Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul

a) Subiectul neexprimat inclus poate fi înţeles din forma verbului (cu


funcţie de predicat) la persoana I sau a II-a (singular şi plural).

1. Definiţe: Subiectul este partea principală de propoziţie despre care se Ex. (Eu – Si) (Voi – Si)
spune ceva cu ajutorul predicatului. Voi învăţa mai bine. Aţi învăţat?
Ex. S PV S PN vb. ind. p. I sg. vb. ind. p. II pl.
Elevul învaţă. Elevul este silitor.
b) Subiectul neexprimat subînţeles se înţelege din context, când verbul
Obs. Subiectul determină predicatul; pentru a găsi subiectul trebuie să cu funcţie de predicat este la persoana a III-a (singular sau plural).
punem întrebarea cine? sau ce? pe lângă predicat.
Obs. Între subiect şi predicat există o strânsă legătură, care din punct de Ex. – Ce face Ana?
(Ea – Ss)
vedere formal se realizează prin acord: predicatul se acordă cu subiectul în
– Învaţă. (= Ana învaţă.)
persoană şi număr. vb. ind. p. III sg.
Ex. S PV S PV
Noi învăţăm bine. Voi învăţaţi bine? c) Subiectul se poate exprima prin:
p. p. vb. ind. p. p. vb. ind. - substantiv în cazul nominativ: Elevii merg la şcoală.
I pl. I pl. II pl. II pl.
- pronume în cazul nominativ: Dumneata ai scris asta?
SM - numeral cu valoare substantivală în cazul nominativ:
Al treilea a plecat ieri.
Maria şi Valentin va învăţa mai bine. (greşit!)
Model de analiză:
PV
Corect: Maria şi Valentin vor învăţa mai bine. dumneata = subiect exprimat prin pronume personal de politeţe;
vb. pl. persoana a II-a, numărul singular, cazul nominativ;
al treilea = S → num. ord. cu val. subst., masc., N
2. Clasificare :
d) Subiectul multiplu este alcătuit din mai mulţi termeni, între care se
inclus pune virgulă sau conjuncţie.
neexprimat SM
subînţeles
Subiect
simplu Ioana, Vasile şi Marius sunt prietenii mei.
exprimat
multiplu Ioana, Vasile şi Marius = SM → subst. proprii, fem + masc., sing., N

Obs. Subiectul neexprimat nu apare în propoziţie, dar poate fi totuşi


dedus.