Sunteți pe pagina 1din 5

Tabelele de control determină dacă un proces se află într-o stare de control statistic.

O diagramă de control prezintă o statistică caracteristică de calitate într-o secvență ordonată în


timp. O linie centrală indică media procesului, iar alte două linii orizontale numite limitele
inferioare și superioare de control reprezintă variația procesului.
Toate procesele au un anumit grad de variație naturală. O diagramă de control pentru un proces
care este în control are puncte distribuite aleator în limitele de control. Aceasta este o variație
numai din surse comune procesului (numită variație cauzală comună). Un proces în afara
controlului are puncte care se încadrează în afara limitelor de control sau modelelor non-
aleatoare ale punctelor (numite variații de cauză specială).
Dacă procesul este în control, nu sunt necesare corecții sau modificări ale procesului.
Dacă procesul este în afara controlului, diagrama de control poate ajuta la determinarea
surselor de variație care necesită investigații suplimentare. Este adecvat să se determine dacă
rezultatele cu cauza specială sunt mai bune sau mai slabe decât rezultatele cauzate numai de
cauze comune. Dacă este mai rău, atunci această cauză ar trebui eliminată dacă este posibil.
Dacă este mai bine, ar putea fi oportun să se investigheze sistemul în continuare, deoarece
poate duce la îmbunătățiri ale procesului.

În mod obișnuit, limitele de control sunt definite ca un multiplu al procesului sigma. Pentru o
schemă de control Shewhart cu limite de control 3-sigma și presupunând normalitatea,
probabilitatea depășirii limitei de control superioare este 0.00135, iar probabilitatea de a cădea
sub limita de control inferioară este de asemenea 0.00135. Suma lor este de 0,0027 (0,27%).
Prin urmare, probabilitatea unui punct între limitele de control pentru un proces de control este
0.9973 (99.73%). O alternativă este definirea limitelor de control ca limite de probabilitate
bazate pe o distribuție specificată, mai degrabă decât presupunând o distribuție normală.

Un alt mod de a analiza performanța unei diagrame de control este durata medie de rulare
(ARL). O medie a lungimii de control este numărul de observații atunci când un proces este în
control înainte de apariția unei alarme false. O lungime medie de ieșire din control este numărul
de observații că un proces este în afara controlului înainte ca o schimbare să fie detectată și
depinde de mărimea deplasării care trebuie detectată. Schema de control Shewhart descrisă
mai sus are ARL = 1 / 0.0027 = 370.37. Adică, atunci când un proces este în control, ar trebui
să așteptați un semnal de alarmă falsă de alarmă aproximativ o dată la fiecare 371 de alergări.

Deși cele mai multe exemple de diagrame de control prezintă caracteristici de calitate care
prezintă interes pentru utilizatorul final (cum ar fi lungimea, diametrul sau greutatea), acestea
sunt cele mai benefice aplicate pentru a procesa variabilele în amonte (cum ar fi temperatura
cuptorului sau conținutul de staniu din materia primă).

Notă: Este important să nu confundați limitele de control utilizate în tabelele de control cu


limitele de specificații utilizate în capacitatea procesului. Variația naturală a unui proces
definește limitele de control. Întrucât cerințele clienților definesc limitele specificațiilor. De
asemenea, linia centrală nu trebuie confundată cu o valoare țintă.

Shewhart diagrame de control

Tabelele de control, cunoscute și sub denumirea de diagrame Shewhart (după Walter A.


Shewhart) sau diagramele comportamentului procesului , sunt un instrument de control al
procesului statistic folosit pentru a determina dacă un proces de fabricație sau de afaceri este
într-o stare de control .

Prezentare generală

Dacă analiza diagramei de control indică faptul că procesul este în prezent controlat (adică
este stabil, cu variație care vine numai din surse comune procesului), atunci nu sunt necesare
sau sunt necesare corecții sau modificări ale parametrilor de control al procesului. În plus,
datele din proces pot fi folosite pentru a prezice performanța viitoare a procesului. Dacă graficul
indică faptul că procesul monitorizat nu este în control, analiza graficului poate ajuta la
determinarea surselor de variație, deoarece aceasta va duce la o performanță degradată a
procesului.
Un proces care este stabil, dar care operează în afara limitelor dorite (specificații) (de
exemplu, rafturile pot fi controlate statistic, dar depășesc limitele dorite) trebuie îmbunătățită
printr-un efort deliberat de a înțelege cauzele performanțelor actuale și de a îmbunătăți
fundamental procesul.
Diagrama de control este unul dintre cele șapte instrumente de bază ale controlului calității.
De obicei, diagramele de control sunt utilizate pentru datele din serii de timp, deși pot fi utilizate
pentru date care au o comparabilitate logică (adică doriți să comparați probele care au fost luate
toate în același timp sau performanța diferitelor persoane); cu toate acestea, tipul de diagramă
folosit pentru a face acest lucru necesită luarea în considerare.

Shewhart variabile diagrame de control


Variabilele de control controlează caracteristicile de calitate care sunt numerice (de exemplu,
greutatea, diametrul unui rulment sau temperatura cuptorului).

Există două tipuri de diagrame de control ale variabilelor: diagrame pentru date colectate în
subgrupe și diagrame pentru măsurători individuale. Pentru datele subgrupate, punctele
reprezintă o statistică a subgrupurilor, cum ar fi deviația medie, intervalul sau deviația standard.
Pentru măsurători individuale, punctele reprezintă observațiile individuale sau o statistică
precum intervalul de mișcare dintre observațiile succesive.

Un concept important pentru datele colectate în subgrupuri este acela al unui subgrup rațional.
Un subgrup rațional este un număr de unități produse în același set de condiții. Măsurătorile din
fiecare subgrup ar trebui să fie luate într-o perioadă scurtă și ar trebui să minimizeze șansele de
variație a cauzelor speciale care apar între observații. Adică ar trebui să reprezinte un
instantaneu al procesului și variația inerentă a cauzei comune.

Subgrupele sunt adesea preferabile atunci când învață despre un proces, deoarece pot estima
mai bine variabilitatea procesului sau pot detecta schimbări mai mici în media procesului. Cu
toate acestea, atunci când monitorizăm un proces, dacă timpul necesar pentru a colecta
observații suficiente pentru a forma un subgrup este prea lung sau costul eșantionării este
scump sau distructiv, atunci beneficiile pot fi negate.

Graficul Xbar-R
O diagramă Xbar-R este o combinație de diagrame de control utilizate pentru a monitoriza
variabilitatea procesului (ca interval) și media (ca medie) la măsurarea subgrupurilor la intervale
regulate dintr-un proces.
R diagram Diagrama
R este un tip de diagramă de control utilizată pentru a monitoriza variabilitatea procesului (ca
interval) atunci când se măsoară mici subgrupe (n ≤ 10) la intervale regulate dintr-un proces.
Schema S
Un grafic S-diagramă este un tip de diagramă de control utilizată pentru a monitoriza
variabilitatea procesului (ca deviație standard) atunci când măsurați subgrupurile (n ≥ 5) la
intervale regulate dintr-un proces.

Shewhart Control Charts


Creați diagrame de control variabile și de atribute
O diagramă de control este un instrument grafic și analitic pentru monitorizarea variației
procesului. Variația naturală a unui proces poate fi cuantificată folosind un set de limite de
control. Limitele de control ajută la diferențierea variației cauzelor comune de variațiile cauzelor
speciale. În mod obișnuit, se iau măsuri pentru a elimina variațiile cauzelor speciale și pentru a
aduce procesul înapoi în control. De asemenea, este important să cuantificăm variația cauzelor
comune într-un proces, deoarece aceasta determină capacitatea procesului.
Platforma grafică de control din JMP oferă o varietate de diagrame de control, precum și grafice
de rulare. Pentru a susține inițiativele de îmbunătățire a procesului, majoritatea opțiunilor din
diagramele de control afișează diagrame de control separate pentru diferite faze ale unui proiect
din aceeași diagramă.
•Deschideți Diagrama
•X Bar-, R- și S- charts
•Tabele individuale și de deplasare
•p- , np- , c- și u- diagrame
•Diagrame UWMA și EWMA
•CUSUM Diagrame
•Presumarizați, Levey-Jennings și Diagramele de control multivariate
•Diagrame de control pentru Faza X Bar - , R- , S -, IR -, p -, np -, c -, u -, Grafice Presummarize
și Levey-Jennings.
Figura ….. Exemplu grafic de control
Statistici , știința colectării, analizării, prezentării și interpretării date . Nevoile
guvernamentale pentru datele recensământului , precum și informațiile despre o varietate de
activități economice au oferit o mare parte din impulsul timpuriu pentru domeniul statistic. În
prezent, necesitatea de a transforma cantitățile mari de date disponibile în multe domenii
aplicate în informații utile a stimulat atât evoluțiile teoretice, cât și practicile statistice.
Datele sunt faptele și cifrele care sunt colectate, analizate și rezumate pentru prezentare și
interpretare. Datele pot fi clasificate fie ca fiind cantitative sau calitative.Datele cantitative
măsoară fie cât de mult sau câte dintre ceva, și datele calitative furnizează etichete sau nume
pentru categorii de articole asemănătoare.
De exemplu, să presupunem că un anumit studiu este interesat de caracteristici precum
vârsta, sexul, starea civilă și venitul anual pentru un eșantion de 100 de persoane. Aceste
caracteristici ar putea fi numitevariabilele studiului și valorile datelor pentru fiecare dintre
variabile ar fi asociate cu fiecare individ. Astfel, valorile datelor de 28 de ani, de sex masculin,
de singe și de 30.000 de dolari ar fi înregistrate pentru un bărbat mascul de 28 de ani, cu un
venit anual de 30.000 de dolari. Cu 100 persoane și 4 variabile, setul de date ar avea 100 × 4 =
400 de articole. În acest exemplu, vârsta și venitul anual sunt variabile cantitative; valorile
corespunzătoare datelor indică câți ani și câte bani pentru fiecare individ. Sexul și starea civilă
sunt variabile calitative. Etichetele de sex masculin și feminin furnizează datele calitative pentru
sex, iar etichetele unice, căsătorite, divorțate și văduvează indică starea civilă.
Metodele de sondaj prin sondaj sunt utilizate pentru colectarea datelor din studiile
observaționale, iar metodele experimentale de proiectare sunt utilizate pentru colectarea datelor
din studiile experimentale. Domeniul statisticilor descriptive se referă în primul rând la metodele
de prezentare și interpretare a datelor utilizând grafice, tabele și rezumate numerice. Ori de câte
ori statisticienii folosesc date dintr-un eșantion - adică un subset al populației - pentru a face
declarații despre o populație, ei efectuează inferență statistică . Estimarea și testarea ipotezelor
sunt procedurile folosite pentru a genera inferențe statistice . Domenii cum ar fi îngrijirea
sănătății, biologie , chimie , fizică , educație, inginerie, de afaceri și de economie utilizează în
mare măsură inferența statistică .
Metodele de probabilitate au fost dezvoltate inițial pentru analiza jocurilor de noroc.
Probabilitatea joacă un rol-cheie în inferența statistică; este folosit pentru a furniza măsuri de
calitate și precizie a concluziilor. Multe dintre metodele inferenței statistice sunt descrise în
acest articol. Unele dintre aceste metode sunt folosite în primul rând pentru studiile cu variabilă
unică, în timp ce altele, cum ar fi analiza de regresie și corelație , sunt folosite pentru a face
deduceri în relațiile dintre două sau mai multe variabile.

Statisticile Descriptive
Statisticile descriptive sunt tabele, grafice și rezumate numerice ale datelor. Scopul statisticilor
descriptive este de a facilita prezentarea și interpretarea datelor. Majoritatea prezentărilor
statistice care apar în ziare și reviste sunt descriptive. Metodele univariate ale statisticilor
descriptive utilizează date pentru a îmbunătăți înțelegerea unei singure variabile; metodele
multivariate se concentrează pe utilizarea statisticilor pentru a înțelege relațiile dintre două sau
mai multe variabile. Pentru a ilustra metode statistice descriptive, va fi examinat exemplul
anterior în care au fost colectate date privind vârsta, sexul, starea civilă și venitul anual de 100
de persoane.

Metode tabulare
Sinteza tabelară cea mai frecvent utilizată pentru o singură variabilă este a distribuția
frecvențelor . O distribuție a frecvenței arată numărul de valori de date în fiecare din mai multe
clase care nu se suprapun. Un alt rezumat tabelar, numit adistribuția relativă a frecvenței, arată
fracțiunea sau procentul valorilor datelor din fiecare clasă. Cel mai obișnuit rezumat tabelar al
datelor pentru două variabile este across-tabulation, un analog de două variabile al unei
distribuții de frecvență.

Pentru o variabilă calitativă, o distribuție a frecvenței arată numărul de valori de date din fiecare
categorie calitativă. De exemplu, sexul variabil are două categorii: bărbat și femeie. Astfel, o
distribuție a frecvenței pentru sex ar avea două clase care nu se suprapun pentru a arăta
numărul de bărbați și femei. O distribuție relativă a frecvenței pentru această variabilă ar arăta
fracția indivizilor care sunt bărbați și fracția indivizilor care sunt femei.
Construirea unei distribuții a frecvenței pentru o variabilă cantitativă necesită mai multă grijă în
definirea claselor și a punctelor de divizare între clasele adiacente . De exemplu, dacă datele
privind vârsta din exemplul de mai sus variază între 22 și 78 de ani, s-ar putea utiliza
următoarele șase clase care nu se pot suprapune: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 și 70- 79.
O distribuție a frecvenței ar arăta numărul de valori de date din fiecare dintre aceste clase, iar o
distribuție relativă a frecvenței ar arăta fracțiunea de valori de date în fiecare dintre aceste
clase.

O tabelă încrucișată este o tabelă bidirecțională, cu rândurile tabelului reprezentând clasele


unei variabile, iar coloanele din tabel reprezentând clasele unei alte variabile. Pentru a construi
o tabulație încrucișată folosind variabilele sex și vârstă, sexul ar putea fi arătat cu două rânduri,
bărbați și femei, iar vârsta ar putea fi arătată cu șase coloane corespunzătoare clasei de vârstă
20-29, 30-39, 40-49, 50 -59, 60-69 și 70-79. Intrarea în fiecare celulă din tabel ar specifica
numărul de valori de date cu sexul dat de rândul rândului și vârsta dată de titlul coloanei. O
asemenea tabelare încrucișată ar putea fi utilă în înțelegerea relației dintre sex și vârstă.

Metode grafice
Pentru descrierea datelor sunt disponibile numeroase metode grafice. Agraficul de bare este un
dispozitiv grafic pentru reprezentarea datelor calitative care au fost rezumate într-o distribuție a
frecvențelor. Etichetele pentru categoriile variabilei calitative sunt afișate pe axa orizontală a
graficului. O bară deasupra fiecărei etichete este construită astfel încât înălțimea fiecărei bare
este proporțională cu numărul de valori de date din categorie. Un grafic grafic al stării civile
pentru cei 100 de indivizi din exemplul de mai sus este prezentat în Figura 1 . Există 4 bare în
grafic, câte unul pentru fiecare clasă. Adiagrama plăcii este un alt dispozitiv grafic pentru
rezumarea datelor calitative. Mărimea fiecărei felii de plăcintă este proporțională cu numărul de
valori de date din clasa corespunzătoare. O diagramă grafică pentru starea civilă a celor 100 de
indivizi este prezentată în Figura 2 .