Sunteți pe pagina 1din 2

Părți de propoziție Anexa 1

(recapitulare)
1. Încercuiți grupul subiect-predicat:

planeta a înghețat - planeta înghețată stele căzătoare – stelele cad


soare strălucitor - soarele strălucește Universul tace - tăcutul Univers
steaua s-a stins - întunecata stea stele zâmbitoare- stelele zâmbesc

2. Alcătuiți propoziții enunțiative în care cuvintele de mai jos să îndeplinească funcția sintactică
de subiect sau predicat.

CUVINTE SUBIECT PREDICAT


DATE

cer

poarta

3. Marțienii ne transmit un mesaj codificat. Așezați în ordine cuvintele date pentru a descoperii
mesajul lor. Scrieți-l pe rândurile de mai jos, realizând schema liniară a
acestuia.
P
e furtu

nisi
p. o

por a
d Mar
nit
e te

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Scrieți o propoziție după schema dată:

S P.S. P P.S
s.c. adj v,III,sg s.c

________________________________________________________________________________________

5. Alcătuiţi enunţuri în care:

a) subiectul să fie multiplu:_________________________________________________________________


b) predicatul să fie un verb la pers. a II-a, nr. pl, timp viitor________________________________________

c) subiectul să fie exprimat prin pronume personal, pers. I, nr. plural ________________________________