Sunteți pe pagina 1din 7

REFERAT TEORIA GENERALĂ A RESTAURĂRII

ARHITECTURA ECLEZIASTICĂ

Primele formatiuni statale de tip feudal ( Cetăți de apărare - fortificații ) din țara noastră (sec. X – XIII ),
au fost construite din materiale cum ar fi lemnul si piatra. În această perioadă a feudalismului timpuriu,
atăt in Transilvania cât și in Moldova , în construcțiile autohtone , este dominată arhitectura în lemn,
caracteristică trecerii de la orânduirea sclavagistă la orânduirea feudală în epoca nesigură a
migrațiunilor.De asemenea , s-a venit în contact cu arhitectura romanică si gotică, iar în secolele XII si al
XIII –lea cu arhitectura slavo – bizantină , cunoscută în sudul Carpaților.1

Primele fortificații de pe teritoriul țării noastre au fost descoperite la : Morești ( județul Mureș ),
Biharia, Cenad, Satu Mare - cetăți cu valuri de pământ și palisade ( secolele X – XII ). În procesul de
cristalizare a arhitecturii religioase avem dovezi ca:

ansamblul de bisericuțe rupestre de la Basarabi ( secolul X ), ruinele bisericuții de la Garvăn – Dinogeția


(secolul X – XI ) , ruinele bisericuței de la Niculițel ( secolul XI ).2

STILUL ROMANIC

Construcțiile caracteristice ale epocii feudalismului sunt ( castelele, mănăstirile si bisericile ). Bisericile
romanice erau locuri de cult cât si locuri de refugiu în momentele năvălirilor barbarilor.Planul specific
bisericii romanice era planul bazilical, în care elementele componente erau: o navă centrala, 2 – 4 nave
laterale, un transept sau două, absidă ( altar ), absidiole ( capele ), iar între absidă si absidiole -
deambulatoriul ( coridor de comunicare ).3

În Țara Românească începuturile arhitecturii feudale se caracterizeaza prin adoptarea unor tehnici de
construcție și a unor tipuri planimetrice de origine bizantină. Primul monument de artă romanică din
țara noastră este vechea catedrală Sfântul Mihail de la Alba – Iulia ( sfârșitul secolului XI – lea ) din care
se păstrează un relief de timpan. Mai tărziu in anii 1246 si 1291 a fost construită catedrala romano –
catolică Sfântul Mihail de la Alba – Iulia.

Dupa invazia tătară din 1241, în Transilvania a pătruns arhitectura cisteriană. ( Ruinele bisericii mănăstiri
Cârța ), mănăstire ridicată de călugării cistercieni. Construcțiile din acest stil aveau menirea să asigure
legătura credincioșilor cu biserica , religia creștină și credința in Dumnezeu, precum si ocrotirea lor în
fața invaziilor barbarilor.

STILUL GOTIC

În țara noastră stilul gotic pătrunde către mijlocul secolului al XIII – lea. Când au inceput sa fie
dezvoltate orașele transilvănene, construcțiile cunosc o adevarată inflorire care se prelungeste până în
secolul al XVI - lea. În arhitectura religioasă s-a impus stilul gotic , reprezentat prin monumente
construite sub influiența cistercienilor. Construcțiile caracteristice stilului gotic sunt construcțiile civile și
militare, catedralele și palatele comunale, primăriile, palatele de justiție și locuințele particulare , unele
de dimensiunile palatelor. Exemple de construcții gotice de pe teritoriul țării noastre sunt: biserica
Sfăntului Bartolemeu din Brașov, bisericile fortificate din Prejmer (ansamblul bisericii fortificate este
format din biserică, incinta fortificată, cu drum de apărare , două turnuri , două bastioane și turnul de
poartă )și din Bistrița ( turnul bisericii având 75 metri). Mai târziu a fost construită biserica evanghelica
Sfânta Maria din Sibiu, biserica evanghelica din Sebeș. În secolul al XV – lea s-a construit biserica neagra
din Brașov, biserica Sfântului Niculae ”din deal „ de la Sighișoara. Planurile acestor biserici erau :

- cu plan rectangular avănd o absidă la est , acoperite cu o boltă semicilindrică longitudinală


( biserici cu dimensiuni reduse in plan cât și al sistemului de boltire sunt specifice fondului
autohton străvechi - biserici de lemn ) . Exemple : bisericile de la Bălinești, Arbore, Pătrăuți și
biserica Sfăntului Ioan de la Piatra, fiind asemănătoare bisericilor din Maramureș.
- cu plan treflat – avănd sistem de boltire, în care cupola se sprijină pe un sistem de arcuri
suprapuse, ceea ce duce la micșorarea diametrului inițial al bolții. Bolțile moldovenești sunt
realizate prin traspunerea elementelor arhitecturii în lemn în arhitectura de piatră. Acest plan
treflat impreuna cu ceramica amintesc de legăturile Moldovei cu arta slavo – bizantină.
Caracteristica cea mai importanta a cestor monumente din secolul al XV-lea este decorul de
discuri smălțuite ( verzi, galbene, brune ), care formează frize de-a lungul fațadei monumentului
de la acoperiș și până la soclu.4
Exemple : biserica de la Pătrăuți ( 1487), Voronet ( 1488 ), Hîrlău ( 1492 ), biserica principală a
mănăstirii Neamț (1497 ), Dorohoi ( 1496), Popăuți - Botosani ( 1497).Alte monumente
valoroase care s-au păstrat din timpul domniei lui Ștefan cel Mare care au păstrat trăsătura
moldovenească sunt: mănăstirile de la Probota, Moldovița, Humor, Slatina, Sucevița.

1
SUTER,CONSTANTIN: Istoria artelor plastice, vol.I; p.308; Editura didactică si pedagogică -
Bucuresti, 1967.
2
DRĂGUȚ, VASILE: Dicționar enciclopedic de arta medievală românească, p.29; Editura științifică
și enciclopedică, 1976
3
BOTEZ –CRAINIC, ADRIANA: Istoria artelor plastice, vol I, p. 210; Editura didactică și pedagogică
– R.A., Bucuresti, 1994
4
SUTER,CONSTANTIN: Istoria artelor plastice, vol.I, p.331; Editura didactică și pedagogică –
Bucuresti , 1967

Poze cu : primele fortificații pe teritoriul țării noastre


Interior biserica rupestra Basarabi

cetate Biharia

Construcții stil romanic

Biserica Cârța
Catedrala Sfântului Mihail din Alba Iulia

Construcții in stil gotic

Biserica fortificată din Prejmer

Biserica Sfântului Bartolomeu, Brașov


Catedrala evanghelică Sf. Maria, Sibiu

Biserica neagră , Brașov

Biserica cu plan rectangular Sf.Ioan, Piatra


Neamț
Mănăstirea Voroneț cu plan treflat

Biserica Pătrăuți, Bucovin


FACULTATEA DE TEOLOGIE , LITERE, ISTORIE ȘI ARTE

SPECIALIZAREA: ARTĂ SACRĂ

ANUL DE STUDII: I

STUDENT: SAVA T. IULIANA

REFERAT TEORIA GENERALĂ A RESTAURĂRII

ARHITECTURA ECLEZIASTICĂ

Profesor coordonator: Conf. Univ. Dr. DORIN GRECU