Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Sapientia, Departamentul de Științe Juridice

Concurs pentru postul de lector universitar nr. 1

Discipline: Drept penal III. Partea specială 1., Drept penal IV. Partea
specială 2., Drept penal I. Partea generală 1., Drept penal II. Partea
generală 2., Criminologie, Dreptul sportului

Tematica examenului:

1. Cauzele justificative şi relaţia acestora cu cauzele de neimputabilitate


2. Pluralitatea de infracţiuni
3. Reglementarea pedepsei amenzii în noul C.pen.
4. Răspunderea penală a persoanei juridice
5. Infracţiuni de corupţie
6. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
7. Reformarea infracţiunilor de fals prin adoptarea noului C.pen.
8. Infracţiunea de vătămare a fătului şi relaţia acesteia cu alte infracţiuni
contra persoanei
9. Reformarea infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale prin
adoptarea noului C.pen.
10. Victimologie

Bibliografie:

1. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea Specială. Ediţia 2. Conform


noului cod penal, Ed. C.H. Beck, Buc., 2014
2. Mihail Udroiu, Drept penal. Partea Specială. Noul cod penal, Ed.
C.H. Beck, Buc., 2014
3. Sergiu Bogdan. Noul cod penal. Partea specială. Analize, explicaţii,
comentarii. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014
4. Vasile Dobrinoiu, Drept penal. Partea Specială. Conform noului cod
penal, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014
5. Vasile Dobrinoiu şi colab., Noul cod penal comentat. Partea
Specială. Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014
6. Vasile Pavaleanu, Drept penal special. Curs Universitar, Ed.
Universul Juridic, Buc., 2014
7. Mihail Udroiu, Drept penal, Partea Generală. Partea Specială, Ed. C.
H. Beck, Buc., 2015
1
8. Viorel Paşca, Curs de drept penal. Partea generală, Ed. Universul
Juridic, Buc., 2015
9. Florin Streteanu, Daniel Niţu, Drept penal, Partea Generală, Curs
universitar, vol. I , Ed. Universul Juridic, Buc., 2014
10. Ion Rusu, Drept penal, Partea Generală, Ed. Hamangiu, Buc., 2014
11. Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal, Partea Generală, Ed.
Hamangiu, Buc., 2014
12. Gheorghe Ivan, Mari-Claudia Ivan, Drept penal. Partea generală
conform Noului Cod Penal, ediţia a 2-a, Ed. C.H. Beck, Buc., 2015
13. Traian Dima, Drept penal, Partea Generală, Ed. Hamangiu, Buc.,
2014
14. Mirela Gorunescu, Ionuţ Andrei Barbu, Mihaela Rotaru, Drept penal.
Partea generală, Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014
15. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea
generală, Ed. Universul Juridic, Buc., 2014
16. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea generală, Conform Noului Cod
Penal, Curs universitar, ediţia a 2-a, Ed. C.H. Beck, Buc., 2014
17. Valerian Cioclei, Manual de criminologie, Curs Universitar, ediţia 6,
Ed. C.H. Beck, Buc., 2016
18. Emilian Stancu, Carmina-Elena Aleca, Elemente de criminologie
generală, Ed. Pro Universitaria, Buc., 2014
19. Sergiu Bogdan, Criminologie, ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic,
Buc., 2009
20. Camil Tănăsescu, Criminologie, Curs universitar, Ed. Universul
Juridic, Buc., 2013