Sunteți pe pagina 1din 2

Produse informatice financiar-contabile PIFC / Licenţă anul II / 2019

Procedura de deblocare colectivă a utilizatorilor în SAP

1. Se va tasta tranzacția su10

2. Rezultatul va fi:

3. Se vor lua utilizatorii doriți a fi deblocați dintr-un excel sau fișier text și se
vor încărca în zona delimitată cu roșu

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC Pagina| 1
Produs: SAP ERP GBI, Release 6.04 | Revizuit: 20.02.2019 | Scop: PIFC - SAP |
Autor: Viorel Costin Banța | Versiune 1.0 | © SAP SE
Produse informatice financiar-contabile PIFC / Licenţă anul II / 2019

4. Se va merge pe butonul unlock


5. În acest moment utilizatorii sunt deblocați
6. Acelasi lucru se poate face și pentru blocare, procesul este exact, numai că

se va folosi butonul lock

Sisteme Integrate pentru Managementul resurselor de intreprindere – ERP – SAP - PIFC Pagina| 2
Produs: SAP ERP GBI, Release 6.04 | Revizuit: 20.02.2019 | Scop: PIFC - SAP |
Autor: Viorel Costin Banța | Versiune 1.0 | © SAP SE