Sunteți pe pagina 1din 2
TRANSFORMA DE RETEA (II) DIAMETRUL CONDUCTOARELOR Se stie ca la trecerea curentulul electric print-un conductor o parte din fensiunea aplicata la _bornele Greuitulul se pierde prin asa-numita ‘cadere” de tensiune pe rezistenta ohmica A a conductorului, trans- formandu-se in caldura (efectul Joule). Aceasta parte de tensiune pierduté echivaleaza cu o pierdere de putere, AP. find direct proportionala cu rezistenfa conductorului in cauza sic patratul intensitat curentulu Pentru a reduce la limite acceptablle aceste caderi de tensiune pe conductoarele bobinajelor, trebuie sa limitam rezistentele lor ohmice cu atat mal mult cu cat curentii ce le Strabat sunt mai mari. Reamintim c& rezistenta Ra unui conductor depinde de lungimea acestuia I, de sectiunea a.5, side rezistivitatea materialului p, conform related 1 Rap + iq cazul nostru, intagurarile transformatoruui au lungimi determinate (se impune numarul de spire conform calculelor precedente, iar lungimea medie a unei spire este dictata de seciiunea miezului); de asemenea, rezistiviialea este constanta, conductoarele _fiind intotdeauna din cupru.Singurul element prin care putem micsora fezistenta_unel infasurart_ramane, astfel, seciunea conductor In practic, stabilirea sectiunii ‘minime a conductorului (deci a iametrutul minim) pentru un anumit curent dat se face prin intermediul ‘densitatii de curent, j. Astfel, in cazul ltansformatoarelor mici se admite 0 densitate de curent de 2-25 Almm2. Exista si situati deosebite, cand se pot {ua in calcul denstati mai mari, ‘de 33,5 Almm? sau chiar 4 A/mm? (de exemplu, unele infasurari secundare ‘Cu spire putine, ampiasate la exterior, deci care beneficiaza de o racire eficienta prin ventilatie; de asemenea, Infasurarile primare sau ‘secundare ale ‘Mansformatoarelor proiectate pentru a a (Urmare din numarul trecut) i se calculeaza cu relatia: $ =~» vnde ase Itenstaten, maxima, & Curentulul din infagurarea {in amper). Valoarea s astfel calculata Va fi considerata ca minima, rotunjile practice facandu-se intotdeauna in sae exempl, penttu un curent Je exemplu, pen maxim |= 1A si considerand densitatea de curent j = 2,5 Amm?, rezuta 9 seciune minima s = 04 mm2. (in practic, nu vom gast conductor de bobinaj care sa alba exact aceasta sectiune; de aceea, ‘yom alege conductorul cu sectiunea imediat invecinata, dar mal mare, adica cel cu diametrul d = 0,75 mm). intre sectiunea unui conductor, s (mm) si diametrul sau fara izolator d (ram). exista.relatia binecunoscuta Care exprima aria cerculul in functie de dametru: 2 s= 2 ~ 0705-42 Relatia inversa se va scrie: d \- 1,13 VE Pentru a evita calculele implicate de relatle precedente, in practica se folosesc tabele care cuprind - pentru diametrele curente ale conductoarelor ~ valorile principalelor marimi ce intervin la bobinare (tabelul 1) amecenstates de, curent | ea tn ri pe milimetru patrat. Pentru Valoarea j = 2 Almm?. (freovent uiitzta), | alametrl "condi necesar se poate calcula cu formula aproximativa: une cand a tu nu conductor de bobinal cu Gamat necesar (pe baza__calculului precedent), putem realiza tnfasuratile bobinand cu doud sau mai’ multe Conductoare mai subtit puse In . ia obligatorie Cu sectiunea minima rerutats eae . De in realizam 0 rare care ose ntul maxim 1 = 2.5 A. cu c Genshtate de curent } = 2.5 Amm? Sectiunea minima a conductorvisi fecesar este s = 1 mm? Din tabs, fezutta c& diametrul conductoruici Hrebule 38 fe de cca 1:2 mm Daca nu posedam acest conductor, pu! @fectua bobinajul cu doua ‘ire (i, paralel) de diametrul d = 0.80 mm Secilunea totald va fi s ~ 1,006 mm? ded corespunzatoare scopulu CALCULUL SPATIULUI OCUPAT DE INFASURARI Urmatoarea etapa in proiectarea transformatoarelor 0 constiuie calcularea orientativa a spativii ota) ‘ocupat de Infasurari. Acest captor este adeseori negljat de catre constructorii amatori, consecintele fiind destul de neplacute (se constata url simp ca nu toate spi incap pe carcasa aleasa) Spatiul total ocupat de 1 se Intelege practic aria unei i transversale a bobine, tiv Pentru a putea calcula aproximai acest j, trebule s& cunoastem in toate datele infasurarilor numarul total de spire, diametr! conductoarelor folosite, tipul izolatilo: (intre straturi, Intre tnfasurari). De din punctul de vedere ai puter, avand ‘sectunos ‘mez! ook te. dar sa nu posede o ie stul de mare ca sa incapa Preconizate). Daca In caleull ‘Infasurarl ‘curent) a intervenit peste tot lametrul conductoarelor fara zolat= {in discutla de fata va fi vorba ce diametrul. cu izolatie, notat 4, Notiunile noi care intervin aici suc aeenicge pe centimetru si ‘umarul de spire pe centimetru patcat (veri tabelul 1). Pentru nea od spire dintr-un Neap pe lungimea de 1 cm (numarul my din tabs) se Poate proceda astfel: pe un creion cu Sectiunea circulara se intasoara 20 de ‘$plre din ace! conductor, cat mai Dead ore ‘Se © rigla lungimea ; ind rezuttatl Pe alas Ss nae -TEHNIUM ~ februarie 2000 t Imax (mA) 1g piefe) d s, s a ‘ ara izo- cuizo: r | (ev) fmm’) Amey | eins | dina ‘ete fae | lafetie | svat) O15 __| 0.07767 35S wae 53 2680, 2260 Ed [0,18 0.02515 51 63, 65 | 2050 a 1730 475 0,20 | 0,03142 625 786 943 [1715 1465) 43.4 0,22 | 0,03601 6 95 Tid 1460 £210 39,2 0,25 0,04909 98 723 147. 1140 978 35 0,28 | 0,06158 722. 154 105; 925 813 315 0,30__| 0,07069. Tat q77 212 807 722 286 0,35 | 0.09621 192 240 289 594 530) 25a | 0,40 | 0,126 252 315 378 470 350 22.5 0,45 0,159 318, 398 477 371 277 19.9 0,50 | 0,196 392 490, 590 300 224 18a) 055 | 0.2376 475 594 713 246 190 164 0,60___| 0.2827 366 707 848 209 te2__| 154 0,65 0,312 662 838, 993 180, 142 14.1 0,70 | 0,848. 770 960 1150 153, 125. 13.1 0,75 [0,442 882 THO Tast__ [134 110 123 “0,503 1256 i27 0 calculeaza din regula i proportionalitate directa: 20 spire, ips en) = 2 ‘S-aluat in mod arbitrar numarul de pee ereae ‘si pentru a se mari precizia la Maltin ona un conductor foarte subtire, se pot lu 30-40 de spire sau chiar mai multe. ‘Tot prin metoda descrisa mai sus se te yes gt eee formula aproximatva: 2 5220.84, Pentru calculul spativlui total cupat de Infasurar se procedeazél as = numarul de spire din flecare {Infasurare se inmuteste cu sectiunea 8, (Corespunzatoare diametrului d.); = se adund rezultatele astfel obtinute pentru toate infasurarile ‘ransformatorului, suma reprezentand Seotiunea transversala totalé ocupata efectiv de conductoare; = pentru a tine cont aproximativ de plerderle de spatiu datorate formel spltelor, izolatilor dintre straturl si dintre infasurarl, neuniformitatii de bobinare etc.,rezuitatul precedent va fi ‘muttipicat cu’ un factor cuprins intre 2 si 3 (Incepatorl vor tua factorul 3, ‘obtinut aprosimeazd ata minima. (me) 4 {erestrei miezului de tole. Exemplu. Din calculul unui transformator au rezuttat urmatoarele ‘Infaguratr: 430 de spire, d, = 0,44 mm; Ne putem intreba daca un pachet de tole (E + I), avand aria ferestrei de 6 cm x 3.cm = 18 cm? = 1 600 mm2, permite plasarea tuturor infasurarlor mentionate. Procedand conform celor aratate mal sus, obtinem: (1) 5 0,8 x (0,44)2 x 1 490 = 250 mm2; aye ox (one # Ud 128 1G) "08 x (0.98)2 x 35 = 27 ma (4): 018 x (0,8)2 x 45 = 23 mm? Aria totala a sectiunil va fide 250-+ 128 + 27 + 23 = 428mm#; adica de peste patru ori mal micd decat aria ferestrei. Miezul mentionat este, deci, aecvat eps a