Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

PALATUL NATIONAL AL COPIILOR


B-dul Tineretului nr. 8-10, sect. 4; Bucuresti
Tel. 021 330.08.38; fax 021 330.73.82.

MARELE PREMIU
CONCURSUL NATIONAL
de
INTERPRETARE INSTRUMENTALA
- editia a- XXIV -a, 2019
REGULAMENT
In perioada iunie 2019 va avea loc la Palatul National al Copiilor, secţiunea instrumentală a
Concursului ''Marele Premiu'' la urmatoarele instrumente: vioara, pian, corzi grave (violă, violoncel,
chitară, harpă, etc.), instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, trompetă, etc.), percuție, clape electronice
și formații camerale (de la duet, trio, până la orchestră de cameră).

CONDITII DE INSCRIERE :
- sunt admiși elevi ai școlilor și liceelor de muzica, clasele I – VIII (pe grupe de clase) ;
- sunt admiși elevi care studiază in particular (asociaţii şi şcoli / cluburi private de muzică) care
vor fi jurizati la nivelul scolilor de muzica;
- sunt admiși elevi ai cluburilor si palatelor (pe grupe de ani de studiu)
Nu se admit în concurs preşcolari inclusiv clasa 0;
Concursul National Marele Premiu se va desfășura în doua etape :
1. Faza zonală – între 11 feb. – 20 mai. 2019 se vor desfașura la nivel local preselecțiile pe
categorii de instrumente și vârste, iar rezultatele finale vor fi comunicate organizatorilor
electronic, până la data de 31 mai 2019 împreună cu fișele de înscriere la etapa finală, având
semnătura profesorului si tabelul nominal cu toti elevii selectaţi ai scolilor de muzică sau
asociaţilor private, purtând ştampila şi semnătura directorului unităţii de învăţământ.
2. Etapa finală națională - se va desfășura în perioada 10 -14 iunie 2019 la sediul Palatului
Național al Copiilor –București.
3. Gala Concursului se va susține la Sala Mare a PNC în data de 14 iunie 2019 ora 18;
Deplasarea, cazarea și masa concurenților participanți la etapă finală nu intră în atribuţiile
organizatorilor.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul pentru elevii şcolilor de muzică (licee de muzică) va cuprinde categoriile de clase I – VIII
pentru vioară şi pian.
Concursul pentru violoncel, violă şi chitară va avea categorii în funcţie de anii de studiu: cl. III-IV,
cl.V-VI, cl. VII-VIII.
Concursul pentru instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, trompeta) / percuţie va avea doua
categorii - cl. V -VI ; VII – VIII.
Concurenţii, elevi ai cluburilor, palatelor copiilor şi asociaţiilor/ cluburilor private de muzică
vor participa pe două categorii de pregătire, vârsta maximă fiind 19 ani (cl.XII):
 I. 1-2 ani de studiu
 II. peste 3 ani de studiu
La această secţiune va fi şi o secţiune de concurs pentru clape electronice .
La secţiunea muzică de cameră se pot prezenta formaţii camerale (duet, trio, cvartet, etc, și orchestre), la
care pot participa elevi între 8 şi 19 ani. Pian la 4 mâini se va desfășura la comisia de PIAN.
Pentru elevii şcolilor de muzică programul va cuprinde 2 lucrări diferite ca stil, gen şi mişcare din
programa şcolară obligatorie atât la instrument individual cât şi la secţiunea muzică de cameră.
NU SE ADMIT STUDIILE
Durata va fi de până la: 5 minute (cl.I-II), 7 min.(cl.III-VI), 10 min. (cl.VII-VIII).
Pentru elevii cluburilor si palatelor programul va cuprinde 2 lucrări din repertoriul universal şi
românesc (max. 10 min.).
Repertoriul de concurs va fi interpretat integral din memorie (cu excepţia muzicii camerale al
cărei program de maxim 10 minute va cuprinde două piese din repertoriul clasic şi modern, românesc sau
universal).
Pentru toate categoriile se vor acorda PREMII si menţiuni.
Se acordă Marele Premiu şi de asemenea câte un trofeu la fiecare secţiune de instrumente
(muzică de cameră, vioară, pian – cluburi şi palate, pian – şcoli de muzică, asociaţii/cluburi private de
muzică, corzi grave, suflători şi percuţie, clape electronice).
Copiii din cluburi şi Palate, precum şi cei din şcolile sau asociaţiile private se vor înscrie la Palatul
Naţional al Copiilor on line, completând şi trimiţând fişa de inscriere (care se poate procura de pe siteul
palatului) şi un tabel nominal cu numele copiilor selectaţi, tabel semnat de directorul şcolii şi având ştampila
unitaţii de învăţământ.
Fişele de înscriere, vor cuprinde următoarele date:
 Numele şi prenumele
 Data naşterii
 Instrumentul
 Profesorul
 Categoria – clasa.
 Repertoriul (piesele din concurs)
 Durata
OBLIGATORIU fişele de concurs vor trebui să fie semnate de către profesorul de specialitate !
Nu se admit contestatii.
Corepetitorul (dacă este cazul) va fi asigurat de participanţi.
JURIUL
Va fi format din 3 profesori de specialitate/categorie, propuşi de şcolile de muzică şi acceptaţi
de organizatori pentru fiecare secţiune instrumentală;
Decizia juriului este definitivă. Evaluarea candidaţilor va viza fidelitatea faţă de textul
muzical, realizarea tehnică, artistică şi interpretarea personală.
Juriul poate înterupe un concurent dacă prestaţia lui este sub nivel, daca depăşeşte
timpul regulamentar sau timpul alocat programării concurenţilor.
CONCURENTII CARE NU SE VOR REGĂSI ÎN TABELELE TRANSMISE DE
DIRECTORII ŞCOLILOR DE MUZICĂ NU VOR FI ADMIŞI IN CONCURS !
Preşedintele concursului va fi directorul Palatului Naţional al Copiilor.
Preşedinte onorific al concursului va fi directorul Centrului de Proiecte Educative pentru
Copii şi Tineret al PMB.
Coordonator de concurs pentru şcoli de muzică va fi doamna prof.Florescu Daniela (şcoala
de muzică nr. 5)
Organizatorii concursului sunt numiţi prin decizie de către directorul Palatului Naţional al
Copiilor.
Pentru relaţii:
Telefon: 021. 330.08.38, Fax: 021. 330.73.82.

Comitetul de organizare: Coman Stelian - pentru palate și cluburi


Florescu Daniela - școli de muzică
Dumitriu Gabriela – pian
Parvu Oana - muzica de camera
Coordonatori de proiect: dir. Adj. prof. dr. Elena Nicolai, prof. Pârvu Oana și prof. Gabriela Dumitriu

Director,
prof. Radu Anghel Vasilescu