Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.

5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea


rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate
cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul
examenului de bacalaureat

1. Limba engleză
Instituţia/organizaţia care
Nr. Denumirea Notare / eliberează
Abreviere Punctaj / nivel /condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare
crt. examenului nivel certificatul/diploma/administrează
examenul
A B C D E F
Preliminary
English Test/ PET/Preliminary/Preliminary B1 Promovat/ Cambridge English scale : 140-170*1
1.
PET for for Schools (fs)*
SCHOOLS
First Certificate
in English/ B2 Promovat/ Cambridge English scale: 160-190*
University of Cambridge –
2. First Certificate
FCE/ First/First(fs)* Cambridge English Language
in English for
Assessment /former University of
SCHOOLS
Cambridge -English for Speakers of
Certificate in C1 Promovat/ Cambridge English scale: 180-210* Other Languages Examinations
3. Advanced CAE/ Advanced* (Cambridge ESOL)
English www.cambridgeenglish.org/
Certificate of C2 Promovat/ Cambridge English scale: 200-230* British Council România;
4. Proficiency in CPE/Proficiency*
English
Business English
Certificate B1 Promovat
5. - Preliminary BEC B2 Promovat
- Vantage C1 Promovat
- Higher

*1Începând cu ianuarie 2015: Punctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalare la intrările 1-4 din Listă pentru limba engleză.
1
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituţia/organizaţia care
Nr. Denumirea Notare / eliberează
Abreviere Punctaj / nivel /condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare
crt. examenului nivel certificatul/diploma/administrează
examenul
A B C D E F
British Council România;
International 4 - 4,5 puncte B1
Cambridge English Language
English 5,0 – 6,0 puncte B2
6. IELTS Punctaj 0-9 Assessment;
Language 6,5 – 7,0 puncte C1
Testing System 7,5 – 9,0 puncte C2 IELTS Australia
www.ielts.org
Reading: 0-
30
Listening:
Test of English
0-30
as a Foreign
TOEFL Speaking: 57-86 puncte B1
7. Language –
(iBT) 0-30 86-109 puncte B2
Internet-based
Writing: 0- 110-120 puncte C1
Tests
30
Total: 0-
120 Educational Testing Service (ETS)
Listening: www.ets.org
minimum 275 puncte - B1
minimum 400 puncte – B2
minimum 490 puncte – C1
Listening: Reading:
5-495 minimum 275 puncte - B1 Educational Testing Service (ETS)
Test of English Reading: 5- minimum 385 puncte – B2 www.ets.org
for International 495 minimum 455 puncte – C1
8. TOEIC
Communication Speaking: Speaking:
0-200 minimum 120 puncte - B1
Writing: 0- minimum 160 puncte – B2
200 minimum 200 puncte – C1
Writing:
minimum 120 puncte - B1
minimum 150 puncte – B2
minimum 200 puncte – C1

2
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituţia/organizaţia care
Nr. Denumirea Notare / eliberează
Abreviere Punctaj / nivel /condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare
crt. examenului nivel certificatul/diploma/administrează
examenul
A B C D E F
Listening 0-20 puncte; minimum 10 puncte –B1

Pearson EDI Reading 0-40 puncte minimum 20 puncte –B1


Entry 3
Speaking 0-20 puncte minimum 10 puncte –B1 Pearson EDI awarded by Pearson
Certificate in B1
9. Pearson JETSET Level 4 Education Limited
ESOL Writing 0-40 puncte minimum 20 puncte –B1
International www.lcci.org.uk
(CEF B1) TOTAL B1 minimum 60 puncte

Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte –B2


Pearson EDI
Level 1 Reading 0-60 puncte minimum 30 puncte –B2 Pearson EDI awarded by Pearson
Certificate in Education Limited
10. Pearson JETSET Level 5 B2 Speaking 0-40 puncte minimum 20 puncte –B2 www.lcci.org.uk
ESOL
International Writing 0-60 puncte minimum 30 puncte –B2
(CEF B2)
TOTAL B2 minimum 95 puncte

Listening 0-30 puncte minimum 20 puncte – C1


Pearson EDI
Level 2 Reading 0-60 puncte minimum 35 puncte – C1
Certificate in
11. ESOL Pearson JETSET Level 6 C1 Speaking 0-40 puncte minimum 25 puncte –C1
Pearson EDI awarded by Pearson
International Education Limited
(CEF C1) Writing 0-60 puncte minimum 35 puncte –C1
www.lcci.org.uk
TOTAL C1 minimum 115 puncte

3
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituţia/organizaţia care
Nr. Denumirea Notare / eliberează
Abreviere Punctaj / nivel /condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare
crt. examenului nivel certificatul/diploma/administrează
examenul
A B C D E F
Listening 0-30 puncte minimum 25 puncte – C2
Pearson EDI
Level 3 Reading 0-60 puncte minimum 40 puncte – C2
Certificate in
12. Pearson JETSET Level 7 C2 Speaking 0-40 puncte minimum 30 puncte –C2 Pearson EDI awarded by Pearson
ESOL
International Education Limited
Writing 0-60 puncte minimum 40 puncte –C2 www.lcci.org.uk
(CEF C2)
TOTAL C2 minimum 135 puncte

Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte –B1

Reading and Writing 0-100 puncte minimum 50 puncte –B1


Level 1 Pearson Pearson LCCI
Pearson LCCI IQ English for
13. LCCI English for B1 Speaking 0-100 puncte minimum 50 puncte –B1 www.lcci.org.uk
Business Level 1
Business
TOTAL B1 minimum 115 puncte

Listening 0-30 puncte; minimum 18 puncte –B2 Pearson LCCI


Level 2 Pearson www.lcci.org.uk
Pearson LCCI IQ English for Reading and Writing 0-100 puncte minimum 60 puncte –B2
14. LCCI English for B2
Business Level 2
Business Speaking 0-100 puncte minimum 60 puncte –B1

TOTAL B2 minimum 138 puncte

4
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituţia/organizaţia care
Nr. Denumirea Notare / eliberează
Abreviere Punctaj / nivel /condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare
crt. examenului nivel certificatul/diploma/administrează
examenul
A B C D E F

Listening 0-30 puncte; minimum 21 puncte –C1


Level 3 Pearson
Pearson LCCI IQ English for Reading and Writing 0-100 puncte minimum 70 puncte –C1 Pearson LCCI
15. LCCI English for C1
Business Level 3 www.lcci.org.uk
Business Speaking 0-100 puncte minimum 70 puncte –C1

TOTAL C1 minimum 161 puncte

Listening 0-30 puncte; minimum 24 puncte –C2

Level 4 Pearson Reading and Writing 0-100 puncte minimum 80 puncte –C2
Pearson LCCI IQ English for
16. LCCI English for C2
Business Level 4 Speaking 0-100 puncte minimum 80 puncte –C2
Business Pearson LCCI
www.lcci.org.uk
TOTAL C2 minimum 184 puncte

Listening 0-25 puncte; minimum 13 puncte –B1

Pearson Edexcel Reading 0-25 puncte minimum 13 puncte –B1


Entry Level
Speaking 0-25 puncte minimum 13 puncte –B1 Edexel
Certificate in Pearson Test of English
17. B1 www.pearsonpte.com
ESOL (PTE) General Level 2 Writing 0-25 puncte minimum 13 puncte –B1
International
(Entry 3) TOTAL B1 minimum 52 puncte

5
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituţia/organizaţia care
Nr. Denumirea Notare / eliberează
Abreviere Punctaj / nivel /condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare
crt. examenului nivel certificatul/diploma/administrează
examenul
A B C D E F
Listening 0-25 puncte minimum 15 puncte –B2
Pearson Edexcel Reading 0-25 puncte minimum 15 puncte –B2
Level 1
Pearson Test of English
18. Certificate in B2 Speaking 0-25 puncte minimum 15 puncte –B2 Edexel
(PTE) General Level 3
ESOL www.pearsonpte.com
International Writing 0-25 puncte minimum 15 puncte –B2

TOTAL B2 minimum 60 puncte

Listening 0-25 puncte minimum 17 puncte –C1


Pearson Edexcel Reading 0-25 puncte minimum 17 puncte –C1 Edexel
Level 2 www.pearsonpte.com
Pearson Test of English
19. Certificate in C1 Speaking 0-25 puncte minimum 17 puncte – C1
(PTE) General Level 4
ESOL
International Writing 0-25 puncte minimum 17 puncte – C1

TOTAL C1 minimum 68 puncte


\
Listening 0-25 puncte minimum 19 puncte –C2
Pearson Edexcel Edexel
Level 3 Reading 0-25 puncte minimum 19 puncte –C2 www.pearsonpte.com
Pearson Test of English
20. Certificate in C2
(PTE) General Level 5 Speaking 0-25 puncte minimum 19 puncte – C2
ESOL
International Writing 0-25 puncte minimum 19 puncte – C2

TOTAL C2 minimum 76 puncte

6
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituţia/organizaţia care
Nr. Denumirea Notare / eliberează
Abreviere Punctaj / nivel /condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare
crt. examenului nivel certificatul/diploma/administrează
examenul
A B C D E F
ISE I Promovat TRINITY College London
TRINITY B1 Promovat
Integrated Skills ISE II Promovat
21. TRINITY
in B2 Promovat
ISE
ISE III C1
English ISE IV
C2
Promovat European Consortium for the
Independent Certificate of Attainment in Modern
User – Promovat Languages
B1
Promovat
Examenele Independent
22. ECL
ECL User—
B2
Proficient
User –
C1

City and Guilds The International ESOL Diploma B1-C2 Promovat City and Guilds of
(IESOL)
International London Institute
English for
23.
Speakers of
Other
Languages
Basic BCCE B1 Promovat Hellenic American University, New
Communication Hampshire /
24..
Certificate in CITE România
English

7
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Instituţia/organizaţia care
Nr. Denumirea Notare / eliberează
Abreviere Punctaj / nivel /condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalare
crt. examenului nivel certificatul/diploma/administrează
examenul
A B C D E F
Examination for ECCE B2 Promovat Cambridge Michigan
the Certificate Language Assessments,
25.
of Competency Michigan / CITE
in English România
Advanced Level ALCE C1 Promovat Helenic American
Certificate in University, New
26.
English Hampshire / CITE
România
Examination for ECPE C2 Promovat Cambridge Michigan Language
the Certificate Assessments, Michigan/ CITE
27..
of Proficiency România
in English
Ascentis Anglia Ascentis Anglia ESOL B1-C2 Promovat Anglia Examination
ESOL Syndicate Limited / S.C
28.
Eurolink College SRL
România

2. Limba franceză
Punctaj / nivel /condiţii
Nr. Instituţia/organizaţia care eliberează
Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel minim(e) pentru recunoaştere
crt. certificatul/diploma
şi echivalare
A B C D E F
B1 Promovat
1. Diplôme d'études en langue française DELF
B2 Promovat Centre international d'études pédagogiques (CIEP) –
C1 Promovat Ministère de l'Éducation Nationale
2. Diplôme approfondi de langue française DALF
C2 Promovat www.ciep.fr
3. Test de connaissance du français TCF A1 – C2 B1

8
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Punctaj / nivel /condiţii
Nr. Instituţia/organizaţia care eliberează
Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel minim(e) pentru recunoaştere
crt. certificatul/diploma
şi echivalare
A B C D E F
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris
4. Test d'évaluation du français TEF A1 – C2 B1 (CCIP)
www.fda.ccip.fr

3. Limba germană
Punctaj / nivel /condiţii
Nr. Instituţia/organizaţia care eliberează
Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel minim(e) pentru recunoaştere
crt. certificatul/diploma
şi echivalare
A B C D E F
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland
Das Deutsche Sprachdiplom der
1. DSD 2 B2 – C1 B2 (Kultusministerkonferenz; KMK)
Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)
www.kmk.org
http://www.auslandsschulwesen.de
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland
Das Deutsche Sprachdiplom der
2. DSD 1 B1 B1 (Kultusministerkonferenz; KMK)
Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)
www.kmk.org
http://www.auslandsschulwesen.de
Das Österreichische Sprachdiplom ÖSD
Deutsch
- Zertifikat Deutsch für Jugendliche - / B1 Promovat Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
- Zertifikat Deutsch B2 (BMUKK)
3.
- Mittelstufe Deutsch - ZD B2 Promovat www.osd.at
- Oberstufe Deutsch - MD C1 Promovat www.bmukk.gv.at
- Wirtschaftssprache Deutsch - / C2 Promovat
- / Promovat
4. Goethe-Zertifikat B1für Jugendliche - B1 Promovat
5. Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene - B1 Promovat
6. Goethe-Zertifikat B2 - B2 Promovat Goethe-Institut
7. Goethe-Zertifikat C1 - C1 Promovat www.goethe.de/pruefungen
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches
8. GDS C2 Promovat
Sprachdiplom
9
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Punctaj / nivel /condiţii
Nr. Instituţia/organizaţia care eliberează
Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel minim(e) pentru recunoaştere
crt. certificatul/diploma
şi echivalare
A B C D E F
TestDaF-Institut
9. Der Test Deutsch als Fremdsprache TestDaF B1+ – C1 B2
www.testdaf.de

4. Limba italiană
Punctaj / nivel /condiţii
Nr. Instituţia/organizaţia care eliberează
Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel minim(e) pentru recunoaştere
crt. certificatul/diploma
şi echivalare
A B C D E F
Certificazione di Italiano come Lingua
Straniera
- Livello Uno B1 Promovat Università per Stranieri di Siena
1. CILS
- Livello Due B2 Promovat www.unistrasi.it
- Livello Tre C1 Promovat
- Livello Quatro C2 Promovat

CELI 2 B1 Promovat
CELI 3 B2 Promovat Università per Stranieri di Perugia
2. Certificazione della lingua italiana
CELI 4 C1 Promovat www.cvcl.it
CELI 5 C2 Promovat

10
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Limba spaniolă
Instituţia/organizaţia care eliberează
Punctaj / nivel /condiţii
Nr. certificatul/diploma
Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel minim(e) pentru recunoaştere
crt.
şi echivalare
A B C D E F
Diploma de Español como Lengua DELE
Extranjera
- Diploma de Español Nivel B1 - B1 B1 Promovat
(Inicial)
**Ministerio de Educación – Instituto Cervantes
1. - Diploma de Español Nivel B2 - B2 B2 Promovat
http://diplomas.cervantes.es
(Intermedio)
- Diploma de Español Nivel C1. - C1 C1 Promovat
- Diploma de Español Nivel C2 - C2 C2 Promovat
(Superior)

**În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii
și Sportului din Spania, la solicitarea Ambasdei Spaniei, se vor recunoaște și echivala « certificatele de aptitudini » emise de Institutul Cervantes.

6. Limba portugheză
Punctaj / nivel /condiţii
Nr. Instituţia/organizaţia care eliberează
Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel minim(e) pentru recunoaştere
crt. certificatul/diploma
şi echivalare
A B C D E F
Diploma Elementar de Português Língua Ministério da Educação – Centro de Avaliação de
1. DEPLE B1 Promovat
Estrangeira Português Língua Estrangeira (CAPLE) – Faculdade
Diploma Intermédio de Português Língua de Letras da Universidade de Lisboa
2. DIPLE B2 Promovat
Estrangeira www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple

11
Anexa la OMEN nr. 4436/29.08.2014 pentru modificarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a
competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Punctaj / nivel /condiţii
Nr. Instituţia/organizaţia care eliberează
Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel minim(e) pentru recunoaştere
crt. certificatul/diploma
şi echivalare
Diploma Avançado de Português Língua
3. DAPLE C1 Promovat
Estrangeira
Diploma Universitário de Português
4. DUPLE C2 Promovat
Língua Estrangeira

7. Limba japoneză

Nr. Denumirea examenului Abreviere Notare / nivel Punctaj / nivel /condiţii Instituţia/organizaţia care eliberează
crt. minim(e) pentru recunoaştere certificatul/administrează examenul
şi echivalare
A B C D E F
1. Japanese Language Proficiency Test JLPT N3 – B1 Promovat Asociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
N2 – B2 Promovat
N1- C1 Promovat

12

S-ar putea să vă placă și