Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

e
Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,
MINISTERUL
EDUCATIEI
Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397)
Fax: 0251/421824, 0351/407396
~:.-.......~•
NATIONALE
'
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro romania2019.eu
~ITT!la RomOnlei la Conslllul Unlunll Europene

JJJJSJJSJJ_._!_&JWZOZ $6_!$_366$£ .$_&&$ ! aJ_W&SO $_6_663$£2_._GSJJSOt a3assewz asseswn sseeasssssssaeBtbSJCWMSOWW&JWWOQJJJWJSSJOJSJSOR!_JSJSQ&SJ

NOTA Nr. £Vi'.!) I 14.06.2019


CA.TRE TOATEUNITATILE CU iNvATAMANTGIMNAZIAL DINCRAIOVA $1 JUDET

In atentia domnului I doamnei director

Ref: distribuire acte de studii catre unitatile ~colare

Va rugam sa vii prezentati la Inspectoratul $colar Judetean Dolj, serviciul secretariat pentru
ridicarea actelor de studii - diploma de absolvire a inviifiimiintului gimnazial- conform programarii
ata~ate prezentei note.

Mentionam ca actele de studii le poate ridica directorul unitalii sau un delegat din partea unitatii
~colare cu imputernicire, care vor avea asupra lor actul de identitate.

INSPECTOR ~COLAR GENERAL,

RESPONSABIL COMPARTIMENT ACTE DE STUDll,

Ramona STANCESCU

/fllfJ
PROGRAMARE UNITATI ~COLARE PENTRU RIDICAREA DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE A INVATAMANTULUI GIMNAZIAL

Nr. Crt. Denumire unitate scolara Data


1 Scoala Gimnazialii Unirea 18 iunie 2019
2 Scoala Gimnazialii Terpezita
3 Scoala Gimnazialii Robiine$tii de Jos
4 Scoala Gimnazialii Radovan
S Scoala Gimnazialii "A.V.P. lvanovici" Biiile$ti
6 Scoala Gimnazialil nr. 3 Biiile$ti
7 Scoala Gimnazialii Galicea Mare
8 Scoala Gimnazialii 1$alnita
9 Scoala Gimnazialii Scae$ti
10 Scoala Gimnazialii CO$OVeni
11 Scoala Gimnazialii Carpen
12 Scoala Gimnazialii Caraula
13 Scoala Gimnazialii Seaca de Camp
14 Scoala Gimnazialii Calopar
15 Scoala Gimnaziala Afumati
16 Scoala Gimnaziala Secu
17 Scoala Gimnaziala "Amza Pellea" Biiile$ti
18 Scoala Gimnaziala Gherce$ti
....

19 Scoala Gimnaziala Siilcuta ·


20 Scoala Gimnaziala Peri$or
1 Scoala Gimnaziala Gangiova 19 iunie 2019
2 Scoala Gimnazialii Bralo$tita
3 Scoala Gimnaziala Ghidici
4 Scoala Gimnaziala Mace$u de Jos
5 Scoala Gimnaziala Ple$oi
6 Scoala Profesionalii Argetoaia
7 Liceul Tehnologic "Gh. Vasilichi" Cetate
8 Liceul Tehnologic "Adrian Paunescu" Barca
9 Liceul Tehnologic "Petre Banitil'' Calara$i
10 Scoala Gimnaziala Dobrote$ti
11 Scoala Gimnaziala Galiciuica
12 Scoala Gimnaziala Goie$ti
13 Scoala Gimnaziala Desa
14 Scoala Gimnaziala Cioroia$i
15 Scoala Gimnaziala Ostroveni
16 Scoala Gimnaziala Cotofenii din Fata
17 Scoala Gimnazialii Prede$ti
18 Scoala Gimnazialii Sili$tea Crucii
19 Scoala Gimnaziala Giubega
20 Scoala Gimnazialil Celaru
1 Scoala Gimnazialil Filia$i 20 iunie 2019
2 Scoala Gimnaziala Giurgi\a
3 Scoala Gimnaziala nr. 1 Baile$ti
4 Scoala Gimnaziala Maglavit
5 Scoala Gimnazialii Verbi\a
6 Scoala Gimnaziala Piscu Vechi
7 Scoala Gimnazialii Bucova\
8 Scoala Profesionala Dane\i
9 Scoala Gimnaziala Damian - Sadova
10 Scoala Gimnaziala Apele Vii
11 Scoala Gimnaziala Roji$te
12 Scoala Gimnaziala Piele$ti
13 Scoala Gimnaziala Varvoru de Jos
14 Scoala Gimnaziala Murga$i
15 Scoala Gimnaziala Tuglui
16 Scoala Gimnaziala Dio$ti
17 Scoala Gimnaziala Farca$
18 Scoala Gimnaziala lzvoare
19 Scoala Gimnaziala Talpa$
20 Scoala Gimnaziala Ghindeni
1 Scoala Gimnaziala Seaca de Padure 21 iunie 2019
2 Scoala Gimnaziala Leu
3 Scoala Gimnaziala Milr$ani
4 Scoala Gimnaziala Brade$ti
5 Scoala Gimnazialii Urzicu\a
6 Scoala Gimnaziala Lipovu
7 Scoala Gimnazialii Driigote$ti
8 Scoala Gimnazialii FratO$li\a
9 Scoala Gimnazialii Cerniite$ti
10 Scoala Gimnazialcl C§rna
11 Scoala Gimnazialii Mo\ii\ei
12 Scoala Gimnaziala Teslui
13 Scoala Gimnaziala Cerat
. - . .
14 Scoala Gimnazialii Co\ofenii din Dos
15 Scoala Gimnazialii nr. 1 Diibuleni
16 Scoala Gimnaziala Bratovoe!,)ti
17 Scoala Gimnaziala Mc3ce~u de sus
18 Scoala Gimnazialii Belo\
19 Scoala Gimnazial81ntorsura
20 Scoala Gimnaziala Breasta
1 Scoala Gimnazialii Vela 24 iunie 2019
2 Scoala Gimnaziala Rast
3 Scoala Gimnaziala Goicea
4 Scoala Gimnazialii Sadova
5 Scoala Gimnazialc3 Segarcea
6 Scoala Gimnaziala Vilrtop
7 Scoala Gimnazialii Amarii$tii de Sus
8 Scoala Gimnaziala Bistre\
9 Scoala Gimnaziala Mischii
10 Scoala Gimnazial8 Brabova
11 Scoala Gimnaziala Catane
12 Scoala Gimnaziala Almaj
13 Scoala Gimnaziala Negoi
14 Scoala Gimnaziala "G. Braescu" Calafat
15 Scoala Gimnaziala Ciupercenii Noi
16 Scoala Gimnaziala "C. Gerota 11 Calafat
17 Scoala Gimnaziala Le$ile
18 Scoala Gimnaziala Orodel
19 Scoala Gimnaziala Bulze$li
20 Scoala Gimnazial8 Castranova
21 Scoala Gimnaziala Carna
1 Scoala Gimnaziala Grece$ti 25 iunie 2019
2 Scoala Gimnaziala Gighera
3 Scoala Gimnaziala Podari
4 Scoala Gimnaziala Tease
5 Scoala Gimnazialii Boto~e~ti Paia
6 Scoala Gimnaziala Dranic
7 Scoala Gimnaziala " Lascar Catargiu" Craiova
8 Scoala Gimnazialii Sp. "Sf. Vasile" Craiova
9 Scoala Gimnazialii Gogo~u
10 Scoala Gimnazial8 "Mihai Viteazul" Craiova
11 Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Craiova
12 Scoala Gimnaziala "Elena Farago" Craiova
13 Scoala Gimnaziala "N. Romanescu " Craiova
14 Scoala Gimnaziala "Ion Creanga " Craiova
15 Scoala Gimnaziala "G-ghe Bibescu" Craiova
J.6 Scoala G1mnazia!ii~'Sf. Gheorgne''Craiova
17 Scoala Gimnaziala "Sf. Dumitru" Craiova
18 Scoala Gimnaziala "G-ghe Titeica" Craiova
19 Scoala Gimnaziala "Traian11 Craiova
20 Scoala Gimnaziala 11 Nicolae sa.Jcescu II Craiova
1 Scoala Gimnaziala "Decebal'1 Craiova 26 iunie 2019
2 Scoala Gimnazial8 "Mircea Eliade" Craiova
3 Scoala Gimnaziala "Anton Pann" Craiova

4 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN IANCULESCU" CARCEA

5 LICEUL TEHNOLOGIC "ING. IONETE AURELIAN" MALU MARE


.. . ..
6 LICEULTEHNOLOGIC"HORIA VINTILA" SEGARCEA .

7 LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DABULENI


8 LICEUL TEORETIC "INDEPENDENTA" CALAFAT
9 LICEUL TEORETIC BECH ET
LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI"
10 MELI NESTI
11 LICEUL TEORETIC "MIHAi VITEAZUL" BAILESTI
12 SCOALA PROFESIONALA VALEA STANCIULUI

13 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA


14 LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU"
15 CRAIOVA
16 LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA
17 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
18 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA
19 COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA
20 COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA
21 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SF. MINA" CRAIOVA
22 LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN"
23 CRAIOVA
24 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA

25 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA


26 LICEUL TEORETIC "HENRI COAN DA" CRAIOVA
27 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA
28 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CRAIOVA