Sunteți pe pagina 1din 6

MODULUL V.

Programarea activităţilor unui proiect pentru introducerea în fabricaţie a


CIOCOLATEI CU MENTA.

Realizarea studiului de fezabilitate pentru introducerea în fabricaţie a unui nou produs,


CIOCOLATA CU MENTA, la S.C. CIOCOFARM S.A. implică activităţile prezentate în Tabelul
5.1. Pentru aceste activităţi s-au estimat atât duratele normale şi costurile corespunzătoare, cât şi
duratele şi costurile activităţilor în cazul suplimentării resurselor umane şi financiare necesare
urgentării acestor activităţi.

Tabelul 5.1
Costul
Activităţi Durata Durata normal Costul duratei
Sim
Denumire activitate precedente normală urgentate
urgentată (u.m.)
bol (saptămâni) (săptămâni) (u.m)

90+153=
A Proiectare produs - 12 7 135+153=288
243

Elaborare program 16+153=


B - 5 2 30+153=183
marketing 169

Pregătire documentaţie
C A 6 3 3+153=156 4+153=157
tehnică

100+153=
D Construire prototip A 11 6 120+153=273
253

Elaborare prospect de
E A 4 3 6+153=159 7+153=160
marketing

F Estimare cost de producţie C 3 2 2+153=155 3+153=156

60+153=
G Testare tehnică a producţiei D 6 4 70+153=223
213

20+153=
H Studiul pieţei B,E 8 4 50+153=203
173

Estimare cerere şi preţ de


I H 3 2 2+153=155 3+153=156
vânzare

J Redactare studiu final F,G,I 3 2 2+153=155 3+153=156

Conducerea S.C. CIOCOFARM S.A. doreşte să ştie care este durata normală şi durata cea
mai mică de realizare a studiului de fezabilitate cât şi costurile totale corespunzătoare. De
asemenea conducerea este interesată în determinarea duratei medii de realizare a studiului, a
costului optim asociat acestei durate şi eşalonarea în timp a activităţilor pentru obţinerea duratei
medii, durata optimă în cazul unui buget total de (360 + 10*153 = 1890) u.m.
Modelul economico-matematic

Programarea în timp a activităţilor pentru lansarea unui produs nou cu un cost optim
corespunzător unei durate totale specificate pentru finalizarea proiectului se poate obţine
cu ajutorul unui model ADC/Costuri.

Rezolvarea cu WINQSB/ PERT- CPM/ Deterministic CPM pentru c=153

Datele de intrare sunt prezentate în Tabelul 8/R


Tabelul 8/R

WINQSB/CPM “Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs nou”


Activit Activity Name Immediate Predecessor Normal Crash Norma Crash
y (list number/name, Time Time l Cost Cost
Numbe separated by ',')
r
1 Proiectare produs 12 7 243 288
2 Elab. progr. marketing 5 2 169 183
3 Preg. doc. tehnice 1 6 3 156 157
4 Construire prototip 1 11 6 253 273
5 Elab. prospect marketing 1 4 3 159 160
6 Estimare cost de productie 3 3 2 155 156
7 Testare teh. a prod. 4 6 4 213 223
8 Studiul pietei 2,5 8 4 173 203
9 Estim. cerere si pret 8 3 2 155 156
10 Redactare studiu final 6,7,9 3 2 155 156

Rezultatele obţinute prin rezolvarea cu WINQSB/ PERT- CPM/ Deterministic CPM pentru c=153
sunt următoarele:

Tabelul 9/R

Activity Analysis for “Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs nou” (Using Normal Time)

Project Completion Time = 32 Saptamani


Total Cost of Project = $1831 (Cost on CP = $864)
Number of Critical Path(s)= 1
Obs: Tabelul 9/R se obține cu opțiunea Solve Using Normal Time.

Tabelul 10/R
Activity Analysis for “Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs nou” (Using Crash Time)

Project Completion Time = 19 saptamani


Total Cost of Project = $1955 (Cost on CP = $940)
Number of Critical Path(s) = 1
Obs: Tabelul 10/R se obține cu opțiunea Solve Using Crash Time.
Tabelul 11/R
Crashing Analysis for “Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs nou” (durata totala =19 saptamani si
cost optim)

Suggested Additional Normal Suggested


Time Cost Cost Cost
Overall Project: 19 $100.50 $1831 $1931.50
Obs: Tabelul 11/R se obține cu opțiunea Perform Crashing Analysis/ Finding the minimum cost schedule
ptr. 19 săptămâni.

Tabelul 12/R
Crashing Analysis for “Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs nou” (durata = 25 saptamani si cost
optim)
Suggested Additional Normal Suggested
Time Cost Cost Cost
Overall Project: 25 $37 $1831 $1868

Obs: Tabelul 12/R se obține cu opțiunea Perform Crashing Analysis/ Meeting the desired
completion time pentru 25 săptămâni.

Analiza economică a rezultatelor

1. Graficul reţea al activităţilor proiectului.


2. Pe baza datelor din tabelele 9/R, 10/R, 11/R şi 12/R se vor reprezenta grafic cele patru
valori ale costului în raport cu durata totală a proiectului.

3. Durata optimă în cazul unui buget total de 1890 u.m (ptr c=153) este de 22,56 saptamani
(cfm. Rezultatelor din tabelul 13/R)
Tabelul 13/R

Crashing Analysis for “Programarea activitatilor pentru realizarea unui produs nou”(cu bugetul disponibil = 1890
u.m)
Activity Critical Normal Crash Suggested Addition Normal Suggested
Name
Path Time Time Time al Cost Cost
Cost
1 Proiectare produs Yes 12 7 7.555 $40.00 $243 $288
2 Elab. Progr. Marketing no 5 2 5 0 $169 $183
3 Preg. Doc. Tehnice no 6 3 6 0 $156 $157
4 Construire prototipului Yes 11 6 7 $16 $253 $273
5 Elaborare prospect Yes 4 3 3 $1 $159 $160
marketing
6 Estimare cost. de no 3 2 3 0 $155 $156
productie
7 Testarea teh. a prod. Yes 6 4 6 0 $213 $223
8 Studiul pietei Yes 8 4 8 0 $173 $203
9 Estim. Cerere si pret Yes 3 2 2 $1 $155 $156
10 Redactare studiu final Yes 3 2 2 $1 $155 $156
Overall Project: 22.56 $59.00 $1831 $1890

4. Drumul critic pentru proiectul cu durată medie.


5. Termenele minime şi maxime de începere şi de terminare pentru fiecare activitat2e.

Nr. Activity Earliest Earliest Latest Latest


Crt. Name Start Finish Start Finish
1 A 0 12 0 12
2 B 0 5 13 18
3 C 12 18 23 29
4 D 12 23 12 23
5 E 12 16 14 18
6 F 18 21 29 32
7 G 23 29 23 29
8 H 16 24 18 26
9 I 24 27 26 29
10 J 29 32 29 32

S-ar putea să vă placă și