeasi proportie cu tonajul;
B) În cazul trenurilor de marfa formate din vagoane încarcate si goale sau numai din vagoane goale, numarul de osii admis pe sectia respectiva se reduce în aceeasi
proportie cu viteza de circualtie;
C) În cazul trenurilor de marfa formate din vagoane încarcate si goale sau numai din vagoane goale, tonajul pe osie admis pe sectia respectiva se reduce în aceeasi
proportie cu viteza de circulatie;

361. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume:
[6504267815] Raspunsuri:
A) În triaje, în grupele de triere – grupa D – se ia masura de presare a vagoanelor pe fiecare linie si legare între ele, pentru a se evita formarea de suluri de zapada
în spatiile dintre grupurile de vagoane;
B) În triaje, în grupele de triere – grupa C – se ia masura de presare a vagoanelor pe fiecare fascicol si legare între ele, pentru a se evita formarea de suluri de
zapada în spatiile dintre grupurile de vagoane;
C) În triaje, în grupele de triere – grupa B – se ia masura de presare a vagoanelor pe fiecare linie si legare între ele, pentru a se evita formarea de suluri de
zapada în spatiile dintre grupurile de vagoane;

362. Ce se va mentiona în ordinul de circulatie pe tot timpul cât dureaza întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie?
[1408252570] Raspunsuri:
A) Circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie întrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi 15 km/h;
B) Circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie întrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi 30 km/h;
C) Circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie întrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi 20 km/h;

363. Ce se va mentiona în ordinul de circulatie pe tot timpul cât dureaza întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie?
[4735222180] Raspunsuri:
A) Oprirea trenului în statia prin care, dupa livret sau dupa mersul întocmit cu ocazia punerii în circulatie a trenului suplimentar, trenul era prevazut sa circule fara
oprire; trenul circula anuntat la posturile de bariera, daca este cazul.
B) Oprirea trenului în statia prin care, dupa livret sau dupa mersul întocmit cu ocazia punerii în circulatie a trenului suplimentar, trenul era prevazut sa opreasca;
C) Oprirea trenului în statia prin care, dupa livret sau dupa mersul întocmit cu ocazia punerii în circulatie a trenului suplimentar, trenul era prevazut sa circule
fara oprire; trenul circula neanuntat la posturile de bariera, daca este cazul.

364. De catre cine se face scoaterea din functiune a blocului de linie automat?
[8777952663] Raspunsuri:
A) Se poate face de catre IDM sau personalul de întretinere SCB;
B) Se face numai de catre personalul de întretinere SCB în functie de sef de sectie;
C) Se face numai de catre personalul de întretinere SCB;

365. Dupa terminarea lucrarilor pe teren, personalul care a executat lucrarea înscrie data si ora terminarii lucrarilor, precum si eventualele conditii pentru
efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei, dupa caz, în: RRLISC de la IDM dispozitor; RRLISC de la posturile exterioare dotate cu astfel de registre; condica de
comenzi a postului; condica portativa.
[7405222863] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

366. Dupa terminarea lucrarilor pe teren, personalul care a executat lucrarea înscrie data si ora terminarii lucrarilor, precum si eventualele conditii pentru
efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei, dupa caz, în: RRLISC de la IDM dispozitor; registrul unificat de cai libere, comenzi?i miscare; RRLISC de la posturile
exterioare dotate cu astfel de registre; condica de comenzi a postului; condica portativa.
[4833233743] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

367. Înscrierea terminarii lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor BLA se
poate face, si în RRLISC din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma cu numar si ora din RRLISC, catre IDM
dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii.
[6303233323] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

368. Înscrierea terminarii lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor BLA se
poate face, si la un post de macazuri sau de bariera din statia vecina, iar IDM dispozitor transmite continutul acestei înscrieri, prin telefonograma cu numar si ora
din RRLISC, catre IDM dispozitor din statia în care s-a facut înscrierea începerii lucrarii.
[2205264841] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

369. Începerea, terminarea lucrarilor si repunerea în functiune a instalatiilor de siguranta circulatiei la posturile exterioare din incinta statiei se transmit catre IDM
printr-o telefonograma, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativa, de catre personalul ce executa lucrarea si se inregistreza de catre
IDM în RRLISC.
[7206823601] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

370. Începerea, terminarea lucrarilor si repunerea în functiune a instalatiilor de siguranta circulatiei la posturile exterioare din incinta statiei se transmit catre IDM
printr-o telefonograma, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativa, de catre personalul care executa lucrarea si se inregistreza de
catre IDM în registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.
[8406923150] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

34
371. Prevederi de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune si executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC sau IFTE în statiile în care se folosesc mai
multe RRLISC, se stabilesc în PTE.
[1706223560] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

372. Prevederi de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune si executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC sau IFTE în statiile în care se folosesc mai
multe RRLISC, se fac conform fi?ei postului.
[6758753274] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

373. Consimtamântul scris dat în condica portativa a statiei se transmite prin instalatiile TC, cu numar si ora, catre IDM dispozitor. IDM dispozitor înregistreaza
consimtamântul pentru executarea parcursului în registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.
[4306513480] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

374. Consimtamântul scris dat în condica portativa a statiei se transmite prin instalatiile TC, cu numar si ora, catre IDM dispozitor. IDM dispozitor înregistreaza
consimtamântul pentru executarea parcursului în registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare sau în RRLISC, dupa caz.
[2814233391] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

375. IDM consemneaza în RRLISC predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari. În anumite situatii, conducerea structurii regionale a
administratorului infrastructurii feroviare poate aproba ca într-o statie sa existe mai multe condici portative, caz în care predarea condicii portative se poate face
de catre un alt agent al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare.
[2508353501] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

376. IDM consemneaza în RRLISC predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari. În anumite situatii, conducerea structurii regionale a
administratorului infrastructurii feroviare poate aproba ca într-o statie sa existe doua condici portative, caz în care predarea condicii portative se poate face de
catre?eful sta?iei.
[6501289210] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

377. Scoaterea din functiune a blocului de linie automat se face numai de catre personalul de întretinere SCB iar comunicarea scoaterii din functiune sau a
restabilirii functionarii acestuia se transmite de catre personalul de întretinere SCB si de pe teren, prin mijloacele TC existente, dupa înscrierea în condica portativa
sau dupa deplasarea acestuia la una din statii, în scris, cu numar si ora, catre fiecare dintre IDM dispozitori din statiile vecine, conform instructiunilor de
manipulare a instalatiilor SCB.
[8771281693] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

378. Scoaterea din functiune a blocului de linie automat se face numai de catre personalul de întretinere SCB iar comunicarea scoaterii din functiune sau a
restabilirii functionarii acestuia se transmite de catre personalul de întretinere SCB si de pe teren, prin mijloacele TC existente, dupa înscrierea în condica unui post
din linie curenta sau dupa deplasarea acestuia la una din statii, în scris, cu numar si ora, catre fiecare dintre IDM dispozitori din statiile vecine, conform
instructiunilor de manipulare a instalatiilor SCB.
[6407724534] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

379. Înscrierea referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare se transmite prin instalatii TC
de catre agentii posturilor catre IDM dispozitor sau de catre personalul care a executat lucrarea, direct catre IDM dispozitor, prin instalatiile TC, cu numar si ora.
IDM dispozitor consemneaza în RRLISC înscrierea transmisa, confirmând primirea cu numar, ora si semnatura.
[7667814144] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

380. Înscrierea referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare se transmite prin instalatii TC
de catre agentii posturilor catre IDM dispozitor sau de catre personalul care a executat lucrarea, direct catre IDM dispozitor, prin instalatiile TC, cu numar si ora.
IDM dispozitor consemneaza în registrul de cai libere comenzi si miscare înscrierea transmisa, confirmând primirea cu numar, ora si semnatura.
[8107914451] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

381. Pe sectiile de circulatie înzestrate cu instalatii de bloc de linie semiautomat circulatia trenurilor se face la interval de statie iar expedierea trenurilor se face
dupa ce s-a obtinut, prin aparatul de bloc, consimtamântul de expediere al statiei spre care se expediaza trenul.
[5641214561] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

382. Pe sectiile de circulatie înzestrate cu instalatii de bloc de linie semiautomat circulatia trenurilor se face la interval de post de miscare iar expedierea trenurilor
se face dupa ce s-a obtinut, prin aparatul de bloc, consimtamântul de expediere al statiei spre care se expediaza trenul.
[3722244790] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

383. Înainte de expedierea trenurilor, dupa sistemul blocului de linie semiautomat IDM trebuie sa stabileasca întelegerea telefonica cu IDM din statia vecina
pentru obtinerea consimtamântului de expediere a fiecarui tren si cu operatorul de circulatie, pentru stabilirea ordinii de expediere a trenurilor.
[1308264680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

35
384. Înainte de expedierea trenurilor, dupa sistemul blocului de linie semiautomat IDM trebuie sa stabileasca întelegerea telefonica cu IDM din statia vecina
pentru obtinerea caii libere a fiecarui tren si cu operatorul de circulatie, pentru stabilirea ordinii de expediere a trenurilor.
[1104284890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

385. În cazul defectarii semnalului de manevra sau a semnalului luminos de triere, se va aviza în scris mecanicul, prin ordin de circulatie, despre acest lucru, iar
miscarile de manevra sau de triere se vor executa pe baza semnalelor date de agenti cu instrumente portative.
[7501214760] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

386. În cazul defectarii semnalului de manevra sau a semnalului luminos de triere, se va aviza în scris mecanicul, prin plan de manevra, despre acest lucru, iar
miscarile de manevra sau de triere se vor executa pe baza semnalelor date de agenti cu instrumente portative.
[8771215315] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

387. Semnalul luminos prevestitor - de pe sectii fara bloc de linie automat - defect, va fi adus la cunostinta mecanicului de locomotiva, prin ordin de circulatie, de
catre impiegatul de miscare din statia expeditoare.
[4733245853] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

388. Semnalul luminos prevestitor - de pe sectii cu bloc de linie automat – defect sau din functie, va fi adus la cunostinta mecanicului de locomotiva, prin ordin de
circulatie, de catre impiegatul de miscare din statia expeditoare.
[3401215232] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

389. La trecerea pe lânga un semnal luminos prevestitor (de pe sectii fara BLA) defect, mecanicul va lua masuri de frânare a trenului, astfel încât sa poata opri
sigur la semnalul urmator, în cazul în care acesta ordona oprirea.
[2104286151] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

390. Daca semnalul repetitor este defect si nu poate sa fie adus în pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului urmator, impiegatul de miscare din
statia vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. Pe timp de noapte semnalul repetitor nu va fi iluminat.
[4404288563] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

391. Daca semnalul repetitor este defect si nu poate sa fie adus în pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului de intrare, impiegatul de miscare din
statia vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie. Pe timp de noapte semnalul repetitor va fi iluminat.
[5644289173] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

392. Daca mecanicul întâlneste un semnal luminos de trecere al blocului de linie automat, cu o unitate luminoasa de culoare rosie, o indicatie dubioasa sau stins,
va aviza impiegatul de miscare din prima statie prin radiotelefon.
[7864271480] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

393. Daca mecanicul întâlneste un semnal luminos de trecere al blocului de linie automat, cu o unitate luminoasa de culoare rosie, o indicatie dubioasa sau stins,
va opri?i va aviza impiegatul de miscare din prima statie.
[3826435292] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

394. Daca un semafor de intrare se defecteaza în pozitia pe liber, bratul lui trebuie sa fie adus în pozitia pe oprire, iar semnalul prevestitor care este în dependenta
cu semaforul de intrare trebuie sa fie adus în pozitia corespunzatoare.
[4206535500] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

395. Daca un semafor de intrare se defecteaza în pozitia pe liber, bratul lui trebuie sa fie adus în pozitia pe oprire, iar semnalul prevestitor care este în dependenta
cu semaforul de intrare trebuie sa fie adus în pozitia pe oprire.
[1207266310] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

396. Daca defectarea semaforului de intrare în pozitia pe liber se produce dupa plecarea trenului din statia vecina, din care cauza mecanicul nu a putut fi
încunostintat în scris sa opreasca trenul înaintea semaforului defect pe liber, impiegatul de miscare va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea
semaforului de intrare în pozitia pe liber si va cere confirmarea receptionarii mesajului de catre mecanic.
[5201216863] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

397. Daca defectarea semaforului de intrare în pozitia pe liber se produce dupa plecarea trenului din statia vecina, din care cauza mecanicul nu a putut fi
încunostintat în scris sa opreasca trenul înaintea semaforului defect pe liber, impiegatul de miscare va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea
semaforului de intrare în pozitia pe liber si va efectua parcurs la linie libera.
[7401216432] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

36
398. Exceptie de la ordinul de a opri neconditionat în fata semnalelor care nu dau nici o indicatie sau care dau indicatii dubioase, fac semnalele prevestitoare pe
liniile neînzestrate cu bloc de linie automat si semnalele repetitoare, care indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe care îl preced, daca acesta
este pe oprire.
[6204281342] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

399. Exceptie de la ordinul de a opri neconditionat în fata semnalelor care nu dau nici o indicatie sau care dau indicatii dubioase, fac semnalele prevestitoare pe
liniile înzestrate cu bloc de linie automat si semnalele repetitoare, care indica reducerea vitezei pentru a putea opri la semnalul pe care îl preced, daca acesta este
pe oprire.
[7404282611] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

400. Actiunea de patrulare începe imediat când depunerile de zapada ajung la 15 cm peste ciuperca sinei sau când continua sa ninga fara viscol sau viscoleste cu
ninsoare slaba.
[3406436462] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

401. Actiunea de patrulare începe imediat când depunerile de zapada ajung la 10 cm peste ciuperca sinei sau când continua sa ninga fara viscol sau viscoleste cu
ninsoare slaba.
[5646636711] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

402. Verificarea starii liniilor pe sectiile de circulatie cu trafic intens se realizeaza pe locomotivele trenurilor în circulatie, iar pe cele cu trafic mai redus cu
locomotive izolate – LDE, LE.
[6856736380] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

403. Verificarea starii liniilor pe sectiile de circulatie cu trafic intens se realizeaza cu locomotivele trenurilor în circulatie, iar pe cele cu trafic mai redus cu
locomotive izolate – LDH, LDM.
[3827468811] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

404. În cazul când starea liniei nu permite circulatia trenurilor în conditii de siguranta, personalul de trafic nu expediaza trenurile fara avizul prealabil al
personalului de întretinere a caii, în functie de cel putin sef district.
[7861216663] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

405. În cazul când starea liniei nu permite circulatia trenurilor în conditii de siguranta, personalul de trafic nu expediaza trenurile fara avizul prealabil al
personalului de întretinere a instalatiilor SCB, în functie de cel putin sef district.
[7505237874] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

406. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare, iar în cazul trenurilor de marfa formate din vagoane încarcate si goale sau numai din vagoane goale, numarul de osii admis pe sectia respectiva se
reduce în aceeasi proportie cu tonajul.
[4506560523] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

407. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume: în cazul trenurilor de marfa formate din vagoane încarcate si goale sau numai din vagoane goale, tonajul pe osie admis pe sectia respectiva
se reduce în aceeasi proportie cu viteza de circulatie.
[5746661131] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

408. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume: în triaje, în grupele de triere – grupa B – când situatia starii timpului se înrautateste si exista pericol de înzapezire – caderi abundente de
zapada sau viscol – se ia masura de presare a vagoanelor pe fiecare linie si legare între ele, pentru a se evita formarea de suluri de zapada în spatiile dintre
grupurile de vagoane.
[1708217640] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

409. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – se introduc restrictii de circulatie pentru trenuri si
automotoare si anume: în triaje, în grupele de triere – grupa C – când situatia starii timpului se înrautateste si exista pericol de înzapezire – caderi abundente de
zapada sau viscol – se ia masura de presare a vagoanelor pe fiecare fascicol si legare între ele, pentru a se evita formarea de suluri de zapada în spatiile dintre
grupurile de vagoane.
[3108417250] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

410. Pe tot timpul cât dureaza întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM dispozitor care expediaza trenul înmâneaza ordin de circulatie în
care va mentiona: circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie întrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi 30 km/h;
[4838557161] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

37
411. Pe tot timpul cât dureaza întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM dispozitor care expediaza trenul înmâneaza ordin de circulatie în
care va mentiona: circulatia trenului se face cu toate mijloacele de comunicatie întrerupte; viteza de circulatie a trenului nu va depasi 20 km/h;
[8772284642] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

412. Pe tot timpul cât dureaza întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM dispozitor care expediaza trenul înmâneaza ordin de circulatie în
care va mentiona: oprirea trenului în statia prin care, dupa livret sau dupa mersul întocmit cu ocazia punerii în circulatie a trenului suplimentar, trenul era
prevazut sa circule fara oprire; trenul circula neanuntat la posturile de bariera, daca este cazul.
[4733237382] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

413. Pe tot timpul cât dureaza întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM dispozitor care expediaza trenul înmâneaza ordin de circulatie în
care va mentiona: oprirea trenului în statia prin care, dupa livret sau dupa mersul întocmit cu ocazia punerii în circulatie a trenului suplimentar, trenul era
prevazut sa circule fara oprire; trenul circula anuntat la posturile de bariera, daca este cazul.
[4507557591] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

414. În timpul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, se poate efectua închiderea liniei curente în cazul în care necesitatile impun aceasta.
[2105278401] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

415. În timpul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, se poate efectua închiderea liniilor directe si abatute din statie, la solicitarea?efului
sta?iei.
[3305270830] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

416. IDM din statia cu sens cu prioritate care a obtinut cale libera pentru expedierea unui tren si a constatat înainte de expedierea trenului întreruperea
functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, este obligat ca odata cu expedierea trenului în baza caii libere obtinute, sa stabileasca si întelegerile scrise cu IDM
din statia vecina.
[8306928525] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

417. IDM din statia fara sens cu prioritate care a obtinut cale libera pentru expedierea unui tren si a constatat înainte de expedierea trenului întreruperea
functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, este obligat ca odata cu expedierea trenului în baza caii libere obtinute, sa stabileasca si întelegerile scrise cu IDM
din statia vecina.
[6405228335] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

418. Daca înainte de întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia cu sens cu prioritate a acordat statiei vecine cale libera pentru
expedierea unui tren/convoi de manevra, cu oprire în linie curenta si înapoierea în statia de expediere si nu s-a primit reavizul de sosire, atunci linia curenta dintre
cele doua statii vecine se considera ocupata pâna la primirea comunicarii scrise de la IDM din statia cu sens fara prioritate, ca trenul/convoiul de manevra s-a
înapoiat în statie.
[2407358850] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

419. Daca înainte de întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, IDM din statia fara sens cu prioritate a dat statiei vecine cale libera pentru
expedierea unui tren/convoi de manevra, cu oprire în linie curenta si înapoierea în statia de primire si nu s-a primit reavizul de sosire, atunci linia curenta dintre
cele doua statii vecine se considera ocupata pâna la primirea comunicarii scrise de la IDM din statia cu sens fara prioritate, ca trenul/convoiul de manevra s-a
înapoiat în statie.
[1805228250] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

420. Daca înainte de întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie s-a dat cale libera statiei cu sens fara prioritate pentru expedierea unui
tren/convoi de manevra de pe linia unui operator economic la statia cu sens fara prioritate si nu s-a primit reavizul de sosire, IDM din statia cu sens cu prioritate
este obligat ca, la expedierea primului tren/convoi de manevra în aceasta directie, sa specifice în ordinul de circulatie, oprirea trenului la post, pentru a verifica
daca trenul/convoiul de manevra a fost expediat de pe linia operatorului economic.
[5847658702] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

421. Daca înainte de întreruperea functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie s-a dat cale libera statiei cu sens cu prioritate pentru expedierea unui
tren/convoi de manevra de pe linia unui operator economic la statia cu sens fara prioritate si nu s-a primit reavizul de sosire, IDM din statia cu sens cu prioritate
este obligat ca, la expedierea primului tren/convoi de manevra în aceasta directie, sa specifice în ordinul de circulatie, oprirea trenului în linie curenta.
[1808218570] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

422. Unde înscrie data si ora terminarii lucrarilor personalul care a executat lucrarea dupa terminarea lucrarilor pe teren la instalatiile SCB, TC si IFTE, dupa caz?
[3208418800] Raspunsuri:
A) În RRLISC de la IDM dispozitor.
B) În ordinul de circulatie.
C) Registrul unificat de cai libere si comenzi, miscare.

423. Când se interzice efectuarea lucrarilor de modificare, mutare, reparare, verificare sau de înlocuire a instalatiilor SCB, TC si IFTE, precum si a altor lucrari care
ar provoca scoaterea lor temporara din functiune?
38
[4508581492] Raspunsuri:
A) Înainte de înregistrarea operatiilor respective în condica portativa si fara încuviintarea IDM dispozitor;
B) Înainte de înregistrarea operatiilor respective în RRLISC si fara încuviintarea IDM dispozitor;
C) Înainte de înregistrarea operatiilor respective în condica de comenzi a postului exterior si fara încuviintarea IDM dispozitor;

424. Cum se procedeaza în cazul în care, potrivit înscrierilor facute de personalul SCB si IFTE, parcursurile de circulatie si manevra se executa numai dupa primirea
consimtamântului dat în scris de catre acesta?
[8402248107] Raspunsuri:
A) Comanda se poate executa de catre IDM dispozitor sau agentul postului, numai dupa primirea consimtamântului verbal;
B) Comanda se poate executa de catre IDM dispozitor sau agentul postului, numai dupa primirea consimtamântului scris în RRLISC;
C) Comanda se poate executa de catre IDM dispozitor sau agentul postului, numai dupa primirea consimtamântului scris în RUCLCM;

425. Cum procedeaza mecanicul unui tren daca constata ca doua sau mai multe semnale luminoase de trecere ale BLA dau indicatia rosu, dau indicatii dubioase
sau sunt stinse, iar radiotelefonul nu functioneaza?
[3727419512] Raspunsuri:
A) Opreste trenul în prima statie, chiar daca acesta nu are oprire si comunica IDM dispozitor cele constatate;
B) Opreste trenul în prima statie cu oprire;
C) Îsi continua mersul fara sa opreasca în prima statie;

426. Cum se procedeaza în cazul când semaforul repetitor este defect si nu poate sa fie adus în pozitia corespunzatoare indicatiei de oprire a semaforului de
intrare?
[1405229440] Raspunsuri:
A) IDM va încunostinta mecanicul de locomotiva prin statia de emisie-receptie;
B) IDM va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie;
C) IDM din statia vecina va încunostinta mecanicul de locomotiva prin ordin de circulatie, iar pe timp de noapte semaforul repetitor nu va fi iluminat;

427. Cum se procedeaza în cazul în care mecanicul nu poate fi încunostiintat prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare în pozitia pe liber?
[3725229471] Raspunsuri:
A) Agentul statiei va amplasa semnalul fix de oprire în fata semaforului de intrare;
B) Agentul statiei va merge în întâmpinarea trenului pentru a pune pe sina capse pocnitoare;
C) Agentul statiei va amplasa semnalul mobil de oprire în fata semaforului de intrare si va merge în întâmpinarea trenului pentru a da semnale de oprire;

428. Cu ce viteza este admisa trecerea unui tren pe lânga un semafor de iesire defect pe oprire sau pe liber?
[4105229380] Raspunsuri:
A) Cu viteza de cel mult 20 km/h, peste schimbatoarele de cale la iesire.
B) Cu viteza de cel mult 40 km/h, pâna la urmatorul semafor.
C) Cu viteza de cel mult 15 km/h, peste schimbatoarele de cale la iesire.

429. Pe timpul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie se interzice:


[8876950131] Raspunsuri:
A) Executarea manevrei în linie curenta cu depasirea semnalului de iesire;
B) Executarea manevrei în linie curenta cu depasirea semnalului de ramificatie;
C) Executarea manevrei în linie curenta cu depasirea semnalului de intrare;

430. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la darea dispozitiei privind plecarea locomotivei pâna la primul post telefonic sau prima statie, data de seful de
tren când trenul nu-si poate continua mersul sau în cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor în linie curenta
închisa, respectiv când din doua statii se expediaza mijloace de interventie în sens contrar, pe linie curenta închisa.
[5848712631] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

431. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la darea dispozitiei privind plecarea locomotivei pâna la primul post telefonic sau prima statie, data de IDM
când trenul nu-si poate continua mersul sau în cazul precizarii conditiilor de circulatie a mijlocului de interventie sau a locomotivei de ajutor în linie curenta închisa,
respectiv când din doua statii se expediaza mijloace de interventie în sens contrar, pe linie curenta închisa.
[6208813213] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

432. Se înmâneaza mecanicului ordin de la ocuparea liniei curente de catre un tren care pleaca dintr-un punct de sectionare fara semnal de iesire, cu semnal de
iesire de grup fara indicator de linie sau cu indicator de linie defect, de pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, în urma dispozitiei
operatorului de circulatie.
[8508013522] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

433. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la ocuparea liniei curente de catre un tren care pleaca dintr-un punct de sectionare fara semnal de iesire, cu
semnal de iesire de grup fara indicator de linie sau cu indicator de linie defect, de pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, în urma dispozitiei
IDM din sta?ia cap de sec?ie.
[3825353132] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

434. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie în cazul limitarilor de viteza prevazute de reglementarile specifice privind remorcarea si frânarea trenurilor
respectiv în cazul remorcarii trenului cu locomotive cu abur seria 50100 în curbe, pentru care sunt prevazute viteze restrictionate.
[7867913600] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

39
435. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când trenul are în compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV sau la expedierea trenului de
catre acar sau de revizor de ace din ordinul IDM.
[8207013270] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

436. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când trenul are în compunere vagoane transpuse sau vagoane basculante tip MAV sau la expedierea trenului de
catre IDM.
[6655323185] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

437. Se înmâneaza mecanicului ordin de circula?ie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, când agentul unui punct de sectionare sau post de
macazuri în linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din
ultimul punct de sectionare.
[6401343395] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

438. Se înmâneaza mecanicului ordin de circula?ie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenului, când agentul unui punct de sectionare sau post de
macazuri în linie curenta nu raspunde la apelul operatorului de circulatie sau când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din
ultimul punct de sectionare cu oprire.
[4836666203] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

439. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când în compunerea trenului se afla vagoane defecte pentru care revizorul tehnic de vagoane a stabilit limitare
de viteza sau la darea înapoi a trenului cu depasirea marcii de siguranta de la urma trenului.
[2505324410] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

440. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când în compunerea trenului se afla vagoane defecte pentru care revizorul tehnic de vagoane a stabilit restrictii
de viteza sau la darea înapoi a trenului cu depasirea marcii de siguranta de la urma trenului.
[7506954126] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

441. Se înmâneaza mecanicului ordin de circula?ie când în compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frâna
nemoderabila la slabire, vagoane cu frâna cu disc si/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere, pe baza "Notei de frâna" întocmita de
revizorul tehnic de vagoane.
[8776054537] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

442. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când în compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale compozite tip K sau L-L, vagoane cu frâna
nemoderabila la slabire, vagoane cu frâna cu disc si/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere, pe baza "Notei de frâna" întocmita de
agentul autorizat al OTF care a a efectuat proba frânei.
[6404379441] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

443. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie exista restrictii de viteza sau
când trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune peste podurile slabite.
[1701344850] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

444. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie exista restrictii de viteza sau
când trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune peste podurile slabite si tuneluri.
[2101344360] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

445. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la încrucisarea trenurilor în punctele de sectionare înzestrate cu indicatoare permanente de acoperire de pe
sectiile cu conducere centralizata a circulatiei, pentru a se stabili ordinea de intrare a trenurilor în punctul de sectionare.
[7103370173] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

446. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la încrucisarea trenurilor în punctele de sectionare neînzestrate cu semnale de intrare de pe sectiile cu
conducere centralizata a circulatiei, pentru a se stabili ordinea de intrare a trenurilor în punctul de sectionare.
[3104324601] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

447. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la primirea unui tren pe linie ocupata sau cu marca de siguranta ocupata în capatul opus si la primirea unui tren
în statie, când încuietorile aparatelor de cale, respectiv instalatiile CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc, sunt defecte.
[4305324292] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

448. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la primirea unui tren pe linie ocupata si cu marca de siguranta ocupata în capatul opus sau la primirea unui tren
în statie când încuietorile aparatelor de cale, respectiv instalatiile CEM sau cu încuietori cu chei fara bloc, sunt defecte.
[1306364700] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
40
449. IDM in situatia când unul sau ambii membrii de locomotiva au fost gasiti inapti pentru serviciu dupa înscrierea mentiunii "inapt" în rubrica special destinata,
IDM va anula foaia de parcurs prin bararea în diagonala cu o linie de culoare rosie si va lua masuri de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de
transport feroviar caruia îi apartine personalul iar foaia de parcurs anulata va fi înmânata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la
dosarul de cercetare care se întocmeste conform reglementarilor specifice în vigoare.
[5308715512] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

450. IDM in situatia când unul sau ambii membrii de locomotiva au fost gasiti inapti pentru serviciu dupa înscrierea mentiunii "inapt" în rubrica special destinata,
IDM va anula foaia de parcurs prin bararea în diagonala cu o linie de alta culoare si va lua masuri de avizare a operatorului de circulatie si a operatorului de
transport feroviar caruia îi apartine personalul. Foaia de parcurs anulata va fi înmânata reprezentantilor operatorului de transport feroviar pentru a fi atasata la
dosarul de cercetare care se întocmeste conform reglementarilor specifice în vigoare.
[5843325664] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

451. Cum procedeaza IDM în cazul în care constata ca trenul nu îndeplineste conditiile impuse pentru lungime, tonaj si procent de masa frânata, atât pentru
circulatie, cât si pentru mentinerea pe loc cu frâne de mâna?
[3501346671] Raspunsuri:
A) Trenul va fi expediat cu aprobarea operatorului de circulatie si a reprezentantului operatorului de transport feroviar;
B) Trenul nu va fi expediat si se avizeaza reprezentantul operatorului de transport feroviar si operatorul de ciculatie;
C) Trenul nu va fi expediat si se avizeaza seful statiei si reprezentantul operatorului de transport feroviar pentru a lua masuri ca trenul sa poata fi expediat.

452. Personalul din activitatea de miscare cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs este agentul de la postul de control al unitatii de tractiune,
impiegatul de miscare din statie, seful de tren, respectiv seful de manevra de sectie, agentul autorizat în cazurile cuprinse în reglementarile specifice în vigoare, alt
personal care însoteste trenul, conform reglementarilor specifice în vigoare.
[4731346161] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

453. Ordinul de circulatie se întocmeste de catre: IDM dispozitor, IDM exterior sau alt agent din aceeasi subunitate cu IDM dispozitor, din ordinul acestuia, caz în
care întocmitorul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu IDM dispozitor; agentul de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei
trenurilor, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, în acest caz agentul repeta continutul ordinului de circulatie, pentru colationare cu operatorul de
circulatie; seful de tren, în cazurile stabilite în reglementarile specifice.
[1703376780] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

454. IDM conform mentiunilor din nota de frâna avizeaza mecanicul prin ordin de circulatie, ca în compunerea trenului sunt vagoane cu saboti din materiale
compozite tip K sau L-L, vagoane cu frâna nemoderabila la slabire, vagoane cu frâna cu disc si/sau vagoane cu roti mici pentru transportul autotrenurilor rutiere.
[1407316800] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

455. În aratarea vagoanelor trenului personalul operatorului de transport feroviar incercuieste valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frâna automata
defecta sau izolata si valoarea masei frânate a vehiculelor feroviare cu frâna de mâna defecta sau izolata mentionate în nota de frâna.
[5408747664] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

456. În cazul remorcarii trenului si cu locomotiva împingatoare sau intercalata, mecanicul locomotivei din capul trenului trebuie sa fie incunostintat de numarul
locomotivelor de remorcare, seria si pozitia acestora în tren, distanta pe care circula, precum si daca locomotiva împingatoare este sau nu legata la tren si frâna.
[1402377340] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

457. În cazul în care trenul circula cu multipla tractiune unicatul ordinului de circulatie se înmâneaza mecanicului care conduce trenul si câte o copie celorlalti
mecanici, cu semnaturi de primire aplicate pe exemplarul care ramâne la carnet.
[6403337811] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

458. Ordinul de circulatie pentru trenurile cu sef de tren oprite în linie curenta se întocmeste si se înmâneaza, atunci când este cazul, de catre seful de tren din
ordinul IDM sau din proprie initiativa, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare.
[2405368611] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

459. Aratarea vagoanelor trenului se completeaza cu toate datele cerute de formular, prin calchiere, fara stersaturi si corecturi iar eventualele înregistrari gresite
se anuleaza cu o linie. Originalul aratarii însoteste trenul. Operatorul de transport feroviar poate întocmi mai multe copii în conformitate cu instructiunile proprii
de lucru, o copie fiind retinuta de catre IDM.
[2101389831] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

460. Aratarea vagoanelor trenului se completeaza cu toate datele cerute de formular, prin calchiere, fara stersaturi si corecturi iar eventualele înregistrari gresite
se anuleaza cu o linie. O copie a aratarii însoteste trenul. Operatorul de transport feroviar poate întocmi mai multe copii în conformitate cu instructiunile proprii
de lucru, originalul fiind retinut de catre IDM.
[6102338533] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

41
461. Restrictiile de viteza care trebuie aduse la cunostinta mecanicului prin ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula în
conditiile acestora se înscriu pentru întreaga distanta de avizare iar statiile cap de sectie care avizeaza restrictiile de viteza catre mecanicii trenurilor de marfa se
stabilesc de catre structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare odata cu schimbarea mersului de tren.
[6655318442] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

462. Nota de repartizare a frânelor de mâna se completeaza de catre IDM, înainte de expedierea trenului si se înmâneaza sefului de tren sau mecanicului
locomotivei care remorca trenul în cazul în care trenul nu este deservit de sef de tren, pentru a se putea strânge frânele de mâna necesare mentinerii pe loc iar în
cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren, nota de repartizare a frânelor de mâna se preda mecanicului locomotivei din capul trenului.
[6401338630] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

463. Datele privind compunerea si situatia frânarii trenului se aduc la cunostinta mecanicului prin foaia de parcurs si ordinul de circulatie.
[2303360320] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

464. Datele privind compunerea si situatia frânarii trenului se aduc la cunostinta mecanicului prin foaia de parcurs.
[1105359330] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

465. Personalul din activitatea de miscare cu sarcini în manipularea si completarea foii de parcurs trebuie sa utilizeze foaia de parcurs numai în conformitate cu
reglementarile specifice în vigoare, sa efectueze în foaia de parcurs numai înregistrarile care îi revin prin reglementarile specifice în vigoare, ramânând raspunzator
de exactitatea datelor înscrise si sa pastreze în buna stare foaia de parcurs.
[6107884895] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

466. Originalul aratarii vagoanelor si, daca exista, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se sigileaza si se preda mecanicului, cu semnatura
de primire, iar în cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren, acestea se predau mecanicului care remorca trenul.
[1404350440] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

467. Originalul aratarii vagoanelor si, daca exista, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se sigileaza si se preda mecanicului, fara
semnatura de primire, iar în cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren, acestea se predau mecanicului locomotivei din capul trenului.
[2614350760] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

468. Ordinul de circulatie se întocmeste, de regula, în doua exemplare, prin calchiere, completându-se citet cu cerneala sau cu pasta albastra/neagra, fara
modificari sau corecturi având stampila subunitatii emitente si semnatura întocmitorului iar inmânarea ordinului de circulatie se face dupa semnarea de catre
primitor a duplicatului - exemplar care ramâne la carnet.
[6656885563] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

469. Ordinul de circulatie este un formular tipizat si înseriat, prin care se aduc în scris, la cunostinta mecanicului si dupa caz, conducatorului manevrei, conditii în
legatura cu circulatia trenurilor si/sau executarea manevrei.
[8876087853] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

470. Ce înscrie în aratarea vagoanelor trenului, personalul operatorului de transport feroviar, certificând sub semnatura?
[4838731660] Raspunsuri:
A) Lungimea trenului; tonajul brut al trenului; seria si numarul locomotivei de remorcare;
B) Lungimea trenului si numarul de osii; tonajul trenului –net si brut; masa necesara de frânat automat si de mentinere pe loc cu frâne de mâna; masa frânata
reala automat si de mentinere pe loc cu frâne de mâna;
C) Lungimea trenului si numarul de osii; tonajul brut al trenului;

471. De catre cine se completeaza nota de repartizare a frânelor de mâna?


[7305487150] Raspunsuri:
A) De catre IDM;
B) De catre revizorul tehnic de vagoane;
C) De catre mecanicul de locomotiva;

472. Unde se trec restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise întocmitorului ordinului de circulatie de catre IDM dispozitor sau de catre IDM
localist din ordinul IDM dispozitor?
[4306741601] Raspunsuri:
A) Se trec direct în ordinul de circulatie;
B) Se trec în registrul de comenzi;
C) Se trec în RRLISC.

473. Ce se înscrie în ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de calatori?


[5207885591] Raspunsuri:
A) conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, pentru întreaga distanta de avizare, conform mersului;
B) conditiile de circulatie si restrictiile de viteza care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, pentru întreaga distanta de avizare, conform mersului;
C) conditiile de circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului, pâna la prima statie în care trenul are oprire, conform mersului;

42
474. Cui se înmâneaza ordinul de circulatie în cazul în care trenul circula cu multipla tractiune?
[8675451301] Raspunsuri:
A) Mecanicului care conduce trenul si celorlalti mecanici;
B) Numai mecanicului ajutor al locomotivei impingatoare;
C) Numai mecanicului ajutor al locomotivei a doua;

475. De catre cine se înmâneaza mecanicului ordinul de circulatie la trenurile de marfa?


[4507785110] Raspunsuri:
A) De catre seful de statie;
B) De catre agentul OTF care a scris trenul;
C) De catre IDM exterior din ordinul IDM dispozitor sau de catre alt agent al administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare stabilit în PTE;

476. De catre cine se înmâneaza mecanicului ordinul de circulatie la trenurile de marfa, calatori si mixte pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor?
[8508132694] Raspunsuri:
A) De catre agentul care expediaza trenul, din dispozitia operatorului de circulatie;
B) De catre agentul care expediaza trenul, din dispozitia IDM din punctul de sectionare respectiv;
C) De catre agentul care expediaza trenul, din dispozitia IDM din statia cap de sectie;

477. Ordinul de circulatie la trenurile de marfa, calatori si mixte pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor se înmâneaza mecanicului de catre
agentul care expediaza trenul, din dispozitia operatorului de circulatie.
[2718533230] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

478. Ordinul de circulatie la trenurile de marfa se înmâneaza mecanicului din ordinul IDM dispozitor de catre IDM exterior sau de catre alt agent al
administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare stabilit in PTE.
[6752478700] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

479. Ordinul de circulatie la trenurile de calatori si mixte se poate înnmâna si dupa ce semnalul de iesire a fost pus pe liber.
[8102470383] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

480. În cazul în care trenul circula cu multipla tractiune unicatul ordinului de circulatie se înmâneaza mecanicului care conduce trenul si câte o copie celorlalti
mecanici, cu semnaturi de primire aplicate pe duplicatul ordinului de circulatie.
[4103423832] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

481. În statiile în care evidenta restrictiilor de viteza se tine la posturile exterioare deservite de IDM în ordinul de circulatie se înscriu restrictiile de viteza existente
pe tabla de restrictii.
[4737734232] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

482. În statiile în care evidenta restrictiilor de viteza se tine la posturile exterioare deservite de IDM în ordinul de circulatie se înscriu restrictiile de viteza, conditiile
de circulatie si alte mentiuni transmise telefonic de catre IDM dispozitor sau de catre IDM localist.
[2305454140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

483. Restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise întocmitorului ordinului de circulatie de catre IDM dispozitor sau de catre IDM localist din
ordinul IDM dispozitor se trec direct în ordinul de circulatie, dupa care întocmitorul repeta întregul continut pentru colationare.
[2101475350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

484. Restrictiile de viteza precum si alte conditii de circulatie transmise întocmitorului ordinului de circulatie de catre IDM dispozitor sau de catre IDM localist din
ordinul IDM dispozitor se trec în RRLISC.
[8507181260] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

485. În ordinul de circulatie emis într-o statie în care trenul, din cauza întârzierii, circula dintr-o zi în alta zi se mentioneaza data reala de plecare precedata de data
în care trebuia sa plece trenul.
[8303424497] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

486. Nota de repartizare a frânelor de mâna se completeaza de catre IDM, înainte de expedierea trenului si se înmâneaza sefului de tren sau mecanicului
locomotivei care remorca trenul în cazul în care trenul nu este deservit de sef de tren.
[4304455111] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

487. Nota de repartizare a frânelor de mâna se completeaza de catre revizorul tehnic de vagoane.
[2712476830] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

488. În cazul în care IDM constata ca trenul nu îndeplineste conditiile impuse pentru lungime, tonaj si procent de masa frânata, atât pentru circulatie, cât si pentru
mentinerea pe loc cu frâne de mâna trenul nu va fi expediat si se avizeaza reprezentantul operatorului de transport feroviar si operatorul de ciculatie.
43
[5207845430] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

489. În cazul în care IDM constata ca trenul nu îndeplineste conditiile impuse pentru lungime, tonaj si procent de masa frânata cum procedeaza atât pentru
circulatie, cât si pentru mentinerea pe loc cu frâne de mâna trenul nu va fi expediat si se avizeaza reprezentantul operatorului de transport feroviar pentru a lua
masuri ca trenul sa poata fi expediat.
[6507945790] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

490. În aratarea vagoanelor trenului, personalul operatorului de transport feroviar, certificând sub semnatura înscrie lungimea trenului si numarul de osii; tonajul
trenului –net si brut; masa necesara de frânat automat si de mentinere pe loc cu frâne de mâna; masa frânata reala automat si de mentinere pe loc cu frâne de
mâna.
[5202425710] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

491. În ordinul de circulatie întocmit pentru trenurile de marfa si pentru cele care circula în conditiile acestora se înscriu restrictiile de viteza si conditiile de
circulatie care trebuie aduse la cunostinta mecanicului pâna la prima statie cu oprire.
[8508172203] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

492. La trenurile deservite de sef de tren originalul aratarii vagoanelor si dupa caz pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului, se predau
acestuia.
[2718577681] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

493. La trenurile deservite de sef de tren originalul aratarii vagoanelor si dupa caz pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului, se predau
mecanicului trenului.
[6751426382] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

494. La trenurile de marfa fara sef de tren, originalul aratarii vagoanelor si, daca exista, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se sigileaza
si se preda mecanicului, fara semnatura de primire, iar în cazul trenurilor cu multipla tractiune si fara sef de tren, acestea se predau mecanicului locomotivei din
capul trenului.
[2713467190] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

495. La trenurile de marfa fara sef de tren, originalul aratarii vagoanelor si, daca exista, pachetul cu documentele vagoanelor din compunerea trenului se sigileaza
si se preda mecanicului, fara semnatura de primire.
[4103456401] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

496. Unde se da consimtamântul scris de catre personalul care executa lucrari la instalatiile SCB, TC sau IFTE?
[8104417252] Raspunsuri:
A) În Registrul unificat de cai libere comenzi si miscare, condica de comenzi a postului de macazuri, registrul de dispozitii de la postul respectiv;
B) În RRLISC, Condica de comenzi a postului de macazuri sau de bariera, condica portativa a statiei;
C) În Registrul unificat de cai libere comenzi si misare, condica de comenzi a postului de macazuri sau de bariera, condica portativa a statiei;

497. Unde se poate înscrie terminarea lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a
instalatiilor BLA?
[5106847744] Raspunsuri:
A) În RRLISC din statia vecina;
B) La un post de macazuri sau de bariera din linie curenta;
C) În RUCLCM din statia vecina;

498. Cine transmite catre IDM terminarea lucrarilor executate la posturile exterioare din incinta statiei?
[4202418410] Raspunsuri:
A) Personalul de la postul respectiv;
B) Personalul care a executat lucrarea;
C) Personalul M de pe teren;

499. De catre cine se completeaza nota de repartizare a frânelor de mâna?


[5402418860] Raspunsuri:
A) IDM sau seful de tren, înainte de expedierea trenului;
B) IDM, înainte de expedierea trenului;
C) IDM sau agentul autorizat al OTF, înainte de expedierea trenului;

500. Unde se consemneaza verificarea functionarii instalatiilor SCB, TC si IFTE inainte de luarea serviciului în primire in statiile în care lucreaza mai multi IDM în
aceeasi tura?
[2403448531] Raspunsuri:
A) În RRLISC al postului verificat de catre fiecare IDM;
B) În RRLISC la întoarcerea în biroul de miscare;
C) În registrul de comenzi al postului verificat de catre fiecare IDM;

44
501. Cui avizeaza IDM ruperea sigiliilor de la instalatiile SCB, TC si IFTE?
[5741418170] Raspunsuri:
A) Personalului care asigura întretinerea si repararea instalatiilor;
B) Sefului statiei;
C) Operatorului RC;

502. Ce posturi mai pot fi dotate cu RRLISC?


[1702458690] Raspunsuri:
A) Posturile îndepartate de biroul de miscare, deservite de acari;
B) Posturile îndepartate de biroul de miscare, deservite de agenti;
C) Posturile îndepartate de biroul de miscare, deservite de IDM;

503. Orice neajuns constatat cu ocazia verificarii functionarii aparatelor de cale, a instalatiilor SCB, TC si IFTE trebuie înscris în registrul de comenzi al postului si
raportat imediat catre IDM dispozitor.
[4208719250] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

504. Orice neajuns constatat cu ocazia verificarii functionarii aparatelor de cale, a instalatiilor SCB, TC si IFTE trebuie înscris în registrul de comenzi al postului si
raportat imediat catre IDM expeditor.
[8201459731] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

505. Verificarea starii de functionare a aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC si IFTE la posturile ajutatoare de miscare, posturile de macazuri si de bariera din
linie curenta se face de catre personalul care deserveste aceste posturi.
[8774439646] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

506. Verificarea starii de functionare a aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC si IFTE la posturile ajutatoare de miscare, posturile de macazuri si de bariera din
linie curenta se face de catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul.
[3202481282] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

507. Personalul care a executat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul exterior înapoiaza condica portativa catre IDM dispozitor sau catre agentul
administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o.
[4502483642] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

508. Înscrierea terminarii lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor BLA se
poate face si în RRLISC din statia vecina.
[8403430336] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

509. Începerea, terminarea lucrarilor si repunerea în functiune a instalatiilor de siguranta circulatiei la posturile exterioare din incinta statiei se transmite catre
IDM printr-o telefonograma, care se înscrie în condica de comenzi a postului sau în condica portativa, de catre personalul ce executa lucrarea si se inregistreaza de
catre IDM în RRLISC.
[5405474893] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

510. Orice neajuns constatat cu ocazia verificarii functionarii aparatelor de cale, a instalatiilor SCB, TC si IFTE trebuie înscris în registrul de comenzi al postului si
raportat imediat catre IDM dispozitor, care înscrie neajunsul în RRLISC si avizeaza personalul de întretinere pentru remediere.
[1406420670] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

511. Dupa verificarea posturilor de macazuri si de bariera, IDM este obligat sa ia la cunostinta neajunsurile înscrise de acar, revizorul de ace sau pazitorul de
bariera în condica de comenzi a postului respectiv, sa înscrie în condica de comenzi a fiecarui post de macazuri si de bariera, rezultatul verificarii si sa consemneze
neajunsurile constatate personal.
[5408850394] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

512. La verificarea posturilor de macazuri si de bariera din incinta statiei, IDM trebuie sa constate prezenta si starea personalului pe post, existenta si integritatea
sigiliilor de control la aparatele SCB si TC din cabina, prevazute în instructia de manipulare a instalatiei respective, starea aparatelor de cale de pe liniile de
manevra.
[8775521795] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

513. La verificarea functionarii instalatiilor SCB, TC si IFTE înainte de luarea serviciului în primire în statiile în care lucreaza mai multi IDM în aceeasi tura acestia
efectueaza verificarile conform repartizarii stabilite în PTE.
[5747951454] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

514. Ruperea sigiliilor de la instalatiile SCB, TC si/sau IFTE se poate face de catre personalul care asigura întretinerea si repararea instalatiilor sau de catre
personalul care manipuleaza instalatiile - numai în cazurile si pentru sigiliile prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiei.
[1708511290] Raspunsuri:
45
Adevarat; Fals

515. Anumite sigilii prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiei respective pot fi rupte de catre IDM dispozitor sau de catre agentul care manipuleaza
aceste instalatii din ordinul scris al IDM dispozitor, numai dupa consemnarea în RRLISC.
[1404522310] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

516. Desigilarea instalatiilor de catre personalul care le manipuleaza se face în cazul în care personalul de întretinere a instalatiilor solicita în scris acest lucru.
[7102542331] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

517. Desigilarea instalatiilor de catre personalul care le manipuleaza se face din dispozitia verbala a personalului de întretinere a instalatiilor.
[2407612651] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

518. Dupa terminarea lucrarilor, personalul care deserveste posturile exterioare trebuie sa verifice, în prezenta personalului care a executat lucrarile, integritatea
aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea functioneaza corespunzator si sunt sigilate, dupa care raporteaza starea lor catre
IDM dispozitor.
[6301543314] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

519. Circulatia trenurilor si executarea manevrei în intervalul de timp cât se lucreaza la instalatiile SCB, TC si IFTE se face cu respectarea înscrierilor facute, dupa
caz de personalul SCB, TC si IFTE în RRLISC, cât si a reglementarilor specifice în vigoare.
[8201513604] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

520. Când si de catre cine se înregistreaza ora gararii sau iesirii trenului, când comanda de intrare- iesire a trenului s-a dat verbal si prin bloc?
[6658043462] Raspunsuri:
A) Numai de catre IDM dispozitor, în registrul unificat de cai libere comenzi si miscare;
B) Simultan atât de catre agentii posturilor de macazuri, în registrul de comenzi al postului, cât si de catre IDM dispozitor, în registrul unificat de cai libere
comenzi si miscare;
C) Numai de catre agentii posturilor de macazuri, în registrul de comenzi al postului si de catre IDM, dupa caz;

521. Ce operatii executa IDM înainte de luarea serviciului în primire?


[2611574271] Raspunsuri:
A) Verificarea echipamentelor si a circuitelor instalatiilor SCB, TC si IFTE aflate în biroul de miscare si/sau sala relelelor, verificarea pe teren starea liniilor de
circulatie;
B) Verificarea functionarii instalatiilor SCB, TC si IFTE aflate în biroul de miscare, verificarea pe teren a posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei,
precum si starea liniilor de circulatie;
C) Verificarea functionarii instalatiilor si echipamentelor de frânare de la vagoanele care stationeaza pe liniile statiei;

522. Catre cine înapoiaza condica portativa personalul care a executat lucrarile dupa terminarea lucrarilor la postul exterior?
[6653533753] Raspunsuri:
A) Catre personalul de la posturile exterioare sau catre agentul administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o;
B) Catre personalul de la posturile exterioare care i-a înmânat-o;
C) Catre IDM dispozitor sau catre agentul administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare, care i-a înmânat-o;

523. Cum trebuie sa fie instalatiile SCB care realizeaza dependente functionale de siguranta circulatiei?
[6307044125] Raspunsuri:
A) În buna stare de functionare, fara sa fie sigilate;
B) Închise si sigilate;
C) Functionabile si sigilate;

524. Când se poate face desigilarea instalatiilor de catre personalul care le manipuleaza?
[6101534882] Raspunsuri:
A) Când personalul de întretinere a instalatiilor solicita acest lucru;
B) Când personalul de întretinere a instalatiilor solicita verbal acest lucru;
C) Când personalul de întretinere a instalatiilor solicita în scris acest lucru;

525. Ce trebuie sa verifice dupa terminarea lucrarilor la instalatii, personalul care deserveste posturile exterioare?
[2103565651] Raspunsuri:
A) Integritatea aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea functioneaza corespunzator si sunt sigilate;
B) Aparatele de cale si instalatiile SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea functioneaza sau nu corespunzator si sunt sigilate;
C) Integritatea aparatelor de cale si a instalatiilor SCB, TC sau IFTE si sa se convinga ca acestea sunt sigilate;

526. Unde consemneaza IDM predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari?
[5408934151] Raspunsuri:
A) În RUCLCM;
B) În RRLISC;
C) În RRLISC sau RUCLCM, conform PTE, dupa caz;

527. Unde se poate înscrie terminarea lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a
instalatiilor BLA?
46
[8776281586] Raspunsuri:
A) Înscrierea se poate face si la un post de macazuri sau de bariera din statia vecina;
B) Înscrierea se poate face si în RRLISC din statia vecina;
C) Înscrierea se poate face si la un post ajutator de macazuri sau de bariera din linie curenta;

528. Dupa terminarea lucrarilor pe teren, personalul care a executat lucrarea înscrie data si ora terminarii lucrarilor, precum si eventualele conditii pentru
efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei, în RRLISC de la IDM dispozitor.
[4637835291] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

529. Dupa terminarea lucrarilor pe teren, personalul care a executat lucrarea înscrie data si ora terminarii lucrarilor, precum si eventualele conditii pentru
efectuarea circulatiei trenurilor si a manevrei, în registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.
[6107035655] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

530. Copiile ordinului de circulatie întocmit în mai multe exemplare, trebuie sa aiba înscrise de catre întocmitor aceeasi serie si numar cu unicatul, iar eventualul
duplicat care ramâne necompletat se anuleaza.
[3505556511] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

531. Înscrierea terminarii lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor BLA se
face numai în RRLISC din statia vecina.
[3301568762] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

532. Înscrierea terminarii lucrarilor în situatia în care în linie curenta se executa lucrari de interventie sau revizie fara scoatere din functiune a instalatiilor BLA se
poate face si la un post de macazuri sau de bariera din statia vecina.
[1308566450] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

533. Începerea, terminarea lucrarilor si repunerea în functiune a instalatiilor de siguranta circulatiei la posturile exterioare din incinta statiei se înscrie în condica
de comenzi a postului sau în condica portativa.
[7865582363] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

534. IDM este obligat sa ia la cunostinta înscrierile anterioare facute în RRLISC, referitoare la neajunsurile neremediate care influenteaza efectuarea circulatiei
trenurilor si a manevrei.
[5104580101] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

535. Prevederi de amanunt privind ruperea sigiliilor, scoaterea din functiune si executarea lucrarilor la instalatiile SCB, TC sau IFTE în statiile în care se folosesc mai
multe RRLISC, se stabilesc în PTE.
[1806547610] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

536. Consimtamântul scris dat în condica portativa a statiei se transmite prin instalatiile TC, cu numar si ora, catre IDM dispozitor.
[1602557830] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

537. IDM consemneaza în RRLISC predarea condicii portative catre personalul care executa lucrari.
[6653582555] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

538. IDM dispozitor consemneaza în RRLISC înscrierea transmisa referitoare la terminarea lucrarilor si eventualele conditii privind circulatia trenurilor si manevra
vehiculelor feroviare, confirmând primirea cu numar, ora si semnatura.
[5306971491] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

539. Înregistrarile în registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare se fac numai de IDM care cere si obtine calea libera, respectiv acorda calea libera sau
consimtamântul pentru calea libera, cu cerneala sau pasta de culoare albastra sau neagra, în momentul primirii sau transmiterii comunicarii.
[5102518672] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

540. Înregistrarile în registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare se fac de acarul care cere si obtine calea libera, respectiv acorda calea libera sau
consimtamântul pentru calea libera, cu cerneala sau pasta de culoare albastra sau neagra, în momentul primirii sau transmiterii comunicarii.
[1804548440] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

541. IDM, imediat dupa luarea serviciului în primire pentru toate sistemele de circulatie comunica IDM din statiile vecine, prin circuitul telefonic special afectat
pentru cererea si obtinerea cailor libere, functia si numele lui.
[6855573155] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

47
542. Nota de repartizare a frânelor de mâna se completeaza de catre IDM, înainte de expedierea trenului si se înmâneaza sefului de tren sau mecanicului
locomotivei care remorca trenul în cazul în care trenul nu este deservit de sef de tren.
[2817628680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

543. Nota de repartizare a frânelor de mâna se completeaza de catre IDM sau seful de tren, înainte de expedierea trenului si se înmâneaza mecanicului
locomotivei care remorca trenul în cazul în care trenul nu este deservit de sef de tren.
[6858063482] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

544. Ce obligatii are personalul care manipuleaza instalatiile înainte de ruperea sigiliilor?
[4837862152] Raspunsuri:
A) Sa avize seful de statie;
B) Sa înregistreze aceasta operatie în RRLISC;
C) Sa avize operatorul RC;

545. Efectuarea lucrarilor de modificare, mutare, reparare, verificare sau de înlocuire a instalatiilor SCB, TC si IFTE, precum si a altor lucrari care ar provoca
scoaterea lor temporara din functiune, este interzisa:
[4633572383] Raspunsuri:
A) Înainte de înregistrarea operatiilor respective în condica portativa si fara încuviintarea IDM localist;
B) Înainte de înregistrarea operatiilor respective în RRLISC si fara încuviintarea IDM dispozitor;
C) Înainte de înregistrarea operatiilor respective în condica de comenzi a postului exterior si fara încuviintarea IDM expeditor;

546. Cum se procedeaza atunci când se fac înscrieri gresite în registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare?
[1605539800] Raspunsuri:
A) Se anuleaza printr-o linie, iar datele corecte se înscriu din nou;
B) Se sterg cu corectorul;
C) Se anuleaza printr-o linie de culoare rosie;

547. Cu ce corespunde ora trecerii trenului printr-o statie?


[5506964653] Raspunsuri:
A) Cu ora când primul vagon din tren a trecut prin fata biroului de miscare;
B) Cu ora când ultimul vagon din tren a trecut prin fata biroului de miscare;
C) Cu ora când locomotiva trenului a trecut prin fata biroului de miscare;

548. Instalatiile SCB care realizeaza dependente functionale de siguranta circulatiei trebuie sa fie închise si sigilate.
[1508510350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

549. Personalul care manipuleaza instalatiile are obligatia ca înainte de ruperea sigiliilor sa înregistreze aceasta operatie în RRLISC.
[6501540812] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

550. Personalul care manipuleaza instalatiile are obligatia ca înainte de ruperea sigiliilor sa avize Seful de statie.
[1806510470] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

551. Ordinul de circulatie se întocmeste, de regula, în doua exemplare, prin calchiere, completându-se citet cu cerneala sau cu pasta albastra/neagra, fara
modificari sau corecturi având stampila subunitatii emitente si semnatura întocmitorului.
[2207711831] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

552. Ordinul de circulatie se întocmeste, de regula, în doua exemplare, prin calchiere, completându-se citet cu cerneala sau cu pasta de culoare rosie.
[6208151533] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

553. Se interzice efectuarea lucrarilor de modificare, mutare, reparare, verificare sau de înlocuire a instalatiilor SCB, TC si IFTE, precum si a altor lucrari care ar
provoca scoaterea lor temporara din functiune înainte de înregistrarea operatiilor respective în RRLISC si fara încuviintarea IDM dispozitor.
[1505611140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

554. În cazul în care, potrivit înscrierilor facute de personalul SCB si IFTE, parcursurile de circulatie si manevra se executa numai dupa primirea consimtamântului
dat în scris de catre acesta, comanda se poate executa de catre IDM dispozitor sau agentul postului, numai dupa primirea consimtamântului verbal.
[6507151625] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

555. Ora garari/ trecerii trenului în situatia în care comanda de intrare, iesire sau trecere este data în scris se înregistreaza numai de catre IDM dispozitor, în
registrul unificat de cai libere comenzi si miscare.
[5202631590] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

556. În registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare se înregistreaza cererea caii libere, acordarea, obtinerea, consimtamântul privind acordarea caii libere.
[5846051742] Raspunsuri:
48
Adevarat; Fals

557. În registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare nu se admit stersaturi, orice înscriere gresita se anuleaza printr-o linie, iar datele corecte se înscriu din
nou.
[4501632652] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

558. În registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare nu se admit stersaturi, orice înscriere gresita se anuleaza printr-o linie de culoare rosie, iar datele corecte
se înscriu din nou.
[7866288233] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

559. Ora plecarii corespunde cu ora punerii trenului în miscare de catre mecanic iar ora de trecere corespunde cu ora când ultimul vagon din tren a trecut prin fata
biroului de miscare.
[7661678146] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

560. Ora plecarii corespunde cu ora punerii trenului în miscare de catre mecanic iar ora de trecere corespunde cu ora când primul vagon din tren a trecut prin fata
biroului de miscare.
[8871679451] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

561. Care sunt obligatiile si raspunderile generale ale personalului care desfasoara operatiuni în legatura cu circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
înainte de a se permite efectuarea manevrei pe liniile infrastructurii feroviare publice de catre operatori economici, al?ii decît OTF?
[4833625250] Raspunsuri:
A) Verifica daca personalul care urmeaza sa efectueze parcursurile de manevra este autorizat si în stare corespunzatoare îndeplinirii serviciului, precum si daca
vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic.
B) Verifica daca personalul care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat, daca vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din
punct de vedere tehnic, conform reglementarilor specifice în vigoare.
C) Verifica daca personalul care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat si în stare corespunzatoare îndeplinirii serviciului, precum si daca vehiculul
feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic, conform reglementarilor specifice în vigoare.

562. Ce obligatii are personalul la prezentarea la serviciu?


[1804655760] Raspunsuri:
A) Sa fie odihnit si în stare normala; sa poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv de protectie si sa aiba asupra sa instrumentele
portative de semnalizare, rechizitele si sculele necesare desfasurarii activitatii; sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor stupefiante;
B) Sa fie odihnit; sa poarte uniforma de serviciu sau echipamentul de lucru, respectiv de protectie si sa aiba asupra sa instrumentele portative, ceas în buna stare
de functionare, rechizitele si sculele necesare desfasurarii activitatii; sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor stupefiante;
C) Sa nu fie obosit sau bolnav; sa poarte uniforma de serviciu, respectiv de protectie si sa aiba asupra sa instrumentele portative de semnalizare, rechizitele si
sculele necesare desfasurarii activitatii; sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor stupefiante;

563. Cum se transmite rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu?


[1508675170] Raspunsuri:
A) Prin instalatiile de telecomunicatii catre impiegatul de miscare dispozitor sau seful de statie din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de
miscare, respectiv operatorului de circulatie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor;
B) Prin instalatiile de telecomunicatii catre impiegatul de miscare dispozitor din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de miscare,
respectiv operatorului de circulatie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor;
C) Prin instalatiile de telecomunicatii catre impiegatul de miscare dispozitor din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de miscare, respectiv
operatorului de circulatie sau IDM din statia cap de sectie pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor;

564. Cum se procedeaza cu personalul constatat sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor stupefiante sau vizibil bolnav?
[6206115834] Raspunsuri:
A) Nu va fi admis la serviciu, înstiintându-se revizorul de siguranta circulatiei, iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se avizeaza în scris
operatorul de circulatie care dispune masurile necesare;
B) Va fi admis la serviciu, înstiintându-se conducatorul subunitatii din care face parte, iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se avizeaza în
scris operatorul de circulatie sau IDM din statia cap de sectie care dispune masurile necesare;
C) Nu va fi admis la serviciu, înstiintându-se conducatorul subunitatii din care face parte, iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se
avizeaza în scris operatorul de circulatie care dispune masurile necesare;

565. Personalul de locomotiva este obligat sa confirme în foaia de parcurs, sub semnatura, în prezenta IDM, ca este odihnit si în stare normala, iar IDM noteaza
ora si una din mentiunile "apt serviciu" sau "inapt serviciu", dupa caz, semneaza si aplica stampila statiei.
[7402662565] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

566. În cazul în care IDM constata ca personalul de locomotiva este inapt serviciu aduce aceasta la cunostinta operatorului de circulatie care va aviza operatorul de
transport feroviar care are în subordine personalul de locomotiva în vederea luarii masurilor necesare.
[8773673386] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

567. În cazul în care IDM constata ca personalul de locomotiva este inapt serviciu aduce aceasta la cunostinta operatorului de transport feroviar care are în
subordine personalul de locomotiva în vederea luarii masurilor necesare.
[4735626191] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
49
568. La prezentarea personalului cu o functie ierarhic superioara, personalul de serviciu se prezinta si raporteaza pe scurt situatia din zona de activitate a postului
sau, prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara, nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea îndeplinirii obligatiilor sale.
[7202672404] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

569. La prezentarea personalului cu o functie ierarhic superioara, personalul de serviciu în tinuta corespunzatoare raporteaza pe scurt situatia din zona de
activitate a postului sau, prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara, scuteste personalul de serviciu de raspunderea îndeplinirii obligatiilor sale.
[2508747821] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

570. Dispozitiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se executa integral si la timp, cu exceptia celor care pun în
pericol siguranta circulatiei, a calatorilor, a bunurilor încredintate la transport, precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a muncii pentru
transporturile pe calea ferata iar pentru îndeplinirea unei dispozitii, executantul poarta raspunderea împreuna cu organul ierarhic superior care a dat dispozitia.
[6501672531] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

571. Dispozitiile scrise privind executarea serviciului primite de la personalul cu o functie ierarhic superioara se executa integral si la timp, inclusiv a celor exceptia
celor care pun în pericol siguranta circulatiei, a calatorilor, a bunurilor încredintate la transport, precum si a celor care contravin normelor specifice de protectie a
muncii pentru transporturile pe calea ferata iar pentru îndeplinirea unei dispozitii, poarta raspunderea organul ierarhic superior care a dat dispozitia.
[4508970241] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

572. În timpul executarii serviciului, personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei este obligat sa poarte uniforma sau echipamentul de lucru, respectiv de
protectie, conform normativelor în vigoare, sa aiba asupra sa rechizitele necesare desfasurarii activitatii, sa aiba o tinuta decenta si o comportare corecta.
[6758172602] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

573. Se interzice personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei sa introduca, sa pastreze sau sa consume bauturi alcoolice si/sau substante stupefiante în
incinta subunitatii si în zona sa de activitate, sa fumeze în locuri neamenajate în acest scop sau în timpul cât se afla în relatii cu clientii.
[2712627371] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

574. Se interzice personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei, sa fumeze în locuri amenajate în acest scop si se afla în relatii cu clientii.
[1505617390] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

575. Mentinerea salariatilor în serviciu peste programul normal de lucru stabilit prin contractul colectiv de munca se face conform legislatiei si reglementarilor
specifice în vigoare.
[3725617622] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

576. Mentinerea salariatilor în serviciu peste programul normal de lucru stabilit prin contractul colectiv de munca se face conform fisei postului si reglementarilor
din PTE.
[7766248415] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

577. Se interzice salariatilor sa presteze serviciul în locul altor salariati, la solicitarea acestora, fara aprobarea scrisa, anticipata a conducerii subunitatii/unitatii.
[2203618750] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

578. Personalul devenit inapt în timpul serviciului va fi înlocuit.


[6205648562] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

579. Personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei este obligat ca la terminarea programului sa nu paraseasca postul pâna la sosirea schimbului, acolo unde
se lucreaza fara întrerupere, iar în caz de neprezentare a acestuia, sa anunte conducerea subunitatii/unitatii pentru a lua masurile necesare.
[4204658281] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

580. Înainte de a se permite efectuarea manevrei pe liniile infrastructurii feroviare publice de catre operatori economici, altii decât operatorii de transport feroviar,
administratorul sau gestionarul infrastructurii feroviare verifica daca personalul care urmeaza sa efectueze parcursul de manevra este autorizat si în stare
corespunzatoare îndeplinirii serviciului, precum si daca vehiculul feroviar motor care urmeaza sa efectueze manevra este autorizat din punct de vedere tehnic,
conform reglementarilor din PTE.
[1205689710] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

581. De catre cine se verifica starea personalului la prezentarea la serviciu?


[1701619100] Raspunsuri:
A) De catre conducatorul subunitatii sau înlocuitorul acestuia;
B) De catre conducatorul subunitatii sau IDM dispozitor;
C) De catre conducatorul subunitatii sau de catre personalul care preda serviciul;

50
582. Ce mentiuni trebuie sa faca mecanicul de locomotiva, înfoaia de parcurs, la verificarea starii de catre IDM?
[5743650653] Raspunsuri:
A) Sa confirme, ca este "apt serviciu";
B) Sa confirme, sub semnatura, în prezenta IDM, ca este odihnit si în stare normala;
C) Sa confirme, sub semnatura, faptul ca nu a fost verificat si solicita verificarea de catre IDM;

583. De catre cine se face verificarea personalului care deserveste trenul în statiile în care operatorii de transport feroviar nu au structura organizatorica proprie?
[4506930661] Raspunsuri:
A) De catre impiegatul de miscare din statia respectiva;
B) De catre impiegatul de miscare sau alt agent din statia respectiva;
C) De catre impiegatul de miscare sau alt agent din ordinul IDM dispozitor din statia respectiva;

584. Cum se procedeaza în cazul în care IDM constata ca personalul de locomotiva este inapt serviciu?
[7863686142] Raspunsuri:
A) Aduce aceasta la cunostinta sefului de statie si va lua masuri pentru înlocuirea acestuia;
B) Aduce aceasta la cunostinta operatorului de circulatie care va aviza operatorul de transport feroviar care are în subordine personalul de locomotiva în
vederea luarii masurilor necesare;
C) Aduce aceasta la cunostinta operatorul de transport feroviar care are în subordine personalul de locomotiva si va lua masuri pentru anularea trasei trenului sau
a operatiilor de manevra.

585. Starea personalului la prezentarea la serviciu se verifica de regula de catre conducatorul subunitatii sau înlocuitorul acestuia.
[4735731743] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

586. Rezultatul verificarii starii personalului la prezentarea la serviciu se consemneaza în condica de comenzi a postului, în registrul unificat de cai libere, comenzi
si miscare sau în registrul de dispozitii pentru conducerea centralizata a circulatiei trenurilor si se transmite prin instalatiile de telecomunicatii catre impiegatul de
miscare dispozitor din statia de care apartine postul sau la care este afiliata halta de miscare, respectiv operatorului de circulatie pe sectiile cu conducere
centralizata a circulatiei trenurilor.
[8776478441] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

587. Personalul constatat sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor stupefiante sau vizibil bolnav nu va fi admis la serviciu, înstiintându-se
conducatorul subunitatii din care face parte, iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se avizeaza în scris operatorul de circulatie care
dispune masurile necesare.
[4738022152] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

588. Personalul constatat sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a substantelor stupefiante sau vizibil bolnav nu va fi admis la serviciu, înstiintându-se seful de
statie, iar pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se avizeaza în scris operatorul de circulatie care dispune masurile necesare.
[7205778571] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

589. Verificarea personalului care deserveste trenul, în statiile în care operatorii de transport feroviar nu au structura organizatorica proprie atât la intrare în
serviciu cât si la îndrumarea trenului se face de catre impiegatul de miscare din statia respectiva.
[2503742180] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

590. Verificarea personalului care deserveste trenul, în statiile în care care operatorii de transport feroviar nu au structura organizatorica proprie atât la intrare în
serviciu cât si la îndrumarea trenului se face de catre impiegatul de miscare sau oricare alt agent din statia respectiva.
[1206722890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

591. De catre cine se face verificarea la intrarea în serviciu a personalului de locomotiva care efectueaza manevra, în statiile în care activitatea de manevra nu se
desfasoara permanent?
[6207253524] Raspunsuri:
A) De catre seful de manevra;
B) De catre seful statiei sau alt agent;
C) De catre IDM din statia respectiva;

592. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei, care urmeaza sa desfasoare pe proprie raspundere activitati
specifice transportului feroviar?
[2612774140] Raspunsuri:
A) Trebuie sa fie atestat profesional, sa fie apt medical si psihologic si sa posede autorizatiile necesare exercitarii functiei;
B) Trebuie sa detina aviz medical si psihologic;
C) Trebuie sa fie atestat profesional de catre CENAFER;

593. Prin prezentarea la serviciu se întelege sosirea personalului la locul de munca pentru efectuarea serviciului, conform programului de lucru.
[4832777422] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

594. Personalul se considera prezent la serviciu din momentul semnarii condicii de prezenta.
[3625766350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
51
595. Personalul se considera prezent la serviciu din momentul sosirii la locul de munca.
[7666314160] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

596. La posturile din linie curenta sau la posturile îndepartate din incinta statiei, stabilite în Planul tehnic de exploatare a statiei/haltei de miscare, în haltele de
miscare afiliate si în punctele de sectionare situate pe sectii cu conducerea centralizata a circulatiei trenurilor verificarea personalului la prezentarea la serviciu se
face de catre personalul care este în serviciu, înainte de predarea serviciului.
[8302734380] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

597. La posturile în care serviciul se întrerupe temporar modul de verificare a personalului la reluarea activitatii, respectiv la prezentarea la serviciu, se stabileste
în PTE.
[7865715212] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

598. În statiile în care activitatea de manevra nu se desfasoara permanent, existând un program de lucru care nu presupune predarea-primirea serviciului
verificarea la intrarea în serviciu a personalului de locomotiva care efectueaza manevra, se face de catre IDM din statia respectiva.
[3827955752] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

599. Pentru a efectua stagiul de practica sau de acomodare personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei va fi admis numai în timpul programului aprobat,
sub supravegherea si pe raspunderea personalului autorizat de serviciu.
[1106755500] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

600. Pentru a efectua stagiul de practica sau de acomodare personalul cu responsabilitati în siguranta circulatiei va fi admis numai în timpul programului aprobat,
sub supravegherea si pe raspunderea personalului AFER
[4403726840] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

601. Cum procedeaza personalul de serviciu la predarea serviciului în cazul suspendarii temporare a activitatii?
Raspunsuri:
A) Face predarea serviciului mentionând intervalul de timp în care serviciul este suspendat, semneaza numai pentru predator si noteaza ora;
B) Face predarea serviciului mentionând ora pâna la care serviciul este suspendat, semneaza numai pentru predator si noteaza ora;
C) Face predarea serviciului mentionând intervalul de timp în care serviciul este suspendat, semneaza numai pentru predator si noteaza functia, data, ora;

602. Ce trebuie sa constate IDM la verificarea starii de functionare a instalatiilor SCB, TC si IFTE aflate în biroul de miscare?
Raspunsuri:
A) Existenta si integritatea sigiliilor de control prevazute în instructiunile din PTE;
B) Existenta si integritatea sigiliilor de control prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiei respective;
C) Existenta si integritatea sigiliilor de control prevazute în reglementarile specifice instalatiei respective;

603. În predarea-primirea serviciului se mentioneaza situatia sabotilor de mâna repartizati conform prevederilor din PTE; comenzi executate pentru
intrarea/iesirea/trecerea trenurilor care sunt în curs de garare, expediere sau trecere; alte precizari necesare continuarii serviciului fara neajunsuri.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

604. În predarea-primirea serviciului se mentioneaza situatia sabotilor de mâna care sunt pe teren la asigurarea vehiculelor feroviare; comenzi executate pentru
intrarea/iesirea/trecerea trenurilor care sunt în curs de garare, expediere sau trecere; alte precizari necesare continuarii serviciului fara neajunsuri.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

605. În cazul suspendarii temporare a activitatii, personalul de serviciu face predarea serviciului mentionând intervalul de timp în care serviciul este suspendat,
semneaza numai pentru predator si noteaza ora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

606. La verificarea starii de functionare a instalatiilor SCB, TC si IFTE, personalul care le deserveste trebuie sa constate daca toate sigiliile de control prevazute în
instructiunile de manipulare a instalatiei respective sunt intacte.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

607. Ruperea sigiliilor de la instalatiile SCB, TC si/sau IFTE se poate face personalul care asigura întretinerea si repararea instalatiilor; personalul care manipuleaza
instalatiile - numai în cazurile si pentru sigiliile prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiei.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

608. IDM la verificarea starii de functionare a instalatiilor SCB, TC si IFTE aflate în biroul de miscare trebuie sa constate functionarea aparatelor de cale centralizate
prin instalatiile CED sau CE de la liniile de circulatie, prin manevrare individuala, iar daca acestea sunt cuprinse în parcursuri executate si neconsumate, verificarea
lor se face dupa consumarea parcursurilor respective.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals
52
609. Primitorul trebuie sa citeasca cu atentie continutul predarii-primirii serviciului, sa consulte toate evidentele de la postul respectiv în legatura cu circulatia
trenurilor, efectuarea manevrei, starea instalatiilor, inventarul postului si ramâne raspunzator de executarea în continuare a serviciului, pâna la predarea lui.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

610. Verificarea starii de functionare a aparatelor de cale din incinta statiilor dotate cu instalatii CED sau CE se face zilnic, de catre personalul de întretinere si
interventie SCB în statiile stabilite ca sediu pentru desfasurarea activitatii acestuia în tura; înainte de luarea serviciului în primire, de catre personalul care le
deserveste, conform repartizarii stabilite în PTE, în celelalte statii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

611. IDM înainte de luarea serviciului în primire trebuie sa faca verificarea functionarii instalatiilor SCB, TC si IFTE aflate în biroul de miscare, sa verifice pe teren
posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si starea liniilor de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

612. IDM înainte de luarea serviciului în primire trebuie sa faca verificarea functionarii instalatiilor exterioare SCB, TC si IFTE, sa verifice pe teren posturile de
macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si starea liniilor de manevra.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

613. Instalatiile SCB care realizeaza dependente functionale de siguranta circulatiei trebuie sa fie functionabile si sigilate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

614. În cazul în care aparatele de cale prezinta unul din defectele mentionate în Regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare, se
interzice circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare peste acestea; aparatele de cale defecte se acopera cu discuri rosii mobile amplasate, conform
reglementarilor specifice în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

615. Care sunt mentiunile cu caracter general din predarea-primirea serviciului?


Raspunsuri:
A) Data predarii-primirii serviciului; numele si prenumele predatorului si primitorului, în clar; inventarul postului;
B) Data predarii-primirii serviciului; numele si prenumele predatorului si primitorului, în clar; functia si numarul autorizatiei;
C) Data si ora predarii-primirii serviciului; numele si prenumele predatorului si primitorului;

616. De catre cine se semneaza predarea-primirea serviciului?


Raspunsuri:
A) Se semneaza de predator si primitor, mentionând data;
B) Se semneaza de predator si primitor, mentionând data si ora;
C) Se semneaza numai de predator;

617. Ce obligatii are personalul care manipuleaza instalatiile înainte de ruperea sigiliilor?
Raspunsuri:
A) Sa avize pe seful de statiei si dupa aceea sa înregistreze aceasta operatie în RRLISC;
B) Sa înregistreze aceasta operatie în RRLISC;
C) Sa avize personalul de specialitate si dupa aceea sa înregistreze aceasta operatie în RRLISC;

618. Cum se procedeaza dupa desigilarea si manipularea instalatiei conform instructiunilor de manipulare?
Raspunsuri:
A) În cazul în care se constata ca instalatia functioneaza corespunzator, aceasta se sigileaza cu sigiliile statiei si se avizeaza numai seful statiei;
B) În cazul în care se constata ca instalatia functioneaza corespunzator, aceasta nu se sigileaza cu sigiliile statiei si se avizeaza seful statiei;
C) În cazul în care se constata ca instalatia functioneaza corespunzator, aceasta se sigileaza cu sigiliile statiei si se avizeaza personalul de întretinere a
instalatiilor;

619. Verificarea starii de functionare a aparatelor de cale centralizate electromecanic si necentralizate, a instalatiilor SCB si TC, a inventarului de la posturi, precum
si verificarea liniilor din zona de activitate se face înainte de luarea în primire a serviciului de catre acari, revizori de ace sau IDM, conform repartizarii din PTE.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

620. Data si ora predarii serviciului sunt mentiuni cu caracter specific.


Raspunsuri:
Adevarat; Fals

621. Predarea-primirea serviciului se semneaza de predator si primitor, mentionând ora.


Raspunsuri:
Adevarat; Fals

622. La verificarea functionarii instalatiilor SCB, TC si IFTE în statiile în care lucreaza mai multi IDM în aceeasi tura acestia efectueaza verificarile conform
repartizarii stabilite în PTE.
Raspunsuri:
53
Adevarat; Fals

623. Personalul care manipuleaza instalatiile înainte de ruperea sigiliilor are obligatia sa înregistreze aceasta operatie în RRLISC.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

624. Personalul care manipuleaza instalatiile înainte de ruperea sigiliilor are obligatia sa avize personalul de specialitate si dupa aceea sa înregistreze aceasta
operatie în RRLISC.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

625. Pentru integritatea sigiliilor prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiei respective raspunde personalul de serviciu care utilizeaza aceste instalatii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

626. Ce stabileste PTE?


Raspunsuri:
A) PTE stabileste modul de aplicare a unor prevederi din reglementarile specifice, determinat de specificul de lucru al fiecarei statii de cale ferata, în functie de
modul de organizare a activitatii, dotarea tehnica, sistemul de circulatie si modul de lucru;
B) PTE stabileste modul de aplicare a unor prescriptii de lucru, determinat de specificul de lucru al fiecarei statii de cale ferata, în functie de modul de organizare a
activitatii, dotarea tehnica, sistemul de circulatie si modul de lucru;
C) PTE stabileste modul de aplicare a unor prevederi, determinat de modul de functionare al fiecarei statii de cale ferata, în functie de modul de organizare a
activitatii, dotarea tehnica, sistemul de circulatie si modul de lucru;

627. Pentru cine sunt obligatorii prevederile din PTE?


Raspunsuri:
A) Pentru personalul: administratorului infrastructurii feroviare; gestionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile; operatorilor de transport feroviar;
operatorilor de manevra feroviara; operatori economici, detinatori de infrastructura feroviara si/sau vehicule feroviare;
B) Pentru personalul: administratorului infrastructurii feroviare; gestionarului infrastructurii feroviare neinteroperabile; operatorilor de transport feroviar;
operatori economici, detinatori de vehicule feroviare;
C) Pentru personalul: administratorului infrastructurii feroviare; gestionarului infrastructurii feroviare; operatorilor de transport feroviar; operatorilor de manevra
feroviara; operatori economici, detinatori de infrastructura feroviara si/sau vehicule feroviare;

628. Ce trebuie sa faca administratorul infrastructurii feroviare cu privire la PTE?


Raspunsuri:
A) Pune la dispozitia operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevra feroviara si operatorilor economici interesati PTE sau extrase din acesta, în
vederea organizarii activitatii de transport si însusirii sub semnatura, de catre personalul propriu;
B) Pune la dispozitia operatorilor de transport feroviar, gestionarului infrastructurii feroviare si operatorilor economici interesati PTE sau extrase din acesta, în
vederea organizarii activitatii desfasurate si însusirii sub semnatura, de catre personalul propriu;
C) Pune la dispozitia operatorilor de transport feroviar, operatorilor de manevra feroviara si operatorilor economici interesati PTE sau extrase din acesta, în
vederea organizarii activitatii desfasurate si însusirii sub semnatura, de catre personalul propriu;

629. Cine mai are obligatia sa cunoasca si sa aplice întocmai prevederile PTE-ului statiei?
Raspunsuri:
A) Operatorii de transport feroviar interesati si agentii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, în statii sau halte de miscare;
B) Operatorii de transport interesati si agentii economici care desfasoara operatiuni de transport auto, în statii, halte de miscare sau posturi ajutatoare de miscare;
C) Operatorii de transport feroviar interesati si agentii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar, înlinie curenta;

630. Cum se procedeaza în cazul când urmeaza sa se execute lucrari la instalatiile de siguranta circulatiei, care necesita modificarea temporara a modului de lucru
stabilit în PTE?
Raspunsuri:
A) Se vor întocmi regulamente privind modul în care se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare;
B) Se vor întocmi reglementari provizorii privind modul în care se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare;
C) Se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare, în baza înscrierilor în RRLISCprivind manipularea instalatiilor;

631. Activitatea de exploatare tehnica feroviara a liniilor agentilor economici se desfasoara cu respectarea prevederilor din autorizatia de constructie a liniei, a
regulamentului si conventiei de exploatare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

632. Activitatea de exploatare tehnica feroviara a liniilor agentilor economici se desfasoara cu respectarea prevederilor din autorizatia de constructie a cladirilor, a
regulamentului si prescriptiilor de exploatare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

633. Organizarea si modul de utilizare a mijloacelor tehnice ale statiei se stabilesc prin planul tehnic de exploatare a statiei, care reglementeaza primirea si
expedierea trenurilor în conditii de siguranta si fara întârzieri, siguranta lucrului la manevra si securitatea personalului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

634. În cazul în care urmeaza sa se execute lucrari la instalatiile de siguranta circulatiei care necesita modificari ale prevederilor din PTE sau urmeaza sa se lucreze
în alt mod decât cel prevazut în instructiunile de manipulare a instalatiei respective administratorul infrastructurii feroviare publice prin structura sa regionala

54
întocmeste si difuzeaza celor interesati, cu cel putin 10 zile înaintea începerii lucrarilor, reglementari provizorii cu privire la conditiile de manipulare a instalatiilor
respective, precum si la modul de efectuare a circulatiei si manevrei vehiculelor feroviare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

635. PTE stabileste modul de aplicare a unor prevederi din reglementarile specifice, determinat de modul de functionare al fiecarei statii de cale ferata, în functie
de cladirile afectate activitatii, sistemul de circulatie si modul de lucru.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

636. Urmatoarele sunt capitole din PTE: capitolul I -date cu privire la amplasarea statiei respective; - capitolul II - date cu privire la înzestrarea tehnica a statiei
respective inclusiv schitele care se anexeaza, dupa caz la fiecare situatie în parte.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

637. Urmatoarele sunt capitole din PTE: capitolul I -date cu privire la amplasarea statiei respective; - capitolul III - anexe care fac parte integranta din PTE;
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

638. Urmatoarele sunt capitole din PTE: capitolul III - fisele în care se stabileste modul de procedare pentru aducerea la îndeplinire a regulilor si dispozitiilor
prevazute de instructiunile de serviciu, care fac trimiteri exprese la PTE; capitolul IV - anexe care fac parte integranta din PTE.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

639. Anexa 3 PTE cuprinde reglementari privind functionarea instalatiilor CT, SCB, IFTE si TC din statie si privind modul de actionare si functionare a barierelor de
tip BAT si SAT amplasate în linie curenta, pe distanta pâna la statiile vecine.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

640. Capitolul III PTE cuprinde reglementari privind functionarea instalatiilor CT, SCB, IFTE si TC din statie si privind modul de actionare si functionare a barierelor
de tip BAT si SAT amplasate în statie sau linie curenta, pe distanta pâna la statiile vecine.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

641. Anexa 9 PTE cuprinde lista cu vehiculele feroviare apartinând operatorilor economici racordati la liniile statiei, care au drept de acces pe liniile infrastructurii
feroviare si tabelul nominal cu personalul acestora, autorizat sa execute operatiuni de transport feroviar pe liniile statiei CFR.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

642. Extrase din PTE nu se trimit la OTF si OMF care îsi desfasoara activitatea în statia respectiva si la agentii economici detinatori de LFI si/sau locomotive cu acces
pe liniile statiei, personalului propriu luând cunostinta la prezentarea în statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

643. PTE nu trebuie sa repete prevederi si reglementari generale din regulamentele si instructiunile de serviciu, însa trebuie sa aiba la baza principiile acestora,
adaptate la specificul si particularitatile fiecarei statii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

644. În cazul când urmeaza sa se execute lucrari la instalatiile de siguranta circulatiei, care necesita modificarea temporara a modului de lucru stabilit în PTE sau
când urmeaza sa se lucreze în alt mod decât cel prevazut în instructia de manipulare a instalatiei respective, se vor întocmi reglementari provizorii privind modul în
care se va efectua circulatia si manevra vehiculelor feroviare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

645. Ce contine PTE?


Raspunsuri:
A) PTE contine prevederi de amanunt specifice activitatii fiecarei statii, referitoare la aplicarea reglementarilor specifice obligatorii privind desfasurarea
operatiunilor de transport feroviar;
B) PTE contine întreg setul de regulamente, instructii si dispozitii din domeniul feroviar;
C) PTE contine întreaga documentatie tehnica si financiara a statiei;

646. Când se actualizeaza PTE-ul statiei?


Raspunsuri:
A) La fiecare schimbare a mersului de tren.
B) Ori de câte ori se modifica organizarea activitatii, instalatiile din dotare, sistemul de circulatie si modul de lucru din statia de cale ferata respectiva sau
reglementarile specifice privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar.
C) Odata la 5 ani.

647. Cui se trimit extrase din PTE-ul statiei?


Raspunsuri:
A) Agentilor economici care desfasoara numai operatiuni de manevra în statie;

55
B) Agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar în statie sau pe linii ferate cu jonctiune din linia curenta care sunt deservite de statia de
cale ferata;
C) Autoritatilor publice locale, pe raza carora se gaseste statia de cale ferata;

648. Ce cuprinde capitolul I PTE?


Raspunsuri:
A) Date cu privire la organizarea activitatii din statie;
B) Date cu privire la amplasarea statiei respective;
C) Instructia de manipulare a instalatiilor SC din statie si linie curenta;

649. PTE contine prevederi de amanunt specifice activitatii fiecarei statii, referitoare la aplicarea reglementarilor specifice obligatorii privind desfasurarea
operatiunilor de transport feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

650. PTE se actualizeaza ori de câte ori se modifica organizarea activitatii, instalatiile din dotare, sistemul de circulatie si modul de lucru din statia de cale ferata
respectiva sau reglementarile specifice privind desfasurarea operatiunilor de transport feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

651. PTE se actualizeaza la fiecare început de an.


Raspunsuri:
Adevarat; Fals

652. Personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare care urmeaza sa-si desfasoare activitatea în statia respectiva, trebuie sa-si însuseasca sub
semnatura prevederile din PTE.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

653. Personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare care urmeaza sa-si desfasoare activitatea în statia respectiva, trebuie sa-si însuseasca sub
semnatura prevederile PTE, dupa cel putin 3 luni de la începerea activitatii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

654. Cu extrase din planul tehnic de exploatare a statiei se doteaza compartimentele tehnice, toate posturile statiei si posturile de la trecerile la nivel cu calea
ferata afiliate statiei.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

655. Posturile în care îsi desfasoara activitatea personal cu responsabilitati în siguranta circulatiei trebuie dotate cu extrase din PTE specifice activitatii posturilor
respective.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

656. Posturile din statie în care îsi desfasoara activitatea personal cu responsabilitati în siguranta circulatiei trebuie sa aibe un PTE propriu al postului respectiv.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

657. Cum este stabilit modul de întocmire a PTE?


Raspunsuri:
A) Sa nu contravina reglementarilor în vigoare;
B) Sa contravina legislatiei în vigoare;
C) Sa repete prevederile din actele normative în vigoare specifice statiei de cale ferata;

658. Ce obligatii are personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare care urmeaza sa-si desfasoare activitatea în statia respectiva?
Raspunsuri:
A) Trebuie sa-si însuseasca sub semnatura fisele din PECM;
B) Trebuie sa-si însuseasca sub semnatura toate prevederile din PTE;
C) Trebuie sa-si însuseasca sub semnatura doar anexele PTE;

659. Din ce este alcatuit PTE?


Raspunsuri:
A) Din trei capitole;
B) Din fise si anexe;
C) Din formularul de verificare, avizare si aprobare si patru capitole;

660. Extrase din PTE-ul statiei se trimit de gestionarul infrastructurii feroviare publice agentilor economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar în statie
sau pe linii ferate cu jonctiune din linia curenta care sunt deservite de statia de cale ferata.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

661. Toti operatorii de transport feroviar si agentii economici care desfasoara operatiuni de transport feroviar într-o statie sunt obligati sa cunoasca si sa aplice
întocmai prevederile PTE-ului statiei.
56
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

662. Planul tehnic de exploatare a statiei se întocmeste pe baza prevederilor din reglementarile specifice, astfel încât: sa nu contravina prevederilor din
reglementarile specifice si sa nu cuprinda repetari ale acestor prevederi.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

663. Ce mentiuni vor face operatorii feroviari din statiile de încarcare de frontiera la intrare în tara sau de transbordare pe partea superioara a scrisorii de trasura?
Raspunsuri:
A) vor face pe verso a scrisorii de trasura, cu creion rosu, mentiunea gabarit sporit de vagon sau tonaj deposit specificând ruta de îndrumare indicate în telegrama
de aprobare si numarul telegramei
B) vor face pe aratarea vagoanelor, cu creion colorat, mentiunea gabarit CFR de vagon sau tonaj deposit specificând ruta de îndrumare indicate în telegrama de
aprobare si numarul telegramei
C) vor face la partea superioara a scrisorii de trasura, cu creion rosu, mentiunea gabarit deposit sau tonaj deposit specificând ruta de îndrumare indicate în
telegram de aprobare si numarul telegramei.

664. Când un transport este negabaritic?


Raspunsuri:
A) Atunci când conturul geometric longitudinal limita al gabaritului CFR de vagon nu este depasit, într-un punct sau mai multe;
B) Atunci când conturul geometric orizontal limita al gabaritului CFR de vagon este depasit, într-un punct sau mai multe, de conturul geometric transversal majorat
cu sporul în aliniament al transportului respectiv;
C) Atunci când conturul geometric transversal limita al gabaritului CFR de vagon este depasit, într-un punct sau mai multe, de conturul geometric transversal
majorat cu sporul în curbe al transportului respectiv;

665. Cum se masoara conturul geometric?


Raspunsuri:
A) Conturul geometric transversal al transportului se masoara în timpul mersului cu chenar;
B) Conturul geometric transversal al transportului se masoara în stationare în aliniament si palier;
C) Conturul geometric transversal al transportului se masoara în stationare, în aliniament si rampa;

666. Când se interzice expedierea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit pe liniile gestionarului infrastructurii feroviare publice?
Raspunsuri:
A) Atunci când nu au o aprobare de circulatie emisa anticipat expedierii lor, prin care este stabilita ruta si conditiile de circulatie;
B) Atunci când nu au o aprobare de principiu emisa anticipat expedierii lor, prin care este stabilita ruta si conditiile de circulatie;
C) Atunci când nu au un acord emis anticipat expedierii lor, prin care este stabilita ruta si conditiile de circulatie;

667. Cum se vor face manevrele transporturilor exceptionale negabaritice sau cu tonaj depasit în vederea depozitarii, introducerii în compunerea trenurilor,
introducerii/scoaterii la si de la fronturile de încarcare si descarcare, cântaririi, transbordarii sau verificarii pe anumite linii din statii?
[586512226734] Raspunsuri:
A) Se vor face conform prevederilor din fisa postului a statiei respective cu avizul reprezentantului sectiei de întretinere a caii;
B) Se vor face conform prevederilor din planul tehnic de exploatare al statiei respective cu avizul reprezentantului sectiei de întretinere a caii;
C) Se vor face conform prevederilor din planul tehnic de exploatare al statiei respective cu avizul reprezentantului sectiei de întretinere a instalatiilor;

668. Pentru ca circulatia transporturilor exceptionale sa se efectueze în deplina siguranta trebuie respectate: conditiile de încarcare si asigurare a încarcaturii pe
vagon impuse de anexa II RIV si conditiile de circulatie stabilite în telegrama de aprobare a circulatiei transportului respectiv si care se impun prin acordul de
principiu.
[842781237512] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

669. Pentru ca circulatia transporturilor exceptionale sa se efectueze în deplina siguranta trebuie respectate: conditiile de încarcare si asigurare a încarcaturii pe
vagon impuse de anexa I RID si conditiile de circulatie stabilite de seful statiei.
[374416469421] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

670. Conditiile generale specifice transporturilor exceptionale sunt determinate de valoarea depasirii si de locul unde aceasta se produce fata de gabaritul CFR de
vagon, precum si de valoarea depasirii tonajului.
[172316247230] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

671. Conditiile generale specifice transporturilor negabaritice sunt determinate de valoarea depasirii si de locul unde aceasta se produce fata de gabaritul de
libera trecere, precum si de valoarea depasirii tonajului.
[263311237851] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

672. Pe linii cu lucrari de arta si instalatii care impun circulatia transporturilor însotite de contur, transportul va fi însotit de reprezentanti ai regionalelor de cale
ferata ale caror functii vor fi stabilite în telegrama de aprobare a circulatiei transportului respective, în baza avizului de circulatie întocmit, de Diviziile linii si
instalatii.
[512116661792] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

673. În traficul international conturul transversal al vagoanelor goale sau încarcate se va verifica si analiza daca este negabaritic, fata de conturul gabaritului de
vagon - de încarcare - al fiecarei cai ferate straine aflate pe ruta de circulatie respectiva, tinându-se seama si de limitarile latimilor de încarcare.
57
[312837448551] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

674. În traficul international conturul transversal al vagoanelor goale sau încarcate se va verifica prin documentatia vagonului daca este negabaritic, fata de
conturul gabaritului de vagon - de încarcare - numai al cai ferate care expediaza transportul.
[642513273362] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

675. Se interzice expedierea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit pe liniile gestionarului infrastructurii feroviare publice fara a avea o aprobare de
circulatie emisa anticipat expedierii lor, prin care este stabilita ruta si conditiile de circulatie.
[522852272170] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

676. Se interzice expedierea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit pe liniile gestionarului infrastructurii feroviare publice fara a avea o aprobare emisa
de seful statiei cu ocazia expedierii lor, prin care este stabilita ruta si conditiile de circulatie.
[687866763733] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

677. Manevrele executate în vederea depozitarii, introducerii în compunerea trenurilor, introducerii/scoaterii la si de la fronturile de încarcare si descarcare,
cântaririi, transbordarii sau verificarii transporturilor exceptionale pe anumite linii din statii se vor face conform prevederilor din PTE al statiei respective cu avizul
reprezentantului sectiei de întretinere a caii.
[485746631521] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

678. Toate vagoanele de constructie obisnuita pe care sunt încarcate marfurile cu o lungime de 23 m sau mai mare - folosindu-se si vagoane de siguranta - vor
circula si se vor manevra cu viteza maxima de 15 km/h peste macazele în abatere.
[465317651451] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

679. Toate vagoanele de constructie obisnuita pe care sunt încarcate marfurile cu o lungime de 15 m sau mai mica - folosindu-se si vagoane de siguranta - vor
circula si se vor manevra cu viteza maxima de 25 km/h peste macazele în abatere.
[332636541171] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

680. Introducerea si scoaterea vagoanelor de constructie speciala pe si de pe liniile agentilor economici proprietari de infrastructura feroviara privata la fronturile
de încarcare-descarcare, se vor face de regula la lumina zilei cu viteza de 5 km/h, în baza avizului scris dat de organul local - picher, sef district sau sef echipa – care
întretine linia respectiva.
[667313386832] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

681. Introducerea si scoaterea vagoanelor de constructie speciala pe si de pe liniile agentilor economici proprietari de infrastructura feroviara privata la fronturile
de încarcare-descarcare, se vor face atât ziua cât si noaptea cu viteza de 30 km/h, în baza avizului scris dat conducerea agentului economic.
[742416977665] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

682. Ce vor urmari în timpul mersului însotitorii vagonului cu contur?


[384738522550] Raspunsuri:
A) Înscrierea conturului pe partea statiilor din parcurs;
B) Înscrierea conturului pe ambele parti prin punctele critice mentionate în aprobarea de circulatie;
C) Înscrierea conturului pe ambele parti în functie de valoarea depasirii mentionate în proictul de încarcare;

683. De catre cine se însotesc transporturile negabaritice sau cu tonaj depasit pe liniile pe care sunt îndrumate?
[352217512371] Raspunsuri:
A) De catre un reprezentant din ramura instalatii al operatorului de transport feroviar interesat si, dupa caz, de catre un reprezentant din ramura miscare;
B) De catre un reprezentant din ramura tractiune al operatorului de transport feroviar interesat si, dupa caz, de catre un reprezentant din ramura instalatii;
C) De catre un reprezentant din ramura vagoane al operatorului de transport feroviar interesat si, dupa caz, de catre un reprezentant din ramura linii;

684. Pe ce linii din statii se va face circulatia transporturilor negabaritice sau cu tonajul depasit?
[162817372100] Raspunsuri:
A) Numai pe liniile abatute din statiile din parcurs;
B) Pe liniile stabilite prin PTE, daca prin telegrama de aprobare a transporturilor nu s-a stabilit altfel;
C) Pe liniile de circulatie ale statiei, sau cele stabilte prin acordul de pricipiu;

685. De catre cine se face verificarea daca transporturile sunt negabaritice?


[677767843715] Raspunsuri:
A) De catre seful statiei operatorului de transport sau împuternicitul acestuia cel putin în functia de sef de manevra, împreuna cu împuternicitul operatorului de
transport feroviar, toti autorizati în acest scop si în prezenta împuternicitului destinatarului marfii;
B) De catre seful statiei gestionarului infrastructurii feroviare publice sau împuternicitul acestuia cel putin în functia de picher, împreuna cu împuternicitul
operatorului feroviar, toti autorizati în acest scop si în prezenta împuternicitului predatorului marfii;
C) De catre seful statiei gestionarului infrastructurii feroviare publice sau împuternicitul acestuia cel putin în functia de impiegat de miscare, împreuna cu
împuternicitul operatorului de transport feroviar, toti autorizati în acest scop si în prezenta împuternicitului predatorului marfii;

686. Când se considera un transport cu tonaj depasit?


58
[122514383680] Raspunsuri:
A) Când greutatea maxima pe metru liniar, admisa de linie, poduri si vagon este depasita pe ruta de circulatie a acestui transport pe una sau mai multe
portiuni;
B) Când greutatea maxima pe metru patrat, admisa de vagon este depasita pe ruta de circulatie a acestui transport pe una sau mai multe portiuni;
C) Când tonajul trenului este depasit pe ruta de circulatie, pe una sau mai multe portiuni;

687. Însotitorii vor lua loc în timpul mersului în ghereta de frâna a vagonului pe care este montat conturul, sau a unui vagon ce se afla imediat dupa acesta altul
decât cel pe care este încarcat transportul exceptional.
[172813374350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

688. Însotirea se va face între statiile care delimiteaza portiunea de linie cu lucrari de arta sau instalatii pe care circulatia se va face cu viteza redusa, respectiv intre
statiile care delimiteaza portiunile de linie pe care se depaseste tonajul, prevazute în telegrama de aprobare.
[422517634170] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

689. Însotirea se va face între statiile care delimiteaza portiunea de linie cu lucrari de arta sau instalatii pe care circulatia se va face cu viteza stabilita, respectiv
între statiile care delimiteaza portiunile de linie pe care se depaseste tonajul, prevazute în planul tehnic de exploatare.
[232418485890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

690. Divizia Trafic si operatorul de transport feroviar interesat dupa programarea circulatiei transportului negabaritic sau cu tonaj depasit vor proceda la avizarea
însotitorilor transportului, astfel încât transportul sa poata fi expediat însotit, cu trenul la care a fost programat.
[566115334630] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

691. Circulatia prin statii a transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit se executa pe liniile stabilite prin planul tehnic de exploatare, daca prin telegrama de
aprobare a transporturilor nu s-a stabilit altfel.
[432413335431] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

692. Un transport cu tonaj depasit se considera când sarcina maxima pe osie, admisa de liniile infrastructurii feroviare de pe ruta de circulatie a vehiculului este
depasita de catre sarcina pe osie a transportului respectiv.
[242313386291] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

693. Un transport cu tonaj depasit se considera când sarcina maxima pe boghiu, admisa de liniile infrastructurii feroviare de pe ruta de circulatie a vehiculului este
depasita de catre sarcina pe boghiu a transportului respectiv.
[677665345104] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

694. Un transport cu tonaj depasit se considera când greutatea maxima pe metru liniar, admisa de linie, poduri si vagon este depasita pe ruta de circulatie a
acestui transport pe una sau mai multe portiuni.
[552114336754] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

695. Un transport cu tonaj depasit se considera când greutatea minima pe metru liniar, admisa de linie, este depasita pe una sau mai multe portiuni.
[889681363525] Raspunsuri:
a. Adevarat;
b. Fals

696. La circulatia si manevrarea vagoanelor CSI transpuse peste macazurile în abatere, nu se va depasi viteza de 15 km/h.
[852117057255] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

697. La circulatia si manevrarea vagoanelor CSI transpuse peste macazurile în abatere, nu se va depasi viteza de 5 km/h.
[412411317273] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

698. De ce sunt determinate conditiile generale specifice transporturilor negabaritice?


[364738580762] Raspunsuri:
A) De valoarea depasirii si de locul unde aceasta se produce fata de gabaritul CFR de vagon.
B) De locul unde aceasta se produce fata de gabaritul de libera trecere.
C) De locul unde acesta se produce fata de gabaritul CFR de locomotiva.

699. Cum se procedeaza atunci când valoarea rezervei minime instructionale este depasita cu valori cuprinse între 0-50 mm?
[172618369550] Raspunsuri:
A) se confectioneaza un contur din metal care reproduce sectiunea transversala a încarcaturii, în raport cu axa caii si cu tangenta comuna a coroanei sinelor, în
toate punctele critice ale acesteia.
B) se confectioneaza un contur din material lemons –sipci- care reproduce sectiunea transversala a încarcaturii, în raport cu axa caii si cu tangenta comuna a
coroanei sinelor, în toate punctele caracteristice ale acesteia.
C) se confectioneaza un contur din material plastic care reproduce sectiunea transversala a încarcaturii, în raport cu axa caii si cu contangenta comuna a coroanei
sinelor, în toate punctele caracteristice ale acesteia.
59
700. Unde se aseaza vagonul cu contur ce însoteste transportul exceptional?
[212822359361] Raspunsuri:
A) Se aseaza la urma trenului;
B) Se aseaza imediat dupa vagonul încarcat cu transportul negabaritic;
C) Se aseaza imediat dupa locomotiva care asigura remorcarea trenului;

701. În timpul însotirii transporturilor exceptionale se va asigura legatura permanenta între însotitori si mecanicul locomotivei trenului prin radiotelefon portabil.
[667668885763] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

702. Vagonul cu contur se va considera vagon de siguranta al transportului negabaritic respectiv, se aseaza imediat dupa locomotiva care asigura remorcarea
trenului si trebuie sa fie înzestrat cu ghereta de frâna prevazuta cu semnal de alarma în buna stare de functionare.
[465518663590] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

703. Vagonul pe care se afla montat conturul va însoti transportul pe distanta mentionata în telegrama de aprobare de circulatie.
[342836651222] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

704. Vagonul pe care se afla montat conturul va însoti transportul negabaritic numai pâna la prima statie din parcursul trenului.
[532752411872] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

705. Liniile din statii pe care trebuie sa se manevreze sau sa se depoziteze transporturile exceptionale se vor stabili în PTE.
[475414464773] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

706. Verificarea transporturilor din statiile de încarcare de frontiera la intrare în tara, de transbordare se va face numai la sesizarea personalului de exploatare de
catre seful de statie.
[352732451571] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

707. În statii verificarea, masurarea si identificarea transporturilor exceptionale se vor face pe liniile stabilite prin PTE.
[152612421390] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

708. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit, comisia are obligatia de a verifica daca încarcatura îndeplineste normele de securitate impuse de
liniile electrificate.
[768513488126] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

709. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit, comisia are obligatia de a verifica daca nu este depasita sarcina admisa si încarcatura s-a asezat
pe acesta conform prevederilor din Anexa II RIV.
[212217532861] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

710. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit, comisia are obligatia de a verifica daca încarcatura s-a asezat pe acesta conform prevederilor din
Anexa I RID.
[812118112634] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

711. La tratarea transporturilor negabaritice sau cu tonaj depasit, comisia are obligatia de a verifica daca vagonul este cel prevazut în acordul de circulatie, sau
dupa caz, în acordul de preluare si daca acesta este corespunzator din punct de vedere tehnic si al tonajului cu care s-a încarcat.
[889113489481] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

712. Manevrarea transporturilor exceptionale negabaritice sau cu tonaj depasit se va face prin tragere sau împingere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

713. Care din urmatoarele reprezinta obligatii ale agentului postului de bariera?
Raspunsuri:
A) Sa închida bariera înainte sa raspunda la telefon; sa supravegheze din locul fixat prevazut în regulamentul de functionare al postului de bariera, circulatia
prin pasaj, pe timpul cât bariera este deschisa si sa închida bariera în cazul în care paraseste acest loc, indiferent de motiv;
B) Sa raspunda la telefon si dup aceea sa închida bariera; sa supravegheze din locul fixat prevazut în regulamentul de functionare al postului de bariera, circulatia
prin pasaj, pe timpul cât bariera este deschisa si sa închida bariera în cazul în care paraseste acest loc, indiferent de motiv;
C) Sa închida bariera înainte sa raspunda la telefon; sa supravegheze din locul fixat prevazut în fisa postului, circulatia prin pasaj, pe timpul cât bariera este
deschisa si sa închida bariera în cazul în care paraseste acest loc, indiferent de motiv;

714. Care din urmatoarele reprezinta obligatii ale agentului postului de bariera?
Raspunsuri:

60
A) Sa dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevra aflat în miscare când constata neajunsuri care pericliteaza siguranta circulatiei sau
securitatea transporturilor si sa avizeze imediat pe seful statiei; sa avizeze imediat pe IDM despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre vehiculele
rutiere cu tractiune mecanica, animala sau de catre pietoni, în vederea luarii operative a masurilor de remediere;
B) Sa dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevra aflat în miscare când constata neajunsuri care pericliteaza siguranta circulatiei sau
securitatea transporturilor si sa avizeze imediat pe IDM; sa avizeze imediat pe IDM despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre vehiculele rutiere
cu tractiune mecanica, animala sau de catre pietoni, în vederea luarii operative a masurilor de remediere;
C) Sa dea semnale pentru oprirea trenului sau convoiului de manevra aflat în miscare când constata neajunsuri care pericliteaza siguranta circulatiei sau
securitatea transporturilor si sa avizeze imediat pe IDM; sa avizeze imediat personalul de specialitate despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre
vehiculele rutiere cu tractiune mecanica, animala sau de catre pietoni, în vederea luarii operative a masurilor de remediere;

715. Urmatoarele sunt elemente ale infrastructurii feroviare?


Raspunsuri:
A) Liniile ferate de circulatie, manevra, de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii, suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si
alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare potrivit actelor normative;
B) Liniile ferate de circulatie, manevra, materializate prin infrastructura caii, suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a axei caii ferate, care
constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare potrivit legii;
C) Liniile ferate de circulatie, manevra, de evitare si de scapare materializate prin infrastructura caii, suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte
si alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare potrivit legii;

716. Urmatoarele sunt elemente ale infrastructurii feroviare?


Raspunsuri:
A) Podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrari de arta care au legatura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestora;
B) Podurile, bascule pod, viaductele si alte lucrari de arta care au legatura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente acestora;
C) Podurile, tunelurile, placi de întoarcere a locomotivelor, viaductele si alte lucrari de arta care au legatura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum
si terenurile aferente acestora;

717. Urmatoarele sunt elemente ale infrastructurii feroviare?


Raspunsuri:
A) Cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate; statiile de triaj, statiile tehnice si terenurile aferente acestora;
B) Cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate; statiile de triaj si terenurile aferente acestora;
C) Cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt amplasat; statiile de triaj ?i sta?iile tehnice;

718. Ce trebuie sa asigure platforma terasamentelor?


Raspunsuri:
A) Stabilitatea infrastructurii caii ferate, sa corespunda cerintelor de perspectiva, sa permita utilizarea masinilor grele de cale si circulatia personalului feroviar si a
utilajelor usoare în lungul caii ferate;
B) Stabilitatea suprastructurii caii ferate, sa corespunda cerintelor de perspectiva, sa permita utilizarea masinilor grele de cale, vehiculelor cu si fara motor si
circulatia personalului feroviar;
C) Stabilitatea suprastructurii caii ferate, sa corespunda cerintelor de perspectiva, sa permita utilizarea masinilor grele de cale si circulatia personalului feroviar
si a utilajelor usoare în lungul caii ferate.

719. Unde nu se admite amplasarea trecerilor la nivel?


Raspunsuri:
A) Cu intersectarea urmatoarelor elemente ale infrastructurii feroviare: aparate de cale; liniile de cale ferata electrificate care ar urma sa se intersecteze cu linii de
tramvai sau trasee de troleibuze; un grup de trei sau mai multe linii de cale ferata;
B) Cu intersectarea urmatoarelor elemente ale infrastructurii feroviare: aparate de cale; liniile de primire- expediere, liniile de cale ferata electrificate care ar
urma sa se intersecteze cu linii de tramvai sau trasee de troleibuze; un grup de trei sau mai multe linii de cale ferata;
C) Cu intersectarea urmatoarelor elemente ale infrastructurii feroviare: aparate de cale; liniile de cale ferata electrificate care ar urma sa se intersecteze cu linii de
tramvai sau trasee de troleibuze; un grup de doua sau mai multe linii de cale ferata;

720. Ce cuprinde infrastructura feroviara?


Raspunsuri:
A) Totalitatea liniilor necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare, cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente, precum si celelalte
cladiri tehnologice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar;
B) Ansamblul elementelor necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare, cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente, precum si
celelalte cladiri tehnologice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar;
C) Totalitatea dispozitivelor de linii necesare circulatiei trenurilor si manevrei vehiculelor feroviare, cladirilor statiilor de cale ferata cu dotarile aferente, precum si
celelalte cladiri tehnologice destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar;

721. Cum se poate face modificarea dispozitivului de linii într-o statie?


Raspunsuri:
A) Regulamentul 002, art. 44
B) Cu avizul ASFR si aprobarea autoritatii de stat în transporturile feroviare;
C) Cu avizul AFER si aprobarea autoritatii de stat în transporturile feroviare;

722. Unde va fi inclusa modificarea dispozitivului de linii?


Raspunsuri:
A) În planul tehnic de exploatare a statiei si în instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta;
B) În reglementarile în vigoare si în instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta;
C) În reglementarile de lucru ale statiei si în instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta;

723. Indicatia normala a semnalelor este:


Raspunsuri:
61
A) Pe sectiile înzestrate cu bloc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale blocului de linie automat, este permisiva, în functie orientarea
blocului de linie automat, iar a semnalelor de intrare, de iesire, de parcurs si repetitor este pe oprire;
B) Pe sectiile înzestrate cu bloc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale blocului de linie automat, este permisiva sau pe oprire, în functie
orientarea blocului de linie automat, iar a semnalelor de intrare, de iesire, de parcurs si de ramificatie este pe oprire;
C) Pe sectiile înzestrate cu bloc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale blocului de linie automat, este permisiva sau pe oprire, în functie
orientarea blocului de linie automat, iar a semnalelor de intrare, de iesire, de parcurs si prevestitoare este pe oprire;

724. Care este indicatia normala a semnalelor în cazul în care instalatia de centralizare electrodinamica a statiei este trecuta la regimul de continuitate al blocului
de linie automat?
Raspunsuri:
A) Semnalele luminoase de intrare, de iesire, de parcurs, prevestitoare, la fel ca semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat, trebuie sa dea
indicatii corespunzatoare starii de liber sau de ocupat ale sectoarelor de bloc pe care le acopera;
B) Semnalele luminoase de intrare, de iesire, de parcurs, repetitoare la fel ca semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat, trebuie sa dea indicatii
corespunzatoare starii de liber sau de ocupat ale sectoarelor de bloc pe care le acopera;
C) Semnalele luminoase de intrare, de iesire, de parcurs, la fel ca semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat, trebuie sa dea indicatii
corespunzatoare starii de liber sau de ocupat ale sectoarelor de bloc pe care le acopera;

725. Semnalele luminoase ale blocului de linie automat cu patru indicatii trebuie sa fie în dependenta între ele, astfel încât sa dea urmatoarele indicatii:
Raspunsuri:
A) Rosu - opreste fara a depasi semnalul - primul sector de bloc este ocupat; galben - liber cu viteza stabilita, atentie, semnalul urmator ordona oprirea - primul
sector de bloc din fata este liber, al doilea este ocupat;
B) Rosu - opreste fara a depasi semnalul - primul sector de bloc este ocupat; galben - liber cu viteza redusa, atentie, semnalul urmator ordona oprirea - primul
sector de bloc din fata este liber, al doilea este ocupat;
C) Rosu - opreste fara a depasi semnalul; galben - liber cu viteza stabilita, atentie, semnalul urmator ordona oprirea - primul sector de bloc din fata este liber, al
doilea este ocupat;

726. Semnalele luminoase ale blocului de linie automat cu patru indicatii trebuie sa fie în dependenta între ele, astfel încât sa dea urmatoarele indicatii:
Raspunsuri:
A) Verde - liber cu viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa- primele doua sectoare de bloc sunt libere; -verde clipitor - liber cu viteza
stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita - primele doua sectoare de bloc sunt libere.
B) Verde - liber cu viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita -cel putin primele doua sectoare de bloc sunt libere; -verde clipitor - liber cu
viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita - primele doua sectoare de bloc sunt libere.
C) Verde - liber cu viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita cel putin primele doua sectoare de bloc sunt libere; -verde clipitor - liber cu
viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita - cel putin primele doua sectoare de bloc sunt libere.

727. Care salariati raspund pentru organizarea si controlul iluminarii semnalelor si indicatoarelor?
[122311546870] Raspunsuri:
A) sefii de statie, pentru semafoare, semnale mecanice prevestitoare, semnale mecanice de manevra, indicatoare de statie, indicatoare de macaz ale
aparatelor de cale sau ale opritoarelor, sabotilor de deraiere si ale coloanelor hidraulice;
B) sefii de statie, pentru semafoare, semnale mecanice prevestitoare, semnale mecanice de manevra, indicatoare de statie, indicatoare de macaz ale aparatelor de
cale sau ale opritoarelor, sabotilor de deraiere si ale coloanelor hidraulice;
C) Agentul care le manipuleaza, pentru semafoare, semnale mecanice prevestitoare, semnale mecanice de manevra, indicatoare de statie, indicatoare de macaz
ale aparatelor de cale sau ale opritoarelor, sabotilor de deraiere si ale coloanelor hidraulice;

728. Care salariati raspund pentru organizarea si controlul iluminarii semnalelor si indicatoarelor?
Raspunsuri:
A) Conducatorii altor unitati si/sau subunitati, pentru dispozitive de semnalizare de pe liniile de cale ferata proprii; efii de statie, pentru semnalele mobile de
acoperire ale portiunilor de linie slabite sau închise pentru lucrari sau din alte cauze; sefii subunitatilor zonale de electrificare, pentru indicatoarele proprii;
B) Conducatorii altor unitati si/sau subunitati, pentru dispozitive de semnalizare de pe liniile de cale ferata proprii; sefii de district, pentru semnalele mobile de
acoperire ale portiunilor de linie slabite sau închise pentru lucrari sau din alte cauze; sefii subunitatilor zonale de electrificare, pentru indicatoarele proprii;
C) Conducatorii altor unitati si/sau subunitati, pentru dispozitive de semnalizare de pe liniile de cale ferata proprii; sefii de echipa, pentru semnalele mobile de
acoperire ale portiunilor de linie slabite sau închise pentru lucrari sau din alte cauze; sefii subunitatilor zonale de electrificare, pentru indicatoarele proprii;

729. Punctele de intersectie la acelasi nivel ale liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei publice pe care se circula cu mijloace cu tractiune mecanica sau
animala, sunt treceri la nivel cu calea ferata - denumite în continuare treceri la nivel - si se stabilesc conform reglementarilor specifice în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

730. Punctele de intersectie la acelasi nivel ale liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei publice pe care se circula cu mijloace cu tractiune mecanica sau
animala, sunt treceri la nivel cu calea ferata - denumite în continuare treceri la nivel - si se stabilesc conform prescriptiilor de functionare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

731. Agentul postului de bariera are obligatia sa avizeze imediat pe IDM despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre vehiculele rutiere cu tractiune
mecanica, animala sau de catre pietoni, în vederea luarii operative a masurilor de remediere.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

732. Agentul postului de bariera are obliga?ia sa avizeze imediat personalul de între?inere despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre vehiculele
rutiere cu tractiune mecanica, animala sau de catre pietoni, în vederea luarii operative a masurilor de remediere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

62
733. Pozitia normala a macazurilor este pe directa, în cazul macazurilor din incinta statiei aflate pe linie directa, atât pe cale simpla, cât si pe cale dubla, precum si
a celor aflate în linie curenta, spre linia de evitare sau de scapare, în cazul macazurilor care dau acces la aceste linii, în pozitia stabilita prin PTE, pentru celelalte
macazuri.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

734. Pozitia normala a macazurilor este pe directa, în cazul macazurilor din incinta statiei aflate pe linie directa, precum si a celor aflate în linie curenta, spre linia
de evitare sau de scapare, în cazul macazurilor care dau acces la aceste linii, în pozitia stabilita prin reglementarile în vigoare, pentru celelalte macazuri.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

735. În cazul defectarii barierei în pozitie deschisa, imediat dupa ce a primit dispozitia de închidere a acesteia, agentul care o deserveste este obligat sa ia masuri
de oprire a vehiculelor rutiere prin amplasarea barierelor mobile, semnalizate pe timp de noapte conform reglementarilor specifice în vigoare si sa avizeze pe IDM
din statiile adiacente, cu numar si ora, despre defectarea barierei.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

736. În cazul defectarii barierei în pozitie deschisa, imediat dupa ce a primit dispozitia de închidere a acesteia, agentul care o deserveste este obligat sa ia masuri
de oprire a vehiculelor rutiere prin amplasarea barierelor mobile, semnalizate pe timp de noapte conform reglementarilor specifice în vigoare si sa avizeze pe IDM
din statia care a dat dispozitie de închidere a barierei, cu numar si ora, despre defectarea barierei.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

737. Macazurile pot fi manipulate din pozitia lor normala în alta pozitie pentru primirea si expedierea trenurilor, executarea manevrei, curatirea, verificarea,
revizia sau repararea acestora, interzicerea accesului la linii închise si ocupate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

738. Macazurile pot fi manipulate din pozitia lor normala în alta pozitie pentru primirea si expedierea trenurilor, curatirea, verificarea, revizia sau repararea
acestora, interzicerea accesului la linii închise si ocupate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

739. Infrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente liniile ferate de circulatie, manevra, de evitare si de scapare materializate prin infrastructura
caii, suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare potrivit legii si
lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

740. Infrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente liniile ferate de circulatie, manevra, de evitare si de scapare materializate prin infrastructura
caii, suprastructura caii precum si terenurile situate de o parte si alta a axei caii ferate, care constituie zona de siguranta a infrastructurii feroviare potrivit actelor
normative si lucrarile geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

741. Infrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente instalatiile fixe de siguranta, de conducere operativa a circulatiei trenurilor si manevrei
vehiculelor feroviare si cele fixe de alimentare cu energie electrica a liniei de contact, constructiile si facilitatile aferente acestora, inclusiv terenurile pe care sunt
amplasate; podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrari de arta care au legatura cu liniile ferate deschise circulatiei si manevrei precum si terenurile aferente
acestora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

742. Infrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente instalatiile fixe de siguranta, de conducere operativa a circulatiei trenurilor si manevrei
vehiculelor feroviare si cele fixe de alimentare cu energie electrica a liniei de contact, constructiile si facilitatile aferente acestora, inclusiv terenurile pe care sunt
amplasate; podurile, tunelurile, placi de întoarcere a locomotivelor, viaductele si alte lucrari de arta care au legatura cu liniile ferate deschise circulatiei si
manevrei precum si terenurile aferente acestora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

743. Infrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt
amplasate; statiile de triaj si terenurile aferente acestora; alte constructii, cladiri si facilitati destinate desfasurarii operatiunilor de transport feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

744. Infrastructura feroviara se compune din urmatoarele elemente cladirile statiilor de cale ferata, cu facilitatile aferente, inclusiv terenurile pe care sunt
amplasate; statiile de triaj, statiile tehnice si terenurile aferente acestora; alte constructii, cladiri si facilitati destinate desfasurarii operatiunilor de transport
feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

745. Elementele infrastructurii feroviare se urmaresc în exploatare, în scopul mentinerii caracteristicilor tehnico - functionale, pe toata durata de existenta a
acestora iar modificarile survenite se evidentiaza obligatoriu în documentele specifice prevazute în normele în vigoare.
Raspunsuri:
63
Adevarat; Fals

746. Elementele infrastructurii feroviare se urmaresc în exploatare, în scopul mentinerii caracteristicilor constructive, pe toata durata de existenta a acestora iar
modificarile survenite se evidentiaza obligatoriu în reglementarile specifice prevazute în actele normative.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

747. Suprastructura caii trebuie astfel alcatuita încât la constructiile noi, precum si dupa reconstructii si refactii, sa permita, de regula, sarcina pe osie de cel putin
25 de tone; exceptii se aproba numai de catre autoritatea de stat în transporturile feroviare, cu avizul AFER.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

748. Suprastructura caii trebuie astfel alcatuita încât la constructiile noi, precum si dupa reconstructii si refactii, sa permita, de regula, sarcina pe osie de cel putin
22 de tone; exceptii se aproba numai de catre autoritatea de stat în transporturile feroviare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

749. Elementele infrastructurii feroviare vor fi proiectate si executate astfel încât sa asigure desfasurarea operatiunilor de transport feroviar în conditii de
siguranta a circulatiei trenurilor si de securitate a transporturilor, la vitezele trenurilor si masele stabilite ale acestora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

750. Elementele infrastructurii feroviare vor fi amplasate si proietate astfel încât sa asigure desfasurarea operatiunilor de transport feroviar în conditii de siguranta
a circulatiei trenurilor si de securitate a transporturilor, la vitezele trenurilor si masele stabilite ale acestora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

751. În statiile de cale ferata modificarea dispozitivului de linii se face cu avizul AFER si aprobarea autoritatii de stat în transporturile feroviare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

752. În statiile de cale ferata modificarea dispozitivului de linii se face cu avizul gestionarului infrastructuii si aprobarea autoritatii de stat în transporturile
feroviare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

753. Pozitia normala a barierelor si semibarierelor la trecerile la nivel este aceea în pozitie deschisa; pozitia normala a barierelor poate fi modificata în cazuri bine
justificate, conform prevederilor legale în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

754. Pozitia normala a barierelor si semibarierelor la trecerile la nivel este aceea în pozitie închisa; pozitia normala a barierelor poate fi modificata în cazuri bine
justificate, conform prevederilor legale în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

755. La toate trecerile la nivel cu calea ferata amenajate pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima cuprinsa între 140 si 160 km/h. se asigura închiderea fiecarui
fir de circulatie rutiera; în acest caz instalatia de semnalizare rutiera tip BAT are un numar de patru semibariere.
[542652564534] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

756. La toate trecerile la nivel cu calea ferata amenajate pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima cuprinsa între 140 si 160 km/h. se asigura închiderea fiecarui
fir de circulatie rutiera; în acest caz instalatia de semnalizare rutiera tip BAT are un numar de doua bariere.
[622665550344] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

757. Prin semnal se întelege instalatia sau mijlocul cu ajutorul caruia se transmit sau se primesc ordine si indicatii de catre personalul care asigura desfasurarea
traficului feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

758. Prin semnal se întelege instalatia sau mijlocul cu ajutorul caruia se primesc ordine si indicatii de catre personalul care asigura desfasurarea traficului feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

759. Indicatia semnalului este un ordin care trebuie îndeplinit neconditionat, prin toate mijloacele posibile de catre personalul care asigura desfasurarea traficului
feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

760. Indicatia semnalului este un ordin care trebuie îndeplinit neconditionat, prin toate mijloacele posibile de catre personalul de miscare care asigura circulatia
trenurilor.
Raspunsuri:
64
Adevarat; Fals

761. Exceptie de la ordinul de a opri în fata semnalelor stinse sau cu indicatii dubioase fac semnalele prevestitoare de pe sectiile nedotate cu bloc de linie automat
si semnalele repetitoare, care indica reducerea vitezei - urmatorul semnal ordona oprirea, pentru a asigura oprirea la semnalul pe care îl preced.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

762. Exceptie de la ordinul de a opri în fata semnalelor stinse sau cu indicatii dubioase fac semnalele prevestitoare de pe sectiile dotate cu bloc de linie automat si
semnalele repetitoare, care indica reducerea vitezei - urmatorul semnal ordona oprirea, pentru a asigura oprirea la semnalul pe care îl preced.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

763. Indicatia normala a semnalelor este urmatoarea: pe sectiile înzestrate cu bloc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale blocului de linie
automat, este permisiva sau pe oprire, în functie orientarea blocului de linie automat, iar a semnalelor de intrare, de iesire, de parcurs si de ramificatie este pe
oprire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

764. Indicatia normala a semnalelor este urmatoarea: pe sectiile înzestrate cu bloc de linie automat indicatia normala a semnalelor de trecere ale blocului de linie
automat, este permisiva, în functie orientarea blocului de linie automat, iar a semnalelor de intrare, de iesire, de parcurs si repetitor este pe oprire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

765. Indicatia normala a semnalelor este urmatoarea: în cazul în care instalatia de centralizare electrodinamica a statiei este trecuta la regimul de continuitate al
blocului de linie automat, semnalele luminoase de intrare, de iesire, de parcurs, la fel ca semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat, trebuie sa
dea indicatii corespunzatoare starii de liber sau de ocupat ale sectoarelor de bloc pe care le acopera.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

766. Indicatia normala a semnalelor este urmatoarea: în cazul în care instalatia de centralizare electrodinamica a statiei este trecuta la regimul de continuitate al
blocului de linie automat, semnalele luminoase de intrare, de iesire, de parcurs, repetitoare la fel ca semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat,
trebuie sa dea indicatii corespunzatoare starii de liber sau de ocupat ale sectoarelor de bloc pe care le acopera.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

767. Semnalele de intrare si de ramificatie în alta directie de mers precedate de semnale prevestitoare trebuie sa fie amplasate la cel putin 200 m de vârful
aparatului de cale atacat pe la vârf sau de marca de siguranta, atunci când aparatul de cale este atacat pe la calcâi.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

768. Semnalele de intrare si de ramificatie în alta directie de mers precedate de semnale prevestitoare trebuie sa fie amplasate la cel putin 150 m de vârful
aparatului de cale atacat pe la vârf sau de marca de siguranta, atunci când aparatul de cale este atacat pe la calcâi.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

769. Semnalul prevestitor, pe distantele fara bloc de linie automat, se amplaseaza la cel mult 1500 m fata de semnalul pe care îl precede, cu exceptia cazurilor
avizate de AFER.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

770. Semnalul prevestitor, pe distantele fara bloc de linie automat, se amplaseaza la cel mult 1200 m fata de semnalul pe care îl precede, cu exceptia cazurilor
avizate de ASFER.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

771. Distanta minima de 1200 m se va realiza si între semnalele consecutive de intrare, de parcurs si de iesire de la liniile directe din statii în ambele sensuri de
mers.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

772. Distanta minima de 1200 m se va realiza si între semnalele consecutive de intrare, de parcurs si de iesire de la liniile abatute din statii în ambele sensuri de
mers.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

773. În baza documentatiei tehnice avizata de AFER se admite amplasarea semnalelor luminoase de trecere ale blocului de linie automat la o distanta mai mica de
1200 m, acolo unde aceasta nu poate fi asigurata, dar nu mai putin decât drumul de frânare corespunzator vitezei maxime admise, plus 100 m; semnalele în cauza
vor fi prevazute cu un reper distinctiv.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

65
774. În baza documentatiei tehnice avizata de AFER se admite amplasarea semnalelor luminoase de trecere ale blocului de linie automat la o distanta mai mica de
1000 m, acolo unde aceasta nu poate fi asigurata, dar nu mai putin decât drumul de frânare corespunzator vitezei maxime admise, plus 100 m; semnalele în cauza
vor fi prevazute cu un reper distinctiv.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

775. Semnalele de avarie de la trecerile la nivel, în linie curenta, se amplaseaza la 50 m fata de extremitatea cea mai apropiata a trecerii la nivel. Daca acest lucru
nu este posibil semnalele de avarie se pot amplasa la o distanta mai mare, dar nu mai mult de 100 m.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

776. Semnalele de avarie de la trecerile la nivel, în linie curenta, se amplaseaza la 30 m fata de extremitatea cea mai apropiata a trecerii la nivel. Daca acest lucru
nu este posibil semnalele de avarie se pot amplasa la o distanta mai mare, dar nu mai mult de 50 m.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

777. Semnalele luminoase ale blocului de linie automat patru indicatii trebuie sa fie în dependenta între ele, astfel încât sa dea urmatoarele indicatii: verde - liber
cu viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita cel putin primele doua sectoare de bloc sunt libere; -verde clipitor - liber cu viteza stabilita,
semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita - primele doua sectoare de bloc sunt libere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

778. Semnalele luminoase ale blocului de linie automat patru indicatii trebuie sa fie în dependenta între ele, astfel încât sa dea urmatoarele indicatii: verde - liber
cu viteza stabilita, semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita cel putin primele doua sectoare de bloc sunt libere; -verde clipitor - liber cu viteza stabilita,
semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita - cel putin primele doua sectoare de bloc sunt libere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

779. Semnalele luminoase ale blocului de linie automat patru indicatii trebuie sa fie în dependenta între ele, astfel încât sa dea urmatoarele indicatii: rosu -
opreste fara a depasi semnalul - primul sector de bloc este ocupat; galben - liber cu viteza stabilita, atentie, semnalul urmator ordona oprirea - primul sector de
bloc din fata este liber, al doilea este ocupat.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

780. Semnalele luminoase ale blocului de linie automat patru indicatii trebuie sa fie în dependenta între ele, astfel încât sa dea urmatoarele indicatii: rosu -
opreste fara a depasi semnalul - primul sector de bloc este ocupat; galben - liber cu viteza redusa, atentie, semnalul urmator ordona oprirea - primul sector de
bloc din fata este liber, al doilea este ocupat;
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

781. Agentii însarcinati cu întretinerea si aprinderea semnalelor si indicatoarelor raspund pentru iluminarea lor corespunzatoare, la timp si fara întrerupere.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

782. Agentii însarcinati cu întretinerea si aprinderea semnalelor si indicatoarelor raspund pentru iluminarea lor corespunzatoare, la timp si fara întrerupere
conform fisei postului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

783. Cum se clasifica în functie de modul în care se realizeaza semnalizarea circulatiei feroviare si rutiere, trecerile la nivel?
Raspunsuri:
A) treceri la nivel cu bariere - tip B;
treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu semibariere - tip BAT;
treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera fara semibariere - tip SAT;
treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR;
B) treceri la nivel cu bariere mecanice - tip B;
treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu semibariere - tip BAT;
treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera fara semibariere - tip SAT;
C) treceri la nivel cu bariere - tip B;
treceri la nivel cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu bariere - tip BAT;
treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere - tip IR.

784. Cum trebuie alcatuita suprastructura caii?


Raspunsuri:
A) Astfel încât la constructiile noi, precum si dupa reconstructii si refactii, sa permita, de regula, sarcina pe osie de cel putin 25 de tone; exceptii se aproba
numai de catre autoritatea de stat în transporturile feroviare, cu avizul AFER;
B) Astfel încât la constructiile noi, precum si dupa reconstructii si refactii, sa permita, de regula, sarcina pe osie de cel putin 22, 5 tone; exceptii se aproba numai de
catre autoritatea de stat în transporturile feroviare, cu avizul AFER;
C) Astfel încât la constructiile noi, precum si dupa reconstructii si refactii, sa permita, de regula, sarcina pe osie de cel putin 22 de tone; exceptii se aproba numai
de catre autoritatea de stat în transporturile feroviare;

785. Cum se face circulatia peste trecerile la nivel a vehiculelor cu caracteristici speciale, prevazute în actele normative privind regimul juridic al drumurilor?
Raspunsuri:
66
A) Se admite numai cu acordul si în conditiile stabilite de catre gestionarul infrastructurii feroviare si sub supravegherea împuternicitului subunitatii de întretinere
a caii, în functie de cel putin picher si dupa caz, de împuternicitul subunitatii IFTE pe liniile de cale ferata electrificate;
B) Se admite numai cu acordul si în conditiile stabilite de catre administratorul infrastructurii feroviare si sub supravegherea împuternicitului subunitatii de
întretinere a caii, în functie de cel putin picher si dupa caz, de împuternicitul subunitatii IFTE pe liniile de cale ferata electrificate;
C) Se admite numai cu acordul si în conditiile stabilite de catre administratorul infrastructurii feroviare si sub supravegherea împuternicitului subunitatii de
întretinere a caii, în functie de cel putin sef de echipa si dupa caz, de împuternicitul subunitatii IFTE pe liniile de cale ferata electrificate;

786. Cum procedeaza IDM în cazul defectarii barierei în pozitie deschisa?


Raspunsuri:
A) IDM din statia care a fost avizat de catre agentul postului de bariera, înscrie datele despre defectarea barierei în RRLISC si avizeaza seful de district SCB;
B) IDM din statia careia îi este arondat postul, înscrie datele despre defectarea barierei în RRLISC si avizeaza picherul si seful statiei;
C) IDM din statia careia îi este arondat postul, înscrie datele despre defectarea barierei în RRLISC si avizeaza subunitatea cu atributii specifice de întretinere
pentru a lua masurile de remediere;

787. Cum se procedeaza în cazul în care agentul postului de bariera din linie curenta nu se prezinta la telefon sau când instalatia telefonica se defecteaza si nu se
poate lua legatura cu acesta?
Raspunsuri:
A) Se avizeaza mecanicul prin ordin de circulatie, în care se înscrie ca trenul circula neanuntat la postul de bariera;
B) Se avizeaza verbal mecanicul pentru a opri înaintea trecerii la nivel si verificarea pasajului;
C) Se avizeaza mecanicul si seful de tren ca vor circula neanuntati la postul de bariera respectiv;

788. Ce este ecartamentul de cale ferata?


Raspunsuri:
A) Ecartamentul caii ferate este distanta dintre partea exterioara a ciupercii sinei si axa mediana a caii,;
B) Ecartamentul caii ferate este distanta dintre sina si contrasina, masurata în aliniament, la 14 mm sub planul de rulare al acestora;
C) Ecartamentul caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor, masurata în aliniament, la 14 mm sub planul de rulare al acestora;

789. Care este ecartamentul pe caile ferate Române?


Raspunsuri:
A) Ecartamentul caii ferate este de 1400 mm.
B) Ecartamentul caii ferate este de 1435 mm.
C) Ecartamentul caii ferate este de 1520 mm.

790. Ttrecerile la nivel cu instalatie automata de semnalizare rutiera cu semibariere sunt de tipul:
Raspunsuri:
A) B;
B) BAT;
C) SAT;

791. Pozitia normala a barierelor la trecerile la nivel este cea în pozitie deschisa si poate fi modificata numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii
structurii regionale a administratorului infrastructurii feroviare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

792. Pozitia normala a barierelor la trecerile la nivel este cea în pozitie închisa si poate fi modificata numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii
structurii regionale a gestionarului infrastructurii feroviare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

793. Infrastructura caii ferate este alcatuita din straturile de repartitie, terasamentele, amenajarile destinate colectarii si îndepartarii apelor de suprafata, lucrarile
de arta si terenurile de baza.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

794. Nu se admite amplasarea trecerilor la nivel cu intersectarea urmatoarelor elemente ale infrastructurii feroviare: aparate de cale, liniile de cale ferata
electrificate care ar urma sa se intersecteze cu linii de tramvai sau trasee de troleibuze, un grup de trei sau mai multe linii de cale ferata.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

795. Punerea în exploatare a liniilor, constructiilor si instalatiilor feroviare nou construite sau reparate periodic sau capital, se face numai dupa receptia acestora,
respectiv numai dupa aprobarea si verificarea cunoasterii reglementarilor specifice de catre personalul, care urmeaza sa asigure functionarea acestora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

796. Ecartamentul caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor, masurata în aliniament, la 14 mm sub planul de rulare al acestora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

797. Ecartamentul caii ferate este de 1435 mm.


Raspunsuri:
Adevarat; Fals

798. Aparatele de cale trebuie sa corespunda documentatiei proiectate si aprobate fara sa admita aceeasi sarcina pe osie ca si suprastructura liniei curente.
67
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

799. Punctele de intersectie la acelasi nivel a liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei publice pe care se circula cu mijloace de tractiune mecanica
si/sau animala, denumite treceri la nivel, se stabilesc conform reglementarilor specifice în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

800. Semnalele servesc pentru realizarea sigurantei circulatiei trenurilor, organizarea si efectuarea circulatiei trenurilor si a activitatii de manevra.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

801. Semnalele servesc pentru realizarea sigurantei circulatiei trenurilor, monitorizarea si efectuarea circulatiei trenurilor si a activitatii de manevra.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

802. Semnalele luminoase stinse, semafoarele neiluminate, semnalele care dau indicatii ce se contrazic, dubioase sau cu semnalizare neregulamentara, ordona
oprirea.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

803. Semnalele luminoase stinse, semafoarele neiluminate, semnalele care dau indicatii ce se contrazic, dubioase sau cu semnalizare neregulamentara, nu pot fi
depasite sub niciun motiv.
[273514669331] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

804. În cazul semnalelor de avarie ale trecerilor la nivel si de la tuneluri - a caror stare normala este stinsa - daca acestea dau indicatii de oprire sau dubioase, se
iau masuri de reducere a vitezei si oprire a trenurilor înainte de trecerea la nivel sau tunel.
[879414638141] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

805. În cazul semnalelor de avarie ale trecerilor la nivel si de la tuneluri - a caror stare normala este pe oprire- daca acestea dau indicatii de stinse sau dubioase, se
iau masuri de reducere a vitezei si oprire a trenurilor înainte de trecerea la nivel sau tunel.
[152418638750] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

806. Semnalul prevestitor se amplaseaza la o distanta de minim 1000 m fata de semnalul pe care îl precede cu exceptia celor care fac si functia de semnal de
trecere al blocului de linie automat.
[768318284665] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

807. Semnalul prevestitor se amplaseaza la o distanta de minim 1200 m fata de semnalul pe care îl precede cu exceptia celor care fac si functia de semnal de
trecere al blocului de linie automat.
[322632639520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

808. Semnalele de parcurs se amplaseaza la vârful primului aparat de cale atacat pe la vârf sau înaintea marcii reale de siguranta a primului aparat de cale atacat
pe la calcâi.
[374118839230] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

809. Semnalele de parcurs se amplaseaza la vârful primului aparat de cale atacat pe la calcâi sau înaintea marcii reale de siguranta a primului aparat de cale atacat
pe la vârf.
[732412665242] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

810. Se admite instalarea semnalelor si în urmatoarele cazuri: semnale luminoase de iesire sau de parcurs de grup, în afara de liniile pe care se efectueaza treceri
fara oprire; semnalele luminoase de iesire sau de parcurs de grup trebuie sa fie completate cu indicatoare de linie.
[812416359823] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

811. Se admite instalarea semnalelor si în urmatoarele cazuri: semnale luminoase de iesire sau de parcurs de grup, în afara de liniile pe care se efectueaza treceri
fara oprire; semnalele luminoase de iesire sau de parcurs de grup trebuie sa fie completate cu indicatoare de directie.
[622316139610] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

812. În statii, distanta între doua semnale de circulatie în acelasi sens de mers trebuie sa fie de cel putin 300 m. Semnalele de manevra între ele cât si fata de
semnalele de circulatie, se pot amplasa la distante mai mici de 300 m.
[788311629472] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

813. În statii, distanta între doua semnale de circulatie în acelasi sens de mers trebuie sa fie de cel putin 250 m. Semnalele de manevra între ele cât si fata de
semnalele de circulatie, se pot amplasa la distante mai mici de 250 m.
68
[485212672281] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

814. Trecerile la nivel cu calea ferata trebuie sa fie semnalizate în functie de urmatoarele:
[142514630290] Raspunsuri:
A) Tonajul trenurilor;
B) Viteza comerciala si viteza maxima la manevra;
C) Viteza maxima de circulatie a trenurilor;

815. Agentul postului de bariera are obligatia sa închida bariera înainte sa raspunda la telefon.
[586752741883] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

816. Agentul postului de bariera are obligatia sa avizeze imediat pe IDM despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre vehiculele rutiere cu tractiune
mecanica, animala sau de catre pietoni, în vederea luarii operative a masurilor de remediere.
[832417478637] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

817. Agentul postului de bariera are obligatia sa manipuleze conform reglementarilor în vigoare instalatiile postului de bariera pe care îl deserveste; sa avizeze
imediat pe IDM despre deteriorarile produse la postul de bariera, de catre vehicule sau de catre pietoni, în vederea luarii operative a masurilor de remediere.
[642317251472] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

818. Bariera se deschide numai dupa trecerea trenului, retragerea manevrei sau anularea dispozitiei privind circulatia trenului.
[622313741304] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

819. Suprastructura caii este alcatuita din prisma de piatra sparta, traversele, sinele de cale ferata, aparatele de cale si materialul marunt de cale.
[352635774250] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

820. Suprastructura caii este alcatuita din prisma de piatra sparta, terasamentele, traversele, sinele de cale ferata, aparatele de cale si materialul marunt de cale.
[162515752860] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

821. Ecartamentul caii ferate este distanta dintre fetele interioare ale sinelor, masurata în aliniament, la 14 mm sub planul de rulare al acestora si trebuie sa fie de
1435 mm.
[142511742670] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

822. Indicatoarele de semnalizare se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers, iar la liniile duble pentru circulatia pe falsa, se monteaza pe
partea stânga a sensului de mers.
[687862777592] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

823. Indicatoarele de semnalizare se instaleaza, de regula, pe partea stînga a sensului de mers, iar la liniile duble pentru circulatia pe falsa, se monteaza pe partea
dreapta a sensului de mers.
[768876378403] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

824. Elementele infrastructurii feroviare nou construite, modernizate sau reparate vor fi verificate din punct de vedere tehnic si functional si receptionate de catre
comisii ale gestionarului infrastructurii.
[576756143214] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

825. Elementele infrastructurii feroviare nou construite, modernizate sau reparate vor fi verificate din punct de vedere tehnic si functional si receptionate de catre
comisii ale administratorului infrastructurii.
[552752733871] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

826. Pe durata exploatarii, se va urmari si analiza periodic starea tehnica a liniilor, constructiilor si instalatiilor, tinându-se evidenta defectarilor, luându-se
masurile de remediere în cel mai scurt timp posibil.
[212213774751] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

827. Ecartamentul caii în curbe se stabileste în raport cu raza curbei.


[374317965561] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

828. Modificarea dispozitivului de linii va fi inclusa în planul tehnic de exploatare a statiei si în instructiunile de manipulare a instalatiilor de siguranta.
[732511713583] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

69
829. Aparatele de cale necentralizate precum si cele din statiile centralizate electrodinamic fara parcursuri de manevra centralizate, trebuie sa fie înzestrate cu
indicatoare pentru pozitia macazurilor aparatelor de cale.
[532411778314] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

830. Trecerile la nivel cu calea ferata trebuie sa fie semnalizate în functie de intensitatea traficului feroviar si viteza maxima de circulatie a trenurilor.
[612414769150] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

831. Trecerile la nivel cu calea ferata trebuie sa fie semnalizate în functie de urmatoarele: intensitatea traficului feroviar, tonajul si viteza maxima de circulatie a
trenurilor.
[778518354723] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

832. Trecerile la nivel cu calea ferata trebuie sa fie semnalizate în functie de urmatoarele: clasa tehnica a drumului sau categoria strazii;
[586418124624] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

833. Trecerile la nivel dotate cu instalatii automate de semnalizare rutiera cu sau fara semibariere, functioneaza fara agenti.
[465112778241] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

834. Este interzisa utilizarea la semnale a geamurilor si lentilelor care dau o culoare ce nu corespunde normelor tehnice si modelelor stabilite de AFER.
[812111756226] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

835. Înaintea semnalelor de intrare, de ramificatie în alta directie de mers, precum si înaintea semnalelor de trecere, se instaleaza semnale care prevestesc
indicatia acestora.
[832686426166] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

836. Înaintea semnalelor de intrare, de ramificatie, de parcurs în alta directie de mers, precum si înaintea semnalelor de trecere, se instaleaza semnale care
prevestesc indicatia acestora.
[632516281824] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

837. Înaintea tuturor semnalelor prevestitoare, pe sectiile nedotate cu bloc de linie automat trebuie sa se instaleze balize avertizoare.
[442316056610] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

838. Înaintea tuturor semnalelor prevestitoare, pe sectiile dotate cu bloc de linie automat trebuie sa se instaleze balize avertizoare.
[422412746493] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

839. Când semnalul de trecere al blocului de linie automat precede un semnal de intrare sau de ramificatie, el va îndeplini si functia de semnal prevestitor al
acestuia si va fi prevazut cu un reper distinctiv.
[162613786300] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

840. Când semnalul de trecere al blocului de linie automat precede un semnal de intrare sau de ramificatie, el va îndeplini si functia de semnal repetitor al acestuia
si va fi prevazut cu un reper distinctiv.
[832112774117] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

841. Semnalele de iesire se amplaseaza înaintea marcii reale de siguranta a primului aparat de cale atacat pe la calcâi.
[642862747772] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

842. Semnalele de iesire si de parcurs pot fi retrase fata de marca de siguranta, cu o distanta de cel putin 100 m pentru linia directa si 50 m pentru linia abatuta,
distante denumite drumuri de alunecare.
[374314789660] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

843. Semnalele luminoase de trecere ale blocului de linie automat se instaleaza la limitele sectoarelor de bloc. Lungimea minima a unui sector al blocului de linie
automat trebuie sa fie de 1200 m.
[364318979462] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

844. Lungimea minima a unui sector al blocului de linie automat trebuie sa fie de 200 m.
[162218747370] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

845. Toate dispozitivele de semnalizare care dau indicatii de noapte, diferite de cele de zi, trebuie sa fie iluminate dupa calendarul de iluminare.
70
[452848037191] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

846. Toate dispozitivele de semnalizare care dau indicatii de noapte, diferite de cele de zi, nu trebuie sa fie iluminate.
[263728817811] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

847. Toate dispozitivele de semnalizare care dau indicatii de noapte, diferite de cele de zi, trebuie sa fie iluminate cu lumina de culoare rosie.
[612212748771] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

848. Care macazuri se centralizeaza sau se prevad cu încuietori cu chei?


[422842720582] Raspunsuri:
A) Macazurile care sunt cuprinse în parcursurile de primire si de expediere ale trenurilor; macazurile care dau acces la liniile de evitare sau la alte linii care pot
face functia de acoperire a parcursurilor de primire si de expediere ale trenurilor;
B) Macazurile care sunt cuprinse în parcursurile de manevra; macazurile care dau acces la liniile de scapare sau la alte linii care pot face functia de acoperire a
parcursurilor de primire si de expediere ale trenurilor;
C) Macazurile care sunt cuprinse în parcursurile de primire si de expediere ale trenurilor; macazurile care dau acces la liniile de manevra si la alte linii care fac
functia de acoperire a parcursurilor de primire si de expediere ale trenurilor;

849. Care macazuri se centralizeaza sau se prevad cu încuietori cu chei?


[586116110393] Raspunsuri:
A) Macazurile de jonctiune ale liniilor care dau acces la liniile de evitare si la liniile de manevra;
B) Macazurile de jonctiune ale liniilor care dau acces la liniile de primire si de expediere ale trenurilor;
C) Macazurile de jonctiune ale liniilor care dau acces la liniile de manevra ale trenurilor;

850. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca, în afara conditiilor generale impuse instalatiilor de centralizare, instalatiile de centralizare electrodinamica?
[142318841370] Raspunsuri:
A) Sa nu permita punerea pe liber a semnalului de intrare sau de parcurs pentru un parcurs executat la o linie ocupata; sa nu permita manevrarea macazurilor fara
control pe aparatul de comanda sau zavorâte într-un parcurs;
B) Sa nu permita punerea pe liber a semnalului de intrare sau de parcurs pentru un parcurs executat la o linie ocupata; sa nu permita manevrarea macazurilor
ocupate cu vehicule feroviare sau zavorâte într-un parcurs;
C) Sa nu permita punerea pe liber a semnalului de intrare sau de parcurs pentru un parcurs executat la o linie cu marca de siguranta ocupata; sa nu permita
manevrarea macazurilor ocupate cu vehicule feroviare sau zavorâte într-un parcurs;

851. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca, în afara conditiilor generale impuse instalatiilor de centralizare, instalatiile de centralizare electrodinamica?
[586517251192] Raspunsuri:
A) Sa asigure semnalizarea atacarii în fals a macazului cu punerea simultana pe oprire a semnalelor care acopera parcursul din care face parte macazul atacat
în fals;
B) Sa asigure semnalizarea atacarii în fals a macazului cu punerea simultana pe liber a semnalelor care acopera parcursul din care face parte macazul atacat în fals;
C) Sa asigure blocarea macazului atacat în fals cu punerea simultana pe oprire a semnalelor care acopera parcursul din care face parte macazul atacat în fals;

852. Instalatiile de centralizare electromecanica - trebuie sa îndeplineasca, în afara de conditiile generale impuse pentru o instalatie de centralizare si urmatoarele
conditii:
[232828912830] Raspunsuri:
A) Sa asigure talonarea pârghiei în cazul atacarii în fals a macazului; sa excluda posibilitatea manevrarii pârghiei macazului atacat în fals, pâna la readucerea
macazului si a pârghiei sale în stare normala de functionare; sa blocheze macazul într-una din pozitiile lui extreme în cazul ruperii transmisiei macazului;
B) Talonarea sa fie realizata la fixatorul de vârf în cazul atacarii în fals a macazului; sa excluda posibilitatea manevrarii pârghiei macazului atacat în fals, pâna la
readucerea macazului si a pârghiei sale în stare normala de functionare; sa blocheze macazul într-una din pozitiile lui extreme în cazul ruperii transmisiei
macazului;
C) Sa asigure talonarea pârghiei în cazul atacarii în fals a macazului; sa excluda posibilitatea manevrarii pârghiei macazului atacat în fals, pâna la readucerea
macazului si a pârghiei sale în stare normala de functionare; sa nu blocheze macazul într-una din pozitiile lui extreme în cazul ruperii transmisiei macazului;

853. Instalatiile de bloc de linie automat – denumite în continuare BLA - permit ocuparea liniei curente de catre mai multe trenuri care circula în acelasi sens de
mers pe distanta dintre doua statii vecine, prin sectionarea acesteia în portiuni de linie denumite sectoare de bloc de linie automat, acoperite de semnale
luminoase.
[742771868635] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

854. Instalatiile de bloc de linie automat – denumite în continuare BLA - permit ocuparea liniei curente de catre mai multe trenuri care circula în acelasi sens de
mers pe distanta dintre doua statii vecine, prin sectionarea acesteia în portiuni de linie denumite puncte de sectionare, acoperite de semnale luminoase.
[752316442580] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

855. Instalatiile de bloc de linie automat sau semiautomat nu trebuie sa permita punerea pe liber a unui semnal de iesire sau de ramificatie, înainte de eliberarea
de catre tren a sectorului de bloc de linie automat, respectiv a liniei curente în cazul blocului de linie semiautomat, pe care le acopera.
[732513842592] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

856. Instalatiile de bloc de linie automat sau semiautomat nu trebuie sa permita punerea pe liber a unui semnal de iesire, de parcurs sau de ramificatie, înainte de
eliberarea de catre tren a sectorului de bloc de linie automat, respectiv a liniei curente în cazul blocului de linie semiautomat, pe care le acopera.
[822517542301] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
71
857. Pe liniile cu cale simpla dotate cu bloc de linie automat sau semiautomat, pe distanta dintre doua statii vecine, dupa punerea pe liber a semnalului de iesire
dintr-o statie pentru un sens de mers trebuie sa fie exclusa posibilitatea punerii pe liber a semnalelor de iesire din statia vecina cât si a semnalelor de trecere din
linie curenta pentru sensul contrar de mers, acolo unde exista.
[552851877314] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

858. Instalatiile de semnalizare automata a trecerilor la nivel cu sau fara semibariere trebuie sa emita semnale optice si acustice, în scopul interzicerii circulatiei
rutiere, la intrarea trenului pe distanta de avertizare, pâna la eliberarea completa de catre tren a trecerii la nivel.
[812218580131] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

859. Se interzice conectarea altor posturi în legaturile locale din incinta statiilor pentru circulatia trenurilor, în afara posturilor de manevrare a macazurilor, a
semnalelor si a barierelor din incinta statiei, precum si a impiegatilor de miscare.
[822685853823] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

860. În statii se centralizeaza sau se prevad cu încuietori cu chei urmatoarele macazuri: macazurile care sunt cuprinse în parcursurile de primire si de expediere ale
trenurilor; macazurile care dau acces la liniile de evitare sau la alte linii care pot face functia de acoperire a parcursurilor de primire si de expediere ale trenurilor.
[812688553664] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

861. Orice tip de instalatie de centralizare trebuie sa asigure interblocarea -zavorârea reciproca a macazurilor aparatelor de cale si semnalelor încât sa nu permita
urmatoarele situatii: deszavorârea macazurilor din parcurs, înainte de a fi depasite de catre tren, chiar daca semnalul care a comandat parcursul a fost readus în
pozitia pe oprire.
[542112888573] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

862. Dispozitivele de manevrare si zavorâre ale macazurilor aparatelor de cale trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa asigure în pozitiile extreme ale
acelor macazului lipirea si fixarea acului de contraac; sa nu permita zavorârea macazului când între acul ce trebuie lipit si contraacul sau exista un joc de 4 mm sau
mai mare, masurat în dreptul axei barei/barelor de actionare - conexiune - tractiune a acelor macazului.
[465517154491] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

863. Dispozitivele de manevrare si zavorâre ale macazurilor aparatelor de cale trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa asigure îndepartarea celuilalt ac de
contraacul sau la o distanta reglementata în documentatia tehnica a tipului de aparat de cale si prevazuta în reglementarile specific.
[542653855230] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

864. Dispozitivele de manevrare si zavorâre ale macazurilor aparatelor de cale trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa asigure îndepartarea celuilalt ac de
contraacul sau la o distanta masurata în actele normative în vigoare a tipului de aparat de cale si prevazuta în documentele specifice.
[552218225144] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

865. Instalatiile de centralizare electrodinamica în afara conditiilor generale impuse instalatiilor de centralizare trebuie sa îndeplineasca, si urmatoarele conditii: sa
asigure semnalizarea atacarii în fals a macazului cu punerea simultana pe oprire a semnalelor, care acopera parcursul din care face parte macazul atacat în fals.
[532213815793] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

866. Instalatiile de centralizare electrodinamica în afara conditiilor generale impuse instalatiilor de centralizare trebuie sa îndeplineasca, si urmatoarele conditii: sa
asigure controlul ocuparii liniilor si aparatelor de cale si afisarea acestuia pe aparatul de comanda; sa asigure posibilitatea efectuarii miscarilor de manevra în
concordanta cu indicatiile semnalelor luminoase de manevra.
[552651869734] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

867. Instalatiile de centralizare electrodinamica în afara conditiilor generale impuse instalatiilor de centralizare trebuie sa îndeplineasca, si urmatoarele conditii: sa
asigure controlul ocuparii liniilor si macazurilor de acoperire si afisarea acestuia pe aparatul de comanda; sa asigure posibilitatea efectuarii miscarilor de manevra
în concordanta cu indicatiile semnalelor luminoase de manevra.
[632764860501] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

868. Ramificatiile din linie curenta trebuie sa fie acoperite cu semnale puse în dependenta cu macazurile respective, prin instalatii de asigurare cu încuietori cu
chei sau prin instalatii de centralizare.
[273216916410] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

869. Instalatiile de centralizare electromecanica si cele de asigurare cu încuietori cu chei si interblocare trebuie sa asigure urmatoarele functiuni: controlul de catre
impiegatul de miscare al pregatirii corecte a parcursurilor de primire si de expediere ale trenurilor; zavorârea parcursurilor la comanda impiegatului de miscare;
zavorârea reciproca a macazurilor si semnalelor comandate de la posturi de manevrare diferite.
[352211888230] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

72
870. Instalatiile de centralizare electromecanica - denumite în continuare CEM -trebuie sa îndeplineasca, în afara de conditiile generale impuse pentru o instalatie
de centralizare si urmatoarele conditii: sa asigure talonarea pârghiei în cazul atacarii în fals a macazului; sa excluda posibilitatea manevrarii pârghiei macazului
atacat în fals, pâna la readucerea macazului si a pârghiei sale în stare normala de functionare; sa blocheze macazul într-una din pozitiile lui extreme în cazul ruperii
transmisiei macazului.
[712513846153] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

871. Instalatiile de centralizare electromecanica - denumite în continuare CEM -trebuie sa îndeplineasca, în afara de conditiile generale impuse pentru o instalatie
de centralizare si urmatoarele conditii: talonarea sa fie realizata la fixatorul de vârf în cazul atacarii în fals a macazului; sa excluda posibilitatea manevrarii pârghiei
macazului atacat în fals, pâna la readucerea macazului si a pârghiei sale în stare normala de functionare; sa blocheze macazul într-una din pozitiile lui extreme în
cazul ruperii transmisiei macazului.
[342632856782] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

872. Cu ce trebuie sa fie dotate statiile situate pe sectiile cu bloc de linie automat?
[889114982682] Raspunsuri:
A) Cu instalatii care sa nu permita punerea pe liber a semnalului de intrare pentru un parcurs executat la o linie ocupata;
B) Cu instalatii care sa nu permita punerea pe liber a semnalului de intrare pentru un parcurs executat la o linie cu marca de siguranta ocupata;
C) Cu instalatii care sa nu permita punerea pe liber a semnalului de intrare pentru un parcurs executat la o linie libera cu marca de siguranta ocupata în capatul
opus;

873. Ce trebuie sa asigure instalatiile din statiile situate pe sectiile cu bloc de linie automat?
[712511961520] Raspunsuri:
A) Sa asigure controlul ocuparii liniilor si macazurilor de acoperire a parcursurilor, precum si controlul executarii parcursurilor, cu afisarea pe aparatul de comanda;
B) Sa asigure controlul ocuparii liniilor si aparatelor de cale, precum si controlul executarii parcursurilor de manevra, fara afisarea pe aparatul de comanda;
C) Sa asigure controlul ocuparii liniilor si aparatelor de cale, precum si controlul executarii parcursurilor, cu afisarea pe aparatul de comanda;

874. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca, instalatiile de centralizare electromecanica si cele de asigurare cu încuietori cu chei si interblocare?
[889685955430] Raspunsuri:
A) Controlul de catre impiegatul de miscare al pregatirii corecte a parcursurilor de manevra;
B) Controlul de catre impiegatul de miscare al pregatirii corecte a parcursurilor de primire si de expediere ale trenurilor;
C) Controlul de catre impiegatul de miscare al pregatirii corecte a parcursurilor de evitare;

875. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca încuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor?
[712212925345] Raspunsuri:
A) Sa nu permita posibilitatea încuierii macazului la un joc de 4 mm sau mai mare între acul lipit si contraacul sau masurat în dreptul calcâiului macazului;
B) Sa nu permita posibilitatea încuierii macazului la un joc de 3 mm sau mai mare între acul lipit si contraacul sau masurat în dreptul axei barei/barelor de
conexiune - tractiune a acelor macazului;
C) Sa nu permita posibilitatea încuierii macazului la un joc de 4 mm sau mai mare între acul lipit si contraacul sau masurat în dreptul axei barei/barelor de
actionare - conexiune - tractiune a acelor macazului;

876. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca încuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor?
[722677571254] Raspunsuri:
A) Sa permita scoaterea cheii numai când macazul este încuiat;
B) Sa nu permita scoaterea cheii numai când macazul este descuiat;
C) Sa permita scoaterea cheii numai când macazul este blocat si descuiat;

877. Statiile trebuie sa fie dotate cu instalatii de centralizare sau cu instalatii de asigurare cu încuietori cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor aparatelor de
cale si a semnalelor.
[122713965580] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

878. Pe circuitele utilizate pentru caile libere se permite numai conectarea telefoanelor impiegatilor de miscare, care participa la cererea si acordarea cailor libere.
[212514986200] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

879. Pe sectiile înzestrate cu bloc de linie automat, prevazute si cu comunicatii care asigura legatura dintre impiegatul de miscare dispozitor si formatiile de lucru
din linie curenta se pot conecta aparate telefonice speciale pentru convorbiri, în caz de necesitate, cu echipele de locomotiva.
[222211956121] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

880. Manevrarea aparatelor electrice din linia de contact prevazute cu comanda la distanta se face la cererea dispecerului energetic feroviar de catre personalul
feroviar instruit si autorizat în acest scop.
[142616926840] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

881. Statiile situate pe sectiile dotate cu bloc de linie automat, trebuie sa fie dotate cu instalatii care sa îndeplineasca urmatoarele functiuni: sa nu permita
punerea pe liber a semnalului de intrare pentru un parcurs executat la o linie ocupata.
[222622916691] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

882. Statiile situate pe sectiile dotate cu bloc de linie automat, trebuie sa fie dotate cu instalatii care sa îndeplineasca urmatoarele functiuni: sa asigure controlul
ocuparii liniilor si aparatelor de cale, precum si controlul executarii parcursurilor, cu afisarea pe aparatul de comanda.
73
[132217976500] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

883. Instalatiile de centralizare electromecanica si cele de asigurare cu încuietori cu chei si interblocare trebuie sa asigure urmatoarele functiuni: controlul de catre
impiegatul de miscare al pregatirii corecte a parcursurilor de primire si de expediere ale trenurilor; zavorârea parcursurilor la comanda impiegatului de miscare;
zavorârea reciproca a macazurilor si semnalelor comandate de la posturi de manevrare diferite.
[142714947420] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

884. Încuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa nu permita posibilitatea încuierii macazului la un joc
de 4 mm sau mai mare între acul lipit si contraacul sau masurat în dreptul axei barei/barelor de actionare - conexiune - tractiune a acelor macazului.
[232727037241] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

885. Încuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa nu permita posibilitatea încuierii macazului la un joc
de 4 mm sau mai mare între acul lipit si contraacul sau masurat în dreptul calcâiului macazului.
[667211972151] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

886. Încuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa permita scoaterea cheii numai când macazul este
încuiat; sa asigure încuierea macazului numai în pozitia aratata de cheia care se scoate din încuietoare.
[222318088770] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

887. Încuietorile cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa permita scoaterea cheii numai când macazul este
blocat si descuiat.
[667662937723] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

888. Ce sunt trecerile la nivel cu liniile de cale ferata?


[742675928534] Raspunsuri:
A) Punctele de intersectie la acelasi nivel a liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei publice pe care se circula cu mijloace de tractiune mecanica
si/sau animala;
B) Punctele de intersectie la acelasi nivel a liniilor de manevra cu drumuri nationale;
C) Punctele de intersectie la nivel diferit a liniilor de cale ferata cu drumuri deschise circulatiei publice;

889. Semnalele de intrare, de parcurs si de iesire trebuie puse în dependenta cu pozitia macazurilor ce intra în parcursurile de primire si de expediere ale
trenurilor.
[752312984475] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

890. Semnalele de ramificatie trebuie puse în dependenta cu pozitia macazurilor ce intra în parcursurile de manevra.
[677768458385] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

891. Instalatiile de asigurare cu încuietori cu chei si bloc trebuie sa asigure zavorârea reciproca a macazurilor si semnalelor prin intermediul încuietorilor de control
ale macazurilor si semnalelor.
[752773949111] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

892. La arderea unui bec de la o indicatie permisiva, semnalul de bloc trebuie sa treaca automat pe o indicatie mai restrictiva.
[667318419883] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

893. La arderea unui bec de la o indicatie permisiva, semnalul de bloc trebuie sa treaca automat pe oprire.
[742414919600] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

894. Fiecare semnal al blocului de linie automat trebuie sa treaca automat pe oprire la intrarea trenului pe sectorul pe care îl acopera precum si în cazul
întreruperii functionarii circuitului de cale ale acestui sector.
[485746249551] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

895. Declansarea semnalizarii de interzicere a circulatiei rutiere trebuie sa se faca astfel încât sa se asigure timpul necesar eliberarii trecerii la nivel de catre
vehiculele rutiere, înainte de sosirea trenului în dreptul trecerii la nivel.
[465741939370] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

896. Linia de contact trebuie sa asigure captarea curentului de catre pantografele locomotivelor si ramelor electrice, la vitezele maxime.
[122213979390] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

74
897. Se interzice utilizarea de încuietori cu chei pentru controlul pozitiei macazurilor si semnalelor având chei identice în limitele aceleiasi statii, iar în statiile mari,
în limitele posturilor de manevrare vecine.
[465312983111] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

898. Încuietorile cu chei trebuie sa permita punerea pe liber a semnalului numai cu cheia anume destinata si nu trebuie sa permita scoaterea acestei chei din
încuietoare când semnalul se afla în pozitia pe liber.
[122614031810] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

899. Procesul de formare a trenurilor urmareste: introducerea în garnitura a unui numar de vagoane a caror greutate (tonaj) sa corespunda normelor stabilite;
asigurarea garniturii cu procentul de frânare necesar trenului pe întreaga distanta, adica garnitura sa posede numarul necesar de frâne active în conditiile impuse
de siguranta circulatiei.
[132211012770] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

900. Manevra de descompunere pe dispozitivul de triere prezinta o serie de particularitati si anume viteza de împingere a garniturii nu trebuie sa depaseasca
viteza de mers a omului care face operatia de dezlegare.
[112314086500] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

901. Procesul de formare a trenurilor urmareste introducerea în garnitura a unui numar de vagoane a caror greutate (tonaj) sa corespunda normelor stabilite.
[122711057450] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

902. Manevra se executa cu vagoane sau cu locomotiva izolata, cu grupe de vagoane, cu parti de trenuri sau chiar cu trenuri întregi, în toate statiile si în haltele
comerciale prevazute cu cel putin doua linii, precum si în incinta depourilor, a atelierelor sau agentilor economici.
[842317728310] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

903. Care sunt operatiile care se executa dupa sosirea trenului local de marfa în statia intermediara?
[122312029190] Raspunsuri:
A) Agentul de la urma trenului strânge frânele de mâna la toate vagoanele din tren;
B) Agentul de la urma trenului strânge frâna de mâna a vagonului de semnal;
C) Agentul de la urma trenului strânge frânele de mâna de la ultimele 3 vagoane din tren;

904. Manevra prin tragere-împingere este caracterizata prin aceea ca locomotiva nu se dezleaga de vagoane, decât dupa efectuarea miscarilor necesare.
[832887777825] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

905. Presarea consta din aducerea vagoanelor unul lânga altul, eliminând astfel spatiile dintre ele, în vederea asigurarii gararii unui numar cât mai mare de
vagoane pe aceeasi linie.
[112813060780] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

906. Tren local de marfa este numit acel tren de marfa care aduce si ridica vagoane de marfa încarcate sau goale în si din statiile intermediare sau haltele
comerciale de pe o sectie de circulatie.
[132428131650] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

907. Când are un brat semaforul de ramificatie?


[112523134420] Raspunsuri:
A) Daca acopera pe la vârf ramificatia sau jonctiunea din linie curenta; acopera jonctiunea din linie curenta pe la vârf, iar circulatia peste jonctiune se face numai
pe directa;
B) Daca acopera pe la calcâi ramificatia sau jonctiunea din linie curenta; acopera jonctiunea din linie curenta pe la vârf, iar circulatia peste jonctiune se face
numai pe directa;
C) Daca acopera pe la calcâi ramificatia sau jonctiunea din linie curenta; acopera jonctiunea din linie curenta pe la vârf, iar circulatia peste jonctiune se face numai
pe abatuta;

908. Indicatia "LIBER" a unui semafor de ramificatie cu un brat, permite trecerea: cu viteza stabilita, daca toate schimbatoarele de cale sunt atacate în pozitia pe
directa sau cu viteza redusa, daca unul sau mai multe schimbatoare de cale sunt atacate în abatere.
[122128184330] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

909. Din punct de vedere constructiv, semaforul de ramificatie este asemanator cu semaforul de intrare sau iesire.
[283124175140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

910. Când are doua brate semaforul de ramificatie?


[122521144860] Raspunsuri:
A) Daca acopera ramificatia pe la vârf, iar circulatia se face în abatere;
B) Daca acopera ramificatia pe la calcâi;
C) Daca acopera un punct de sectionare situat pe linie simpla;
75
911. Cum se face asigurarea mentinerii pe loc în cazul în care vagoanele sau grupurile de vagoane aflate la încarcare-descarcare nu sunt înzestrate cu suficiente
frâne de mâna în stare de functionare si sunt dispersate la mai multe fronturi, iar linia respectiva se afla în declivitate?
[667873189753] Raspunsuri:
A) Prin strângerea frânelor de mâna existente si suplimentar cu saboti de mâna asezati la toate rotile vagoanelor;
B) Prin strângerea frânelor de mâna existente si suplimentar cu saboti de mâna asezati la prima roata dinspre panta, separat pentru fiecare grup de vagoane;
C) Prin strângerea frânelor de mâna existente si suplimentar cu saboti de mâna asezati la prima roata dinspre panta, pentru întregul grup de vagoane;

912. În urmatoarele cazuri se interzice la manevra utilizarea sabotilor de mâna:


[112222115510] Raspunsuri:
A) pe liniile directe si abatute din statie;
B) pe toate liniile de primire - expediere din statie;
C) Pe macazuri, pe inimi de încrucisare, joante izolante sau de racordare;

913. Ce reguli trebuie respectate la utilizarea sabotilor de mâna la manevra?


[132627165430] Raspunsuri:
A) Se interzice asezarea sabotilor de mâna în cazurile în care ciuperca sinei este necuratata, prezinta bavuri sau praguri orizontale, care conduc la întepenirea
sabotului, precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier;
B) Se interzice asezarea sabotilor de mâna în cazurile în care ciuperca sinei este curatata, prezinta bavuri sau praguri verticale, care conduc la întepenirea
sabotului, precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier;
C) Se interzice asezarea sabotilor de mâna în cazurile în care ciuperca sinei este necuratata, prezinta brocuri sau locuri plane, care conduc la întepenirea sabotului,
precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier;

914. Cum trebuie sa fie vehiculele feroviare cu care nu se manevreaza la liniile de garare?
[566121125343] Raspunsuri:
A) Garate intre marcile de siguranta ale liniei de garare, cu usile închise, fiind legate între ele si asigurate contra fugirii, prin strângerea frânelor de mâna si cu
saboti de mâna asezati la rotile extreme ale primului vagon dinspre panta;
B) Garate intre marcile de siguranta ale liniei de garare, cu usile închise, fiind legate între ele si asigurate contra fugirii, prin strângerea frânelor de mâna si cu
saboti de mâna asezati la rotile extreme ale primului si ultimului vagon din grup;
C) Garate intre marcile de siguranta ale liniei de garare, nelegate între ele si asigurate contra fugirii, prin strângerea tuturor frânelor de mâna si suplimentar cu
saboti de mâna asezati la rotile extreme ale primului si ultimului vagon din grup;

915. De catre cine si cum se face verificarea functionarii frânelor de mâna, folosite pentru asigurarea vagoanelor?
[122328135160] Raspunsuri:
A) Trebuie facuta de catre agentul stabilit de IDM dispozitor, dupa dezlegarea locomotivei, dupa manipularea dispozitivului de descarcare a aerului din instalatia
de frâna automata a vagonului.
B) Trebuie facuta de catre agentul stabilit de mecanicul trenului, înainte de dezlegarea locomotivei, si înainte de manipularea dispozitivului de descarcare a aerului
din instalatia de frâna automata a vagonului.
C) Trebuie facuta de catre agentul stabilit de conducatorul manevrei, înainte de dezlegarea locomotivei, dupa manipularea dispozitivului de descarcare a
aerului din instalatia de frâna automata a vagonului.

916. Vehiculele feroviare autorizate sa circule pe infrastructura feroviara publica trebuie sa poarte inscriptiile si semnele reglementare, pentru identificarea si
folosirea acestora conform reglementarilor UIC.
[566521160122] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

917. Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de proba se stabilesc prin mersul de tren întocmit pentru acestea.
[576227547850] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

918. Trenurile trebuie compuse astfel încât tonajul si lungimea acestora sa nu depaseasca valorile maxime prevazute în mersurile întocmite pentru acestea.
[652222137602] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

919. Unde trebuie sa se afiseze tabloul de sosire, plecare si garare al trenurilor?


[576667581592] Raspunsuri:
A) În biroul de miscare, la posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si la posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare si de
macazuri din linie curenta;
B) În biroul de miscare, respectiv casele de bilete ale statiilor;
C) Numai la posturile de macazuri si de bariera din linie curenta;

920. Pe sectiile de circulatie cu BLA, la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete IDM ia masuri de oprire a trenului, iar în cazul în care
acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre IDM din statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire, în vederea semnalizarii
corespunzatoare de catre agentul operatorului de transport feroviar, iar trenul urmator se poate expedia numai dupa primirea reavizului de sosire.
[652673173330] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

921. IDM la plecarea sau trecerea prin punctele de sectionare a unui tren nesemnalizat corespunzator trebuie sa ia masuri de oprire a trenului.
[322124170352] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

922. IDM la plecarea sau trecerea prin punctele de sectionare a unui tren nesemnalizat corespunzator va aviza statia vecina si seful de statie.
[586765128162] Raspunsuri:
76
Adevarat; Fals

923. Vehiculele care circula izolat, trebuie sa fie semnalizate ca si trenurile cu semnale "cap de tren" si "fine de tren".
[412322171812] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

924. Vehiculele care circula izolat, trebuie sa fie semnalizate doar cu semnale "cap de tren".
[852521185663] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

925. Operatorul de circulatie da simultan dispozitia de expediere si de primire a trenului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor la punctele de
sectionare care expediaza si primesc trenul, la posturile de macazuri din linie curenta situate între aceste puncte de sectionare, precum si la punctele de
sectionare prin care trenul trece fara oprire.
[768126758501] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

926. Suprimarea opririi unui tren de marfa într-un punct de sectionare, în care dupa mers trenul are prevazuta oprire, pe sectii de circulatie cu conducere
centralizata a circulatiei trenurilor se face numai pe baza dispozitiei operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie înmânat sub
semnatura în ultimul punct de sectionare în care trenul are oprire.
[778523139413] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

927. Cum se calculeaza pozitia kilometrica atunci când mijlocul de inteventie si/sau UAM se îndruma spre urma trenului?
[768687729271] Raspunsuri:
A) Tinându-se cont numai de locul unde se gaseste oprit trenul pentru care se solicita mijloc de interventie;
B) Tinându-se cont de ditanta de 1km de locul unde se gaseste trenul oprit, fara a lua în calcul lungimea trenului;
C) Tinându-se cont de lungimea trenului pentru care se solicita mijloc de interventie;

928. În ce baza se face circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele vagoneti, carucioare de masurat calea când nu sunt conduse sau
nu sunt însotite de catre seful de district sau seful sectiei, monoraiurile sau rolele încarcate cu sine?
[778224176120] Raspunsuri:
A) Ordin de circulatie;
B) Incuviintare verbala;
C) Incuviintare scrisa;

929. Daca în parcurs se constata o neregula care ar putea compromite siguranta transportului, expeditia trebuie oprita cât mai repede posibil, tinând cont de
imperativele de siguranta legate de circulatia si de stationarea expeditiei, ca si de siguranta publica.
[852227867867] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

930. Daca în parcurs se constata o neregula care ar putea compromite siguranta transportului cu marfa periculoasa, scurgeri din continutul acestuia, expeditia nu
se opreste în parcurs si se indruma pâna la statia de destinatie unde se aviza organele abilitate.
[768685140764] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

931. Masa pe osie a unui vagon se obtine împartind masa tarei vagonului si a masei de încarcare la numarul de osii.
[152425231570] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

932. Masa pe osie a unui vagon se obtine înmultind tara vagonului cu numarul de osii.
[172822281490] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

933. Când masele limita de încarcare pentru C3 si C4 sunt identice cu C2, masa limita de încarcare este indicata sub o singura litera C.
[889527968404] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

934. A, Bl, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4 desemneaza categoria de linie, iar cifrele de dedesubt - masa limita de încarcare, corespunzatoare vagonului.
[162523252220] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

935. A, Bl, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4 desemneaza masa limita de mcarcare, iar cifrele de dedesubt - categoria de linie, corespunzatoare vagonului.
[172128222140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

936. Toate restrictiile de viteza prevazute, din linie curenta si de pe liniile de primire-expediere, se aduc la cunostinta mecanicului prin BAR, iar cele neprevazute,
precum si cele modificate fata de BAR, prin ordin de circulatie de catre IDM din statia de compunere a trenului sau de catre IDM din ultima statie cu oprire a
trenului.
[532422266891] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

77
937. Operatorul de circulatie care este avizat de introducerea sau modificarea unei restrictii de viteza, avizeaza imediat prin dispozitie scrisa toate statiile de pe
sectia de circulatie respectiva si pe operatorii de circulatie de pe sectiile de circulatie vecine în vederea avizarii trenurilor care circula fara oprire pe aceste sectii de
circulatie.
[722222252744] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

938. BAR se întocmeste decadal si cuprinde restrictiile de viteza care sunt pe teren în decada respectiva.
[742687822664] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

939. Se interzice efectuarea lucrarilor de modificare, mutare, reparare, verificare sau de înlocuire a instalatiilor SCB, TC si IFTE, precum si a altor lucrari care ar
provoca scoaterea lor temporara din functiune înainte de înregistrarea operatiilor respective în RRLISC si fara încuviintarea IDM dispozitor.
[542528678431] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

940. În cazul în care, potrivit înscrierilor facute de personalul SCB si IFTE, parcursurile de circulatie si manevra se executa numai dupa primirea consimtamântului
dat în scris de catre acesta comanda se poate executa de catre IDM dispozitor sau agentul postului, numai dupa primirea consimtamântului scris în registrul
postului.
[732228860356] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

941. Înapoierea în statie a unui tren expediat pâna la un punct din linie curenta, respectiv a locomotivei împingatoare nelegata la tren, se face în baza conditiilor
fixate prin ordinul de circulatie.
[742785244275] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

942. Înapoierea în statie a unui tren expediat pâna la un punct din linie curenta, respectiv a locomotivei împingatoare nelegata la tren, se face în baza conditiilor
fixate prin planul de manevra.
[732781234842] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

943. La primirea si expedierea trenurilor din statiile situate pe sectii de circulatie înzestrate cu bloc de linie semiautomat, IDM si acarii trebuie sa execute aceleasi
operatii ca si cele prevazute în cadrul sistemului întelegerii telefonice, cu exceptia cererii si acordarii caii libere.
[212521224700] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

944. Posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare si posturile de macazuri din linie curenta, care pâna la întreruperea comunicatiei au fost în functie, nu
vor mai participa la circulatia trenurilor, aceasta efectuându-se numai între statii.
[822321272515] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

945. Pe toata durata întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie, atât pe cale simpla cât si pe cale dubla, circulatia trenurilor trebuie sa se faca cu
viteza de cel mult 30 km/h, cu oprire în fiecare statie.
[732887855436] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

946. Pe distantele de circulatie unde circula în acelasi sens atât trenuri numerotate fara sot, cât si trenuri numerotate cu sot, sensul cu prioritate se stabileste de
administratorul infrastructurii feroviare, în PTE al fiecarei statii.
[652424225350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

947. În vederea stabilirii întelegerilor scrise, statia cu sens cu prioritate poate expedia primul tren numai în sensul cu prioritate, fara consimtamântul statiei vecine.
[732427815271] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

948. Se interzice statiei cu sens fara prioritate sa expedieze un tren pâna când nu s-a stabilit întelegerea scrisa între cele doua statii vecine.
[742884271196] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

949. Semaforul prevestitor defect trebuie sa fie adus în pozitia corespunzatoare pozitiei pe oprire a semaforului urmator si sa fie iluminat pe timp de noapte.
[722128862705] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

950. Semaforul de intrare se poate defecta în pozitia pe oprire sau în pozitia pe liber.
[677127716710] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

951. În cazul în care mecanicul nu poate fi încunostiintat prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare în pozitia pe liber, agentul statiei va amplasa
semnalul mobil de oprire în fata semaforului de intrare si va merge în întâmpinarea trenului pentru a da semnale de oprire.
[132325226570] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

952. La defectarea semnalului luminos de intrare, permiterea intrarii trenului în statie se face pe baza indicatiei de chemare.
78
[142723276490] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

953. Daca semaforul de iesire defect pe liber nu poate fi adus în pozitia pe oprire, toate trenurile, atât cele cu trecere cât si cele cu oprire în statie, vor fi oprite la
semaforul de intrare.
[586768627530] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

954. Semnalele luminoase care nu afiseaza nici o indicatie, semafoarele neiluminate pe timp de noapte, semnalele care dau indicatii care se contrazic, semnalele
care dau indicatii dubioase, precum si semnalizarea nereglementara ordona oprirea.
[242222268471] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

955. Patrularea liniilor se executa în scopul mentinerii circulatiei trenurilor pe timpul caderilor de zapada sau a viscolului relativ slab.
[322326458211] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

956. În cazul când vremea continua sa fie nefavorabila – prin caderile de zapada si intensitatea viscolului – circulatia trenurilor în statii se efectueaza numai pe
liniile directe, dupa caz, iar manevra se opreste sau se efectueaza într-un singur capat al statei.
[242733228171] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

957. Semaforul de intrare se poate defecta numai în pozitia pe oprire.


[252328379801] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

958. În situatia în care functionarea tuturor mijloacelor de comunicatie este întrerupta, locomotivele împingatoare circula numai legate la tren si frâna, pe întreaga
distanta.
[232324279611] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

959. Semaforul de manevra da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:


[522124264561] Raspunsuri:
A) Manevra permisa în zona acoperita de semnal.
B) LIBER la manevra.
C) OPRESTE fara a depasi semnalul la manevra.

960. Semaforul de manevra da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:


[432521230473] Raspunsuri:
A) Manevra permisa în zona acoperita de semnal.
B) LIBER la manevra.
C) Manevra permisa dincolo de semnal.

961. Semnalul luminos repetitor al semnalului luminos din statii da una dintre urmatoarele indicatii atât ziua cât si noaptea:
[452126583381] Raspunsuri:
A) Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.
B) Semnalul urmator este pe oprire.
C) Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

962. Semnalul luminos repetitor al semnalului luminos din statii da una dintre urmatoarele indicatii atât ziua cât si noaptea:
[364643262291] Raspunsuri:
A) Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.
B) Semnalul urmator este pe oprire.
C) Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.

963. Semnalul luminos repetitor al semnalului luminos din statii da una dintre urmatoarele indicatii atât ziua cât si noaptea:
[273221230101] Raspunsuri:
A) Semnalul urmator este pe oprire.
B) Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.
C) Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.

964. Semnalul luminos prevestitor da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[566861321853] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza redusa! ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
B) LIBER cu viteza stabilita! ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
C) LIBER cu viteza redusa! ATENTIE! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

965. Semnalul luminos prevestitor da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[132228331320] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza stabilita! ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
B) LIBER cu viteza redusa! ATENTIE! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.
C) LIBER cu viteza stabilita! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

79
966. Semnalul luminos prevestitor da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[374128521231] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza stabilita! Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.
B) LIBER cu viteza stabilita! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.
C) LIBER cu viteza redusa! ATENTIE! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

967. Indicatia de chemare a unui semnal luminos este urmatoarea:


[384645383151] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza de cel mult 25 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator.
B) LIBER cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator.
C) LIBER cu viteza de cel mult 10 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator.

968. Semnalul luminos de manevra da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[576325375803] Raspunsuri:
A) LIBER la manevra cu viteza de 40 km/h.
B) LIBER la manevra cu viteza de 20 km/h.
C) OPRESTE fara a depasi semnalul la manevra.

969. Semnalul luminos de avarie da indicatia atât ziua cât si noaptea:


[586863341742] Raspunsuri:
A) Pericol! Ia masuri de frânare.
B) Opreste fara a depasi semnalul.
C) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate masurile pentru oprire.

970. Clasa 3 RID cuprinde:


[778523332516] Raspunsuri:
A) Materii lichide inflamabile;
B) Gaze;
C) Materii si obiecte explozive;

971. Semnalul luminos de avarie la tuneluri da indicatia atât ziua cât si noaptea:
[162323322420] Raspunsuri:
A) Pericol tunel inchis.
B) Pericol la tunel! Ia toate masurile pentru oprire.
C) Opreste fara a depasi semnalul.

972. Semnalele din imagine sunt:


[622675367440] Raspunsuri:
A) Nu sunt in exploatare.
B) Sunt considerate defecte.
C) Sunt semnale in functie, fara indicatii.

973. Ce reprezinta indicatorul din imagine:


[788681352262] Raspunsuri:
A) Indicatorul accident feroviar.
B) Indicatorul alerta.
C) Indicatorul asteapta.

974. Ce reprezinta indicatorul din imagine:


[612226822180] Raspunsuri:
A) Indicatorul permanent pentru acoperirea pasajului de trecere la nivel de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor.
B) Indicatorul permanent pentru acoperirea punctului de sectionare de pe sectiile cu conducere tip dispecer a circulatiei trenurilor.
C) Indicatorul permanent pentru acoperirea punctului de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor.

975. Ce reprezinta indicatorul din imagine:


[889896013886] Raspunsuri:
A) Indicator numarul liniei.
B) Indicator numar de grupa.
C) Indicator numar de macaz.

976. Ce reprezinta indicatorul din imagine:


[822423370791] Raspunsuri:
A) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 1500 m!
B) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 1000 m!
C) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 2000 m!

977. Ce reprezinta indicatorul din imagine:


[182427363550] Raspunsuri:
A) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 1400 m!
B) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 1000 m!
C) Atentie, halta comerciala sau punctul de oprire în linie curenta este la 900 m!

978. Ce indicatie da tablita indicatoare de macaz atât ziua cât si noaptea:


80
[532761313474] Raspunsuri:
A) Macazul este în pozitie pe directa.
B) Macazul este atacat pe la vârf în pozitie pe abatere.
C) Macazul este atacat pe la calcâi în pozitie pe abatere.

979. Ce indicatie da tablita indicatoare de macaz atât ziua cât si noaptea:


[172128323290] Raspunsuri:
A) Macazul este în pozitie pe directa.
B) Macazul este în pozitie de abatere la dreapta.
C) Macazul este atacat pe la vârf în pozitie pe abatere.

980. Ce indicatie da tablita indicatoare de macaz atât ziua cât si noaptea:


[812525380105] Raspunsuri:
A) Macazul este atacat pe la vârf si este în pozitie de abatere la dreapta.
B) Macazul este atacat pe la vârf în pozitie pe abatere.
C) Macazul este în pozitie de abatere la stânga.

981.
[273325375830] Raspunsuri:
A) Trecerea oprita! Sabotul de deraiere este asezat pe sina.
B) Trecerea libera! Liber la manevra.
C) Trecerea libera! Sabotul de deraiere este rasturnat de pe sina.

982. În statiile de triaj, zonele utilizate pentru stationare temporara pe timpul transportului de marfuri periculoase trebuie sa fie corect securizate, bine iluminate
si, daca este posibil, inaccesibile publicului.
[212732344741] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

983.
[122328324640] Raspunsuri:
A) Trecerea libera! Macazul este in abatere si atacat pe la vârf.
B) Trecerea libera! Sabotul de deraiere este rasturnat de pe sina.
C) Trecerea oprita! Sabotul de deraiere este asezat pe sina.

984. Prin "marfuri periculoase cu risc sporit", se înteleg acele marfuri care, daca sunt deturnate de la utilizarea lor initiala în scopuri teroriste, pot cauza efecte
grave cum ar fi pierderi numeroase de vieti omenesti sau distrugeri masive.
[142825374550] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

985. Indicatia data de indicatorul de declivitate este urmatoarea:


[742685344365] Raspunsuri:
A) Palier (plan orizontal).
B) Panta (linia coboara).
C) Rampa (linia urca).

986. Planurile de urgenta trebuie sa aibe ca efect, ca în caz de accidente sau incidente în statiile de triaj, toti cei implicati sa coopereze în mod coordonat, iar
consecintele accidentului sau incidentului asupra vietii umane sau a mediului sa fie cât de mult posibil minimizate.
[722788934275] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

987. Indicatia data de indicatorul de declivitate este urmatoarea:


[742326914191] Raspunsuri:
A) Palier (plan orizontal).
B) Rampa (linia urca).
C) Panta (linia coboara).

988. Indicatia data de indicatorul de declivitate este urmatoarea:


[122126385720] Raspunsuri:
A) Rampa (linia urca).
B) Panta (linia coboara).
C) Palier (plan orizontal).

989. Ambalajele cisternele, vagoanele si containerele pentru vrac goale, necuratate, nedegazate sau nedecontaminate, care au continut marfuri periculoase din
alte clase decât clasa 7, trebuie sa fie marcate si etichetate sau placardate (placi-eticheta) ca si cum ar fi pline.
[142523355640] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

990. Semaforul de iesire cu un brat are urmatoare indicatie atât ziua cât si noaptea:
[852128028604] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza redusa.
B) OPRESTE fara a depasi semnalul.
C) LIBER cu viteza stabilita.

81
991. Semaforul de iesire cu un brat are urmatoare indicatie atât ziua cât si noaptea:
[667878883483] Raspunsuri:
A) LIBER.
B) LIBER cu viteza stabilita.
C) LIBER cu viteza redusa.

992. Semaforul de iesire cu doua brate are urmatoarea indicatie atât ziua cât si noaptea:
[852691376315] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza stabilita.
B) LIBER.
C) OPRESTE fara a depasi semnalul

993. Semaforul de iesire cu doua brate are urmatoare indicatie atât ziua cât si noaptea:
[869226049235] Raspunsuri:
A) LIBER în directia III.
B) LIBER în directia I.
C) LIBER în directia II.

994. Semaforul de iesire cu doua brate are urmatoare indicatie atât ziua cât si noaptea:
[778683329155] Raspunsuri:
A) LIBER în directia II.
B) LIBER în directia III.
C) LIBER în directia I.

995. Semaforul repetitor are urmatoare indicatie atât ziua cât si noaptea:
[332842339780] Raspunsuri:
A) OPRESTE fara a depasi semnalul.
B) LIBER cu viteza stabilita.
C) ATENTIE! Semaforul urmator ordona oprirea.

996. Ce indicatie are semnalul de mai jos?


[242427480601] Raspunsuri:
A) Semaforul urmator este pe liber cu viteza redusa.
B) Atentie ! Semaforul urmator ordona oprirea.
C) Semaforul urmator este pe liber cu viteza stabilita.

997. Din câte cifre este format numarul de identificare al pericolului de pe marcajul portocaliu?
[532228773501] Raspunsuri:
A) Din doua cifre
B) Din doua sau trei cifre
C) Din trei cifre

998. Semnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[172421330420] Raspunsuri:
A) ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
B) LIBER cu viteza stabilita.
C) OPRESTE fara a depasi semnalul.

999. Semnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[465222320343] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.
B) LIBER cu viteza redusa. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.
C) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

1000. Semnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[374647572272] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza redusa. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
B) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
C) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

1001. Semnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[732886986852] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza redusa. Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.
B) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.
C) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

1002. Semnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[642423451764] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza redusa. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita sau redusa.
B) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita sau redusa.
C) LIBER cu viteza redusa. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.

1003. Semnalul luminos de intrare da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
82
[832223441605] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
B) LIBER cu viteza redusa. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
C) LIBER cu viteza redusa. ATENTIE! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

1004. Semnalul luminos de trecere al blocului de linie automat da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[852691421552] Raspunsuri:
A) OPRESTE fara a depasi semnalul.
B) ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea.
C) ATENTIE! Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.

1005. Semnalul luminos de trecere al blocului de linie automat da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[768326077484] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza redusa. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea -primul sector de bloc din fata este liber, dar al doilea este ocupat.
B) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea -primul sector de bloc din fata este liber, dar al doilea este ocupat.
C) LIBER cu viteza stabilita. ATENTIE! Semnalul urmator ordona oprirea -primul sector de bloc din fata este ocupat, dar al doilea este liber.

1006. Prescriptiile RID nu se aplica transporturilor de marfuri periculoase efectuate de particulari, când aceste marfuri sunt conditionate de vânzarea cu
amanuntul si sunt destinate folosirii personale sau domestice, sau pentru activitati de petrecere a timpului liber sau sportive, cu conditia ca au fost luate masuri
pentru a împiedica orice scurgere de continut în conditii normale de transport.
[778783441390] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1007. Semnalul luminos de trecere al blocului de linie automat da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[612328922214] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza redusa. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita -cel putin primele doua sectoare de bloc din fata sunt libere.
B) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita -cel putin un sector de bloc din fata este liber.
C) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita -cel putin primele doua sectoare de bloc din fata sunt libere.

1008. Semnalul luminos de trecere al blocului de linie automat care face si functia de semnal prevestitor da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:
[263632442761] Raspunsuri:
A) LIBER cu viteza redusa. Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.
B) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza redusa.
C) LIBER cu viteza stabilita. Semnalul urmator este pe liber cu viteza stabilita.

1009. Jumatatea superioara a etichetelor de pericol utilizate la transportul marfurilor periculoase trebuie sa contina semnul conventional, iar jumatatea inferioara
trebuie sa contina numarul sau cifra clasei.
[622224423430] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1010. Semnele conventionale, textul si numerele trebuie sa fie bine lizibile si durabile si trebuie sa figureze cu culoare neagra pe toate etichetele de pericol,
utilizate la transportul marfurilor periculoase.
[788327015251] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1011. Marcajul portocaliu poate fi retroreflectorizant si trebuie sa aiba o baza de 40 cm si o înaltime de 30 cm.
[172828485170] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1012. Atunci când pericolul prezentat de o materie poate fi indicat în mod suficient printr-o singura cifra, aceasta cifra este completata cu zero.
[182425455890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1013. Când numarul de identificare a pericolului este precedat de litera “X“, aceasta indica faptul ca materia reactioneaza periculos cu apa.
[822122436787] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1014. Ce masuri de siguranta trebuie sa ia persoanele care participa la transportul marfurilor periculoase, în cazul când siguranta publica risca sa fie pusa în pericol?
[832527183621] Raspunsuri:
A) Trebuie sa avizeze imediat organele de sanatate si securitate în munca si sa le puna la dispozitie informatiile necesare actiunilor acestora;
B) Trebuie sa avizeze imediat organele abilitate de interventie si de siguranta si sa le puna la dispozitie informatiile necesare actiunilor acestora;
C) Trebuie sa avizeze imediat organele de procuratura si sa le puna la dispozitie informatiile necesare actiunilor acestora;

1015. Ce obligatii gestionarul de infrastructura feroviara privitor la transportul marfurilor periculoase?


[742124456566] Raspunsuri:
A) Sa se asigure ca are în orice moment un acces rapid si fara piedici numai la urmatoarele la informatiile: compunerea trenului, numerele vagoanelor cu marfuri
periculoase transportate, modul de remorcare a trenului, tonajul trenului;
B) Sa se asigure ca are în orice moment un acces rapid si fara piedici cel putin la reglementarile specifice privind compunerea trenului, marfurile periculoase
transportate, tonajul trenului, expeditorul si destinatarul expeditiei;
C) Sa se asigure ca are în orice moment un acces rapid si fara piedici cel putin la informatiile urmatoare: compunerea trenului, numerele ONU ale marfurilor
periculoase transportate, pozitia vagoanelor în tren, masa încarcaturii;

1016. Ce reprezinta indicatorul din imagine:


83
[822128157413] Raspunsuri:
A) Indicatorul "semnalul este pe partea stânga a caii".
B) Indicatorul Atentie! urmeaza o zona cu restructie.
C) Indicatorul "semnalul este pe partea dreapta a caii".

1017. Când la transportul marfurilor periculoase nu se aplica prescriptiile RID?


[112223447220] Raspunsuri:
A) Transporturilor de urgenta efectuate în interesul propriu al operatorilor de transport, cu conditia sa fie luate toate masurile pentru ca aceste transporturi sa se
efectueze în timp cât mai scurt;
B) Transporturilor destinate agentilor economici cu program continu, pentru evitarea intreruperii activitatii, cu conditia safie luate toate masurile pentru ca aceste
transporturi sa se efectueze în deplina siguranta;
C) Transporturilor de urgenta destinate salvarii de vieti omenesti sau protejarii mediului înconjurator sau ambiant, cu conditia sa fie luate toate masurile pentru ca
aceste transporturi sa se efectueze fîrî întârzieri;

1018. Cum trebuie sa fie toate marcajele de pe vagoanele încarcate cu marfuri periculoase?
[752222473236] Raspunsuri:
A) Trebuie sa fie usor ilizibile;
B) Trebuie sa fie usor vizibile si ilizibile;
C) Trebuie sa fie usor vizibile si lizibile;

1019. Ce indicatie da baliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de prevestitor:


[212421488860] Raspunsuri:
A) Atentie, semnalul prevestitor este la 200 m.
B) Atentie, semnalul prevestitor este la 1000 m.
C) Atentie, semnalul prevestitor este la 100 m.

1020. Ce contine marcajul portocaliu pentru marfurile periculoase?


[222836557701] Raspunsuri:
A) Numarul de identificare al pericolului si numarul de identificare al materiei;
B) Numarul de identificare al vagonului si numarul de identificare al materiei;
C) Numarul de identificare al pericolului si numarul de identificare al ambalajului;

1021. Ce indicatie da baliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de prevestitor:


[412656757632] Raspunsuri:
A) Atentie, semnalul prevestitor este la 300 m.
B) Atentie, semnalul prevestitor este la 3000 m.
C) Atentie, semnalul prevestitor este la 100 m.

1022. Ce indicatie da baliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de paleta galbena:


[152828488530] Raspunsuri:
A) Atentie, paleta galbena este la 30 m.
B) Atentie, paleta galbena este la 3000 m.
C) Atentie, paleta galbena este la 300 m.

1023. Ce indicatie da baliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de paleta galbena:


[412227718343] Raspunsuri:
A) Atentie, paleta galbena este la 20 m.
B) Atentie, paleta galbena este la 200 m.
C) Atentie, paleta galbena este la 2000 m.

1024. Ce indicatie da baliza avertizoare si la ce distanta se amplaseaza fata de paleta galbena:


[142521458260] Raspunsuri:
A) Atentie, paleta galbena este la 100 m.
B) Atentie, paleta galbena este la 1000 m.
C) Atentie, paleta galbena este la 500 m.

1025. Indicatia data de agent este urmatoarea atât ziua cât si noaptea:
[222524448890] Raspunsuri:
A) Ridica pantograful.
B) Pregateste sa cobori pantograful.
C) Coboara pantograful.

1026. Indicatorul da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:


[142122419710] Raspunsuri:
A) În abatere spre stânga nu este fir de contact.
B) Pe linie directa nu este fir de contact.
C) În abatere la dreapta nu este fir de contact.

1027. Indicatorul da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:


[152627469640] Raspunsuri:
A) În abatere spre dreapta nu este fir de contact.
B) Pe linie directa nu este fir de contact.
C) În abatere la stânga nu este fir de contact.
84
1028. Prescriptiile RID nu se aplica transporturilor de urgenta destinate salvarii de vieti omenesti sau protejarii mediului ambiant, cu conditia sa fie luate toate
masurile pentru ca aceste transporturi sa se efectueze în deplina siguranta.
[342327661551] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1029. Indicatorul da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:


[252734439470] Raspunsuri:
A) Pe linie directa nu este fir de contact.
B) În abatere spre dreapta nu este fir de contact.
C) În abatere la stânga nu este fir de contact.

1030. Indicatorul da indicatia urmatoare atât ziua cât si noaptea:


[273421481310] Raspunsuri:
A) Pe linie directa nu este fir de contact.
B) Sfârsitul firului de contact.
C) În abatere la stânga nu este fir de contact.

1031. Toate marcajele transporturilor cu marfuri periculoase, trebuie sa fie usor vizibile si lizibile si trebuie sa se poata expune intemperiilor fara sa se deterioreze.
[632528011150] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1032. Toate marcajele marfurilor periculoase, trebuie sa fie usor vizibile, lizibile numai de culoare alb negru si trebuie sa nu se expuna intemperiilor pentru a nu se
deteriora.
[475657851161] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1033. Conducatorul manevrei, IDM si dupa caz operatorul de manevra se informeaza reciproc daca urmeaza sa se manevreze cu
[452653542730] Raspunsuri:
A) vagoane straine, înmatriculate de un alt operator de transport decât del national;
B) vagoane particulare, închiriate de un operator de transport feroviar;
C) vagoane în curs de încarcare-descarcare, încarcate cu marfuri periculoase, cu sarcina pe osie sau pe metru liniar depasita, ocupate cu oameni sau cu vietati,
cu gabarit depasit, precum si cu alte vehicule feroviare care se pot manevra numai cu respectarea unor conditii speciale;

1034. În ce baza este admisa depasirea limitei incintei statiei de catre convoiul de manevra sau numai de catre locomotiva?
[475228813640] Raspunsuri:
A) Pe baza dispozitiei scrise a IDM,
B) Pe baza dispozitiei scrise a sefului de statie,
C) Pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie,

1035. În ce statii si pe ce baza se admit miscari de manevra fara conducator de manevra sau partida de manevra?
[652878088532] Raspunsuri:
A) În statiile înzestrate cu instalatii CEM se admit miscari de manevra cu locomotiva izolata, cu vagon de serviciu, cu vagon WIT, cu vagon posta si de bagaje, pe
baza ordinului de circulatie si a comunicarilor prin radiotelefon dintre IDM si mecanic;
B) În statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE se admit miscari de manevra cu locomotiva izolata, cu vagon de serviciu, cu vagon WIT, cu vagon posta si de
bagaje, pe baza indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase si a comunicarilor prin radiotelefon dintre IDM si mecanic;
C) În statiile înzestrate cu instalatii de asigurare cu încuietori cu chei si bloc se admit miscari de manevra cu locomotiva izolata, cu vagon de serviciu, cu vagon WIT,
cu vagon posta si de bagaje, pe baza ordinului de circulatie si indicatiilor permisive ale semnalelor luminoase si a comunicarilor prin radiotelefon dintre IDM si
mecanic;

1036. În ce cazuri se admite depasirea la manevra a semnalelor luminoase a caror indicatie ordona oprirea, cu indicatie dubioasa sau stinse precum si a semnalelor
luminoase de manevra cu lumina albastra?
[842691570444] Raspunsuri:
A) daca aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic; sunt defecte, scoase temporar din functiune sau nu se pot
manipula; se face manevra unghiulara si nu se consuma integral parcursul executat inital;
B) daca aceste semnale au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic; sunt defecte, scoase temporar din functiune sau nu se pot manipula;
C) daca aceste semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic; sunt defecte, scoase temporar din functiune sau nu se pot
manipula; se face manevra pe linii cu opritori ficsi, cu saboti de deraiere, sau pe linii afectate reparatiilor la vagoane;

1037. Cum se manevreaza vagoanele cu încarcatura asezata numai pe o parte- frontal sau longitudinal?
[263733553450] Raspunsuri:
A) Se executa cu viteza de cel mult 10 km/h, numai prin tragere si împingere si în intervalele de timp stabilite de IDM, iar mecanicul va fi încunostintat despre
aceasta prin ordin de circulatie;
B) Se executa cu viteza de cel mult 25 km/h, numai prin tragere si împingere cu respectarea reglementarilor aprobate pentru fiecare vagon în parte, iar mecanicul
va fi încunostintat despre aceasta prin ordin de circulatie;
C) Se executa cu viteza de cel mult 5 km/h, numai prin tragere si împingere fara a se depasi aparatele de cale extreme ale statiei, iar mecanicul va fi
încunostintat despre aceasta prin ordin de circulatie.

1038. În ce cazuri se interzice manipularea macazurilor la manevra?


[452523543360] Raspunsuri:
A) Daca marcile de siguranta sunt ocupate si prezinta pericol de acostare; daca macazul a fost atacat pe la calcâi în pozitie falsa, pâna nu a fost verificat de
personalul de întretinere a liniilor si instalatiilor;
B) Daca marcile de siguranta sunt ocupate; daca macazul nu este iluminat;
85
C) Daca marcile de siguranta sunt libere dar prezinta pericol de acostare; daca macazul a fost atacat pe la calcai în pozitie falsa; daca macazul este defect;

1039. Când se poate executa manevra de catre IDM sau seful de statie?
[586665513293] Raspunsuri:
A) În cazuri exceptionale, pentru scoaterea dintr-un tren a vagoanelor care pun în pericol siguranta circulatiei, în situatia în care trenul nu este deservit de
partida de tren sau în statie nu exista partida de manevra apartinând operatorului de transport feroviar care asigura remorcarea trenului;
B) Doar daca trenul nu este deservit de mecanic ajutor sau în statie nu exista partida de manevra apartinând operatorului de transport feroviar care asigura
remorcarea trenului;
C) În cazuri exceptionale, pentru introducerea într-un tren a vagoanelor care pun în pericol siguranta circulatiei, în situatia în care trenul nu este deservit de sef de
tren sau în statie nu exista partida de manevra apartinând operatorului de transport feroviar care asigura remorcarea trenului;

1040. Cum se procedeaza în cazul în care, înainte de expirarea valabilita?ii ordinului de circulatie apare necesitatea opririi manevrei în vederea primirii - expedierii
unui tren sau executarii unei miscari de manevra cu o alta locomotiva în aceeasi zona de manevra?
[768426189105] Raspunsuri:
A) Ordinul de circulatie se retrage de la mecanic de catre conducatorul manevrei sau un alt agent din ordinul IDM si îsi pierde valabilitatea. Conducatorul manevrei
retrage si opreste manevra, retrage ordinul de circulatie de la mecanic si îl preda IDM dispozitor sau unui agent din subordinea acestuia, care raporteaza aceasta
catre IDM dispozitor;
B) Ordinul de circulatie se retrage de la mecanic de catre conducatorul manevrei din ordinul IDM si îsi pierde valabilitatea. Conducatorul manevrei retrage si
opreste manevra, retrage ordinul de circulatie de la mecanic si îl preda IDM dispozitor sau unui agent din subordinea acestuia, care raporteaza aceasta catre IDM
dispozitor;
C) Ordinul de circulatie se retrage de la mecanic de catre conducatorul manevrei din ordinul IDM si îsi pierde valabilitatea. Conducatorul manevrei retrage si
opreste manevra, retrage ordinul de circulatie de la mecanic si îl preda IDM dispozitor sau IDM exterior, care raporteaza aceasta catre IDM dispozitor;

1041. Cum se face cuplarea vagoanelor aflate în miscare cu cele în stationare?


[432321514843] Raspunsuri:
A) Cu viteza de cel mult 10 km/h; în cazul vagoanelor echipate cu cupla automata, viteza de cuplare trebuie sa fie cuprinsa între 4 si 5 km/h;
B) Cu viteza de cel mult 5 km/h; în cazul vagoanelor echipate cu cupla automata, viteza de cuplare trebuie sa fie cuprinsa între 3 si 5 km/h;
C) Cu viteza de cel mult 25 km/h; în cazul vagoanelor echipate cu cupla automata, viteza de cuplare trebuie sa fie cuprinsa între 2 si 5 km/h;

1042. Ce reguli si masuri suplimentare trebuie respectate la executarea manevrei în linie curenta?
[442757867783] Raspunsuri:
A) Manevra se executa prin tragere, îmbrâncire sau împingere, numai cu vagoanele legate între ele si la locomotiva, precum si la conducta de aer a locomotivei;
B) Manevra se executa prin tragere sau împingere, numai cu vagoanele legate între ele si la locomotiva, precum si la conducta de aer a locomotivei;
C) Manevra se executa prin tragere, numai cu vagoanele legate între ele si la locomotiva, fara a fi legate la conducta de aer a locomotivei;

1043. Când poate fi limitata viteza maxima cu care se efectueaza manevra?


[632527069633] Raspunsuri:
A) Poate fi limitata din cauza conditiilor impuse de aparatele de cale, linie, panta, intemperii, vizibilitatea semnalelor, spatiul rezervat manevrei si alte cauze
locale, prevazute în planul tehnic de exploatare a statiei sau prin ordin de circulatie;
B) Poate fi limitata din cauza conditiilor impuse de felul marfii si al vagoanelor;
C) Poate fi limitata din cauza conditiilor impuse capacitatea de lucru a statiei;

1044. Ce conditii si masuri trebuie respectate la manevra cu alte mijloace în statiile deservite numai de catre IDM?
[822328255526] Raspunsuri:
A) Manevra se face sub supravegherea acestuia, în pauzele de circulatie, cu înstiintarea operatorului de circulatie; sa nu se depaseasca la manevra viteza de 5
km/h; sa nu se execute peste aparatele de cale extreme ale statiei;
B) Manevra se face sub supravegherea acestuia, în pauzele de circulatie, cu aprobarea scrisa a operatorului de circulatie; sa nu se depaseasca la manevra viteza de
15 km/h; sa nu se execute peste aparatele de cale extreme ale statiei;
C) Manevra se face sub supravegherea acestuia, în pauzele de circulatie, din dispozitia operatorului de circulatie; sa nu se depaseasca la manevra viteza de 10
km/h; sa nu se execute peste semnalele de intrare ale statiei;

1045. Cum se face verificarea cuplarii corecte si zavorârea cuplelor automate?


[832795526430] Raspunsuri:
A) Dupa cuplarea vagoanelor manevrate, se trage întregul grup pe distanta de aproximativ 5 m; un agent stabilit de conducatorul manevrei verifica si confirma
acestuia de la locul cuplarii, legarea vagoanelor si înzavorârea cuplelor automate, dupa care dezleaga locomotiva;
B) Dupa cuplarea vagoanelor manevrate, se trage întregul grup pe distanta de aproximativ 2, 5 m; un agent stabilit de conducatorul manevrei verifica si confirma
acestuia de la locul cuplarii, legarea vagoanelor si înzavorârea cuplelor automate, dupa care dezleaga locomotiva;
C) Dupa cuplarea vagoanelor manevrate, se trage întregul grup pe distanta de aproximativ 1 m; un agent stabilit de conducatorul manevrei verifica si confirma
acestuia de la locul cuplarii, legarea vagoanelor si înzavorârea cuplelor automate, dupa care dezleaga locomotiva;

1046. În ordinul de circulatie înmânat mecanicului pentru depasirea la manevra a semnalelor la care arde o lumina rosie, albastre, stinse sau dubioase se
mentioneaza semnalele care pot fi depasite în aceasta situatie; intervalul de timp în care se poate executa manevra în aceste conditii.
[222525516350] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1047. În ordinul de circulatie înmânat mecanicului pentru depasirea la manevra a semnalelor la care arde o lumina rosie, albastre, stinse sau dubioase se
mentioneaza semnalele care pot fi depasite în aceasta situatie; ora pâna la care se poate executa manevra în aceste conditii.
[342647768361] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1048. Depasirea limitei incintei statiei de catre convoiul de manevra sau numai de catre locomotiva este admisa pe baza dispozitiei scrise a operatorului de
circulatie, care stabileste ora pâna la care este permisa manevra cu depasirea limitei incintei statiei si pe baza caii libere obtinute de catre IDM dispozitor al statiei
în care se executa manevra, de la IDM dispozitor din statia vecina, utilizând formulele de cale libera 1 si 10 adaptata acestui caz.
86
[742327172476] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1049. Depasirea limitei incintei statiei de catre convoiul de manevra sau numai de catre locomotiva este admisa pe baza dispozitiei scrise a operatorului de
circulatie, care stabileste intervalul de timp cât este permisa manevra cu depasirea limitei incintei statiei si pe baza caii libere obtinute de catre IDM dispozitor al
statiei în care se executa manevra, de la IDM dispozitor din statia vecina, utilizând formulele de cale libera 1 si 2 adaptata acestui caz.
[652774556380] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1050. Când conducator de manevra este IDM sau seful de statie miscarile de manevra se pot executa numai prin tragere sau împingere, cu respectarea regulilor
generale privind organizarea, conducerea si executarea manevrei în statia respectiva; modificarea si/sau completarea aratarii vagoanelor trenului se face de catre
conducatorul manevrei.
[842524547216] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1051. Manevra se poate executa de catre IDM sau seful de statie în cazuri exceptionale, pentru scoaterea dintr-un tren a vagoanelor care pun în pericol siguranta
circulatiei, în situatia în care trenul nu este deservit de partida de tren sau în statie nu exista partida de manevra apartinând operatorului de transport feroviar
care asigura remorcarea trenului.
[869121517136] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1052. Manevra care se efectueaza pe liniile statiei cu partida de manevra apartinând operatorilor de transport feroviar, având ca subunitate de domiciliu statia
respectiva se executa dupa un plan de manevra întocmit la solicitarea scrisa a operatorului de transport feroviar interesat, de catre IDM dispozitor si transmis scris
de catre acesta sau de catre IDM exterior.
[566122517552] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1053. Conducatorul manevrei dupa ce a primit ordin de retragere si oprire a manevrei comunica mecanicului si partidei de manevra ordinul de retragere si oprire
a manevrei, retrage si opreste manevra, dupa care retrage ordinul de circulatie de la mecanic si comunica celui de la care a primit ordinul, ca manevra a fost
retrasa si oprita la linia..... (numarul liniei), dupa care înmâneaza ordinul de circulatie retras celui care l-a emis.
[332745579692] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1054. Se admite sa se manevreze prin îmbrâncire, triere pe cocoasa sau pe plan înclinat, numai cu agent la frâna vagoane încarcate cu butelii de aragaz sau cu
tuburi de oxigen umplute; vagoane amenajate cu diverse instalatii speciale; vagoane dinamometrice, de masurat calea, uzine electrice, sanitare, pentru
transportul pestelui viu.
[242323558550] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1055. Este interzis sa se manevreze prin îmbrâncire, precum si trecerea peste cocoasa sau plan înclinat fara a fi legate de vehiculul feroviar motor vehiculele
feroviare: încarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile; încarcate cu clor lichid, gaze lichefiate sau gazolina.
[322326749312] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1056. Este interzis sa se manevreze prin îmbrâncire, precum si trecerea peste cocoasa sau plan înclinat fara a fi legate de vehiculul feroviar motor vehiculele
feroviare: cu gabarit depasit; transpuse; marcate sau etichetate cu eticheta "se interzice trierea prin îmbrâncire, sau plan înclinat fara a fi legat de un vehicul
motor".
[172425579330] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1057. Conducatorul manevrei este obligat sa trimita un agent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare, înaintea convoiului de manevra, la
o distanta suficienta, pentru a observa daca nu sunt oameni sau obstacole pe linie când locomotiva împinge vagoane pe o linie pe care vizibilitatea nu este
asigurata; se manevreaza cu locomotiva intercalata.
[522524583160] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1058. Conducatorul manevrei este obligat sa trimita un agent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare, înaintea convoiului de manevra, la
o distanta suficienta, pentru a observa daca nu sunt oameni sau obstacole pe linie când: se manevreaza prin împingere pe liniile cu opritori ficsi, cu saboti de
deraiere, sau pe linii afectate reparatiilor la vagoane, precum si pe liniile grupelor tehnice de pregatire a trenurilor de calatori.
[374522549181] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1059. Conducatorul manevrei este obligat sa trimita un agent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare, înaintea convoiului de manevra, la
o distanta suficienta, pentru a observa daca nu sunt oameni sau obstacole pe linie când: locomotiva împinge vagoane pe o linie cu peroane pentru calatori; se
manevreaza pe liniile de încarcare-descarcare;
[566323539841] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1060. Conducatorul manevrei este obligat sa trimita un agent din partida de manevra cu instrumente portative de semnalizare, înaintea convoiului de manevra, la
o distanta suficienta, pentru a observa daca nu sunt oameni sau obstacole pe linie când: se manevreaza peste treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare
rutiere de prioritate –tip IR;
[322227740740] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
87
1061. Conducatorul manevrei, aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de organizare a lucrului prin repartizarea
catre acestia de sarcini precise în legatura cu: ordinea operatiilor de manevra; slabirea frânelor de mâna, scoaterea sabotilor de mâna si înlaturarea eventualelor
obstacole de la rotile vagoanelor care urmeaza sa fie manevrate; verificarea asigurarii gabaritului de libera trecere.
[172225570740] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1062. Conducatorul manevrei, aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de organizare a lucrului prin repartizarea
catre acestia de sarcini precise în legatura cu: avizarea personalului care lucreaza: la linie, la instalatii SCB, TC si IFTE, la interventii sau reparatii la vagoane, la
încarcarea-descarcarea vagoanelor si solicitarea ridicarii discurilor rosii care au servit la asigurarea operatiilor desfasurate la aceste linii.
[364846762682] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1063. Conducatorul manevrei, aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de organizare a lucrului prin repartizarea
catre acestia de sarcini precise în legatura cu: asigurarea vehiculelor feroviare contra fugirii în timpul si dupa terminarea miscarilor de manevra; manipularea unor
macazuri de catre agentii din partida de manevra; verificarea vagoanelor în vederea constatarii cazurilor de încarcatura deplasata.
[273423540581] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1064. Conducatorul manevrei, aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de organizare a lucrului prin repartizarea
catre acestia de sarcini precise în legatura cu: verificarea partilor si accesoriilor mobile ale vagoanelor (usi, tepuse, clape, pereti, capace) astfel încât acestea sa nu
depaseasca gabaritul CFR de vagon de încarcare si sa fie asezate în suporti, închise si asigurate.
[842327250407] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1065. Conducatorul manevrei, aduce planul de manevra la cunostinta personalului din partida de manevra si ia masuri de organizare a lucrului prin repartizarea
catre acestia de sarcini precise în legatura cu: verificarea mijloacelor si rechizitelor ce servesc la fixarea/asigurarea si protejarea încarcaturii astfel încât acestea: sa
fixeze si sa asigure încarcatura, sa nu atârne si sa nu depaseasca gabaritul CFR de vagon - de încarcare.
[232127741221] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1066. Înainte de darea semnalului de începere a manevrei, conducatorul manevrei trebuie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile, liniile la care se
va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra, daca: convoiul sau grupul de vagoane cu care se manevreaza are
suficiente frâne de mâna si automate în buna stare de functionare care sa asigure procentul de masa frânata stabilit în PTE în vederea opririi acestora.
[142524611140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1067. Înainte de darea semnalului de începere a manevrei, conducatorul manevrei trebuie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile, liniile la care se
va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra, daca: macazurile si sabotii de deraiere, prevazuti cu indicatoare, sunt
în pozitie corecta, iar pe timp de noapte felinarele sunt iluminate; personalul însarcinat cu manipularea macazurilor sau a barierelor, este prezent la post.
[432325684890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1068. Înainte de darea semnalului de începere a manevrei, conducatorul manevrei trebuie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile, liniile la care se
va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra, daca: barierele sau semibarierele trecerilor la nivel peste care se va
manevra sunt închise, respectiv semnalizarile de interzicere rutiera ale SAT sunt declansate, iar la trecerile la nivel semnalizate cu indicatoare rutiere de prioritate -
tip IR - circulatia rutiera a fost oprita; s-au ridicat sabotii de mâna de la rotile vehiculelor feroviare care urmeaza sa fie manevrate.
[342742651701] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1069. Înainte de darea semnalului de începere a manevrei, conducatorul manevrei trebuie sa comunice personalului care manipuleaza macazurile, liniile la care se
va manevra si sa verifice personal sau prin raportari ale personalului din partida de manevra, daca: personalul care lucreaza la linie, la instalatiile electrice si SCB,
precum si la linia de contact, a fost avizat de catre IDM; semafoarele de iesire ale liniilor pe care se executa manevra si ale liniilor la care manevra are acces, sunt
pe oprire.
[632522651653] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1070. La retragerea si oprirea manevrei în vederea primirii-expedierii-trecerii trenului IDM dispozitor da ordin verbal acarului, revizorului de ace, respectiv
agentului de la coloana de manevra, masa de manevra, CAM sau conducatorului manevrei, indicându-se numarul trenului si linia de primire/expediere/trecere a
trenului.
[542128022520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1071. Înainte de primirea trecerea unui tren se retrag si se opresc manevrele care se efectueaza pe parcursul de primire al trenului si pe continuarea acestui
parcurs, respectiv trebuie oprita manevra care se executa pe liniile cu acces la parcursul de primire si la continuarea acestui parcurs.
[732788212441] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1072. Înainte de primirea trecerea unui tren se retrag si se opresc toate manevrele din statie
[752325668355] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

88
1073. Executarea manevrelor pe linia directa a statiei sau traversarea ei, precum si a manevrelor peste macazurile aparatelor de cale extreme ale statiei este
admisa pâna la limitele incintei statiei, numai cu încuviintarea verbala a impiegatului de miscare dispozitor, pentru fiecare caz în parte. În statiile cu semnale
mecanice de iesire, acestea vor fi puse pe oprire, în vederea executarii manevrelor.
[142126652260] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1074. Miscarile de manevra peste aparatele de cale extreme se efectueaza conform prevederilor din reglementarile specifice si a planului tehnic de exploatare a
statiei.
[152523632180] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1075. În statiile cu declivitati mai mari de 2, 5 ‰ sau cu panta de la aparatele de cale înspre linia curenta peste 2, 5‰, daca lipsesc liniile de evitare sau alte linii
care pot face aceasta functie se interzice executarea manevrelor prin îmbrâncire.
[342323622820] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1076. În statiile cu liniile situate în panta de peste 2, 5 ‰ dar nu mai mult de 6 ‰ în sensul manevrei sau cu profil nefavorabil la intrare de peste 2, 5 ‰ dar nu mai
mult de 6 ‰, daca liniile pe care se executa manevra sunt înfundate sau pe aceste linii stationeaza vagoane asigurate cu frâne de mâna, care sa poata opri
vagoanele manevrate prin îmbrâncire se admite executarea manevrelor prin îmbrâncire.
[465425676850] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1077. Între locomotiva si vagoanele cu care se manevreaza, la manevrarea vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" trebuie sa existe
un grup de vagoane de siguranta având cel putin 12 osii, goale sau încarcate cu marfuri care nu se pot deplasa longitudinal, altele decât cele din categoriile
marfurilor periculoase.
[652226168792] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1078. Între locomotiva si vagoanele cu care se manevreaza, la manevrarea vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" trebuie sa existe
un grup de vagoane de siguranta având cel putin 4 osii, goale sau încarcate cu marfuri care nu se pot deplasa longitudinal, altele decât cele din categoriile
marfurilor periculoase.
[667673643602] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1079. Pentru mentinerea pe loc a unui tren oprit în linie curenta frânarea trenului trebuie asigurata cu frâne de mâna pentru toata distanta pe care compunerea
trenului nu se modifica, cel putin la procentul de frânare stabilit. Când numarul de frâne de mâna din tren nu asigura mentinerea pe loc a acestuia, se utilizeaza si
saboti de mâna deserviti de agenti.
[852423633561] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1080. În toate cazurile indiferent de sistemul de frânare utilizat la manevra trebuie sa se asigure procentul de masa frânata corespunzator spatiului rezervat
manevrei, declivitatii liniei pe care se executa manevra, vitezei maxime admise si conditiilor locale prevazute în PTE.
[832691643581] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1081. Manevra se executa potrivit prevederilor din reglementarile specifice si din planul tehnic de exploatare a statiei, conform proceselor tehnologice stabilite si
dupa un plan de lucru întocmit în baza prevederilor din planul tehnic de exploatare a statiei CFR.
[852226313406] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1082. Viteza de triere a vagoanelor precum si modul de executare a manevrelor în statiile înzestrate cu dispozitive de triere sau manevra se stabilesc prin planul
tehnic de exploatare a statiei, tinând seama de înzestrarea tehnica si de conditiile locale.

[232737785321] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1083. Când ordinul de retragere si oprire a manevrei este transmis de catre IDM dispozitor direct conducatorului manevrei dupa primirea raportarii de la acesta ca
manevra a fost retrasa si oprita si dupa ce IDM dispozitor s-a convins ca ordinul de circulatie a fost retras de la mecanic si a fost restituit celui care l-a emis, acesta
transmite acarului sau revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevra, masa de manevra sau CAM ca manevra a fost retrasa si oprita.
[422527977241] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1084. Înainte de iesirea în linie curenta a unui tren sau convoi de manevra dintr-o halta comerciala, de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curenta
sau de un post ajutator de miscare mecanicul ia la cunostinta de compunerea si frânarea trenului sau convoiului de manevra, din foaia de parcurs care se
completeaza de catre conducatorul manevrei.
[162821634160] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1085. Când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" conducatorul manevrei trebuie sa avizeze în scris pe IDM prin
solicitarea de efectuare a manevrei si verbal partida de manevra ca se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile",
mentionând ca acestea au frânele automate si de mâna izolate.
[632775644833] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
89
1086. Când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" conducatorul manevrei trebuie sa avizeze verbal pe IDM prin
solicitarea de efectuare a manevrei si verbal partida de manevra si mecanicul de locomotiva ca se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din
categoria "explozibile", mentionând ca acestea au frânele automate si de mâna active.
[475753677823] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1087. Agentul din partida de manevra care primeste sarcini pentru a supraveghea daca nu sunt oameni sau obstacole pe linie, se posteaza la usa primului vagon
din convoi, în sensul împingerii, în cazul în care se manevreaza prin împingere pe liniile libere ale grupelor tehnice de pregatire a trenurilor de calatori, iar convoiul
de manevra este compus numai din vagoane de calatori.
[142627684600] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1088. Iesirea în linie curenta a convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza de pe liniile deservite de un post de macazuri în linie curenta sau
de un post ajutator de miscare este admisa pe baza dispozitiei scrise a IDM dispozitor din statia de care apartine postul si numai dupa ce acesta a obtinut
aprobarea scrisa a operatorului de circulatie si cale libera de la statia vecina.
[432428978520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1089. Miscarile de manevra executate simultan cu primirea si/sau expedierea trenului se admit numai daca parcursul de primire a trenului si continuarea acestui
parcurs, precum si parcursul de expediere a trenului sunt separate de parcursurile de manevra, prin macazuri de acoperire manipulate si blocate, respectiv
asigurate în pozitie spre linii de evitare sau spre alte linii ce pot face aceasta functie.
[342845655460] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1090. Modul de efectuare a manevrei de introducere-scoatere în/din depou a locomotivelor izolate sau cu vagoane WIT, precum si a automotoarelor cu sau fara
remorci, se stabileste în PTE.
[632675645383] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1091. În statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, manevra locomotivelor izolate sau cu vagoane WIT pe liniile statiei se face pe baza indicatiilor permisive ale
semnalelor luminoase de manevra, completate dupa caz, cu comunicarile facute de catre IDM prin radiotelefon.
[822426335207] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1092. În statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, manevra locomotivelor izolate sau cu vagoane WIT pe liniile statiei se face pe baza indicatiilor permisive ale
semnalelor luminoase de manevra, completate dupa caz, cu comunicarile facute de catre IDM prin ordinul de circulatie.
[142528686210] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1093. Cum trebuie sa se execute si ce trebuie sa asigure manevra?


[852125656136] Raspunsuri:
A) Conform procesului tehnologic stabilit si sa asigure securitatea personalului, siguranta circulatiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalatiilor, liniilor si
constructiilor, precum si a bunurilor încredintate la transport;
B) Conform ordinului de circulatie si sa asigure securitatea personalului, siguranta circulatiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalatiilor, liniilor si
constructiilor;
C) Conform dispozitiilor sefului de statie si sa asigure securitatea personalului, siguranta circulatiei, integritatea vehiculelor feroviare, precum si a mediului
înconjurator;

1094. Cum se manevreaza vagoanele de calatori?


[342745656861] Raspunsuri:
A) Legate între ele si cu usa deschisa la ultimul vagon în sensul de împingere;
B) Legate între ele si cu usile închise;
C) Legate între ele si de locomotiva cu viteza de amxim 5 km/h;

1095. Care sunt locurile în care se interzice asezarea sabotilor de mâna la manevra?
[852223636562] Raspunsuri:
A) macazuri si între macazurile din aceeasi zona, pe inimi de încrucisare
B) treceri la nivel, bascule pod si canale deschise;
C) macazuri si între macazurile din aceeasi zona, pe inimi de încrucisare, joante izolante sau de racordare, treceri la nivel, bascule pod si canale deschise;

1096. Când trebuie retrasa si oprita manevra în statiile situate pe sectii de circulatie cu panta mai mare de 15mm/m dinspre linia curenta spre statie pe distanta
drumului de frânare fa?a de semnalul de intrare?
[889526336297] Raspunsuri:
A) Înainte de punerea semnalului de intrare pe liber, respectiv înainte de ora plecarii trenului din statia vecina, în cazul sectiilor de circulatie înzestrate cu BLA;
B) Cu 10 minute înainte de ora plecarii trenului din statia vecina, în cazul sectiilor de circulatie înzestrate cu BLA;
C) Înainte de acordarea caii libere, respectiv înainte de ora plecarii trenului din statia vecina, în cazul sectiilor de circulatie înzestrate cu BLA.

1097. Cum se procedeaza la retragerea si oprirea manevrei în cazul în care manevra s-a executat cu depasirea semnalelor cu lumina rosie sau albastra, în baza
ordinului de circulatie a carui valabilitate nu a expirat?
[542421646102] Raspunsuri:
A) Odata cu ordinul dat de retragerea si oprirea manevrei, IDM dispozitor retrage personal sau dispune retragerea ordinului de circulatie de la mecanic;
B) Odata cu ordinul dat de retragerea si oprirea manevrei, IDM dispozitor retrage printr-un agent ordinul de circulatie de la mecanic;
90
C) Odata cu ordinul dat de retragerea si oprirea manevrei de catre IDM dispozitor ordinul de circulatie îsi pierde valabilitatea;

1098. Care manevre se retrag si se opresc înainte de primirea unui tren?


[312428879110] Raspunsuri:
A) Care se efectueaza pe parcursul de trecere al trenului si pe continuarea acestui parcurs, respectiv trebuie oprita manevra care se executa pe liniile cu acces la
parcursul de trecere si la continuarea acestui parcurs;
B) Care se efectueaza pe parcursul de primire al trenului si pe continuarea acestui parcurs, respectiv trebuie oprita manevra care se executa pe liniile cu acces la
parcursul de primire si la continuarea acestui parcurs;
C) Care se efectueaza pe parcursul de trecere al trenului si pe continuarea acestui parcurs, respectiv trebuie oprita manevra care se executa pe liniile cu acces la
parcursul de expediere si la continuarea acestui parcurs;

1099. Cum se face manevra locomotivelor izolate sau cu vagoane WIT pe liniile statiei?
[677221662894] Raspunsuri:
A) Pe baza semnalelor optice si acustice date de personalul posturilor de macazuri completate, cu comunicarile facute de catre IDM prin ordinul de circulatie;
B) Pe baza semnalelor optice si acustice date de personalul posturilor de macazuri si a indicatiilor semnalelor fixe de manevra, daca exista, completate, dupa
caz, cu comunicarile facute de catre IDM prin radiotelefon;
C) Pe baza semnalelor de circulatie completate, cu comunicarile facute de catre IDM prin radiotelefon;

1100. Mecanicul locomotivei care efectueaza manevra pune locomotiva în miscare în cazul în care indicatiile semnalelor fixe de manevra nu sunt vizibile de pe
locomotiva la semnalul primit din partea conducatorului de manevra transmis direct sau printr-un agent din partida de manevra sau numai pe baza comunicarii
facute de conducatorul manevrei prin radiotelefon sau prin megafon, cu precizarea numarului locomotivei.
[342124679680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1101. Mecanicul locomotivei care efectueaza manevra pune locomotiva în miscare numai în urma unui semnal primit din partea conducatorului manevrei,
transmis direct sau printr-un agent din partida de manevra sau pe baza comunicarii facute de conducatorul de manevra prin radiotelefon sau megafon, prin
precizarea numarului locomotivei.
[112123637680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1102. Miscarile de manevra peste aparatele de cale extreme ale statiei se efectueaza de regula, prin tragere cu locomotiva asezata spre linia curenta.
[652877148523] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1103. În cazul executarii manevrei prin împingere peste aparatele de cale extreme spre linia curenta, vehiculele feroviare se leaga între ele si la locomotiva,
semiacuplarile de aer se cupleaza pe toata lungimea trenului, iar conducta generala de aer se leaga la sursa de aer a locomotivei.
[566424618453] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1104. În cazul executarii manevrei prin împingere peste aparatele de cale extreme spre linia curenta, vehiculele feroviare se leaga între ele si la locomotiva,
semiacuplarile de aer se cupleaza pe jumatate din lungimea trenului, iar conducta generala de aer se leaga la sursa de aer a locomotivei.
[852225685366] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1105. În statiile situate pe sectii de circulatie cu profil nefavorabil la intrare –panta mai mare de 15 mm/m, spre statie pe distanta drumului de frânare fa?a de
semnalul de intrare manevra din capatul dinspre panta al statiei se executa numai în intervalele libere de circulatie, cu aprobarea scrisa a operatorului de circulatie.
[242835679271] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1106. În statiile situate pe sectii de circulatie cu profil nefavorabil la intrare –panta mai mare de 15 mm/m, spre statie pe distanta drumului de frânare fa?a de
semnalul de intrare manevra din capatul dinspre panta al statiei se executa numai în intervalele libere de circulatie, cu aprobarea scrisa a IDM dispozitor.
[812894638285] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1107. În ordinul de circulatie înmânat mecanicului pentru depasirea la manevra a semnalelor luminoase a caror indicatie ordona oprirea, cu indicatie dubioasa sau
stinse precum si a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra se men?ioneaza semnalele care pot fi depasite în aceasta situatie; intervalul de timp în
care se poate executa manevra în aceste conditii.
[442223648823] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1108. În ordinul de circulatie înmânat mecanicului pentru depasirea la manevra a semnalelor luminoase a caror indicatie ordona oprirea, cu indicatie dubioasa sau
stinse precum si a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra se men?ioneaza semnalele care pot fi depasite în aceasta situatie; ora pâna la care se
poate executa manevra în aceste conditii.
[576325618741] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1109. Este interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare legate prin încarcatura sau bare de prelungire; speciale, cu platforma coborâta sau scufundata;
[752125685670] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1110. Este interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare legate prin cuple automate, speciale, cu platforma coborâta sau scufundata.
[242736770521] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
91
1111. Este interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare marcate sau etichetate cu semnul "trecerea peste cocoasa interzisa"; utilaje grele de cale;
macarale feroviare.
[432426962433] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1112. Este interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare; marcate sau etichetate cu semnul "trecerea peste cocoasa interzisa"; cu gabarit depasit; utilaje
grele de cale; macarale feroviare.
[283425629441] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1113. Este interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare în curs de încarcare/descarcare si/sau cu încarcatura numai pe o parte; încarcate cu marfuri din
categoria radioactive.
[475225619353] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1114. Este interzis sa se treaca peste cocoasa vehiculele feroviare în curs de încarcare/descarcare si/sau cu încarcatura deplasata; încarcate cu marfuri din
categoria radioactive.
[768886285265] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1115. Precizari privind obligatiile referitoare la solicitarile de executare a manevrei, precum si modul de organizare, respectiv de repartizare a sarcinilor privind
conducerea si executarea manevrei între personalul statiei si cel al operatorilor de transport feroviar sau de manevra feroviara se stabilesc în PTE.
[889128359270] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1116. Precizari privind obligatiile referitoare la solicitarile de executare a manevrei, precum si modul de organizare, respectiv de repartizare a sarcinilor privind
conducerea si executarea manevrei între personalul statiei si cel al operatorilor de transport feroviar sau de manevra feroviara se stabilesc în fisa postului.
[542864663821] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1117. În statiile cu linii electrificate, vagoanele cu marfuri pulverulente se încarca/descarca si pot stationa numai pe liniile stabilite în PTE, astfel încât sa nu
afecteze linia de contact.
[732684659751] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1118. În statiile cu linii electrificate, vagoanele cu marfuri pulverulente se încarca/descarca si pot stationa numai pe liniile stabilite în prescriptiile de lucru, astfel
încât sa nu afecteze linia de contact.
[586663619743] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1119. Acarul, revizorul de ace, respectiv agentul de la coloana de manevra, masa de manevra sau CAM aduce verbal la cunostinta conducatorului de manevra,
ordinul IDM dispozitor chiar daca manevra stationeaza.
[879423687697] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1120. Acarul, revizorul de ace, respectiv agentul de la coloana de manevra, masa de manevra sau CAM aduce la cunostinta conducatorului de manevra, ordinul
IDM dispozitor chiar daca manevra este la linia la care trebuie retrasa.
[263224671531] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1121. În cazul statiilor înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc, cheile încuietorilor macazurilor de acoperire trebuie sa se afle pe tabloul de chei din biroul de
miscare sau de la posturile de macazuri.
[442754663443] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1122. În cazul statiilor înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc, cheile încuietorilor macazurilor de acoperire trebuie sa se afle numai pe tabloul de chei din biroul
de miscare.
[732525650353] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1123. Se interzice efectuarea miscarilor de manevra cu acces la parcursuri de primire/expediere/trecere ale trenurilor de calatori, precum si a celor cu acces pe
continuarea acestor parcursuri.
[852697330265] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1124. Se interzice efectuarea miscarilor de manevra cu acces la parcursuri de primire/expediere/trecere ale trenurilor de marfa, precum si a celor cu acces pe
continuarea acestor parcursuri.
[182821680270] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

92
1125. IDM care este avizat despre vehicule feroviare fugite va aviza posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei si din linie curenta, posturile ajutatoare
de miscare si posturile de miscare din linie curenta, statia vecina în sensul fugirii si operatorul de circulatie, comunicând, daca este posibil, felul încarcaturii si daca
sunt oameni în vehiculele feroviare fugite.
[364641672182] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1126. IDM care este avizat despre vehicule feroviare fugite va aviza posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei si din linie curenta, posturile ajutatoare
de miscare si posturile de miscare din linie curenta, statiile vecine si operatorul de circulatie, comunicând, daca este posibil, felul încarcaturii si daca sunt oameni
în vehiculele feroviare fugite.
[552322664833] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1127. Statiile care au fost înstiintate despre fugirea vehiculelor feroviare iau imediat masuri pentru oprirea acestora. În acest scop macazurile se manipuleaza pe
linie libera si se aseaza pe linie materiale de masa - pamânt nisip pietri?- saboti de mâna sau alte obiecte care pot reduce viteza vehiculelor feroviare fugite sau
care le pot opri.
[687524741860] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1128. Statiile care au fost înstiintate despre fugirea vehiculelor feroviare iau imediat masuri pentru oprirea acestora. În acest scop macazurile se manipuleaza pe
linie înfundata si se aseaza pe linie materiale de masa - pamânt nisip pietri? - saboti de mâna sau alte obiecte care pot reduce viteza vehiculelor feroviare fugite
sau care le pot opri.
[162324731720] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1129. Manevra care se efectueaza pe liniile statiei cu partida de manevra de sectie, apartinând operatorilor de transport feroviar, având ca subunitate de
domiciliu alta statie sau cu partida de tren, precum si manevra efectuata de un operator de manevra feroviara se executa dupa un plan de manevra întocmit în
scris, în doua exemplare, de catre IDM, la solicitarea scrisa a reprezentantului operatorului de manevra feroviara sau operatorului de transport feroviar care
urmeaza sa efectueze manevra.
[632228241534] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1130. Manevra care se efectueaza pe liniile statiei cu partida de manevra de sectie, apartinând operatorilor de transport feroviar, având ca subunitate de
domiciliu alta statie sau cu partida de tren, precum si manevra efectuata de un operator de manevra feroviara se executa dupa un plan de manevra întocmit de
catre IDM exterior, la solicitarea verbala a reprezentantului operatorului de manevra feroviara sau operatorului de transport feroviar care urmeaza sa efectueze
manevra.
[475227074541] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1131. Manevra trebuie sa se execute conform procesului tehnologic stabilit si sa asigure securitatea personalului, siguranta circulatiei, integritatea vehiculelor
feroviare, a instalatiilor, liniilor si constructiilor, precum si a bunurilor încredintate la transport.
[832426488357] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1132. Manevra trebuie sa se execute conform planului de manevra si sa asigure securitatea personalului, siguranta circulatiei, integritatea vehiculelor feroviare, a
instalatiilor, liniilor si constructiilor, precum si a bunurilor încredintate la transport.
[222126872260] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1133. La liniile acoperite cu discuri rosii mobile manevra se poate efectua dupa avizarea personalului care executa interventii sau reparatii la vagoane, respectiv
care participa la încarcarea-descarcarea vagoanelor si numai dupa ridicarea discurilor rosii, conform prevederilor din PTE.
[879125731276] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1134. La liniile acoperite cu discuri rosii mobile manevra se poate efectua dupa avizarea personalului care executa interventii sau reparatii la vagoane, respectiv
care participa la încarcarea-descarcarea vagoanelor, dupa asigurarea gabaritului si numai dupa ridicarea discurilor rosii, conform prevederilor din PTE.
[532121741182] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1135. Când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" IDM trebuie sa avizeze pe mecanic, prin ordin de circulatie, ca
se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", mentionându-se ca acestea au frânele automate si de mâna izolate.
[542526111830] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1136. Când se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" IDM trebuie sa avizeze pe mecanic, prin ordin de circulatie, ca
se manevreaza cu vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", viteza cu care se manevreaza, mentionându-se ca acestea au frânele
automate si de mâna izolate.
[677678266854] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1137. Vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" dupa terminarea manevrei trebuie sa fie garate pe linii special destinate, sa fie legate
între ele si asigurate cu saboti de mâna, acoperite cu discuri rosii si prin manipularea si eclisarea macazurilor cu acces spre alta linie.
[852428452781] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
93
1138. Vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" dupa terminarea manevrei trebuie sa fie garate pe linii special destinate, sa fie legate
între ele si asigurate cu frâne de mâna si saboti de mâna, acoperite cu discuri rosii si prin manipularea si eclisarea macazurilor cu acces spre alta linie.
[252524742221] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1139. Manevra în linie curenta si pe liniile deservite de posturi de macazuri din linie curenta se executa din ordinul IDM dispozitor, care îndruma trenul sau
convoiul de manevra, cu respectarea masurilor de siguranta privind executarea manevrei, precum si a unor masuri suplimentare.
[869324752134] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1140. În statiile situate pe sectii de circulatie cu panta mai mare de 15mm/m dinspre linia curenta spre statie pe distanta drumului de frânare fa?a de semnalul de
intrare manevra trebuie retrasa si oprita înainte de acordarea caii libere, respectiv înainte de ora plecarii trenului din statia vecina, în cazul sectiilor de circulatie
înzestrate cu BLA.
[112526732140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1141. În statiile situate pe sectii de circulatie cu panta mai mare de 15mm/m dinspre linia curenta spre statie pe distanta drumului de frânare fa?a de semnalul de
intrare manevra trebuie retrasa si oprita cu 10 minute înainte de acordarea caii libere, respectiv înainte de ora plecarii trenului din statia vecina, în cazul sectiilor
de circulatie înzestrate cu BLA.
[542765742790] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1142. Manevra în linie curenta si pe liniile deservite de posturi de macazuri din linie curenta se executa din ordinul IDM dispozitor sau agentul punctului de
sectionare, care îndruma trenul sau convoiul de manevra, cu respectarea masurilor de siguranta privind executarea manevrei, precum si a unor masuri
suplimentare.
[142425782560] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1143. Retragerea si oprirea manevrei se face din ordinul verbal al IDM dispozitor, dat dupa caz, acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de
manevra, masa de manevra, CAM sau direct conducatorului manevrei, indicându-se numarul trenului si linia de primire/expediere/trecere a trenului. IDM
dispozitor considera manevra retrasa si oprita numai dupa primirea de la personalul mentionat a confirmarii de retragere si oprire a manevrei.
[586424766572] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1144. Retragerea si oprirea manevrei se face din ordinul verbal al IDM dispozitor, dat dupa caz, acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de
manevra, masa de manevra, CAM sau direct conducatorului manevrei, indicându-se linia de primire/expediere/trecere a trenului. IDM dispozitor considera
manevra retrasa si oprita numai dupa primirea de la personalul mentionat a confirmarii de retragere si oprire a manevrei.
[778224752482] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1145. La retragerea si oprirea manevrei în cazul în care manevra s-a executat cu depasirea semnalelor cu lumina rosie sau albastra, în baza ordinului de circulatie a
carui valabilitate nu a expirat odata cu ordinul dat de retragere si oprire a manevrei, IDM dispozitor retrage personal sau dispune retragerea ordinului de circulatie
de la mecanic; în acest caz, ordinul de circulatie îsi pierde valabilitatea.
[263835752391] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1146. La retragerea si oprirea manevrei în cazul în care manevra s-a executat cu depasirea semnalelor cu lumina rosie sau albastra, în baza ordinului de circulatie a
carui valabilitate nu a expirat odata cu ordinul dat de retragere si oprire a manevrei, IDM dispozitor retrage personal sau dispune retragerea ordinului de circulatie
de la mecanic; în acest caz, ordinul de circulatie retras se ataseaza la duplicat.
[452655742200] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1147. IDM dispozitor considera ca manevra a fost retrasa si oprita dupa ce a primit aceasta raportare si dupa ce s-a convins ca ordinul de circulatie, emis pentru
depasirea la manevra a semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie sau a semnalelor luminoase de manevra cu lumina albastra, a fost retras de la mecanic si
a fost restituit celui care l-a emis.
[465222713110] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1148. IDM dispozitor considera ca manevra a fost retrasa si oprita dupa ce a primit aceasta raportare si dupa ce s-a convins ca ordinul de circulatie, emis pentru
depasirea la manevra a semnalelor luminoase la care arde o lumina rosie sau albastra, a fost retras de la mecanic si a fost restituit IDM dispozitor sau revizorului
de ace.
[374648965840] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1149. Semnalele optice si acustice pentru efectuarea manevrei se dau de catre conducatorul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin retransmitere de
catre personalul din partida de manevra sau un alt agent autorizat, astfel încât personalul de locomotiva sa le perceapa în mod neîndoielnic, chiar daca este dotat
cu radiotelefon.
[566428153771] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1150. Pe liniile în curba, sabotii de mâna trebuie asezati, de regula, pe linia din interiorul curbei; dupa asezarea sabotilor de mâna pe sina trebuie sa se verifice
lipirea aripioarei de partea interioara a ciupercii sinei precum si lipirea limbii sabotului de ciuperca sinei.
94
[852121753613] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1151. Pe liniile în curba, sabotii de mâna trebuie asezati, de regula, pe linia din exteriorul curbei; dupa asezarea sabotilor de mâna pe sina trebuie sa se verifice
lipirea aripioarei de partea interioara a ciupercii sinei precum si lipirea limbii sabotului de ciuperca sinei.
[172323723650] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1152. Starea corespunzatoare de functionare a frânelor de mâna se verifica de catre personalul însarcinat cu manipularea lor, înainte de începerea manevrei,
respectiv înainte de împingerea convoiului de manevra la triere.
[364123713561] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1153. Starea corespunzatoare de functionare a frânelor de mâna se verifica de catre un agent autorizat sau personalul însarcinat cu manipularea lor, înainte de
darea semnalului de începere a manevrei, respectiv înainte de împingerea convoiului de manevra la triere.
[485225766472] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1154. Înainte de expedierea trenului trebuie retrasa si oprita manevra care se executa pe parcursul de expediere a trenului, respectiv trebuie oprita manevra care
se executa pe liniile cu acces la acest parcurs. Dupa retragerea si oprirea manevrei parcursul de expediere trebuie sa ramâna liber.
[677876253384] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1155. Înainte de expedierea trenului trebuie retrasa si oprita manevra care se executa pe parcursul de expediere a trenului, respectiv trebuie oprita manevra care
se executa pe liniile cu acces la continuarea acestui parcurs. Dupa retragerea si oprirea manevrei parcursul de expediere trebuie sa ramâna liber.
[442751766202] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1156. În rampe de peste 2, 5 ‰ în sensul manevrei, se interzice manevra prin îmbrâncire daca grupul de vagoane îmbrâncite nu are frâne de mâna suficiente,
ocupate de agenti, care sa asigure oprirea si mentinerea pe loc a vagoanelor.
[566123744213] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1157. În rampe de peste 2 ‰ în sensul manevrei, se interzice manevra prin îmbrâncire daca grupul de vagoane îmbrâncite nu are frâne de mâna suficiente,
ocupate de agenti, care sa asigure oprirea si mentinerea pe loc a vagoanelor.
[687226214222] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1158. Viteza reala cu care se efectueaza manevra trebuie reglata de catre mecanicul de locomotiva astfel încât sa se poata asigura oprirea vehiculelor la locul
stabilit, fara a se produce deteriorarea acestora sau degradarea si deplasarea încarcaturii.
[879896481806] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1159. Viteza reala cu care se efectueaza manevra trebuie reglata de catre mecanicul de locomotiva astfel încât sa se poata asigura oprirea vehiculelor la locul
stabilit, fara a se produce tamponarea acestora sau degradarea si deplasarea încarcaturii.
[532762714784] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1160. Semnalele optice si acustice pentru efectuarea manevrei se dau de catre conducatorul manevrei, cu instrumente portative, direct sau prin retransmitere de
catre personalul din partida de manevra, astfel încât personalul de locomotiva sa le perceapa în mod neîndoielnic, chiar daca este dotat cu radiotelefon.
[652124769703] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1161. Conducatorul manevrei în timpul cât efectueaza manevra se posteaza astfel încât: sa poata comunica personalului cu care efectueaza manevra, si celui care
manipuleaza macazurile la manevra, liniile la care urmeaza sa se manevreze.
[842694754645] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1162. Conducatorul manevrei în timpul cât efecteaza manevra se posteaza astfel încât: sa poata comunica personalului cu care efectueaza manevra, care lucreaza
la linii si celui care manipuleaza macazurile la manevra, liniile la care urmeaza sa se manevreze.
[332425744581] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1163. Cum trebuie sa fie vehiculele feroviare cu care nu se manevreaza la liniile de garare?
[452527025413] Raspunsuri:
A) Garate intre marcile de siguranta ale liniei de garare, cu usile închise, fiind legate între ele si asigurate contra fugirii, prin strângerea frânelor de mâna si cu
saboti de mâna asezati la rotile extreme ale primului vagon dinspre panta;
B) Garate intre marcile de siguranta ale liniei de garare, cu usile închise, fiind legate între ele si asigurate contra fugirii, prin strângerea frânelor de mâna si cu
saboti de mâna asezati la rotile extreme ale primului si ultimului vagon din grup;
C) Garate intre marcile de siguranta ale liniei de garare, nelegate între ele si asigurate contra fugirii, prin strângerea tuturor frânelor de mâna si suplimentar cu
saboti de mâna asezati la rotile extreme ale primului si ultimului vagon din grup;

1164. Macazurile pot fi manipulate din pozitia lor normala în alta pozitie pentru:
95
[374224777322] Raspunsuri:
A) Numai pentru interzicerea accesului la linii închise si ocupate;
B) Numai pentru primirea si expedierea trenurilor, executarea manevrei;
C) Primirea si expedierea trenurilor, executarea manevrei, curatirea, verificarea, revizia sau repararea acestora, interzicerea accesului la linii închise si ocupate;

1165. Cum se verifica de catre agentul care le manipuleaza macazurile necentralizate atacate pe la vârf, care intra în parcursul de manevra?
[552764769244] Raspunsuri:
A) Prin indicatia data de felinarul macazului, pentru a se convinge ca este manevrat corespunzator;
B) Prin indicatia data de felinarul macazului;
C) La fata locului, pentru a se convinge ca vârful acului este lipit de contraac, ca este zavorât si contragreutatea a efectuat cursa completa;

1166. Ce reguli trebuie respectate înainte de darea în folosinta a sabotilor de mâna la manevra?
[687126245274] Raspunsuri:
A) Se verifica cu sablonul corespunzator tipului de sina si se inscriptioneaza conform prevederilor stabilite în PTE.
B) Se verifica sa nu prezinte defecte.
C) Se verifica cu sablonul corespunzator tipului de sina si nu se inscriptioneaza.

1167. Cum procedeaza IDM la retragerea si oprirea manevrei în vederea primirii-expedierii-trecerii trenului?
[172727735100] Raspunsuri:
A) IDM dispozitor da ordin verbal acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevra, masa de manevra, CAM sau conducatorului
manevrei, indicându-se numarul trenului si linia de primire/expediere/trecere a trenului;
B) IDM dispozitor da ordin scris acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevra, masa de manevra, CAM sau conducatorului manevrei,
indicându-se linia de primire/expediere/trecere a trenului;
C) IDM dispozitor da ordin verbal acarului, revizorului de ace, respectiv agentului de la coloana de manevra, masa de manevra, CAM sau conducatorului manevrei,
indicându-se linia de primire/expediere/trecere a trenului;

1168. Ce reguli trebuie respectate la utilizarea sabotilor de mâna la manevra?


[352427926892] Raspunsuri:
A) Sabotii de mâna se aseaza pe sina la o distanta variabila fata de punctul la care vagoanele trebuie oprite, în raport cu viteza, masa vagonului si starea
timpului, astfel încât sa nu se produca tamponarea violenta a vagoanelor;
B) Sabotii de mâna se aseaza pe sina la o distanta de 20 de metri, în fata primului vehicul;
C) Sabotii de mâna se aseaza pe sina la o distanta stabilita prin PTE;

1169. Executarea manevrei pe linia directa a statiei sau cu traversarea ei, precum si executarea manevrei peste aparatele de cale extreme din statiile neînzestrate
cu instalatii CED sau CE este admisa numai cu încuviintarea verbala a IDM dispozitor data personal conducatorului de manevra, pentru fiecare caz în parte, prin
instalatiile TC din dotare sau transmisa prin revizorul de ace sau acar.
[485651770841] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1170. Continutul planului de manevra precum si orice modificare a acestuia trebuie sa fie comunicate mecanicului de catre conducatorul manevrei. În cazul în care
manevra se executa cu doua sau mai multe locomotive în convoi, planul de manevra se aduce si la cunostinta celorlalti mecanici.
[667422762725] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1171. Manevra se executa de catre personalul operatorilor de transport feroviar sau al altor operatori economici autorizati în acest scop.
[432326070502] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1172. Manevra este operatia de miscare a vehiculelor feroviare pe aceeasi linie sau de pe o linie pe alta.
[273324738531] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1173. Dupa terminarea manevrei la liniile de încarcare-descarcare vagoanele se acopera cu discuri rosii de catre personalul care a executat manevra, în ambele
capete ale liniei, cu exceptia liniilor prevazute cu opritor fix la care acoperirea se face numai în partea opusa opritorului fix.
[742228348485] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1174. Semnalul de începere a manevrei trebuie dat de catre conducatorul manevrei dupa ce acesta s-a convins ca personalul care a primit sarcini premergatoare
începerii manevrei, le-a executat si a raportat executarea acestora.
[342526939412] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1175. Personalul care a primit sarcini privind executarea manevrei este obligat sa le execute integral, sa raporteze despre aceasta conducatorului manevrei si este
raspunzator de neexecutarea sarcinilor primite.
[532326129331] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1176. În cazul în care conduce personal manevra mai poate fi conducatorul manevrei seful statiei sau IDM –in cazurile exceptionale prevazute în regulamentul
005/2005 sau alt personal instruit si autorizat în acest scop.
[652428274251] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

96
1177. În cazul în care se foloseste frânarea automata sau mixta conducatorul manevrei trebuie sa verifice numai functionarea frânelor de mâna ale vagoanelor cu
care se realizeaza procentul de masa frânata.
[842221766192] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1178. Macazurile si sabotii de deraiere la manevra se manipuleaza de catre acar, revizorul de ace sau IDM, la cererea conducatorului manevrei.
[263323730140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1179. Macazurile si sabotii de deraiere la manevra se manipuleaza de catre mecanicul de locomotiva.


[452123730881] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1180. Manevra cu alte mijloace decât cu locomotivele se face prin întelegeri verbale sub supravegherea IDM, fara a se da semnale cu instrumente portative,
respectându-se regulile generale privind protectia muncii precum si unele conditii si masuri de siguranta.
[642774720744] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1181. Manevra vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile se face numai prin tragere si împingere cu viteza de cel mult 10 km/h si cu
respectarea unor masuri suplimentare.
[242228951720] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1182. Manevra vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile se face si prin îmbrâncire.
[312224883520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1183. Se interzice manevra prin tragere a automotoarelor si a remorcilor de automotor, în cazul în care de acestea sunt legate alte vehicule.
[162223831460] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1184. Viteza maxima admisa la manevra este de 40 km/h, când locomotiva executa miscari de manevra prin tragere cu vehicule feroviare pe linie libera sau
executa miscari izolate si de 25 km/h în restul cazurilor.
[352844831301] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1185. Viteza maxima admisa la manevra este de 40 km/h, când locomotiva executa miscari de manevra prin tragere sau împingere cu vehicule feroviare pe linie
libera sau executa miscari izolate si de 30 km/h în restul cazurilor.
[642674822214] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1186. Iesirea convoiului de manevra sau a locomotivelor care manevreaza dincolo de limita incintei statiei, în linie curenta este admisa numai cu dispozitia scrisa a
operatorului care conduce circulatia trenurilor pe sectia respectiva, conform reglementarilor specifice.
[832325812127] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1187. Este interzis a se utiliza la manevra sabotii de mâna care au unul din urmatoarele defecte: placuta de sprijin lipsa; corpul slabit din nituri, crapat, deformat
sau rupt; limba rupta sau slabita din nituri; talpa încovoiata, strâmba, îndoita sau rupta; mânerul strâmb, rupt sau lipsa.
[152527862170] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1188. Timpul necesar pentru retragerea si oprirea manevrei, în vederea primirii, trecerii sau expedierii unui tren, se stabileste în PTE.
[342327053871] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1189. Ce trebuie sa asigure instalatia de frâna la vagoanele de marfa?


[465421826873] Raspunsuri:
A) Procentul maxim al masei frânate în toate cazurile de încarcare admise, prevazute în livretele de mers;
B) Procentul maxim al masei frânate în toate cazurile de încarcare admise, prevazute în reglementarile specifice;
C) Procentul minim al masei frânate în toate cazurile de încarcare admise, prevazute în reglementarile specifice;

1190. Ce este un vagon de tip Fals?


[122325837630] Raspunsuri:
A) Este un vagon pe 2 osii cu descarcare masiva prin gravitatie, bilateral simultan, destinat pentru a transporta carbune (lignit) din bazinele carbonifere la
termocentralele electrice;
B) Este un vagon pe 4 osii cu descarcare masiva prin gravitatie, bilateral simultan, destinat pentru a transporta carbune (lignit) din bazinele carbonifere la
termocentralele electrice;
C) Este un vagon pe 4 osii cu descarcare succesiva prin gravitatie, bilateral simultan, destinat pentru a transporta carbune de toate felurile din bazinele carbonifere
la termocentralele electrice;

1191. Vehiculele feroviare trebuie sa fie proiectate, construite, modernizate, exploatate, întretinute si reparate conform documentatiei tehnice avizate de catre
AFER, în conformitate cu actele normative si reglementarile specifice aprobate de autoritatea de stat în transporturile feroviare.
[412125837540] Raspunsuri:
97
Adevarat; Fals

1192. Toate elementele constructive ale vagoanelor - din punct de vedere al rezistentei, stabilitatii si starii lor tehnice - trebuie sa asigure calitatea de rulare în
deplina siguranta a circulatiei trenurilor, la vitezele maxime stabilite, conform normelor aprobate de catre autoritatea de stat în transporturile feroviare si avizate
de AFER.
[263124869520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1193. Conditiile impuse starii tehnice a vehiculelor feroviare precum si normele pentru întretinerea lor se stabilesc prin acte normative si reglementari specifice
aprobate de catre autoritatea de stat în transporturile feroviare.
[452755859422] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1194. Se interzice introducerea în trenuri a vehiculelor feroviare motoare si a celor specializate pentru întretinerea si repararea infrastructurii feroviare respectiv a
vagoanelor care nu au fost revizuite tehnic si a caror stare tehnica nu asigura conditiile de siguranta a circulatiei trenurilor si de securitate a transporturilor.
[842222849443] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1195. În statiile unde nu exista personal autorizat pentru efectuarea reviziei tehnice, starea tehnica a vehiculelor feroviare care se introduc în trenuri trebuie sa fie
verificata de catre personalul operatorului de transport feroviar prevazut în planul tehnic de exploatare a statiei, iar la prima statie cu personal autorizat se va face
revizia tehnica.
[512126259263] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1196. În statiile unde nu exista personal autorizat pentru efectuarea reviziei tehnice, starea tehnica a vehiculelor feroviare care se introduc în trenuri trebuie sa fie
verificata de catre personalul administratorului de infrastructura feroviara prevazut în planul tehnic de exploatare a statiei, iar la prima statie cu personal autorizat
se va face revizia tehnica.
[352125819272] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1197. Marcajul se compune din; 2 cifre pentru regimul de schimb; 2 cifre pentru întreprinderea feroviara proprietara sau înmatriculatoare; 7 cifre pentru indicarea
caracteristicilor de exploatare ale vagonului si numarul de ordine în seria sa; 1 cifra de auto-control.
[122828829100] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1198. Indicarea retelei feroviare careia îi apartine vagonul, sau cine l-a înmatriculat ca vagon particular sunt cifrele 3 si 4.
[312641810860] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1199. Vagonul tip Faccpps este un vagon pe 4 osii descoperit, de tip special, destinat transportului de piatra sparta, cu descarcare controlata prin gravitatie axial si
bilateral alternativ în jos.
[788126587786] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1200. Vagonul tip Fals este un vagon pe 4 osii cu descarcare masiva prin gravitatie, bilateral simultan, destinat pentru a transporta carbune (lignit) din bazinele
carbonifere la termocentralele electrice.
[832228651717] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

1201. Vagonul tip Fals este un vagon pe 2 osii cu descarcare prin usile laterale, destinat pentru a transporta carbune.
[212831941661] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

1202. Vehiculele feroviare trebuie sa fie întretinute permanent în stare de functionare, în asa fel încât sa se asigure parametrii de exploatare stabiliti în
reglementari specifice pentru siguranta circulatiei trenurilor.
[342223911602] Raspunsuri:I250 art 5 alin1
Adevarat; Fals

1203. Se interzice darea în exploatare si introducerea în trenuri a vehiculelor feroviare care au defecte ce prezinta pericol pentru siguranta circulatiei trenurilor
precum si a vagoanelor de marfa a caror stare nu asigura integritatea marfurilor încredintate pentru transport.
[889127622584] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1204. Nu se admite introducerea în trenurile care transporta calatori a vagoanelor a caror instalatii de încalzire, iluminat electric si sanitare sunt defecte sau care
nu asigura indicatorii de calitate prevazuti în actele normative si reglementarile specifice.
[374747122491] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1205. Semnificatia Eacs este vagon pe 4 osii, cu peretii frontali rabatabili, cu peretii laterali ficsi cu câte 2 usi duble laterale si trape în podea, pe ambele parti
longitudinale ale vagonului.
[132726955330] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

98
1206. Pentru ce se supravegheaza toate trenurile care sosesc, pleaca sau trec prin statii precum si în linie curenta?
[687672961224] Raspunsuri:
A) Pentru a se observa starea tehnica a vagoanelor, în vederea depistarii eventualelor defecte care pot periclita siguranta circulatiei trenurilor;
B) Pentru a se observa starea încarcaturii, în vederea depistarii eventualelor deplasari ale încarcaturii care pot periclita siguranta circulatiei trenurilor;
C) Pentru a se observa starea tehnica a vagoanelor si a încarcaturii, în vederea depistarii eventualelor defecte care pot periclita siguranta circulatiei trenurilor;

1207. Ce semnificatie au literele Eacs de pe vagon?


[722784936203] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
A) Vagon pe 4 osii, cu peretii frontali rabatabili, cu peretii laterali ficsi cu câte 2 usi duble laterale si trape în podea, pe ambele parti longitudinale ale vagonului;
B) Vagon pe 4 osii, fara usi laterale, cu toti peretii ficsi pentru a se putea bascula lateral;
C) Vagon pe 4 osii, cu toti peretii mobili si cu câte 2 usi duble pe peretii laterali;

1208. Din câte cifre se compune marcajul unificat al vagoanelor de marfa?


[112524927190] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
A) Din 12 cifre
B) Din 13 cifre
C) Din 11 cifre

1209. Ce este un vagon de tip Faccs?


[512861918851] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
A) Este un vagon pe 2 osii descoperit, de tip special, destinat transportului de piatra sparta;
B) Este un vagon pe 4 osii acoperit, de tip special;
C) Este un vagon pe 4 osii descoperit, de tip special, destinat transportului de piatra sparta;

1210. Ce se transporta în vagoanele cisterna?


[889692918716] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
A) Vagoanele cisterna sunt destinate pentru transportul produselor petroliere;
B) Vagoanele cisterna sunt destinate pentru transportul cimentului în vrac;
C) Vagoanele cisterna sunt destinate pentru transportul marfurilor perisabile;

1211. Ce este un vagonul de tip Ks?


[122724968780] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
A) Este un vagon pe 2 osii si este destinat transportului de marfuri lungi si voluminoase;
B) Este un vagon pe 4 osii si este destinat transportului de marfuri lungi si voluminoase;
C) Este un vagon pe 4 osii si este destinat transportului de marfuri vrac si voluminoase;

1212. Vehiculele feroviare autorizate sa circule pe infrastructura feroviara publica trebuie sa poarte inscriptiile si semnele reglementare, conform UIC.
[667678473640] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1213. Locomotivele, automotoarele, ramele electrice sau diesel vor avea cartea tehnica individuala, iar vagoanele vor avea fisa de inventariere în care se înscriu
principalele caracteristici tehnice de constructie precum si datele de baza privind exploatarea si reparatia lor.
[432757229641] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1214. Toate categoriile de revizie tehnica trebuie sa se execute de catre personalul autorizat în acest scop.
[172622939590] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1215. Toate categoriile de revizie tehnica trebuie sa se execute numai de catre revizorul tehnic de vagoane, iar în statiile fara personal specializat de catre IDM
care expediaza trenul.
[364323929301] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1216. Toate trenurile care sosesc, pleaca sau trec prin statii precum si în linie curenta se supravegheaza, pentru a se observa starea tehnica a vagoanelor si a
încarcaturii, în vederea depistarii eventualelor defecte care pot periclita siguranta circulatiei trenurilor.
[485525983313] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1217. Personalul care executa revizia tehnica a vehiculelor feroviare trebuie sa semnaleze în scris agentilor statiei cazurile în care vehiculele si/sau încarcatura lor
pericliteaza siguranta circulatiei trenurilor si securitatea transporturilor.
[778325976235] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1218. Cutia vagonului de tip Fals este de constructie metalica.


[162826960100] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

1219. Vagonul tip Faccs este un vagon pe 4 osii descoperit, de tip special, destinat transportului de piatra sparta.
[283228131121] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

1220. Vagoanele cisterna sunt destinate pentru transportul produselor petroliere albe si negre.
99
[475858321892] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

1221. Vagonul tip Zaes este un vagon pe 4 osii pentru transportul produselor petroliere negre.
[512122085722] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

1222. Vagonul tip Zas este un vagon pe 4 osii pentru transportul produselor petroliere albe.
[889793078672] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

1223. Vagonul tip Ks este un vagon pe 2 osii si este destinat transportului de marfuri lungi si voluminoase.
[552667486540] Raspunsuri: Compedium vagoane de marfa
Adevarat; Fals

1224. Când se admite circulatia prin împingerea trenurilor fara locomotiva în capul trenului?
[364741064391] Raspunsuri:Reg 006 art 8 alin1
A) La darea înapoi a unui tren din linie curenta în statie; la trecerea trenurilor peste un punct slabit, care nu permite trecerea locomotivei peste acesta; din statiile
înfundate, unde situatia liniilor nu permite trecerea locomotivei dintr-un capat în celalalt al trenului;
B) La trenurile de serviciu; la darea înapoi a unui tren din linie curenta în statie; la trecerea trenurilor peste un punct slabit, care nu permite trecerea
locomotivei peste acesta; în si din statiile înfundate, unde situatia liniilor nu permite trecerea locomotivei dintr-un capat în celalalt al trenului;
C) La trenurile de serviciu; la darea înapoi a unui tren din linie curenta în statie; la trecerea trenurilor peste poduri slabite; în si din statiile înfundate, unde situatia
liniilor nu permite trecerea locomotivei dintr-un capat în celalalt al trenului;

1225. Ce masuri se pot lua pe timp nefavorabil - caderi abundente de zapada, pericol de înzapezire, viscol, vânt puternic sau conditii de aderenta scazuta?
[412124066851] Raspunsuri: Reg 006 art 18 alin6
A) Anularea circulatiei unor trenuri; circulatia trenurilor înaintea plugurilor de zapada; desfasurarea circulatiei conform dispozitiilor speciale; închiderea completa
a circulatiei pe linia respectiva;
B) Anularea circulatiei unor trenuri de marfa; circulatia trenurilor dupa plugurile de zapada; desfasurarea circulatiei conform dispozitiilor specifice; suspendarea
temporara a circulatiei pe linia respectiva;
C) Anularea circulatiei unor trenuri; circulatia trenurilor dupa plugurile de zapada; desfasurarea circulatiei conform dispozitiilor speciale; închiderea completa a
circulatiei pe linia respectiva;

1226. Ce masuri se pot lua pe timp nefavorabil - caderi abundente de zapada, pericol de înzapezire, viscol, vânt puternic sau conditii de aderenta scazuta?
[687774053724] Raspunsuri: Reg 006 art 18 alin6
A) Utilizarea remorcarii cu multipla tractiune; reduceri de tonaje cu pâna la 40%; reducerea vitezei maxime de circulatie a trenurilor;
B) Utilizarea remorcarii cu dubla tractiune; reduceri de tonaje cu pâna la 40%; reducerea vitezei maxime de circulatie a trenurilor;
C) Utilizarea remorcarii cu multipla tractiune; reduceri de tonaje cu pâna la 50%; reducerea vitezei maxime de circulatie a trenurilor;

1227. Ce este viteza maxima de circulatie?


[273222043791] Raspunsuri: Reg 006 art 3 alin1
A) Este viteza pe care trenul nu trebuie sa o depaseasca si depinde de: starea liniilor, raza curbelor si lucrarile de arta existente pe sectia de circulatie;
B) Este viteza pe care trenul trebuie sa o depaseasca si depinde de: starea liniilor curente, raza curbelor si lucrarile de arta existente pe sectia de circulatie;
C) Este viteza pe care trenul nu trebuie sa o depaseasca si depinde de: starea liniilor si a aparatelor de cale, raza curbelor, tunele si lucrarile de arta existente pe
sectia de circulatie;

1228. Tonajul necesar de frânat este:


[312324013611] Raspunsuri: Reg 006 art 29 alin2
A) Tonajul maxim care trebuie sa fie frânat la un tren pentru realizarea procentului de masa frânata stabilit si se calculeaza cu formula:
tonajul tonajul trenului x procentul de masa frânata stabilit
necesar = -----------------------------------------------------
de frânat 100
B) Tonajul minim care trebuie sa fie frânat la un tren pentru realizarea procentului de masa frânata stabilit si se calculeaza cu formula:
tonajul tonajul trenului x procentul de masa frânata stabilit
necesar = -----------------------------------------------------
de frânat 100
C) Tonajul minim care trebuie sa fie frânat la un tren pentru realizarea procentului de masa frânata stabilit si se calculeaza cu formula:

tonajul tonajul frânat real x procentul de masa frânata stabilit


necesar = -----------------------------------------------------
de frânat 100

1229. Îndrumarea de trenuri mai lungi decât lungimea maxima stabilita se va face conform dispozitiei operatorului de circulatie iar aceasta va fi adusa la
cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie.
[586124088571] Raspunsuri: Reg 006 art 15 alin 3
Adevarat; Fals

1230. Circulatia prin împingerea trenurilor fara locomotiva în capul trenului se admite în urmatorul caz: la darea înapoi a unui tren din linie curenta în statie.
[632326560553] Raspunsuri: Reg 006 art 8 alin 1
Adevarat; Fals

1231. Circulatia prin împingerea trenurilor fara locomotiva în capul trenului se admite în urmatorul caz: la trenurile de calatori pentru transbordare în linie curenta.
[112827055470] Raspunsuri: Reg 006 art 8 alin 1
100
Adevarat; Fals

1232. Tonajele maxime ale trenurilor se limiteaza în functie de urmatoarele elemente: tipul aparatelor de tractiune cu care sunt echipate vehiculele feroviare ce
intra în compunerea trenurilor; numarul de vagoane de calatori care pot fi încalzite în functie de sursa de energie, exprimat în osii.
[667773061333] Raspunsuri: Reg 006 art 18 alin 1
Adevarat; Fals

1233. Tonajul frânat real al unui tren este suma maselor frânate, exprimate în tone, ale tuturor vehiculelor echipate cu frâna automata activa care intra în
compunerea trenului, fara locomotivele în actiune.
[422851017372] Raspunsuri: Reg 006 art 29 alin 1
Adevarat; Fals

1234. Tonajul frânat real al unui tren este suma maselor frânate, exprimate în tone, ale tuturor vehiculelor echipate cu frâna automata activa care intra în
compunerea trenului, cu locomotivele în actiune.
[172725027180] Raspunsuri: Reg 006 art 29 alin 1
Adevarat; Fals

1235. Se interzice îndrumarea trenurilor din statiile de formare, precum si din statiile din parcurs unde compunerea trenurilor se modifica, daca nu au asigurate
cel putin procentele de masa frânata prevazute în livretele de mers pe întreaga distanta de circulatie a trenului.
[212837188190] Raspunsuri: Reg 006 art 30 alin 6
Adevarat; Fals

1236. Se interzice îndrumarea trenurilor din statiile de formare, precum si din statiile din parcurs unde compunerea trenurilor se modifica, daca nu au asigurate
cel putin procentele de masa frânata prevazute în planul de mers pe întreaga distanta de circulatie a trenului.
[768783083863] Raspunsuri: Reg 006 art 30 alin 6
Adevarat; Fals

1237. Cum se stabileste masa încarcaturii vagoanelor la trenurile de calatori, care circula cu viteze maxime de 140 km/h?
[889125065831] Raspunsuri: Reg 006 art 19 alin 4
A) La vagoanele de calatori, speciale si de dormit, care au indicat numarul de locuri, indiferent de numarul osiilor, masa încarcaturii se stabileste luând câte 90 kg
pentru fiecare loc din vagon;
B) La vagoanele de calatori, speciale si de dormit, care au indicat numarul de locuri, indiferent de numarul osiilor, masa încarcaturii se stabileste luând câte 100
kg pentru fiecare loc din vagon;
C) La vagoanele de calatori, speciale si de dormit, care au indicat numarul de locuri, indiferent de numarul osiilor, masa încarcaturii se stabileste luând câte 110 kg
pentru fiecare loc din vagon;

1238. Procentul de masa frânata reprezinta?


[374745058701] Raspunsuri: Reg 006 art 30 alin 1
A) Masa exprimata în tone necesara a fi frânata ce revine fiecarei 100 tone din masa bruta a trenului, pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare
stabilit;
B) Masa exprimata în tone necesara a fi frânata ce revine fiecarei 1000 tone din masa bruta a trenului, pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare
stabilit;
C) Masa exprimata în tone necesara a fi frânata ce revine fiecarei 100 tone din masa neta a trenului, pentru asigurarea opririi trenului pe drumul de frânare stabilit.

1239. Portiunile de linie de pe sectiile de remorcare pe care trenul se remorca cu locomotive intercalate sau împingatoare se prevad în livretele de mers.
[667223049605] Raspunsuri: Reg 006 art 6 alin 4
Adevarat; Fals

1240. Portiunile de linie de pe sectiile de remorcare pe care trenul se remorca cu locomotive intercalate sau împingatoare se prevad în planul de mers.
[788325019624] Raspunsuri: Reg 006 art 6 alin 4
Adevarat; Fals

1241. Remorcarea trenurilor de calatori se face cu una pâna la trei locomotive asezate în capul trenului, la care se mai poate atasa una locomotiva împingatoare
legata la tren si frâna.
[552221020551] Raspunsuri: Reg 006 art 6 alin 1
Adevarat; Fals

1242. Masa încarcaturii vagoanelor la trenurile de calatori, care circula cu viteze maxime de 140 km/h, se stabileste astfel: la vagoanele de calatori, speciale si de
dormit, care au indicat numarul de locuri, indiferent de numarul osiilor, masa încarcaturii se stabileste luând câte 100 kg pentru fiecare loc din vagon.
[312337363510] Raspunsuri: Reg 006 art 19 alin 4
Adevarat; Fals

1243. Masa încarcaturii vagoanelor la trenurile de calatori, care circula cu viteze maxime de 140 km/h, se stabileste astfel: La vagoanele de calatori, speciale si de
dormit, care au indicat numarul de locuri, indiferent de numarul osiilor, masa încarcaturii se stabileste luând câte 110 kg pentru fiecare loc din vagon.
[586878551320] Raspunsuri: Reg 006 art 19 alin 4
Adevarat; Fals

1244. La orice tren, tonajul frânat real trebuie sa fie mai mare sau cel putin egal cu tonajul necesar de frânat.
[252744162250] Raspunsuri: Reg 006 art 29 alin 4
Adevarat; Fals

1245. La orice tren, tonajul frânat real trebuie sa fie mai mic sau cel putin egal cu tonajul necesar de frânat.
[852604131833] Raspunsuri: Reg 006 art 29 alin 4
101
Adevarat; Fals

1246. Procentul de masa frânata reprezinta masa exprimata în tone necesara a fi frânata ce revine fiecarei 100 tone din masa bruta a trenului, pentru asigurarea
opririi trenului pe drumul de frânare stabilit.
[172836181870] Raspunsuri: Reg 006 art 30 alin 1
Adevarat; Fals

1247. Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de proba se stabilesc prin mersul de tren întocmit.
[852437811867] Raspunsuri: Reg 006 art 3 alin 6
Adevarat; Fals

1248. Vitezele maxime ale trenurilor experimentale sau de proba se stabilesc prin PTE.
[172631171800] Raspunsuri: Reg 006 art 3 alin 6
Adevarat; Fals

1249. Vitezele maxime de circulatie ale trenurilor admise de linie sunt cuprinse în PTE.
[889236842714] Raspunsuri: Reg 006 art 3 alin 14
Adevarat; Fals

1250. Remorcarea trenurilor de marfa se face cu una pâna la trei locomotive asezate în capul trenului, la care se mai pot atasa una sau doua locomotive
intercalate si una locomotiva împingatoare legata sau nelegata la tren si frâna.
[652132152553] Raspunsuri: Reg 006 art 6 alin 3
Adevarat;Fals

1251. Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la vitezele stabilite, sunt prevazute în livretele de mers.
[842702142473] Raspunsuri: Reg 006 art 15 alin 1
Adevarat; Fals

1252. Tonajele trenurilor care pot fi remorcate de locomotive la vitezele stabilite, sunt prevazute în planul de manevra.
[162834112480] Raspunsuri: Reg 006 art 15 alin 1
Adevarat; Fals

1253. Tonajul trenului se compune din masa proprie a tuturor vehiculelor din tren - respectiv tara - la care se adauga masa încarcaturii lor.
[283236263490] Raspunsuri: Reg 006 art 19 alin 1
Adevarat; Fals

1254. La calculul tonajului trenului nu se ia în considerare masa locomotivelor în actiune din tren si nici masa locomotivelor care au participat la remorcarea
trenului pe o anumita portiune de linie si nu mai sunt în actiune.
[475867465301] Raspunsuri: Reg 006 art 19 alin 2
Adevarat; Fals

1255. Circulatia prin împingerea trenurilor fara locomotiva în capul trenului se admite în si din statiile înfundate, unde situatia liniilor nu permite trecerea
locomotivei dintr-un capat în celalalt al trenului.
[869334153231] Raspunsuri: Reg 006 art 8 alin 1 pct d
Adevarat; Fals

1256. Circulatia prin împingerea trenurilor fara locomotiva în capul trenului se admite la garniturile goale ale trenurilor de calatori, care se prevad în livretul de
mers.
[677336643340] Raspunsuri: Reg 006 art 8 alin 1 pct.e
Adevarat; Fals

1257. La remorcarea trenurilor de marfa, locomotivele diesel si electrice trebuie sa fie despartite de vagoanele a caror încarcatura în parcurs se poate deplasa
longitudinal, printr-un vagon acoperit sau un vagon descoperit cu pereti înalti, gol sau încarcat cu marfuri care nu se pot deplasa longitudinal.
[869137834126] Raspunsuri: Reg 006 art 6 alin 15
Adevarat; Fals

1258. Care este viteza maxima admisa la manevra?


[778534180804] Raspunsuri: Reg 006 art 5 alin 1
A) 40 km/h, când locomotiva executa miscari de manevra prin tragere cu vehicule feroviare pe linie ocupata si de 15 km/h în restul cazurilor;
B) 40 km/h, când locomotiva executa miscari de manevra prin tragere cu vehicule feroviare pe linie libera sau executa miscari izolate si de 25 km/h prin împingere;
C) 40 km/h, când locomotiva executa miscari de manevra prin tragere cu vehicule feroviare pe linie libera sau executa miscari izolate si de 25 km/h în restul
cazurilor;

1259. Ce principiu se aplica la semnalizarea luminoasa cu doua trepte de viteza?


[332753115730] Raspunsuri:Reg.004 art 20
A) Indicatiile date de catre semnalele luminoase pentru circulatie sunt aceleasi indiferent de locul, functia si tipul constructiv ale acestor semnale;
B) Indicatiile date de catre semnalele luminoase pentru circulatie sunt asemanatoare indiferent de locul, functia si tipul constructiv ale acestor semnale;
C) Indicatiile date de catre semnalele luminoase pentru circulatie sunt diferite indiferent de locul, functia si tipul constructiv ale acestor semnale;.

1260. Ce apare pe indicatorul de directie luminos la semnalele luminoase de iesire din statiile de triaj, daca îndeplinesc si functia de semnale luminoase
repetitoare ale semnalelor de triere?
[242338266631] Raspunsuri: Reg.004 art 31

102
A) Litera "T" iluminata galben, daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre care se expediaza trenul, daca acesta face
functia de semnal de iesire;
B) Litera "T" iluminata alb, daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre care se expediaza trenul, daca acesta face
functia de semnal de iesire;
C) Litera "T" iluminata alb-lunar, daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre care se expediaza trenul, daca acesta face
functia de semnal de iesire;

1261. Ce este indicatorul"distanta pâna la semnalul urmator mai mica de 700 m".
[252745145531] Raspunsuri: Reg.004 art 123 alin1
A) Este un panou dreptunghiular pe care se afiseaza o sageata cu vârful în jos, iluminata galben, care indica faptul ca distanta de la semnalul luminos pe care este
montat indicatorul pâna la semnalul urmator, este mai mica decât distanta minima de frânare necesara pentru viteza maxima admisa pe parcursul respectiv si
mecanicul trebuie sa ia din timp masuri pentru a opri trenul în fata semnalului urmator, care ordona oprirea.
B) este un panou dreptunghiular pe care se afiseaza o sageata cu vârful în jos, iluminata alb, care indica faptul ca distanta de la semnalul luminos pe care este
montat indicatorul pâna la semnalul urmator, este mai mica decât distanta drumului de frânare necesara pentru viteza maxima admisa pe parcursul respectiv si
mecanicul trebuie sa ia din timp masuri pentru a opri trenul în fata semnalului urmator, care ordona oprirea.
C) este un panou dreptunghiular pe care se afiseaza o sageata cu vârful în jos, iluminataalb, care indica faptul ca distanta de la semnalul luminos pe care este
montat indicatorul pâna la semnalul urmator, este mai mica decât distanta minima de frânare necesara pentru viteza maxima admisa pe parcursul respectiv si
mecanicul trebuie sa ia din timp masuri pentru a opri trenul în fata semnalului urmator, care ordona oprirea.

1262. Ce este indicatorul permanent pentru acoperirea punctelor de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor?
[442536435341] Raspunsuri: Reg.004 art 127 alin 2
A) Este un disc galben, cu marginea alba, având o fanta pentru felinar, spre linia curenta;
B) Este un disc verde, cu marginea alba, având o fanta pentru felinar, spre linia curenta;
C) Este un disc galben, având o fanta pentru felinar, spre linia curenta;

1263. Unde se instaleaza balizele avertizoare?


[576778589352] Raspunsuri: Reg.004 art 129 alin 1
A) Înaintea semnalelor prevestitoare; înaintea haltelor comerciale si a punctelor de oprire în linie curenta; înaintea paletei galbene de la restrictiile de viteza;
înaintea semnalelor de avarie de la trecerile la nivel pe distante între statii înzestrate cu bloc de linie automat;
B) Înaintea semnalelor prevestitoare; înaintea haltelor comerciale si a punctelor de oprire în linie curenta; înaintea paletei galbene de la restrictiile de viteza;
înaintea semnalelor de avarie de la trecerile la nivel pe distante între statii neînzestrate cu bloc de linie automat;
C) Înaintea semnalelor prevestitoare; înaintea haltelor de mi?care si a punctelor de oprire în linie curenta; înaintea paletei galbene de la restrictiile de viteza;
înaintea semnalelor de avarie de la trecerile la nivel pe distante între statii neînzestrate cu bloc de linie automat;

1264. La ce serveste indicatorul de fluier?


[652783170160] Raspunsuri: Reg.004 art 142 alin 1
A) Pentru a atrage atentia mecanicului ca va circula peste o trecere la nivel, un pod mai lung de 50m sau va intra în tunel;
B) Pentru a atrage atentia mecanicului ca va circula peste o trecere la nivel nepazita, un pod mai lung de 30m sau va intra în tunel;
C) Pentru a atrage atentia mecanicului ca va circula peste o trecere la nivel, un pod mai lung de 30m sau va intra în tunel;

1265. Unde se amplaseaza indicatorul de fluier?


[778895155172] Raspunsuri: Reg.004 art 142 alin 2
A) La 1000m si 300m înaintea trecerilor la nivel si la 1000m înaintea podurilor mai lungi de 30m si a tunelurilor;
B) La 1000m si 300m înaintea trecerilor la nivel si la 1000m înaintea podurilor mai lungi de 50m si a tunelurilor;
C) La 1000m si 500m înaintea trecerilor la nivel si la 1000m înaintea podurilor mai lungi de 30m si a tunelurilor;

1266. Ce principiu se aplica la semnalizarea luminoasa cu doua trepte de viteza?


[852131145754] Raspunsuri: Reg.004 art 20 pct b
A) Fiecare semnal luminos de circulatie da indicatii asupra vitezei cu care se poate circula dupa semnal, respectiv stabilita sau redusa pentru trecerea peste
schimbatoarele de cale în abatere, precum si asupra indica?iei date de semnalul luminos urmator cu care este în dependenta.
B) Fiecare semnal luminos de circulatie da indicatii asupra vitezei cu care se poate circula dupa semnal, respectiv stabilita sau redusa pentru trecerea peste
schimbatoarele de cale în abatere, precum si asupra vitezei indicate de semnalul luminos urmator cu care este în dependenta.
C) Fiecare semnal luminos de circulatie da indicatii asupra vitezei cu care se poate circula înainte ?i dupa semnal, respectiv stabilita sau redusa pentru trecerea
peste schimbatoarele de cale în directa sau în abatere, precum si asupra vitezei indicate de semnalul luminos urmator cu care este în dependenta;

1267. Cu ce sunt înzestrate macazurile simple si simple-simetrice, amplasate pe liniile de primire-expediere sau alte linii, în afara de cele din linii directe si curente?
[252641176701] Raspunsuri: Reg.004 art 133 alin pct c
A) Cu felinare de macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente, cu deosebirea ca, atât la indicatia pentru directa cât si la
cea de abatere, geamurile sau materialul reflectorizant al felinarelor sunt de culoare alb-laptos;
B) Cu lampii la macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente, cu deosebirea ca, atât la indicatia pentru directa cât si la cea
de abatere, geamurile sau materialul reflectorizant al lampilor sunt de culoare alb-laptos;
C) Cu lampi la macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente, cu deosebirea ca, atât la indicatia pentru directa cât si la cea de
abatere, geamurile sau materialul reflectorizant al felinarelor sunt de culoare alb-lunar;

1268. Ce se prevede la semnalele luminoase de iesire din statiile de triaj, daca îndeplinesc si functia de semnale luminoase repetitoare ale semnalelor de triere?
[252336286500] Raspunsuri:
A) Se prevede si un indicator de directie;
B) Se prevede si un indicator de directie luminos;
C) Se prevede si un indicator de linie luminos;

1269. Daca distanta dintre semnale nu permite montarea semaforului prevestitor cu catarg, paleta acestuia se poate monta pe catargul altor semafoare pentru a
prevesti indicatia semaforului urmator si în acest caz indicatiile paletei sunt aceleasi cu ale semaforului prevestitor cu doua indicatii.
[374438368510] Raspunsuri:
103
Adevarat; Fals

1270. Daca distanta dintre semnale nu permite montarea semaforului prevestitor cu catarg, paleta acestuia se poate monta pe catargul altor semafoare pentru a
prevesti indicatia semaforului urmator si în acest caz indicatiile paletei sunt aceleasi cu ale semaforului prevestitor cu o singura indicatie.
[632687661324] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1271. Indicatia semaforului de iesire sau a semaforului de parcurs poate fi prevestita de la semaforul de intrare, prin paleta prevestitoare a semaforului de iesire
sau a semaforului de parcurs.
[485666426333] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1272. Indicatia semaforului de iesire sau a semaforului de parcurs poate fi prevestita de la semaforul de intrare, prin paleta prevestitoare a semaforului de intrare
sau a semaforului de parcurs.
[142532136240] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1273. Unitatile luminoase a indicatiilor de noapte ale semafoarelor trebuie sa fie supravegheate iar supravegherea se face, fie prin observarea directa a unitatilor
luminoase de semnalizare, fie prin observarea luminilor de control, vizibile în partea opusa a sensului de semnalizare.
[432332126152] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1274. Unitatile luminoase a indicatiilor de noapte ale semafoarelor trebuie sa fie supravegheate iar supravegherea se face, fie prin observarea directa a unitatilor
luminoase de semnalizare, fie prin observarea luminilor de control, vizibile în partea dreapta a sensului de semnalizare.
[552434170801] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1275. În cazul unei statii situate pe o linie înzestrata cu bloc de linie automat indicatiile semnalelor luminoase de iesire sau ale semnalelor luminoase de ramificatie
sunt aceleasi cu ale semnalelor luminoase de intrare.
[677686656823] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1276. În cazul unei statii situate pe o linie înzestrata cu bloc de linie automat indicatiile semnalelor luminoase de iesire sau ale semnalelor luminoase de ramificatie
sunt aceleasi cu ale semnalelor luminoase de ie?ire.
[342532168701] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1277. În cazul semnalelor de parcurs care fac si functia de semnal de iesire pentru o directie de mers, daca în directia respectiva linia curenta este înzestrata cu
bloc de linie automat banalizat, semnalele respective nu se doteaza cu indicatie de chemare.
[465764136721] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1278. În cazul semnalelor de parcurs care fac si functia de semnal de iesire pentru o directie de mers, daca în directia respectiva linia curenta este înzestrata cu
bloc de linie automat banalizat, semnalele respective se doteaza cu indicatie de chemare.
[374331188620] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1279. În cazul semnalelor de intrare care fac si functia de semnal de ramificatie pentru o directie de mers, daca în directia respectiva linia curenta este înzestrata
cu bloc de linie automat banalizat, semnalele respective se doteaza cu indicatie de chemare care se va folosi numai pentru intrarea trenurilor în statie.
[242134137720] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1280. În cazul semnalelor de intrare care fac si functia de semnal de ramificatie pentru o directie de mers, daca în directia respectiva linia curenta este înzestrata
cu bloc de linie automat banalizat, semnalele respective nu se doteaza cu indicatie de chemare.
[112635147720] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1281. Semnalele luminoase repetitoare ale semnalelor de triere dau aceleasi indicatii cu cele ale semnalelor luminoase de triere, în cazul în care semnalele
luminoase de triere sunt la regim de triere.
[342434117751] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1282. Semnalele luminoase repetitoare ale semnalelor de triere dau aceleasi indicatii cu cele ale semnalelor luminoase de intrare, în cazul în care semnalele
luminoase de triere sunt la regim de triere.
[222135127751] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1283. Semnalele luminoase repetitoare din mijlocul grupei de primiri, dau indicatia alb-lunar, daca semnalele luminoase de triere nu sunt trecute la regim de
triere.
[612432117605] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1284. Semnalele luminoase repetitoare din mijlocul grupei de primiri, dau indicatia galben, daca semnalele luminoase de triere nu sunt trecute la regim de triere.
104
[732694163622] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1285. La semnalele luminoase de iesire din statiile de triaj, daca îndeplinesc si functia de semnale luminoase repetitoare ale semnalelor de triere, se prevede si un
indicator de directie luminos iar la indicator apare litera "T" iluminata alb, daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia spre
care se expediaza trenul, daca acesta face functia de semnal de iesire.
[512235171571] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1286. La semnalele luminoase de iesire din statiile de triaj, daca îndeplinesc si functia de semnale luminoase repetitoare ale semnalelor de triere, se prevede si un
indicator de directie luminos iar la indicator apare litera "T" iluminata galben, daca semnalul repeta indicatiile semnalului de triere sau litera care indica directia
spre care se expediaza trenul, daca acesta face functia de semnal de iesire.
[312237369602] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1287. Pentru permiterea iesirii trenurilor din statiile centralizate electrodinamic sau electronic spre liniile duble, dotate cu instalatii de bloc de linie automat
banalizat sau cu instalatii de bloc de linie automat specializat, dar cu dependente de excludere între statii pe linia din stânga a caii duble, la semnalele luminoase
de iesire se monteaza un indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stânga a caii duble.
[712535157593] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1288. Pentru permiterea iesirii trenurilor din statiile centralizate electrodinamic sau electronic spre liniile duble, dotate cu instalatii de bloc de linie automat
banalizat sau cu instalatii de bloc de linie automat specializat, dar cu dependente de excludere între statii pe linia din stânga a caii duble, la semnalele luminoase
de iesire se monteaza un indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor linie falsa.
[384852147501] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1289. Indicatorul pentru statii, halte de miscare, halte sau puncte de oprire serveste pentru identificarea si semnalizarea locurilor de oprire a anumitor trenuri de
calatori.
[162533158510] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1290. Indicatorul pentru statii, halte de miscare, halte sau puncte de oprire serveste pentru identificarea si semnalizarea locurilor de oprire a anumitor trenuri de
calatori si marfa.
[283745128420] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1291. Macazurile simple si simple-simetrice, amplasate pe liniile de primire-expediere sau alte linii, în afara de cele din linii directe si curente, sunt înzestrate cu
felinare de macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente, cu deosebirea ca, atât la indicatia pentru directa cât si la cea de
abatere, geamurile sau materialul reflectorizant al felinarelor sunt de culoare alb-laptos.
[842608838337] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1292. Macazurile simple si simple-simetrice, amplasate pe liniile de primire-expediere sau alte linii, în afara de cele din linii directe si curente, sunt înzestrate cu
lampi la macazuri care indica pozitia lor pe teren ca si macazurile din liniile directe si curente, cu deosebirea ca, atât la indicatia pentru directa cât si la cea de
abatere, geamurile sau materialul reflectorizant al lampilor sunt de culoare alb-laptos.
[162733118340] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1293. Care semnale se mai pot dota cu indicatia de chemare?


[142138118360] Raspunsuri:
A) Semnalele luminoase de iesire din statiile aflate pe sectii de circulatie pe cale dubla, cu bloc de linie automat sau cu bloc de linie automat specializat;
B) semnalele luminoase de iesire din statiile aflate pe sectii de circulatie pe cale simpla, fara bloc de linie automat sau cu bloc de linie automat specializat;
C) semnalele luminoase de iesire din statiile aflate pe sectii de circulatie pe cale dubla, fara bloc de linie automat sau cu bloc de linie automat specializat;

1294. În ce baza se face depasirea la circulatie a semnalelor luminoase care au indicatorul de linie neiluminat?
[542436518370] Raspunsuri:
A) Pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos, a ordinului de circulatie în care s-a mentionat ca trenul se expediaza cu indicatorul de linie neiluminat si a
semnalului "pornirea trenului" dat de impiegatul de miscare de lânga locomotiva;
B) Pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos, a ordinului de circulatie în care s-a mentionat ca trenul se expediaza cu indicatorul de linie neiluminat si a
semnalului "pornirea trenului" dat de impiegatul de miscare sau alt agent de lânga locomotiva.
C) Pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos, a ordinului de circulatie în care s-a mentionat ca trenul se expediaza cu indicatorul de linie neiluminat
înmânat de impiegatul de miscare sau alt agent din ordinul impiegatului de miscare;

1295. În ce baza se face depasirea la manevra a semnalelor luminoase care au indicatorul de linie neiluminat?
[412136418282] Raspunsuri:
A) Pe baza indicatiei permisive de manevra, a semnalului luminos respectiv si a ordinului de circulatie, în care s-a mentionat intervalul de timp în care manevra se
executa cu indicatorul de linie neiluminat;
B) Pe baza indicatiei permisive de manevra, a semnalului luminos respectiv si a ordinului de circulatie, în care s-a mentionat ca manevra se executa cu
indicatorul de linie neiluminat;
C) Pe baza indicatiei permisive de manevra, a semnalului luminos respectiv si a ordinului de circulatie, în care s-a mentionat ora pâna la care manevra se executa
cu indicatorul de linie neiluminat.

105
1296. Unde se mai monteaza indicatorul"distanta pâna la semnalul urmator mai mica de 700 m"?
[712434118292] Raspunsuri:
A) La semnalele luminoase de intrare ale statiilor la care se fac intrari la linie înfundata prevazuta cu sabot de deraiere, situatie în care sageata se afiseaza, pentru
a se deosebi fata de intrarile la celelalte linii;
B) La semnalele luminoase de intrare ale statiilor la care se fac intrari la linie înfundata prevazuta cu opritor fix, situatie în care sageata se afiseaza, pentru a se
deosebi fata de intrarile la celelalte linii;
C) La semnalele luminoase de intrare ale statiilor la care se fac intrari la linie înfundata, situatie în care sageata se afiseaza, pentru a se deosebi fata de
intrarile la celelalte linii;

1297. Unde se amplaseaza indicatorul pentru plugul de zapada?


[832708885407] Raspunsuri:
A) În partea dreapta a sensului de mers la 50 m înaintea unei treceri la nivel, pod, echipament de semnalizare sau alta constructie din apropierea caii ferate,
care nu permite trecerea plugului cu aripile deschise si cutitele lasate.
B) În partea dreapta a sensului de mers la 150 m înaintea unei treceri la nivel, pod, echipament de semnalizare sau alta constructie din apropierea caii ferate, care
nu permite trecerea plugului cu aripile deschise si cutitele lasate.
C) În partea dreapta a sensului de mers la 100 m înaintea unei treceri la nivel, pod, tunel, echipament de semnalizare sau alta constructie din apropierea caii ferate,
care nu permite trecerea plugului cu aripile închise si cutitele ridicate;

1298. Cu ce trebuie sa fie prevazuti macazurile, sabotii de deraiere si opritorii ficsi?


[432235172313] Raspunsuri:
A) Cu tablite albe; exceptie fac macazurile si sabotii centralizati din statiile centralizate electrodinamic si electronic, cu parcursuri de manevra centralizate la care
nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sabot;
B) Cu indicatoare; exceptie fac macazurile si sabotii centralizati din statiile centralizate electrodinamic si electronic, cu parcursuri de manevra centralizate la
care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sabot;
C) Cu tablite albe; exceptie fac macazurile si sabotii centralizati din statiile centralizate electrodinamic si electronic, cu parcursuri de manevra sau de triere
centralizate la care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sabot;

1299. Indicatia "LIBER" a unui semafor de ramificatie cu un brat, permite trecerea: cu viteza stabilita, daca toate schimbatoarele de cale sunt atacate în pozitia pe
la varf sau cu viteza redusa, daca unul sau mai multe schimbatoare de cale sunt atacate pe la calcâi.
[822533166345] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1300. Daca la un semafor de intrare, de iesire, de parcurs sau de ramificatie, la punerea pe liber sau în timpul cât este pe liber, se constata lipsa uneia sau mai
multor lumini de control, semaforul respectiv va fi adus în pozitia pe oprire.
[576671183450] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1301. Indicatia de chemare se foloseste în cazurile de defectare a semnalului luminos de intrare, daca semnalul nu afiseaza nici o indicatie sau daca semnalul
afiseaza indicatia "rosu".
[552776519470] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1302. Pe cale dubla, daca se circula pe baza blocului de linie automat specializat, indicatia de chemare a semnalului luminos de intrare sau iesire permite circulatia
trenului cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator.
[252841180490] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1303. Pe cale dubla, daca se circula pe baza blocului de linie automat specializat, indicatia de chemare a semnalului luminos de iesire sau ramificatie permite
circulatia trenului cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator.
[374133161402] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1304. Pe cale dubla cât si pe cale simpla, fara bloc de linie automat, indicatia de chemare a semnalului luminos de iesire sau ramificatie, permite circulatia trenului
cu viteza de cel mult 20 km/h cu deosebita atentie peste schimbatoarele de cale.
[242643161311] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1305. Pe cale dubla cât si pe cale simpla, fara bloc de linie automat, indicatia de chemare a semnalului luminos de iesire sau ramificatie, permite circulatia trenului
cu viteza de cel mult 20 km/h cu deosebita atentie pâna la semnalul urmator.
[374755140321] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1306. Daca nu exista pericol la trecerea la nivel, semnalul de avarie nu afiseaza nici o indicatie iar circulatia trenurilor se va face conform indicatiilor date de
semnalele de circulatie.
[768233130336] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1307. Daca nu exista pericol la trecerea la nivel, semnalul de avarie afiseaza indicatia rosu iar la observarea indicatiei rosu a semnalului de avarie, mecanicul va lua
imediat toate masurile pentru oprirea trenului.
[364538320240] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1308. Indicatorul de linie este un panou dreptunghiular pe care se afiseaza cifre iluminate în verde ce reprezinta numarul liniei pentru care s-a executat parcursul.
106
[552331110154] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1309. Indicatorul de linie este un panou dreptunghiular pe care se afiseaza cifre iluminate în galben ce reprezinta numarul liniei pentru care s-a executat parcursul.
[742131186823] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1310. Semnalele luminoase repetitoare din mijlocul grupei de primiri, dau indicatia alb-lunar, daca semnalele luminoase de triere nu sunt trecute la regim de
triere.
[512238564610] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1311. Macazurile, sabotii de deraiere si opritorii ficsi trebuie sa fie prevazuti cu indicatoare; exceptie fac macazurile si sabotii centralizati din statiile centralizate
electrodinamic si electronic, cu parcursuri de manevra centralizate la care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sabot.
[142431160890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1312. Macazurile, sabotii de deraiere si opritorii ficsi trebuie sa fie prevazuti cu tablite albe; exceptie fac macazurile si sabotii centralizati din statiile centralizate
electrodinamic si electronic, cu parcursuri de manevra sau de triere centralizate la care nu se monteaza nici un fel de indicator de macaz sau de sabot.
[542776550840] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1313. Pentru indicarea pozitiei macazului pe linia directa, felinarul este prevazut cu geam alb-laptos sau material reflectorizant alb, iar pentru linia în abatere, cu
geam galben sau material reflectorizant galben.
[283642262720] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1314. Pentru indicarea pozitiei macazului pe linia directa, felinarul este prevazut cu geam alb-lunar sau material reflectorizant alb, iar pentru linia în abatere, cu
geam galben sau material reflectorizant galben.
[322854241641] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1315. Când dau indicatii diferite semnalele luminoase de iesire si semnale luminoase de ramificatie?
[442236511673] Raspunsuri:
A) Dupa cum statia este situata pe linie: înzestrata cu bloc de linie semiautomat; înzestrata cu bloc de linie automat;
B) Dupa cum statia este situata pe linie: înzestrata cu bloc de linie automat; neînzestrata cu bloc de linie automat;
C) Dupa cum statia este situata pe sectie: înzestrata cu bloc de linie automat; înzestrata cu bloc de linie semiautomat;

1316. Care sunt indicatiile semnalelor luminoase de iesire sau ale semnalelor luminoase de ramificatie în cazul unei statii situate pe o linie neînzestrata cu bloc de
linie automat?
[112132221550] Raspunsuri:
A) Rosu - OPRESTE fara a depasi semnalul!
verde - LIBER cu viteza stabilita.
verde galben - LIBER cu viteza redusa;
B) Rosu - OPRESTE fara a depasi semnalul!
verde - LIBER cu viteza stabilita.
Galben - galben - LIBER cu viteza redusa.
C) Rosu - OPRESTE fara a depasi semnalul!
verde - LIBER cu viteza stabilita.
galben – clipitor - LIBER cu viteza stabilita;
galben - galben - LIBER cu viteza redusa;

1317. Cum procedeaza mecanicul daca indicatorul de directie nu este iluminat sau da o indicatie dubioasa?
[442861274570] Raspunsuri:
A) Pune trenul în miscare pe baza indicatiei permisive a semnalului de circulatie si a ordinului de circulatie, oprind în cazul în care constata ca parcursul este
executat într-o alta directie de mers;
B) Pune trenul în miscare pe baza indicatiei permisive a semnalului de circulatie, circulând cu deosebita atentie oprind în cazul în care constata ca parcursul este
executat într-o alta directie de mers;
C) Pune trenul în miscare pe baza indicatiei permisive a semnalului de circulatie, oprind în cazul în care constata ca parcursul este executat într-o alta directie
de mers;

1318. Ce se monteaza în fata semnalului pentru recunoasterea semnalelor luminoase de trecere care fac si functia de semnal prevestitor, pe distante între statii cu
bloc de linie automat?
[212432282581] Raspunsuri:
A) o placa dreptunghiulara de culoare alba cu chenar negru pe margine, pe care este desenat un cerc negru cu centrul de culoare neagra;
B) o placa dreptunghiulara de culoare galbena, pe care este desenat un cerc negru cu centrul de culoare neagra;
C) o placa dreptunghiulara de culoare alba cu chenar negru pe margine, pe care este desenat un cerc negru cu centrul de culoare rosie;

1319. Cum pot fi indicatoarele pentru pozitia macazurilor?


[586232275490] Raspunsuri:
A) Pot fi felinare sau tablite indicatoare;
B) Pot fi lampadare sau tablite avertizoare;
C) Pot fi vopsite în alb sau cu tablite de acoperire;
107
1320. La ce servesc indicatiile date de felinarele macazurilor?
[778793267305] Raspunsuri:
A) Personalului auxiliar care executa reparatii la vagoane;
B) Personalului de întretinere a caii;
C) Personalului de statie, linie, tren si locomotiva, pentru a lua cunostinta de pozitia macazurilor;

1321. Tablitele indicatoare de macaz înlocuiesc felinarele de macaz de la schimbatoarele de cale simple daca?
[364338452211] Raspunsuri:
A) Peste aceste macazuri se executa miscari de manevra si de circulatie pe timp de noapte;
macazurile respective deservesc linii ferate industriale neramificate din linia curenta si nepazite.
B) Peste aceste macazuri nu se executa miscari de manevra si nici circulatie pe timp de noapte;
macazurile respective deservesc linii ferate industriale neramificate din linia curenta si nepazite.
C) Peste aceste macazuri se executa miscari de manevra si de circulatie pe timp de noapte;
macazurile respective deservesc linii ferate industriale ramificate din linia curenta si nepazite.

1322. Indicatia de liber a unui semafor de ramificatie cu doua brate permite trecerea:
- cu viteza stabilita, în directia I, pe linie directa sau
- cu viteza redusa, în directia II, pe linie abatuta.
[485432232241] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1323. Indicatia de liber a unui semafor de ramificatie cu doua brate permite trecerea: cu viteza stabilita, în directia I, pe linie curenta sau cu viteza redusa, în
directia II, pe linie abatuta.
[889707922255] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1324. Luminile de control sunt de culoare alba, indiferent de indicatiile date de semafor si în numar egal cu numarul felinarelor.
[122131272160] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1325. Luminile de control sunt de culoare galbena, indiferent de indicatiile date de semafor si în numar egal cu numarul felinarelor.
[312652264892] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1326. Indicatiile semnalelor luminoase de parcurs sunt aceleasi cu ale semnalelor luminoase de intrare.
[712137852841] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1327. Semnalul luminos prevestitor se monteaza înaintea semnalelor luminoase de intrare sau de ramificatie de pe liniile neînzestrate cu bloc de linie automat.
[452133265733] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1328. În cazul semnalelor de iesire aflate într-o statie unde se ramifica mai multe directii de mers, sau al semnalelor de ramificatie, daca cel putin una dintre
directii este înzestrata cu bloc de linie automat banalizat, semnalul de iesire sau semnalul de ramificatie se doteaza cu indicatie de chemare.
[852438953690] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1329. În cazul semnalelor de iesire aflate într-o statie unde se ramifica mai multe directii de mers, sau al semnalelor de ramificatie, daca cel putin una dintre
directii este înzestrata cu bloc de linie automat banalizat, semnalul de iesire sau semnalul de ramificatie nu se doteaza cu indicatie de chemare.
[652433243781] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1330. Pe cale dubla, daca se circula pe baza blocului de linie automat specializat, indicatia de chemare a semnalului luminos de iesire sau ramificatie permite
circulatia trenului cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebita atentie, pâna la semnalul urmator.
[364435233760] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1331. Semnalele fixe care nu sunt în exploatare se semnalizeaza cu doua sipci încrucisate aplicate pe bratul, respectiv pe paleta semafoarelor, pe stâlpii
semnalelor luminoase sau pe fundatia semnalelor luminoase pitice.
[869537923727] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1332. Semnalele fixe care nu sunt în exploatare se semnalizeaza cu doua sipci încrucisate aplicate pe consola respectiv pe paleta semafoarelor, pe stâlpii
semnalelor luminoase sau pe fundatia semnalelor luminoase pitice.
[352238413682] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1333. Indicatorul de directie este un panou dreptunghiular, care indica prin litere iluminate alb, directia de mers a trenului.
[752535289631] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

108
1334. Indicatorul de linie se monteaza sub unitatile luminoase ale semnalului luminos de circulatie sau al semnalului luminos de manevra, în cazul în care aceste
semnale deservesc un grup de linii.
[452668586620] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1335. Indicatorul "asteapta" indica limita dintre o zona a statiei unde manevra se executa pe baza de semnale luminoase de manevra si o alta zona unde manevra
se executa pe baza de semnale date de agenti cu instrumente portative.
[332238486632] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1336. Indicatorul "asteapta" indica limita dintre o zona a statiei unde manevra se executa pe baza de semnale luminoase de circulatie si manevra si o alta zona
unde manevra se executa pe baza de semnale date de agenti cu instrumente portative.
[283741214521] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1337. Indicatorul "numarul liniei” serveste pentru recunoasterea de catre personalul de locomotiva si tren a numarului liniei pe care este garat trenul.
[322853276530] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1338. Semnalele luminoase repetitoare ale semnalelor de triere dau aceleasi indicatii cu cele ale semnalelor luminoase de triere, în cazul în care semnalele
luminoase de triere sunt în regim de triere.
[622338769453] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1339. Indicatoarele pentru pozitia macazurilor pot fi felinare sau tablite indicatoare.
[576871278474] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1340. Indicatiile date de felinarele macazurilor servesc personalului de statie, linie, tren si locomotiva, pentru a lua cunostinta de pozitia macazurilor.
[612133244495] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1341. Tablitele indicatoare de macaz înlocuiesc felinarele de macaz de la schimbatoarele de cale simple daca:
- peste aceste macazuri nu se executa miscari de manevra si nici circulatie pe timp de noapte;
- macazurile respective deservesc linii ferate industriale neramificate din linia curenta si nepazite.
[212531235310] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1342. Unde se posteaza pentru supravegherea prin defilare a trenurilor IDM, în cazul în care deserveste un post din linie curenta?
[687886725362] Raspunsuri:
A) La locul stabilit prin fisa postului, ziua cu discul manual, iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren;
B) La locul stabilit în PTE, ziua cu steguletul galben desfasurat, noaptea cu lanterna cu lumina alba spre tren;
C) La locul stabilit în PTE, ziua cu discul manual, iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren;

1343. Ce obligatii are personalul la supravegherea prin defilare a trenurilor în circulatie, în vederea constatarii situatiilor care pot periclita siguranta circulatiei?
[722138871372] Raspunsuri:
A) Sa se posteze la locul stabilit în PTE si sa nu paraseasca locul din care supravegheaza trenul, înainte de oprirea sau trecerea acestuia, decât daca observa la
tren nereguli care pun în pericol siguranta circulatiei si securitatea transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului sau este sunat la telefon pe circuitul
IDM – cabine;
B) Sa se posteze la locul stabilit în fisa postului si sa nu paraseasca locul din care supravegheaza trenul, înainte de oprirea sau trecerea acestuia, decât daca
observa la tren nereguli care pun în pericol siguranta circulatiei si securitatea transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului sau este sunat la telefon pe
circuitul IDM – cabine;
C) Sa se posteze la locul stabilit în PTE si sa nu paraseasca locul din care supravegheaza trenul, înainte de oprirea sau trecerea completa a acestuia, decât daca
observa la tren nereguli care pun în pericol siguranta circulatiei si securitatea calatorilor si a transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului, chiar daca este
sunat la telefon pe circuitul IDM – cabine;

1344. Pe sectiile de circulatie cu BLA, la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete IDM ia masuri de oprire a trenului, iar în cazul în care
acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre IDM din statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire, în vederea semnalizarii
corespunzatoare de catre agentul operatorului de transport feroviar, iar trenul urmator se poate expedia numai dupa primirea reavizului de sosire.
[687681281252] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1345. Pe sectiile de circulatie cu BLA, la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete IDM ia masuri de oprire a trenului, iar în cazul în care
acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre IDM din statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire, în vederea semnalizarii
corespunzatoare de catre un agent autorizat, iar trenul urmator se poate expedia numai dupa primirea reavizului de sosire.
[879331273164] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1346. La supravegherea prin defilare a trenurilor în circulatie, în vederea constatarii situatiilor care pot periclita siguranta circulatiei personalul sste obligat sa se
posteze la locul stabilit în PTE si sa nu paraseasca locul din care supravegheaza trenul, înainte de oprirea sau trecerea acestuia, decât daca observa la tren nereguli
care pun în pericol siguranta circulatiei si securitatea transporturilor ce impun oprirea imediata a trenului sau este sunat la telefon pe circuitul IDM – cabine.
[252132267880] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
109
1347. În linie curenta, revizorii de cale, pazitorii de bariera si personalul care deserveste alte posturi din linie curenta se posteaza pentru supravegherea prin
defilare a trenurilor în exteriorul liniei/liniilor, în pozitie si tinuta corespunzatoare, astfel: IDM, în cazul în care postul din linie curenta este deservit de catre acesta,
la locul stabilit în PTE, ziua cu discul manual, iar noaptea cu lanterna cu lumina verde spre tren.
[384334246810] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1348. Cauzele care au produs defectul precum si stabilirea altor conditii de circulatie pentru vehiculele din tren în cazul în care trenul este oprit datorita pericolului
se constata de revizorii tehnici de vagoane, acolo unde exista; un agent al trenului, în linie curenta si în statiile unde nu exista revizori tehnici de vagoane.
[778691237736] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1349. Acarii si revizorii de ace, respectiv agentii stabiliti în PTE, care asista la intrarea/iesirea/trecerea trenului pot parasi locul, numai în cazul în care sunt chemati
la telefon pe circuitul IDM - cabine sau în cazul în care observa la tren o neregula ce pericliteaza siguranta circulatiei si care trebuie comunicata imediat catre IDM
si celorlalte posturi, în vederea opririi trenului.
[263332227600] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1350. Acarii si revizorii de ace, respectiv agentii stabiliti în PTE, care asista la intrarea/iesirea/trecerea trenului pot parasi locul, numai în cazul în care sunt chemati
la telefon pe circuitul IDM - cabine sau în cazul în care observa la tren o neregula ce pericliteaza siguranta circulatiei si care trebuie comunicata imediat catre IDM
si trebuie sa ia masuri în vederea opririi trenului.
[384534279621] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1351. Pentru întâmpinarea trenurilor la intrare/iesire/trecere în cazul în care postul de macazuri este deservit de mai multi acari la trecerea/iesirea trenurilor,
postarea acarilor la macazurile fixate în PTE se face imediat dupa punerea semnalului de iesire pe liber sau dupa raportarea executarii comenzii, daca statia nu
este înzestrata cu semnal de iesire.
[788891264690] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1352. Pentru întâmpinarea trenurilor la intrare/iesire/trecere la posturile de macazuri prevazute cu încuietori cu chei cu si fara bloc la intrarea trenului acarul sau
revizorul de ace se posteaza lânga cabina pentru a putea raspunde la eventualele chemari telefonice, înainte ca locomotiva trenului sa depaseasca semnalul de
intrare, iar la iesirea trenului dupa punerea semnalului de iesire pe liber sau dupa raportarea executarii comenzii de iesire, daca nu exista semnal de iesire.
[442765271451] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1353. In cazul în care la vagoanele din compunerea unui tren de calatori se constata ca în afara lampilor rosii folosite pentru semnalizarea "fine de tren", una sau
mai multe lampi rosii frontale sunt aprinse IDM ia masuri de oprire a trenului, iar în cazul în care acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre IDM din
statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire, în vederea semnalizarii corespunzatoare de catre agentul operatorului de transport feroviar, iar trenul
urmator se poate expedia numai dupa primirea reavizului de sosire.
[842436938373] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1354. În cazul în care la vagoanele din compunerea unui tren de calatori se constata ca în afara lampilor rosii folosite pentru semnalizarea "fine de tren", una sau
mai multe lampi rosii frontale sunt aprinse IDM ia masuri de oprire a trenului, iar în cazul în care acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre IDM din
statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire, în vederea semnalizarii corespunzatoare de catre un agent autorizat, iar trenul urmator se poate expedia
numai dupa primirea reavizului de sosire.
[485534228382] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1355. În cazul în care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet IDM lasa trenul sa circule pâna la prima statie, comunicând
neregula constatata catre IDM din aceasta statie.
[142438238290] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1356. In cazul in care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet IDM lasa trenul sa circule pâna la prima statie, comunicând
neregula constatata catre IDM din aceasta statie, mecanicul trenului si operatorul de circulatie.
[273642289201] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1357. Pe timp de zi, daca ultimul vagon din trenul de calatori sau mixt are prin constructie lampi finale fixe de culoare rosie, atunci se aplica numai discul de
culoare rosie cu margine alba si trenul se considera semnalizat corect.
[552332273111] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1358. Semnalizarea trenurilor de calatori formate din automotoare sau rame la care nu se poate utiliza discul „fine de tren”, de culoare rosie cu marginea alba, se
face prin doua lumini de culoare rosie, atât ziua cât si noaptea.
[742133265711] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1359. Cum va proceda IDM când, cu ocazia defilarii trenului constata ca semnalele de fine de tren lipsesc?
[342438450700] Raspunsuri:

110
A) Va aviza operatorul de circulatie si statia vecina care a expediat trenul, pentru oprirea circulatiei altor trenuri, pâna când se stabileste ca trenul în cauza este
complet;
B) Va aviza seful statiei si statia vecina care a expediat trenul, pentru a opri circulatia trenurilor de marfa, pâna când se stabileste ca trenul în cauza este complet;
C) Va aviza mecanicul trenului, seful de tren si statia vecina care a expediat trenul, pentru oprirea circulatiei altor trenuri, pâna când se stabileste ca trenul în cauza
este complet;

1360. Cum procedeaza IDM pe sectiile de circulatie cu BLA, la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete?
[465532230721] Raspunsuri:
A) IDM opreste trenul, iar în cazul în care acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre operatorul de circulatie, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire,
în vederea semnalizarii corespunzatoare;
B) IDM opreste trenul, comunica neregula catre IDM din statia urmatoare si mecanicul trenului, în vederea semnalizarii corespunzatoare de catre partida de tren,
iar trenul urmator se poate expedia numai cu permisiunea operatorului de circulatie;
C) IDM opreste trenul, iar în cazul în care acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre IDM din statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de
oprire, în vederea semnalizarii corespunzatoare, iar trenul urmator se poate expedia numai dupa primirea reavizului de sosire;

1361. IDM la plecarea sau trecerea prin punctele de sectionare a unui tren nesemnalizat corespunzator trebuie sa ia masuri de oprire a trenului.
[132536341670] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1362. Personalul stabilit în PTE sa supravegheze prin defilare circulatia trenurilor este obligat sa se convinga de existenta semnalelor de cap si de fine de tren.
[465435311622] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1363. În cazul în care la trecerea trenurilor fara oprire prin statii, mecanicul nu îsi semnaleaza prezenta la post prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena
locomotivei atât ziua cât si noaptea, precum si prin aprinderea luminii în cabina de conducere pe timp de noapte în dreptul biroului de miscare, IDM ia masuri de
oprire a trenului.
[642136887515] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1364. În cazul în care la trecerea trenurilor fara oprire prin statii, mecanicul nu îsi semnaleaza prezenta la post prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena
locomotivei atât ziua cât si noaptea, precum si prin aprinderea luminii în cabina de conducere pe timp de noapte în dreptul biroului de miscare, IDM avizeaza
operatorul de circulatie si seful statiei.
[242433373520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1365. IDM când cu ocazia defilarii trenului constata ca semnalele de fine de tren lipsesc va aviza operatorul de circulatie si statia vecina care a expediat trenul,
pentru oprirea circulatiei altor trenuri, pâna când se stabileste ca trenul în cauza este complet.
[432233366312] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1366. Pe sectiile de circulatie cu BLA, la trecerea unui tren cu semnale de fine de tren stinse sau incomplete IDM ia masuri de oprire a trenului, iar în cazul în care
acest lucru nu mai este posibil, comunica neregula catre IDM din statia urmatoare, pentru ca acesta sa ia masuri de oprire, în vederea semnalizarii
corespunzatoare, iar trenul urmator se poate expedia numai dupa primirea reavizului de sosire.
[768132333470] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1367. Existenta discului reflectorizant în cârligul de tractiune, fara însa a fi aplicata în cârlig si cupla de tractiune, nu constituie motiv de oprire a trenului.
[422866644310] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1368. Existenta discului reflectorizant în cârligul de tractiune, fara însa a fi aplicata în cârlig si cupla de tractiune, constituie motiv de oprire a trenului pentru a
stabili daca acesta este complet.
[822334334226] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1369. Daca la finele trenului lipseste discul reflectorizant, iar cupla nu este aplicata în cârligul de tractiune, trenul va fi oprit considerându-se ca nu este întreg.
[212134334131] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1370. IDM când, cu ocazia defilarii trenului constata ca semnalele de fine de tren lipsesc va aviza operatorul de circulatie si statia vecina care a expediat trenul,
pentru oprirea circulatiei altor trenuri, pâna când se stabileste ca trenul în cauza este complet.
[332236586170] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1371. Conditiile pentru circulatia în continuare a vehiculelor din compunerea trenului sunt comunicate în scris catre IDM din statia în care a fost oprit trenul, sau
prin instalatii TC de catre mecanicul trenului oprit în linie curenta catre IDM din statia cea mai apropiata cu care acesta poate lua legatura.
[283747415861] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1372. În cazul în care la vagoanele din compunerea unui tren de calatori se constata ca în afara lampilor rosii folosite pentru semnalizarea "fine de tren", una sau
mai multe lampi rosii frontale sunt aprinse acesta trebuie sa ia masuri de oprire a trenului.
[322851367892] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
111
1373. Cine supravegheaza prin defilare trenurile care circula prin statie?
[722336955862] Raspunsuri:
A) personalul reviziei de vagoane, conform atributiilor stabilite de seful statiei;
B) personalul administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare conform prevederilor din PTE;
C) picherul si revizorii de cale, cand acestia sunt în biroul de miscare;

1374. Cum procedeaza IDM în cazul în care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet?
[576131380113] Raspunsuri:
A) IDM lasa trenul sa circule pâna la prima statie, comunicând neregula constatata catre IDM din aceasta statie;
B) IDM lasa trenul sa circule pâna la prima statie, comunicând neregula constatata mecanicului si sefului de statie.
C) IDM opreste trenul pentru semnalizare, comunicând neregula constatata mecanicului trenului si operatorului de circulatie;

1375. În cazul în care automotorul sau rama circula remorcat, semnalizarea „fine de tren” se face prin doua lumini de culoare rosie, atât ziua cât si noaptea.
[552337716292] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1376. În cazul în care automotorul sau rama circula remorcat, semnalizarea "fine de tren" se face prin doua lumini de culoare albastra, atât ziua cât si noaptea.
[889236063201] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1377. Trenurile care circula prin statie si în linie curenta se supravegheaza prin defilare în statie, de catre personalul administratorului/gestionarului infrastructurii
feroviare conform prevederilor din PTE;
[652881382434] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1378. În cazul în care este avizat asupra pericolului si necesitatii opririi trenului IDM trebuie sa ia imediat masuri de oprire a trenului folosind toate mijloacele
(comunicarea catre mecanic prin radiotelefon, manipularea semnalelor pe oprire, transmiterea semnalelor de oprire cu instrumente portative sau cu alte mijloace.
[522531317354] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1379. Vagoanele aflate la încarcare-descarcare se asigura contra fugirii prin strângerea tuturor frânelor de mâna în buna stare de functionare si cu saboti de mâna
asezati la rotile osiilor extreme ale primului si ultimului vagon de pe linia respectiva.
[232534484360] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1380. Verificarea functionarii frânelor de mâna, folosite pentru asigurarea vagoanelor, trebuie sa fie facuta de catre agentul stabilit de conducatorul manevrei,
înainte de dezlegarea locomotivei, dupa manipularea dispozitivului de descarcare a aerului din instalatia de frâna automata a vagonului.
[778692434422] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1381. Numarul total de osii al unui tren de persoane în care s-au introdus vagoane de marfa, nu trebuie sa depaseasca pe cel admis pentru circulatia trenurilor de
calatori, iar tonajul trenului nu trebuie sa depaseasca tonajul prevazut în livretul de mers pentru trenul respectiv.
[332235486550] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1382. La vagoanele de marfa care se ataseaza la urma trenurilor de persoane, se admite ca acestea sa nu fie echipate cu semnal de alarma.
[566872434580] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1383. Automotoarele si remorcile de automotor se pot atasa la urma trenurilor de calatori sau de marfa fara a depasi numarul maxim de 8 osii.
[263844424591] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1384. Automotoarele si remorcile de automotor se pot atasa la urma trenurilor de calatori sau de marfa fara a depasi numarul maxim de 6 osii.
[667331414500] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1385. Sabotii de mâna se aseaza pe un singur fir al liniei, sub roata primelor osii ale vagoanelor care nu au frâna de mâna strânsa, în sensul tendintei de fugire a
acestora - câte un sabot la fiecare vagon - în ordine, începând cu primul vagon dinspre panta.
[112238465540] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1386. Când se face asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane?


[869701474505] Raspunsuri:
A) Înainte de dezlegarea locomotivei, astfel: când stationeaza pe linii cu declivitate pâna la 2 0/00 inclusiv, prin strângerea numarului de frâne de mâna
necesare mentinerii pe loc;
B) Înainte de dezlegarea locomotivei, astfel: când stationeaza pe linii cu declivitate pâna la 2, 5 0/00 inclusiv, prin strângerea numarului de frâne de mâna necesare
mentinerii pe loc;
C) Înainte de dezlegarea locomotivei, astfel: când stationeaza pe linii cu declivitate pâna la 2 0/00 inclusiv, prin strângerea numarului de frâne de mâna necesare
mentinerii pe loc si cu saboti de mâna asezati la rotile osiilor extreme ale ultimului vagon în capatul spre panta;

1387. De catre cine se verifica frânele de mâna necesare mentinerii trenului pe loc?
112
[632332483464] Raspunsuri:
A) Starea tehnica a frânelor de mâna se verifica de catre revizorii tehnici de vagoane în cadrul reviziei tehnice la compunere a trenului;
B) Starea tehnica a frânelor de mâna se verifica de catre agentii de tren cu atributii în manipularea acestora
C) Starea tehnica a frânelor de mâna se verifica de catre revizorii tehnici de vagoane sau alt agent autorizat în cadrul reviziei tehnice la compunere a trenului;

1388. Raspunderea pentru slabirea frânelor de mâna si/sau ridicarea sabotilor de mâna, înainte de începerea manevrei revine personalului care efectueaza
manevra.
[162231459510] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1389. Toate trenurile de marfa deservite de agenti la urma vor avea vagon de semnal cu ghereta de frâna corespunzatoare în care va lua loc agentul.
[566536849431] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1390. Se interzice asezarea sabotilor de mâna pe macazuri si între macazurile din aceeasi zona, pe inimi de încrucisare, joante izolante sau de racordare, treceri la
nivel, bascule pod si canale deschise.
[432237759451] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1391. Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane se face înainte de dezlegarea locomotivei, astfel: când stationeaza pe linii cu declivitate pâna la 2 0/00
inclusiv, prin strângerea numarului de frâne de mâna necesare mentinerii pe loc.
[522131463571] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1392. Asigurarea trenurilor si a grupurilor de vagoane se face înainte de dezlegarea locomotivei, astfel: când stationeaza pe linii cu declivitate pâna la 2, 50/00
inclusiv, prin strângerea numarului de frâne de mâna necesare mentinerii pe loc.
[112437459480] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1393. Se interzice asezarea sabotilor de mâna în cazurile în care ciuperca sinei este necuratata, prezinta bavuri sau praguri orizontale, care conduc la întepenirea
sabotului, precum si pe liniile din zonele cu eclise cornier.
[722431440532] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1394. Frâna de mâna se considera defecta atunci când nu realizeaza strângerea tuturor sabotilor pe toate rotile vehiculului feroviar sau boghiului, în functie de
tipul constructiv al timoneriei frânei vagonului.
[112434450650] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1395. La trenurile de calatori si la vagoanele de calatori din trenurile mixte, se verifica toate frânele de mâna; acestea trebuie sa fie în stare corespunzatoare de
functionare.
[352238672271] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1396. În toate cazurile de vânt puternic se iau masuri suplimentare de asigurare a vehiculelor feroviare, prevazute în PTE.
[222844450180] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1397. La manevra vagoanelor, scoaterea sabotilor de mâna se face numai dupa legarea locomotivei, iar frânele de mâna se slabesc înainte de punerea convoiului
de manevra în miscare.
[832137140100] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1398. La ridicarea sabotilor de mâna de pe rastel, agentul postului respectiv noteaza pe suport numarul liniei la care urmeaza sa fie folosit fiecare sabot.
[576872551862] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1399. În caz de fugire a vehiculelor feroviare, întregul personal feroviar este obligat sa întrebuinteze toate mijloacele pentru oprirea acestora.
[768533541601] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1400. Strângerea si slabirea frânelor de mâna necesare mentinerii trenului pe loc se verifica de catre agentii de tren cu atributii în manipularea acestora.
[889705511637] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1401. Strângerea si slabirea frânelor de mâna necesare mentinerii trenului pe loc se verifica de catre revizorii tehnici de vagoane în cadrul reviziei tehnice.
[485232511603] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1402. Ce sunt UAM?


[677883588512] Raspunsuri:
A) Utilaje automotoare pentru mecanizare;
B) Utilajele automotoare;
113
C) Utilajele auto mecanice;

1403. De catre cine se da aprobarea de punerea în circulatie a unui UAM?


[712135553530] Raspunsuri:
A) De catre Divizia Trafic pe raza caruia circula UAM;
B) De catre sectia de care apartine UAM;
C) De catre regulatorul de circulatie pe raza caruia circula UAM;

1404. De catre cine se da aprobarea de punerea în circulatie a unui UAM când circula pe doua sau mai multe regulatoare de circulatie?
[667686068443] Raspunsuri:
A) Regionala CF pe raza caruia circula UAM;
B) Divizia Trafic pe raza caruia circula UAM;
C) Divizia de Linii pe raza caruia circula UAM;

1405. În toate cazurile în care mijlocul de interventie si/sau UAM se îndruma spre urma trenului, pozitia kilometrica pâna la care acestea circula cu cel mult 20
km/h, se calculeaza si se înscrie în ordinul de circulatie înmânat mecanicului, tinându-se cont de lungimea trenului pentru care se solicita mijloc de interventie.
[263133553450] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1406. În toate cazurile în care mijlocul de interventie si/sau UAM se îndruma spre urma trenului, pozitia kilometrica pâna la care acestea circula cu cel mult 20
km/h, se calculeaza si se înscrie în ordinul de circulatie înmânat mecanicului, tinându-se cont numai de lungimea locomotivei trenului.
[384235523361] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1407. Mijlocul de interventie si/sau UAM poate depasi discurile rosii din linie curenta, care acopera portiunea de întrerupere a caii, numai dupa oprirea în fata
acestora si numai însotite de catre agentii stabiliti de conducatorul lucrarilor.
[576875513290] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1408. Circulatia mijloacelor de interventie si/sau UAM pe o linie curenta închisa, precum si retragerea lor din linie curenta la una din statiile care delimiteaza linia
curenta închisa se face în conditiile stabilite în ordinul de circulatie înmânat mecanicului.
[612238079211] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1409. Conducatorul lucrarii înscrie în RRLISC retragerea ultimului mijloc de interventie, eliberarea liniei curente, terminarea lucrarilor, asigurarea gabaritului de
libera trecere, precum si eventuale conditii de circulatie, iar IDM dispozitor comunica operatorului de circulatie eliberarea liniei curente si eventualele conditii
înscrise în RRLISC.
[182738564130] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1410. Conducatorul lucrarii înscrie în RRLISC retragerea ultimului mijloc de interventie, eliberarea liniei curente, terminarea lucrarilor, asigurarea gabaritului de
libera trecere, iar IDM dispozitor comunica verbal operatorului de circulatie eventualele conditii înscrise în RRLISC.
[374538754862] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1411. În cazul în care la locul producerii evenimentului sau accidentului feroviar, respectiv la portiunea de întrerupere a liniei curente se înfiinteaza un post de
miscare, circulatia mijloacelor de interventie se face în baza întelegerii telefonice - cale libera - între IDM din statia vecina expeditoare si IDM de la postul de
miscare înfiintat.
[566331544790] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1412. Utilajele multifunctionale pentru întretinerea si repararea caii si a liniei de contact, care se pot deplasa atât pe calea rutiera cât si pe calea ferata, sunt
îndrumate pentru executarea unor lucrari, numai pe linii închise, având acces pe acestea, de regula, prin zona trecerilor la nivel.
[852801534640] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1413. Circulatia vehiculelor cu motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, în toate cazurile, se face pe baza de cale libera iar oprirea lor este obligatorie în
fiecare statie.
[172233584590] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1414. Circulatia vehiculelor cu motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, în toate cazurile, se face pe baza de cale libera sau cu incuvintarea IDM dispozitor
oprirea lor în fiecare statie nefiind obligatorie.
[576531588500] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1415. Pe distantele de circulatie pe care circula trenuri cu viteze mai mari de 100 km/h, circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele se
face numai pe baza de cale libera.
[752331571431] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

114
1416. UAM care se pun în circulatie în cazuri de accidente sau evenimente feroviare, închideri accidentale de circulatie provocate de calamitati, ruperi de sine,
pentru restabilirea circulatiei sau remedieri de deranjamente la instalatii fixe de tractiune electrica, circula peste orice rang; în celelalte cazuri, UAM vor circula în
rangul VII.
[352657767452] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1417. UAM care se pun în circulatie în cazuri de accidente sau evenimente feroviare, închideri accidentale de circulatie provocate de calamitati, ruperi de sine,
pentru restabilirea circulatiei sau remedieri de deranjamente la instalatii fixe de tractiune electrica, circula în rangul I; în celelalte cazuri, UAM vor circula în rangul
V.
[475761535362] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1418. Utilajele automotoare pentru mecanizare - UAM - sunt vehicule feroviare de constructie speciala care servesc pentru transportul de muncitori, materiale,
utilaje si scule la locul de a executare al lucrarilor, deplasari urgente în cazuri de forta majora, remorcarea altor vehicule feroviare precum si pentru controlul starii
liniei si instalatiilor feroviare.
[342431545371] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1419. Utilajele automotoare pentru mecanizare - UAM - sunt vehicule feroviare de constructie speciala care servesc pentru transportul de muncitori, materiale,
utilaje si scule la locul de a executare al lucrarilor la linii poduri si tuneluri, deplasari urgente în cazuri de forta majora.
[475534515380] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1420. Aprobarea pentru punerea în circulatie se da de catre regulatorul de circulatie pe raza caruia circula UAM.
[242234526211] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1421. Aprobarea pentru punerea în circulatie se da de catre sectia de care apartine pe raza caruia circula UAM.
[364336778222] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1422. În cazul în care UAM circula pe doua sau mai multe regulatoare de circulatie de pe aceeasi regionala de cale ferata, aprobarea o da Divizia Trafic pe raza
caruia circula UAM.
[652137071132] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1423. Expedierea mijloacelor de interventie si/sau UAM se face numai dupa primirea avizului scris sau telefonogramei transmise de catre conducatorul lucrarilor,
prin care se comunica statiei care a cerut închiderea liniei, ca portiunea în cauza a fost semnalizata.
[632334571150] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1424. La UAM se poate atasa numai un singur vagon de marfa, pe doua osii, care trebuie sa aiba frâna de mâna în buna stare de functionare.
[752436156170] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1425. La UAM se pot atasa doua vagoane de marfa, pe doua osii, care trebuie sa aiba frâna de mâna în buna stare de functionare
[622137061835] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1426. În cazuri exceptionale se poate atasa un singur UAM cu sau fara vagon, la urma trenurilor care circula în rangul VII.
[222435556800] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1427. În cazuri exceptionale se poate atasa un singur UAM fara vagon, la urma trenurilor care circula în rangul III.
[283642556810] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1428. Îndrumarea în linie curenta a masinilor grele de cale, în vederea efectuarii lucrarilor, se face cu închiderea liniei curente.
[475333557743] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1429. Îndrumarea în linie curenta a masinilor grele de cale, în vederea efectuarii lucrarilor pe linie curenta închisa, se face în baza indicatiei semnalului de iesire.
[722232527780] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1430. Pot circula fara încuviintarea IDM dispozitor, carucioarele de masurat calea, numai atunci când sunt conduse sau însotite de catre seful de district sau seful
sectiei de întretinere a caii, pe raza lor de activitate.
[465235537662] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1431. Pe sectii de circulatie înzestrate cu BLA în cazul în care mijlocul de interventie sau UAM se expediaza spre urma trenului ramas în linie curenta în ordinul de
circulatie se mentioneaza: Circulati pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza stabilita, cu respectarea restrictiilor de viteza, pâna la primul semnal luminos
care ordona oprirea, de unde veti circula cu viteza maxima de 20 km/h pâna la km........ locul unde trebuie sa acorde ajutorul.
115
[232234568661] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1432. Circulatia vehiculelor fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele vagoneti, carucioare de masurat calea când nu sunt conduse sau nu sunt însotite
de catre seful de district sau seful sectiei, monoraiurile sau rolele încarcate cu sine se face cu încuviintare scrisa data conducatorului vehiculului.
[622532557625] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1433. Pe perioada în care linia curenta este închisa datorita întreruperii acesteia pe o portiune, se admite circulatia mijloacelor de interventie si a UAM de o parte
si de alta a portiunii de întrerupere.
[687787062632] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1434. Pe perioada în care linia curenta este ocupata si închisa datorita întreruperii acesteia pe o portiune, se admite circulatia mijloacelor de interventie si a UAM
de o parte si de alta a portiunii de întrerupere.
[283235557590] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1435. Îndrumarea UAM pe linie curenta închisa se face la cererea personalului de întretinere a liniilor sau, dupa caz, a celui de întretinerea instalatiilor.
[212642537400] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1436. Iesirea în linie curenta închisa a mijloacelor de interventie si UAM se face ca trenuri de serviciu în baza conditiilor stabilite în ordinul de circulatie.
[879232538427] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1437. Iesirea în linie curenta închisa a mijloacelor de interventie si UAM se face ca trenuri de serviciu în baza livretelor de mers.
[542674562132] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1438. Datele privind circulatia mijloacelor de interventie si/sau UAM pe o linie curenta închisa, se evidentiaza de catre IDM în registrul unificat de cai libere
comenzi si miscare si se transmit catre IDM din statia vecina si operatorului de circulatie.
[778693558704] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1439. Datele privind circulatia mijloacelor de interventie si/sau UAM pe o linie curenta închisa, se evidentiaza de catre IDM în RRLISC si se transmit doar catre IDM
din statia vecina.
[812705538722] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1440. Automotoarele de serviciu si UAM circula ca trenuri de serviciu în rang VII si nu vor provoca sub nici un motiv întârzierea trenurilor prevazute în graficul de
circulatie.
[312233528781] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1441. Automotoarele de serviciu si UAM circula ca trenuri de serviciu în rang VI si nu vor provoca sub nici un motiv întârzierea trenurilor prevazute în graficul de
circulatie.
[152137538670] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1442. Circulatia masinilor grele de cale - pentru burat, ciuruit, profilat, compactat, ripat si alte asemenea - între doua statii, se face dupa regulile stabilite pentru
circulatia trenurilor.
[552434528583] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1443. În ordinul de circulatie înmânat mijlocului de interventie sau UAM pe sectii de circulatie neînzestrate cu BLA, atât ziua cât si noaptea se mentioneaza:
circulati cu viteza maxima de 40 km/h cu respectarea restrictiilor de viteza, pâna la km........ (distanta de cel putin 1 km de locul unde se gaseste trenul oprit) si cu
viteza maxima de 20 km/h de la km...... pâna la km..... " - locul unde trebuie sa acorde ajutorul.
[788333575682] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1444. La UAM se poate atasa numai un singur vagon de marfa, pe doua osii, care trebuie sa aiba frâna de mâna în buna stare de functionare.
[162133569540] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1445. La UAM se pot atasa doua vagoane de marfa, pe patru osii, care trebuie sa aiba frâna de mâna în buna stare de functionare.
[182531539450] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1446. Linia curenta se considera libera în cazul vehiculelor cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele, care circula pe baza de cale libera numai dupa
sosirea vehiculului în statie sau la un post de miscare în linie curenta, dupa transmiterea reavizului de sosire sau dupa caz a avizului de trecere de catre IDM.
[852231540325] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
116
1447. Utilajele automotoare pentru mecanizare se folosesc în urmatoarele situatii: accidente feroviare, calamitati sau accidente de munca colective; pentru
restabilirea liniilor, podurilor, instalatiilor SCB, TTR si IFTE, în cazuri de deranjamente.
[566234530343] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1448. Mersul UAM se întocmeste de operatorii de la regulatorul de circulatie, pe sectie proprie.


[152531520380] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1449. Mersul UAM se întocmeste de catre Seful sectiei L de care apartine.


[622435530291] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1450. UAM poate fi îndrumat sa circule si pe linie închisa, ocupata sau întrerupta, pâna la discul rosu, cu respectarea prevederilor privind circulatia trenurilor si
manevrarea vehiculelor feroviare.
[152334510200] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1451. Starea fizica a personalului de conducere si însotire a UAM va fi verificata înainte de plecare de catre impiegatul de miscare de serviciu din statia de
îndrumare si se va mentiona în foaia de parcurs.
[722894621240] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1452. Starea fizica a personalului de conducere si însotire a UAM va fi verificata înainte de plecare de catre seful de statie din statia de îndrumare si se va
mentiona în foaia de parcurs.
[252743672251] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1453. Ce se mentioneaza în ordinul de circulatie pe sectii de circulatie înzestrate cu BLA în cazul în care mijlocul de interventie sau UAM se expediaza spre urma
trenului ramas în linie curenta?
[122334681260] Raspunsuri:
A) Circulati pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza stabilita, cu respectarea restrictiilor de viteza, pâna la primul semnal luminos care ordona oprirea,
de unde veti circula cu viteza maxima de 20 km/h pâna la km........ locul unde trebuie sa acorde ajutorul.
B) Circulati pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza redusa, cu respectarea limitarilor de viteza, pâna la primul semnal luminos care ordona oprirea, de
unde veti circula cu viteza maxima de 20 km/h pâna la km........ locul unde trebuie sa acorde ajutorul.
C) Circulati pe baza semnalelor de trecere ale BLA cu viteza maxima de 40 km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, pâna la primul semnal luminos care ordona
oprirea, de unde veti circula cu viteza maxima de 20 km/h pâna la km....... locul unde trebuie sa acorde ajutorul.

1454. Ce se mentioneaza în ordinul de circulatie pe sectii de circulatie înzestrate cu BLA în cazul în care mijlocul de interventie sau UAM se expediaza spre capul
trenului ramas în linie curenta?
[242536751100] Raspunsuri:
A) Circulati cu viteza maxima de 20 km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu exceptia
celor care fac functia de semnal de avarie, pâna la km.... " - locul unde trebuie sa se acorde ajutorul;
B) Circulati cu viteza maxima de 20 km/h, cu respectarea limitarilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu exceptia celor
care fac functia de semnal de avarie, pâna la km.... " - locul unde trebuie sa se acorde ajutorul;
C) Circulati cu viteza maxima de 30 km/h, cu respectarea restrictiilor de viteza, fara a lua în considerare semnalele luminoase de trecere ale BLA, cu exceptia celor
care fac functia de semnal de avarie, pâna la km.... "apoi circulati cu viteza maxima de 20 km/h pâna la km.... " - locul unde trebuie sa se acorde ajutorul;

1455. În incinta statiei, punerea pe linie si circulatia vehiculelor cu si fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele se face numai:
[788432668891] Raspunsuri:
A) Cu incuvintarea IDM dispozitor, data verbal conducatorului vehiculului.
B) Cu incuvintarea IDM dispozitor, data în scris conducatorului vehiculului.
C) Cu incuvintarea IDM expeditor, data verbal conducatorului vehiculului.

1456. Ce se mentioneaza în ordinul de circulatie înmânat mijlocului de interventie sau UAM pe sectii de circulatie neînzestrate cu BLA, atât ziua cât si noaptea?
[384757852810] Raspunsuri:
A) Circulati cu viteza maxima de 40 km/h cu respectarea limitarilor de viteza, pâna la km........ (distanta de cel putin 1 km de locul unde se gaseste trenul oprit) si
cu viteza maxima de 15 km/h de la km...... pâna la km..... " - locul unde trebuie sa acorde ajutorul;
B) Circulati cu viteza maxima de 30 km/h cu respectarea restrictiilor de viteza, pâna la km........ (distanta de cel putin 1 km de locul unde se gaseste trenul oprit) si
cu viteza maxima de 15 km/h de la km...... pâna la km..... " - locul unde trebuie sa acorde ajutorul;
C) Circulati cu viteza maxima de 40 km/h cu respectarea restrictiilor de viteza, pâna la km........ (distanta de cel putin 1 km de locul unde se gaseste trenul oprit)
si cu viteza maxima de 20 km/h de la km...... pâna la km..... " - locul unde trebuie sa acorde ajutorul;

1457. Câte vagoane se pot atasa la UAM?


[532676022842] Raspunsuri:
A) Se poate atasa numai un singur vagon de marfa, pe doua osii, care trebuie sa aiba frâna de mâna în buna stare de functionare;
B) Se pot atasa doua vagoane de marfa, pe doua osii, care trebuie sa aiba frâna de mâna în buna stare de functionare;
C) Se poate atasa numai un vagon de marfa, pe patru osii, care trebuie sa aiba frâna de mâna în buna stare de functionare;

1458. La ce posturi se da simultan comanda de intrare a unui tren?


[485237933893] Raspunsuri:

117
A) Care deservesc macazurile de pe parcursul de primire, macazurile de pe parcursul de intrare, macazurile de acoperire a parcursului de primire a trenului,
precum si din continuarea acestui parcurs, barierele situate pe parcursul de primire a trenului;
B) Care deservesc macazurile de pe parcursul de primire; macazurile din continuarea parcursului de expediere a trenului, macazurile de acoperire a parcursului de
primire a trenului, precum si din continuarea acestui parcurs, barierele situate pe parcursul de primire a trenului;
C) Care deservesc macazurile de pe parcursul de primire; macazurile din continuarea parcursului de primire a trenului, macazurile de acoperire a parcursului de
primire a trenului, precum si din continuarea acestui parcurs, barierele situate pe parcursul de primire a trenului;

1459. De catre cine se verifica stare fizica a personalului de conducere si însotire a UAM?
[889535623746] Raspunsuri:
A) De catre IDM de serviciu din statia de îndrumare si se va mentiona în carnetul de bord al utilajului;
B) De catre IDM de serviciu din statia de îndrumare si se va mentiona în foaia de parcurs;
C) De catre seful de district L din statia de îndrumare si se va mentiona în foaia de parcurs;

1460. Când se pune semnalul de intrare pe oprire dupa fiecare tren, în statiile în care acesta este manipulat de IDM?
[273335613690] Raspunsuri:
A) Imediat dupa expedierea trenului, pentru trenurile care au o stationare mai mica de 3 minute sau imediat dupa trecerea fara oprire a trenului, respectiv
dupa oprirea în statie pentru celelalte trenuri;
B) Înainte de expedierea trenului, pentru trenurile care au o stationare mai mica de 3 minute sau imediat dupa trecerea fara oprire a trenului, respectiv dupa
oprirea în statie pentru celelalte trenuri;
C) Imediat dupa intrarea trenului, pentru trenurile care au o stationare mai mica de 3 minute sau imediat dupa trecerea fara oprire a trenului, respectiv dupa
oprirea în statie pentru celelalte trenuri;

1461. Când se pune semnalul de intrare pe oprire dupa fiecare tren de catre acar sau revizorul de ace?
[566135687593] Raspunsuri:
A) Dupa trecerea primului vehicul din tren pe la postul de primire a trenului;
B) Dupa trecerea ultimului vehicul din tren pe la postul de intrare a trenului;
C) Dupa trecerea primului vehicul din tren pe la postul de intrare a trenului;

1462. Când nu este obligatorie manipularea macazurilor în pozitie spre o linie libera?
[152433684550] Raspunsuri:
A) În cazul în care timpul de oprire a trenului este mai mic decât timpul necesar aducerii cheilor încuietorilor de macaz pentru manipularea lor pe o linie libera;
B) În cazul în care timpul de oprire a trenului este mai mare decât timpul necesar aducerii cheilor încuietorilor de macaz pentru manipularea lor pe o linie libera;
C) În cazul în care timpul de oprire a trenului este mai mic decât timpul necesar descuierii încuietorilor de macaz pentru manipularea lor pe o linie libera;

1463. Unde se pastreaza cheile de la încuietorile macazurilor în timpul pauzelor de circulatie în statiile cu macazuri prevazute cu încuietori cu chei fara bloc,
deservite de acar sau de revizor de ace cu sediul la biroul de miscare?
[283535654560] Raspunsuri:
A) La biroul de miscare, cu macazurile neîncuiate în pozitie normala sau pe linie libera.
B) În încuietori, cu macazurile neîncuiate în pozitie normala sau pe linie libera.
C) Pe tabloul de chei de la biroul de miscare, cu macazurile încuiate în pozitie normala.

1464. Cum se face primirea comenzilor la posturile de macazuri deservite de revizori de ace sau de acari?
[576872644483] Raspunsuri:
A) Comanda se primeste prin telefon de catre revizorul de ace la cabina postului de macazuri, iar acarii primesc în scris comanda de la revizorul de ace;
B) Comanda se primeste în scris de catre revizorul de ace la cabina postului de macazuri, iar acarii primesc verbal comanda de la IDM dispozitor;
C) Comanda se primeste prin telefon de catre revizorul de ace la cabina postului de macazuri, iar acarii primesc verbal comanda de la revizorul de ace;

1465. Cum se procedeaza în statiile în care este inerzisa primirea simultana a trenurilor, iar de statie se apropie simultan doua trenuri din care cel putin unul are
prevazuta oprire?
[342856856380] Raspunsuri:
A) Se primeste mai întâi trenul pentru care conditiile de oprire sau demarare de la semnalul de intrare sunt favorabile.
B) Se primeste mai întâi trenul pentru care operatorul de circulatie a dat dispozitie scrisa ca are prioritate.
C) Se primeste mai întâi trenul pentru care conditiile de oprire sau demarare de la semnalul de intrare sunt mai putin favorabile.

1466. Cum procedeaza IDM în cazul în care dispune depasirea semnalului de iesire pâna la marca de siguranta respectiv tragerea trenului si stationarea trenului
peste marca de siguranta de la iesire?
[732333646300] Raspunsuri:
A) Acesta da dispozitie verbala în acest sens posturilor de macazuri interesate în care se precizeaza ora pâna la care se poate depasi semnalul de iesire pâna la
marca de siguranta, respectiv ora pâna la care se poate ocupa marca de siguranta de la iesire;
B) Acesta da dispozitie verbala în acest sens posturilor de macazuri si de bariera si aviza mecanicul, prin ordin de circulatie în care se precizeaza ora pâna la care se
poate depasi semnalul de iesire pâna la marca de siguranta, respectiv ora pâna la care se poate ocupa marca de siguranta de la iesire;
C) Acesta da dispozitie scrisa în acest sens posturilor de macazuri interesate si mecanicului, prin ordin de circulatie în care se precizeaza ora pâna la care se
poate depasi semnalul de iesire pâna la marca de siguranta, respectiv ora pâna la care se poate ocupa marca de siguranta de la iesire.

1467. Cum procedeaza IDM în cazul în care dispune stationarea partii din urma a trenului peste marca de siguranta?
[162132617310] Raspunsuri:
A) Acesta da dispozitie verbala postului de macazuri de la urma trenului mentionând ora pâna la care marca de siguranta ramâne ocupata.
B) Acesta da dispozitie scrisa posturilor de macazuri interesate mentionând ora pâna la care marca de siguranta ramâne ocupata.
C) Acesta da dispozitie verbala postului de macazuri de la urma trenului ca marca de siguranta ramâne ocupata.

1468. Cine dispune asupra trenului oprit în linie curenta, atunci când este deservit de sef de tren?
[352753689220] Raspunsuri:
A) Dispune IDM;
118
B) Dispune mecanicul trenului;
C) Dispune seful de tren;

1469. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
atunci când:
[752238274235] Raspunsuri:
A) La schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie exista restrictii de viteza;
B) La schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie se efectueaza lucrari;
C) La schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie nu exista restrictii de viteza;

1470. Ce se evidentiaza în "Foaia de parcurs a locomotivei"?


[552333663233] Raspunsuri:
A) Se tine evidenta activitatii personalului de locomotiva, în perioada cât acesta efectueaza serviciu în remorcarea trenurilor de calatori si/sau la manevra;
B) Se tine evidenta activitatii personalului de locomotiva, în perioada cât acesta efectueaza serviciu în remorcarea trenurilor si/sau la manevra;
C) Se tine evidenta activitatii personalului de locomotiva, în perioada cât acesta efectueaza serviciu în remorcarea trenurilor de marfa si/sau la manevra;

1471. De catre cine se fac manipularea, revizuirea, încuierea sau blocarea macazurilor din statie în vederea pregatirii parcursului pentru
primirea/expedierea/trecerea trenului?
[532438073260] Raspunsuri:
A) Acari sau revizori de ace, din ordinul IDM dat personal, telefonic sau prin revizorul de ace în statiile cu macazuri prevazute cu încuietori cu chei fara bloc;
B) Numai revizorul de ace, din ordinul IDM dat personal, telefonic în statiile cu macazuri prevazute cu încuietori cu chei fara bloc;
C) Numai acarul, din ordinul IDM dat personal, telefonic sau prin alti agenti în statiile cu macazuri prevazute cu încuietori cu chei fara bloc;

1472. În cazul în care IDM dispune stationarea partii din urma a trenului peste marca de siguranta acesta da dispozitie scrisa posturilor de macazuri interesate
mentionând ora pâna la care marca de siguranta ramâne ocupata.
[132736660240] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1473. În timpul pauzelor de circulatie în statiile cu macazuri prevazute cu încuietori cu chei cu bloc si fara bloc, cu revizori de ace care au sediul la posturile de
macazuri macazurile se manipuleaza în pozitie normala sau pe linie libera, iar cheile se pastreaza în încuietori cu macazurile neîncuiate.
[252138841240] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1474. În timpul pauzelor de circulatie în statiile cu macazuri prevazute cu încuietori cu chei cu bloc si fara bloc, cu revizori de ace care au sediul la posturile de
macazuri macazurile se manipuleaza în pozitie normala sau pe linie libera, iar cheile se pastreaza în tabloul de chei de la biroul de miscare, cu macazurile încuiate.
[652435731152] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1475. Semnalul de intrare se pune pe oprire dupa fiecare tren automat în statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, dupa depasirea joantei izolante de catre prima
osie a trenului.
[522136142110] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1476. Ordinul verbal pentru retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare-iesire al acestor trenuri, în statiile în care nu
sunt permise primiri si expedieri simultane de trenuri trebuie dat din timp, astfel ca dupa gararea sau iesirea unuia din trenuri, sa ramâna de executat cât mai
putine operatii pentru primirea sau expedierea trenului urmator.
[822433733841] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1477. Programul de circulatie reprezinta adaptarea/modificarea operativa periodica a planului de mers în functie de starea infrastructurii feroviare si de solicitarile
operatorilor de transport feroviar.
[142535784890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1478. La posturile cu macazuri centralizate electromecanic sau înzestrate cu încuietori cu chei cu bloc, executarea comenzilor se face potrivit reglementarilor din
instructiunile de manipulare a instalatiei iar efectuarea comenzii în bloc tine loc si de raportare a executarii comenzii.
[432336078781] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1479. La posturile cu macazuri centralizate electromecanic sau înzestrate cu încuietori cu chei cu bloc, executarea comenzilor se face potrivit prevederilor din
fisele PTE iar efectuarea comenzii tine loc si de raportare a executarii.
[677132715463] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1480. În statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, în cazul nefunctionarii instalatiei, precum si în cazul circulatiei trenurilor pe linie falsa se procedeaza conform
instructiunilor de manipulare a instalatiei si a prevederilor din PTE.
[442231778170] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1481. În statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, în cazul nefunctionarii instalatiei, precum si în cazul circulatiei trenurilor pe linie falsa se procedeaza conform
reglementarilor din fisele PTE.
[312752787182] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
119
1482. Liniile de garare ale trenurilor se stabilesc de seful statiei înainte de punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor si se trec în tabloul de sosire, plecare
si garare a trenurilor.
[542671755194] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1483. În cazul trenului suplimentar de calatori, care circula dupa mersul întocmit la punerea acestuia în circulatie, numarul liniei de garare se stabileste de catre
operatorul de circulatie împreuna cu IDM din fiecare statie cu oprire.
[412232769161] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1484. În cazul trenului suplimentar de calatori, care circula dupa mersul întocmit la punerea acestuia în circulatie, numarul liniei de garare se stabileste numai de
catre operatorul de circulatie.
[687882756722] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1485. În cazul în care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost avizat despre existenta restrictiei de viteza, trenul va intra în statie cu
semnalul de chemare, daca exista sau cu ordin de circulatie înmânat mecanicului dupa oprirea trenului la semnalul de intrare.
[283338846711] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1486. În cazul în care IDM dispune fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii, acesta întocmeste plan de manevra pe care îl aduce la
cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie scrisa si mecanicului prin ordin de circulatie.
[576878147690] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1487. În cazul în care IDM dispune fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii, acesta întocmeste plan de manevra scris pe care îl aduce
verbal la partidei de tren si mecanicului prin ordin de circulatie.
[869336437634] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1488. În cazul atasarii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, daca locomotiva ramâne dincolo de marca de siguranta, IDM aduce la cunostinta
mecanicului prin ordin de circulatie, ora pâna la care locomotiva stationeaza dincolo de marca de siguranta.
[677438227622] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1489. În cazul atasarii unei grupe de vagoane sau a unei locomotive la tren, daca locomotiva ramâne dincolo de marca de siguranta, IDM aduce la cunostinta
mecanicului prin ordin de circulatie, intervalul de timp pâna la care locomotiva stationeaza dincolo de marca de siguranta.
[263745717691] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1490. Dupa plecarea sau trecerea unui tren, IDM transmite avizul de plecare statiei vecine si/sau postului de miscare din linie curenta, în sensul de mers, cu
formula trenul - numarul -..... iesit/trecut ora...... observatii....
[452536081462] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1491. Reavizul de sosire a locomotivei împingatoare, care se înapoiaza din linie curenta în statia de expediere, se transmite de catre IDM din statia de expediere,
cu formula: "Locomotiva împingatoare de la trenul - numarul -............. s-a înapoiat, ora........ Semnatura........... "..
[576678158471] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1492. Înainte de trecerea de la un sistem de circulatie la altul, IDM sunt obligati sa verifice daca linia curenta între cele doua statii vecine este libera, precizând
fiecare în scris, prin schimb de telefonograme efectuat pe circuitul operatorului de circulatie si în prezenta acestuia, ultimul tren circulat între cele doua statii, pe
fiecare fir de circulatie când este cazul.
[622882738491] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1493. Daca trenul pentru care s-a obtinut cale libera, din anumite motive nu poate fi expediat, IDM din statia expeditoare anuleaza calea libera cu formula nr. 4
Din........ numarul.......... ora.. trenul numarul........ retinut în statia... calea libera numarul...... se anuleaza.
[212337829490] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1494. Daca trenul pentru care s-a obtinut cale libera, din anumite motive nu poate fi expediat, IDM din statia expeditoare anuleaza calea libera cu formula nr. 5
Din........ numarul.......... ora.. trenul numarul........ retinut în statia... din cauza.......
[442133749302] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1495. Daca trenul pentru care s-a acordat cale libera nu mai poate fi primit, IDM din statia primitoare transmite statiei expeditoare telefonograma cu formula nr. 5,
"Din........ numarul......... ora..... retineti trenul numarul...... în statia......... din cauza..... ".
[212132781320] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

120
1496. Pe sectiile de circulatie înzestrate cu BLA, în cazul efectuarii manevrei cu depasirea limitei incintei statiei, se transmite mai întâi formula nr. 6 statiei spre
care urmeaza sa se faca depasirea limitei incintei statiei iar dupa retragerea si oprirea manevrei în incinta statiei, se va transmite formula nr. 7.
[869533710253] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1497. În cazul în care IDM din statia vecina trebuie înstiintat asupra unor conditii speciale de primire a trenului, precum si în cazul în care mecanicul trebuie sa fie
înstiintat asupra unor conditii speciale de circulatie, în cererea si acordarea caii libere se mentioneaza si aceste conditii.
[452868184271] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1498. IDM înregistreaza dispozitiile primite de la operatorul de circulatie în registrul de dispozitii de circulatie aflat la biroul/postul de miscare precum si
comunicarile facute prin telefonograma catre operatorul de circulatie.
[742691877190] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1499. Dispozitiile date de operatorul de circulatie statiilor, se primesc si se înregistreaza de IDM dispozitor iar în statiile cu mai multi IDM, dispozitiile operatorului
de circulatie se înregistreaza de IDM stabilit prin PTE, care le va prezenta IDM dispozitor, pentru luare la cunostinta sub semnatura.
[452663865111] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1500. Dispozitiile date de operatorul de circulatie statiilor, se primesc si se înregistreaza de IDM dispozitor iar în statiile cu mai multi IDM, dispozitiile operatorului
de circulatie se înregistreaza de oricare din IDM, care le va prezenta IDM dispozitor, pentru luare la cunostinta sub semnatura.
[252745852220] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1501. IDM avizeaza operatorul de circulatie prin înscriere în registrul de dispozitii de circulatie cu numar si ora asupra disfunctionalitatilor sistemului informatic
IRIS si ale statiei de lucru IRIS mentionând si avizarea personalului care întretine sistemul informatic.
[552233842152] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1502. Primirea trenurilor în statie se face pe linie libera, iar în cazuri exceptionale când nu sunt linii libere, primirea trenurilor se poate face si pe linii ocupate în
conditiile stabilite în reglementarile specifice în vigoare.
[312136052890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1503. Primirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa în statiile de pe linii simple, când parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor
parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie.
[442331822821] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1504. Primirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa în statiile de pe linii simple, când parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor
parcursuri sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie si unul din trenuri are oprire în statie.
[142333812800] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1505. Expedierea unui tren din statie simultan cu primirea altui tren în acelasi sens de mers se interzice în statiile de pe liniile simple, daca parcursul de expediere
a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum si de continuarea acestui parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot face aceasta
functie.
[542678288872] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1506. Expedierea unui tren din statie simultan cu primirea altui tren în acelasi sens de mers se interzice în statiile situate pe sectii cu profil nefavorabil, stabilite de
gestionarul infrastructurii feroviare publice care nu au linii de scapare corespunzatoare.
[283534814680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1507. Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în acelasi sens, în statiile de pe liniile simple, când parcursul de expediere a trenului nu este separat de
continuarea parcursului de primire, prin linii de evitare sau alte linii care pot face aceasta functie, este admisa numai daca macazurile aparatelor de cale care intra
în parcursurile de primire si de expediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic.
[687881889643] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1508. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
în cazul locomotivei nelegata la tren si frâna, care împinge trenul pâna la un punct din linie curenta cu înapoiere în statia de unde a fost atasata.
[879602882512] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1509. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la iesirea convoiului de manevra sau numai a locomotivei care manevreaza dincolo de limita incintei statiei.
[788431871680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

121
1510. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la depasirea semnalelor luminoase care ordona oprirea, care dau indicatii dubioase sau sunt stinse, respectiv la depasirea semafoarelor mecanice care ordona
oprirea, sunt defecte sau nu se pot manipula, în cazurile prevazute de Regulamentul de semnalizare CFR.
[652882870532] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1511. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la stationarea cu vehiculul din capul trenului sau cu cel de la urma trenului peste marcile de siguranta.
[465864878691] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1512. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la expedierea unui tren, în cazul în care agentul unui post de bariera sau post de macazuri din linie curenta sau al unei statii cu serviciul întrerupt temporar nu se
prezinta la telefon.
[612783845620] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1513. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
când se ataseaza locomotiva împingatoare legata ori nelegata la tren sau intercalata, mecanicului locomotivei din capul trenului.
[566434855632] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1514. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
când un tren urmeaza sa se opreasca în linie curenta unde mersul nu prevede oprire sau când se expediaza trenul cu material rulant sau cu încarcatura care
depaseste gabaritul.
[152731846510] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1515. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
când în compunerea trenului sunt vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile".
[342532836471] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1516. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia "rosu", precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste
semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electronic, când aceste semnale sunt defecte, scoase temporar din functie sau în cazul în
care se face manevra si nu se consuma integral parcursul.
[852534827514] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1517. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la depasirea la manevra a semnalelor luminoase cu indicatia "rosu", precum si a semnalelor luminoase de manevra cu indicatia "albastru" atunci când aceste
semnale nu au parcursuri de manevra centralizate electrodinamic sau electromecanic, când aceste semnale sunt defecte, scoase din functie sau în cazul în care se
face manevra si se consuma integral parcursul.
[442861817421] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1518. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la îndrumarea timpurie a trenurilor de marfa sau în cazul suprimarii opririi trenului într-o statie în care dupa mers trenul are prevazuta oprire.
[522237227453] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1519. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
când în compunerea trenului se afla vagoane defecte pentru care revizorul tehnic de vagoane a stabilit limitare de viteza sau la darea înapoi a trenului cu
depasirea marcii de siguranta de la urma trenului.
[122534817470] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1520. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la schimbarea liniei de primire-trecere a unui tren, atunci când pe aceasta linie exista restrictii de viteza sau când trebuie detasata locomotiva de dubla tractiune
peste podurile slabite.
[352433860510] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1521. Nici un tren nu poate intra, iesi sau trece în/din/printr-o statie, pe la un post de miscare sau pe la un post ajutator de miscare sau de macazuri din linie
curenta, fara o comanda data de catre IDM dispozitor, cu exceptia statiilor si a posturilor de miscare din linie curenta centralizate electrodinamic situate pe sectii
de circulatie înzestrate cu BLA.
[485533881883] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1522. Atunci când este cazul, continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la circulatia timpurie a trenului.
[322333828791] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
122
1523. Unde se aranjeza vagoanele de calatori în trenurile mixte?
[622688413723] Raspunsuri:
A) La urma trenului, în perioada în care nu se încalzesc si în perioada de încalzire;
B) La urma trenului, în perioada în care nu se încalzesc si dupa locomotiva, în perioada de încalzire;
C) La urma trenului, în perioada în care se încalzesc si dupa locomotiva, în perioada în care nu se încalzesc;

1524. Ce nu trebuie sa se gaseasca în trenurile de marfa?


[142537965720] Raspunsuri:
A) Grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 4 osii, imediat dupa locomotiva si între patru vagoane cu frâna
automata activa - pentru trenurile de marfa, indiferent de rangul în care sunt prevazute sa circule;
B) Grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 12 osii, imediat dupa locomotiva si între doua vagoane cu frâna
automata activa - pentru trenurile de marfa, indiferent de rangul în care sunt prevazute sa circule;
C) Grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 6 osii, imediat dupa locomotiva si între doua vagoane cu frâna
automata activa - pentru trenurile de marfa, indiferent de rangul în care sunt prevazute sa circule;

1525. Cum va fi semnalizata locomotiva împingatoare care merge pâna la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se înapoieze de acolo în statia de plecare?
[542875955743] Raspunsuri:
A) Daca împinge trenul: Ziua - doua felinare în partea de jos înainte si doua felinare în partea de jos si un disc alb cu rosu la urma, pe tamponul din dreapta
sensului de mers; Noaptea - doua lumini albe înainte, iar la urma o lumina rosie pe dreapta si una alba pe stânga;
B) Daca împinge trenul: Ziua - doua felinare în partea de jos înainte si doua felinare în partea de jos si un disc alb cu rosu la urma, pe tamponul din dreapta
sensului de mers; Noaptea - doua lumini albastre înainte, iar la urma o lumina rosie pe stânga si una alba pe dreapta;
C) Daca împinge trenul: Ziua - doua felinare în partea de jos înainte si doua felinare în partea de jos si un disc rosu la urma, pe tamponul din stânga sensului de
mers; Noaptea - doua lumini galbene înainte, iar la urma o lumina rosie pe dreapta si una alba pe stânga;

1526. Legarea între grupul de vehicule prevazute cu cupla automata si grupul de vehicule prevazute cu cuple cu surub se face printr-o cupla mixta de tractiune
care se fixeaza de cupla automata.
[212748067621] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1527. La legarea vagoanelor din trenurile de marfa si mixte cupla în functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie strânsa pâna la atingerea discurilor
tampoanelor iar cupla ramasa libera se pune în cârligul de repaus, iar în lipsa acestuia cupla se va scurta prin însurubare completa, cu exceptia cuplei de la vagonul
de semnal care va fi pusa în cârligul de tractiune.
[542677336690] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1528. Vagoanele în care iau loc însotitorii transporturilor de marfuri periculoase din categoria "explozibile", în cazul în care sunt dotate cu sobe în stare de
functionare se aranjeaza în tren dupa vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", despartite de acestea prin cel putin 6 osii de
siguranta.
[283643947510] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1529. Vagoanele în care iau loc însotitorii transporturilor de marfuri periculoase din categoria "explozibile", în cazul în care sunt dotate cu sobe în stare de
functionare se aranjeaza în tren dupa vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", despartite de acestea prin cel putin 2 osii de
siguranta.
[687138437522] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1530. Vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" si locomotivele diesel si electrice trebuie sa fie despartite de vagoanele a caror
încarcatura, în parcurs, se poate deplasa în sens longitudinal, printr-un vagon acoperit sau descoperit cu peretii înalti, gol sau încarcat cu marfuri care nu se pot
deplasa longitudinal.
[384133937530] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1531. La compunerea trenurilor convoaie, care circula în complexe feroviare se aplica regulile generale de la compunerea trenurilor, asigurându-se repartizarea
cât mai uniforma a frânelor automate si de mâna din convoi, ultimul vagon din tren având frana automata activa.
[422235980571] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1532. La compunerea trenurilor convoaie, care circula în complexe feroviare se aplica regulile generale de la compunerea trenurilor, asigurându-se repartizarea
cât mai uniforma a frânelor automate si de mâna din convoi, ultimele trei vagone din tren având frâna automata activa.
[172231917380] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1533. Legarea si dezlegarea vagoanelor din trenurile de calatori a caror conducta generala de înalta tensiune este alimentata în tot timpul anului precum si din
trenurile de calatori încalzite electric se face de catre agentul operatorului de transport feroviar numai dupa ce revizorul tehnic de vagoane sau în lipsa acestuia,
seful de tren, a predat cheia de la cupla electrica agentului operatorului de transport feroviar.
[212333968391] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1534. Legarea si dezlegarea vagoanelor din trenurile de calatori a caror conducta generala de înalta tensiune este alimentata în tot timpul anului precum si din
trenurile de calatori încalzite electric se face de catre agentul autorizat în acest scop numai dupa ce revizorul tehnic de vagoane, a predat cheia de la cupla
electrica agentului operatorului de transport feroviar.
123
[162833977300] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1535. Trenurile trebuie sa fie echipate potrivit actelor normative si reglementarilor specifice în vigoare cu mijloace, dispozitive sau echipamente, astfel încât sa se
asigure semnalizarea corecta, stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor medical.
[566331962272] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1536. Trenurile trebuie sa fie echipate potrivit actelor normative si reglementarilor specifice în vigoare cu mijloace, dispozitive sau echipamente, astfel încât sa se
asigure semnalizarea corecta, stingerea incendiilor si protec?ia muncii.
[812238638386] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1537. Trenurile care pot fi deservite de cel putin un agent - mecanicul de locomotiva sau conducatorul vehiculului feroviar sunt automotoarele si ramele electrice
sau diesel, UAM cu sau fara vagoane, locomotiva izolata.
[132834968290] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1538. Trenurile care pot fi deservite de cel putin un agent - mecanicul de locomotiva sau conducatorul vehiculului feroviar sunt plugurile de zapada si ramele
electrice sau diesel, UAM cu sau fara vagoane, locomotiva izolata.
[532331958203] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1539. Este interzisa introducerea în trenuri si mentinerea în circulatie a vehiculelor feroviare neînscrise în parcul unui operator de transport feroviar sau care nu
au fost autorizate pentru circulatie conform reglementarilor specifice.
[132637949110] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1540. Este interzisa introducerea în trenuri si mentinerea în circulatie a vehiculelor feroviare înscrise în parcul unui operator de transport feroviar sau care nu au
fost autorizate pentru circulatie conform marcajului unificat.
[465536219230] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1541. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele cu barele timoneriei de frâna sau alte piese, rupte sau desprinse, care depasesc
gabaritul CFR de vagon - de încarcare sau care sunt neasigurate, cazute din suportii de fixare sau din cârligele de repaus.
[752893985140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1542. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele cu barele timoneriei de frâna sau alte piese, rupte sau desprinse, care depasesc
gabaritul CFR de vagon - de încarcare sau care sunt neasigurate, cazute din suportii de fixare sau din cârligele de tractiune.
[352338181150] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1543. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, fara avizul scris al revizorului
tehnic de vagoane; vehiculele feroviare motoare deraiate, accidentate sau defecte, fara avizul scris al personalului tehnic de specialitate.
[222741980160] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1544. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele care au fost deraiate, accidentate sau sunt defecte, fara avizul scris al revizorului
tehnic de vagoane; vehiculele feroviare motoare deraiate, accidentate sau defecte, fara avizul scris al revizorului tehnic de vagoane.
[552678363170] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1545. Atributiile sefului de tren daca acesta devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului sunt preluate de catre un alt agent stabilit de catre operatorul de
transport feroviar, la îndrumarea din statia de domiciliu; mecanicul trenului - în cazul trenurilor deservite numai de mecanic si sef de tren - pâna la prima statie
din parcurs, în care acesta opreste trenul chiar daca nu are oprire.
[152136959180] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1546. Atributiile sefului de tren daca acesta devine inapt pentru serviciu în timpul parcursului sunt preluate de catre un alt agent stabilit de catre administratorul
infrastructurii feroviare, la îndrumarea din statia de domiciliu; mecanicul trenului - în cazul trenurilor deservite numai de mecanic si sef de tren - pâna la prima
statie din parcurs, în care acesta are oprire.
[442433949822] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1547. Numarul de agenti care deservesc trenul se stabileste de operatorul de transport feroviar prin reglementari specifice proprii cu respectarea prevederilor din
regulamentul 005, în functie de categoria trenului, volumul de lucru, caracteristicile sectiilor de circulatie, necesitatea mentinerii pe loc a trenului cu frâne de
mâna, precum si alte conditii stabilite.
[212337059710] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1548. Operatorul de transport feroviar prin reglementari specifice proprii în functie de categoria trenului, volumul de lucru, caracteristicile sectiilor de circulatie,
stabileste modul de mentinere pe loc a trenului cu frâne de mâna, precum si alte conditii stabilite.
124
[512674940752] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1549. Procentul real de masa frânata stabilit dupa atasarea unui singur vehicul feroviar cu cel mult 6 osii sau doua vehicule feroviare legate între ele prin
încarcatura comuna sau prin bare de prelungire, însa cel mult 8 osiitrebuie sa fie cel putin egal cu procentul de masa frânata din livretul de mers pentru trenul
respectiv.
[842533910795] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1550. Procentul real de masa frânata stabilit dupa atasarea unui singur vehicul feroviar cu cel mult 6 osii sau doua vehicule feroviare legate între ele prin
încarcatura comuna sau prin bare de prelungire, însa cel mult 8 osii trebuie sa fie mai mic sau cel putin egal cu procentul de masa frânata din livretul de mers
pentru trenul respectiv.
[822701920700] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1551. Dupa vagonul de semnal la trenurile de marfa se poate atasa un singur vehicul feroviar cu cel mult 6 osii sau doua vehicule feroviare legate între ele prin
încarcatura comuna sau prin bare de prelungire, însa cel mult 8 osii, care nu corespund conditiilor tehnice ca sa poata circula în corpul trenului.
[778431930702] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1552. Dupa vagonul de semnal la trenurile de marfa se poate atasa un singur vehicul feroviar cu cel mult 8 osii sau doua vehicule feroviare legate între ele prin
încarcatura comuna sau prin bare de prelungire, însa cel mult 10 osii, care nu corespund conditiilor tehnice ca sa poata circula în corpul trenului.
[364757120672] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1553. În trenurile de marfa nu trebuie sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 12 osii, imediat
dupa locomotiva si între doua vagoane cu frâna automata activa - pentru trenurile de marfa, indiferent de rangul în care sunt prevazute sa circule.
[768234910621] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1554. În trenurile de marfa nu trebuie sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 10 osii, imediat
dupa locomotiva si între doua vagoane cu frâna automata activa - pentru trenurile de marfa, indiferent de rangul în care sunt prevazute sa circule.
[742432920632] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1555. Vagoanele în trenurile de calatori se aranjeaza în ordinea stabilita de operatorul de transport feroviar prin reglementari proprii, de catre personalul acestuia,
respectându-se urmatoarele conditii: primul vagon asezat dupa locomotiva care remorca trenul, trebuie sa fie de regula, un vagon de bagaje sau de posta.
[869534977657] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1556. Vagoanele în trenurile de calatori se aranjeaza în ordinea stabilita de operatorul de transport feroviar prin reglementari proprii, de catre personalul acestuia,
respectându-se urmatoarele conditii: primul vagon asezat dupa locomotiva care remorca trenul, trebuie sa fie de regula, un vagon de bagaje sau de posta.
[732235986595] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1557. În cazul în care verificarea conditiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face de catre alt personal de specialitate al operatorului de
transport feroviar, autorizat sa efectueze probele de frâna operatorul de transport feroviar trebuie sa asigure, într-o statie intermediara din parcurs, efectuarea
reviziei tehnice în tranzit si proba completa sau partiala de frâna, dupa caz, de catre personal propriu sau de catre furnizori de servicii feroviare autoriza?i.
[332532972501] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1558. În cazul în care verificarea conditiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face de catre alt personal de specialitate al operatorului de
transport feroviar, autorizat sa efectueze probele de frâna operatorul de transport feroviar trebuie sa asigure, într-o statie intermediara din parcurs, efectuarea
probei partiale de frâna, de catre personal propriu sau de catre un agent autorizat al altui operator de transport feroviar.
[842534068510] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1559. Vagoanele de calatori se separa prin cel putin un vagon acoperit, gol sau încarcat cu marfuri care nu se deplaseaza longitudinal, de vagoanele descoperite
încarcate cu busteni, stâlpi, sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa în sens longitudinal în timpul mersului.
[432862051520] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1560. Vagoanele de calatori se separa prin cel putin trei vagone acoperite, goale sau încarcate cu marfuri care nu se deplaseaza longitudinal, de vagoanele
descoperite încarcate cu busteni, stâlpi, sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa în sens longitudinal în timpul mersului.
[552234031530] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1561. Vagoanele în trenurile de calatori se aranjeaza în ordinea stabilita de operatorul de transport feroviar prin reglementari proprii, de catre personalul acestuia,
respectându-se urmatoarele conditii: primul compartiment al primului vagon de calatori din capatul dinspre locomotiva care remorca trenul nu trebuie sa fie
ocupat de calatori. Acesta trebuie încuiat si prevazut cu tablita cu inscriptia "compartiment de siguranta", amplasata pe usa compartimentului; în afara
personalului care deserveste trenul, în compartimentul de siguranta are acces numai personalul care are drept de control sau supracontrol.
[432665031440] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
125
1562. Primul compartiment al primului vagon de calatori din capatul dinspre locomotiva care remorca trenul nu trebuie sa fie ocupat de calatori. Acesta trebuie
încuiat si prevazut cu tablita cu inscriptia "compartiment de siguranta", amplasata pe usa compartimentului; în afara personalului care deserveste trenul, în
compartimentul de siguranta are acces numai personalul operatorul de transport feroviar.
[566776451554] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1563. În trenurile de marfa nu trebuie sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 4 osii, înaintea
ultimelor trei vagoane din tren care trebuie sa aiba frâne automate active - pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule într-un rang, altul decât
rangulVII.
[152436061660] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1564. În trenurile de marfa nu trebuie sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 6 osii, înaintea
ultimelor trei vagoane din tren care trebuie sa aiba frâne automate active - pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule într-un rang, altul decât
rangulVII.
[622533041721] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1565. În trenurile de marfa nu trebuie sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 4 osii, înaintea
vagonului de semnal - pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule în rangul VII, numai daca sunt deservite de cel putin un agent cu atributii pentru
mentinerea pe loc a trenului cu frâne de mâna si pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii.
[222848131791] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1566. În trenurile de marfa nu trebuie sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, cu un numar total de osii mai mare de: 4 osii, înaintea
vagonului de semnal - pentru trenurile de marfa care sunt prevazute sa circule în rangul VII, numai daca sunt deservite de cel putin doi agenti cu atributii pentru
mentinerea pe loc a trenului cu frâne de mâna si pentru asigurarea vagoanelor contra fugirii.
[182634011590] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1567. Vagoanele în trenurile mixte se aranjeza de catre personalul operatorului de transport feroviar conform reglementarilor specifice în vigoare, respectându-
se urmatoarele: vagoanele de calatori se separa prin cel putin trei vagone acoperite, goale sau încarcate cu marfuri care nu se deplaseaza longitudinal, de
vagoanele descoperite încarcate cu busteni, stâlpi, sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa în sens longitudinal în timpul mersului.
[742438687660] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1568. Vagoanele de calatori se separa prin cel putin trei vagone acoperite, goale sau încarcate cu marfuri care nu se deplaseaza longitudinal, de vagoanele
descoperite încarcate cu busteni, stâlpi, sine sau alte materiale asemanatoare care se pot deplasa în sens transversal în timpul mersului.
[512138412650] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1569. Pe timp de zi, daca ultimul vagon din trenul de calatori sau mixt are prin constructie lampi finale fixe de culoare rosie, atunci se aplica numai discul de
culoare rosie cu margine alba si trenul se considera semnalizat corect.
[842807769694] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1570. Pe timp de zi, daca ultimul vagon din trenul de calatori sau mixt are prin constructie lampi finale fixe de culoare rosie, atunci se aplica numai discul de
culoare rosie si trenul se considera semnalizat corect.
[712438678605] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1571. Daca lipseste discul reflectorizant, însa ultimul vagon are cupla pusa în cârlig, trenul este considerat a fi întreg si va fi oprit pentru semnalizare.
[566131086564] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1572. Daca lipseste discul reflectorizant, însa ultimul vagon are cupla pusa în cârlig, trenul este considerat a fi întreg si va fi oprit într-o statie din parcurs pentru
semnalizare.
[485668375633] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1573. Semnalizarea trenurilor de calatori formate din automotoare sau rame la care nu se poate utiliza discul „fine de tren”, de culoare rosie cu marginea alba, se
face prin doua lumini de culoare rosie, atât ziua cât si noaptea.
[352331085632] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1574. Semnalizarea trenurilor de calatori formate din automotoare sau rame la care nu se poate utiliza discul „fine de tren”, de culoare rosie cu marginea alba, se
face prin doua lumini de culoare alba, atât ziua cât si noaptea.
[752696679683] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

126
1575. Locomotiva împingatoare care merge pâna la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se înapoieze de acolo în statia de plecare, va fi semnalizata astfel: daca
împinge trenul: Ziua - doua felinare în partea de jos înainte si doua felinare în partea de jos si un disc alb cu rosu la urma, pe tamponul din dreapta sensului de
mers.
[273535043640] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1576. Locomotiva împingatoare care merge pâna la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se înapoieze de acolo în statia de plecare, va fi semnalizata astfel: daca
împinge trenul: Ziua - doua felinare în partea de jos înainte si doua felinare în partea de jos si un disc rosu la urma, pe tamponul din stânga sensului de mers.
[677883033692] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1577. Locomotiva împingatoare care merge pâna la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se înapoieze de acolo în statia de plecare, va fi semnalizata astfel: daca
împinge trenul: Noaptea - doua lumini albe înainte, iar la urma o lumina rosie pe dreapta si una alba pe stânga.
[342756243452] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1578. Locomotiva împingatoare care merge pâna la un anumit punct al liniei si urmeaza sa se înapoieze de acolo în statia de plecare, va fi semnalizata astfel: daca
împinge trenul: Noaptea - doua lumini albe înainte, iar la urma o lumina rosie pe dreapta si una de culoare alba pe stânga.
[465138313462] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1579. Locomotivele cu abur, diesel sau electrice care merg din depou la trenuri sau de la trenuri în depou vor fi semnalizate înainte cu semnalul de "cap de tren",
iar la urma cu o lumina alba.
[852436780470] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1580. Locomotivele cu abur, diesel sau electrice care merg din depou la trenuri sau de la trenuri în depou vor fi semnalizate înainte cu semnalul de "cap de tren",
iar la urma cu o lumina rosie.
[522332013384] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1581. Plugurile de zapada, în actiune de deszapezire, vor avea ca semnale de “cap” si "fine" de tren felinare corespunzatoare, cu lumini de culoare galbena, atât
ziua cât si noaptea.
[752231079391] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1582. Plugurile de zapada, în actiune de deszapezire, vor avea ca semnale de “cap” si "fine" de tren felinare corespunzatoare, cu lumini de culoare alba, atât ziua
cât si noaptea.
[622681078303] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1583. Ce reguli trebuie respectate la compunerea trenurilor de marfa care circula cu locomotiva împingatoare?
[152538054330] Raspunsuri:
A) Sa nu se introduca în ultimile 350 tone brute din tren, vehicule a caror masa bruta (tara + încarcatura) este mai mica de 20 tone;
B) Sa nu se introduca în ultimile 350 tone din tren, vehicule a caror masa bruta (tara + încarcatura) este mai mare de 20 tone;
C) Sa nu se introduca în ultimile 450 tone din tren, vehicule a caror masa bruta (tara + încarcatura) este mai mica de 20 tone;

1584. Cum se aranjeaza în trenurile de marfa vagoanele a caror încarcatura depaseste gabaritul CFR de vagon – de încarcare?
[722231060243] Raspunsuri:
A) Modul de aranjare se stabileste prin PTE, odata cu emiterea acordului de principiu si proiectului de încarcare a acestora, cu respectarea reglementarilor
specifice în vigoare;
B) Modul de aranjare se stabileste pentru fiecare caz în parte, odata cu emiterea aprobarii de circulatie a acestora, cu respectarea reglementarilor specifice în
vigoare;
C) Modul de aranjare se stabileste pentru fiecare caz în parte de catre operatorul economic, odata cu emiterea acordului de principiu a acestora;

1585. Ce trebuie sa faca IDM când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile?
[677682069272] Raspunsuri:
A) IDM consemneaza în nota de repartizare a frânelor de mâna;
B) IDM subliniaza cu albastru în aratarea vagoanelor;
C) IDM avizeaza mecanicul, prin ordin de circulatie;

1586. De catre cine trebuie sa fie deservite trenurile?


[273137166251] Raspunsuri:
A) Trebuie deservite de catre cel putin doi agenti, din care unul este mecanicul; al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, sef de tren sau un alt agent,
autorizat pentru a executa functia de sef de tren;
B) Trebuie deservite de catre cel putin doi agenti, din care unul este mecanicul iar al doilea agent al trenului poate fi numai mecanicul ajutor;
C) Trebuie deservite de catre cel putin un agent, mecanicul locomotivei.

1587. Cum se compune trenul care îsi schimba în parcurs sensul de mers?
[879131056284] Raspunsuri:
A) Acesta trebuie sa aiba la ambele capete câte un vagon, dotat cu ghereta de frâna;
B) Acesta trebuie sa aiba la ambele capete câte un vagon care sa îndeplineasca conditiile impuse vagonului de semnal;
C) Acesta trebuie sa aiba la ambele capete câte trei vagoane cu frâna automata activa;
127
1588. În mod exceptional, la cererea scrisa a operatorului de transport feroviar interesat, se admite îndrumarea trenurilor mai lungi decât lungimea maxima
prevazuta, numai cu dispozitie scrisa a operatorului de circulatie care stabileste si conditiile de circulatie.
[586234047231] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1589. Vagoanele se aranjeaza în trenurile de marfa astfel încât: în trenurile care circula cu locomotiva împingatoare, sa nu se introduca în ultimile 350 tone brute
din tren, vehicule a caror masa bruta (tara + încarcatura) este mai mica de 20 tone; vagoanele cu frâna automata activa precum si cele cu frâna de mâna în stare
de functionare sa fie aranjate în corpul trenului cât mai uniform.
[452664057272] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1590. Se admit la urma trenului, dupa vagonul de semnal vagoanele care au fost deraiate si nu au fost verificate de seful de tren.
[852132047194] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1591. Se admit la urma trenului, dupa vagonul de semnal vagoanele defecte care nu îndeplinesc conditiile de circulatie în corpul trenului, având conducta generala
de aer defecta sau lipsa.
[283841017200] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1592. Modul de aranjare în trenurile de marfa a vagoanelor a caror încarcatura depaseste gabaritul CFR de vagon - de încarcare, a vagoanelor care depasesc
sarcina admisa pe osie sau pe metru liniar, se stabileste pentru fiecare caz în parte, odata cu emiterea aprobarii de circulatie a acestora, cu respectarea
reglementarilor specifice în vigoare.
[889133085267] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1593. Când în compunerea unui tren sunt introduse vagoane încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" IDM avizeaza mecanicul, prin ordin de
circulatie.
[652534018295] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1594. Vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria incendiabile pot fi aranjate si la urma trenului, daca trenul nu are locomotiva împingatoare.
[252841080161] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1595. Vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria incendiabile pot fi aranjate si la urma trenului, chiar daca trenul are locomotiva împingatoare.
[652337574174] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1596. Trenurile trebuie deservite de catre cel putin doi agenti, din care unul este mecanicul; al doilea agent al trenului poate fi: mecanic ajutor, sef de tren sau un
alt agent, autorizat pentru a executa functia de sef de tren.
[522887585861] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1597. Trenurile trebuie deservite de catre cel putin trei agenti, din care unul este mecanicul, al doilea agent al trenului este mecanicul ajutor, iar al treilea agent
este seful de tren.
[122345171830] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1598. Legarea vagoanelor de calatori între ele, precum si legarea vagoanelor de calatori cu cele de marfa trebuie sa se faca numai dupa oprirea completa a
acestora.
[512682165884] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1599. La legarea vagoanelor din trenurile de calatori, cupla în functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie strânsa numai pâna la atingerea discurilor
tampoanelor.
[742541131814] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1600. Legarea si dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la si de la tren si frâna, cât si între ele se face cu respectarea reglementarilor specifice în vigoare, de
catre personalul operatorului de transport feroviar.
[342867321801] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1601. Aranjarea vagoanelor de marfa în trenurile mixte se face în ordinea geografica a statiilor în care se manevreaza.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1602. Nu se introduc în trenurile mixte vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", "radioactive", clor lichid, gaze lichefiate,
"incendiabile" sau rau mirositoare.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals
128
1603. Calculul lungimii trenului se face în metri, dupa întocmirea aratarii vagoanelor, pe baza datelor sablonate pe vehiculele din tren, la care se adauga si
lungimea locomotivelor care remorca trenul, inclusiv a locomotivei împingatoare legata la tren si frâna.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1604. Fiecare tren trebuie sa fie compus potrivit reglementarilor specifice în vigoare, a prevederilor cuprinse în planul de formare a trenurilor si în livretele cu
mersul trenurilor.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1605. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele cu transporturi cu gabarit depasit si vagoanele cu sarcina pe osie depasita, daca
nu au aprobare de circulatie, conform reglementarilor specifice în vigoare;
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1606. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" a caror frâna
automata si de mâna nu este izolata si sigilata.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1607. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele încarcate cu containere care au usile deschise.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1608. Se admite introducerea în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele descoperite sau acoperite, cu usi sau clape desprinse sau deschise.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1609. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele cu arcuri de suspensie sau furci de garda rupte, strâmbe sau desprinse;
vagoanele cu tampoane strâmbe, rupte sau lipsa.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1610. În cazul trenurilor pentru care este prevazuta detasarea de grupe de vagoane în parcurs personalul operatorului de transport feroviar trebuie sa compuna
trenul în statia de compunere, astfel ca dupa detasarea fiecarei grupe nu trebuie sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere cu un numar de
osii mai mare de 12 osii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1611. Daca trenul urmeaza sa-si schimbe în parcurs sensul de mers, personalul operatorului de transport feroviar trebuie sa compuna trenul astfel încât nu trebuie
sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, atât la îndrumarea din statia de compunere, statia din parcurs cât si la îndrumarea din statia în
care se face rebrusmentul.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1612. Daca trenul urmeaza sa-si schimbe în parcurs sensul de mers, personalul operatorului de transport feroviar trebuie sa compuna trenul astfel încât nu trebuie
sa se gaseasca grupuri de vagoane numai cu conducta de trecere, doar la îndrumarea din statia de compunere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1613. Trenul care îsi schimba în parcurs sensul de mers trebuie sa aiba la ambele capete câte un vagon care sa îndeplineasca conditiile impuse vagonului de
semnal.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1614. Ultimul vagon din tren în cazul trenurilor mixte si de marfa trebuie sa fie dotat si cu ghereta de frâna, daca are agent la urma trenului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1615. Existenta discului reflectorizant în cârligul de tractiune, fara însa a fi aplicata în cârlig si cupla de tractiune, nu constituie motiv de oprire a trenului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1616. Daca la finele trenului lipseste discul reflectorizant, iar cupla nu este aplicata în cârligul de tractiune, trenul va fi oprit considerându-se ca nu este întreg.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1617. Care sunt trenurile care pot fi deservite de catre un agent –mecanicul de locomotiva sau conducatorul vehiculului feroviar?
Raspunsuri:
A) Automotoarele simple; UAM cu sau fara vagoane; locomotiva izolata;
B) Automotoarele si tenderele de locomotiva; UAM cu sau fara vagoane; locomotiva izolata;
C) Automotoarele si ramele electrice sau diesel; UAM cu sau fara vagoane; locomotiva izolata;
129
1618. Cui revine verificarea si raspunderea pentru aranjarea vagoanelor în tren si a compunerii trenurilor cu respectarea reglementarilor specifice în vigoare?
Raspunsuri:
A) Personalului operatorului de transport feroviar;
B) Personalului operatorului de transport feroviar si personalului administratorului infrastructurii feroviare;
C) Personalului gestionarului infrastructurii feroviare si personalului administratorului infrastructurii feroviare;

1619. Cum se face cuplarea locomotivelor la trenurile de calatori, mixte sau la vagoanele ocupate cu oameni?
Raspunsuri:
A) Se face pe baza semnalelor date de catre revizorul tehnic de vagoane;
B) Se face pe baza semnalelor date de catre un agent al trenului sau alt agent al operatorului de transport feroviar;
C) Se face pe baza semnalelor date de catre mecanicul ajutor;

1620. Cum se face legarea vagoanelor de calatori între ele?


Raspunsuri:
A) Cupla în functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie strânsa la maxim;
B) Cupla în functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie strânsa pâna la atingerea discurilor tampoanelor;
C) Cupla în functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie strânsa cu înca 1-2 rotatii dupa atingerea discurilor tampoanelor;

1621. Personalul operatorului de transport feroviar sau al operatorului economic care efectueaza operatiuni de transport feroviar este obligat sa compuna
trenurile conform reglementarilor specifice în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1622. Vagoanele cisterna, încarcate cu produse petroliere albe trebuie sa fie separate de locomotiva din capul trenului prin cel putin un vagon gol sau încarcat cu
alte marfuri decât cele periculoase din categoria "explozibile", iar în lipsa acestuia prin cel putin un vagon încarcat cu produse petroliere negre sau motorina.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1623. Vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile trebuie sa fie aranjate în corpul trenului înaintea vagoanelor cu marfuri periculoase din
categoria "incendiabile" si separate de acestea prin cel putin 6 osii de siguranta. Ca osii de siguranta nu pot fi folosite vagoane încarcate cu produse petroliere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1624. Vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria explozibile nu se introduc în trenurile care au în compunere vagoane care transporta oameni,
exceptând vagoanele în care iau loc însotitorii acestor marfuri.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1625. Programarea circulatiei, expedierea si circulatia vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" se face conform reglementarilor
specifice în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1626. Programarea circulatiei, expedierea si circulatia vagoanelor încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" se face conform prevederilor din PTE.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1627. La urma trenului, dupa vagonul de semnal se admit vagoanele defecte care nu îndeplinesc conditiile de circulatie în corpul trenului, având conducta
generala de aer defecta sau lipsa.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1628. Nu se admit în compunerea trenului în cazul trenurilor remorcate si cu locomotiva împingatoare vagoane cu diferenta de înaltime, intre centrele
tampoanelor învecinate, mai mare de 100 mm, iar diferenta de înaltime, intre centrele tampoanelor locomotivei împingatoare si a ultimului vagon, nu trebuie sa
fie mai mare de 90 mm.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1629. Se numeste tren un grup de vehicule feroviare legate regulamentar între ele si de locomotiva de remorcare, semnalizat cu semnale de cap si fine de tren.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1630. La legarea vagoanelor din trenurile de calatori, cupla în functiune a aparatului de tractiune trebuie sa fie strânsa cu înca 1-2 rotatii dupa atingerea discurilor
tampoanelor.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1631. Cuplarea locomotivelor la trenurile de calatori, mixte sau la vagoanele ocupate cu oameni se face pe baza semnalelor date de catre un agent al trenului sau
alt agent al operatorului de transport feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

130
1632. Legarea si dezlegarea locomotivei sau a automotoarelor la si de la tren si frâna, cât si între ele se face cu respectarea reglementarilor specifice în vigoare, de
catre personalul operatorului de transport feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1633. Aranjarea vagoanelor de marfa în trenurile mixte se face în ordinea geografica a statiilor în care se manevreaza.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1634. În trenurile mixte nu se introduc vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile", "radioactive", clor lichid, gaze lichefiate,
"incendiabile" sau rau mirositoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1635. Verificarea si raspunderea pentru aranjarea vagoanelor în tren si a compunerii trenurilor cu respectarea reglementarilor specifice în vigoare revine
personalului operatorului de transport feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1636. Sunt considerate tot trenuri automotoarele, ramele electrice sau diesel, UAM cu sau fara vagoane, precum si locomotivele izolate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1637. Sunt considerate tot trenuri vagonetii fara motor care se pot scoate de pe linie cu bratele.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1638. Tonajul maxim si lungimea maxima a trenurilor se stabilesc prin planul de mers al trenurilor si se trec în livrete de mers.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1639. Dupa terminarea operatiilor de compunere a unui tren acesta se acopera în ambele capete cu discuri rosii si se pune la dispozitia personalului de vagoane
pentru efectuarea reviziei tehnice si a probei de frâna, în vederea expedierii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1640. Prevederi de amanunt privind avizarea punerii trenurilor la dispozitia personalului care executa revizia tehnica si proba de frâna în vederea expedierii,
precum si a terminarii acestora se stabilesc în PTE.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1641. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele cu tabla acoperisului desprinsa si vagoanele ale caror prelate sunt desprinse sau
fixate necorespunzator; vagoanele nedescarcate complet sau cu încarcatura pe o parte.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1642. Este interzis a se introduce în trenuri si a se mentine în circulatie vagoanele cu scurgeri din continut; vagoanele cu ghereta frânei desprinsa si expusa caderii
în parcurs; vagoanele cu capacele de la dome sau gurile de încarcare de pe acoperis deschise.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1643. La introducerea în trenuri vehiculele feroviare nu trebuie sa prezinte defecte, iar marfa din acestea trebuie sa fie încarcata si asigurata conform
reglementarilor specifice în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1644. Ultimul vagon al fiecarui tren, numit vagon de semnal, trebuie sa fie echipat cu frâna activa, semnal de alarma în stare corespunzatoare de functionare si sa
fie semnalizat conform prevederilor Regulamentului de semnalizare CFR.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1645. La primul si la ultimul vagon de calatori din tren usile frontale extreme ale acestora trebuie sa fie închise si încuiate iar placile de intercomunicatie trebuie sa
fie ridicate si fixate în aceasta pozitie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1646. Din punct de vedere tehnic si al modului de încarcare vagoanele aduse în statie în vederea introducerii lor în trenuri se revizuiesc de catre personalul
operatorului de transport feroviar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1647. Circulatia trenurilor compuse numai din vagoane defecte, numai din vagoane cu revizia periodica expirata sau numai din vagoane pentru casare se stabileste
prin reglementari specifice.
131
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1648. Circulatia trenurilor compuse numai din vagoane defecte, numai din vagoane cu revizia periodica expirata sau numai din vagoane pentru casare se stabileste
pe baza acordului de principiu.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1649. Conditiile stabilite de catre revizorul tehnic de vagoane respectiv de catre personalul tehnic de specialitate în avizul scris se aduc la cunostinta mecanicului,
de catre IDM, prin ordin de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1650. În statiile în care se formeaza trenuri directe, precum si în statiile din parcurs în care se efectueaza atasari/detasari de vagoane, iar operatorul de transport
feroviar nu poate asigura revizor tehnic de vagoane se admite ca verificarea conditiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri, sa se faca de catre alt
personal de specialitate al operatorului de transport feroviar, autorizat sa efectueze probele de frâna.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1651. Verificarea conditiilor tehnice ale vagoanelor la introducerea lor în trenuri se face de catre revizorul tehnic de vagoane în cadrul operatiilor de revizie
tehnica la compunere.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1652. Aranjarea în tren a vagoanelor specializate pentru transportul panourilor si tronsoanelor de sina, precum si compunerea trenurilor se face cu respectarea
reglementarilor specifice în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1653. Aranjarea vagoanelor în trenurile de marfa prevazute în livretul cu mersul trenurilor sa circule în rangul VII se face de regula în ordinea succesiunii statiilor în
care se manevreaza.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1654. La trenurile convoaie de manevra prevazute în livretele de mers sa circule pe toata distanta cu locomotiva împingatoare legata la tren si frâna se admite ca
acestea sa circule fara ca ultimul vagon sa îndeplineasca conditiile impuse vagonului de semnal.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1655. Vagoanele încarcate cu marfuri periculoase din categoria "explozibile" si "incendiabile", cu exceptia vagoanelor cisterna încarcate cu produse petroliere -
benzina, motorina, pacura, titei trebuie sa fie aranjate în corpul trenului astfel: 12 osii dupa locomotiva care trage trenul sau dupa locomotiva intercalata, daca
exista; 6 osii înaintea locomotivei intercalate sau a locomotivei care împinge trenul.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1656. Numarul maxim de osii al vagoanelor de marfa care se admite a fi atasate sau introduse la un tren de persoane, este de 8 osii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1657. La stabilirea lungimii trenurilor, pentru fiecare locomotiva se iau în calcul câte 25 m, fractiunile sub 0, 5 m se neglijeaza, iar fractiunile de 0, 5 m si mai mari
se rotunjesc la 1 m.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1658. Vehiculele care circula izolat, trebuie sa fie semnalizate ca si trenurile cu semnale "cap de tren" si "fine de tren".
[576543216590] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1659. În cazul în care automotorul sau rama circula remorcat, semnalizarea "fine de tren" se face prin doua lumini de culoare rosie, atât ziua cât si noaptea.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1660. În cazul în care automotorul sau rama circula remorcat, semnalizarea "fine de tren" se face prin doua lumini de culoare alba, atât ziua cât si noaptea.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1661. Locomotivele trenurilor în circulatie, daca executa miscari de manevra în statii, îsi mentin semnalizarea de la tren.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1662. Locomotivele trenurilor în circulatie, daca executa miscari de manevra în statii, se semnalizeaza în acelasi mod ca si locomotiva de manevra.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals
132
1663. Ce trebuie sa faca IDM dupa expedierea trenului descompus care a stationat mai mult de 72 de ore?
[532441382611] Raspunsuri:
A) IDM verifica pe teren, personal sau printr-un agent din subordinea sa, daca linia este libera sau ocupata si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe
display corespund cu starea de liber sau ocupat a liniei pe teren;
B) IDM verifica daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe display corespund cu starea de liber sau ocupat a liniei pe teren;
C) IDM verifica pe teren, personal sau prin seful statiei, daca linia este libera si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe display corespund cu starea de liber
a liniei pe teren;

1664. Unde se pastreaza cheile macazurilor atacate pe la vârf, precum si cheile macazurilor de acoperire la instalatiile cu chei fara bloc, care intra în parcursul
comandat?
Raspunsuri:
A) De catre IDM sau revizorul de ace;
B) La postul de bariera;
C) La postul de macazuri;

1665. În urmatoarele cazuri în statiile sau posturile de macazuri din linie curenta înzestrate cu instalatii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc, comanda trebuie sa
se dea în scris:
Raspunsuri:
A) Daca continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la primirea trenului pe linie ocupata;
B) Daca continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la primirea trenului pe linie închisa;
C) Daca continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la primirea trenului cu tablita de recunoastere.

1666. Cum se procedeaza în cazul în care necesitatile de exploatare impun oprirea trenului într-o statie prin care urma sa treaca fara oprire, înzestrata cu instalatii
CED, CE sau în statii ale caror semnale de intrare dau indicatii asupra semnalului de iesire?
Raspunsuri:
A) Oprirea trenului în statie se face pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a semnalului de iesire aflat în pozitie de oprire;
B) IDM din statia în care se impune oprirea acestuia, opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s-a convins ca trenul este oprit pune semnalul de
intrare pe liber;
C) Oprirea trenului în statie se face pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a ordinului de circulatie înmânat de IDM din ultima statie cu oprire a trenului;

1667. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare,
atunci când:
Raspunsuri:
A) La îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori sau marfa dupa mersuri întocmite cu ocazia îndrumarii lor;
B) La îndrumarea trenurilor suplimentare de calatori dupa mersuri întocmite cu ocazia programului decadic;
C) La îndrumarea trenurilor sezoniere de calatori sau marfa dupa mersuri întocmite cu ocazia îndrumarii lor;

1668. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare,
atunci când:
Raspunsuri:
A) La introducerea si modificarea restrictiilor de viteza;
B) La introducerea limitarilor de viteza.
C) La avizarea restrictiilor de viteza;

1669. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare,
atunci când:
Raspunsuri:
A) La înapoierea trenului din linie curenta în conditiile stabilite de seful de tren;
B) La înapoierea trenului din linie curenta în conditiile stabilite de catre IDM;
C) La înapoierea trenului din linie curenta în conditiile stabilite de seful de manevra;

1670. Se interzice expedierea unui tren din statie simultan cu primirea altui tren în acelasi sens de mers, atunci când:
Raspunsuri:
A) În statiile de pe liniile duble, daca trenul care se expediaza întretaie parcursul de expediere a trenului care soseste;
B) În statiile de pe liniile duble, daca trenul care se expediaza întretaie parcursul sau continuarea parcursului de expediere a trenului care soseste;
C) În statiile de pe liniile duble, daca trenul care se expediaza întretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care soseste;

1671. IDM dispozitor pentru a nu întârzia executarea comenzilor de intrare, iesire sau trecere a unui tren trebuie sa dea ordin din timp de retragerea si oprirea
manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare- iesire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1672. IDM dispozitor pentru a nu întârzia executarea comenzilor de intrare, iesire sau trecere a unui tren trebuie sa dea ordin din timp de retragerea si oprirea
manevrei, verificarea starii de liber a parcursului de intrare- iesire si a portiunii de linie cuprinsa între semnalul de intrare si primul macaz al parcursului de intrare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1673. Ridicarea cheilor de pe tablou în scopul executarii manevrei, precum si în cazul îngrijirii, revizuirii sau repararii macazurilor si a instalatiilor, în cazul în care
cheile de la încuietorile macazurilor se pastreaza la postul de macazuri din linie curenta se face de catre IDM, revizorul de ace sau agentul care deserveste acest
post, numai în baza dispozitiei scrise data de catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals
133
1674. Dupa expedierea trenului descompus care a stationat mai mult de 72 de ore IDM verifica pe teren, personal sau printr-un agent din subordinea sa, daca linia
este libera sau ocupata si daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe display corespund cu starea de liber sau ocupat a liniei pe teren.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1675. Dupa expedierea trenului descompus care a stationat mai mult de 48 de ore IDM verifica pe teren, personal sau prin seful statiei, daca linia este libera si
daca indicatiile de pe luminoschema sau de pe display corespund cu starea de liber a liniei pe teren.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1676. Trenurile mai pot fi primite în caz de lipsa de linii libere în statie pe linie ocupata sau cu marca de siguranta din capatul opus ocupata, însa numai dupa ce
sunt oprite la semnalul de intrare si s-a înmânat mecanicului ordin de circulatie, urmând sa fie însotite de catre agentul statiei, pâna la gararea lor pe linia
respectiva.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1677. Trenurile mai pot fi primite în caz de lipsa de linii libere în statie pe linie ocupata sau cu marca de siguranta din capatul opus ocupata, însa numai dupa ce
sunt oprite la semnalul de intrare si s-a pus chemare la semnalul de intrare, urmând sa fie însotite de catre seful statiei, pâna la gararea lor pe linia respectiva.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1678. Liniile de primire si expediere se pot ocupa temporar cu vehicule feroviare în cazul în care acestea sunt prevazute în PTE, pe baza graficului de ocupare a
liniilor, caz în care IDM comunica ocuparea liniei catre operatorul de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1679. În cazul în care se schimba linia de primire/trecere a unui tren, iar la linia la care se primeste trenul exista restrictii de viteza, IDM din statia în care trenul are
ultima oprire, aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie existenta restrictiei de viteza.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1680. IDM trebuie sa dea semnalul "trecerea fara oprire a trenului" în cazul circulatiei trenurilor fara oprire prin statiile neânzestrate cu semnal de iesire înainte ca
trenul sa depaseasca primul aparat de cale de la intrare, respectiv la aparitia trenului, în cazul în care nu are vizibilitate pâna la primul aparat de cale, postându-se
asfel încât sa fie perceput de catre mecanic.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1681. Comanda se da în scris în statiile sau posturile de macazuri din linie curenta înzestrate cu instalatii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc daca continutul
comenzii se completeaza cu observatii referitoare la primirea trenului pe linie ocupata.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1682. Comanda se da în scris în statiile sau posturile de macazuri din linie curenta înzestrate cu instalatii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc daca continutul
comenzii se completeaza cu observatii referitoare la primirea trenului pe linie închisa.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1683. Comanda de iesire a unui tren se da simultan la posturile care deservesc: macazurile din parcursul de expediere a trenului; macazurile de acoperire a
parcursului de expediere a trenului; macazurile din capatul opus al liniei de la care se expediaza trenul; barierele situate pe parcursul de expediere a trenului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1684. Înainte de primirea/expedierea/trecerea unui tren se încuie respectiv blocheaza toate macazurile atacate de tren atât pe la vârf cât si pe la calcâi, precum si
macazurile de acoperire ale parcursului comandat.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1685. Darea comenzilor de iesire, trecere si intrare-iesire la posturile din statie trebuie sa se faca numai dupa obtinerea cailor libere iar numarul de control al
comenzii este numarul telefonogramei cu care statia vecina a acordat calea libera.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1686. Darea comenzilor de iesire, trecere si intrare-iesire la posturile din statie trebuie sa se faca înainte de obtinerea cailor libere iar numarul de control al
comenzii este numarul telefonogramei cu care IDM a cerut calea libera.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1687. În statiile în care se efectueaza schimbarea locomotivelor, se ataseaza sau se detaseaza locomotive pentru/de la multipla tractiune, linia de evitare poate fi
ocupata temporar cu aceste locomotive.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

134
1688. În statiile în care se efectueaza schimbarea locomotivelor, se ataseaza sau se detaseaza locomotive pentru/de la multipla tractiune, linia de evitare nu poate
fi ocupata în nicio situatie cu aceste locomotive.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1689. Pentru stabilirea starii de liber a parcursului de intrare/iesire se verifica si portiunea de linie cuprinsa între semnalul de intrare si vârful primului macaz din
parcursul de intrare, linia de garare care intra în parcursul comandat, precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire pâna la semnalul de
intrare din sensul opus de mers.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1690. Trenurile suplimentare fata de programul de circulatie anual pot circula numai în baza unei trase suplimentare fata de planul de mers sau în conditiile unei
trase prevazute în programul de circulatie anual.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1691. Operatorii de transport feroviar calatori trebuie sa solicite administratorului infrastructurii feroviare introducerea în circulatie a unor trenuri suplimentare
pentru preluarea cresterii volumului de trafic cauzat de anumite sarbatori sau evenimente.
[778701563805] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1692. Se interzice trecerea unui tren fara oprire, printr-o statie în care mersul prevede oprire fara dispozitia operatorului de circulatie transmisa atât statiei în care
trenul are ultima oprire, cât si statiei în care se suprima oprirea iar suprimarea opririi si noile conditii de circulatie ale trenului se aduc la cunostinta mecanicului
prin ordin de circulatie, înmânat în ultima statie cu oprire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1693. Se interzice trecerea unui tren fara oprire, printr-o statie în care mersul prevede oprire fara dispozitia verbala a operatorului de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1694. Când partea din urma a trenului ramâne dincolo de marca de siguranta agentul de la urma trenului sau acarul postului de macazuri daca exista este obligat
sa dea semnale mecanicului pentru tragerea trenului pâna la semnalul de iesire al liniei respective sau în cazul în care nu exista semnal de iesire, pâna la marca de
siguranta de la iesire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1695. Pentru manipularea macazurilor posturile de macazuri din statie si din linie curenta trebuie sa fie deservite de acari si revizori de ace sau alti agenti
autorizati.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1696. În punctele de sectionare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor asupra primirii si expedierii trenurilor dispune operatorul de
circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1697. În punctele de sectionare situate pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor asupra primirii si expedierii trenurilor dispune IDM din statia cap
de sectie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1698. Dispozitiile de circulatie se colationeaza de IDM stabilit de operatorul de circulatie si numai dupa aceasta se confirma de catre toti IDM carora le-au fost
adresate cu numarul cu care au fost înregistrate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1699. Se interzice primirea simultana a doua trenuri din directii alaturate atunci când unul din trenuri nu are oprire în statie, iar continuarea parcursului de primire
a trenului care opreste întretaie parcursul de expediere al trenului care nu opreste.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1700. Se înmâneaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
când pe linia de primire exista o restrictie de viteza mai mica de 20 km/ora sau la expedierea trenurilor în toate cazurile când locomotiva trenului se afla dincolo de
semnalul de iesire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1701. Se înmâneaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare în statii neînzestrate cu semnal de iesire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

135
1702. Se înmâneaza mecanicului ordinul de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
pentru continuarea mersului când trenul este oprit, dupa darea ordinului de plecare în statii înzestrate cu semnal de iesire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1703. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
în cazul schimbarii sistemului de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1704. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la avizarea restrictiilor de viteza, în cazul circulatiei trenurilor peste portiunile de linie supuse inundatiilor sau care sunt în pericol de a fi inundate.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1705. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare
la primirea unui tren pe linie ocupata sau cu marca de siguranta ocupata în capatul opus.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1706. Comenzile în legatura cu circulatia trenurilor se dau verbal si prin bloc, la posturile de macazuri centralizate electromecanic sau înzestrate cu încuietori cu
chei cu bloc.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1707. Comenzile în legatura cu circulatia trenurilor se dau în scris si prin bloc, la posturile de macazuri centralizate electromecanic sau înzestrate cu încuietori cu
chei cu bloc.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1708. Atunci când este cazul, continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la schimbarea liniei de garare; schimbarea încrucisarii; primirea trenului
pe linie ocupata.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1709. Atunci când este cazul, continutul comenzii se completeaza cu observatii referitoare la primirea trenului pe linie închisa.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1710. Se interzice ridicarea de pe tabloul de chei a cheilor parcursului executat, înainte de raportarea gararii/iesirii/trecerii complete a trenului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1711. Comanda se da în scris în statiile sau posturile de macazuri din linie curenta înzestrate cu instalatii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc daca continutul
comenzii se completeaza cu observatii referitoare la iesirea trenului din statie cu semnalul de iesire defect.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1712. Comanda se da în scris în statiile sau posturile de macazuri din linie curenta înzestrate cu instalatii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc daca continutul
comenzii se completeaza cu observatii referitoare la expedierea unui tren de la o linie cu parcurs asigurat în bloc si înzestrata cu semnal de iesire.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1713. De catre cine se da semnalul "pornirea trenului" la trenurile de calatori si mixte intr-o statie de cale ferata?
Raspunsuri:
A) IDM
B) conductorul de tren, din ordinul sefului de tren;
C) revizorul de ace, din ordinul IDM;

1714. De unde se da semnalul "pornirea trenului" la trenurile de calatori si mixte?


Raspunsuri:
A) din fata biroului de miscare;
B) dintr-un loc vizibil, astfel încât sa fie perceput în mod direct de catre mecanic;
C) din biroul de miscare, prin radio-telefon;

1715. Cum se face circulatia trenurilor dupa sistemul întelegerii telefonice?


Raspunsuri:
A) Se face la interval de statie, pe baza indicatiei semnalelor BLA;
B) Se face la interval de statie, pe baza de cale libera;
C) Se face la distanta de vedere, cu respectarea reglementarilor specifice;

1716. Care este prima obligatie a IDM dispozitor, dupa acordarea caii libere statiei vecine si înregistrarea ei în registrul unifificat de cai libere, comenzi si miscare:
Raspunsuri:
136
A) sa avizeze operatorul de circulatie si seful statiei;
B) sa se deplaseze la locul stabilit pentru defilarea trenului;
C) sa înregistreze avizul de plecare de la statia vecina;

1717. De catre cine poate fi declarat defect si scos din functie BLA?
Raspunsuri:
A) seful de statie;
B) personalul de întretinere a instalatiilor SCB;
C) picher;

1718. Cum se efectueaza circulatia trenurilor pe linie falsa?


Raspunsuri:
A) numai cu aprobarea IDM din statia vecina, pe baza indicatiilor date de semnalele BLA, în cazul statiilor situate pe sectii cu cale dubla;
B) numai cu aprobarea sefului de statie, pe baza consimtamântului dat in bloc, de IDM din statia vecina;
C) numai cu aprobarea scrisa a operatorului de circulatie, dupa sistemul întelegerii telefonice - cale libera;

1719. Ce obligatie are IDM atunci atunci când primeste avizarea de introducere sau modificare a unei restrictii de viteza?
Raspunsuri:
A) o aduce imediat la cunostinta IDM din statiile vecine;
B) O aduce imediat la cunostinta sefului de statie;
C) o aduce imediat la cunostinta operatorului de circulatie prin telefonograma;

1720. Ce obligatii are IDM în cazul în care a primit avizarea de ridicare a unei restrictii de viteza?
Raspunsuri:
A) aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie;
B) înstiinteaza seful de statie prin raport de eveniment;
C) o sterge imediat de pe tabla de restrictii;

1721. De catre cine se face ridicarea restrictiilor de viteza din linie curenta?
Raspunsuri:
A) personalul de intretinere a instalatiilor SCB, în functie de cel putin electromecanic;
B) personalul statiei, care executa manevra în linie curenta, în functie de cel putin sef de tren;
C) personalul de intretinere a caii, în functie de cel putin sef de district;

1722. Restrictia de viteza reprezinta reducerea prevazuta sau neprevazuta a unei viteze de circulatie stabilite, pentru o portiune de linie de cale ferata;
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1723. În cazul în care, în timpul unei ploi torentiale, personalul de întretinere a liniei nu a dat niciun aviz în legatura cu circulatia trenurilor peste punctele expuse
inundatiilor, IDM din proprie initiativa, dispune ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deosebita atentie si cu viteza de cel mult 5 km/h;
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1724. Unde trebuie sa se afiseze tabloul de sosire, plecare si garare al trenurilor?


Raspunsuri:
A) În biroul de miscare, la posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si la posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare si de
macazuri din linie curenta;
B) Numai la posturile de macazuri din incinta statiei;
C) Numai la posturile de miscare si posturile de macazuri din linie curenta;

1725. Ce se interzice dupa verificarea liniilor si a parcursului de intrare-iesire si constatarea ca acestea sunt libere?
Raspunsuri:
A) Se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe liniile care sunt alaturate acestor linii, cu exceptia cazurilor prevazute în R 004;
B) Se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe liniile care dau acces la aceste linii, cu exceptia cazurilor prevazute în R 005;
C) Se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe macazurile care dau acces la aceste linii, cu exceptia cazurilor prevazute în R 006;

1726. Când este permisa darea înapoi a trenului cu atacarea marcii de siguranta de la urma?
Raspunsuri:
A) Numai dupa manipularea macazurilor în pozitie corespunzatoare, daca este cazul si numai cu incuviintarea scrisa data mecanicului prin ordin de circulatie;
B) Numai dupa întocmirea planului de manevra si avizarea sefului de tren, daca este cazul;
C) Numai dupa avizarea sefului de tren si a personalului de tren, daca este cazul;

1727. Când se înregistreaza ora gararii sau iesirii trenului si de catre cine când comanda de intrare iesire a trenului s-a dat verbal si prin bloc?
Raspunsuri:
A) Se înregistreaza numai de catre IDM dispozitor, în registrul unificat de cai libere comenzi si miscare;
B) Se înregistreaza simultan atât de catre agentii posturilor de macazuri, în registrul de comenzi al postului, cât si de catre IDM dispozitor, în registrul unificat de
cai libere comenzi si miscare;
C) Se înregistreaza numai de catre agentii posturilor de macazuri, în registrul de comenzi al postului si de catre IDM dupa caz;

1728. Ce cuprinde o comanda?


Raspunsuri:
A) Numarul de control, ora de transmitere, numarul trenului;

137
B) Numarul de control, ora de transmitere si continutul, numarul trenului completat cu mentiunile: intra/iese/intra-iese/trece, numarul liniei, precum si alte
observatii;
C) Numarul de control, ora de transmitere si continutul;

1729. Unde se pastreaza cheile încuietorilor macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc la posturile de macazuri din linie curenta?
Raspunsuri:
A) Se pastreaza la IDM din statia de care apartin aceste posturi;
B) Se pastreaza în tabloul de chei sau în aparatul de comanda sau manevra de la aceste posturi;
C) Se pastreaza în tabloul de chei de la postul respectiv conform prevederilor din PTE;

1730. Cum se aduce la cunostinta personalului interesat circulatia trenurilor prevazute în graficul de circulatie si a celor suplimentare?
Raspunsuri:
A) Prin dispozitie scrisa a operatorului de circulatie, ori de câte ori intervin anulari si suplimentari de trenuri fata de programul de circulatie zilnic;
B) Prin dispozitie verbala a operatorului de circulatie,;
C) Prin BAR, decadal;

1731. Cum se procedeaza la executarea comenzilor de intrare/iesire/intrare-iesire/trecere în statiile cu macazuri prevazute cu încuietori cu chei fara bloc deservite
numai de catre acari, având sediul la posturile de macazuri sau la biroul de miscare?
[412774623280] Raspunsuri:
A) Se procedeaza ca si în cazul statiilor cu revizor de ace, cu deosebirea ca în acest caz, cheile parcursului comandat si ale macazurilor de la liniile ocupate se aduc
si se predau catre IDM dispozitor, care le verifica si le depune pe tabloul de chei din biroul de miscare;
B) Se procedeaza ca si în cazul statiilor cu revizor de ace, cu deosebirea ca în acest caz, cheile parcursului comandat si ale macazurilor de la liniile de manevra se
aduc si se predau catre IDM dispozitor, care le verifica si le depune pe tabloul de chei din biroul de miscare;
C) Se procedeaza ca si în cazul statiilor cu revizor de ace, cu deosebirea ca în acest caz, cheile parcursului comandat si ale macazurilor de acoperire se aduc si se
predau catre IDM dispozitor, care le verifica si le depune pe tabloul de chei din biroul de miscare;

1732. Ce se interzice dupa verificarea liniilor si a parcursului de intrare-iesire si constatarea ca acestea sunt libere?
Raspunsuri:
A) Se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe liniile care sunt alaturate acestor linii;
B) Se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe liniile care dau acces la aceste linii, cu exceptia cazurilor prevazute în R 005;
C) Se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii, precum si pe macazurile care dau acces la aceste linii, cu exceptia cazurilor prevazute în R 004;

1733. Ce cuprinde o comanda?


Raspunsuri:
A) Numarul de control, ora de transmitere, numarul trenului;
B) Numarul de control, ora de transmitere si continutul comenzii;
C) Numarul de control, ora de transmitere;

1734. Pe ce baza se face trecerea trenului fara oprire în cazul circulatiei trenurilor de marfa prin statiile înzestrate cu semnal de intrare care da indicatii asupra
pozitiei semnalului de iesire?
Raspunsuri:
A) Se face numai pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire;
B) Se face pe baza ordinului de circulatie înmânat mecanicului trenului în ultima statie cu oprire;
C) Se face pe baza semnalului de intrare care da indicatii asupra pozitiei semnalului de iesire;

1735. Cum se posteaza acarii si revizorii de ace pentru întâmpinarea trenurilor la intrare la posturile de macazuri cu instalatii CEM?
Raspunsuri:
A) Acarul se posteaza pe platforma sau la fereastra deschisa a cabinei, la intrarea trenului, înainte ca locomotiva trenului sa depaseasca semnalul de intrare;
B) Acarul se posteaza pe platforma sau la fereastra deschisa a cabinei, la intrarea trenului, înainte de punerea semnalului de intrare pe liber;
C) Acarul se posteaza pe platforma sau la fereastra deschisa a cabinei, la intrarea trenului, dupa ce trenul se angajeaza pe linia de primire;

1736. Ce se verifica pentru stabilirea starii de liber a parcursului de intrare/iesire?


Raspunsuri:
A) Se verifica si portiunea de linie cuprinsa între semnalul de intrare si vârful primului macaz din parcursul de intrare, linia de garare care intra în parcursul
comandat, precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire pâna la semnalul de iesire din sensul opus de mers;
B) Se verifica si portiunea de linie cuprinsa între semnalul de intrare si vârful primului macaz din parcursul de intrare, linia de garare care intra în parcursul
comandat, precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire pâna la semnalul de intrare din sensul opus de mers;
C) Se verifica si portiunea de linie cuprinsa între semnalul de intrare si semnalul de iesire din parcursul de intrare, linia de garare care intra în parcursul comandat,
precum si portiunea de linie de la ultimul macaz din parcursul de iesire pâna la semnalul de intrare din sensul opus de mers;

1737. Cum se face verificarea liniei si a parcursului de intrare/iesire în cazul în care acarii, respectiv revizorii de ace nu au vizibilitatea asigurata pe toata lungimea
liniei de primire/trecere si a parcursului de intrare/iesire a trenului, precum si pe timp cu vizibilitate redusa?
Raspunsuri:
A) Se face de catre acari, revizori de ace si IDM prin deplasarea acestora pe teren, pîna la locul de unde se pot observa reciproc;
B) Se face de catre acari, revizori de ace si IDM prin deplasarea acestora pîna în dreptul postului;
C) Se face de catre acari, revizori de ace si IDM prin deplasarea acestora printre firele liniei, fiecare începând de la locul stabilit în PTE, pâna la distanta de unde
se conving reciproc si în mod neîndoielnic ca linia si parcursul de intrare/iesire a trenului sunt libere;

1738. Unde se pastreaza cheile de la încuietorile macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc, care intra în parcursul comandat?
Raspunsuri:
A) Cheile macazurilor atacate pe la vârf, precum si cheile macazurilor de acoperire se pastreaza de catre IDM sau revizorul de ace;
B) Cheile macazurilor atacate pe la vârf, precum si cheile macazurilor de acoperire se pastreaza la postul de bariera;
C) Cheile macazurilor atacate pe la vârf, precum si cheile macazurilor de acoperire se pastreaza la postul de macazuri;
138
1739. De catre cine se face ridicarea cheilor de pe tablou în scopul executarii manevrei, precum si în cazul îngrijirii, revizuirii sau repararii macazurilor si a
instalatiilor, în cazul în care cheile de la încuietorile macazurilor se pastreaza la postul de macazuri din linie curenta?
Raspunsuri:
A) Se face de catre IDM, revizorul de ace sau agentul care deserveste acest post, numai în baza dispozitiei verbale a operatorului de circulatie;
B) Se face de catre IDM, revizorul de ace sau agentul care deserveste acest post, numai în baza dispozitiei scrise data de catre operatorul de circulatie;
C) Se face de catre IDM, revizorul de ace sau agentul care deserveste acest post, numai în baza dispozitiei scrise data de catre IDM dispozitor din statia de care
apartine postul;

1740. Ce trebuie sa faca IDM dispozitor pentru a nu întârzia executarea comenzilor de intrare, iesire sau trecere a unui tren?
Raspunsuri:
A) Sa dea ordin din timp de retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a parcursului de primire;
B) Sa dea ordin din timp de retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei;
C) Sa dea ordin din timp de retragerea si oprirea manevrei, verificarea starii de liber a liniei si a parcursului de intrare- iesire;

1741. Când trebuie sa dea IDM semnalul "trecerea fara oprire a trenului" în cazul circulatiei trenurilor fara oprire prin statiile neânzestrate cu semnal de iesire?
Raspunsuri:
A) Înainte ca trenul sa depaseasca primul aparat de cale de la intrare, respectiv la aparitia trenului, în cazul în care nu are vizibilitate pâna la primul aparat de
cale, postându-se asfel încât sa fie perceput de catre mecanic;
B) Înainte ca trenul sa depaseasca primul aparat de cale atacat de tren pe la vârf, respectiv la aparitia trenului, în cazul în care nu are vizibilitate pâna la primul
aparat de cale, postându-se asfel încât sa fie perceput de catre mecanic;
C) Înainte ca trenul sa se angajeze pe parcursul de primire, respectiv la aparitia trenului, în cazul în care nu are vizibilitate pâna la primul aparat de cale, postându-
se asfel încât sa fie perceput de catre mecanic;

1742. Cum se procedeaza în cazul în care se schimba linia de primire/trecere a unui tren, iar la linia la care se primeste trenul exista restrictii de viteza?
Raspunsuri:
A) IDM aduce în scris la cunostinta operatorului de circulatie necesitatea schimbarii liniei de primire/trecere, cu restrictia de viteza respectiva; operatorul de
circulatie da dispozitie scrisa statiei care acerut schimbarea liniei de garare si statiei în care trenul are ultima oprire, pentru avizarea restrictiei de viteza; IDM din
statia în care trenul are ultima oprire, aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie existenta restrictiei de viteza.
B) IDM aduce verbal la cunostinta operatorului de circulatie necesitatea schimbarii liniei de primire/trecere, cu restrictia de viteza respectiva; operatorul de
circulatie da dispozitie scrisa statiei care acerut schimbarea liniei de garare si statiei în care trenul are ultima oprire, pentru avizarea restrictiei de viteza; IDM
din statia în care trenul are ultima oprire, aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie existenta restrictiei de viteza.
C) IDM aduce verbal la cunostinta operatorului de circulatie necesitatea schimbarii liniei de primire/trecere, cu restrictia de viteza respectiva; operatorul de
circulatie da dispozitie scrisa statiei care acerut schimbarea liniei de garare si statiei vecine în care trenul nu are oprire, pentru avizarea restrictiei de viteza; IDM
din statia vecina în care trenul nu are oprire, este oprit pentru a aduce la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie existenta restrictiei de viteza.

1743. În ce cazuri se pot ocupa temporar cu vehicule feroviare liniile de primire si expediere, în cazul în care acestea sunt prevazute în PTE?
Raspunsuri:
A) Pe baza graficului de ocupare a liniilor;
B) Din dispoyitia Sefului statei;
C) Pe baza tabloului de garare a trenurilor;

1744. Cum se procedeaza în cazul în care necesitatile de exploatare impun oprirea trenului într-o statie prin care urma sa treaca fara oprire, înzestrata cu instalatii
CED, CE sau în statii ale caror semnale de intrare dau indicatii asupra semnalului de iesire?
Raspunsuri:
A) Oprirea trenului în statie se face pe baza indicatiei date de semnalul de intrare si a semnalului de iesire aflat în pozitie de oprire,
B) IDM opreste trenul la semnalul de intrare si numai dupa ce s-a convins ca trenul este oprit pune semnalul de intrare pe liber;
C) Oprirea trenului în statie se face în baza ordinului de circulatie înmânat de IDM din ultima statie cu oprire a trenului;

1745. Cum pot fi primite trenurile în caz de lipsa de linii libere în statie?
Raspunsuri:
A) Pe linie ocupata sau cu marca de siguranta din capatul opus ocupata, în baza indicatiei de liber a semnalului deintrare;
B) Pe linie ocupata sau cu marca de siguranta din capatul opus ocupata, însa numai dupa ce sunt oprite la semnalul de intrare si s-a înmânat mecanicului ordin
de circulatie, urmând sa fie însotite de catre agentul statiei, pâna la gararea lor pe linia respectiva;
C) Pe linie ocupata sau cu marca de siguranta din capatul opus ocupata, în baza semnalului de chemare;

1746. Ce trebuie sa faca IDM în cazul în care dispune fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii?
Raspunsuri:
A) Acesta întocmeste plan de manevra pe care îl aduce la cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie verbala;
B) Acesta întocmeste plan de manevra pe care îl aduce la cunostinta verbal mecanicului trenului;
C) Acesta întocmeste plan de manevra pe care îl aduce la cunostinta posturilor de macazuri interesate prin dispozitie scrisa si mecanicului prin ordin de
circulatie;

1747. În ce cazuri se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie completat conform prevederilor din regulamentul penru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor
feroviare?
Raspunsuri:
A) La expedierea unui tren, cu semnalul de iesire pe liber;
B) La expedierea unui tren, în cazul în care agentul unui post de bariera raspunde cu întîrziere la telefon;
C) La expedierea unui tren, în cazul defectarii barierei;

1748. Când trebuie sa se dea în scris comanda în statiile sau posturile de macazuri din linie curenta înzestrate cu instalatii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc?
Raspunsuri:
A) Laprimirea trenului pe linie ocupata;
139
B) La primirea trenului pe linie închisa;
C) La primirea trenului cu semnalul de intrare pe liber;

1749. Când trebuie sa se dea în scris comanda în statiile sau posturile de macazuri din linie curenta înzestrate cu instalatii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc?
Raspunsuri:
A) La primirea trenului în statie cu semnal de chemare;
B) La primirea trenului în statie cu ordin de circulatie;
C) La primirea trenului în statie cu semnalul de intrare pe liber;

1750. Unde se pastreaza cheile de la încuietorile macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc, care nu intra în programul de zavorâre a parcursurilor de
primire/expediere?
Raspunsuri:
A) Se pastreaza de catre IDM, la locul stabilit în PTE;
B) Se pastreaza de catre revizorul de ace, la locul stabilit în PTE;
C) Se pastreaza de catre IDM, la locul stabilit în instructia de manipulare a instalatiei;

1751. Ce operatii se efectueaza pentru predarea-primirea cheilor de la încuietorile macazurilor în cazul în care se face manevra pe liniile deservite de un post de
macazuri din linie curenta?
Raspunsuri:
A) La sosirea la postul de macazuri, mecanicul preda cheile catre acarul de la post pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau convoiului pe linia
respectiva;
B) La sosirea la postul de macazuri, conducatorul manevrei preda cheile catre acarul de la post pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau
convoiului pe linia respectiva;
C) La sosirea la postul de macazuri, mecanicul preda cheile catre conducatorul manevrei pentru efectuarea parcursului de introducere a trenului sau convoiului pe
linia respectiva;

1752. Ora gararii sau iesirii trenului când comanda de intrare iesire a trenului s-a dat verbal si prin bloc se înregistreaza numai de catre IDM dispozitor, în registrul
unificat de cai libere comenzi si miscare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1753. Ora gararii sau iesirii trenului când comanda de intrare iesire a trenului s-a dat verbal si prin bloc se înregistreaza de catre IDM dispozitor, în RRLISC.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1754. Darea înapoi a trenului cu atacarea marcii de siguranta de la urma este permisa numai dupa manipularea macazurilor în pozitie corespunzatoare, daca este
cazul si numai cu incuviintrea scrisa data mecanicului prin ordin de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1755. Darea înapoi a trenului cu atacarea marcii de siguranta de la urma este permisa numai dupa întocmirea planului de manevra si avizarea Sefului statiei.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1756. Dupa verificarea liniilor si a parcursului de intrare-iesire si constatarea ca acestea sunt libere se interzice efectuarea miscarilor de manevra pe aceste linii,
precum si pe liniile care dau acces la aceste linii, cu exceptia cazurilor prevazute în regulamentul pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1757. Tabloul de sosire, plecare si garare al trenurilor trebuie sa se afiseze în biroul de miscare, la posturile de macazuri si de bariera din incinta statiei, precum si
la posturile de miscare, posturile ajutatoare de miscare si de macazuri din linie curenta.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1758. Tabloul de sosire, plecare si garare al trenurilor trebuie sa se afiseze numai în biroul IDM expeditor.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1759. Se permite deszavorîrea de catre IDM a parcursului executat în vederea primirii/expedierii/trecerii trenului înainte de primirea raportarii gararii, iesirii sau
trecerii complete a trenului de la acar.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1760. În cazul în care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet IDM lasa trenul sa circule pâna la prima statie, comunicând
neregula constatata catre IDM din aceasta statie.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1761. În cazul în care semnalele de fine de tren sunt stinse sau incomplete dar trenul este complet IDM opreste trenul pentru semnalizare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

140
1762. Cheile încuietorilor macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc la posturile de macazuri din linie curenta se pastreaza la IDM din statia de care
apartin aceste posturi.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1763. Cheile încuietorilor macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc la posturile de macazuri din linie curenta se pastreaza la aceste posturi.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1764. Comanda cuprinde numarul de control, ora de transmitere si continutul, numarul trenului completat cu mentiunile: intra/iese/intra-iese/trece, numarul
liniei, precum si alte observatii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1765. Se interzice acarului sau revizorului de ace sa execute comanda de iesire sau trecere a unui tren daca trenul din sens contrar nu a sosit la încrucisare sau nu
a fost încunostintat de catre IDM cu privire la mutarea încrucisarii stabilite prin graficul de circulatie sau prin mersul întocmit.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1766. Se interzice acarului sau revizorului de ace sa execute comanda de iesire sau trecere a unui tren daca trenul din sens contrar a sosit la încrucisare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1767. În afara comenzilor de intrare, iesire sau trecere, în legatura cu circulatia trenurilor si executarea manevrei mai pot interveni dispozitii, comunicari si ordine,
conform regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare.

Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1768. Pentru întâmpinarea trenurilor la intrare/iesire/trecere în statiile înzestrate cu instalatii CED, pe sectii de circulatie neînzestrate cu BLA acarul se posteaza la
locul fixat prin PTE, dupa primirea comenzii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1769. Pentru întâmpinarea trenurilor la intrare/iesire/trecere în statiile înzestrate cu instalatii CED, pe sectii de circulatie neînzestrate cu BLA acarul se posteaza la
locul fixat prin fisa postului, dupa primirea comenzii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1770. În cazul în care revizia macazurilor atacate de tren pe la vârf se efectueaza de catre revizorul de ace acesta raporteaza executarea comenzii catre IDM cu
numar de control dupa înscrierea efectuarii reviziei în registrul de comenzi al postului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1771. În cazul în care revizia macazurilor atacate de tren pe la vârf se efectueaza de catre revizorul de ace acesta raporteaza executarea comenzii catre IDM,
numai dupa înscrierea efectuarii reviziei în registrul de comenzi al postului.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1772. În statiile cu un singur acar, la iesirea trenurilor acesta revizuieste numai macazurile atacate de tren pe la vârf.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1773. În statiile cu un singur acar, la iesirea trenurilor acesta revizuieste numai macazurile atacate de tren pe la calcâi.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1774. La executarea comenzilor de intrare/iesire/intrare-iesire/trecere în statiile cu macazuri prevazute cu încuietori cu chei fara bloc deservite numai de catre
acari, având sediul la posturile de macazuri sau la biroul de miscare se procedeaza ca si în cazul statiilor cu revizor de ace, cu deosebirea ca în acest caz, cheile
parcursului comandat si ale macazurilor de acoperire se aduc si se predau catre IDM dispozitor, care le verifica si le depune pe tabloul de chei din biroul de
miscare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1775. IDM dispozitor, dupa primirea raportarii executarii comenzii dispune revizorului de ace care manipuleaza semnalul de intrare/iesire sa-l puna pe liber, cu
formula: "Postul numarul.... pune semnalul de intrare/iesire pe liber pentru trenul - numarul -... ora..... "
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1776. Primirea comenzilor la posturile de macazuri deservite numai de acari, se face prin telefon de catre acar, direct de la IDM dispozitor.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

141
1777. În cazul în care revizorul de ace sau acarul are sediul la biroul de miscare, acesta ia la cunostinta comanda din registrul unificat de cai libere, comenzi si
miscare, semnând în coloana observatii.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1778. Comanda de trecere a unui tren la posturile de macazuri din linie curenta se da de catre IDM dispozitor din statia de care apartine postul înainte de
acordarea caii libere punctului de sectionare vecin.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1779. Comenzile si observatiile care se dau în scris trebuie sa se înregistreze simultan în momentul transmiterii lor, de catre toate posturile interesate, în registrele
sau condicile acestora.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1780. Se interzice deszavorârea de catre IDM a parcursului executat în vederea primirii/expedierii/trecerii trenului înainte de primirea raportarii gararii, iesirii sau
trecerii complete a trenului de la acar sau de la revizorul de ace.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1781. Circulatia trenurilor de calatori se face conform traselor alocate prin planul de mers, întocmit de regula anual si reprezinta programul de circulatie anual.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1782. Planul de mers se compune din graficul de circulatie al trenurilor de marfa si calatori, planul de compunere al trenurilor de calatori si se materializeaza prin
livretele de mers.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1783. Planul de mers reprezinta totalitatea traselor prevazute într-un interval de timp, de regula un an.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1784. Planul de mers reprezinta totalitatea traselor prevazute într-un interval de timp, de regula sase luni.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1785. Trenurile pot sa circule pe infrastructura feroviara numai daca sunt prevazute într-un program de circulatie, au atribuit un numar si au un orar dinainte
stabilit.
[122341640260] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1786. Ora de garare/trecere/plecare se înregistreaza în registrul unificat de cai libere comenzi si miscare si se comunica operatorului de circulatie de catre IDM.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1787. Ora de garare/trecere/plecare se înregistreaza în RRLISC si se comunica posturilor interesate si operatorului de circulatie de catre IDM.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1788. Ora de trecere corespunde cu ora când locomotiva trenului a trecut prin fata biroului de miscare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1789. Ora plecarii corespunde cu ora punerii trenului în miscare de catre mecanic si ora de trecere corespunde cu ora când ultimul vagon din tren a trecut prin
fata biroului de miscare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1790. Trenurile care au oprire în statie se primesc cu semnalul de iesire pe oprire.


Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1791. Trenurile care au oprire în statie se primesc cu semnalul de iesire pe liber.


Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1792. IDM în cazul în care dispune fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii întocmeste plan de manevra pe care îl aduce la cunostinta
posturilor de macazuri interesate prin dispozitie scrisa si mecanicului prin ordin de circulatie.
Raspunsuri:
Adevarat;Fals

142
1793. IDM in cazul în care dispune fractionarea trenului si gararea acestuia pe doua sau mai multe linii întocmeste plan de manevra pe care îl aduce la cunostinta
mecanicului prin statia RER.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1794. Un tren se considera garat atunci când s-a oprit efectiv între marcile de siguranta de la extremitatile liniei de primire sau între marca de siguranta de la urma
trenului si semnalul de iesire al liniei respective si numai daca este semnalizat conform reglementarilor în vigoare.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1795. Dispozitiile privind circulatia trenurilor se dau numai prin IDM dispozitor.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1796. IDM dispozitor este singurul în drept sa dispuna asupra primirii si expedierii trenului.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1797. Pentru întâmpinarea trenurilor la intrare/iesire/trecere la posturile de macazuri din linie curenta acarul se posteaza la macazul de acces pe LFI fie ca macazul
este atacat pe la vârf, fie pe la calcâi, dupa efectuarea reviziei acestuia.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1798. Pentru întâmpinarea trenurilor la intrare/iesire/trecere la posturile de macazuri din linie curenta acarul se posteaza la cabina, dupa efectuarea reviziei
acestuia.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1799. Pentru întâmpinarea trenurilor la intrare/iesire/trecere în statiile cu un singur acar acesta, dupa ce a predat catre IDM cheile parcursului executat, se
posteaza la locul stabilit prin PTE.
Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1800. În statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, în cazul în care indicatia de liber a semnalului de intrare s-a anulat în fata trenului si locomotiva a depasit
semnalul pe oprire, primirea trenului în statie se face în baza ordinului de circulatie.

Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1801. În statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, în cazul în care indicatia de liber a semnalului de intrare s-a anulat în fata trenului si locomotiva a depasit
semnalul pe oprire, primirea trenului în statie se face în baza semnalului de chemare.
[132148782240] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1802. Ora de garare/trecere/plecare se înregistreaza în registrul unificat de cai libere comenzi si miscare si se comunica operatorului de circulatie de catre IDM.
[576246132351] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1803. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie mecanicului la înapoierea trenului din linie curenta în conditiile stabilite de seful de tren.
[768141742474] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1804. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie mecanicului când din doua statii se expediaza mijloace de interventie în sens contrar, pe linie curenta închisa.
[212858812490] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1805. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie la ocuparea liniei curente de catre un tren care pleaca dintr-un punct de sectionare fara semnal de iesire, cu
semnal de iesire de grup fara indicator de linie sau cu indicator de linie defect, de pe o sectie cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, în urma dispozitiei
operatorului de circulatie.
[332664743410] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1806. Se înmâneaza mecanicului ordin de circulatie când necesitatea schimbarii liniei de garare a intervenit dupa plecarea trenului din ultimul punct de sectionare.
[142746733450] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1807. Comenzile în legatura cu circulatia trenurilor se dau în scris, la posturile de macazuri înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc.
[332661733581] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1808. Comenzile în legatura cu circulatia trenurilor se dau verbal, la posturile de macazuri înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc
[312866943591] Raspunsuri:
Adevarat; Fals
143
1809. Comenzile în legatura cu circulatia trenurilor se dau verbal, în statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie fara BLA, cu posturi
deservite de catre acari.
[432343733730] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1810. Comenzile în legatura cu circulatia trenurilor se dau în scris în statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE situate pe sectii de circulatie fara BLA, cu posturi
deservite de catre acari.
[566342734513] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1811. Comanda de intrare se da cu formula: "Numarul..... ora.... trenul - numarul -....... intra la linia......... "
[889816434795] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1812. Comanda de iesire se da cu formula: "Numarul..... ora.... trenul - numarul -....... iese de la linia.......... "
[552883768880] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1813. Comanda de trecere se da cu formula: "Numarul..... ora.... trenul - numarul -....... trece pe linia......... "
[112243724360] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1814. Pentru trenurile care urmeaza sa fie primite si dupa oprire expediate, comanda de intrare si iesire poate fi data simultan cu formula: "Numarul..... ora....
trenul - numarul -...... intra-iese, linia....... "
[132548714480] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1815. În anumite statii stabilite de catre administratorul infrastructurii feroviare, revizorul de ace poate prelua si atributiile acarului, având în acelasi timp
competenta de a pastra cheile de la încuietorile macazurilor în timpul primirii, expedierii sau trecerii trenurilor.
[732602780500] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1816. Cheile de la macazurile atacate de tren pe la calcâi, pot ramâne în încuietori, daca nu este stabilit altfel prin programul de zavorâre.
[687243715423] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1817. Cheile de la încuietorile macazurilor înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc, care nu intra în programul de zavorâre a parcursurilor de primire/expediere se
pastreaza de catre IDM, la locul stabilit în PTE.
[312345787540] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1818. În cazul în care se face manevra pe liniile deservite de un post de macazuri din linie curenta, pentru predarea-primirea cheilor de la încuietorile macazurilor,
se efectueaza urmatoarele operatii: la sosirea la postul de macazuri, conducatorul manevrei preda cheile catre acarul de la post pentru efectuarea parcursului de
introducere a trenului sau convoiului pe linia respectiva.
[642696235562] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1819. Cum se da ordinul de plecare pentru trenurile care pleaca dintr-un punct de sectionare, pe timp cu vizibilitate redusa sau când nu se poate observa de catre
mecanic indicatia de liber a semnalului de iesire, în cazul tuturor sistemelor de circulatie?
[768142725645] Raspunsuri:
A) Se da prin semnalul pornirea trenului dat de catre IDM de lânga semnalul de iesire, la trenurile de calatori si mixte ?i prin ordin de circulatie înmânat
mecanicului printr-un agent, la trenurile de marfa;
B) Se da prin semnalul pornirea trenului dat de catre IDM de lânga locomotiva, la trenurile de calatori si mixte si ordin decircula?ie înmânat mecanicului printr-
un agent, la trenurile de marfa;
C) Se da prin semnalul pornirea trenului dat de catre IDM de lânga locomotiva, la trenurile de calatori si mixte si ordin de circulatie înmânat mecanicului de catre
IDM dispozitor, la trenurile de marfa;

1820. Ce este obligat personalul sa respecte în timpul executarii serviciului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor?
[475245715723] Raspunsuri:
A) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie, care trebuie întelese si aplicate în totalitatea lor;
B) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile cuprinse în reglementarile specifice în vigoare, care trebuie întelese si aplicate în totalitatea lor;
C) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie, sefului de statie si ordinele specifice în vigoare, care trebuie întelese si
aplicate în totalitatea lor;

1821. De catre cine se face manipularea macazurilor pentru efectuarea manevrei în punctele de sectionare, precum si în linie curenta pe sectii cu conducere
centralizata a circulatiei trenurilor?
[552342725743] Raspunsuri:
A) Se face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren, numai în baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie;
B) Se face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren, numai în baza dispozitiei scrise a IDM;
C) Se face de catre cei care le deservesc, numai în baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie;

1822. Ce este obligat personalul sa respecte în timpul executarii serviciului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor?
144
[889713746786] Raspunsuri:
A) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie, sefului de statie si ordinele specifice în vigoare, care trebuie întelese si
aplicate în totalitatea lor;
B) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile cuprinse în reglementarile specifice în vigoare, care trebuie întelese si aplicate în totalitatea lor;
C) Dispozitiile specifice acestui sistem de circulatie si dispozitiile operatorului de circulatie, care trebuie întelese si aplicate în totalitatea lor;

1823. În ce baza se face suprimarea opririi unui tren de marfa într-un punct de sectionare, în care dupa mers trenul are prevazuta oprire, pe sectii de circulatie cu
conducere centralizata a circulatiei trenurilor?
[273656856831] Raspunsuri:
A) Se face numai pe bazadispozitiei operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie înmânat sub semnatura în ultimul punct de
sectionare în care trenul are oprire;
B) Se face numai pe bazadispozitiei operatorului de circulatie, indicatiei de liber a semnalului de iesire si a semnalului de "trecere fara oprire" a trenului, dat de
catre agentul punctului de sectionare,
C) Se face numai pe bazadispozitiei operatorului de circulatie, transmisa mecanicului prin ordin de circulatie înmânat de catre IDM sub semnatura în statia cap de
sectie unde trenul are oprire;

1824. Cum se procedeaza în cazul defectarii încuietorilor macazurilor dintr-un punct de sectionare de pe sectii de circulatie cu conducere centralizata a circulatiei
trenurilor?
[182445746130] Raspunsuri:
A) În dispozitia de circulatie se mentioneaza ca intrarea trenului în punctul de sectionare respectiv se face cu semnalul de intrare pe oprire în baza ordinului de
circulatie înmânat mecanicului de agentul punctului de sectionare postat la semnalul de intrare;
B) În dispozitia de circulatie se mentioneaza ca intrarea trenului în punctul de sectionare respectiv se face cu viteza de 20 km/h numai în prezenta agentului
punctului de sectionare postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare si în baza semnalului " înainte", dat de catre acesta;
C) În dispozitia de circulatie se mentioneaza ca intrarea trenului în punctul de sectionare respectiv se face numai în prezenta agentului punctului de sectionare
postat la primul aparat de cale din parcursul de intrare si în baza semnalului " înainte", dat de catre acesta, indiferent de pozitia locomotivei;

1825. În ce baza se executa manevra în punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor si pe liniile ramificate din linie
curenta?
[612447236140] Raspunsuri:
A) Se face numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie, care se transmite de catre agentul punctului de sectionare sefului de tren sau
conducatorului manevrei, prin ordin de circulatie;
B) Se face numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie, care se transmite de catre agentul punctului de sectionare mecanicului, operatorului de
manevra sau conducatorului manevrei, prin ordin de circulatie;
C) Se face numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie, care se transmite de catre agentul punctului de sectionare operatorului de transport
feroviar sau operatorului economic autorizat, prin aprobare scrisa;

1826. Ce obligatii are conducatorul manevrei dupa terminarea manevrei în punctele de sectionare si pe liniile ramificate din linie curenta pe sectii de circulatie cu
conducere centralizata a circulatiei trenurilor?
[677695746250] Raspunsuri:
A) Sa comunice IDM operatiile de manevra executate, datele referitoare la tren – rezultate din aratarea vagoanelor trenului (lungime, numar osii, masa neta si
bruta, masa frânata automat si de mâna), alte date solicitate de catre IDM;
B) Sa comunice operatorului de circulatie operatiile de manevra executate, datele referitoare la tren – rezultate din aratarea vagoanelor trenului (lungime, numar
osii, masa neta si bruta, masa frânata automat si de mâna, masa necesara de frânat automat si de mâna), alte date solicitate de operatorul de circulatie;
C) Sa comunice operatorului de circulatie operatiile de manevra executate, datele referitoare la tren – rezultate din aratarea vagoanelor trenului (lungime,
numar osii, masa neta si bruta, masa frânata automat si de mâna), alte date solicitate de operatorul de circulatie;

1827. Cum se procedeaza în cazul în care toate mijloacele de comunicatie sunt întrerupte pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor?
[273142736160] Raspunsuri:
A) Trenurile ramân în punctele de sectionare sau posturile de miscare în care au sosit, în momentul întreruperii tuturor mijloacelor de comunicatie. Îndrumarea
mijloacelor de interventie care vor circula între punctele de sectionare pe timpul întreruperii tuturor mijloacelor de comunicatie, se face cu viteza maxima de 20
km/h;
B) Trenurile ramân în punctele de sectionare în care au sosit, în momentul întreruperii tuturor mijloacelor de comunicatie. Exceptii se admit numai la
îndrumarea locomotivei de ajutor si/sau mijloacelor de interventie care vor circula între punctele de sectionare cu viteza maxima de 30 km/h;
C) Trenurile ramân în punctele de sectionare în care au sosit, în momentul întreruperii tuturor mijloacelor de comunicatie. Exceptii se admit numai la îndrumarea
mijloacelor de interventie care vor circula între punctele de sectionare cu viteza maxima de 20 km/h.

1828. În ce baza poate trece fara oprire printr-o statie trenul care circula pe linie falsa?
[182742726270] Raspunsuri:
A) Semnalul " trecerea fara oprire a trenului", dat de catre IDM pe linii înzestrate cu semnal de iesire sau în baza ordinului de circulatie în cazul trecerii pe linii
neânzestrate cu semnale luminoase de iesire;
B) Semnalul " trecerea fara oprire a trenului", dat de catre IDM în cazul trecerii pe linii neânzestrate cu semnal de iesire; în baza ordinului de circulatie în cazul
trecerii pe linii înzestrate cu semnale luminoase de iesire;
C) Semnalul " trecerea fara oprire a trenului", dat de catre IDM în cazul trecerii pe linii neinzestrate cu semnal de iesire sau în baza indicatiei semnalului
luminos de chemare în cazul trecerii pe linii înzestrate cu semnale luminoase de iesire;

1829. Când se interzice darea înapoi a trenului din linie curenta fara o întelegere prealabila cu IDM din statia care a expediat trenul?
[432243756280] Raspunsuri:
A) Pe timp nefavorabil, când vizibilitatea semnalelor este redusa; în cazul în care trenul a fost expediat din statie pe timpul cât mijloacele de comunicatie sunt
întrerupte; pe sectii de circulatie cu BLA, BLAS; în cazul în care s-a cerut locomotiva de ajutor, pâna la sosirea acesteia;
B) Pe timp cu cea?a, viscol si alte împrejurari nefavorabile, când vizibilitatea semnalelor este redusa; în cazul în care trenul a fost expediat din statie pe timpul cât
mijloacele de comunicatie sunt întrerupte; pe sectii de circulatie cu BLA; în cazul în care locomotiva trenului este deservita numai de mecanic,
C) Pe timp cu cea?a, viscol si alte împrejurari nefavorabile, când vizibilitatea semnalelor este redusa; în cazul în care trenul a fost expediat din statie pe timpul
cât mijloacele de comunicatie sunt întrerupte; pe sectii de circulatie cu BLA; în cazul în care s-a cerut locomotiva de ajutor, pâna la sosirea acesteia.
145
1830. Între cine se face întelegerea privind darea înapoi a trenului din linie curenta, în cazul în care trenul nu are sef de tren?
[352862746390] Raspunsuri:
A) Se face între mecanic si IDM din statiile vecine, prin radiotelefon, mecanicul notând în foaia de parcurs numele statiei, numarul dispozitiei din registrul unificat
de cai libere comenzi si miscare, numele si prenumele IDM de la care a primit comunicarea privind conditiile de dare înapoi a trenului pâna la semnalul de intrare
în statie;
B) Se face între mecanic si IDM din statia care a expediat trenul, prin radiotelefon, mecanicul notând în foaia de parcurs numele statiei, numarul dispozitiei din
registrul unificat de cai libere comenzi si miscare, ora numele si prenumele IDM de la care a primit comunicarea privind conditiile de dare înapoi a trenului pâna la
semnalul de intrare în statie;
C) Se face între mecanic si IDM din statia care a expediat trenul, prin radiotelefon, mecanicul notând în foaia de parcurs numarul dispozitiei din registrul
unificat de cai libere comenzi si miscare, numele si prenumele IDM de la care a primit comunicarea privind conditiile de dare înapoi a trenului pâna la semnalul
de intrare în statie;

1831. Care reprezinta obligatii ale IDM dispozitor dupa sosirea locomotivei isolate sau a primei parti a trenului din linie curenta?
[222443756300] Raspunsuri:
A) Sa comunice ramânerea trenului sau a unei parti din tren în linie curenta, în scris, catre operatorul de circulatie, care va dispune închiderea liniei curente; sa
stabileasca, împreuna cu mecanicul care a sosit cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului, conditiile pentru aducerea trenului sau a partii ramase din tren,
din linie curenta;
B) Sa comunice ramânerea trenului sau a unei parti din tren în linie curenta, în scris, catre operatorul de circulatie care va dispune închiderea liniei curente; sa
stabileasca, împreuna cu mecanicul care a sosit cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului, pozitia kilometrica a trenului sau a partii ramase din tren, din
linie curenta;
C) Sa comunice ramânerea trenului sau a unei parti din tren în linie curenta, în scris, catre IDM din statia vecina, precum si operatorului de circulatie care va
dispune închiderea liniei curente; sa stabileasca, împreuna cu mecanicul care a sosit cu locomotiva izolata sau cu prima parte a trenului, conditiile pentru
aducerea trenului sau a partii ramase din tren, din linie curenta;

1832. Cum procedeaza mecanicul trenului ramas în linie curenta în cazul în care dupa cererea mijlocului de ajutor, nu mai are nevoie de locomotiva de ajutor?
[384668957312] Raspunsuri:
A) Mecanicul va renunta în acelasi mod în care a solicitat-o si va pune trenul în miscare dupa încuviintarea scrisa a IDM dispozitor, înregistrata cu numar în
registrul de cai libere, comenzi si miscare, care va fi comunicata mecanicului în scris prin telefon sau radiotelefon;
B) Mecanicul va renunta la solicitarea acesteia în acelasi mod în care a solicitat-o si nu va pune trenul în miscare decât dupa încuviintarea scrisa a IDM
dispozitor, înregistrata cu numar si ora în registrul de cai libere, comenzi si miscare, care va fi comunicata mecanicului în scris prin telefon sau radiotelefon.
C) Mecanicul va renunta la solicitarea acesteia în acelasi mod în care a solicitat-o si nu va pune trenul în miscare decât dupa încuviintarea verbala a IDM dispozitor,
înregistrata cu numar si ora în foaia de parcurs de catre mecanic, comunicata prin telefon sau radiotelefon

1833. Ce obligatii are IDM la expedierea locomotivei de ajutor în linie curenta?


[889612757324] Raspunsuri:
A) Sa înmâneze mecanicului ordin de circulatie în care se mentioneaza conditii de circulatie, ca si în cazul circulatiei mijloacelor de interventie pe linie curenta
închisa, valabile atât la ducere cât si la înapoiere;
B) Sa înmâneze mecanicului ordin de circulatie în care se mentioneaza viteza de 20 km/h si pozitia kilometrica unde trebuie sa acorde ajutorul, ca si în cazul
circulatiei mijloacelor de interventie pe linie curenta închisa;
C) Sa înmâneze mecanicului ordin de circulatie în care se mentioneaza conditii de circulatie, ca si în cazul circulatiei locomotivei împingatoare nelegata la tren si
frâna, valabile atât la ducere cât si la înapoiere;

1834. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mixte, în cazul în care nu exista semnal de iesire de la linia respectiva sau exista
semnal de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicator de directie stins iar în statie se afla mai multe trenuri de expediat în aceeasi directie?
[869818457431] Raspunsuri:
A) IDM da semnalul "pornirea trenului" din locul în care poate fi perceput de catre mecanicul trenului;
B) IDM da semnalul "pornirea trenului" de lânga locomotiva trenului care se expediaza;
C) IDM da semnalul "pornirea trenului" de lânga trenul care se expediaza;

1835. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de marfa, în sta?iile cu semnale luminoase de ie?ire de grup?
[677142747441] Raspunsuri:
A) Indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins si semnalul "pornirea trenului" dat de catre IDM,
de lânga linia la care se afla trenul care se expediaza;
B) Indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins si semnalul "pornirea trenului" dat de catre IDM
sau alt agent de lânga locomotiva trenului care se expediaza;
C) Indicatia de liber a semnalului luminos de iesire de grup, fara indicator de linie sau cu indicatorul de linie stins si semnalul "pornirea trenului" dat de catre
IDM, de lânga locomotiva trenului care se expediaza;

1836. Cum se da ordinul de plecare la trenurile de marfa în statiile cu semnale de iesire neintroduse în bloc sau neânzestrate cu semnale de iesire?
[652348257455] Raspunsuri:
A) IDM dispozitor transmite telefonic ordinul de expediere acarului, respectiv revizorului de ace, cu formula: "expediati trenul numarul........ de la linia....... ", la
care se adauga si eventualele mentiuni.
B) IDM dispozitor transmite telefonic ordinul de expediere acarului, respectiv revizorului de ace, cu formula: "expediati trenul numarul........ de la linia.... la statia....
", la care se adauga si eventualele observatii
C) IDM dispozitor transmite telefonic ordinul de expediere acarului, respectiv revizorului de ace, cu formula: "expediati trenul numarul........ de la linia....... la ora…..
Semnatura….. ", la care se adauga si eventualele observatii

1837. Cum se face continuarea mersului în cazul în care dupa darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta statiei înzestrata cu semnal de iesire, în cazul
în care trenul a fost expediat cu semnalul de iesire pe liber dintr-o statie de pe o sectie fara BLA si locomotiva trenului a oprit dupa depasirea semnalului de iesire
pe oprire, din cauza schimbarii indicatiei acestuia în fata trenului?
[352342747562] Raspunsuri:

146
A) Continuarea mersului se face dupa verificarea parcursului de iesire si numai în baza ordinului de circulatie, cu mentiunea "Liber la statia...... circulati cu viteza de
cel mult 20 km/ora pâna la urmatorul semnal;
B) Continuarea mersului se face dupa verificarea parcursului de iesire si numai în baza ordinului de circulatie, cu mentiunea "Liber la statia...... circulati cu
viteza de cei mult 20 km/ora în zona macazurilor la iesire;
C) Continuarea mersului se face dupa schimbarea sistemului de circulatie si numai în baza ordinului de circulatie, cu mentiunea "Liber la statia...... circulati cu
viteza de cei mult 20 km/ora în zona macazurilor la iesire;

1838. Din ordinul cui se înmâneaza ordinul de circulatie în cazul în care agentul punctului de sectionare este IDM, iar trenul de marfa se expediaza de catre
revizorul de ace sau de catre acar?
[432548057570] Raspunsuri:
A) Din ordinul operatorului de circulatie;
B) Din ordinul IDM;
C) De catre acar din ordinul revizorului de ace;

1839. Cum se procedeaza când necesitatile impun oprirea trenului într-un punct de sectionare, pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor prin care
trenul urma sa treaca - dupa mers - fara oprire?
[142542747580] Raspunsuri:
A) Trenul va fi oprit de personalul care deserveste punctul de sectionare cu semnale de oprire, date cu instrumente portative;
B) Trenul va fi oprit în baza indicatiei semnalelor de circulatie ?i manevra, conform prevederilor din reglementarile în vigoare;
C) Trenul va fi oprit în baza indicatiei semnalelor de circulatie, conform prevederilor din reglementarile specifice;

1840. Cum procedeaza operatorul de circulatie în cazul efectuarii de lucrari la linii sau la instalatii într-un punct de sectionare pe sectii cu conducere centralizata a
circulatiei trenurilor?
[222758857590] Raspunsuri:
A) Da dispozitie scrisa pentru închiderea sau deschiderea liniei curente si/sau a liniilor specificate în solicitarea scrisa, catre punctul de sectionare din care s-a
solicitat închiderea, în baza telegramei de acordare a închiderii;
B) Da dispozitie scrisa pentru închiderea sau deschiderea liniei curente si/sau a liniilor specificate în solicitarea scrisa, catre punctele de sectionare care delimiteaza
linia curenta;
C) Da dispozitie scrisa pentru închiderea sau deschiderea liniei curente si/sau a liniilor specificate în solicitarea scrisa, catre punctul de sectionare din care s-a
solicitat închiderea, în baza înscrierii în RRLISC;

1841. Cine poate aproba suspendarea temporara a activitatii de miscare, pe o perioada mai mica de 24 de ore, în care nu este prevazut sa circule trenuri, pe
sectiile de circulatie cu activitate redusa?
[132547747600] Raspunsuri:
A) Administratorul infrastructurii feroviare;
B) Gestionarul infrastructurii feroviare, numai cu avizul AFER;
C) Gestionarul sec?iilor de circula?ie respective;

1842. Cum se procedeaza pe timpul cât activitatea de miscare este suspendata temporar?
[422147058843] Raspunsuri:
A) Macazurile trebuie manevrate în pozitie normala si încuiate, iar cheile încuietorilor de la macazurile înzestrate cu încuietori cu chei cu bloc se aduc la biroul de
miscare;
B) Macazurile trebuie manevrate în pozitie pe directa si încuiate, iar cheile încuietorilor de la macazurile înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc se aduc la biroul
de miscare;
C) Macazurile trebuie manevrate în pozitie normala si încuiate, iar cheile încuietorilor de la macazurile înzestrate cu încuietori cu chei fara bloc se aduc la biroul
de miscare.

1843. Cine dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit programului aprobat pe aceste sectii de circulatie?
[485344761851] Raspunsuri:
A) Pe aceste sectii de circulatie, operatorul de circulatie dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit programului aprobat, precizând pentru fiecare punct
de sectionare ora de începere a suspendarii, respectiv de reluare a activitatii de miscare, numai dupa ce a stabilit împreuna cu IDM dispozitori din punctele de
sectionare, ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulatie, când este cazul, precum si starea de liber a liniilor curente.
B) Pe aceste sectii de circulatie centralizat, operatorul de circulatie dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit programului aprobat, precizând pentru
fiecare punct de sectionare ora de începere a suspendarii, respectiv de reluare a activitatii de miscare, numai dupa ce a stabilit împreuna cu IDM dispozitori din
punctele de sectionare, ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulatie, când este cazul, precum si starea de liber a liniilor curente.
C) Pe aceste sectii de circulatie, operatorul de circulatie dispune suspendarea activitatii de miscare potrivit programului aprobat prin regsementari specifice,
precizând pentru fiecare punct de sectionare ora de începere a suspendarii, respectiv de reluare a activitatii de miscare, numai dupa ce a stabilit împreuna cu IDM
dispozitori din punctele de sectionare, ultimul tren circulat pe fiecare fir de circulatie, când este cazul, precum si starea de liber a liniilor curente.

1844. Cine elaboreaza pentru fiecare sectie de circulatie reglementari specifice privind suspendarea si reluarea activitatii de miscare, modul de procedare în cazul
întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare?
[677247273133] Raspunsuri:
A) Structurile regionale ale gestionarului infrastructurii feroviare elaboreaza pentru fiecare sectie de circulatie reglementari specifice privind suspendarea si
reluarea activitatii de miscare, modul de procedare în cazul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post pe
perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare; aceste reglementari specifice constituie anexa la PTE.
B) Structurile regionale ale administratorului infrastructurii feroviare elaboreaza pentru fiecare sectie de circulatie reglementari specifice privind suspendarea
si reluarea activitatii de miscare, modul de procedare în cazul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post
pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare; aceste reglementari specifice constituie anexa la PTE.
C) Structurile regionale ale gestionarului infrastructurii feroviare elaboreaza pentru fiecare sectie de circulatie reglementari specifice privind suspendarea si
reluarea activitatii de miscare, modul de procedare în cazul întreruperii functionarii tuturor mijloacelor de comunicatie si sarcinile personalului ramas la post pe
perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare si manevra; aceste reglementari specifice constituie anexa la PTE.

147
1845. Cum se procedeza în statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE, situate pe sectii de circulatie cu linii duble înzestrate cu BLA, pe perioada suspendarii
temporare a serviciului de miscare?
[652445773142] Raspunsuri:
A) Instalatiile se trec în regim de functionare semiautomata a semnalelor, iar circulatia trenurilor se efectueaza pe sens specializat;
B) Instalatiile se trec în regim de functionare automata a semnalelor, iar circulatia trenurilor se efectueaza pe sens banalizat;
C) Instalatiile se trec în regim de functionare automata a semnalelor, iar circulatia trenurilor se efectueaza pe sens specializat;

1846. Ce operatii executa agentul pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare în statiile cu treceri la nivel cu bariere mecanice, dupa primirea,
înregistrarea si confirmarea comenzii?
[522145782154] Raspunsuri:
A) Agentul revizuieste macazurile care intra în parcursul comandat si sunt atacate de tren pe la vârf, închide bariera, dupa care se posteaza la locul fixat si
marcat pentru supravegherea trecerii la nivel si a trenurilor în circulatie, prin defilare;
B) Agentul revizuieste macazurile care intra în parcursul comandat si sunt atacate de tren pe la vârf sau calcâi, închide bariera, dupa care se posteaza la locul fixat
si marcat pentru supravegherea trecerii la nivel si a trenurilor în circulatie, prin defilare;
C) Agentul revizuieste macazurile care intra în parcursul comandat si sunt atacate de tren pe la calcâi, închide bariera, dupa care se posteaza la locul fixat si marcat
pentru supravegherea trecerii la nivel si a trenurilor în circulatie, prin defilare;

1847. Cum se procedeaza pe perioada suspendarii temporare a serviciului de miscare în statiile cu treceri la nivel cu bariere mecanice?
[162541768260] Raspunsuri:
A) În cazul în care în statie sunt doua bariere, modul de deservire a posturilor de bariera de catre acar si pazitorul de bariera precum si locul de postare a acestora
în vederea supravegherii circulatiei pe timpul suspendarii temporare a serviciului de miscare, se stabilesc prin prescriptiile de lucru pe perioada de suspendare
temporara a serviciului de miscare, anexa la PTE.
B) În cazul în care în statie sunt doua bariere, modul de deservire a posturilor de bariera de catre agent si pazitorul de bariera precum si locul de postare a
acestora în vederea supravegherii circulatiei pe timpul suspendarii temporare a serviciului de miscare, se stabilesc prin prescriptiile de lucru pe perioada de
suspendare temporara a serviciului de miscare, anexa la PTE.
C) În cazul în care în statie sunt doua bariere, modul de deservire a posturilor de bariera de catre acar si pazitorul de bariera precum si locul de postare a acestora
în vederea supravegherii circulatiei pe timpul suspendarii temporare a serviciului de miscare, se stabilesc prin prescriptiile tehnice pe perioada de suspendare
temporara a serviciului de miscare, anexa la PTE.

1848. Cum procedeaza IDM în cazul în care agentul dintr-un punct de sectionare (statie), în care serviciul de miscare este suspendat temporar, nu se prezinta la
telefon?
[242757869271] Raspunsuri:
A) Trenul se expediaza pe baza ordinului de circulatie înmânat mecanicului, în care se mentioneaza oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz
atacat pe la vârf, revizuirea macazurilor de catre cel de-al doilea agent al trenului si închiderea barierei, daca exista;
B) Trenul se expediaza pe baza ordinului de circulatie înmânat mecanicului, în care se mentioneaza oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz atacat pe
la calcâi, revizuirea macazurilor de catre cel de-al doilea agent al trenului si închiderea barierei, daca exista;
C) Trenul se expediaza pe baza ordinului de circulatie înmânat mecanicului, în care se mentioneaza oprirea obligatorie a trenului înaintea primului macaz,
revizuirea macazurilor de catre cel de-al doilea agent al trenului si închiderea barierei, daca exista;

1849. Pe ce baza se admite expedierea trenurilor pe linia din stânga sensului de mers, în cazul în care statia este înzestrata cu semnal luminos de iesire prevazut cu
indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stânga a caii duble,?
[222145779281] Raspunsuri:
A) Pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos de iesire si a dungii oblice iluminate în alb a indicatorului pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din
stânga a caii duble, considerând fiecare linie curenta ca o linie simpla;
B) Pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos de iesire si a dungii oblice iluminate în galben a indicatorului pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din
stânga a caii duble, considerând fiecare linie curenta ca o linie simpla;
C) Pe baza indicatiei permisive a semnalului luminos de iesire si a dungii oblice iluminate în alb a indicatorului pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din
stânga a caii duble, considerând fiecare linie curenta ca o linie dubla;

1850. Primirea simultana a trenurilor din directii opuse în statiile de pe linii simple, în cazul în care parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor
parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta functie, este admisa numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
[778344784652] Raspunsuri:
A) Semnalul de intrare, respectiv semnalul de parcurs care acopera grupa de primire, nu da informatii despre indicatia semnalului de iesire, respectiv de parcurs,
iar panta medie ponderata spre statie, pe distanta de frânare, înaintea semnalului de intrare, nu depaseste 60/00;
B) Semnalul de intrare, respectiv semnalul de parcurs care acopera grupa de primire, da informatii despre indicatia semnalului de iesire, respectiv de parcurs,
iar panta medie ponderata spre statie, pe distanta de frânare, înaintea semnalului de intrare, nu depaseste 60/00;
C) Semnalul de intrare, respectiv semnalul de parcurs care acopera grupa de primire, da informatii despre indicatia semnalului de iesire, respectiv de parcurs, iar
panta medie ponderata spre statie, pe distanta de frânare, înaintea semnalului de intrare, nu depaseste 50/00;

1851. Primirea simultana a trenurilor din directii opuse în statiile de pe linii simple, în cazul în care parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor
parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta functie, este admisa numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
[822618438873] Raspunsuri:
A) Toate semnalele de circulatie care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare, de scapare sau alte linii care pot îndeplini
aceasta functie, precum si semnalele care le preced, nu sunt prevazute toate cu inductori de cale în functiune.
B) Toate semnalele de circulatie si manevra care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare, de scapare sau alte linii care
pot îndeplini aceasta functie, precum si semnalele care le preced, sunt prevazute cu inductori de cale în functiune;
C) Toate semnalele de circulatie care acopera punctul de intersectare a unor parcursuri neseparate prin linii de evitare, de scapare sau alte linii care pot
îndeplini aceasta functie, precum si semnalele care le preced, sunt prevazute cu inductori de cale în functiune;

1852. Expedierea unui tren, simultan cu primirea altui tren în acelasi sens de mers, este interzisa în urmatoarele cazuri:
[212246880511] Raspunsuri:

148
A) În statiile de pe linie simpla, în cazul în care parcursul de expediere a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum si de
continuarea acestui parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini aceasta functie;
B) În statiile de pe linie dubla, în cazul în care parcursul de expediere a trenului nu este separat de parcursul de primire a celuilalt tren, precum si de continuarea
acestui parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini aceasta functie;
C) În statiile de pe linie simpla, în cazul în care parcursul de expediere a trenului nu este separat de parcursul de expediere a celuilalt tren, precum si de
continuarea acestui parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini aceasta functie;

1853. Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în/din acelasi sens de mers, în statiile de pe liniile simple, în cazul în care parcursul de expediere a
trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire, prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini aceasta functie, este admisa numai daca sunt
îndeplinite urmatoarele conditii:
[162841739620] Raspunsuri:
A) Macazurile care intra în parcursurile de primire si de expediere a trenurilor sunt centralizate electromecanic;, iar linia pe care se primeste trenul este prevazuta
cu semnal individual de iesire;
B) Macazurile care intra în parcursurile de primire si de expediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic, iar linia pe care se primeste trenul este
prevazuta cu semnal individual de iesire;
C) Macazurile care intra în parcursurile de primire si de expediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic, iar linia pe care se primeste trenul nu este
prevazuta cu semnal individual de iesire.

1854. Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în/din acelasi sens de mers, în statiile de pe liniile simple, în cazul în care parcursul de expediere a
trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire, prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini aceasta functie, este admisa numai daca sunt
îndeplinite urmatoarele conditii:
[879548429701] Raspunsuri:
A) Semnalul de intrare da informatii despre indicatia semnalului de iesire, iar panta medie ponderata spre statie pe distanta de frânare, înaintea semnalului de
intrare, în sensul primirii trenului nu depaseste 40/00.
B) Semnalul de intrare da informatii despre indicatia semnalului de parcurs, iar panta medie ponderata spre statie pe distanta de frânare, înaintea semnalului de
intrare, în sensul primirii trenului nu depaseste 60/00.
C) Semnalul de intrare da informatii despre indicatia semnalului de iesire, iar panta medie ponderata spre statie pe distanta de frânare, înaintea semnalului de
intrare, în sensul primirii trenului nu depaseste 60/00.

1855. Expedierea unui tren simultan cu primirea altui tren în/din acelasi sens de mers, în statiile de pe liniile simple, în cazul în care parcursul de expediere a
trenului nu este separat de continuarea parcursului de primire, prin linii de evitare sau alte linii care pot îndeplini aceasta functie, este admisa numai daca sunt
îndeplinite urmatoarele conditii:
[852716439810] Raspunsuri:
A) În toate cazurile, trenul care se primeste simultan cu expedierea altui tren, în acelasi sens de mers, trebuie sa fie frânat automat, sa aiba instalatiile de
control punctual al vitezei în functiune si sa aiba oprire în statie;
B) În toate cazurile, trenul care se primeste simultan cu expedierea altui tren, în acelasi sens de mers, trebuie sa fie frânat automat, sa aiba instalatiile de control
punctual al vitezei în functiune si sa aiba trecere prin statie;
C) În toate cazurile, trenul care se primeste simultan cu expedierea altui tren, în acelasi sens de mers, trebuie sa fie cu procentul de frânare asigurat, sa aiba
instalatiile de control punctual al vitezei în functiune si sa aiba oprire în statie;

1856. Când masele limita de încarcare pentru D2, D3 si D4 sunt identice, masa limita de încarcare este indicata sub o singura litera D.
[242758036140] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1857. Unde se gasesc inscriptiile privitoare la categoriile de linie D?


[152448928230] Raspunsuri:
A) Nu se gasesc decât pe vagoanele care, pentru aceasta categorie de linie, admit o masa maxima pe osie superioara celei care este admisa de categoria C;
B) Nu se gasesc decât pe vagoanele care, pentru aceasta categorie de linie, admit o masa maxima pe osie superioara celei care este admisa de categoria C1;
C) Nu se gasesc decât pe vagoanele care, pentru aceasta categorie de linie, admit o masa maxima pe osie superioara celei care este admisa de categoria C2.

1858. Dupa încarcarea sau descarcarea vagoanelor, trebuie:


[132645938200] Raspunsuri:
A) Sa se puna tepusele nefolosite în siguranta în lazile pentru tepuse;
B) Sa se puna tepusele nefolosite într-un vagon descoperit;
C) Sa se puna tepusele nefolosite într-un vagon acoperit;

1859. Masa pe osie a unui vagon se obtine împartind masa tarei vagonului si a masei de încarcare la numarul de osii.
[742707529220] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1860. Masa pe osie a unui vagon se obtine înmultind masa tarei vagonului si a masei încarcate cu numarul de osii.
[722805939233] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1861. Masa pe metru liniar se obtine împartind suma tarei vagonului si a masei de încarcare la lungimea vagonului, în metri, masurata cu tampoanele
necomprimate.
[632694929440] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1862. Masa pe metru liniar se obtine înmultind suma tarei vagonului si a masei încarcate la lungimea vagonului, în metri, masurata cu tampoanele comprimate.
[172145959450] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

149
1863. Deseurile grele trebuie sa fie încarcate astfel încât sa nu depaseasca înaltimea peretilor vagonului.
[283442949560] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1864. Acoperirea marfurilor se utilizeaza pentru a asigura o protectie împotriva intemperiilor pentru a evita împrastierea lor de catre vânt.
[542883973584] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1865. Se considera transport exceptional vagoanele cu mai mult de 8 osii când sunt încarcate, chiar daca poarta semnul RIV.
[522248374650] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1866. Penele pentru roti servesc la ancorarea vehiculelor.


[712143986756] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1867. Dupa încarcare vagoanelor sau vehiculelor de transport tepusele trebuie sa fie puse, în principiu, în pozitie ridicata.
[342547251831] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1868. Peretii despartitori servesc la a asigura protectia elementilor încarcaturii.


[687242021233] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1869. Ce face IDM în cazul în care, în timpul unei ploi torentiale, personalul de întretinere a caii nu a dat nici un aviz în legatura cu circulatia trenurilor peste
punctele expuse inundatiilor?
[879154133375] Raspunsuri:
A) IDM din proprie initiativa, dispune prin ordin de circulatie ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deosebita atentie si cu viteza de cel mult 20
km/h;
B) IDM din proprie initiativa, dispune prin ordin de circulatie ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deosebita atentie si cu viteza de cel mult 30
km/h;
C) IDM din proprie initiativa, dispune prin ordin de circulatie ca trenurile sa fie conduse peste punctele respective cu deosebita atentie si cu viteza de cel mult 5
km/h;

1870. Care restrictii de viteza nu se mentioneaza în BAR?


[576351133590] Raspunsuri:
A) Restrictiile de viteza de pe liniile abatute ale statiei;
B) Restrictiile de viteza de pe liniile statiei, altele decât liniile abatute;
C) Restrictiile de viteza de pe liniile statiei, altele decât liniile de primire-expediere, pe care manevra este executata cu mijloace si personal apartinând
operatorilor economici;

1871. Cum se fac introducerea, evidentierea, verificarea si ridicarea restrictiilor de viteza de pe LFI?
[384875185502] Raspunsuri:
A) Ca în cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de primire-expediere, fara a fi transmise operatorului de circulatie;
B) Ca în cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de primire-expediere si transmise operatorului de circulatie;
C) Ca în cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de manevra si transmise verbal operatorului de circulatie;

1872. De catre cine se întocmesc graficele limitarilor de viteza?


[322351176741] Raspunsuri:
A) De catre regionalele de cale ferata;
B) De catre operatorii de manevra;
C) De catre operatorii de transport;

1873. Cât timp se aduce la cunostinta mecanicilor de la data reluarii circulatiei cu viteza normala sau ameliorarii limitarilor de viteza?
[273154114840] Raspunsuri:
A) Timp de 5 zile;
B) Timp de 10 zile;
C) Timp de 15 zile;

1874. Cum se face redeschiderea liniilor în urma accidentelor si evenimentelor feroviare?


[842727844246] Raspunsuri:
A) Se face cu asigurarea conditilor de manevra pentru viteza minima de 25 km/ h;
B) Se face cu asigurarea conditilor de circulatie pentru viteza minima de 30 km/ h;
C) Se face cu asigurarea conditilor de circulatie pentru viteza minima de 10 km/ h;.

1875. Ce restrictii de viteza se aduc la cunostinta mecanicului, prin ordin de circula?ie?


[752556734366] Raspunsuri:
A) Toate restrictiile de viteza cuprinse în BAR-ul în vigoare la data respectiva;
B) Toate restrictiile de viteza care nu sunt cuprinse în BAR-ul în vigoare la data respectiva;
C) Toate restrictiile de viteza care nu sunt cuprinse în BAV-ul în vigoare la data respectiva;

1876. Cine este obligat sa confrunte restrictiile de viteza din BAR cu evidenta restrictiilor de viteza de pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza din biroul de
miscare al statiei?
150
[532351154573] Raspunsuri:
A) Acarul;
B) Seful de statie;
C) IDM;

1877. BAR se întocmeste decadal si cuprinde restrictiile de viteza care sunt pe teren în decada respectiva.
[122751164680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1878. BAR se întocmeste lunar si cuprinde restrictiile de viteza care sunt pe teren în decada respectiva si restrictii nou introduse.
[182358114890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1879. În cazul în care IDM primeste avizarea de introducere sau de modificare a unei restrictii de viteza, acesta o aduce imediat la cunostinta operatorului de
circulatie prin telefonograma.
[374253124101] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1880. În cazul în care IDM primeste avizarea de introducere sau de modificare a unei restrictii de viteza, acesta o aduce imediat la cunostinta sefului statiei.
[142856145310] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1881. În cazul restrictiilor de viteza introduse de personalul IFTE, ridicarea acestora se poate face de catre personalul care le-a introdus sau de catre un organ
ierarhic superior al acestuia, conform reglementarilor specifice în vigoare.
[332778355420] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1882. Restrictiile de viteza ridicate de pe teren se sterg imediat de pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza.
[622458660621] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1883. IDM si operatorii de circulatie sunt obligati sa mentioneze în predarea serviciului toate restrictiile de viteza înscrise pe tabla de evidenta a restrictiilor de
viteza.
[364456387600] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1884. IDM si operatorii de circulatie sunt obligati sa mentioneze în predarea serviciului toate restrictiile de viteza prevazute BAR.
[485782178822] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1885. La intrarea în serviciu, IDM dispozitor face verificarea tuturor restrictiilor de viteza împreuna cu IDM exteriori si remediaza eventualele neconcordante,
notând rezultatul verificarii în registrul unificat de cai libere, comenzi si miscare.
[576794189104] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1886. Toate locomotivele, automotoarele si celelalte vehicule cu motor trebuie dotate cu BAR de catre operatorii de transport feroviar, sau operatorii economici
care le detin si/sau exploateaza, fiind interzisa îndrumarea acestora în statie, fara BAR.
[242762136221] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1887. Introducerea, evidentierea, verificarea si ridicarea restrictiilor de viteza de pe liniile statiei, altele decât liniile de primire-expediere, precum si de pe LFI se
fac ca în cazul restrictiilor de viteza de pe liniile de primire-expediere, fara a fi transmise operatorului de circulatie.
[422685146343] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1888. Restrictiile de viteza pot fi prevazute sau neprevazute.


[172753166460] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1889. Restrictiile de viteza pot fi prevazute sau ordonate.


[889552156577] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1890. În perioada temperaturilor ridicate sau foarte scazute, în functie de starea tehnica a caii si de temperaturile de fixare a sinelor, pentru siguranta circulatiei
trenurilor, pe calea fara joante se pot introduce restrictii de viteza neprevazute.
[273455167691] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1891. Restrictiile de viteza si limitarile de viteza se semnalizeaza pe teren conform reglementarilor specifice în vigoare.
[522353170741] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1892. Limitarile de viteza se iau în calcul la stabilirea timpilor de mers sageata conform graficelor limitarilor de viteza.
151
[232152117831] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1893. Pentru introducerea restrictiei de viteza peste aparatele de cale de pe liniile în abatere din statie, o data cu numarul aparatului de cale se precizeaza si liniile
la care acesta da acces.
[412155128122] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1894. Avizarea mecanicilor cu privire la restrictiile de viteza în statile care au posturi deservite de IDM exteriori, se face prin ordin de circulatie înmânat de catre
acestia, din ordinul IDM dispozitor.
[687807638241] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1895. Pentru introducerea, agravarea - ameliorarea si ridicarea restrictiilor de viteza pe linii din statie, se fac înscrieri corespunzatoare în RRLISC.
[182457148460] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1896. Începerea lucrarilor nu este permisa fara acoperirea cu semnale mobile a locului lucrarilor si fara consimtamântul scris al IDM, conform reglementarile
specifice în vigoare.
[364351158482] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1897. Redeschiderea liniilor în urma accidentelor si evenimentelor feroviare se face cu asigurarea conditilor de circulatie pentru viteza minima de 10 km/ h.
[667801158651] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1898. Treptele restrictiilor de viteza sunt: 5 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 20 km/h, 25 km/h, 30 km/h sau mai mari dupa cum semnalele de reclucere a vitezei indica
una din aceste viteze.
[112352189620] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1899. BAR cuprinde toate restrictiile de viteza prevazute de pe liniile curente si de pe liniile de primire - expediere din statii care sunt pe teren în decada respectiva.
[879155139813] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1900. Reglementarile speciale de circulatie aprobate si dispuse prin ordinul conducerii gestionarului infrastructurii feroviare sunt trecute în BAR.
[364674139101] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1901. IDM este obligat sa confrunte restrictiile de viteza din BAR cu evidenta restrictiilor de viteza de pe tabla de evidenta a restrictiilor de viteza din biroul de
miscare al statiei.
[768254140322] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1902. Restrictiile de viteza neprevazute în BAR, se aduc la cunostinta mecanicului prin ordin de circulatie.
[742451150343] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1903. Ce face seful de tren în cazul în care trenul a fost oprit în linie curenta si nu îsi mai poate continua mersul?
[652251345463] Raspunsuri:
A) Ia la cunostinta conditiile de circulatie înscrise în ultimul ordin de circulatie aflat la mecanicul trenului si poate dispune mecanicului prin ordin de circulatie,
fara o întelegere prealabila cu IDM, sa dea trenul înapoi, pâna la semnalul de intrare al statiei, fara sa-l depaseasca cu vehiculul din capul trenului în sensul de
împingere;
B) Ia la cunostinta conditiile de circulatie înscrise în ultimul ordin de circulatie aflat la mecanicul trenului si poate dispune mecanicului prin ordin de circulatie, dupa
ce a primit dispozitie de la IDM, sa dea trenul înapoi, pâna la semnalul de intrare al statiei, fara sa-l depaseasca cu vehiculul din capul trenului în sensul de
împingere;
C) Ia la cunostinta conditiile de circulatie înscrise în ultimul ordin de circulatie aflat la mecanicul trenului si poate dispune mecanicului prin ordin de circulatie, dupa
ce a primit dispozitie de la IDM, sa dea trenul înapoi, pâna la semnalul de intrare al statiei în vederea stabilirii conditiilor de intrare în statie;

1904. Cum se face continuarea mersului în cazul în care dupa darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta statiei înzestrata cu semnal de iesire?
[842153355572] Raspunsuri:
A) Numai dupa înlaturarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire si a ordinului de circulatie care va fi înmânat
mecanicului;
B) Numai dupa înlaturarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire si pornirea trenului data de IDM;
C) Numai dupa înlaturarea cauzelor care au impus oprirea, pe baza indicatiei de liber a semnalului de iesire;

1905. Cum se face continuarea mersului în cazul în care dupa darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta statiei înzestrata cu semnal de iesire, daca
trenul a fost expediat cu semnalul de iesire pe oprire si locomotiva trenului a oprit înaintea semnalului de iesire sau dupa depasirea lui?
[374554387581] Raspunsuri:
A) Continuarea mersului se face dupa înlaturarea cauzelor care au impus oprirea, si în baza ordinului de circulatie care a fost înmânat mecanicului, la expediere;
B) Continuarea mersului se face dupa înlaturarea cauzelor care au impus oprirea, si în baza conditiilor prevazute în instructiunile de manipulare a instalatiei;
C) Continuarea mersului se face dupa înlaturarea cauzelor care au impus oprirea, si în baza în conditiilor prevazute pentru depasirea semnalului de iesire pe oprire;

152
1906. Cum se face continuarea mersului în cazul în care dupa darea ordinului de plecare, trenul este oprit în incinta statiei înzestrata cu semnal de iesire, daca
trenul a fost expediat dintr-o statie de pe o sectie de circulatie înzestrata cu BLA cu semnalul de iesire pe liber si trenul a oprit dupa ce locomotiva a depasit
semnalul de iesire pe oprire, din cauza schimbarii indicatiei acestuia în fata trenului?
[889556072660] Raspunsuri:
A) Pentru expedierea trenului se procedeaza ca si în cazul defectarii semnalului luminos de iesire conform reglementarilor în vigoare;
B) Pentru expedierea trenului se procedeaza ca si în cazul defectarii semnalului luminos de iesire din statiile de pe sectii de circulatie înzestrate cu BLA;
C) Pentru expedierea trenului se procedeaza ca si în cazul defectarii semnalului luminos de iesire conform prevederilor din PTE.

1907. Cum se procedeaza în statiile situate pe sectii înzestrate cu BLA daca locomotiva trenului se afla dupa semnalul de iesire si acesta nu se poate pune pe liber?
[162754375600] Raspunsuri:
A) Pentru expedierea trenului se procedeaza ca si în cazul defectarii semnalului luminos de iesire;
B) Expedierea trenului se face cu ordin de circulatie înmânat mecanicului, în care se mentioneaza "liber la statia";
C) Expedierea trenului se face cu ordin de circulatie înmânat mecanicului, în care se mentioneaza "trenul numarul..... este liber la statia..... cu viteza de 20 km/h în
zona macazurilor";

1908. Cum se face circulatia trenurilor care au în compunere vehicule care nu sunteaza sigur si UAM pe sectii înzestrate cu BLA?
[879553363793] Raspunsuri:
A) Se pot expedia la sector de bloc între ele.
B) Nu se expediaza la sector de bloc între ele.
C) Se expediaza cu semnalul de iesire pe oprire.

1909. Cum procedeaza agentul punctului de sectionare de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor în cazul aparitiei unor deranjamente la
instalatiile de siguranta circulatiei în timpul serviciului?
[788253362816] Raspunsuri:
A) Le înregistreaza în RRLISC si le comunica sefului de statie în scris, cu numar si ora;
B) Le înregistreaza în RRLISC si le comunica operatorului de circulatie în scris, cu numar si ora;
C) Le înregistreaza în RUCLCM si le comunica personalului de întretinere, operatorului de circulatie si sefului de statie în scris, cu numar si ora.

1910. De catre cine se face manipularea macazurilor pentru efectuarea manevrei în punctele de sectionare, precum si în linie curenta pe sectii cu conducere
centralizata a circulatiei trenurilor?
[768458962824] Raspunsuri:
A) Se face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren, numai în baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie;
B) Se face de catre cei care le deservesc sau de catre partida de tren, numai în baza dispozitiei scrise a IDM;
C) Se face numai de catre partida de tren, în baza dispozitiei verbale a operatorului de circulatie;

1911. Se poate sa se lucreze pe liniile electrificate in caz de forta majora si înainte de scoaterea liniei de contact de sub tensiune, legarea ei la pamânt si luarea
masurilor corespunzatoare pentru asigurarea spatiului de lucru necesar.
[222761416890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1912. Se interzice efectuarea lucrarilor de modificare, înlocuire, reparare si verificare a instalatiilor SCB, precum si a altor lucrari la linii, pe sectii cu conducere
centralizata a circulatiei trenurilor fara încuviintarea scrisa a IDM.
[652455564163] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1913. Seful de statie da dispozitie scrisa la posturile din incinta statiei si la posturile afiliate din linie curenta, pentru suspendarea temporara, respectiv reluarea
activitatii de miscare, precizând ora de la care se suspenda activitatea de miscare, personalul care ramâne la postul respectiv, daca este cazul si ora reluarii
activitatii, iar pentru posturile care deservesc bariere ce au pozitia normala "închisa", dispune deschiderea acestora pe perioada suspendarii activitatii de miscare.
[465881539180] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1914. Este interzisa suspendarea temporara a serviciului de miscare în statiile înzestrate cu instalatii CED sau CE de pe sectii de circulatie cu linie simpla înzestrata
cu BLA sau linie simpla înzestrata cu bloc de linie semiautomat.
[384671529291] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1915. IDM dispozitori din statiile vecine cu statia (punctul de sectionare) în care s-a suspendat temporar serviciul de miscare, respectiv din ultimele statii cu oprire
a trenurilor, aduc la cunostinta mecanicului, prin ordin de circulatie, suspendarea temporara a serviciului de miscare în statia/punctul de sectionare
respectiva/respectiv.
[842727240312] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1916. În cazul în care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost încunostintat despre suspendarea temporara a serviciului de miscare în statia
(punctul de sectionare) respectiva, operatorul de circulatie trebuie sa dispuna oprirea trenului în una din statiile din parcurs pentru avizarea mecanicului.
[442356850533] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

1917. În cazul în care trenul a plecat din ultima statie cu oprire si mecanicul nu a fost încunostintat despre suspendarea temporara a serviciului de miscare în statia
(punctul de sectionare) respectiva, seful de statie trebuie sa dispuna oprirea trenului în una din statiile din parcurs pentru avizarea mecanicului.
[352155540662] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1918. Semnalele se scot din functie de catre acar, din ordinul scris al IDM, conform reglementarilor specifice în vigoare.
153
[642605550801] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1919. Semnalele se scot din functie de catre acar, din ordinul scris al sefului de statie, conform reglementarilor specifice în vigoare.
[832558267167] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1920. Administratorul infrastructurii feroviare publice comunica operatorilor economici, operatorilor de transport feroviar si de manevra feroviara interesati,
statiile (punctele de sectionare) si perioada pentru care se suspenda temporar serviciul de miscare.
[374878782190] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1921. Dupa oprirea trenului în linie curenta, toti agentii însarcinati cu strângerea frânelor de mâna sunt obligati sa strânga imediat frâna de mâna a vagonului pe
care îl ocupa si la semnalul mecanicului sa strânga si restul frânelor de mâna ale vagoanelor care le-au fost repartizate în acest scop.
[283668772210] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1922. În cazul ruperii trenului si ramânerii în linie curenta a partii rupte, agentul de la urma trenului - când exista - are urmatoarele obligatii: sa strânga toate
frânele de mâna existente în grupul de vagoane ramas în linie curenta; sa supravegheze grupul de vagoane ramas în linie curenta; sa se deplaseze spre trenul care
se apropie si sa dea semnale de oprire, pâna la oprirea trenului, când aude ca se apropie un tren.
[889622668236] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1923. Prin linia falsa se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA specializat sau fara BLA.
[452788911353] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1924. Prin linia falsa se întelege linia din dreapta sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA sau BLA. specializat.
[632603621465] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1925. În cazul în care statia nu este înzestrata cu semnal luminos de iesire prevazut cu indicator pentru semnalizarea iesirii trenurilor pe linia din stânga caii duble,
se considera ca trenul se expediaza si circula pe linia din stânga caii duble în anumite conditii.
[384778841582] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1926. Expedierea trenului, pe linie falsa, din statiile înzestrate cu semafoare de iesire se face pe baza ordinului de circulatie în care se mentioneaza ca trenul
circula pe linia falsa si iese din statie cu semaforul de iesire pe oprire.
[566693651633] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1927. Primirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa în statiile de pe linii simple, în cazul în care parcursurile de primire ale trenurilor si
continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii care pot face aceasta functie.
[485452642741] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1928. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mixte?
[142558673760] Raspunsuri:
A) Un agent, prin semnalul "pornirea trenului" si indicatia de liber a semnalului de iesire, în statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau în anumite
statii înzestrate cu instalatii CED sau CE, cu aprobarea administratorul infrastructurii feroviare;
B) Un agent, prin semnalul "gata de plecare" si indicatia de liber a semnalului de iesire, în statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau în anumite statii
înzestrate cu instalatii CED sau CE, conform prevederilor din PTE;
C) Agentul punctului de sectionare, în statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau în anumite statii înzestrate cu instalatii CED sau CE, cu aprobarea
administratorul infrastructurii feroviare;

1929. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mixte?
[232453684881] Raspunsuri:
A) Seful de tren, prin semnalul "gata de plecare", în haltele de calatori, punctele de oprire în linie curenta;
B) Seful de tren, prin semnalul "pornirea trenului", în haltele de calatori, punctele de oprire în linie curenta;
C) Conductorul de tren, prin semnalul "pornirea trenului", în haltele de calatori, punctele de oprire în linie curenta;

1930. De catre cine se da ordinul de plecare pentru trenurile de marfa, în statiile unde nu exista semnal de iesire?
[422355613182] Raspunsuri:
A) Semnalul "pornirea trenului" dat de catre IDM;
B) Semnalul "pornirea trenului" dat de catre IDM, de lânga linia de unde se afla trenul care se expediaza;
C) Semnalul "pornirea trenului" dat de catre IDM, de lânga locomotiva trenului care se expediaza;

1931. La ce puncte de sectionare si posturi de macazuri da operatorul de circulatie simultan dispozitia de expediere si de primire a trenului pe sectii cu conducere
centralizata a circulatiei trenurilor?
[273556743190] Raspunsuri:
A) Numai la punctele de sectionare care expediaza si primesc trenul;
B) La punctele de sectionare care expediaza si primesc trenul, la posturile de macazuri din linie curenta situate între aceste puncte de sectionare, precum si la
punctele de sectionare prin care trenul trece fara oprire;
154
C) Numai la punctele de sectionare prin care trenul trece fara oprire;

1932. Cum se procedeaza în cazul în care agentul unui post de macazuri din linie curenta nu raspunde la apelul telefonic al operatorului de circulatie pe sectii cu
conducere centralizata a circulatiei trenurilor?
[742817243106] Raspunsuri:
A) Agentul punctului de sectionare din care se expediaza trenul, înmâneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispozitia verbala a operatorului de circulatie, în
care se comunica mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri, si comunica ce a constatat;
B) Agentul punctului de sectionare din care se expediaza trenul, înmâneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, în
care se comunica mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri înaintea primului aparat de cale atacat de tren pe la vârf, dupa care îsi continua mersul;
C) Agentul punctului de sectionare din care se expediaza trenul, înmâneaza mecanicului ordin de circulatie, din dispozitia scrisa a operatorului de circulatie, în care
se comunica mecanicului ca trenul opreste la postul de macazuri înaintea primului aparat de cale si îsi continua mersul numai dupa revizuirea macazurilor de catre
al doilea agent al trenului;

1933. De catre cine se face manipularea macazurilor si a semnalelor, în vederea primirii/expedierii trenurilor pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei
trenurilor?
[722255654132] Raspunsuri:
A) De cei care le deservesc, numai în baza dispozitiei scrise a IDM;
B) De un agent autorizat, în baza dispozitiei verbale a operatorului de circulatie;
C) De cei care le deservesc, numai în baza dispozitiei scrise a operatorului de circulatie;

1934. Cine ramâne la post într-o statie pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare?
[252556775150] Raspunsuri:
A) La biroul de miscare din fiecare punct de sectionare ramâne la post cel putin IDM exterior;
B) La biroul de miscare din fiecare punct de sectionare ramâne la post cel putin IDM dispozitor;
C) La biroul de miscare din fiecare punct de sectionare ramâne la post un agent autorizat;

1935. Ce obligatii are personalul ramas la post pe perioada suspendarii activitatii de miscare?
[172355664270] Raspunsuri:
A) De a raspunde la apelurile telefonice;
B) De a supraveghea constructiile si instalatiile din zona postului si de a raspunde la apelurile telefonice;
C) De a supraveghea vagoanele aflate în zona postului;

1936. Cum se procedeaza în statiile înzestrate cu instalatii CEM sau cu încuietori cu chei cu bloc, înainte de a se trece la suspendarea temporara?
[889154654387] Raspunsuri:
A) Macazurile se blocheaza pe linia abatuta;
B) Macazurile se blocheaza pe linia directa;
C) Macazurile se blocheaza pe linia directa, iar manivela blocului central se sigileaza;

1937. Cum prodedeaza mecanicul înainte de intrarea în statia cu serviciul de miscare suspendat temporar?
[162252664490] Raspunsuri:
A) Conduce trenul cu deosebita atentie, iar în cazul în care nu primeste semnalul "înainte" din partea agentului statiei, opreste trenul;
B) Conduce trenul cu viteza de 30 km/h si opreste trenul în fata biroului de miscare;
C) Conduce trenul cu viteza de 5 km/h;

1938. Ce masuri ia agentul din statia cu serviciul de miscare suspendat temporar în cazul în care, cu ocazia revizuirii macazurilor atacate pe la vîrf constata un
defect sau o alta cauza care pericliteaza siguranta circulatiei?
[732815614502] Raspunsuri:
A) Aviza seful statiei;
B) Ia masuri de oprire a trenului;
C) Aviza pe IDM din statia proprie;

1939. Ce obligatii au agentii care deservesc trenul în timpul împingerii trenului în cazul în care observa obstacole?
[712252625515] Raspunsuri:
A) Sa dea semnale de înapoi;
B) Sa dea semnale corespunzatoare;
C) Sa ia masuri de oprire a trenului, inclusiv prin tragerea semnalului de alarma;

1940. Primirea simultana a trenurilor din directii opuse în statiile de pe linii simple, în cazul în care parcursurile de primire a trenurilor si continuarea acestor
parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin linii care pot face aceasta functie, este admisa numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
[622802615675] Raspunsuri:
A) Ambele trenuri sunt frânate automat, au instalatiile de control punctual al vitezei în functiune si au oprire în statie;
B) Ambele trenuri sunt frânate manual, au instalatiile de control punctual al vitezei în functiune si unul are oprire în statie;
C) Ambele trenuri sunt frânate automat, au instalatiile de control punctual al vitezei în functiune si au trecere prin statie;

1941. Expedierea unui tren, simultan cu primirea altui tren în acelasi sens de mers, este interzisa în urmatoarele cazuri:?
[222551625840] Raspunsuri:
A) În statiile de pe linie simpla;
B) În statiile de pe linie dubla, în cazul în care trenul care se expediaza întretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care soseste;
C) În statiile de pe linie dubla, în cazul în care trenul care se expediaza întretaie parcursul de intrare al trenului care soseste;

1942. Operatorul de circulatie da simultan dispozitia de expediere si de primire a trenului pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor la punctele de
sectionare care expediaza si primesc trenul, la posturile de macazuri din linie curenta situate între aceste puncte de sectionare, precum si la punctele de
sectionare prin care trenul trece fara oprire.
155
[552802148883] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1943. Manevra în punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor se executa numai pe baza dispozitiei scrise a operatorului
de circulatie, care se transmite de catre agentul punctului de sectionare sefului de tren sau conducatorului manevrei, prin ordin de circulatie.
[742725158102] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1944. Pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor în cazul aparitiei unor deranjamente la instalatiile de siguranta circulatiei în timpul serviciului
agentul punctului de sectionare le înregistreaza în RRLISC si le comunica operatorului de circulatie în scris, cu numar si ora.
[832637866227] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1945. În statiile situate pe sectii înzestrate cu BLA daca locomotiva trenului se afla dupa semnalul de iesire si acesta nu se poate pune pe liber pentru expedierea
trenului se procedeaza ca si în cazul defectarii semnalului luminos de iesire.
[842467859346] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1946. Ordinul de plecare pentru trenurile de calatori sau mixte se da de catre un agent, prin semnalul "pornirea trenului" si indicatia de liber a semnalului de iesire,
în statiile de pe sectiile cu sistem de circulatie dispecer sau în anumite statii înzestrate cu instalatii CED sau CE, cu aprobarea administratorului infrastructurii
feroviare.
[342884161881] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1947. Semnalul "pornirea trenului" pentru trenurile de calatori sau mixte se da dintr-un loc vizibil, astfel încât sa poata fi perceput în mod direct de catre
personalul de locomotiva si sa poata fi confirmat de catre mecanic prin semnalul acustic "pornire sau atentie" dat cu fluierul locomotivei.
[566702183482] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1948. În statiile cu semnale de iesire neintroduse în bloc sau neânzestrate cu semnale de iesire, înmânarea ordinului de circulatie la trenurile de marfa se poate
face numai dupa raportarea executarii comenzii de iesire.
[475461172500] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1949. Ordinul de plecare pentru trenurile care pleaca dintr-un punct de sectionare, pe timp cu vizibilitate redusa sau când nu se poate observa de catre mecanic
indicatia de liber a semnalului de iesire, în cazul tuturor sistemelor de circulatie, se da prin semnalul "pornirea trenului" dat de catre IDM de lânga locomotiva, la
trenurile de calatori si mixte si prin"ordin de circulatie" înmânat mecanicului printr-un agent, la trenurile de marfa.
[452697483521] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1950. Când IDM dispozitor constata ca BLA nu functioneaza, va înscrie acest fapt în RRLISC, va aviza imediat operatorul de circulatie si personalul de întretinere a
instalatiilor SCB, iar circulatia trenurilor se va face în baza întelegerii telefonice - cale libera.
[475163173771] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1951. În cazul în care punctul de sectionare de pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor este deservit de catre IDM, deranjamentele la instalatiile
de siguranta circulatiei aparute în timpul serviciului, se înscriu de acesta în RRLISC, avizând personalul de întretinere si operatorul de circulatie.
[412364140890] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1952. În punctele de sectionare de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, trenul se primeste numai pe linia stabilita prin tabloul de sosire,
plecare si garare a trenurilor, respectiv - în cazul trenurilor suplimentare - pe linia stabilita de catre operatorul de circulatie.
[852838810186] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1953. Depasirea la manevra a indicatorului permanent de acoperire a unui punct de sectionare, de pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor care
indica si limita de manevra a statiei, se face numai pe baza dispozitiei scrise data de catre operatorul de circulatie.
[182766150200] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1954. Circulatia trenurilor si manevra pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, se executa pe baza ordinelor operatorului de circulatie, transmise
direct agentilor punctelor de sectionare.
[576466665424] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1955. Din punct de vedere al executarii atributiilor de serviciu, pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor agentii punctelor de sectionare sunt în
subordinea operatorului de circulatie.
[342261211660] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1956. Dupa primirea dispozitiei de expediere/primire a trenului, pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor, agentul punctului de sectionare
expeditor este obligat sa anunte telefonic, prin dispozitie scrisa, posturile de bariera din linie curenta, pâna la punctul de sectionare vecin în sensul de mers al
trenului, despre plecarea sau trecerea trenului.
156
[112864231760] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1957. Dupa expedierea trenului din punctul de sectionare, pe sectii cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor agentul punctului de sectionare comunica
operatorului de circulatie, ora de plecare.
[512463241184] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1958. Pe perioada suspendarii temporare a activitatii de miscare, agentii care ramân la post asigura semnalizarea corespunzatoare a barierelor.
[889163252222] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1959. Reluarea activitatii de miscare se face potrivit programului aprobat, în baza dispozitiei operatorului de circulatie transmisa catre IDM dispozitori din statiile
în care activitatea de miscare a fost suspendata.
[552161276344] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1960. Personalul ramas la post pe perioada suspendarii activitatii de miscare are obligatia de a supraveghea constructiile si instalatiile din zona postului si de a
raspunde la apelurile telefonice.
[842638989566] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1961. În punctele de sectionare cu activitate redusa, administratorul infrastructurii feroviare poate aproba suspendarea temporara a serviciului de miscare pentru
anumite perioade de timp de una sau mai multe zile.
[552805212721] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1962. Înainte de intrarea în statia cu serviciul de miscare suspendat temporar, mecanicul conduce trenul cu deosebita atentie, iar în cazul în care nu primeste
semnalul "înainte" din partea agentului statiei, opreste trenul.
[422697532103] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1963. În cazul în care, în statia cu serviciul de miscare suspendat temporar, cu ocazia revizuirii macazurilor, agentul constata un defect sau o alta cauza care
pericliteaza siguranta circulatiei, ia masuri de oprire a trenului.
[162765263220] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1964. În cazul în care locomotiva trenului este deservita numai de mecanic, constatarea si înlaturarea neregulilor aparute la tren se fac de catre seful de tren.
[182261253340] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1965. În timpul împingerii trenului înapoi, agentii care deservesc trenul sunt obligati sa se amplaseze astfel încât sa observe linia si semnalele.
[642267788462] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1966. Prin linia din stânga se întelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dubla, înzestrata cu BLA banalizat.
[142767283680] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1967. Expedierea trenului, pe linie falsa, din statiile înzestrate cu semnale luminoase de iesire se face pe baza indicatiei semnalului luminos de chemare.
[812562233770] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1968. În cazul în care între doua statii situate pe o sectie de circulatie cu cale dubla neînzestrata cu BLA exista un post de miscare în linie curenta, circulatia
trenurilor pe linie falsa se face la interval de statie, pe baza de cale libera, la care participa si postul de miscare.
[182761274420] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1969. Primirea simultana a trenurilor din directii opuse este interzisa în statiile de pe liniile duble, daca parcursul sau continuarea parcursului de primire al unuia
din trenuri întretaie parcursul de primire al celuilalt tren.
[263673285541] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1970. Expedierea unui tren, simultan cu primirea altui tren în acelasi sens de mers, este interzisa în statiile de pe linie dubla, în cazul în care trenul care se
expediaza întretaie parcursul sau continuarea parcursului de primire a trenului care soseste.
[889835261400] Raspunsuri:
Adevarat; Fals

1971. Expedierea unui tren, simultan cu primirea altui tren în acelasi sens de mers, este interzisa în statiile stabilite de administratorul infrastructurii feroviare
situate pe sectii de circulatie cu profil nefavorabil care nu au linii de scapare corespunzatoare.
[512807615524] Raspunsuri:
Adevarat;Fals

157

S-ar putea să vă placă și