Sunteți pe pagina 1din 10

Răspunsuri care vin în întâmpinarea nevoilor noastre

Descoperind adevărul

Abordati Biblia fără prejudecăti, cu mintea deschisă ( Mat.11:25 )


1. Aveti credinta că Dumnezeu vă va descoperi adevărul pe măsură
ce veti cerceta Cuvântul Său cu toată inima ( Ioan 8:32; Ier. 29:13 )
2. Rugati-vă mereu pentru călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu ne
promite că Duhul Sfânt ne va conduce în tot adevărul ( Ioan 16:13 )
3. Incercati să cititi cât mai multe pasaje biblice cu putintă pe o
temă anume. Nu construiti o doctrină biblică pe baza unui singur
text ( Isa. 28:9,10; 1 Cor. 1:13 )

4. Acceptati Biblia ca pe Cuvântul lui Dumnezeu care vă descoperă adevărul


(Răspunsuri din Biblie - Crestinism practic

2 Pet. 1:21; Ioan 17:17 ).


Fiti dispusi să vă schimbati vechiul mod de gândire. Nu veti
cunoaste niciodată adevărul dacă nu sunteti dispusi să trăiti
adevărul ( Ioan 7:17 )

1. Fiti dispusi să vă supuneti propriile idei adevărului lui Dumnezeu


( Prov. 14:12; Ioan 17:17 )
2. Nu ascultati vocea niciunui sfătuitor care încearcă să vă abată de
la a face ceea ce învată Biblia ( Prov. 19:27 ).
3. Adevărul ne apropie tot mai mult de Isus, Cel care este Calea,
Adevărul si Viata. Căutati-L pe Isus în fiecare subiect pe care Il
studiati. întrebati-vă: " Cum mă poate conduce acest subiect tot mai
aproape de Isus ? " ( Ioan 14:6 )

Principii cu privire la rugăciune: Cum să primim răspunsuri în


mod real

1. Domnul nostru iubitor ne invită să-l căutăm ( Luca 11:13; Mat.


7:11; Ps. 65:2; Marcu 11:23,24 ).
2. Asigură-te că viata ta este supusă vointei Sale. Fii dispus să
renunti la tot ceea ce nu este în armonie cu vointa Sa ( 1 Ioan
5:14,15; Mat. 26:39 ).
3. Adu înaintea Lui tot ceea ce te tulbură sau te îngrijorează în
vreun fel ( 1 Pet. 5:7; Ps. 55:22 ).
4. Uniti în toate rugăciunile voastre lauda, recunostinta si
multumirea ( Fil. 1:4; Col. 3:15-17; 1Tes. 5:18 ).

1
5. Scopul rugăciunii este acela de a ne conduce la unitate spirituală
cu Dumnezeu si la cea mai adâncă părtăsie cu El ( Apoc. 3:20; Ef.
3:16-19 ).
6. Dumnezeu ne invită să găsim un loc linistit pentru rugăciune si
să-L căutăm în fiecare zi cu toată inima( Marcu 1.35; Ier. 29:13)
7. Invătati să vă rugati cu voce tare acolo unde vă poate auzi numai
Dumnezeu ( Mat. 26:39; Luca 11:1 ).
8. Notati-vă răspunsurile lui Dumnezeu si reamintiti-vă mereu
binecuvântările Sale (Deut. 8:2; 1 Cron. 16:12 ).

Cum pot deveni crestin ?

1. Recunoaste că Dumnezeu te iubeste cu o dragoste imensă si


doreste să te mântuiască (2Pet. 3:9; 1 Tim. 2:3-5 ).
2. Recunoaste că esti un păcătos si că fără Isus Hristos esti pierdut (
Ier. 17:9; Rom. 3:23; 6:23 )
3. Acceptă că mântuirea este un dar oferit gratuit de Isus. Nu este
ceva ce poate fi "câstigat" prin fapte bune (Ef.2:8; Rom.3:24-27).
4. Pocăieste-te de orice păcat cunoscut, mărturisindu-l lui Isus
(Fapte 3:19; 1 Ioan 1:9 )
5. Crede că Dumnezeu te-a iertat de dragul lui Hristos. Atunci când
Iti predai viata lui Isus, esti iertat si acceptat. Darul vietii vesnice
este al tău prin credintă (Ef.1:4-7; 1 Ioan 5:11-13 )
6. Deoarece acum esti copil al lui Hristos, proprietatea Sa pretioasă
El va începe să lucreze în viata ta schimbări miraculoase prin Duhul
Său cel Sfânt ( Ioan 1:12; 2 Cor. 5:17 )
7. Mântuitorul nostru iubitor a făgăduit să ne călăuzească pe drumul
către cer. Poate că vei mai cădea, dar adu-ti aminte că El este acolo
să te ridice si să te ajute să pornesti din nou pe calea către cer.

Călăuzire în luarea deciziilor

1. Dumnezeu făgăduieste să ne dea întelepciune atunci când Ii


cerem ( Iacov 1:5 )
2. Cercetează-ti inima cu privire la orice păcat ascuns sau cunoscut
care L-ar putea împiedica pe Dumnezeu să-ti răspundă la rugăciune
( Ps.66:18 )
3. Analizează-ti motivele pentru a descoperi dacă ceea ce doresti
este pentru slava lui Dumnezeu ( Iacov 4:3 )
4. Crede că Dumnezeu nu doar doreste să te călăuzească ci că El
chiar te va călăuzi ( Ps. 32:8; Is.58:11 )
5. Caută să descoperi dacă în decizia pe care urmează să o iei sunt
implicate principii biblice. Biblia este o bogată sursă de îndrumare.

2
Dumnezeu ne îndrumă adesea prin cuvîntul Său ( Ps 119: 10,11,
105,133 )
6. Caută sfat la consilierii crestini, evlaviosi, care cred în Cuvântul
lui Dumnezeu ( Prov. 11:14; 15:22 )
7. Fii atent la circumstantele providentiale care Iti arată pe ce cale
trebui să o iei. Aceste "providente" sunt asemenea indicatoarelor
rutiere care ne ajută în luarea deciziilor. Ele nu înlocuiesc Cuvântul
lui Dumnezeu, judecata sănătoasă sau bunul simt.. Ele doar ne ajută
în procesul de luare a deciziilor ( Prov.23:26; Ecl.8:5; Rom. 8:28 )
8. După ce te-ai rugat stăruitor pentru o decizie, după ce ai
consultat Cuvântul lui Dumnezeu si ai meditat cu grijă la ceea ce
spune el, după ce ai căutat sfatul unui consilier si ai privit cu atentie
"indicatoarele" providentiale, atunci vei lua cea mai înteleaptă
hotărâre cu putintă, având încredere că Dumnezeu însusi te conduce
( Ps.90:12 )

Cum să-ti măresti credinta

Credinta este încredere în Dumnezeu, bizuire pe El ca pe un


prieten binecunoscut. Ea se manifestă printr-o relatie apropiată cu
El, relatie în care stiu că El îmi poartă de grijă si-mi doreste numai
binele. Cu cât Il cunosc mai bine, cu atât mă voi încrede mai mult
în El.
1. Credinta este esenta ( temelia ) experientei noastre religioase
( Evr.11:1 ).
2. Isus ne invită să intrăm într-o relatie de încredere cu iubitorul
nostru Tată ceresc ( Marcu 11:22-24 ).
3. Fără credintă este cu neputintă să fim plăcuti lui Dumnezeu
( Evr. 11:6 ).
4. Dumnezeu a dat fiecărui crestin o măsură de credintă ( Rom.12:3
).
5. Chiar si o credintă mică ne pune în legătură cu minunata putere a
lui Dum,nezeu.
6. Citind exemplele de credintă din Biblie, propria noastră credintă
creste ( Rom.10:17 )
7. Pentru ca citirea Bibliei să ne fie de folos, noi trebuie ca, prin
credintă, să aplicăm învătătura ei la propria noastră viată. Pune-te
pe tine în fiecare dintre povestirile biblice. Crede că, pe măsură ce
citesti cuvântul Lui, Dumnezeu va realiza schimbări minunate în
viata ta. Credinta creste în măsure în care o practicăm ( Evr.4:2 ).
8. Credinta ta va creste prin studierea Cuvântului Său ( 2 Petru
1:3.4 ).
9. Apropiindu-ne de Isus, noi primim din credinta Lui ( Evr.
10:22 ).

3
10. A trăi prin credintă înseamnă a avea o relatie zilnică si constantă
cu Isus, bazată pe încrederea în El(Rom.10:17 ).
11. Privind la Isus si încrezându-ne în El, noi primim din credinta
Lui si, astfel, credinta noastră creste(Evr.12:1.2 ).
12. Credinta nu înseamnă să crezi că Dumnezeu va face tot ceea ce
doresti tu ci să cauti să faci tu ceea ce doreste Dumnezeu, asa cum a
făcut Isus în Ghetsemani ( Mat. 26:39 ).
13. Noi putem avea deplină încredere că atunci când căutăm să
cunoastem voia lui prin credintă, El ne-o va descoperi ( 1 Ioan
5:14 ).
Viata crestinului este o viată de permanentă credintă sau încredere
într-un Dumnezeu plin de iubire, care stie ce este cel mai bine
pentru copiii Săi si care are întotdeauna în vedere binele lor vesnic.

Cum să tratăm mânia, amărăciunea sau resentimentul

1. Admite faptul că esti mânios. Fii cinstit cu Dumnezeu. Nu


încerca să ascunzi de El adevăratele tale simtăminte ( Evr.4:13;
Ef.4:26 ).
2. Descoperă motivul pentru care esti mânios. Dumnezeu l-a
întrebat pe Cain "pentru ce te-ai mâniat ( Gen.4:6 ).
3. Nu te lăsa condus de emotii ( Prov. 16:32; Ecl. 7:9; Prov. 14:29 ).
4. Predă-i lui Dumnezeu mânia ta. Nu uita că niste cuvinte spuse cu
mânie nu fac decât să atâte mânia celorlalti ( Prov. 15:1; Ps. 37:
7.8 )
5. Iartă-i pe toti cei ce ti-au gresit. Deoarece Dumnezeu te iartă de
tot ce I-ai gresit, cere-I să-ti dea puterea de a ierta si tu ceea ce ti-au
gresit altii tie ( Ef. 4:32; Luca 11:4; Col.3:13 ).
6. Iartă-te pe tine însuti pentru că ai fost mânios ( 1 Ioan 1:9 )
7. Tratează mânia imediat ce apare. Nu o lăsa să se acumuleze.
Dacă trebuie să ceri iertare cuiva, fă-o ( Ef. 4:26 ) !

Făcând fată ispitelor

1. Satana se află la originea tuturor ispitelor ( Iacov 1:12-15; Ioan


8:44 ).
2. Dumnezeu nu va îngădui niciodată să fii ispitit mai mult decât
poti răbda cu ajutorul Său ( 1 Cor. 10:13 ).
3. Isus a fost confruntat cu fiecare dintre ispitele cu care ne-am
putea confrunta noi astăzi, dar într-un grad mult mai mare, si a fost
biruitor ( Evr. 4:15,16 )
4. Prin puterea lui Isus, victoria asupra ispitei ne apartine ( 1 Ioan
5:4; Rom. 8:5-15; 1 Cor. 1:27-30 ).

4
5. Ca să mentinem biruinta asupra ispitei este nevoie să evităm
acele locuri, plăceri, obiceiuri sau lucruri care reprezintă o sursă de
ispitire ( Iacov 4:7,8; Fil. 4:7,8 )

Cum să-i ajutăm pe cei care au o imagine proastă despre ei


însisi

1. Ai fost adus la existentă de un Creator plin de iubire. Atunci când


Ii predai Lui viata ta, esti adoptat în familia Sa ( Ef. 3:10,19; Ioan
1:12 )
2. Esti o persoană unică, nu mai este nimeni ca tine în întreg
Universul. Esti o fiintă specială, deosebită, în ochii lui Dumnezeu. (
Isa. 43:1,4,7,21; 13:12; Ex. 33:12 )
3. Isus Si-a dat viata pentru tine. El nu Ti-ar fi dat viata pentru un "
nimeni ". Tu ai o valoare imensă în ochii Lui ( Gal. 2:20 )
4. Defectele tale fizice, lipsurile si imperfectiunile tale nu-L pot
împiedica să te iubească. Toate lucrurile vor lucra în cele din urmă
spre binele tău ( Rom. 8:28,31-37 )
5. Dumnezeu are un plan pentru viata ta ( Ps. 37:23; Ier. 1:5 )
6. Dacă îti asezi viata în mâinile Sale, El te va ajuta să-ti dai seama
de adevăratul tău potential( Prov. 3:5,6; Ps.1:1-3)

Infruntând frica

1. Siguri în dragostea Sa, noi suntem eliberati de frică ( 1 Ioan


4:18,19; Ps. 56:3; Prov. 3:23-26).
2. Cel care inspiră frica este Satana, iar Cel care ne eliberează de ea
este Dumnezeu ( 2 Tim. 1:7; Ps. 27:1 ).
3. Când arunci povara fricii tale asupra Domnului Isus, El te va
sprijini si Iti va da odihnă(Ps. 55:22, Mat. 11:26-28 ).
4. Prezenta Sa alungă frica ( Isa. 41:10; Ps. 61:2 ).
5. Dacă te încrezi în Dumnezeu nu trebuie să te mai temi de ceea ce
poate să-ti facă un om sau de ceea ce poate spune el despre tine
( Ps. 56:11 ).
6. Deoarece El conduce toate circumstantele care te pot afecta, tu
trebuie să le înfrunti având încredere în El ( Ps. 46:1,2; 91:1-5 ).

Infruntând singurătatea

1. Dumnezeu I S-a descoperit lui Iacov când era singur, asigurându-


l de purtarea Sa de grijă ( Gen. 28:15 ).
2. Atunci când Ilie era descurajat, el s-a ascuns în întunericul unei
pesteri. Acolo, Dumnezeu I-a vorbit, încurajându-l în întristarea si
deznădejdea lui ( 1 împ. 19:9,11-15).

5
3. Dumnezeu a făgăduit că nu-Si va părăsi niciodată copiii ( Evr.
13:5 ).
4. Deoarece Isus a fost dispretuit si părăsit de oameni, lăsat să
moară pe cruce, El Iti întelege pe deplin singurătatea Isa. 53:3,4;
63:3,9 ).
5. Atunci când vii la Isus, El Iti umple inima cu slava Propriei Sale
Prezente. El te adoptă ca fiu sau fiică a Sa ( 2 Cor. 6:16-18 ).
6. Când este lăsată singură orin divort sau rămâne văduvă prin
moartea sotului, o femeie crestină are asigurarea că Dumnezeu
însusi va împlini nevoile inimii ei ( Isa. 54:4-8 )
7. Ca să poti iesi din propria singurătate, este esential să-ti
investesti viata în a-i face fericisi pe ceilalti. Ca să ai prieteni,
trebuie să devii prieten cu cineva ( Prov. 11:25; 18:24 )

Biruind deprimarea

Deprimarea afectează, într-o măsură mai mare sau mai mică, mii de
oameni. Unele depresii sunt atât de severe încât, pentru a le birui,
este nevoie de asistentă medicală si psihologică, precum si de
putere spirituală. Principiile biblice descrise mai jos vă vor învăta
să-i ajutati pe cei care sunt deprimati.
Definitia depresiei: Depresia este un simtământ de mâhnire si
deznădejde în care prezentul nu oferă nici o bucurie, problemele par
coplesitoare, iar viitorul nu oferă nici o sperantă.
Nu esti singur în simtămintele tale. Marii bărbati ai credintei, "
gigantii " Bibliei, au căzut în descurajare.
1. Să privim, de exemplu, la descurajarea lui David ( Ps. 6: 6,7;
40:12; 88 ). în momentele sale de descurajare, David a
descoperiturmătoarele principii de biruire a deprimării:
a. Dumnezeu nu ne părăseste în descurajarea noastră ( Ps. 16:8;
139: 7-17 ).
b. încrederea si / sau credinta ne face să ne bucurăm chiar si în
momentele dificile ( Ps. 5:11; 28:7,8 ).
c. Dumnezeu foloseste necazurile si încercările pentru a ne aduce
mai aproape de El. în orice încercare prin care trecem, noi simtim
îndemnul de a ne ruga (Ps. 119:67,71; 62:8 ).
d. în momentele de criză, de încercare, Dumnezeu preia complet
controlul vietii mele ( Ps. 118:6,8,14,17 ).
2. Lauda si multumirea în descurajare reprezintă cheia eliberării de
deznădejde (Ps.118:1; 113:3; 71:1-3,8,24; 59:16).
3. Dumnezeu doreste ca, în momantele de descurajare să ne
întoarcem spre El. El se bucură să ne răspundă la rugăciuni ( Ps.
61:2; Ps. 60:4; 56:3,8,11 ).

6
4. Păcatul nemărturisit aduce cu sine simtământul de vinovătie care poate conduce
la depresie. Dacă te simti vinovat datorită unui păcat anume, urmează sfatul biblic
( Ps. 38:17,18 " mărturiseste-ti vina înaintea lui Dumnezeu "; 1 Ioan 1:9 "
mărturiseste-ti păcatul " ).
5. Roagă-te rugăciunea din Psalmul 51 si crede că Dumnezeu te
iartă. Dacă ai un simtământ de vinovătie, umple-ti mintea cu gândul
că " Dumnezeu mă iartă, mă acceptă si mă primeste ca pe copil al
Său " ( 1 Tim. 2:3-6; 1 Pet. 3:9; Ecl. 1:3-7 ).
6. Descurajarea poate apare uneori din motive fizice. După
răsunătoarea sa victorie asupra preotilor lui Baal, pe muntele
Carmel, Ilie a devenit atât de descurajat încât a dorit să moară.
( Aminteste-ti că acesta este omul pe care Dumnezeu l-a luat la cer
fără să-l lase să vadă moartea! ) Obosit, flămând, complet epuizat
de tensiunea unei zile stresante, sub amenintările Izabelei, Ilie se
lasă înfrânt de gânduri sumbre si deprimante. Citeste 1 Regi 19:1-4.
Răspunsul lui Dumnezeu la deprimarea lui Ilie a constat într-un
somn bun, o mâncare caldă si cuvinte de încurajare. ( vezi 1 Regi
19:5-13 )
7. Aflat în închisoare la Roma, Pavel a descoperit următoarele
principii ca antidot al descurajării:
a. Constienta suveranitătii lui Dumnezeu ( Fil. 1:12 ).
b. Dorinta de a-L proslăvi pe Hristos în toate lucrurile ( Fil. 1:20 ).
c. Rugăciune si recunostintă în încercare ( Fil.4:6 ).
d. Bucurie în încercare ( Fil. 4:4 ).
e. Convingerea că Dumnezeu era mai mare decât încercările lui si
îi putea împlini toate nevoile ( Fil. 4:13.19 ).

Vindecând rănile din copilărie

Multi oameni au încă, un simtământ de amărăciune împotriva


acelora care le-au gresit în copilărie. Următorul studiu biblic Ii va
ajuta pe cai prinsi în cursa amărăciunii si resentimentelor să permită
Duhului Sfânt să le vindece rănile copilăriei.
1. Biblia ne sfătuieste să lepădăm ceea ce este copilăresc, sau rănile
din copilărie ( 1 Cor. 13:11 ).
2. Pavel ne sfătuieste să uităm lucrurile din trecut ( Fil. 3:13 ).
3. Noi putem iuta trecutul numai dacă suntem cinstiti cu noi însine si cu ceilalti ( Ef. 4:25 ).
4. Dumnezeu ne cunoaste de dinainte de a fi fost născuti. El are un
plan pentru vietile noastre ( Ier. 1:5 ).
5. Deoarece Dumnezeu este suveran iar noi suntem lucrarea
mâinilor Lui, nimeni nu poate împiedica planul pe care El Il are
pentru vietile noastre( Ef. 2:10 ).
6. El are un plan cu privire la tot ce ni se întâmplă si El va face
orice lucru frumos la vremea lui ( Ecl. 3:1,11 ).

7
7. El vindecă inima zdrobită, dându-ne o cunună împărătească în
loc de cenusa din vietile noastre ( Isa. 61:1-3 ).
8. Noi Ii putem ierta cu adevărat pe ceilalti pentru felul în care s-au
purtat cu noi, pentru că si Hristos ne-a iertat pe noi pentru felul în
care ne-am purtat cu El (Ef. 4:32 ).
9. Iertându-i pe cei care ne-au gresit, îndepărtăm focarul de
amărăciune. Noi Ii putem ierta pe cei care ne-au rănit, în acelasi fel
în care Isus i-a iertat pe cei care L-au răstignit ( Col. 3:13 ).
Spiritul de răzbunare este auto-distructiv. Atunci când biruim răul
cu bine, noi însine suntem vindecati ( Rom. 12:19-21 ).
Poate că altii se gândesc să ne facă rău, dar Dumnezeu transformă
răul în bine ( Gen. 50:20 ).

Sapte pasi pentru a abandona fumatul

1. Recunoaste că fumatul este un păcat împotriva corpului tău si împotriva


Dumnezeului tău.
" Vă îndemn dar, fratilor, să aduceti trupurile voastre ca o jertfă vie
lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească " ( Rom. 12:1 ).
" Proslăviti dar pe Dumnezeu în trupul vostru. Voi nu sunteti ai
vostri. Ati fost cumpărati cu un pret " ( 1 Cor. 6:19,20 ).
2. Recunoaste-ti slăbiciunea si neputinta de a renunta singur la
fumat. Asemenea femeii care avea " o scurgere de sânge " , poate că
si tu ai căutat multi ani ajutor si nu ai găsit. Sau, poate că asemenea
ologului de la scăldătoarea Betesda, bolnav de 38 de ani, ai încercat
cu disperare să abandonezi fumatul. ( vezi Ioan 5:5-8 ). Admite că
esti slab. Recunoaste că nu poti birui de unul singur. " Despărtiti de
Mine, nu puteti face nimic " ( Ioan 15:5 ).
3. Acceptă prin credintă că, desi tu esti slab, El este puternic. Cu
toate că tu nu poto, El este atotputernic. Atunci când alegem să ne
predăm vointa noastră slabă si sovăitoare vointei Sale atotputernice,
toată puterea Universului este la dispozitia noastră ( Fil. 4:13; 1
Ioan 5:14,15 ).
4. Predă-te pe tine si toate tigările tale lui Dumnezeu ( Iosua 24:15;
2 Cor. 6:2 ).
5. Crede că biruinta este a ta acum si multumeste-I chiar acum lui
Dumnezeu pentru că ti-a dat biruintă asupra fumatului ( 1 Cor.
15:57; Mat. 7:7; 1 Ioan 5:4 ).
Este posibil să ai o poftă nesătioasă de a fuma, o dependentă de
tutun, ca urmare a efectului fiziologic al nicotinei depozitate în
sistemul celular. Dar nu trebuie să mai fumezi.Fumatul este o
alegere. Există o deosebire între poftă si biruintă. Biruinta este a ta
prin credinta în Isus.

8
6. Distruge toate rezervele de tutun pe care le ai. Aruncă-le ! Nu
lăsa nimic în jurul tău. Supune-te lui Dumnezeu si împotriveste-te
diavolului ( Iacov 4:7,8 )
7. Crede că biruinta este acum a ta. Pentru a mentine biruinta
multumeste-I lui Dumnezeu pentru ea ! Adu-I laudă pentru că esti
eliberat si urmează îndrumările enumerate mai jos pentru a putea
elimina toată nicotina din corpul tău.
* Atunci când simti pofta de a fuma, trage adânc aer în piept, de
mai multe ori, până când pofta dispare.
*Bea 10-12 pahare de apă pe zi, timp de cinci zile.
*înainte de a merge la culcare, fă o baie caldă ( nu fierbinte ),
relaxantă.
*Programează-ti să dormi cel putin opt ore pe noapte.
*Evită total cafeaua si alcoolul.
*Fă în fiecare zi două plimbări pe jos, fiecare de câte 30 de minute.
Laudă mereu pe Dumnezeu pentru că puterea Sa este mai mare
decât cea a tutunului ( 1 Ioan 4:4 ).

Declaratii istorice cu privire la schimbarea Sabatului

1. Ca răspuns la întrebarea " Puteti dovedi că biserica are puterea de


a institui sărbători legiferate ? ", Stephen Keenan a scris : " Dacă nu
ar fi avut o astfel de putere, nu ar fi putut face schimbarea cu care
toate religiile moderne sunt de acord, si anume - nu ar fi putut
înlocui sărbătorirea Sabatului Zilei a Saptea cu sărbătoarea
Duminicii, prima zi a săptămânii - o schimbare pentru care nu
există nici o autorizare scripturistică " - Stephen Keenan, A doctinal
Catechism, p. 174
2. " Puteti citi Biblia de la Genesa la Apocalipsa si nu veti găsi nici
măcar un singur rând care să autorizeze sfintirea Duminicii. Sfânta
Scriptură porunceste ca o obligatie religioasă păzirea zilei de
Sâmbătă, o zi pe care noi niciodată nu o sfintim " - Cardinal
Gibbons, Faith of Our Fathers, p. 111,112.
3. Monseniorul Segur a scris: " Biserica Catolică a fost aceea care,
prin autoritatea lui Isus Hristos, a transferat această odihnă asupra
zilei de Duminică, în amintirea învierii Domnului nostru. Astfel,
sărbătorirea Duminicii de către protestanti reprezintă un omagiu pe
care Il aduc - în ciuda propriilor convigeri - autoritătii Bisericii
Catolice " - Monsenior Segur, Plain Talk About Protestantism of
Today, p. 225.
4. " Ei ( papii ) pretind schimbarea Sabatului în Ziua Domnului,
ceea ce este contrar Decalogului; si nu au alt exemplu pe buzele lor
decât schimbarea Sabatului. Ei pretind că puterea Bisericii este

9
foarte mare, deoarece schimbarea aceasta este contrară unuia dintre
preceptele Decalogului. " Philip Schaff, The Creeds of
Christendom, vol. 3, p. 64.
5. Biserica Romano Catolică mentionează Conciliul de la Laodicea
ca fiind vocea oficială care a transferat " solemnitatea de la
Sâmbătă la Duminică ". Observati limbajul folosit de unul dintre
catechisme :
" întrebare - Care zi este Ziua de Sabat ?
" Răspuns - Sâmbăta este Ziua de Sabat.
" întrebare - De ce sărbătorim noi Duminica în locul Sâmbetei ?
" Răspuns - Noi sărbătorim Duminica în locul Sâmbetei deoarece
Biserica Catolică, în Conciliul de la Laodicea ( A.D. 336 ) a
transferat solemnitatea de la Sâmbătă la Duminică. "- Rev. Peter
Geiermann, C.SS.R., The Convert 's Catechism of Catholic
Doctrine, p. 50, 2nd edition, 1910.

10