Sunteți pe pagina 1din 6

TEST DE EVALUARE INITIALA

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Matematică

Anul şcolar 2017-2018

Clasa a VIII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

PARTEA I (45 de puncte)

 Se punctează doar rezultatul astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în dreptul
fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.

Nr. Item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rezultate B. C. D. B. C. C. A. C. B.

Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

PARTEA a II-a (45 de puncte)

 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.

1. x 3 1
 
2 4 2 1p
2x – 3 = 2 3p
5
x=
2
1p
2x – 3 = - 2
3p
1
x=
2
1p
1 5 
x S =  ; 
2 2

1p
2.a)
3-2 2 =  2  1 2 2p

2 =  2  1
2
3+2
2p
a  2 1
2p
b  2 1
2p
b  a  2 N
2p

2.b) mg = a b 2p

mg =  
2 1 
2 1 = 1
3p

3.a) m(∢ABD) = 300 3p


m(∢ACB) = 300 2p
0
m(∢BAC) = 120
2p

3.b) BD = 4 3 cm 2p

BC = 8 3 cm
2p
P∆ABC = AB + AC + BC
1p
P∆ABC = 8 (2 + 3 ) cm 2p

3.c) BC  AD
A∆ABC =
2 2p
A∆ABC = 16 3 cm2

A∆ABC  28 cm2 2p

2p

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin impărţirea punctajului obţinut la 10.