Sunteți pe pagina 1din 13
Soul th Hai sa dam mand cu mana cei cu inima romana SAO PAULO — BRAZILIA eee eee ee eee }90000000000000000000009000000000000000000000 PPTL, S80 Paulo,Decembrie 1952 - '2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 A _ Zanbetul tau dreg seg CoLiIND Seeeee bee de Redu Gyr A venit givaici Créciunul S& ne mingée surghiunul, Cage alba nea Peste vieja mea Care-aici'se stinge, Gade alba nea Poste surfer nites. Tremur& albastre Peste dorurile me. Dumnezeu de sus. n inimi ne-a pus Palpdiri de stele, Dumnezeu de sus In inimi ne-a pus Numai lacrimi grele. oak oe ee RET ele pee Peste fericiri apuse Varsi-fi mila ta Ieuse, — Cei din inchisori Re agteapta tn zori, Pieptul lor suspin’, Ges din inchisors e apteapta 'n 20: oa idcsatel tantnk: Maica Domnului curata, d! o veste minunata Il-infloregte CAMINUL Decembrie 1959 GANDURI DE ORACIUN de Ton Roth-Jeleseu Steaua sus risare Gao tains mre. Ae 96 anunfa a junul, Nag terii Domnului: in colindel. an~ tecele de stea ale copiiilor: a Toate casele erau luminate in agteptarea Veetitorilor. Dan- potelor se intreceau cu odntecele lors in fivesen oe se gvea ceva de déruit. $i se déruia Gin toats imine gi din bel- Pesce pee yt oct serack, tOFi erau patrungi de narele mister al mdsertt, ommului. Bisericile erau pline'de lume evlavicass. Pre- tutindeni o atmosfer& de neclinti- credint& si de msri sperante. Actazi ined, din plinul gi frumosul ad elta data, niient Re mei inedizegts oufletele. Mneni na va yoni ek ne gone tar ve- Feeeee fimineaya la Moe Ajun". Totul a ramas ingropat undeve“ia apoure guintiriler, ¢1 bucuriile nu ne vor mai trace pragul oaaer, Hg otFt de neverostmil craciunul aici, unde e atate sosre,atiee Aldurd pi ateta lermi. Nu auzi curgalaii siniilor s2 lel te Simpi pe'obraji mangéevea fulgilor de zipads, Doar vitrinele prévaliilor, frumos impodobite gi pline cu fel de fel de jucdrii, ifi dau 6& ingelegi cd se aprople Grdsvus Bods fi, cap sPeculantii au inod o bund ocazie de a-ei mari capi— puis. Nimo din atractia gi parfumal earbatoriior din fard, Gi fot mai adanc se cuibaregté tristefea, tot mimree dbrul ot Beant aft cotceturile Hoastre de-acsed. Dar gi acolo, nu se mai bucurd nimeni ca altadeta. Micul Isus e izgonit,ier bletul Mog Créciun, gérbovit de ani gi atate umblet, nici fu mai indre- Gepte s&-pi indrepte pagii intr'acolo,pentru e impar}i din plin defurile sale. ee el séracul e urmArit de ura diavolului etépan Peste fara noastra. . = ,,A0010, acum, nici mAcar gcas&, in teind, roménul nu poate 86 se mai roage, dar s& mai cante "Lerui Doame ler. Puhoaele seteneid eu invaluit milte inimi gi au inecat multe guflete. Pes- te tot s'a intins linfoliul greu’gi intuneoat al prabueirilor #8r4 de intoarceri. Mor oamenii f4ré sé noaré, tréesc faré of trdiescd. Un abis al nepriceputelor taléauiri. Pamantul e gi mai ingrdgat cu séngele celor ce cad,..Numai in inchisori, undé in- temnipayii nu mai au nici o team oi nimic de pierdut, se mai gerbeaza ou adevarat Nasterea Domnului. Numei acolo, in paduri gi in munji, se mai ants acum "Trei crai dele rasdrit "Spre stea au cAltorit.." ay oy ig enchisors mai rdsund din tot eufletul - cu tot dorul = fi cu addncd evlavie: e&tul clo; "A venit gi-eici Créciunul S& ne méngdée surghiunul..” "O brad frumos, ss MGe“sfant pareai "In alta sarbatoare.." Golinde ce tot in inchirori au fost fioute, trezind in suf- gelor ce le cénté, ca si celor ce le ascultd, dorul de a liberi Nagterea Domulii, - nv ine ca inainte, in banche- ek Anul IT. No.6 N oe CAMEO, Deo ‘te gi baluri, ci in ad@nol veewlegere, in plosea zi smeFenic. In genunchi, deci, fi in rug&ciune gi noi, cei ce ne aflia departe de calvarul din’ tara. In genunchi, pentra’a nuljum{ Atot-Puternicului c& nena sok pat din ghiarele’satexei 1 ridicand rugi fierbi.fi pentru protec= fis color ce lupt& neinfriesti gi neobosifi prin paduri gi nunfi, pontra cei oe zac prin inchigor!, S& ne rugin deasenent fontrufosd ce cad, pentru oa Dumezeu s&-i primeasod in Imparapia Lai ca pe nigte vrednici apdrétori ai credinjei din strabuni,s. fi_sne maf rugdm gi pentru néi: ca 08 ni~se int&reaso& ini- nile, si ai-se lunineze’minfile gi si putem injelege c& oamenii sunt frayi intre oi, gi mi stpaiitori unid pe-alfii. — Decembrie,1952. Ton ROTH-JELESCU SL REVEL IN MONIT (Crognes ain" Bittiri" = de Me,Tenou-PEltinieam) jenin 2i Ube Iamgu, trast do un ool bar Pia te cumnitturs Tere, ex wre trin af dosirte., ie a In groptul color trok must bEerént ef seorburost cori strijuose po un La dronpta arumntul, eat oprit cl-en ootorft, Tminte do a no continic drum pe Jom i= et drove informtit, ‘Wrodim of tin dood ronon Andres din ent @ gus 10 colizi, orf a coborit do sirbitori in ect, salen ot me a eS ee niimer? sivvic oi iso8 v'o edtiva dosmi dole "Sighii", Tt ef novase Bo Satrt et t e ae ogee os ro ra ee ahiris Tao fo; Soe eam ey aaa oy ie ens ant Nea preheat Soi Aaah ala see tegen eae ee ae sans rect rentals se sco. popn gntra« no loge vsspll Ie Dla ‘are, Fir€ ccoste"choltoie" = oun lo zisea in gluni Enilien, - n’or 4 rfsbin prin nlimtioes, ; us a SE fi fost pole 3 dupa nest, edmd on ajuns le Case pédurert a Bera Sat hel oan ea & cu pregitires honclesuiui si a pldcintelor do a oe at ae sei the mene i et Bloat mie Aecodoceol pe betrénwl pidurer equpre Loourklor po unde stall tres ta Sasne, We tt coed a Sea ea lo i ie eet an incoput of pierd do prin pertee lowului.,? Era un vende ae cr ai ie tr eta a pee pes Me See ee colorecttinr c oove Ante’ afovie einimed. aq Biotol Inilian, ik i nk coe ae a ln ny te 1s fai , luerén rise ‘ola none 2 2 Se a Se eS git cae can tne fenuenols .¢ donol prin Lived. meh ronitole of pustiTe im epinarey eo urost apod ou pee, fomeh Ee eh aia

S-ar putea să vă placă și