Sunteți pe pagina 1din 5

Nume,prenume__________________ Data________

Evaluare sumativă

Atmosfera
Nr Item Pct
1 Clasifică precipitațiile atmosferice în trei tipuri, conform stării de agregare, indicând 0
câte un exemplu pentru fiecare tip de precipitații. Reprezintă răspunsul printr-o 1
schemă. 2
3
4
5
6

2 Realizează sarcinile de mai jos, analizând climograma: 0


1
2
3
4
5
6
7
8
9
a)scrie valoarea temperaturii medii a aerului în luna cea mai caldă__________și în luna
cea mai rece______________.
b)calculează amplitudinea medie anuală a temperaturii aerului
_____________________________________________________________.
c)determină anotimpul cel mai umed____________________și calculează cantitatea de
precipitații atmosferice din anotimpul dat__________________
d)determină anotimpul cel mai uscat________________și calculează cantitatea de
precipitații atmosferice din anotimpul dat_________________
e)scrie principalul tip de mase de aer care determină căderea
precipitațiilor__________________
f)dedu tipul de climă caracteristic_________________
3 Calculează temperatura aerului pe vârful muntelui Mont Blanc(4807m), dacă la 0
altitudinea de 250m, în momentul dat, temperatura este de +25C. Utilizează 1
gradientul termic vertical 2
_____________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4 Calculează coeficientul de umezire dacă cantitatea anuală de precipitații atmosferice 0
este de 450mm, iar evaporația potențială este de 810mm, indicând: 1
a)formula de calcul a coeficientului de umezire 2
_____________________________________________________________ 3
b)valoarea coeficientului de umezire
_____________________________________________________________
c)zona naturală pentru care este specific coeficientul
_____________________________________________________________
5 Compară clima insulei Marea Britanie cu clima peninsulei Iberice, utilizând hărțile0
tematice 1
Insula Marea Britanie Criterii Peninsula Iberică 2
Temperatura medie a 3
aerului în luna iulie 4
Temperatura medie a 5
aerului în luna ianuarie 6
Cantitatea medie anuală de 7
precipitații 8
Regimul anual al 9
precipitațiilor 10
Tipul de mase de aer vara 11
Tipul de mase de aer iarna 12
Tipul de climă 13
14
6 Explică procesele de condensare a vaporilor de apă la suprafața terestră, care se 0
consideră un fenomen cu impact asupra naturii și societății umane, indicând: 1
a)două produse de condensare 2
___________________________ __________________________ 3
b)modul de formare a două procese de condensare: 4
-____________________________________________________________ 5
_____________________________________________________________ 6
-____________________________________________________________ 7
_____________________________________________________________ 8
c)influența produselor condensării aupra componentelor naturii, prin trei exemple: 9
-___________________________________________________________ 10
-___________________________________________________________ 11
-___________________________________________________________ 12
d)influența produselor condensării asupra activității umane, prin două argumente, 13
explicându-le: 14
-____________________________________________________________ 15
_____________________________________________________________ 16
_____________________________________________________________ 17
-____________________________________________________________ 18
_____________________________________________________________ 19
_____________________________________________________________
Nume,prenume_____________________ Data__________

Evaluare sumativă

Atmosfera
Nr Item Pct
1 Clasifică vânturile în trei tipuri, indicând câte un exemplu pentru fiecare tip de vânt. 0
Reprezintă răspunsul printr-o schemă. 1
2
3
4
5
6

2 Realizează sarcinile de mai jos, analizând climograma: 0


1
2
3
4
5
6
7
8
9
a)scrie valoarea temperaturii medii a aerului în luna cea mai caldă__________și în luna
cea mai rece______________.
b)calculează amplitudinea medie anuală a temperaturii aerului
_____________________________________________________________.
c)determină anotimpul cel mai umed____________________și calculează cantitatea de
precipitații atmosferice din anotimpul dat__________________
d)determină anotimpul cel mai uscat________________și calculează cantitatea de
precipitații atmosferice din anotimpul dat_________________
e)scrie principalul tip de mase de aer care determină căderea
precipitațiilor__________________
f)dedu tipul de climă caracteristic_________________
3 Calculează temperatura aerului la altitudinea de 250m dacă, în momentul dat, pe 0
vârful muntelui Mont Blanc(4807m) temperatura este de -5C. Utilizează gradientul 1
termic vertical. 2
_____________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4 Calculează coeficientul de umezire dacă cantitatea anuală de precipitații atmosferice 0


este de 110mm, iar evaporația potențială este de 1320mm, indicând: 1
a)formula de calcul a coeficientului de umezire 2
_____________________________________________________________ 3
b)valoarea coeficientului de umezire
_____________________________________________________________
c)zona naturală pentru care este specific coeficientul
_____________________________________________________________
5 Explică o cauză care determină reducerea cantității anuale de precipitații dinspre 0
Europa de Vest spre Europa de Est 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________

6 Compară clima peninsulei Arabia cu clima peninsulei India, utilizând hărțile 0


tematice 1
Peninsula Arabia Criterii Peninsula India 2
Temperatura medie a 3
aerului în luna iulie 4
Temperatura medie a 5
aerului în luna ianuarie 6
Cantitatea medie anuală de 7
precipitații 8
Regimul anual al 9
precipitațiilor 10
Tipul de mase de aer vara 11
Tipul de mase de aer iarna 12
Tipul de climă 13
14
7 Demonstrează, prin exemple concrete, importanța practică a prognozării vremii, 0
indicând: 1
a)noțiunea de vreme____________________________________________ 2
____________________________________________________________ 3
b)patru elemente meteorologice care redau aspectul vremii: 4
-_________________________ -_________________________ 5
-_________________________ -_________________________ 6
c)două aspecte ale influenței elementelor vremii asupra activității umane: 7
-____________________________________________________________ 8
____________________________________________________________ 9
____________________________________________________________ 10
-___________________________________________________________ 11
____________________________________________________________ 12
____________________________________________________________ 13
d)două aspecte ale importanței prognozării vremii: 14
-____________________________________________________________ 15
_____________________________________________________________ 16
_____________________________________________________________
-____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________