Sunteți pe pagina 1din 1

ȘI NU MĂ VEI CUPRINDE...

De-mi vei tăia mâinile,


Îmi vor crește aripi...
De-mi vei tăia aripile,
Îmi vor crește gânduri...
De-mi vei tăia gândurile
Vor crește din mormântu-mi chiparoși,
stejari și ulmi.
De-mi vei tăia pădurea
Vor rămâne amintirile
Și nu mă vei cuprinde niciodată...
(dedic această poezie Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie
Teologul” din Craiova la aniversarea a celor 70 de ani de vocație și tradiție
teologică)

Director,
Diac. Prof. Dr. Pătularu Ionuț Adrian