Sunteți pe pagina 1din 6

Cerere de finantare

Titlul proiectului Elaborarea sistemului strategic pentru o afacere in


domeniul curieratului

INFORMATII PROIECT

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL


PROIECTULUI
Prenume şi Nume Roxana Ciobotaru

Funcţie Manager de proiect


Număr de telefon 0762142477
Adresă poştă electronică roxanaciobotaru10@yahoo.com

LOCAŢIA PROIECTULUI

Ţara Romania
Regiunile

Judeţele

Altele

DURATA PROIECTULUI

Durata 1 an

DESCRIERE PROIECT 1

Obiectivul proiectului Obiectivul general este sa prestarea de servicii de o


calitate net superioara fata de competitorii aflati pe piata si
dezvoltarea afacerii atat pe plan local cat si pe plan national.
Un alt obiectiv al firmei il reprezinta extinderea activitatii
companiei prin eficientizarea, modernizarea si asigurarea
echipamentelor necesare deschiderii unui showroom / magazin
de prezentare al produselor de control/eficienta energetica a
imobilelor, care urmeaza sa fie comercializate.
De asemenea un alt obiectiv propus in cadrul proiectului este
ralizarea unui site propriu in vederea promovarii produselor
de control si producere a energiei electrice/termice pentru o
vizualizare cu usurinta a tuturor produselor comecializate.
Obiective specifice:
- Castigarea unei cote ridicate de piata, de 20% din
piata locala
- Cresterea competitivitatii muncii prin imbunatatirea
performantelor generale ale societatii si cresterea rentabilitatii
muncii prin cresterea cifrei de afaceri cu 20% pe an incepand
cu primul an de implementare a proiectului
- Reinvestirea a cel putin 50% din profitul realizat in
anul fiscal precedent in dezvoltarea afacerii
Cresterea sigurantei ocupationale pentru populatia locala, prin
angajarea a 2 persoane.
Activitatile proiectului 1. Şedinţă de organizare a echipei de proiect.
Responsabil de aceasta sedinta va fi directorul general
Timofte Marius.
2. Achiziţionare echipamente şi materiale, responsabil
pentru aceasta activitate va fi contabilul sef Pipelea
Adina.
3. Evaluarea internă şi externă. Responsabili pentru
aceasta activitate vor fi directorul general, care se va
ocupa de intocmirea intrumentelor de lucru, contabilul
sef, ce va face evaluarea financiara si echipa de
proiect, ce se va ocupa cu analiza datelor şi întocmirea
rapoartelor scrise.

Rezultate anticipate 1. Obiectiv: Prestarea de servicii de o calitate net


superioara fata de competitorii aflati pe piata si
dezvoltarea afacerii atat pe plan local cat si pe plan
national.
Rezultat asteptat: Cresterea vanzarilor cu 15% pe
plan local si national.
2. Obiectiv: Extinderea activitatii companiei prin
eficentizarea, modernizarea si asigurarea
echipamentelor necesare deschiderii unui showroom /
magazin de prezentare al produselor de
control/eficienta energetica a imobilelor, care urmeaza
sa fie comercializate.
Rezultat asteptat: Inchirierea unui spatiu comercial
in vederea deschiderii showroom-ului
3. Obiectiv: Realizarea unui site propriu in vederea
promovarii produselor de control si producere a
energiei electrice/termice
Rezultat asteptat: Incheierea unui contract pentru
prestarea activitatilor cu o firma de IT .
Contextul proiectului Societatea comerciala Brico Solar a fost infintata in anul 2016
cu scopul de a implementa noi oportunitati cu scopul de a
creste confortul locuitorilor dintr-o casa. Dorim ca prin acest
proiect sa retehnologizam industria imobilelor inteligente.
Scopul acestei societati este de a atrage atentia clientilor care
detin sau urmeaza sa detina o casa sau o firma oarecare ,ce
beneficii pot avea daca isi retehnologizeaza locuinta sau firma
dupa planurile societatii noastre.Un alt scop pe care dorim sa
il atingem este de a prezenta clientilor doritori beneficiile de
care pot dispune in cazul utilizarii sarvicilor oferite de firma
noastra.
Dintre beneficile aduse de catre firma noastra putem enumera
urmatoarele ideii:
- Automatizarea sistemelor casnice prin
implementarea anumitor senzori care au scopul de a reducere
consumul de energie electrica, utilizarea energiei intr-un mod
cat mai eficient imbinand totodata si simplitatea utilizarii
acesteia printr-un mediu prietenos precum telefonul mobil
-Sistemul de climatizare automata a intregului imobil
-Producerea apei calde menajere folosind panouri
solare
-Sistem de alarma
-Controlul iluminarii cladirii
-Sistem antiincendiu

Acestea sunt cateva dintre principalele servicii oferite de firma


noastra.
Justificarea necesităţii Cu trecerea timpului tendinta conceptului SmartHome
implementării proiectului respectiv partea de eficienta energetica a cunoscut cresteri
semnificative, iar concurenta a impus o crestere semnificativa
in domeniul electroenergetic si cel al automatizarilor, fapt ce a
condus la infiintarea firmei care si-a impus un obiectiv maret
si anume devenirea principalului prestator de servicii in
domeniul caselor inteligente si de a domina piata interna cu
noile servicii si solutii aduse.
Beneficiarii principali sunt persoanele fizice/juridice care isi
doresc sa achizitioneze serviciile noastre prietenoase cu
mediul, persoane resposabile si care observa degradarea
violenta a mediului in care traim.
Resursele alocate pentru 1. Achiziționarea echipametelor de lucru pentru
implementarea proiectului instalatori: 2500 euro (surubelnite, chei, aparate de
masura, scule si unelte)
2. Autoutilitara: 10000 euro
3. Consumabile, materiale pentru activităţi:
 Achiziționarea materialelor pentru lucrării: 6000 euro
4. Personal
 remuneraţie pentru membrii echipei de proiect;
5. Întâlniri
 contravaloare cheltuieli cu spaţiile în care se
desfăşoară activităţile;
 cheltuieli de protocol
6. Deplasări, transport , cazare
 contravaloare transport în interesul proiectului.
7. Comunicaţii
 contravaloare convorbiri telefonice, fax, taxe poştale.
Managementul proiectului 1. Director general :Asigurarea fundamentarii activitatii
decizionale cu privire la definirea si formularea
politicii economico-sociale si gestionarea eficienta a
resurselor materiale, financiare, informationale si
umane in vederea realizarii obiectivelor stabilite.
2. Manager
 Rolul managerului in societatea noastra este de a:
 Planificare: Stabileste modul de desfasurare a
lucrarilor, proiectelor si programeaza in timp lucrarile.
 Optimizeaza: Defineste si aloca resursele necesare
pentr indeplinirea lucrarii si a proiectelor.
 Coordoneaza: Coordoneaza o lucrare si pune in
practica planificarile de lucrari si proiecte.
 Controleza: se asigura ca activitatile se realizeaza
conform planificarii
3. Contabil: este acea persoana care asigura o buna
functionare a companiei, care supravegheaza atent
orice tranzactie, atentioneaza in cazul unei posibile
erori sau in cazul este incalcata vreo lege importanta,
intocmeste formularele fiscale corect si in timp util
pentru a evita orice posibila penalizare, de aceea este
foarte important sa alegeti o firma de contabiliate inca
de la inceput pentru a putea evita orice poate dauna
companiei dumneavoastra.
4. Aprovizionare materiale
 Persoana care are rolul de a achizitiona materialele
necesare serviciilor si a proectelor de realizat.
 Personal calificat in executarea lucrarilor (4 persoane)
Metodologia de 1. Şedinţă de organizare a echipei de proiect. Va avea
implementare loc o dată pe lună cu scopul organizării activităţilor
prevăzute în proiect. În cadrul fiecărei şedinţe va fi
întocmit procesul- verbal de şedinţă. Responsabil de
aceasta sedinta va fi directorul general Timofte
Marius. Resursele necesare sunt: sala unde va avea loc
sedinta, consumabile, costurile convorbirilor
telefonice.
2. Achiziţionare echipamente şi materiale,
Echipamentele şi materialele necesare desfăşurării
acţiunilor vor fi achiziţionate în funcţie de oferte.
Responsabil pentru aceasta activitate va fi contabilul
sef Pipelea Adina. Resursele necesare acestei activitati
sunt: costurile echipamentelor si materialelor,
costurile transportului.
3. Evaluarea internă şi externă. În cadrul evaluării
interne vor fi întocmite şi aplicate instrumentele de
lucru: ghid de chestionar, ghid de observaţie, ghid de
interviu, procese verbale de şedinţă şi de acţiune.
Pe baza analizei datelor se vor întocmi rapoartele
narative şi financiare.
Evaluarea externă are ca scop măsurarea impactului
proiectului asupra comunităţii locale. Pe parcursul
proiectului vor fi urmăriţi indicatorii de evaluare.
Responsabili pentru aceasta activitate vor fi directorul
general, care se va ocupa de intocmirea intrumentelor
de lucru, contabilul sef, ce va face evaluarea
financiara si echipa de proiect, ce se va ocupa cu
analiza datelor şi întocmirea rapoartelor scrise.
Resursele necesare sunt: salariile pentru personal,
consumabile cat si costurile convorbirilor telefonice.

Date Financiare

PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI


Cheltuieli salariale ( de personal)

Nr.crt. Pozitie (functie) în Nr. Tarif orar Nr de Nr luni Cheltuiel


proiect persoane ( lei/ora) ore/luna i
totale(lei)

1. Director general 1 17 160 3 8160

2. Manager de proiect 1 16 100 9 14400

3. Contabil 1 13 60 4 3120

4. Lucrator constructii 4 9 160 8 46080

Cheltuieli cu achiziţia activelor fixe corporale

Nr.crt. Denumire Cantitate Pret unitar Cheltuieli totale


(Nr.buc.) (lei cu TVA/buc)
1. Autoutilitara 1 25000 25000

2. Echipamente lucrari 1 5000 5000

Cheltuieli cu achiziţia activelor fixe necorporale

Nr.crt. Denumire Cantitate Pret unitar Cheltuieli totale


(Nr.buc.) (lei cu TVA/buc)
1. Cheltuieli dezvoltare 1 40000 40000

- lei –
Valoare
Valoare cheltuială Valoare eligibilă
Cod Denumire cheltuială neeligibilă
(lei) (lei)*
(lei)

1 2 3 4 5

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE

40000
1 Cheltuieli de personal 46080 6080

Cheltuieli pentru achiziţia de


2 active fixe corporale și obiecte 30000 30000 0
de inventar

Cheltuieli pentru achiziţia de


3 40000 40000 0
active fixe necorporale

Cheltuieli pentru achiziţia de


4 0 0 0
servicii

Cheltuieli pentru achiziţia de


substanţe, materiale, plante,
5 animale de laborator, 300 0 300
consumabile şi alte produse
similare

Cheltuieli aferente
managementului de proiect
6 25680 20000 5680
(pentru beneficiarii tip
organizatie de cercetare)

Cheltuieli generale de
15000 0 15000
administrație (de regie)

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE 130000

TOTAL CHELTUIELI 27060


NEELIGIBILE

TOTAL GENERAL 157060 130000 27060