Sunteți pe pagina 1din 5

STRATEGIA UNEI ORGANIZAȚII PENTRU PROMOVAREA PROPRIEI IMAGINI

Valorile creează principiile după care ne ghidăm în luarea deciziilor personale și


profesionale. Privită ca sistem, valoarea este o organizare de atitudine elaborată, articulată și
obiectivă. Individul poate avea atitudine față de cele mai variate domenii și valori ale vieții
sociale precum munca, profesia, familia, sinele, societatea.
Deci valoarea este o reprezentare a ceva ce poate răspunde unei trebuințe individuale
sau colective.
Conștiința valorii se naște acolo unde și atunci când este resimțită o carență, acolo unde
realul prezentat nu mai poate satisface subiectivitatea.
În consecință, omul tinde să construiască mental și material o realitate care să răspundă
respectivei trebuințe. Sistemul de valori la care aderă un individ îi oferă acestuia regulile pentru
evaluarea propriului comportament și comportamentul celorlalți. El determină deci, parțial,
atitudinile față de alții, comportamentele adoptate sau evitate. Valorile sunt produsul unei istorii
și organizează comportamente variate.
În educație și orientare, valorile au o deosebită însemnătate evidențiind integritate,
satisfacția muncii bine îndeplinite, perecționare continuă, stabilitate.
Strategia se bazează pe valoare și presupune atingerea unui scop pe termen lung prin
folosirea resurselor necesare pentru îndeplinirea acțiunii propuse. Astfel, într-o școală dintr-
un oraș de provincie, depășirea numărului de 1200 de copii ar putea constitui argumentul
premergător unei strategii de lucru.
După analiza SWOT, se face o planificare, se iau deciziile, se împart responsabilitățile,
se discută termene, se realizează un calendar al activităților și se atrage atenția asupra
elementelor de bază: comoditatea este un dușman la fel de aprig ca lipsa loialității.
Cred că s-ar putea realiza, pentru început, o listă a resurselor: angajarea, pe posturile
vacante, a unor cadre didactice foarte bine pregătite, atragerea copiilor, reclama, promovarea
imaginii școlii (îmbunătățirea ei), organizarea de evenimente la care să participe și părinții,
atitudinea pozitivă a cadrelor didactice, respectarea regulamentului, învățământ primar în
alternativa step by step, after school, posibilitatea unei mese calde la prânz, comunicarea,
loialitatea etc.
Se eleborează un plan în urma discuțiilor cu întreg personalul și începe promovarea
imaginii școlii. Trebuie insistat pe faptul că este o strategie pe termen lung, dar cu răbdare și
perseverență se pot realiza foarte multe lucruri. Trebuie avut în vedere că, fiind o școală de stat,
transformările nu pot avea loc peste noapte și nu vizează aspectul exterior al școlii (mult prea
costisitor), ci cel intern, de organizare, de management. De asemenea, termenul nu poate fi foarte
clar stabilit deoarece este vorba de o muncă ce poate dura ani.
Se va realiza, ca sprijin, dar și ca formă de reclamă, un site al școlii, o adresă de
facebook unde vor fi anunțate lucruri de larg interes: deschiderea festivă a anului școlar (dată,
locație, invitați), număr de clase pe fiecare nivel, încadrări, date ale concursurilor și examenelor,
date de contact, orarul etc.
O activitate intitulată „Back to School Party!” ar putea reuni părinți, elevi și profesori în
parcul școlii cu scopul de a socializa, a dansa, a împodobi „Copacul dorințelor” sau a desena cu
markere pe panouri special amenajate; cu prăjituri, sucuri, voie bună. Copiii îi vor cunoaște astfel
pe profesori și „altfel”, un prim pas spre o colaborare viitoare. În plus, atmosfera degajată îi va
determina pe copii să nu mai simtă școala ca pe o povară, îl incurajează în a gândi că există și
lucruri plăcute în instituție. Atitudinile pozitive de la debutul anului școlar pot ajuta enorm
imaginea școlii, iar mulți părinți care în ziua de astăzi își protejează foarte mult copiii, pot să se
răzgândească și să facă o mișcare înțeleaptă în a-și muta copilul acolo unde atmosfera este mai
relaxată, iar copilul vine cu plăcere. Copiii pot veni însoțiți de vecini sau prieteni de la alte școli,
mămicile schimbă păreri sau cunosc mai bine un profesor sau un învățător de care auziseră.
În prima zi de școală, și nu numai, elevii și părinții trebuie să fie întâmpinați cu zâmbete
și ascultați. Un copil căruia îi zâmbești, îți va zâmbi. Impactul vizual este deosebit de important,
iar bunăvoința va completa imaginea.
Regulamentul școlii este, de asemenea, o tehnică prin care o școală își poate atinge
scopul pe care și l-a propus; acesta trebuie făcut cunoscut atât elevilor, cât și părinților și explicat
(trebuie să existe reguli, drepturi și sancțiuni foarte clare).
Programele step by step și after school atrag și ele un număr mare de elevi, dar formarea
lor necesită multă muncă (profesorii din învățământul primar trebuie trimiși la cursuri de
specializare, iar after schoolul nu trebuie să aibă costuri mari, învățătorii stând cu schimbul după
ora 12, benevol). Sunt sacrificii pe care fiecare angajat le înțelege și un manager le aplică pentru
a atrage cât mai mulți copii, explicând cadrelor că un indice de școală (peste 1200 de elevi)
înseamnă salarii mai bune, posibilitatea plăților către furnizori, autonomie.
Școala nu e grădiniță – mulți părinți tineri trebuie să înțeleagă acest lucru. La ședințe
trebuie explicat acest lucru, iar managerul trebuie să fie prezent pentru a susține și întări spusele
învățătorului. Părintele nu-și conduce copilul până în clasă, ci până în fața școlii deoarece
profesorii de serviciu își fac datoria și-i vor supraveghea să ajungă la clasă, să nu se împiedice pe
scări, să nu fie agresați de colegi etc. Același lucru se întâmplă și la terminarea cursurilor.
Trebuie atrași sponsori (influențarea celor cu influență), mobilierul trebuie să fie
atractiv, să existe în fiecare clasă video proiector (clasele 0-5 au nevoie de suport electronic),
table inteligente, laptopuri etc. Părinții trebuie să înțeleagă necesitatea folosirii tehnologiei și să
ajute la găsirea sponsorilor deoarece școala nu are suficiente fonduri pentru achiziționarea
acestor echipamente. În plus, cei 2% pot fi directionați spre școală; conducerea școlii poate
atrage în Consiliul de administrație un părinte calificat pentru această sarcină.
Dacă toți angajații trag în aceeași direcție, lucrurile merg mai repede. Nimic nu e ușor,
dar „unirea face puterea.”
O altă stategie o poate constitui munca suplimentară pentru copiii cu înclinații spre un
anumit sport, artă sau materie preferată. Pregătirea pentru concursuri și olimpiade se va realiza în
școli, în afara orelor de curs, cu acordul părinților. De anul acesta copilul pleacă la liceu cu un
portofoliu și trebuie explicat părinților că este importantă și activitatea extrașcolară, chiar dacă
nu va merge la un liceu vocațional. Dialogul permanent cu părinții, informarea este, după părerea
mea, una dintre cele mai importante strategii în menținerea standardelor unei școli.
Voluntariatul trebuie încurajat deoarece copiii își dovedesc talentul în astfel de situații și
fac ceea ce le place: câtă într-un cor care participă la concursuri naționale și internaționale,
desenează, iar lucrările vor fi expuse în marile magazine existând posibilitatea câștigării unui
premiu consistent, cântă la pian sau la alt instrument pe scena unui teatru sau ateneu învingându-
și, în timp, emoțiile. Pot decora un brad de Crăciun, pot confecționa un panou tematic, pot
participa la un concurs de șah, pot face parte din echipa de fotbal a școlii.
În același timp trebuie determinați să se gândească și la viitor, la admitere, să
conștientizeze că efortul înseamnă reușită. Unii vor înțelege, alții nu, dar școala terbuie să-i
consilieze pe toți deopotrivă, să-i încurajeze și să-i susțină.
Pauze respectate, teme mai puțin stufoase, îngăduință, dialog, toate ajută la calitatea
sistemului de învățământ. Copiii nu mai sunt cei de altădată și trebuie ascultați și înțeleși.
Trebuie muncă la clasă, la ore pentru a pune bazele; temele pentru acasă, mai ales cele de
vacanță, nu sunt agreate de copii și nivi de părinți, care consideră că au nevoie de timp să se
odihnescă.
E greu să asiguri stabilitate emoțională, interes major pentru toate obiectele și
activitățile, bunăvoință, calitate, dar poți încerca să-i faci pe oameni să le probeze, să le aplice și
pot constata, în timp, că le place, că dau roade. Omul se înțelege de minune cu binele, iar
recompensa materială funcționează întotdeanuna (pentru că, bineînțeles, de aici am început și
acesta este scopul : 1200 de copii înseamnă siguranța unui loc de muncă și salarii mai mari, dar
cu efort conștient, planificat, susținut).
Așadar, strategiile și tehnicile aplicate trebuie să schimbe sau să ajusteze „în interesul
publicului, acele aspecte ale personalului sau ale comportamentului companiei care au o
semnificație socială”( Harwood L. Childs).
Rezultatele concursurilor și olimpiadelor vor apărea pe situl școlii sau în presa locală
determinându-i astfel pe copii să persevereze sau să încerce în anii care urmează să-și
demonstreze talentul sau înclinațiile în anumite domenii.
Dialogul cu media nu trebuie scăpat din vedere; în presă pot apărea imagini și rezumate
de la întâlnirile cu alte instituții, conferințe, schimburi de experiență; pot apărea articole despre
profesori și învățători, umane, calde, fără evidențierea CV-ului.
În încercarea de a atrage cât mai mulți copii se poate parcurge sâmbăta și duminica
programul „A doua șansă.” Sunt atrași la școală copii și adulți care nu au terminat ciclul primar
sau gimnazial (învățământ primar/ învățământ secundar inferior), iar profesorii și învățătorii pot
lucra sâmbăta și duminica. Programul aparține Ministerului Educației Naționale și este gratuit
pentru cursanți, care nu sunt nevoiți să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau
familiale în care sunt angrenați.
Vara, dacă este necesar, va fi organizată o „școală de vară” cu activități sportive și
culturale. Mulți părinți au servicii solicitante și nu au cu cine să lase copiii, așa că, dacă există
cereri, se poate crea un astfel de program în care profesorii și învățătorii vor face voluntariat, cu
rândul, pentru a nu le fi afectat concediul de odihnă.
Alte stategii pentru promovarea imaginii ar putea fi: instalarea unei firme luminoase,
„vizibilitatea” școlii în organizarea unor expoziții, concursuri, olimpiade județene; asigurarea
pazei și protecției (angajarea unui agent de pază, instalarea camerelor de supraveghere,
pătrunderea în incintă pe baza unei cartele), îngrijirea și amenajarea parcului școlii. Toate acestea
necesită efort uman și financiar, dar se pot face dacă există colaborare, bunăvoință și loialitate.
O evaluare a muncii depuse se poate face semestrial, de fiecare dată cu mențiunea că are
ca scop construirea, menținerea și protejarea unei imagini instituționale pozitive.
Un manager performant va fi neobosit în încercarea de a-și atinge scopurile, dar trebuie
să realizeze activitatea sa în deplină concordanță cu principiile deontologice (principiul de a
îndruma copiii, tineretul și adulții în proiectul cunoașterii, principiul inducerii unor relații
armonioase între colegi, principiul eficienței educației prin prisma relației școală-familie,
principiul eficienței educației prin prisma relației școală-societate).
Cum în ultimul timp sistemul de învățământ este haotic, nu ne rămân decât puterea
exemplului, cititul, învățatul de la celălalt, perseverența; nu poți obține clădiri solide decât
folosind cărămizi de calitate.