Sunteți pe pagina 1din 1

În perioada 3-7 iunie 2019, 2 cadre didactice și 5 elevi din școala noastră au participat

la ultima activitate din cadrul proiectului ”Never give up!”, proiect finanțat de Uniunea
Europeană prin programul Erasmus +. Această activitate a fost organizată de către ZESPÓL
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16, Gorzow, Polonia.
În cadrul întâlnirii s-au organizat activități și workshop-uri specifice temei propuse:
teatru ca mijloc de îmbunătățire a randamentului școlar și de facilitare a integrării în
colectivele școlare.
Liceul Teoretic ”Miron Costin” Pașcani, Iași este partener în cadrul proiectului ”Never
give up!”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, proiect de parteneriat
strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între
școli, acţiunea cheie 2, cu umăr de referință 2017-1-PL01-KA219-038729_7. Parteneriatul
strategic, care se desfășoară între 1 septembrie 2017 și 31 august 2019, este coordonat de
ZESPÓL SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16, Polonia și are ca parteneri școli din
România, Turcia, Madeira – Portugalia, Italia și Cipru. Partenerii și-au propus, prin
intermediul acestui proiect, să descopere și să diminueze, prin activități artistice și sportive,
efectele negative pe care divorțul și condițiile sociale și familiare deosebite le au asupra
comportamentului și randamentului școlar al elevilor.

Informaţiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar


ANPCDEFP şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit
conţinutul acestor informaţii.

S-ar putea să vă placă și