Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea ”Ovidius” Constanța

Facultatea de Construcții

CONSTRUCȚII DE BETON ARMAT II


-PROIECT-

Student: IOANA FLORENTINA


ANUL IV
GRUPA I
CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI

Să se realizeze o construție multietajată cu structură duală. Se cere să se proiecteze structura


de rezistență cu următoarele caracteristici:
-3 Deschideri – 5.90 m
-5 Travei – 4.20 m, traveea centrală - 3,50 m
-hnivel – 3.20 m
-Terasă – circulabilă
-Regim de înălțime – P+7E
-Destinație – Birouri
-Amplasament – 0,35 g
-Localitate – Buzău
-Materiale utilizate - Oțel cu limita de curgere min 400 N/ mm2

NOTE ȘI OBSERVAȚII
Funțiunea construcției este dată de destinația spațiilor create.
Pereții exteriori se vor realiza din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm.
Pereții interiori se vor realiza din cărămidă cu grosimea de 25 cm.
Coeficienții încărcărilor (utilă, zăpadă, greutăți proprii) se vor calcula conform standardelor și
normativelor în vigoare.
La nivelul terasei perimetral se va realiza un atic cu dimensiunea 15x90 cm din beton armat.
Se va neglija infulența dată de variația de temperatură și acțiunea vântului.
Încadrarea în clasa de importanță și categoria de importanță se face conform reglementărilor
tehnice în vigoare Hg 766/97, P101/2013.

STANDARDE ȘI NORMATIVE
1. CR2-1.1/2013 – Cod de proiectare pentru structuri din beton armat
2. SREN 1991 – Acțiuni în construcții
3. SREN 1992 – Proiectarea structurilor din beton
4. CR0/2012- Bazele proiectării structurilor în construcții
5. CR1-1-3 - Evaluarea acțiunii zăpezii
6. CR1-1-4 – Evaluarea acțiunii vântului
7. P100/2013 – Cod de proiectare seismică
8. NP112/2014 – Normativ pentru proiectarea structurilor
9. NEO12-2-2010 – Normativ privind execuția lucrărilor de beton armat si precomprimat
STRUCTURA PROIECTULUI

 PIESE SCRISE
1. Memoriu tehnico-justificativ
2. Breviar de calcule
- Alcătuirea inițială a structurii duale cu reguli de dispunere a pereților din
beton armat
- Evaluarea încărcărilor
- Predimensionarea elementelor structurale
- Caracteristici secționale, stabilirea nivelului zonelor plastice potențiale,
stabilirea secțiunilor active, stabilirea centrului de masă și a centrului de
greutate
- Calculul eforturilor static sau într-un program de calcul
- Dimensionarea si armarea elementelor structurale.
 PIESE DESENATE
- Plan pereți
- Plan cu centrul de greutate și centrul de rigiditate
- Plan armare pereți structurali din beton armat (secțiuni carcateristice și detalii
reprezentative)

ETAPE DE LUCRU

1. Tema proiectului
2. Caracteristici de material
3. Evaluarea acțiunilor
4. Predimensionarea elementelor structurale
5. Determinarea forței tăietoare de bază
6. Predimensionarea pereților structurali
7. Schematizarea pereților structurali
8. Stabilirea secțiunilor de calcul (secțiuni active)
9. Determinarea caracteristicilor geometrice de calcul ale secțiunilor pereților
10. Determinarea centrului de masă și a centrului de rigiditate
11. Distribuirea forței orizontale pe fiecare direcție de calcul
12. Diagrame de moment si forțe tăietoare ale pereților structurali
13. Dimensionarea armăturiii pereților
14. Calculul și dimensionarea grinzii de cuplare
CLASA DE PROIECTARE

- Clasă de expunere XC1 (uscat sau permanent umed)

Clasă minimă de rezistență C20/25

-Clasă de ductilitate înaltă

Clasă minimă de rezistență C25/30

Aleg clasa de beton C25/30.

REZISTENȚE DE PROIECTARE

- Rezistența de proiectare la compresiune a betonului

𝛼𝑐𝑐 ∗𝑓𝑐𝑘 25
𝑓𝑐𝑑 = 𝛾𝑐
= 1.5 = 16,67 N/mm2
γc= 1 (pentru situații de proiectare permanente)
𝛼 cc= 1 (valoare recomandată)

- Rezistența de proiectare la întindere a betonului:


𝛼𝑐𝑡 ∗𝑓𝑐𝑡𝑘 0.05 1.8
𝐹𝑐𝑡𝑑 = = = 1,2 N/mm2
𝛾𝑐 1.5
γc= 1,5
𝛼 ct=1

- Rezistența de proiectare la întindere a oțelului BST500S:


𝑓 500𝑁/𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑑 = 𝛾𝑦𝑘 = = 435 𝑁⁄
𝑠 1.15 𝑚𝑚2
𝑓𝑦𝑘 =500 𝑁⁄
𝑚𝑚2
𝛾𝑠 =1.15 (pentru situații permanente și tranzitorii de proiectare)

EVALUAREA ÎNCĂRCĂRII DIN ZĂPADĂ

S=γis*μi*ce*ct*sk= 1,60 KN/m2

ct= 1

ce=1 (expunere normală)

μi= 0,8
γis= 1 (clasa III)

sk= 2,0 KN/m2

PREDIMENSIONAREA GRINZILOR

1 1
hgr= ( ∻ )* L0
8 12

1 1
bgr= ( 2 ∻ 3 )* hgr

 Grindă longitudinală 1– L0 = 3,90m


1 1
hgr= ( 8 ∻ 12 )* L0 = (0,49 ∻ 0,32) => hgr= 40 cm
1 1
bgr= ( 2 ∻ 3 )* hgr = (0,20 ∻ 0,13) => bgr= 25 cm

GL1 25x40 cm
 Grindă longitudinală 2– L0 = 3,20m
1 1
hgr= ( 8 ∻ 12 )* L0 = (0,4 ∻ 0,27) => hgr= 35 cm
1 1
bgr= ( 2 ∻ 3 )* hgr = (0,175 ∻ 0,12) => bgr= 25 cm
GL2 25x35 cm
 Grindă transversală L0 = 5,60m
1 1
hgr= ( ∻ )* L0 = (0,7 ∻ 0,47) => hgr= 60 cm
8 12
1 1
bgr= ( 2 ∻ 3 )* hgr = (0,3 ∻ 0,2) => bgr= 25
GT 25x60 cm

PREDIMENSIONAREA PLĂCII

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑢(𝑐𝑚)
hPlacă= 180
+ 2 cm ≥ 13/14 cm

P1= 5,65*2+3,95*2= 1920 cm

1920
hPlacă= 180
+ 2 cm= 12,67 ≈14 cm

P2=32,5*2+5,65*2=1780 cm

1780
hPlacă= 180
+ 2 cm= 11,89 ≈14 cm
PREDIMENSIONAREA STÂLPILOR

hpl= 14 cm

D= 5.90 m

t=4.20 m

𝑁
ν= 𝐴 ≤ νadm
𝑠𝑡 ∗𝑓𝑐𝑑

Grinzi: 25x45 cm (grinzi longitudinale), 25x60 cm (grinzi transversale)

• qplacă terasă
- greutate proprie: 0.14m*25KN/m3= 3.5 KN/m2
- beton de pantă: 0.1 m* 24 KN/m3=24 KN/m2
- tencuială: 0.03*19 KN/m3=0.57 KN/m2
- tavan fals + instalații: 0.5 KN/m2
- termosizolație: 0.5 KN/m2

Terasă circulabilă:
- utilă: 2.5 KN/m2
- pardoseală mosaic: 0.015* 24 KN/m3 = 0.36 KN/m2
- zăpadă: 1,60 KN/m2

qplacă terasă =12,43 KN/m2


•qplacă etaj
- greutate proprie: 0.14m*25KN/m3= 3.5 KN/m2
- pardoseala rece: 0.07 m* 23KN/m3=1,61 KN/m2
- tencuiala: 0.03*19 KN/m3=0.57 KN/m2
- tavan fals + instalatii: 0.5 KN/m2
- sapa de egalizare : 0.035*24 KN/m3=0.84 KN/m2
- utila: 2,5 KN/m2

qplacă etaj =10,20 KN/m2

STÂLPI CENTRALI
Nst. terasă= qpl. terasă * Aaf + Gst + Ggr
Gst= bst * hst * Hst * γbet
Gst= 0,3m * 0,3m * 3,2m * 25 KN/m3= 7,2 KN
Ggr= bgr * (hgr-hpl) * Lgr * γbet
Ggrl= 0,25m*(0,4m-0,14m)*3,9m*25 KN/m3= 6,34 KN
GgrT= 0,25m*(0,6m-0,14m)*5,6m*25 KN/m3= 16,1 KN
Nst. terasă= 12,43 KN/m2 * 24,78 m2 + 7,2 KN + ( 6,34 KN+16,1 KN)= 328,75 KN
Aaf = 24,78 m2
Nst. etaj = Nst. parter= qpl. etaj * Aaf + Gst + Ggr + Gpereți
Gpereți= bperete*Hperete*Lperete* γmaterial
GperețiL= 0,3m*(3,2m-0,4m)*(4,2m-0,3m)*18 KN/m3= 58,97 KN
GperețT= 0,3m*(3,2m-0,6m)*(5,9m-0,3m)*18 KN/m3= 78,62 KN
Nst. etaj = Nst. parter= 10,02 KN/m2 * 24,78 m2 + 7,2 KN + ( 6,34 KN+16,1 KN) +
(58,97KN+78,62KN)= 415,52 KN
Nst. central= Nst. terasă + Nst. etaj*7 + Nst. parter
Nst. central = 328,75 KN + 415,52 KN*8= 3652,910 KN

𝑁 𝑁 𝑁 3652,910
≤ 0,5 → Ast= → b2= =√ = 662,013 mm
𝐴𝑠𝑡 ∗𝑓𝑐𝑑 0,5∗𝑓𝑐𝑑 0,5∗𝑓𝑐𝑑 0,5∗16,67∗10−3

STÂLPI CENTRALI 70x70 cm


STÂLPI MARGINALI

 Greutate atic
GaticL= 1m*0,15m*25KN/m3*4,2m= 15,75 KN
GaticT= 1m*0,15m*25KN/m3*5,90m= 22,125 KN

Nst. terasă= qpl. terasă * Aaf + Gst + Ggr + Gatic


Gst= bst * hst * Hst * γbet
Gst= 0,3m * 0,3m * 3,2m * 25 KN/m3= 7,2 KN
Ggr= bgr * (hgr-hpl) * Lgr * γbet
Ggrl= 0,25m*(0,4m-0,14m)*3,9m*25 KN/m3= 6,34 KN
GgrT= 0,25m*(0,6m-0,14m)*5,6m*25 KN/m3= 16,1 KN
Nst. terasă= 12,43 KN/m2 * 12,39 m2 + 7,2 KN + ( 6,34 KN+16,1 KN) + (15,75 KN + 22,125
KN) = 221,52 KN
Aaf = 4,2*(5,9/2)=12,39 m2
Nst. etaj = Nst. parter= qpl. etaj * Aaf + Gst + Ggr + Gpereți
Gpereți= bperete*Hperete*Lperete* γmaterial
GperețiL= 0,3m*(3,2m-0,4m)*(4,2m-0,3m)*18 KN/m3= 58,97 KN
GperețT= 0,3m*(3,2m-0,6m)*(5,9m-0,3m)*18 KN/m3= 78,62 KN
Nst. etaj = Nst. parter= 10,02 KN/m2 * 12,39 m2 + 7,2 KN + ( 6,34 KN+16,1 KN) +
(58,97KN+78,62KN)= 291,38 KN
Nst. marginal= Nst. terasă + Nst. etaj*7 + Nst. parter
Nst. marginal = 221,52 KN + 291,38 KN*8= 2552,56 KN

𝑁 𝑁 𝑁 2552,56
𝐴𝑠𝑡 ∗𝑓𝑐𝑑
≤ 0,5 → Ast= 0,5∗𝑓𝑐𝑑 → b2= 0,5∗𝑓𝑐𝑑 = √0,5∗16,67∗10−3 = 553,39 mm

STÂLPI MARGINALI 60x60 cm

STÂLPI DE COLȚ
 Greutate atic
GaticL= 1m*0,15m*25KN/m3*4,2m= 15,75 KN
GaticT= 1m*0,15m*25KN/m3*5,90m= 22,125 KN

Nst. terasă= qpl. terasă * Aaf + Gst + Ggr + Gatic


Gst= bst * hst * Hst * γbet
Gst= 0,3m * 0,3m * 3,2m * 25 KN/m3= 7,2 KN
Ggr= bgr * (hgr-hpl) * Lgr * γbet
Ggrl= 0,25m*(0,4m-0,14m)*3,9m*25 KN/m3= 6,34 KN
GgrT= 0,25m*(0,6m-0,14m)*5,6m*25 KN/m3= 16,1 KN
Nst. terasă= 12,43 KN/m2 * 6,195 m2 + 7,2 KN + ( 6,34 KN+16,1 KN) + (15,75 KN + 22,125
KN) = 144,52 KN
Aaf = (4,2/2)*(5,9/2)=6,195 m2
Nst. etaj = Nst. parter= qpl. etaj * Aaf + Gst + Ggr + Gpereți
Gpereți= bperete*Hperete*Lperete* γmaterial
GperețiL= 0,3m*(3,2m-0,4m)*(4,2m-0,3m)*18 KN/m3= 58,97 KN
GperețT= 0,3m*(3,2m-0,6m)*(5,9m-0,3m)*18 KN/m3= 78,62 KN
Nst. etaj = Nst. parter= 10,02 KN/m2 * 6,195 m2 + 7,2 KN + ( 6,34 KN+16,1 KN) +
(58,97KN+78,62KN)= 229,304 KN
Nst. marginal= Nst. terasă + Nst. etaj*7 + Nst. parter
Nst. marginal = 144,52 KN + 229,304 KN*8= 1978,95 KN

𝑁 𝑁 𝑁 1978,95
𝐴𝑠𝑡 ∗𝑓𝑐𝑑
≤ 0,5 → Ast= 0,5∗𝑓𝑐𝑑 → b2= 0,5∗𝑓𝑐𝑑 = √0,5∗16,67∗10−3 = 487,26 mm

STÂLPI DE COLT 50x50 cm


PREDIMENSIONARE PEREȚILOR DIN BETON ARMAT

 Se calculează coeficientul seismic diferențiat pe cele 2 direcții de calcul


𝛾𝐼𝐸 ∗𝑆𝑑(𝑇1 )∗𝜆 1∗1,49∗0,8
Cs= = = 0,122
𝑔 9,81

γIE – factorul de importanță și expunere


γIE = 1,0 (birouri – clasa III)
Sd(T1) – ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei funamentale T1
𝛽0
𝑞
Sd(T1)= ag[ 1 + 𝑇𝐵
∗ 𝑇] ≥ 2 ag pentru T1>TB

T1= Ct*H3/4 = 0.075*(3.2*8)3/4= 0.853 s


H- înălțimea clădirii
βT – factroul de amplificare dinamică max. a accelerației orizontale a terenului de către un sistem cu 1
gld
q- factor de comportare
𝛼𝑢
𝛼1
= 1,15 pentru structure cu mai mult de 2 pereți pe fiecare direcție

λ- factorul de corecție care ține seama de contribuția modului propriu fundamental


Ct= 0.075 ( pentru cadre din beton armat spațiale)
ag = 0,35 g (pentru Buzău)
Tc = 1,6s
TB= 0,32s
TD= 2,00s
2.5
Sd(T1)= 0,35*9,81*5.75 = 1,49 ≥ 0,687

TB < T≤ Tc
0,32 < 0,85≤ 1,5
𝛼
q=5* 𝛼𝑢 = 5*1,15= 5,75
1

λ= 0,8 (T1 <Tc)

 Se calculează forța axială în gruparea seismică


G= 1*P+0,4*z+0,3*u= 1*29716,29 KN+0,4*574,896 KN+0,3*7186,2= 32102,11 KN
P=20469,89 KN+ 3332,8 KN+ 5913 KN= 29716 KN
- Încărcare permanentă placă nivel curent: 7,02 KN/m2*359,31 m2= 2522,356 KN
- Încărcare permanentă placă terasă: 7,83 KN/m2*359,31 m2= 2813,397 KN
Pplacă= 2522,356*7+2813,397= 20469,89 KN
- Încărcare permanentă din grinzi:
GgrL*20= 6,34KN*20= 126,80 KN
GgrT*18= 16,1KN*18= 289,80 KN
Pgrinzi= (126,80 KN+289,80 KN)*8= 3332,80KN
- Încărcare permanentă din stâlpi:
Gst= bst*bst*Hst*γbet
Gst central=0,7m*0,7m*3,2m*25KN/m3= 39,2 KN
Gst marginal=0,6m*0,6m*3,2m*25KN/m3= 28,80 KN
Gst de colț=0,5m*0,5m*3,2m*25KN/m3= 20,04 KN
Pstâlp= (39,2KN*8 + 28,80KN*12 + 20,04 KN*4)*8=5913,6 KN
- Încărcare utilă nivel curent:
U= 2,5 KN/m2*359,31m2*7= 6287,93 KN
- Încărcare utilă terasă:
U= 2,5 KN/m2*359,31m2= 898,27 KN
Utot= 6287,93 KN+898,27 KN= 7186,20 KN
- Încărcare din zăpadă:
Z= 1,60 KN/m2*359,31 m2= 574,896 KN

NEd total= 32102,108 KN


 Se calculează forța tăietoare de bază corespunzătoare modului propriu fundamental
pentru fiecare direcție
Fb=CS*G
Fb= 32102,108 KN*0,122= 3916,457 KN
 Se calculează factorul de supraarmare notat Ω
Ω =1,5 (pereți cuplați)

 Se calculează forța tăietoare de proiectare în pereții structurali

VEd=Kv*γrd* Ω*Fb
Kv=1,2 (pentru DCH)

γrd= 1,2 (factorul de suprarezistență pentru DCH)


VEd= 1,2*1,2*1,5*3916,457 KN= 8459,547 KN
 Se calculează aria însumată a secțiunilor orizontale ale pereților armați cu contribuție
seminficativă pentru preluarea forțelor orizontale
𝐸𝑑 𝑉
∑Awh= 1,75∗𝑓
𝑐𝑡𝑑

fctd= 1,2 N/mm2


8459,547 KN
∑Awh= 1,75∗1,2∗10−3 𝐾𝑁/𝑚𝑚2= 4028355,714 mm2= 40283,56 cm2

 Se calculează suma lungimilor pereților


∑lwL= 4*4,20m=16,80m= 1680cm
∑lwT= 4*5,90m=23,60m= 2360cm
∑Awh
bnec= ∑lw

40283,56
bnec L= = 23,98 cm ≈25 cm
1680
40283,56
bnec T= = 17,07 cm ≈20 cm
2360
𝐻
bnec > (15cm, )
20

H- înălțimea liberă a nivelului


20/25> (15cm, 16𝑐𝑚)
Direcție Cs NEd total Fb Ω VEd ∑lw
[KN] [KN] [KN] [cm]
Longitudinală (y) 0.122 32102.108 3916.457 1.5 8459.547 1680
Transversală (x) 0.122 32102.108 3916.457 1.5 8459.547 2360

Centrul de rigiditate și centrul de greutate al structurii

 Se calculează momentul de inerție pentru fiecar perete


𝑙𝑤∗𝑏𝑤 3
Ix= 12

𝑏𝑤∗𝑙𝑤 3
Iy= 12

 Se calculează rigiditatea
0,5∗𝐸∗𝐼
K(x,y)= 𝐻

H- înălțime nivel
E= 32500 N/mm2= 32500* 10-3 KN/m2
- Coordonate centru de rigiditate
∑(𝐾𝑥∗𝑋𝑖)
xo=
∑𝐾𝑥

∑(𝐾𝑦∗𝑦𝑖)
yo=
∑𝐾𝑦

- Coordonate centru de greutate


∑(𝐴𝑖∗𝑋𝑖)
xc=
∑𝐴𝑖

∑(𝐴𝑖∗𝑦𝑖)
yc=
∑𝐴𝑖

Denumire
Ix [m4] Iy [m4] Kx Ky Xi Yi Kx*Xi Ky *yi Ai Ai*Xi Ai*yi
perete
1 0,0055 1,54 27929,6875 7820312,5 0 6,3 0 49267968,75 1,05 0 6,615
2 0,0055 1,54 27929,6875 7820312,5 0 14 0 109484375 1,05 0 14,7
3 0,0055 1,54 27929,6875 7820312,5 17,7 14 494355,5 109484375 1,05 18,585 14,7
4 0,0055 1,54 27929,6875 7820312,5 17,7 6,3 494355,5 49267968,75 1,05 18,585 6,615
a 0,0039 3,42 19804,6875 17367187,5 2,95 0 58423,83 0 1,18 3,481 0
b 0,0039 3,42 19804,6875 17367187,5 14,75 0 292119,1 0 1,18 17,405 0
c 0,0039 3,42 19804,6875 17367187,5 2,95 20,3 58423,83 352553906,3 1,18 3,481 23,954
d 0,0039 3,42 19804,6875 17367187,5 14,75 20,3 292119,1 352553906,3 1,18 17,405 23,954
190937,5 100750000 1689797 1022612500 8,92 78,942 90,538

Deoarece cenrtul de masa și de rigiditate al structurii coincid atunci rezultanta încărcărilor


laterale aplicată asupra construcției produce o mișcare de translație pură (neînsoțită de rotiri, de
translație general).

Fx=Kx* Δx
𝐹𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙ă 𝑥
Din condiția de echilibru Δ= ∑𝐾𝑥
𝐾𝑥
Fx= Flaterală x *∑𝐾𝑥

𝐾𝑦
Fy= Flaterală y *∑𝐾𝑦

Dacă rezultanta încărcărilor laterale este aplicată cu o excentricitate e0 în raport cu cu centrul


de rigiditate se generează și un moment de torsiune generala Mt.

Mt=f*e0
DISTRIBUIREA FORȚEI TĂIETOARE DE BAZĂ Fb LA PEREȚII STRUCTURALI
PE FIECARE DIRECȚIE DE CALCUL

 Direcția x:
𝐾𝑥 𝐾𝑥∗𝑦
Fjx= Fx*∑𝐾𝑥 ± Fx*ey* 𝐼𝑝

𝐾𝑦∗𝑥
Fjy= ± Fx*ey* 𝐼𝑝

Ip- moment de inerție la torsiune al rigidității ansamblului secțiunilor pereților structurii.


 Direcția y:
𝐾𝑥∗𝑦
Fjx= ± Fy*ex* 𝐼𝑝

𝐾𝑦 𝐾𝑦∗𝑥
Fyj= Fy*∑𝐾𝑦 ± Fy*ex* 𝐼𝑝

Ip= ∑𝐾𝑥 ∗y2+∑𝐾𝑦 ∗x2


Dacă centrele coincid (CG=CR) nu avem execntricitate:

ex=0
ey=0
Fx, Fy - forțele de bază
Fx= Fy=3916 KN
Perete Direcția x Direcția y
Fx Fy Fx Fy
1 572,89 0 0 304
2 572,89 0 0 304
3 572,89 0 0 304
4 572,89 0 0 304
a 331,55 0 0 675,115
b 331,55 0 0 675,115
c 331,55 0 0 675,115
d 331,55 0 0 675,115
CALCULUL ȘI OBȚINEREA DIAGRAMELOR DE MOMENT ȘI FORȚĂ
TĂIETOARE ALE PEREȚILOR STRUCTURALI PLINI (FĂRĂ GRINZI DE
CUPLARE)

λ=0
λ= raportul între rigiditățile la torsiune ale riglelor de cuplare
γ=1
γ= coeficient care introduce efectul deformabilității axiale a pereților
-Se calculează forța uniform distribuită (liniară) pentru fiecare perete.
2 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹𝑏
𝑞𝑠 =
(𝑛 + 1) ∗ 𝐻
n= număr de nivele
H= înălțimea de nivel
-Se calculează momentul pentru fiecare nod la stânga și la dreapta nodului.
𝑞𝑠 ∗ 𝐻 2
M= ∗ 2 ∗ 𝑚𝑠
100
-Se calculează forța tăietoare pentru fiecare nod în dreptul nodului.
|𝑀𝑖𝑗 | − |𝑀𝑗𝑖 |
𝑄𝑖𝑗 =
𝐻

OBȚINEREA DIAGRAMELOR DE MOMENT ȘI FORȚĂ TĂIETOARE


ALE PEREȚILOR STRUCTURALI CUPLAȚI

Pentru pereți structurali cuplați cu un singur șir de goluri dispuse simetric


1
Ime=2 (Im1+Im2) – momentul de inerție echivalent al montanților
Km1+Km2 Em∗Ime
Kme= = – rigiditatea echivalentă a montanților
2 Hnivel
6∗(0,2𝐸𝑟∗𝐼𝑟) 𝑙
Kr= *(𝐿)3*µ - rigiditatea riglei de cuplare
𝐿

1
μ= 30∗Ir – coeficient subunitar cu care se corectează rigiditatea grinzii de cuplare
1+
Art∗l2

𝑏𝑟∗ℎ𝑟
Art= – secțiunea activă a grinzii de cuplare
𝑘

k= 1,2 – pentru montant cu secțiune dreptunghiulară


l=l0+2*a

a= 0,35*hr ≤ 40cm
l0 – deschidere gol

hr – h grindă daca plsanșeele sunt turnate monolit


𝐾𝑟𝑒 2∗𝐾𝑟
λ=𝐾𝑚𝑒 = 𝐾𝑚1+𝐾𝑚2
𝐼𝑚1+𝐼𝑚2 1 1 4∗𝐼𝑚
γ= 1+ 𝐿2
*(𝐴𝑚1 + 𝐴𝑚2) = 1+ 𝐴𝑚𝑒∗𝐿2

2∗𝑛∗𝐹𝑏
qs= (𝑛+1)∗𝐻

𝑞𝑠∗𝐻 2
Mme= ∗ 𝑚𝑠
100
𝐾𝑚1
Mm1=𝑀𝑚𝑒 𝐾𝑚𝑒
𝑀𝑚1𝑖𝑗−𝑀𝑚1𝑗𝑖
Qm1ij= 𝐻𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

L- distanța dintre centrele de greutate ale montanților

Am- aria secțiunii active a unui montant


Im- moment de inerție a secțiunii Am
Ime- moment de inerție mediu
Er= 32500*103 KN/m2
𝑏∗ℎ3
Ir= – moment de inerție al grinzii de cuplare
12
a= 0,35*0,7m= 0,245 m =24,5 cm ≤ 40 cm
0,25∗0,73
Iry= =0,00714 m4
12
0,20∗0,73
Irx= =0,00572 m4
12

Ly= 7,70 m
Lx= 11,80 m
ly= 2,90+2*0,245=3,39m
ly= 5,30+2*0,245=5,79m
1
µy= 30∗0,00714 = 0,886
1+
0,145∗3,392

1
µx= 30∗0,00572 = 0,886
1+
0,117∗5,792

0,25∗0,7
Arty= =0,145 m2
1,2

0,20∗0,7
Artx= 1,2
=0,117 m2
6∗(0,2∗32500∗103 ∗0,00714) 7,7
Kry= 7,7
∗ (3,39)3 ∗ 0,886 = 375473,159

6∗(0,2∗32500∗103 ∗0,00572) 11,80


Krx= 11,80
∗ ( 5,79 )3 ∗ 0,958 = 153304,35

2∗375473,159
λy= 2∗7802312,5 = 0,048
2∗153304,35
λx= 2∗19804,69 = 7,74
4∗1,54
γy=1+ 1,05∗7,72 = 1,09
4∗0,0039
γx=1+ 1,18∗11,82 = 1
2∗8∗304
qsy =(8+1)∗3,20 = 168,89
2∗8∗331,55
qsx =(8+1)∗3,20 = 184,19

Pereți direcția longitudinală


ms Mme[KN*m] Qij [KN]
0-1 12,1 209,2614656 111,602512
1-0 -8,55 -147,8665728 -111,602512
1-2 9,02 155,9949107 79,0134976
2-1 -5,6 -96,8482816 -79,0134976
2-3 6,41 110,8566938 51,883008
3-2 -3,19 -55,16893184 -51,883008
3-4 4,2 72,6362112 29,5625056
4-3 -1,27 -21,96380672 -29,5625056
4-5 2,39 41,33346304 12,1060352
5-4 0,15 2,5941504 -12,1060352
5-6 1,01 17,46727936 -0,1621344
6-5 1,04 17,98610944 0,1621344
6-7 0,09 1,55649024 -6,9177344
7-6 1,37 23,69324032 6,9177344
7-8 -0,28 -4,84241408 -7,2420032
8-7 1,06 18,33199616 7,2420032
Pereți direcția transversală
ms Mme[KN*m] Qij [KN]
0-1 5,45 102,7927552 43,4983104
1-0 -1,93 -36,40183808 -43,4983104
1-2 3,41 64,31620096 20,039872
2-1 0,01 0,18861056 -20,039872
2-3 2,14 40,36265984 6,2477248
3-2 1,08 20,36994048 -6,2477248
3-4 1,29 24,33076224 -2,062928
4-3 1,64 30,93213184 2,062928
4-5 0,66 12,44829696 -7,1907776
5-4 1,88 35,45878528 7,1907776
5-6 0,17 3,20637952 -10,0788768
6-5 1,88 35,45878528 10,0788768
6-7 -0,17 -3,20637952 -11,2576928
7-6 1,74 32,81823744 11,2576928
7-8 -0,29 -5,46970624 -8,0159488
8-7 1,07 20,18132992 8,0159488

S-ar putea să vă placă și